Sửng sốt trước thị trấn mỗi nhà đều có… máy bay riêng
Trên thế giới có một thị trấn nhỏ mà đa phần mỗi nhà đều có máy bay riêng.
696x968xfcbx81e3xc94ex84e1x1d1bx19b8x8875xX7x7634x8003x145dx123ax26a2xcc94xX5x1fefxXaxcef6xacf1x1f77x2310x5a99xX3xX7x4559xXexX3xXexc674x62d9x1490xX4xX3xXexX1x7490xX3xXexX1dx87ddxX15xX3x1a88xabb0xXdxX3xX15xX1x10c2xX3x3ea9x125dxb60exX3xX4xa48dx8fb2xX3xX2bx2b92x921fxX3x6a55xX6xX3dxX3xX1dxXdx84e4xX15xX16xX0x7f78xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx76f3xX10xX6x3bf9xXaxX12xXcxX1dxX45xX15xX3xXexX1x1042xX3xX16xXdxX1fxXdxX3xX4xX38xX3xX2bx4fcaxXexX3xXexX1xX24xX3xXexX1dxX28xX15xX3xX15xX1x1edcxX3xX2bxX31xX3xX33xX6xX3xXbxX1x50a3xX15xX3xX2bxX2cxXdxX3xX15xX1xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX4xX38xX3xX2bxX3cxX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX45xX15xX16x7afxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx692dxb7adxX5bxX3dxXaxX12x37f5xX38xX3xXexX1x247dxX3xX3fx37e7xX15xX3x34c4xX1xda3exX15xX16xX3xXexXdxX15x5aa6xX3xX15xX1xX1exX15xX16xX3xX33xc1aexX3dxX3xX1xXb8xX31xX15xX3xXexXb8xX31xX15xX3xX5xX31xX3xX7x9fc1xX3xXexX1xcf40xXexXa7xX3xc0bcxc0c1xX3xX4xX1exX3xX5bxXdaxX15xX3xXexXc5xXdxX3xX33xXdaxX3dxX3xX4xX1xd8d8xX15xX16xX3xX2bxX28xX3dxX3xX33xXcaxX15xX16xX3xX33x74f2xX4xX3xX15xX1xX1exX15xX16xX3xX1xX88xX35xX3xX1xX65xXexX3xX33xX34xX35xX3xX5xX31xX3xX4xX3cxX4xX3xX3fxXdx58e3xXexX3xXexX1xXebxX3xX7xX6xX15xX16xX3xXexX1dx190cxX15xX16xX3xb69bxX31xX3xX15xX1xX31xX3xX15xX31xXb8xX3xX4xa0adxX15xX16xX3xX7x657axX3xX1x5c13xX35xX3xX2bxX3cxX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX45xX15xX16xXa7xX3xbc56xX38xX3xX4xX151xX15xX16xX3xX4xX1x6867xX15xX1xX3xX5xX31xX3xX5xX175xX3xX5bxXb8xX3xXexXc5xXdxX3xX7xX6xXb8xX3xX15xd375xXdxX3xX33xXdaxX3dxX3xX5xXc5xXdxX3xX4xX38xX3xX1xX107xX15xX3xX2bxX70xXexX3xX33xX1ex14f3xX15xX16xX3xX3fx66e1xX15xX16xX3xX33xXc2xX3xX2bxX3cxX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX4xX28xXexX3xX145xX31xX3xX1xXc5xX3xX4xX3cxX15xX1xXa7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX5bxX3dxXaxX12xX13xXbxX1dxX35xX4xX10xX3xXbdxX1dxX10xX10xXc8xX3xX33xX1ex4189xX4xX3xX2bxX133xX15xX1xX3xX5bxX6xX15xX1xX3xX5xX31xX3xadafxXexX1xX24xX3xXexX1dxX28xX15xX3xX1xX31xX15xX16xX3xXc8xX1xXcaxX15xX16x1ccdxX3xX5xX1fxX15xX3xX15xX1xX28xXexX3xX15xX1exX1fxX4xX3xc1eax99a7xX3xX145xX31xX3xXexX141xX6xX3xX5xXc5xX4xX3xX145xX34xX3xXbxX1xX175xX6xX3xXb7x1142xX4xX3x6db1xX5xXb8xX1dxXdxX5bxX6xXa7xX3xXcx2443xX3xX5xXdaxX35xXd1xX3xX7xXebxX3xX16xXdxX31xX35xX3xX4xX38xX3xX4xb0e4xX6xX3xXexX1xX24xX3xXexX1dxX28xX15xX3xX33x5e5fxX3xX5xX31xX3xX33xX34xX3xXexX31xXdxX3xX3fxX31xX15xX3xXexX3cxX15xX3xX4xX255xX6xX3xX2bxX141xXdxX3xX15xX16xX1exX1a3xXdxXd1xX3xXexX1xXefxX2bxX3xX4xX1xX175xX3xXexX1xX10xXb8xX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xXc8xX45xXd1xX3xX33xXdaxX3dxX3xX4xc8a3xX15xX3xX5xX31xX3xXexX1xX24xX3xXexX1dxX28xX15xX3xXexXefxXbxX3xXexX1dxX35xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX34xX35xX3xXexX1dxXdxX133xX35xX3xXbxX1xX115xX3xX145xX31xX3xXex1570xX3xXbxX1xX115xX3xX156xX3xX21exX21fxXa7xX3xXbdxX1xX175xX15xX1xX3xX145x5258xX3xXexX1xX65xXd1xX3xX4xX1xX107xX15xX16xX3xX4xX38xX3xX16xX2e2xX3xX15xX16xXc5xX4xX3xX15xX1xXdxX45xX15xX3xXc8xX1xXdxX3xX2bxX3cxX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX156xX3xX33xXdaxX3dxX3xX4xX151xX15xX16xX3xX5xX31xX3xX2bxX70xXexX3xXbxX1xX1exX18bxX15xX16xX3xXexXdxX133xX15xX3xX16xXdxX6xXb8xX3xXexX1xXcaxX15xX16xX3xX16xXdxX19xX15xX16xX3xX15xX1xX1exX3xXcaxX3xXexXcaxX3xX156xX3xX15xX1xX159xX15xX16xX3xX15xX18bxXdxX3xXc8xX1xX3cxX4xXa7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxXb8xX15xXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa7xX3fxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa7xX145xX15xX49xX15xX10x1389xX7xX49xX2x8822xbb71xc226xX49xX2x7f93x5e50xX5bxX390xX393xX394xXex2ba8xbc3bxX393xd3efxX5xX393xXa7x4373xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX35xX15xX16xX3xX7xXb8xXexX3xXexX1dxX35xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX6xX15xX3xX2bxXb8xXdxX3xX15xX1xX6xX3xX5bxX10xX35xX3xX3xX2bxX6xX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX10xX15xX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxXb8xX15xXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa7xX3fxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa7xX145xX15xX49xX15xX10xX38axX7xX49xX2xX38exX38fxX390xX49xX2xX393xX394xX5bxX390xX393xX394xXexX390xX39dxX394xX38fxX5xX2xXa7xX3a1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX35xX15xX16xX3xX7xXb8xXexX3xXexX1dxX35xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX6xX15xX3xX2bxXb8xXdxX3xX15xX1xX6xX3xX5bxX10xX35xX3xX3xX2bxX6xX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX10xX15xX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxXb8xX15xXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa7xX3fxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa7xX145xX15xX49xX15xX10xX38axX7xX49xX2xX38exX38fxX390xX49xX2xX393xX394xX5bxX390xX393xX394xXexX38ex8f56xX39dxX5xX39axXa7xX3a1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX35xX15xX16xX3xX7xXb8xXexX3xXexX1dxX35xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX6xX15xX3xX2bxXb8xXdxX3xX15xX1xX6xX3xX5bxX10xX35xX3xX3xX2bxX6xX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX10xX15xX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxXb8xX15xXaxX12xX13xXebxX3xc529xX6xX3xX1xXb8xX6xX3xX4xX255xX6xX3xXexX1xX24xX3xXexX1dxX28xX15xX3xX4xX38xX3xXexX1xXc2xX3xX2bxXdxX15xX1xX3xX4xX1x723dxX15xX16xX3xX3fx7d7bxX15xX16xX3xX1xX31xX15xX16xX3xX5xXb8xXc5xXexX3xX2bxX3cxX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xXexXc5xXdxX3xX33xXdaxX3dxXa7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX5bxX3dxXaxX12xXcxX1xX115xX3xX145xX35xXdxX3xX7xXdxX45xX35xX3xX513xX10xX3xX5bxX1exX1a3xX15xX16xX3xX15xX1xX1exX3xX4xX1xX107xX15xX16xX3xX4xX2a2xX15xX3xX5xX31xX3xX33xXdxX34xX35xX3xa885xX35xX6xX15xX3xXexXdaxX2bxX3xX4xX255xX6xX3xXexX1xX24xX3xXexX1dxX28xX15xX3xX15xX31xX3dxXd1xX3xX2bxX31xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX145xX31xXb8xX3xX33xX38xX3xX5xX31xX3xX2bxX70xXexX3xX1faxX4xX35xX70xX4xX3xX4xX1xXc5xX3dxX3xX33xX35xX6xX3xX2bxX3cxX3dxX3xX3fxX6xX3dxX20exXa7xX3xX21exX3cxX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX33xX255xX3xX2bxX141xXdxX3xX4xX1xX255xX15xX16xX3xX5xXb8xXc5xXdxXd1xX3xXc8xX175xX4xX1xX3xX4xc4d5xXd1xX3xX1xX2e2xX15xX1xX3xX5bxX3cxX15xX16xX3xXexX242xX3xXexX1dxXebxX4xX3xXexX1xX1a8xX15xX16xX3xX33xX65xX15xX3xX4xX1xX35xX3dxX45xX15xX3xX4xX18bxX3xX33xX34xX35xX3xXexX1dxX156xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xXexX1xX115xX3xX145xX35xXdxX3xX7xX1exX35xX3xXexXefxXbxX3xX4xX255xX6xX3xX15xX1xX159xX15xX16xX3xXexX1dxXdxX133xX35xX3xXbxX1xX115xXd1xX3xXexX2cfxX3xXbxX1xX115xX3xX33xXcaxX3xX5xX6xXa7xX3xXcxX1xX6xX3dxX3xX145xX2e2xX3xX2bxX2cxXdxX3xX16xXdxX6xX3xX33xX2e2xX15xX1xX3xX7xX156xX3xX1xX159xX35xX3xX2bxX70xXexX3xX16xX6xX1dxX6xX3xXcaxX3xXexXcaxX3xXexX1xX2e2xX3xX15xX6xX3dxX3xX33xX1exX1eaxX4xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3fxX53axX15xX16xX3xX1faxXc8xX1xXb8xX3xX4xX1xX535xX6xX3xX2bxX3cxX3dxX3xX3fxX6xX3dxX20exXa7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX5bxX3dxXaxX12xXcxX242xX3xXexX1dxX45xX15xX3xX4xX6xXb8xX3xX15xX1xX2e2xX15xX3xX513xX35xX19xX15xX16xX3xXexX1xX24xX3xXexX1dxX28xX15xXd1xX3xX15xc7edxXdxX3xX3fxXefxXexX3xX15xX1xX28xXexX3xX4xX1xX175xX15xX1xX3xX5xX31xX3xX1xX133xX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xX33xX1exX1a3xX15xX16xX3xX3fxX1a8xX15xX16xX3xXc8xX1xX3cxX3xX1xXdxX133xX15xX3xX33xXc5xXdxX3xX145xX31xX3xX599xX35xX3dxX3xX2bxXcaxXa7xX3xXcxX1xX6xX3dxX3xX145xX2e2xX3xX33xX88xX35xX3xXexX1exX3xX4xX1xXb8xX3xX1xX133xX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xX33xX1exX1a3xX15xX16xX3xX3fxX70xX3xXexX1xX2e2xX3xX33xX1exX1a3xX15xX16xX3xX3fxX1a8xX15xX16xX3xX4xX1xX175xX15xX1xX3xX5xX31xX3xX33xXdxX34xX35xX3xX33xX1exX1eaxX4xX3xX4xX1exX3xX5bxXdaxX15xX3xXexXc5xXdxX3xX33xXdaxX3dxX3xX599xX35xX6xX15xX3xXexXdaxX2bxXd1xX3xX145xX2e2xX3xX2bxX2cxXdxX3xX15xX16xX31xX3dxX3xX5xX31xX3xX1xX31xX15xX16xX3xX4xX1xa4a4xX4xX3xX4xX1xX35xX3dxX65xX15xX3xX3fxX6xX3dxX3xXexX1exX3xX15xX1xXdaxX15xX3xX4xX28xXexX3xX145xX31xX3xX1xXc5xX3xX4xX3cxX15xX1xXa7xX3xXcxX1xXefxX2bxX3xX4xX1xX175xX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX33xXdaxX3dxXd1xX3xX13xXbxX1dxX35xX4xX10xX3xXbdxX1dxX10xX10xXc8xX3xXexX242xX15xX16xX3xX33xX1exX1eaxX4xX3xX2bxX133xX15xX1xX3xX5bxX6xX15xX1xX3xX5xX31xX3xX145xXf4xX15xX16xX3xX33xX28xXexX3xXexX1xXdxX45xX15xX3xX33xX1exX1a3xX15xX16xX3xX5bxX31xX15xX1xX3xX4xX1xXb8xX3xX15xX1xX159xX15xX16xX3xXexX175xX15xX3xX33x24a6xX3xX33xX6xX2bxX3xX2bxX45xX3xX3fxX6xX3dxX3xX5xX1exX1eaxX15xXa7xX3xXbdx66b5xX3xX15xX16xX1exX1a3xXdxX3xXexX1dxce3exX3xX145xX31xX3xX15xX16xX1exX1a3xXdxX3xXexX1dxX1exX156xX15xX16xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xX33xX34xX35xX3xX513xX10xX2bxX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX1xX35xX3dxX65xX15xX3xX3fxX6xX3dxX3xX5xX31xX3xX2bxX70xXexX3xXbxX1xX88xX15xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX3dxX65xX35xX3xX4xX255xX6xX3xX4xX35xX70xX4xX3xX7xX19xX15xX16xXa7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX5bxX3dxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa7xX3fxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa7xX145xX15xX49xX15xX10xX38axX7xX49xX2xX38exX38fxX390xX49xX2xX393xX394xX5bxX390xX393xX394xXexX4b3xX38exX39axX4b3xX5xX390xXa7xX3a1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX35xX15xX16xX3xX7xXb8xXexX3xXexX1dxX35xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX6xX15xX3xX2bxXb8xXdxX3xX15xX1xX6xX3xX5bxX10xX35xX3xX3xX2bxX6xX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX10xX15xX16xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX3dx2f0bxX3fxX5xXb8xX4xXc8x2703xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15x8d57xX5xX10x499fxXexX93dxX6xX35xXexXb8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX1dxXdxX16xX1xXexX93dxX6xX35xXexXb8xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX5bxX3dxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa7xX3fxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa7xX145xX15xX49xX15xX10xX38axX7xX49xX2xX38exX38fxX390xX49xX2xX393xX394xX5bxX390xX393xX394xXexX39axX390xX38exX38exX5xX38fxXa7xX3a1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX35xX15xX16xX3xX7xXb8xXexX3xXexX1dxX35xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX6xX15xX3xX2bxXb8xXdxX3xX15xX1xX6xX3xX5bxX10xX35xX3xX3xX2bxX6xX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX10xX15xX16xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX3dxX93dxX3fxX5xXb8xX4xXc8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX5xX10xX94dxXexX93dxX6xX35xXexXb8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX1dxXdxX16xX1xXexX93dxX6xX35xXexXb8xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX5bxX3dxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa7xX3fxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa7xX145xX15xX49xX15xX10xX38axX7xX49xX2xX38exX38fxX390xX49xX2xX393xX394xX5bxX390xX393xX394xXexX39axX2xX2xX38exX5xX394xXa7xX3a1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX35xX15xX16xX3xX7xXb8xXexX3xXexX1dxX35xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX6xX15xX3xX2bxXb8xXdxX3xX15xX1xX6xX3xX5bxX10xX35xX3xX3xX2bxX6xX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX10xX15xX16xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX3dxX93dxX3fxX5xXb8xX4xXc8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX5xX10xX94dxXexX93dxX6xX35xXexXb8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX1dxXdxX16xX1xXexX93dxX6xX35xXexXb8xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX5bxX3dxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa7xX3fxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa7xX145xX15xX49xX15xX10xX38axX7xX49xX2xX38exX38fxX390xX49xX2xX393xX394xX5bxX390xX393xX394xXexX2xX4b3xX394xX38exX5xX38exXa7xX3a1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX35xX15xX16xX3xX7xXb8xXexX3xXexX1dxX35xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX6xX15xX3xX2bxXb8xXdxX3xX15xX1xX6xX3xX5bxX10xX35xX3xX3xX2bxX6xX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX10xX15xX16xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX3dxX93dxX3fxX5xXb8xX4xXc8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX5xX10xX94dxXexX93dxX6xX35xXexXb8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX1dxXdxX16xX1xXexX93dxX6xX35xXexXb8xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX5bxX3dxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa7xX3fxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa7xX145xX15xX49xX15xX10xX38axX7xX49xX2xX38exX38fxX390xX49xX2xX393xX394xX5bxX390xX393xX394xXexX39axX394xX39axX393xX5xX39bxXa7xX3a1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX35xX15xX16xX3xX7xXb8xXexX3xXexX1dxX35xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX6xX15xX3xX2bxXb8xXdxX3xX15xX1xX6xX3xX5bxX10xX35xX3xX3xX2bxX6xX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX10xX15xX16xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX3dxX93dxX3fxX5xXb8xX4xXc8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX5xX10xX94dxXexX93dxX6xX35xXexXb8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX1dxXdxX16xX1xXexX93dxX6xX35xXexXb8xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX5bxX3dxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa7xX3fxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa7xX145xX15xX49xX15xX10xX38axX7xX49xX2xX38exX38fxX390xX49xX2xX393xX394xX5bxX390xX393xX394xXexX2xX38exX39axX38fxX5xX4b3xXa7xX3a1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX35xX15xX16xX3xX7xXb8xXexX3xXexX1dxX35xXb8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX6xX15xX3xX2bxXb8xXdxX3xX15xX1xX6xX3xX5bxX10xX35xX3xX3xX2bxX6xX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xX1dxXdxX10xX15xX16xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX3dxX93dxX3fxX5xXb8xX4xXc8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX5xX10xX94dxXexX93dxX6xX35xXexXb8xX943xX2bxX6xX1dxX16xXdxX15xX94axX1dxXdxX16xX1xXexX93dxX6xX35xXexXb8xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxXb8xX15xXaxX12xX21exX3cxX3dxX3xX3fxX6xX3dxX3xXexX1dxX156xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xXbxX1xX1exX18bxX15xX16xX3xXexXdxX133xX15xX3xX33xca40xX4xX3xXexX1dxX1exX15xX16xX3xX4xX255xX6xX3xXexX1xX24xX3xXexX1dxX28xX15xX3xX13xXbxX1dxX35xX4xX10xX3xXbdxX1dxX10xX10xXc8xXa7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb8xX35xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xXcxXcx1ca6xX58xX0xX49xXbxX12