Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Bắc Trung Bộ rét nhẹ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới trên vùng bờ biển phía Đông khu vực miền Nam Philippines đang hoạt động mạnh lên và di chuyển rất nhanh. Sức gió mạnh nhất vùng gần áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40 - 60 km/giờ) giật cấp 9.
135bx6c31x939bx34f2xa670x46a1x8429x3cf0x93cax9620x9842x806bx265dx2633x9cb4xa9aaxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax56cax6c01x4797xXexX0x416bxXaxX17xX18xX19xXexX0x40f6x9098xX19x5d7dxXexX0xXax99a0xX9xc481xXdxX18x15a0xX2fx7606x5dd6x216exX5x4514xXbxXdxX17xX32xXex9d28xX33xX9xXbxXax3411xX33xX9xbd21xXaxX35xcb35xXbxX9x8fc3x23c9xX35xX9xb314x4993xX43xX9x34fcxX35xa99exX43xX9x56d7xa4b0xX43xX4dxbc45xX9xX51x54acxX2cxX9xX5x70f7x76f2xX43xX4dxX9xX51x3af4xX9xX61xabacxXbxX9xX43xXax63cexX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX33xXdxXax79f8xX18xX35xX43x4ac9x98d5xX17xb205xX2fxX2xX17xXbxX18xX35xXdxX2axX83xX19xX35xca77x3ad5xX18xX33xX24x23bdxX35xX92xX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x2288xX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX61xX62xX43xX4dxX9xXbx85aexXcxX9xX2x8e2dxX9xX23x1b6fxX24xX9x8823xXax3173xX9xXbx8b0ax9c9bxX43xX4dxX9xX5xXax15b3xX26xX9xX92xbfb8xX43xX9xX5xX61xX62xX43xX4dxX9xXc6xbe62xX43xX4dxX5axX9xXbexX33xX9xXbxXaxX40xX33xX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX4axX35xX9xXbxX61x3974xX43xX9xX92x583cxX43xX4dxX9xX23x92abxX9xX23xX35xX53xX43xX9xX33xXaxXc3xX18xX9xX56xX57xX43xX4dxX9x4770xXaxX62xX9xX92xXbbxX2cxX9xXcxX35xc20exX43xX9xX84xX18xXcxX9xX7xXaxX35xXdxX35xX33xX33xX35xX43xX17xX2fxX9xX49xX18xX43xX4dxX9xXaxX24x4bd6xXbxX9xX49xX67xX43xX4dxX9xXcxX132xX43xXaxX9xXdxXf4xX43xX9xX92x23b1xX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX62xX26xX53xX43xX9xX61xX40xXbxX9xX43xXaxX18xX43xXax4894xX9xX93x1b5fxX2cxX9xX4dxX35x41a3xX9xXcxX132xX43xXaxX9xX43xXaxX40xXbxX9xX92xXf8xX43xX4dxX9xX4dxX4exX43xX9xXbexX33xX9xXbxXaxX40xX33xX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX4axX35xX9xXcxX132xX43xXaxX9xX2cxX40xX33xX9x1dd0xa762xbb63xX9x7765x8cfexb592xX9xX192xX9xX191xX197xX9xX10exXcxX1cxX4dxX35xXfdxb706xX9xX4dxX35xb986xXbxX9xX2cxX40xX33xX9x1f39xX159xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x3972xXbxX192xX18xXdxX35xX4dxX43x9925xX9xX2cxX17xX43xXbxX17xX61xbfe4xX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxX61xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1d7xX1cxX1cxX35xX159xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX159xX92xX43xX1cxX43xX17xX86xX2fxX1cxX2axc564xX197xX2axX1cxX193xX193xX19xc3bexX197xX193xX196xX197xX20fxX191xXbxX193xX208x15a1xX208xXdxX197xX159x338cxX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX33xX9xXbxXaxX18xX33xX9xX43xXaxX35xX17xXbxX9xX19xX24xX35xX9xX4dxX18xX43xX9xX23xX35xX17xX43xX9xX19xX24xX43xX4dxX9xX23xX18xX2cxX9xXbxX61xX62xX43xX4dxX9xX23xX24xX9xX61xX17xXbxX9xX43xXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xXexX93xXdbxX9xX49xa2a8xX9xX19xXbbxX9xX23xXbexX24xX9xX49xXc6xXfdxX43xX4dxX9xX49xX35xX9xX2cxXcdxX18xX9xXbexX33xX9xXbxXaxX40xX33xX159xX9x13faxX43xXaxX1d7xX9xXc1xX5x9da6xX84xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX2xXbbxX9xX23xXbexX24xX9xXbxX61xX24xX43xX4dxX9xX20fxX196xX9xX4dxX35xXfdxX9xXbxX4axX35xX5axX9xXbexX33xX9xXbxXaxX40xX33xX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX4axX35xX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX62xX26xX53xX43xX9xX43xXaxX18xX43xXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxXc6xX4axX43xX4dxX9xX5xXb7xX26xX5axX9xXcx73e8xX35xX9xX4dxX35xXfdxX9xX49xX35xX9xX49xXc6xXc7xX2cxX9xX10exXaxX24x3016xX43xX4dxX9xX219xX197xX9xX192xX9xX219x2995xX9xX10exXcxX9xX92xX144xX9xX2cxX161xX9xX1cfxX62xX9xXaxXc6xX4axX43xX4dxX9xXcxX132xX43xXaxX9xXbxXaxXf4xXcxX159xX9xX56x5395xX43xX9xX2axX1afxX9xX4dxX35xXfdxX9xX43xX4dxX144xX26xX9xX20fxX1cxX2axX5axX9xX92x3f66xX9xXbxX61xXc3xX9xXbxXb7xXcxX9xXbexX33xX9xXbxXaxX40xX33xX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX4axX35xX9x4c50xX9xX10exXaxX24xX317xX43xX4dxX9xX1afxX5axX20fxX9xX49xX67xX9xX2a2xb85axX9xX51xX5dxX2cxX1dfxX9xX2axX2axX208xX5axX193xX9xXc1xX35xX43xXaxX9xX56xX57xX43xX4dxX5axX9xX2cxXbexX2cxXaxX9xX49xX317xX24xX9xX7xX18xXdxX18xX86xX18xX43xX9xX195xX7xXaxX35xXdxX35xX33xX33xX35xX43xX17xX2fxX1a4xX9xX10exXaxX24xX317xX43xX4dxX9xX2axX197xX197xX9xX10exXcxX9xX92xX118xX9xX33xXaxXc3xX18xX9xX56xX57xX43xX4dxX159xX9xX93xX15cxX2cxX9xX4dxX35xX161xX9xXcxX132xX43xXaxX9xX43xXaxX40xXbxX9xX372xX9xX92xXf8xX43xX4dxX9xX4dxX4exX43xX9xXbxXb7xXcxX9xXbexX33xX9xXbxXaxX40xX33xX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX4axX35xX9xXcxX132xX43xXaxX9xX2cxX40xX33xX9xX193xX9xX195xX321xX197xX9xX192xX9xX191xX197xX9xX10exXcxX1cxX4dxX35xXfdxX1a4xX5axX9xX4dxX35xX1a8xXbxX9xX2cxX40xX33xX9xX1afxX159xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX5xX61xX24xX43xX4dxX9xX20fxX196xX9xX49xX341xX43xX9xX196xX208xX9xX4dxX35xXfdxX9xXbxX35xX341xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX5axX9xXbexX33xX9xXbxXaxX40xX33xX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX4axX35xX9xXbxX35xX341xX33xX9xXbxab7cxX2cxX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX62xX26xX53xX43xX9xX2cxXaxXcdxX9xX26xX341xX62xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxXc6xX4axX43xX4dxX9xX5xXb7xX26xX5axX9xXcxX305xX35xX9xX4dxX35xXfdxX9xX49xX35xX9xX49xXc6xXc7xX2cxX9xX10exXaxX24xX317xX43xX4dxX9xX20fxX321xX9xX10exXcxX9xX92xX144xX9xX2cxX161xX9xX10exXaxX317xX9xX43xXd1xX43xX4dxX9xXcxX132xX43xXaxX9xXdxXf4xX43xX9xXbxXaxX144xX43xXaxX9xX23x29b2xX24xX159xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX5xX61xXf4xX43xX9xX49xX40xXbxX9xXdxX35xX118xX43xX5axX9xX43xX4dxX144xX26xX9xX20fxX1cxX2axX9xX19xX24xX9xX10exXaxX57xX43xX4dxX9xX10exXaxXc3xX9xXdxX132xX43xXaxX9xX26xX341xX62xX9xX49xX35xX5axX9xX49xXc6xX18xX9x197exXcxX9xXbxaeb0xX9xX23xX35xX53xX43xX9xX92xX144xX24xX9xX43xXf4xX43xX9xX2cxXbexX2cxX9xXbx3300xX43xXaxX9xXcxX35xX118xX43xX9xX51xX5dxX2cxX9xX2fxXbexX43xX4dxX9xX2fxX4axXcxX9xX2cxX161xX9xX2fxXc6xXdbxX43xX4dxX9xXcxXf8xX9xX10exXaxXbexX9xX19xX144xX26xX5axX9xX2fxX18xX62xX9xX208xX9xX4dxX35xXfdxX5axX9xX2fxXc6xXdbxX43xX4dxX9xXbxX18xX43xX5axX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX67xX9xX43xXaxXc3xX2cxXaxX9xXdxXf4xX43xX9xX19xX4exX43xX159xX9xX56xX341xX43xX9xX49xXf4xXcxX5axX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX67xX9xXaxX132xX9xX2cxb0d1xX43xX9xX2axX321xX192xX2axX208xX9xX49xX67xX9xX4xX5axX9xX92xXf8xX43xX4dxX9xX43x1746xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX92x2104xX43xX9xX2cxX161xX9xX43xXdbxX35xX9xX19xXc6xX4axX35xX9xX2axX219xX9xX49xX67xX9xX4xX159xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxXcdxX9xX49xX57xX9xXa5xX144xX9xX84xX67xX35xX9xX43xXaxX35xX118xX62xX9xXcxXb7xX26xX5axX9xX10exXaxX57xX43xX4dxX9xXcxXc6xX18xX5axX9xX2fxXbexX43xX4dxX9xX2fxX4axXcxX9xX2cxX161xX9xX43xXdbxX35xX9xX2cxX161xX9xX2fxXc6xXdbxX43xX4dxX9xXcxXf8xX9xX92xX144xX9xX2fxXc6xXdbxX43xX4dxX9xXcxXf8xX9xX43xXaxX6fxX159xX9x2fabxX35xX161xX9xX43xXaxX6fxX159xX9xX5xX61xXfdxX35xX9xX61xX6axXbxX159xX9xX56xX67xX9xX52cxXcxX9xXbxX530xX9xX191xX20fxX9xX192xX9xX1afxX191x49cdxX159xX9xX84xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX67xX9xXbxXaxX40xX33xX9xX43xXaxX40xXbxX9xX2axX191xX9xX192xX9xX2axX208xX9xX49xX67xX9xX4xX1dfxX9xX2cxX18xX24xX9xX43xXaxX40xXbxX9xX2axX1afxX192xX20fxX2axX9xX49xX67xX9xX4xX159xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX4xXbexX2cxX9xX10exXaxX62xX9xX92xXbbxX2cxX9xX10exXaxXbexX2cxX9xX33xXax3605xX9xX23xX35xX341xX43xX9xX2axX1afxX192xX20fxX2axX9xX49xX67xX9xX4xX5axX9xXbxX61xXfdxX35xX9xXbxX132xX43xXaxX9xX61xXbexX24xX159xX9xX5xXaxX144xX43xXaxX9xX33xXax90f0xX9xXa5xX317xX35xX9xX7xXaxX5b3xX43xX4dxX5axX9xX56xX35xX46xX43xX9xX51xX35xXf4xX43xX9xX7xXaxXcdxX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX67xX9xX10exXaxX57xX43xX4dxX9xX92xXc6xXc7xXbxX9xaddfxX62xXbexX9xX20fxX2axX9xX49xX67xX9xX4xX159xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX2a2xX144xX24xX9xX49xX341xX43xX9xXcxX35xX118xX43xX9xX5xX61xX62xX43xX4dxX5axX9xXbxX530xX9xX43xX4dxX144xX26xX9xX20fxX1cxX2axX9xXcxXc6xX18xX9xX4dxX35xX317xXcxX9xX19xX4exX43xX5axX9xX2cxXbexX2cxX9xXbxX544xX43xXaxX9xX51xX5dxX2cxX9xX5xX61xX62xX43xX4dxX9xX51xX67xX9xX61xX6axXbxX9xX43xXaxX6fxX9xX2axX1afxX192xX20fxX20fxX9xX49xX67xX9xX4xX5axX9xXbxXaxX144xX43xXaxX9xX33xXaxX6faxX9xXa5xX62xX341xX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX67xX9xX2cxX18xX24xX9xX43xXaxX40xXbxX9xX20fxX219xX9xX49xX67xX9xX4xX159xX9xX5xX530xX9xX56xX144xX9xX84x1a36xX43xX4dxX9xX92xX144xX24xX9xX49xX341xX43xX9xX84xXaxX18xX9xX5xX61xX18xX43xX4dxX9xX33xXaxX6d0xX9xX23xX35xX341xX43xX9xX20fxX191xX192xX20fxX1afxX9xX49xX67xX9xX4xX5axX9xX61xX35xXf4xX43xX4dxX9xXbxXaxX144xX43xXaxX9xX33xXaxX6faxX9xX7xXaxX18xX43xX9xX5xXaxX35xX341xXbxX9xX43xX5dxX43xX4dxX9xX219xX2axX9xX49xX67xX9xX4xX159xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX5xXb7xX26xX9xX84xX4dxX62xX26xXf4xX43xX9xX23xX18xX43xX9xX43xX4dxX144xX26xX9xXcxXbexXbxX9xXcx3b9axX9xX20fxX321xX192xX20fxX208xX9xX49xX67xX9xX4xX5axX9xX92xX118xX9xX49xXf4xXcxX9xX2fxX17xX9xXdxX132xX43xXaxX9xX2axX193xX192xX20fxX197xX9xX49xX67xX9xX4xX159xX9xX5xXaxX144xX43xXaxX9xX33xXaxX6faxX9xXa5xX27cxX9xX4xXaxXc3xX9xX7fxX35xX43xXaxX9xX92xX144xX9xX2cxXbexX2cxX9xXbxX544xX43xXaxX9xX84xX18xXcxX9xX51xX67xX9xX43xX5dxX43xX4dxX9xX49xX6fxX33xX5axX9xX4dxX35xX161xX9xXbxXaxX6d0xX35xX9xX49xX118xX62xX5axX9xX43xXaxX35xX46xXbxX9xX49xX67xX9xX2cxX18xX24xX9xX43xXaxX40xXbxX9xX20fxX1afxX192xX219xX20fxX9xX49xX67xX9xX4xX159xX9xXc1xXaxX62xX9xX92xXbbxX2cxX9xX84xX18xXcxX9xX51xX67xX9xXaxX35xX46xX43xX9xX49xX18xX43xX4dxX9xX23xXc6xX4axX2cxX9xX92xX144xX24xX9xX49xXc7xXbxX9xXbxX61xX35xX118xX62xX9xX2cxXc6xXfdxX43xX4dxX9xXcxX4axX35xX9xX43xXf4xX43xX9xXcxXbbxX2cxX9xX43xXc6xX4axX2cxX9xXbxX61xXf4xX43xX9xX2fxX57xX43xX4dxX9xX5xX35xX118xX43xX5axX9xX2fxX57xX43xX4dxX9xXa5xX1a8xX62xX5axX9xX2fxX57xX43xX4dxX9xX93xX144xX35xX9xX64dxX5b3xX43xX9xX49xX118xX62xX9xX49xX4dexX9xXbxX61xXf4xX43xX9xX23xXbexX24xX9xX49xX67xX43xX4dxX9xX20fxX159xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX2xXbbxX9xX23xXbexX24xX9xX43xX4dxX144xX26xX9xX219xX1cxX2axX9xX92xX144xX9xX196xX1cxX2axX5axX9xXcxXbbxX2cxX9xX43xXc6xX4axX2cxX9xXbxX61xXf4xX43xX9xX2cxXbexX2cxX9xX2fxX57xX43xX4dxX9xX2fx962exX9xX49xX132xXbxX9xX49xX544xX43xXaxX5axX9xX2fxX57xX43xX4dxX9xX93xX144xX35xX9xX64dxX5b3xX43xX9xXbxX132xX35xX9xXbxX61xX132xXcxX9xX7xXaxX5c8xX9xb39axX43xX9xX2cxX161xX9xX10exXaxX317xX9xX43xXd1xX43xX4dxX9xX92xXc6xXc7xXbxX9xX23xXbexX24xX9xX49xX67xX43xX4dxX9xX219xX9xXbxX530xX9xX197xX5axX2axX192xX9xX197xX5axX20fxXcxX159xX9xX84xX4dxX62xX26xX9xX2cxXdbxX9xX2cxX18xX24xX9xX1cfxX317xX26xX9xX61xX18xX9xX43xX4dxX1a8xX33xX9xXdxX47dxXbxX9xX372xX9xX2cxXbexX2cxX9xX92xXf8xX43xX4dxX9xXbxX61x7b70xX43xX4dxX9xXbxXaxX40xX33xX5axX9xX2fxX132xXbxX9xXdxX372xX9xX49xXf4xX9xX23xX18xX24xX9xX92xXf8xX43xX4dxX9xX92xX17xX43xX9xX2fxX57xX43xX4dxX9xX92xX144xX9xXbxX61xX35xX118xX62xX9xX2cxXc6xXfdxX43xX4dxX9xX4dxXb7xX26xX9xX43xX4dxX1a8xX33xX9xXdxX47dxXbxX9xX2fxXb7xX62xX9xX372xX9xX2cxXbexX2cxX9xX92xXf8xX43xX4dxX9xXbxX61xXa1dxX43xX4dxX9xXbxXaxX40xX33xX9xXbxXaxX62xX67xX2cxX9xX10exXaxX62xX9xX92xXbbxX2cxX9xX5xXaxX144xX43xXaxX9xX33xXaxX6faxX9xXa5xX27cxX9xX4xXaxXc3xX9xX7fxX35xX43xXaxX5axX9xX4xX4exX43xX9xX5xXaxXdbxX5axX9xX2a2xX383xX43xXaxX9xX97xX24xX43xX4dxX159xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX93xX24xX62xX61xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2xX35xX46xX62xX9xX5xXaxX5c8xX26xX1cxX5xX5x78c4xX2a2xX84xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe