Hà Tĩnh tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng
(Baohatinh.vn) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 496/SXD-TTS về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
195x460ax3a1bx786x7ad0x7ff0x41e2x190fx4763xX7x4239x448ex60dbx7fa0x55cex400bxX5x3ebdxXax7b0ax1be8x47dcxX3xXcx2356x5cf0xX1xX3xXex478xX18x54eaxX3xX4x6ce9x239bxX18xX1exX3xX4x8405xX18xX1exX3xXex58fbxX4xX3x23bbx4996x23axX18xX3xX5x7e34xX3xXex3011x44edxXexX3xXex7f30xX3xa07x137ex595axX3x112dxX3dxX18xX1exX0x4d55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX43xXaxX12x6a4cx4353xX3x82c2xX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x8212x7e6exX6xX3x38exX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3x11e5xX1cxX18xX3xX75xX31xX18xX3xX7x1ac5xX3x6c7bx3288x459exX48xX5dxX60x61f4x262fxXcxXcxX5dxX3xX71x6b0bxX3xX71xXdx4d89xX4xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXexX38x3fb2xX18xX3x3f87x1496xX6xX3xX75xX14xX18xX3xXex6482xX18xX1x166fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7b47x4c27xX43xX41xX3xXbx753bxX10xX18xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX90xX6xX5xXdxX1exX18x2896xX3xX4xX10xX18xXexX10xX38x4b06xXaxX12xX0xXdx69d9xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX18xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXax41e0xXdxX43xXexX1xX10axX3xX8bxX2xX89xXbxX3fxX112xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX10axX3xX89xX2x22b7xXbxX3fxX112xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX48xX48xXdxXdbxX75xX6xXecxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdbxX71xX18xX48xX18xX10xX131xX7xX48xX2xX8axX2x4129xX48xX2xX89x12fdxX43xX176xX149x7257xX172xX149xX176xX176xXexX17axX17axX176xX149xX8bxX5xX149xXdbx6d45xXbxX1exa4cxX38xX9xX17axX17axX176xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxXecxX18xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX90xX6xX5xXdxX1exX18xX10axX3xX4xX10xX18xXexX10xX38xX112xXaxX12xX5dxX5exX3xX60xX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX71xX6xXdxX3xXexX38xf20xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX18xX1xX14xX3xX18xX21x8457xX4xX3xXcfxX87xXdxX3xX71xX239xXdxX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXexX38xXccxX18xX3xXcfxXd0xX6xX3xX75xX14xX18xXdbxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX43xX41xXaxX12xXcxX1xX22xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX2fxX30xX6x60a0xX3xX18xX1xXdxX96xX30xX3xXcfxXd0xX6xX3xXbxX1xX21x6e1cxX18xX1exX284xX3xX4xX1x4d73xX3xXcfx5b45xX30xX3xXexX21xX3xXexX38xXdx4ccbxX18xX3x61b7xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxX9axX18xX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3x5846xX1xX14xX3xX18xX21xX239xX4xX3xX71xX96xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xX4xX1xX21xX6xX3xX2fxX30xX41x79a0xXexX3xX5xXdxX9axXexXdbxX3xX2c9xX1xXdxX96xX30xX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX38x400cxX18xX1xX284xX3xX43xX3dxX3xX2cxX18xX284xX3xX18xX1xX14xX3xX5exX3xX38xXdxXccxX18xX1exX3xX5x471dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xX2a9xX1xX27xX18xX1exX3xXbxX1x4cfdxXbxX284xX3xX7xX6xXdxX3xX2fxX30xX41xX3xX1xXecx5050xX4xX1xX284xX3xX71xXdxX3xXbxX1xX33exX117xX3xX4xX1xXd8xX3xX1exXdxX239xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX284xX3xX71xXdxX3xXbxX1xX33exX117xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX5xX6xX18xX1exX3xX6xX18xX3xXexXecxX14xX18xX3xX1exXdxX6xXecxX3xXexX1xX27xX18xX1ex360bxX3xX4xX1xX21xX6xX3xXcfxX21x5dd3xX4xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xXdxX9axX18xX3xX2a9xXd0xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX71xX14xX3xX3fx667bxX3xX5xX35xX3xX18xX1exX1xXdxXccxX117xX3xX117xXdxX18xX1xXdbxX3x42a3xca4xXexX3xX7xX87xX3xXexX38xX21xX22xX18xX1exX3xX1xX38bxXbxX284xX3xX117x6ae4xX4xX3xX43x74b4xX3xXcfx62c0xX3xX5xX39xXbxX3xX75xXdxXccxX18xX3xX75xX31xX18xX3xX41xXccxX30xX3xX4xX29dxX30xX3xX43xX72xX18xX1exX3xXexX1xXdxX3xX4xX27xX18xX1exX284xX3xX4xX1xX29axX3xXcfxX29dxX30xX3xXexX21xX3xX71x373bxX18xX3xX4xX87xX3xXexX304xX18xX1xX3xXexX38xXdxX2a6xX18xX3xX2a9xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX27xX18xX1exX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX112xX3xX4xX1x71e1xX18xX1xX3xX2fxX30xX41xX96xX18xX3xX2a9xX1xX27xX18xX1exX3xXex3a5bxX3xX4xX1x6f06xX4xX3xX4xX21x2ffcxX18xX1exX3xX4xX1xX2eexX284xX3xXexX1xX2cxXecxX3xX43xX449xX3xX2a9xX1xXdxX3xXcfxX3d2xX3xXcfxX29axX3xXcfxXdxX96xX30xX3xX2a9xXdxX9axX18xXdbxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX43xX41xXaxX12xX2c9xX1exX30xX41xXccxX18xX3xX18xX1xX40xX18xX3xX43xX404xX18xX3xXcfxX2eexX18xX3xXexX304xX18xX1xX3xXexX38xX33exX18xX1exX3xX18xXccxX30xX3xXexX38xXccxX18xX3xXexX38xX21xX239xX4xX3xX1xX2eexXexX3xX43xXecxX3xX4xX1xX29axX3xXcfxX29dxX30xX3xXexX21xX3xX4xX1xX21xX6xX3xXexX30xX40xX18xX3xXexX1xX29axX3xX18xX1exX1xXdxXccxX117xX3xXex5d96xX4xX3xX4xX2cxX4xX3xX2fxX30xX41xX3xXcfxXd0xX18xX1xX3xX71xX96xX3xXcfxX29dxX30xX3xXexX21xX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX38xX304xX18xX1xX112xX3xXcfx1566xX18xX1exX3xXexX1xX22xXdxX284xX3xX71xXdxX9axX4xX3xX2a9xXdxX2a6xX117xX3xXexX38xX6xX284xX3xX1exXdxX2cxX117xX3xX7xX2cxXexX3xX4xX29axX6xX3xX117xX3b8xXexX3xX7xX87xX3xX4xX293xX3xX2fxX30xX6xX18xX284xX3xXcfxX293xX18xX3xX71xXd0xX3xXcfxX21xX38bxX4xX3xX1exXdxX6xXecxX3xX18xX1xXdxX9axX117xX3xX71x61d9xX3xX4xX229xX18xX3xX4xX1xX21xX6xX3xXcfxX21xX38bxX4xX3xXexX1xX21xX22xX18xX1exX3xX3fxX30xX41xXccxX18xX382xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX43xX41xXaxX12xX7exX304xX3xXexX1xX2eexX284xX3xXcfxX2a6xX3xX4xX1x1e4cxX117xX3xX43xX444xXexX3xXexX304xX18xX1xX3xXexX38xX33exX18xX1exX3xXexX38xXccxX18xX284xX3xX18xX1x840axX117xX3xX18xX40xX18xX1exX3xX4xX6xXecxX3xX71xX6xXdxX3xXexX38xX229xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX4xX1xX596xXexX3xX5xX21xX38bxX18xX1exX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXexX38xXccxX18xX3xXcfxXd0xX6xX3xX75xX14xX18xX284xX3xX5dxX5exX3xX60xX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXd8xX3xXcfxX33exXecxX3xXebxX6xX18xX3x5e5fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX2a9xX1xX30xX3xX2a9xXdxX18xX1xX3xXexX2eexX3xXexXd8xX18xX1xX284xX3x486dxXebxX2c9xX8fxX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX30xX41xX9axX18xX284xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX87xX284xX3xXexX1xXd0xX3xX3fxX3d2xX3xX18xX40xX18xX1exX3xX4xX6xXecxX3xX4xX1xX596xXexX3xX5xX21xX38bxX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xXexX1x5570xX117xX3xXcfxXd0xX18xX1xX3xX2fxX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xX284xX3xXexX1xXdxX2eexXexX3xX2a9xX2eexX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX38xX304xX18xX1xX284xX3xX4xX596xXbxX3xXbxX1xX330xXbxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXexX1xX10xXecxX3xXbxX1xX40xX18xX3xX4xX596xXbxX112xX3xXcfxX31xX117xX3xX75xX31xXecxX3xXcfxX509xX3xX2cxX18xX3xX2a9xX1xXdxX3xXcfxX21xX38bxX4xX3xXbxX1xXccxX3xX43xX30xX41xX9axXexX3xXcfxX33exXexX3xX4xX1xX596xXexX3xX5xX21xX38bxX18xX1exX3xX4xX6xXecxX284xX3xXbxX1xX557xX4xX3xX71xX557xX3xXexX87xXexX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX1xX10xXecxX3xX2fxX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xX3xX4x15f0xX18xX1exX3xX18xX1xX21xX3xXcfxX29dxX30xX3xXexX21xX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exXdbxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX43xX41xX3xXbxXf1xX10xX18xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX90xX6xX5xXdxX1exX18xX10axX3xX4xX10xX18xXexX10xX38xX112xXaxX12xX0xXdxX117xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX18xXexX10xX38xX3xX43xXexX1xX30xX117xX75xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX43xXexX1xX10axX3xX8bxX2xX89xXbxX3fxX112xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX10axX3xX89xX2xX149xXbxX3fxX112xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX48xX48xXdxXdbxX75xX6xXecxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdbxX71xX18xX48xX18xX10xX131xX7xX48xX2xX8axX2xX172xX48xX2xX89xX176xX43xX176xX149xX17axX172x3e6cxX172x80d2xXexX172xX149xX2xX5xX149xX90xX2xX149xX17axX43xX89xX2xX176xX149xX172xX89xX172xXexX2xX7e6xX176xX149xX5xX7e4xX90xX2xXdbxX188xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxXecxX18xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX90xX6xX5xXdxX1exX18xX10axX3xX188xX30xX7xXexXdx2ee5xX41xX112xXaxX12xXf1xX2cxX4xX3xXcfxXd0xX6xX3xXbxX1xX21xX293xX18xX1exX3xXcfxX671xX41xX3xX117xX33exX18xX1xX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX5xX39xXbxX284xX3xXexX38xX304xX18xX1xX3xXbxX1xXccxX3xX43xX30xX41xX9axXexX3xX4xX2cxX4xX3xX2fxX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xX3xXbxX1xX40xX18xX3xX2a9xX1xX30xX284xX3xX2fxX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2eexXexX284xX3xXexX1xXdxX2eexXexX3xX2a9xX2eexX3xXcfxX27xX3xXexX1xXd0xXdbxX3xX0xX10xX117xX12xXcxX38xXecxX18xX1exX3xX31xX18xX1xX10axX3xX616xX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xX3xXbxX1xX40xX18xX3xX2a9xX1xX30xX3xXbxX1xX21xX22xX18xX1exX3x17d8xX33exXdxX3xX2c9xX14xXdxX3x5d76xXcx532dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x7af3xX3xX71xX239xXdxX3xXexXd8xX3xX5xX9axX3xX2xX48xX176xX149xX149xX149xXdbxX0xX48xX10xX117xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX43xX41xXaxX12xXf1xX2cxX4xX3xXcfxXd0xX6xX3xXbxX1xX21xX293xX18xX1exX3xXexX39xXbxX3xXexX38xX30xX18xX1exX3xX38xX14xX3xX7xXecxX2cxXexX284xX3xXcfxXdxX96xX30xX3xX4xX1xXd8xX18xX1xX3xX4xX2cxX4xX3xX2fxX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXcfxX3d2xX3xX2fxX30xX2cxX3xX1xX33exX18xX284xX3xX2a9xX1xX27xX18xX1exX3xX4xX229xX18xX3xXbxX1xX3cfxX3xX1xX38bxXbxX112xX3xXcfxX671xX41xX3xX117xX33exX18xX1xX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX5xX39xXbxX284xX3xXexX38xX304xX18xX1xX3xXbxX1xXccxX3xX43xX30xX41xX9axXexX3xX4xX2cxX4xX3xX2fxX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xX3xXbxX1xX40xX18xX3xX2a9xX1xX30xX284xX3xX2fxX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2eexXexX284xX3xXexX1xXdxX2eexXexX3xX2a9xX2eexX3xXcfxX27xX3xXexX1xXd0xX382xX3xXcfxX31xX117xX3xX75xX31xXecxX3xXbxX1xX3cfxX3xX1xX38bxXbxX3xX71xX239xXdxX3xX2fxX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xXdbxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX43xX41xXaxX12xXcxX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xXexX30xX41xXccxX18xX3xXexX38xX30xX41xX96xX18xX284xX3xXbxX1xX440xX3xX75xXdxX2eexX18xX3xX71xX14xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxX9axX18xX3xX18xX1exX1xXdxXccxX117xX3xX4xX2cxX4xX3xX2fxX30xX41xX3xXcfxXd0xX18xX1xX3xX4xX29axX6xX3x8378xX30xX39xXexX3xX60xX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX284xX3xXaa0xX30xX39xXexX3xX616xX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xX3xXcfxX27xX3xXexX1xXd0xX284xX3xXf1xX1xXd8xX3xXexX1xXd0xX3xX7xX87xX3xX149xX172xX48xXf1xXcxX90xXcxXcxX1exX3xX18xX1exX14xX41xX3xX149xX2xX48xX7e6xX48xX176xX149xX2xX8axX3xX4xX29axX6xX3xXcxX1xX29axX3xXexX21xX239xX18xX1exX3xXf1xX1xX42fxX18xX1xX3xXbxX1xX29axX3xX71xX14xX3xX4xX2cxX4xX3xX71xX1cxX18xX3xX75xX31xX18xX3xX1xX21xX239xX18xX1exX3xX43xX404xX18xX3xX71xX96xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX2fxX30xX41xX3xX1xXecxX33exX4xX1xX284xX3xX4xX596xXbxX3xXbxX1xX330xXbxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xX71xX14xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exXdbxX3xX916xX509xX18xX1exX3xXexX1xX22xXdxX284xX3xX2a9xXd0xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xXdxX9axX18xX3xX71xX14xX3xX3fxX3a5xX3xX5xX35xX3xX18xX1exX1xXdxXccxX117xX3xX117xXdxX18xX1xX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX71xXdxX3xX71xXdxX3xXbxX1xX33exX117xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXexX1xX10xXecxX3xXcfxX4d9xX18xX1exX3xX2fxX30xX41xX3xXcfxXd0xX18xX1xXdbxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX43xX41xXaxX12xXf1xX1xX42fxX18xX1xX3xX2fxX30xX41xX96xX18xX3xXcfxXd0xX6xX3xXbxX1xX21xX293xX18xX1exX3xXbxX1xX31xXdxX3xX4xX1xXd0xX30xX3xX1xXecxX14xX18xX3xXexXecxX14xX18xX3xXexX38xX2cxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX9axX117xX3xXexX38xX21xX239xX4xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX5xX30xX39xXexX3xX71xX14xX3xX630xXebxX2c9xX8fxX3xXexXd8xX18xX1xX3xX71xX96xX3xX71xXdxX9axX4xX3xX2a9xX1xX27xX18xX1exX3xX2a9xXdxX2a6xX117xX3xXexX38xX6xX284xX3xX3fxX3a5xX3xX5xX35xX3xX18xX1exX1xXdxXccxX117xX3xX71xX14xX3xX2a9xXd0xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX71xXdxX3xX71xXdxX3xXbxX1xX33exX117xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXexX38xXccxX18xX3xXcfxXd0xX6xX3xX75xX14xX18xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xXdbxX3xXcxX1xX3dxX4xX3xX1xXdxX9axX18xX3xXexX87xXexX3xX71xXdxX9axX4xX3xXbxX1xX87xXdxX3xX1xX38bxXbxX3xX71xX239xXdxX3xX4xX293xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX4x8565xX3xX5xXdxXccxX18xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xXexX38xXecxX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXexX38xXccxX18xX3xXcfxXd0xX6xX3xX75xX14xX18xX112xX3xX4xX27xX18xX1exX3xX75xX87xX284xX3xX4xX27xX18xX1exX3xX2a9xX1xX6xXdxX3xX43xX6xX18xX1xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX3fxX3a5xX3xXbxX1xX33exXexX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX42fxX18xX1xX3xXcfxX87xXdxX3xX71xX239xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xXexX440xX3xX4xX1xX444xX4xX284xX3xX4xX2cxX3xX18xX1xX40xX18xX3xX4xXcc9xX3xX71xXdxX3xXbxX1xX33exX117xX3xX71xX96xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXexX38xXccxX18xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX293xX18xX1exX3xXexXdxX9axX18xX3xXexX38xX30xX41xX96xX18xX3xXexX1xX27xX18xX1exXdbxX0xX48xXbxX12xX0xX43xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX38xX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX7xXexX38xXecxX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXccxX18xX3xX2fxX30xX6xX18xX10axX0xX48xX7xXexX38xXecxX18xX1exX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX90xXexX1xX30xX117xX75xX90xX6xX18xX43xX90xX7xX6xXbxXecxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX2eexXexX3xX4xX1xX3cbxXexX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX2a9xX1xXecxX2cxX18xX1exX3xX7xX31xX18xX284xX3xX2a9xX1xX27xX18xX1exX3xXcfxX2a6xX3xeb8xXcfxX596xXexX3xXexX3cbxX4xX284xX3xX4xX2cxXexX3xXexX3cbxX4x499cxX3xX5xX3b8xX18xX1exX3xX1xX14xX18xX1x579xXaxX3xX1xX38xX10xX875xX9xXaxX48xX2a9xXdxX18xX1xX90xXexX10xX48xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX90xX7xXdxX10xXexX90xX4xX1xX6xXexX90xX2fxX30xX6xX18xX90xX5xX41xX90xX2a9xX1xXecxX6xX18xX1exX90xX7xX6xX18xX90xX2a9xX1xXecxX18xX1exX90xX43xX10xX90xX43xX6xXexX90xXexX6xX4xX90xX4xX6xXexX90xXexX6xX4xX90xX5xXecxX18xX1exX90xX1xX6xX18xX1xX48xX2xX8bxX8axX17axX2xX7e4xXdbxX1xXexX117xXaxX12xX0xXdxX117xX1exX3xX7xX38xX4xX9xXaxX48xX117xX10xX43xXdxX6xX48xX2xX176xX149xX48xX18xX10xX131xX7xX48xX2xX8axX2xX149xX48xX2xX7e6xX149xX43xX172xX149xX8axX7e6xX17axX172xX7e4xXexX89xX149xX7e4xX172xX5xX89xX90xX4xXecxX18xX1exX90xX6xX18xX90xX2xXdbxX188xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX43xXdxX71xX12xX0xX7xXexX38xXecxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX2eexXexX3xX4xX1xX3cbxXexX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX2a9xX1xXecxX2cxX18xX1exX3xX7xX31xX18xX284xX3xX2a9xX1xX27xX18xX1exX3xXcfxX2a6xX3xXe30xXcfxX596xXexX3xXexX3cbxX4xX284xX3xX4xX2cxXexX3xXexX3cbxX4xXe41xX3xX5xX3b8xX18xX1exX3xX1xX14xX18xX1xXe4cxXaxX3xX1xX38xX10xX875xX9xXaxX48xX2a9xXdxX18xX1xX90xXexX10xX48xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX90xX7xXdxX10xXexX90xX4xX1xX6xXexX90xX2fxX30xX6xX18xX90xX5xX41xX90xX2a9xX1xXecxX6xX18xX1exX90xX7xX6xX18xX90xX2a9xX1xXecxX18xX1exX90xX43xX10xX90xX43xX6xXexX90xXexX6xX4xX90xX4xX6xXexX90xXexX6xX4xX90xX5xXecxX18xX1exX90xX1xX6xX18xX1xX48xX2xX8bxX8axX17axX2xX7e4xXdbxX1xXexX117xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX2eexXexX3xX4xX1xX3cbxXexX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX2a9xX1xXecxX2cxX18xX1exX3xX7xX31xX18xX284xX3xX2a9xX1xX27xX18xX1exX3xXcfxX2a6xX3xXe30xXcfxX596xXexX3xXexX3cbxX4xX284xX3xX4xX2cxXexX3xXexX3cbxX4xXe41xX3xX5xX3b8xX18xX1exX3xX1xX14xX18xX1xXe4cxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX38xXecxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX8fxX3cfxX3xX4xX1xX21xX6xX3xXexX1xX39xXexX3xX7xX3dxX3xX5xX14xX3xXe30xXcfxXdxX2a6xX117xX3xX18xXcc9xX18xX1exXe41xX284xX3xX18xX1xX21xX18xX1exX3xX18xX33exX18xX3xXe30xXcfxX596xXexX3xXexX3cbxX4xX284xX3xX4xX2cxXexX3xXexX3cbxX4xXe41xX3xX71xX404xX18xX3xX43xXdx765dxX18xX3xX38xX6xX3xX5exX3xX18xX1xXdxX96xX30xX3xX18xX293xXdxX3xXexX38xXccxX18xX3xXcfxXd0xX6xX3xX75xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXdbxX3xX3b7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX444xX18xX1exX3xX5xX14xX3xXexX72xX3xXexX1xX2cxX18xX1exX3xX7e4xX48xX176xX149xX2xX17axX3xXcfxX2eexX18xX3xX18xX6xX41xX284xX3xXexX440xX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX5xXdxXccxX18xX3xX1xX30xX41xX9axX18xX3xX916xX444xX4xX3xXcxX1x377bxX3xX90xX3xX7exX725xX3xX616xX30xX6xX18xX1exX3x1b36xX3xX13xX21xX293xX18xX1exX3xX5dxX293xX18xX3xXcfxX3d2xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xXdxX9axX18xX3xX89xX17axX3xX71xX557xX3xX2a9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX38xX2cxXdxX3xXbxX1xX330xXbxX3xXcfxX596xXexX284xX3xX4xX2cxXexX3xX5xX229xX18xX1exX3xX7xX27xX18xX1exX3xX382xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX43xXdxX71xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXccxX18xX3xXcxX920xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcfxXcc9xX18xX1exX3xX1exXcc9xXbxX3xX5xX239xX18xX3xXexX38xXecxX18xX1exX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXcfxX27xX3xXexX1xXd0xX3xX5xXecxX33exXdxX3xf75xX11c3xXaxX3xX1xX38xX10xX875xX9xXaxX48xX4xX1xXdxX18xX1xX90xXexX38xXdxX48xXexX1xX6xX18xX1xX90xX18xXdxX10xX18xX90xXexXbxX90xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX90xX43xXecxX18xX1exX90xX1exXecxXbxX90xX5xXecxX18xX90xXexX38xXecxX18xX1exX90xX3fxX6xX41xX90xX43xX30xX18xX1exX90xX43xXecxX90xXexX1xXdxX90xX5xXecxX6xXdxX90xXdxXdxX48xX2xX8bxX8axX7e6xX8axX2xXdbxX1xXexX117xXaxX12xX0xXdxX117xX1exX3xX7xX38xX4xX9xXaxX48xX117xX10xX43xXdxX6xX48xX2xX176xX149xX48xX18xX10xX131xX7xX48xX2xX8axX149xX8axX48xX2xX7e6xX172xX43xX7e6xX2xX17axX149xX149xX7e6xX8axXexX17axX8bxX149xX172xX176xX5xX149xXdbxX188xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX43xXdxX71xX12xX0xX7xXexX38xXecxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXccxX18xX3xXcxX920xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcfxXcc9xX18xX1exX3xX1exXcc9xXbxX3xX5xX239xX18xX3xXexX38xXecxX18xX1exX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXcfxX27xX3xXexX1xXd0xX3xX5xXecxX33exXdxX3xX11c3xX11c3xXaxX3xX1xX38xX10xX875xX9xXaxX48xX4xX1xXdxX18xX1xX90xXexX38xXdxX48xXexX1xX6xX18xX1xX90xX18xXdxX10xX18xX90xXexXbxX90xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX90xX43xXecxX18xX1exX90xX1exXecxXbxX90xX5xXecxX18xX90xXexX38xXecxX18xX1exX90xX3fxX6xX41xX90xX43xX30xX18xX1exX90xX43xXecxX90xXexX1xXdxX90xX5xXecxX6xXdxX90xXdxXdxX48xX2xX8bxX8axX7e6xX8axX2xXdbxX1xXexX117xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXccxX18xX3xXcxX920xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcfxXcc9xX18xX1exX3xX1exXcc9xXbxX3xX5xX239xX18xX3xXexX38xXecxX18xX1exX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exX3xXcfxX27xX3xXexX1xXd0xX3xX5xXecxX33exXdxX3xX11c3xX11c3xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX38xXecxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXcxX920xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXcc9xX3xX2xX17axXdbxX8bxX172xX7e4xX3xX18xX1exX21xX22xXdxX3xXexX72xX3xXcfxX3b8xX3xXexX30xX440xXdxX3xX2xX8bxX3xX90xX3xX7e6xX149xX284xX3xXexX38xXecxX18xX1exX3xXcfxXcc9xX3xX7xX87xX3xX4xXcc9xX3xX117xX3cbxXexX3xXexX38xXccxX18xX3xXcfxXd0xX6xX3xX75xX14xX18xX3xX5xX14xX3xX2xX7e6xXdbxX7e6xX8bxX149xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXccxX18xX3xX91exX4xX1xXdxX2eexX117xX3xX2xX17axX284xX2xX2x45dcxX3xX43xX40xX18xX3xX7xX87xX929xXdbxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX43xXdxX71xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX2eexXbxX3xXexX557xX4xX3xX18xX40xX18xX1exX3xX4xX6xXecxX3xX4xX1xX596xXexX3xX5xX21xX38bxX18xX1exX284xX3xX1xXdxX9axX30xX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX38xX304xX18xX1xX3xX1exXdxX6xXecxX3xXexX1xX27xX18xX1exXaxX3xX1xX38xX10xX875xX9xXaxX48xX4xX1xXdxX18xX1xX90xXexX38xXdxX48xXexXdxX10xXbxX90xXexX30xX4xX90xX18xX6xX18xX1exX90xX4xX6xXecxX90xX4xX1xX6xXexX90xX5xX30xXecxX18xX1exX90xX1xXdxX10xX30xX90xX2fxX30xX6xX90xX4xX6xX4xX90xX4xXecxX18xX1exX90xXexX38xXdxX18xX1xX90xX1exXdxX6xXecxX90xXexX1xXecxX18xX1exX48xX2xX8bxX8bxX17axX2xX149xXdbxX1xXexX117xXaxX12xX0xXdxX117xX1exX3xX7xX38xX4xX9xXaxX48xX117xX10xX43xXdxX6xX48xX2xX176xX149xX48xX18xX10xX131xX7xX48xX2xX8axX149xX2xX48xX2xX176xX7e4xX43xX7e6xX2xX8axX89xX7e4xX2xX176xXexX7e4xX89xX7e6xX149xX7e4xX5xX149xXdbxX188xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX38xX39xXexX3xXexX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3dxX18xX1exXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX43xXdxX71xX12xX0xX7xXexX38xXecxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX2eexXbxX3xXexX557xX4xX3xX18xX40xX18xX1exX3xX4xX6xXecxX3xX4xX1xX596xXexX3xX5xX21xX38bxX18xX1exX284xX3xX1xXdxX9axX30xX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX38xX304xX18xX1xX3xX1exXdxX6xXecxX3xXexX1xX27xX18xX1exXaxX3xX1xX38xX10xX875xX9xXaxX48xX4xX1xXdxX18xX1xX90xXexX38xXdxX48xXexXdxX10xXbxX90xXexX30xX4xX90xX18xX6xX18xX1exX90xX4xX6xXecxX90xX4xX1xX6xXexX90xX5xX30xXecxX18xX1exX90xX1xXdxX10xX30xX90xX2fxX30xX6xX90xX4xX6xX4xX90xX4xXecxX18xX1exX90xXexX38xXdxX18xX1xX90xX1exXdxX6xXecxX90xXexX1xXecxX18xX1exX48xX2xX8bxX8bxX17axX2xX149xXdbxX1xXexX117xXaxX12xXcxXdxX2eexXbxX3xXexX557xX4xX3xX18xX40xX18xX1exX3xX4xX6xXecxX3xX4xX1xX596xXexX3xX5xX21xX38bxX18xX1exX284xX3xX1xXdxX9axX30xX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX38xX304xX18xX1xX3xX1exXdxX6xXecxX3xXexX1xX27xX18xX1exX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX38xXecxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXf1xX1xXdxX96xX30xX3xX18xX6xX41xX3xX91exX8axX48xX2xX929xX284xX3xX5dxX5exX3x5d93xXdxX6xXecxX3xXexX1xX27xX18xX1exX3xX71xX39xX18xX3xXexX31xXdxX3xX91exX1688xXcxX7exXcxX929xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX440xX3xX4xX1xX444xX4xX3xXexX440xX18xX1exX3xX2a9xX2eexXexX3xX4xX27xX18xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX18xX1cxX117xX3xX176xX149xX2xX17axX3xX71xX14xX3xXexX38xXdxX2a6xX18xX3xX2a9xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX9axX117xX3xX71xX557xX3xX18xX1cxX117xX3xX176xX149xX2xX8axXdbxX3xX920xX1xXcc9xX3xXebxX42fxX3xXexX1xX21xX3xXcxXd8xX18xX1xX3xX29axX41xX284xX3xXf1xX1xX29axX3xXexXd0xX4xX1xX3xX630xXebxX2c9xX8fxX3xXexXd8xX18xX1xX284xX3xXcxX38xX21xX5exX18xX1exX3xXcfxXecxX14xX18xX3xX916xX33exXdxX3xX75xXdxX2a6xX30xX3xX616xX30xX87xX4xX3xX1xX3b8xXdxX3xXexXd8xX18xX1xX3xX916xX3cbxX18xX1exX3xX616xX30xX87xX4xX3x445exX1xX2cxX18xX1xX3xX43xX3dxX3xX71xX14xX3xX4xX1xXd8xX3xXcfxX33exXecxX3xX1xX3b8xXdxX3xX18xX1exX1xXd0xXdbxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX43xXdxX71xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX30xX5xX12xX0xX43xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX48xX43xXdxX71xX12xX0xX48xX43xXdxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a52xX30xXexX1xXecxX38xXaxX12xXcxX1xX2cxXdxX3x5424xX6xX18xX1xX0xX48xXbxX12
Thái Oanh