Formosa bắt đầu vận hành thử nghiệm trở lại
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 29/5, ông Hoàng Dương Tùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) xác nhận, ngay trong chiều 29/5 và sáng 30/5, Formosa Hà Tĩnh sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm lò cao số 1.
b3ddxc22fx14534x1258bx134d8x107dexe302x1756cxdf50xX7xfffbx13154xf100x17220x14e7fx14b3cxX5xf556xXax1378bx10efbx17f8ax14184xcc97xX14xX7xX6xX3x165d5x14885xXexX3xf08axc9bax134dexX3xc15axccd8x188c7xX3xX1xc629xX25xX1xX3xXexX1xf63axX3xX25x1529bxX1xXdxffddxX16xX3xXexX15x13a47xX3xX5xf044xXdxX0x17404xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1202fxX10xX6x16d71xXaxX12xXcxX15x185fbxX3xX5xc55dxXdxX3xX1bx152efxX14xX3xX4xX1x10105xX3xXexX3cxXdxX3xX4xX21x101b3xX4xX3xX1x13875xXbxX3xX1bxX5dxX14xX3xXexX1x16274xX59xX25xX31xX3x158b3x16cf5xX3xX4xX1xXdx129b2xX21xX3xd12ex13177xX3fxc726x12ac6xX3xf8b8xX25xX31xX3xX4exX14xX28xX25xX31xX3x1678bxX77x1407fxX25xX31xX3xXcx1057dxX25xX31xX3x152adxX3x16166xX1x1648cxX3xXcxcfaaxX25xX31xX3xX4xff84xX4xX3xXexX15xX77xX39xX25xX31xX3xXcxXa7xX25xX31xX3xX4xXacxX4xX3x12448xX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xf887xeb10xX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21x16ccax15776xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31x10c09xX3x1208cxX5dxX4xX3xX25xX1xX24xX25xX89xX3xX25xX31xX6xXd5xX3xXexX15xX14xX25xX31xX3xX4xX1xXdxX82xX21xX3xX85xX86xX3fxX88xX3xX23xX28xX3xX7xX5dxX25xX31xX3x126e4x10b90xX3fxX88xX89xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX4exX28xX3xXcx11149xX25xX1xX3xX7xf7f0xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX1xX28xX25xX1xX3xXexX1xX2exX3xX25xX31xX1xXdxX34xX16xX3xX5x15830xX3xX4xX6xX14xX3xX7x13368xX3xX2x1424fxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX6xX5xXexX9xXax1081bxX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX6xXexX3xX51xX6xX21xX3xX23xX6xX25xX3xX1xX6xX25xX1xX3xXexX1xX21xX3xX25xX31xX1xXdxX10xX16xX3xXexX15xX14xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx17867xX3fxX3fxXdxX150xX1bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX25xX1xX150xX23xX25xX3fxX25xX10x16237xX7xX3fxX2x16e86xX85xX85xX3fxX2xX111xX85xX51xX2xX2xX86xXexX110xc324xX85xX85xX5xX111xX150x1586bxXbxX31xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxX16xX6xXe8xXa0xX1baxXdxX51xXexX1xX1a6xX2xX111xX111xcfd6xca63xX1baxXdxX51xXexX1xX1a6x116f3x1525fxX111xXbxXe8xX1ebxX51xXdxX7xXbxX5xX6xXd5xX1a6xX1bxX5xX14xX4xX7cxX1ebxX16xX6xX15xX31xXdxX25xXa0xX5xX10xX170xXexX1a6xX6xX21xXexX14xX1ebxX16xX6xX15xX31xXdxX25xXa0xX15xXdxX31xX1xXexX1a6xX6xX21xXexX14xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b25xX6xXbxXexXdxX14xX25xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe8xXexXa0xX6xX5xXdxX31xX25xX1a6xX3xX1d1xX21xX7xXexXdxX170xXd5xX1ebxXaxX12x14581xX25xX31xX3xX4exX14xX28xX25xX31xX3xX95xX77xX97xX25xX31xX3xXcxX9cxX25xX31xX3xXcaxX1fx10956xX25xX31xXe6xX3xXexX15xX56xX3xX5xX59xXdxX3xXexX3cxXdxX3xX4xX21xX6axX4xX3xX1xX6exXbxX3xX1bxX5dxX14xX3xXcaxdea5xX25xX1xX1a6xX3xXcxX150x14af6xXe6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xXa0xX3xXa2xX1xXa4xX25xX31xX3xX23xXdxXd6xX25xX1a6xX3xX0xXdxX12x1155axXdxX25xX3xX5x11a9axX25xX1xX3xX1fxX3cxX14xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xXe8xX5dxX4xX3xX25xX1xX24xX25xX3xXexX1xX8bxX25xX31xX3xXexXdxX25xX3xX4xX1xXdxX82xX21xX3xX85xX86xX3fxX88xX89xX3xX23bxX8bxX25xX31xX3xXexXd5xX3xXcx13c48xX4exX4exX3xX4exX77xX25xX31xX3xX25xX31xX1xXdxX34xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX4exX28xX3xXcxX122xX25xX1xX3xX0xX3fxXdxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX25xX7cxXa0xXdxX25xX5xXdxX25xX10xXa0xX4xX14xX25xXexX10xX25xXexXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX1xX28xX25xX1xX3xXexX1xX2exX3xX25xX31xX1xXdxX34xX16xX3xX5xX146xX3xX4xX6xX14xX3xX7xX14dxX3xX2xXaxX3xX51xX15xX6xX31xX31xX6xX1bxX5xX10xX9xXaxX170xX6xX5xX7xX10xXaxX3xX1xX15xX10xX170xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX3fxX3fxX51xX6xX25xXexX15xXdxX150xX4xX14xX16xX150xX23xX25xX3fxXe8xX6xXa0xX1xX14xXdxX3fxX4xX1xX14xXa0xXbxX1xX10xXbxXa0xX170xX14xX15xX16xX14xX7xX6xXa0xX1xX6xXa0xXexXdxX25xX1xXa0xX23xX6xX25xXa0xX1xX6xX25xX1xXa0xXexX1xX21xXa0xX25xX31xX1xXdxX10xX16xXa0xX5xX14xXa0xX4xX6xX14xXa0xX7xX14xXa0xX2xXa0xX85xX111xX2xX1bexX111xX88xX2xX111xX2xX1f2xX85xX2xX2xX1f2xX1f2xX88xX88xX150xX1xXexX16xXaxX12xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX1xX28xX25xX1xX3xXexX1xX2exX3xX25xX31xX1xXdxX34xX16xX3xX5xX146xX3xX4xX6xX14xX3xX7xX14dxX3xX2xX0xX3fxX6xX12xX0xXdxX12xe7e4xX0xX3fxXdxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX261xX25xX31xX3xX4exX14xX28xX25xX31xX3xX95xX77xX97xX25xX31xX3xXcxX9cxX25xX31xX1a6xX0xX3fxX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX3xX23bxX1xXdxX82xX21xX3xX25xX6xXd5xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX15x1102exXdxX150xX3xXcxX15xX14xX25xX31xX3xX23xX146xX25xX31xX3xX85xX1f2xX1xX3xX7xX6xX21xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX4xX9cxX25xX31xX3xX4xX5dxX4xX3xX25xX1xX28xX3xX7cxX1xX14xX6xX3xX1xX6exX4xX3xX7xX127xX3xXexX1xX10xX14xX3xX51xdc9cxXdxX3xX4xX1xfaf7xXexX3xX4xX1xX127xX3xXex128f5xX3xX7cx108aexXexX3xf237xX21xX56xX3xX4f5xX21xX6xX25xX3xXexX15xX1cxX4xX3xX14xX25xX5xXdxX25xX10xX89xX3xX5xfdc1xXd5xX3xX16x16448xX21xX3xXexX1x15bc9xX4xX3xXexX4f2xX150xX3xX23bxX5dxX4xX3xX4xX8bxX25xX31xX3xX1fxX14xX3cxX25xX3xX1fxX82xX21xX3xX1fxX2cbxX3xX4xXa4xX3xX4xX1xX21x151f9xX25xX3xX1bx12e58xX3xXexX15xX77xfb33xX4xX3xX15xX490xXdxX150xX3xX23bxXa4xX3xX7cxX4f2xXexX3xX4f5xX21xX56xX3xX31xcf9fxX3xX4xX1xeeb0xX25xX31xX3xXexX8bxXdxX3xX7xX127xX3xXexX1xX8bxX25xX31xX3xXexXdxX25xX3xXexXdxX4f2xXbxX3xXexX540xXdxX3xX1bxX5dxX14xX3xX31xXdxX540xXdxX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xXcxX0xX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX1xX278xX3xXexX15xX77xX39xX25xX31xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX317xX31xX21xXd5x16342xX25xX3x17e89xXdxX25xX1xX3xX317xX31xX6exX4xX1a6xX0xX3fxX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX3xX23bxX1xX558xX25xX31xX3xXexX8bxXdxX3xX1fxX2cbxX3xX4xXa4xX3xX7cxX1xX56xX14xX3xX7xX5dxXexX3xX7cx14416xX3xX4xX28xX25xX31xX3xXexX15xX77xX540xX4xX3xX7cxX1xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1xX14xX3cxXexX3xX1fxX6axX25xX31xX3xXexX1xX2exX3xX15xX490xXdxX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xXa0xX3xX0xXdxX12xX5caxX2cbxX25xX1xX3xX1fxX3cxX14xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX4xXa4xX3xXexX1x123e3xX3xX31xXdxX56xXdxX3xXexX1xX62xX4xX1xX3xX15xX4e2xX3xX1xX97xX25xX3xX23xX82xX3xX4xX1x16a80xX3xX1fxX3cxX14xX3xX16xX540xXdxX3xX1fx18741xXd5xX3xX4x15410xX6xX3xXa2xX1xXa4xX3xXcxX1xX68fxX3xXexX77xX540xX25xX31xX3xXcxX15xX77xX97xX25xX31xX3xX4exX14xX28xX3xXcbxX554xX25xX1xX3xXe8xX21xX25xX31xX3xX4f5xX21xX6xX25xX1xX3xX23xXdxX34xX4xX3xX23xX24xX25xX3xX1fxX6axX25xX31xX3xX25xX31xX77xX3xX51xX68bxX25xX3xX7cxX1xX8bxX25xX31xX3xX1fxX5dxX25xX1xX3xX1bxX1cxXexX3xX1xX56xXdxX3xX7xX56xX25xX3xX39xX3xXexX20xX25xX31xX3xX1fxX5dxXd5xX3xX7cxX1xX21xX3xX23xX515xX4xX3xX1f2xX3xXexX680xX25xX1xX3xX16xXdxX82xX25xX3xXcxX15xX21xX25xX31xX43cxX0xX3fxXdxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX261xX25xX31xX3xX4exX14xX28xX25xX31xX3xX95xX77xX97xX25xX31xX3xXcxX9cxX25xX31xX1a6xX0xX3fxX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX1bxXdxX667xX25xX3xX1f2xX3xXexX680xX25xX1xX3xX16xXdxX82xX25xX3xXcxX15xX21xX25xX31xX3xX1fxX6xX25xX31xX3xX51xX20xX25xX3xX51xX20xX25xX3xX1xX490xXdxX3xXbxX1xXacxX4xX150xX3xe09dxX21xX6xX3xX7cxX4f2xXexX3xX4f5xX21xX56xX3xX4f5xX21xX6xX25xX3xXexX15xX1cxX4xX3xX1xX6xXdxX3xX25x12d3exX16xX89xX3xXexX4efxX3xX25xX7a1xX16xX3xX85xX111xX2xX1f3xXa0xX85xX111xX2xX1bexX3xX1fxX2cbxX3xX25xX1xX24xX25xX3xXexX1xX50cxXd5xX3xX16xX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX1fxX77x16550xX4xX3xX7cxX1xX8bxXdxX3xXbxX1xXacxX4xX89xX3xX15xX4e7xX25xX31xX3xX7xX6xX25xX3xX1xX8bxX89xX3xX25xX77xX540xX4xX3xX1bxXdxX667xX25xX3xX1fxX6xX25xX31xX3xX1xX490xXdxX3xXbxX1xXacxX4xX150xX3x10936xXdxX34xX4xX3xX25xX28xXd5xX3xX4xXa4xX3xX25xX1xec26xX25xX31xX3xXd5xXd6xX21xX3xX4xX20xX21xX3xX23xX82xX3xX16xX4e7xXexX3xXexX1xX59xXdxX3xX31xXdxX6xX25xX3xX25xXd6xX25xX3xX1fxX6xX25xX31xX3xXexXdxX4f2xXbxX3xXexXacxX4xX3xX1xX490xXdxX3xXbxX1xXacxX4xX3xX15xX490xXdxX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX317xX1xX77xX3xXa2xX1xXa4xX3xXcxX1xX68fxX3xXexX77xX540xX25xX31xX3xXcxX15xX77xX97xX25xX31xX3xX4exX14xX28xX3xXcbxX554xX25xX1xX3xX1fxX2cbxX3xX4xX1xX680xX3xX1fxX3cxX14xX3xX23xX82xX3xX23xXdxX34xX4xX3xX1fxX5dxX25xX1xX3xX1bxX1cxXexX3xX1xX56xXdxX3xX7xX56xX25xX3xXexX20xX25xX31xX3xX1fxX5dxXd5xX89xX3xX1xX6xXd5xX3xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX25xX7cxXa0xXdxX25xX5xXdxX25xX10xXa0xX4xX14xX25xXexX10xX25xXexXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcbxX6axX3xXexX15xX77xX39xX25xX31xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xXaxX3xX51xX15xX6xX31xX31xX6xX1bxX5xX10xX9xXaxX170xX6xX5xX7xX10xXaxX3xX1xX15xX10xX170xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX3fxX3fxX51xX6xX25xXexX15xXdxX150xX4xX14xX16xX150xX23xX25xX3fxXe8xX6xXa0xX1xX14xXdxX3fxX1bxX14xXa0xXexX15xX21xX14xX25xX31xXa0xXexX15xX6xX25xXa0xX1xX14xX25xX31xXa0xX1xX6xXa0xX51xX6xX16xXa0xX1bxX6xX14xXa0xX1xX14xX6xX25xXa0xXexX14xX6xX25xXa0xX16xX14xXdxXa0xXexX15xX21xX14xX25xX31xXa0xX1bxXdxX10xX25xXa0xX23xX21xXa0xX170xX14xX15xX16xX14xX7xX6xXa0xX85xX111xX2xX1bexX111xX88xX85xX110xX111xX1bexX1f2xX88xX85xX1f3xX110xX2xX1f2xX150xX1xXexX16xXaxX12xXcbxX6axX3xXexX15xX77xX39xX25xX31xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX0xX3fxX6xX12xX3xX1fxX2cbxX3xXexX15xX56xX3xX5xX59xXdxX3xX1bxX5dxX14xX3xX4xX1xX62xX3xX1bxXd6xX25xX3xX1xX28xX25xX1xX3xX5xX6xX25xX31xX3xX786xX21xX14dxX4xX3xX1xX6axXdxX3xX16xX540xXdxX3xX1fxX68bxXd5xX89xX3xX1xXdxX34xX25xX3xX25xX6xXd5xX3xXexX20xX25xX31xX3xX1fxX5dxXd5xX3xX1fxX6xX25xX31xX3xX1xX490xXdxX3xXbxX1xXacxX4xX3xX25xXd6xX25xX3xX4xX20xX25xX3xXexX1xX59xXdxX3xX31xXdxX6xX25xX3xX1fxX667xX3xX7xXdxX25xX1xX3xXexX15xX77xX39xX25xX31xX89xX3xX1xX490xXdxX3xXbxX1xXacxX4xX3xX25xXd6xX25xX3xX7cxX1xX8bxX25xX31xX3xX1fxX5dxX25xX1xX3xX1bxX1cxXexX3xXexX20xX25xX31xX3xX51xX77xX540xXdxX3xX1fxX667xX3xXexX3cxX14xX3xX1fxXdxX82xX21xX3xX7cxXdxX34xX25xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX490xXdxX3xXbxX1xXacxX4xX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12x12e41xX14dxXdxX3xX23xX540xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX89xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX1fxX6xX25xX31xX3xX5xX28xX16xX3xXexXdxX4f2xXbxX3xXexXacxX4xX89xX3xX7cxXdxX667xX16xX3xX7xX14xX5dxXexX3xX25xX31xX21xX490xX25xX3xX8bxX3xX25xX1xXdxX5c7xX16xX150xX3xX4exXdxX34xX25xX3xX25xX6xXd5xX89xX3xXcbxX6axX3xX1fxX6xX25xX31xX3xXbxX1xX14dxXdxX3xX1xX7d0xXbxX3xX23xX540xXdxX3xX4xX97xX3xX4f5xX21xX6xX25xX3xX4xX1xX278xX4xX3xX25xX7a1xX25xX31xX3xX7cxXdxX667xX16xX3xXexX15xX6xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX1fxX14xX3cxX25xX3xX4xX21xX14dxXdxX3xX4xX9cxX25xX31xX150xX3xX88xX85xX3fxX88xX110xX3xX5xec37xXdxX3xX4xX68fxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1fxX2cbxX3xX1fxX77xX7d0xX4xX3xX7cxX1xX1cxX4xX3xXbxX1xXacxX4xX89xX3xX4xX1xX680xX3xX4xX146xX25xX3xX51xX24xXbxX3xX77xX540xXexX3xX7xX6xX25xX31xX3xX51xX24xXbxX3xX7cxX1xX8bxX3xXexX1xX554xX3xX7cxXdxX667xX16xX3xX7xX14xX5dxXexX3xX1fxX4f2xX25xX3xX25xX7a1xX16xX3xX85xX111xX2xX86xX3xXexX1xX10xX14xX3xX5xX6axX3xXexX15xX554xX25xX1xX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX1fxX6xX25xX31xX3xX4xX9cxX25xX31xX3xX25xX1xX28xX3xX7cxX1xX14xX6xX3xX1xX6exX4xX3xX7cxXdxX667xX16xX3xXexX15xX6xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX1fxX14xX3cxX25xX3xX4xX21xX14dxXdxX3xX4xX9cxX25xX31xX3xX1fxX667xX3xX1fxX56xX16xX3xX1bxX56xX14xX3xX15x138ecxX25xX31xX3xX7cxX1xXdxX3xX23xX24xX25xX3xX1xX28xX25xX1xX3xXexX1xX2exX3xX25xX31xX1xXdxX34xX16xX3xX7cxX1xX8bxX25xX31xX3xX4xXa4xX3xX4xX1xX21xXd5xX34xX25xX3xX31xX554xX3xXe8xX56xXd5xX3xX15xX6xX150xX3xX23bxdf28xX25xX31xX3xX1fxX2cbxX3xX4xXa4xX3xXbxX1xX77xX97xX25xX31xX3xX5dxX25xX3xX25xX4f2xX21xX3xX4xXa4xX3xXe8xX56xXd5xX3xX15xX6xX3xX23xX540xXdxX3xX1xX490xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX6exX4xX89xX3xX1xX490xX3xX7xX515xX3xX4xX14dxX89xX3xXexX1xXdxX4f2xXexX3xX1bxX53bxX3xX4f5xX21xX6xX25xX3xXexX15xX1cxX4xX3xXexX4efxX3xX1fxX6axX25xX31x1454cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX4exXdxX34xX25xX3xX25xX6xXd5xX3xXcxXa7xX25xX31xX3xX4xXacxX4xX3xX16xX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX1fxX82xX21xX3xXexX1xX10xX14xX3xX51xX4e2xXdxX3xX7xX14dxX3xX5xXdxX34xX21xX3xX4f5xX21xX6xX25xX3xXexX15xX1cxX4xX3xXexX515xX3xX1fxX6axX25xX31xX3xX88xX3xXbxX1xX558xXexX3xX16xX6axXexX3xX5xX20xX25xX3xX25xXd6xX25xX3xX1bxX50cxXexX3xX7cxX7dxX3xX23xX50cxX25xX3xX1fxX82xX3xX31xX554xX3xX1fxX82xX21xX3xX4xXa4xX3xX4xX5dxX4xX1xX3xX31xXdxX56xXdxX3xX4f5xX21xXd5xX4f2xXexX89xX3xXexX15xX14xX25xX31xX3xXexX20xX16xX3xX7cxXdxX667xX16xX3xX7xX14xX5dxXexX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe8xXexXa0xX6xX5xXdxX31xX25xX1a6xX3xX4xX10xX25xXexX10xX15xX1ebxXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxX170xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX6xXexX3xX51xX6xX21xX3xX23xX6xX25xX3xX1xX6xX25xX1xX3xXexX1xX21xX3xX25xX31xX1xXdxX10xX16xX3xXexX15xX14xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX3fxX3fxXdxX150xX1bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX25xX1xX150xX23xX25xX3fxX25xX10xX1baxX7xX3fxX2xX1bexX85xX85xX3fxX2xX111xX85xX51xX2xX2xX86xXexX2xX1cbxX110xX85xX5xX2xX150xX1d1xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xX21xX16xX1bxX3xX51xX1xXdxX51xX10xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX51xXexX1xX1a6xX88xX88xX111xXbxXe8xX1ebxX1xX10xXdxX31xX1xXexX1a6xX110xX1f3xX1bexXbxXe8xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX0xX1bxX12xXa0xX3xX0xX3fxX1bxX12xX0xXdxX12xXcxX3cxXdxX3xX7xX6xX14xX3xX23xXdxX34xX4xX3xXe8xX2exX3xX5x10bdcxX3xX7cxcf99xX3xX5xX21xX24xXexX3xX1fxX14dxXdxX3xX23xX540xXdxX3xX8bxX25xX31xX3xX5caxX77xX97xX25xX31xX3xX95xX21xXd5xX3xX4exX6xX25xX1xX3xXa0xX3xX23bxXacxX4xX3xXexX15xX77xX39xX25xX31xX3xX23bxXacxX4xX3xX29exXdxX667xX16xX3xX7xX14xX5dxXexX3xX1xX14xX3cxXexX3xX1fxX6axX25xX31xX3xX1bxX56xX14xX3xX23xX34xX3xX16xX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xXcaxXcxXa7xX25xX31xX3xX4xXacxX4xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xXe6xX3xX5xX68bxX21xX3xX25xX1xX77xX3xX23xX24xXd5xX3xX51xX9cxX3xf812xXe5axX3xX1bxX6xX25xX3xX29exXdxX667xX16xX3xXexX15xX6xX3xXcxX15xX21xX25xX31xX3xX77xX97xX25xX31xX3xX1fxX2cbxX3xX4xXa4xX3xX7cxX4f2xXexX3xX5xX21xX24xX25xX3xX4xX5dxX4xX1xX3xX25xX6xXd5xX3xX1xX97xX25xX3xX2xX3xXexX1xX5dxX25xX31xX43cxX0xX3fxXdxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX261xX25xX31xX3xXcxX3cxX3xXa8bxX554xX25xX1xX3xXcxX1xXdxX3xXa0xX3xX804xXacxX3xXexX15xX77xX39xX25xX31xX3xX804xXacxX3xXcxXa7xX3xX4xX1xX278xX4xX3xX4xX5dxX25xX3xX1bxX6axX1a6xX0xX3fxX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX3xXcbxX6axX3xXexX15xX77xX39xX25xX31xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xXcxX15xX20xX25xX3xX4exX490xX25xX31xX3xX4exX28xX3xX1fxX2cbxX3xX4xXa4xX3xXexX15xX56xX3xX5xX59xXdxX3xX1bxX5dxX14xX3xX4xX1xX62xX3xX23xX82xX3xX23xX50cxX25xX3xX1fxX82xX3xX25xX28xXd5xX3xX15xX490xXdxX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX317xX31xX6xXd5xX3xX7xX6xX21xX3xX7cxX1xXdxX3xX25xX1xX24xX25xX3xX1fxX77xX7d0xX4xX3xXexX1xX8bxX25xX31xX3xXexXdxX25xX3xXexX15xXd6xX25xX3xX1bxX5dxX14xX89xX3xXcbxX6xX25xX3xX4xX5dxX25xX3xX7xX515xX3xXa8bxX56xX25xX31xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX1fxX2cbxX3xX1xX6exXbxX3xX4xX5dxX4xX3xX23xX50cxX25xX3xX1fxX82xX3xX5xXdxXd6xX25xX3xX4f5xX21xX6xX25xX3xX1fxX4f2xX25xX3xXe8xX2exX3xX5xXe57xX3xX7cxXe5axX3xX5xX21xX24xXexX3xX1xX28xX25xX1xX3xX4xX1xX62xX25xX1xX150xX3xX23bxX1xX558xX25xX31xX3xXexX8bxXdxX3xX1fxX2cbxX3xXbxX1xX14dxXdxX3xX1xX7d0xXbxX3xX23xX540xXdxX3xXed8xXe5axX3xX1bxX6xX25xX3xX29exXdxX667xX16xX3xXexX15xX6xX3xXcxX15xX21xX25xX31xX3xX77xX97xX25xX31xX3xX23xX28xX3xX1xXdxX34xX25xX3xX25xX6xXd5xX3xX1fxX6xX25xX31xX3xX4xX1xX59xX3xX23xX7a1xX25xX3xX1bxX56xX25xX3xX4xX1xX62xX25xX1xX3xXexX1xX278xX4xX3xX4xX68fxX6xX3xXed8xXe5axX3xX1bxX6xX25xX3xX29exXdxX667xX16xX3xXexX15xX6xX3xXcxX15xX21xX25xX31xX3xX77xX97xX25xX31xX150xX3xXcxX15xXd6xX25xX3xX4xX97xX3xX7xX39xX3xX1fxXa4xX3xX7xX127xX3xXexX1xX515xX4xX3xX1xXdxX34xX25xX3xX25xX1xX812xX25xX31xX3xX4xX8bxX25xX31xX3xX23xXdxX34xX4xX3xXexXdxX4f2xXbxX3xXexX1xX10xX14xX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX804xXdxX34xX4xX3xX25xX28xXd5xX3xXexX1xX515xX4xX3xX1xXdxX34xX25xX3xX25xX31xX1xXdxXd6xX16xX3xXexX1xX10xX14xX3xX4f5xX21xXd5xX3xX1fxX53bxX25xX1xX3xX4xX68fxX6xX3xXa8bxX56xX25xX31xX89xX3xX317xX1xX28xX3xX25xX77xX540xX4xX150xX3xX804xX82xX3xX23xXdxX34xX4xX3xX51xX515xX3xX7cxXdxX4f2xX25xX3xX1bxX14dxX3xXexX15xX62xX3xX4xX8bxX25xX31xX3xX23xXdxX34xX4xX3xX1fxX14dxXdxX3xX23xX540xXdxX3xX8bxX25xX31xX3xX4exX6xX25xX1xX3xX16xX28xX3xX1bxX5dxX14xX3xX4xX1xX62xX3xX15xX50cxXexX3xX4f5xX21xX6xX25xX3xXexX68bxX16xX89xX3xXcbxX6axX3xX4xXc4bxX25xX31xX3xX1fxX2cbxX3xX1bxX28xX25xX3xX25xX1xX77xX25xX31xX3xXbxX1xX56xXdxX3xXexX15xXd6xX25xX3xX4xX97xX3xX7xX39xX3xXe8xX2exX3xX5xXe57xX3xX7cxXe5axX3xX5xX21xX24xXexX3xX1xX28xX25xX1xX3xX4xX1xX62xX25xX1xX150xX3xXcbxX6axX3xX7xX127xX3xX4xXa4xX3xX23xXdxX34xX4xX3xX5xX28xX16xX3xX4xXacxX3xXexX1xX667xX3xXexX15xXd6xX25xX3xX4xX97xX3xX7xX39xX3xX4f5xX21xXd5xX3xX1fxX53bxX25xX1xX3xX4xX68fxX6xX3xXa8bxX56xX25xX31xX89xX3xX317xX1xX28xX3xX25xX77xX540xX4xX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX0xXdxX12xXa0xX3xf9e4xX3xX7cxXdxX4f2xX25xX3xX4xX68fxX6xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX25xX1xX77xX3xXexX1xX4f2xX3xX25xX28xX14xX3xXexX15xX77xX540xX4xX3xX23xXdxX34xX4xX3xXexX680xX25xX1xX3xXcxX1xX5dxXdxX3xXcbxX554xX25xX1xX3xX51xX515xX3xX7cxXdxX4f2xX25xX3xX7xX2exX3xX51xXacxX25xX31xX3xX2xX88xX111xX1xX6xX3xX1fxX50cxXexX3xXbxX1xX146xX25xX31xX3xX1xX6axX3xX5xX28xX16xX3xX51xX515xX3xX5dxX25xX3xX1fxX6xX25xX31xX3xX31xX68bxXd5xX3xXe8xX8bxX25xX3xXe8xX6xX14xX3xX51xX77xX3xX5xX21xX24xX25xX3xXexX1xX59xXdxX3xX31xXdxX6xX25xX3xX4f5xX21xX6xX43cxX0xX3fxXdxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX261xX25xX31xX3xX4exX14xX28xX25xX31xX3xX95xX77xX97xX25xX31xX3xXcxX9cxX25xX31xX1a6xX0xX3fxX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX3xXcbxX6axX3xXcxX28xXdxX3xX25xX31xX21xXd5xXd6xX25xX3xX23xX28xX3xXbfxX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX1fxX6xX25xX31xX3xXe8xX10xX16xX3xXe8x18411xXexX89xX3xXbxX1xX68bxX25xX3xXexX62xX4xX1xX3xX4xX5dxX4xX3xX7cxX4f2xXexX3xX4f5xX21xX56xX3xX16xX6axXexX3xX4xX5dxX4xX1xX3xX7cxX1xX14xX6xX3xX1xX6exX4xX3xX25xX1xX50cxXexX3xX23xX28xX3xXexX1xX6xX16xX3xX7cxX1xX56xX14xX3xXe57xX3xX7cxXdxX4f2xX25xX3xX4xX1xX21xXd5xXd6xX25xX3xX31xXdxX6xX89xX3xX4xX6axX25xX31xX3xX1fxX490xX25xX31xX150xX3xX29exX1xXdxX3xX25xX28xX14xX3xX4xXa4xX3xX7cxX4f2xXexX3xX4f5xX21xX56xX3xX4xX1xX62xX25xX1xX3xXe8xX5dxX4xX3xX25xX1xX50cxXexX89xX3xX4xX1xX558xX25xX31xX3xXexX8bxXdxX3xX7xX127xX3xXexX1xX8bxX25xX31xX3xX1bxX5dxX14xX3xX1fxX4f2xX25xX3xX4xX8bxX25xX31xX3xX4xX1xX558xX25xX31xX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX0xX1bxX12xXa0xX3xX0xX3fxX1bxX12xX0xXdxX12xX2c6xXdxX25xX3xX4xX56xX16xX3xX97xX25xX3xX8bxX25xX31x10412xX0xX3fxXdxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX1bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe8xX6xX25xX1xX25xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX51xXexX1xX1a6xX3xX1bexX85xX86xXbxXe8xX1ebxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX31xX9xXaxX111xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX25xX31xX9xXaxX88xXaxX12xX0xXexX1bxX14xX51xXd5xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX51xXexX1xX1a6xX3xX1bexX2xX1f3xXbxXe8xX1ebxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xXa8bxXcxXbfxX3xX5xX28xX3xX51xX515xX3xX1bxX5dxX14xX89xX3xX4xXa4xX3xX25xX1xX812xX25xX31xX3xXexX1xX8bxX25xX31xX3xXexXdxX25xX3xX7cxX1xX8bxX25xX31xX3xXexX1xX667xX3xX4xX1xX62xX25xX1xX3xXe8xX5dxX4xX3xX5xX1cxX16xX0xX3fxX7xXexX15xX14xX25xX31xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX5caxXdxXd6xX25xX3xX4f5xX21xX6xX25xX3xX1fxX4f2xX25xX3xX4xX1xX50cxXexX3xX5xX77xX7d0xX25xX31xX3xX4xX68fxX6xX3xX25xX1xX812xX25xX31xX3xX1bxX5dxX14xX3xX4xX5dxX14xX3xX1fxX5dxX25xX1xX3xX31xXdxX5dxX3xXexX5dxX4xX3xX1fxX6axX25xX31xX3xX16xX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xXcaxXa8bxXcxXbfxXe6xX3xX1bxX53bxX3xX51xX77xX3xX5xX21xX24xX25xX3xXbxX1xX56xX25xX3xX278xX25xX31xX3xXexX1xX59xXdxX3xX31xXdxX6xX25xX3xX4f5xX21xX6xX89xX3xX8bxX25xX31xX3xX4exX14xX28xX25xX31xX3xX95xX77xX97xX25xX31xX3xXcxX9cxX25xX31xX3xX4xX1xX14xX3xX15xXc13xX25xX31xX3xXa8bxXcxXbfxX3xX5xX28xX3xX51xX515xX3xX1bxX5dxX14xX3xX25xX1xX812xX25xX31xX3xX56xX25xX1xX3xX1xX77xX39xX25xX31xX3xX23xX82xX3xX16xX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX3xX4xXa4xX3xXexX1xX667xX3xXe8xX56xXd5xX3xX15xX6xX3xX7cxX1xXdxX3xXe8xX68bxXd5xX3xX51xX515xX25xX31xX3xX51xX515xX3xX5dxX25xX89xX3xX51xX515xX6xX3xXexX15xXd6xX25xX3xX7xX14dxX3xX5xXdxX34xX21xX3xX4f5xX21xX6xX25xX3xXexX15xX1cxX4xX89xX3xX1fxX14xX3xX1fxX3cxX4xX3xX23xX82xX3xX51xX515xX3xX5dxX25xX3xX23xX28xX3xX4xX8bxX25xX31xX3xX25xX31xX1xX34xX3xX7xX56xX25xX3xXe8xX21xX50cxXexX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xd523xX95xX515xX3xX1bxX5dxX14xX3xXexX1xX554xX3xX4xXa4xX3xX25xX1xX812xX25xX31xX3xX4xX5dxXdxX3xX7cxX1xX8bxX25xX31xX3xXexX1xX667xX3xX4xX1xX62xX25xX1xX3xXe8xX5dxX4xX3xX2xX111xX111xX1eaxX89xX3xX4xXa4xX3xX25xX1xX812xX25xX31xX3xXexX1xX8bxX25xX31xX3xXexXdxX25xX3xX7cxX1xX8bxX25xX31xX3xXexX1xX667xX3xX4xX1xX62xX25xX1xX3xXe8xX5dxX4xX3xX5xX1cxX16xX89xX3xX25xX1xX77xX25xX31xX3xXexX15xX14xX25xX31xX3xX4f5xX21xX5dxX3xXexX15xX554xX25xX1xX3xXexX1xX515xX4xX3xX1xXdxX34xX25xX89xX3xXe8xX68bxXd5xX3xX51xX515xX25xX31xX3xX1fxX82xX21xX3xX4xXa4xX3xXe8xX5dxX4xX3xX25xX1xX24xX25xX89xX3xX4xX9cxX25xX31xX3xX51xX14xX6xX25xX1xX3xX25xX31xX1xXdxX34xXbxX3xX1fxX667xX3xX5xX28xX16xX3xX7xX6xX14xX3xX51xX515xX3xX1bxX5dxX14xX3xX1fxXa4xX3xX1fxX77xX7d0xX4xX3xX4xX1xX680xX25xX1xX3xX5xXe57xX3xX4xX1xX14xX3xX1fxX558xX25xX31xX3xX25xX1xX50cxXexX150xX3xXa8bxX77xX97xX25xX31xX3xX25xX1xXdxXd6xX25xX3xX25xX1xX812xX25xX31xX3xX25xX7a1xX16xX3xX1fxX20xX21xX3xXexXdxXd6xX25xX3xXexX1xX515xX4xX3xX1xXdxX34xX25xX3xXa8bxXcxXbfxX3xXexX1xX554xX3xX4xX146xX25xX3xX16xX4e7xXexX3xX25xX28xXd5xX89xX3xX16xX4e7xXexX3xX25xX6exX3xX25xX1xX77xX25xX31xX3xX25xX31xX28xXd5xX3xX4xX28xX25xX31xX3xXexX14dxXexX3xX5xXd6xX25x13307xXa0xX3xX8bxX25xX31xX3xXcxX9cxX25xX31xX3xX25xXa4xXdxX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX261xX25xX31xX3xXcxX9cxX25xX31xX3xX7cxX1x11fd9xX25xX31xX3xX1fxX53bxX25xX1xX89xX3xX4xX5dxX4xX3xX1fxX53bxX6xX3xXbxX1xX77xX97xX25xX31xX3xX4xXc4bxX25xX31xX3xX7cxX1xX8bxX25xX31xX3xX4xX14xXdxX3xX25xX1xbeb3xX3xX16xX28xX3xX15xX50cxXexX3xX4xX1xX558xX3xXe57xX3xXexX15xX14xX25xX31xX3xX23xX50cxX25xX3xX1fxX82xX3xX25xX28xXd5xX150xX3xX804xXdxX34xX4xX3xX1fxX5dxX25xX1xX3xX31xXdxX5dxX3xXa8bxXcxXbfxX3xX25xX31xX28xXd5xX3xX4xX28xX25xX31xX3xX25xX31xX1xXdxXd6xX16xX3xXexX558xX4xX3xX23xX28xX3xX4xXa4xX3xX7xX515xX3xXexX1xX6xX16xX3xX31xXdxX6xX3xX4xX68fxX6xX3xX4xX1xX21xXd5xXd6xX25xX3xX31xXdxX6xX3xXexX15xX14xX25xX31xX3xX25xX77xX540xX4xX3xX23xX28xX3xX4f5xX21xX14dxX4xX3xXexX4f2xX150xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX14xX51xXd5xXaxX12xX1653xXa8bxX68bxX21xX3xX1fxXa4xX3xXe8xX56xXd5xX3xX15xX6xX3xX23xXdxX34xX4xX3xX25xX28xXd5xX3xX23xXdxX34xX4xX3xX25xX6exX89xX3xX25xX1xX77xX25xX31xX3xXa8bxXcxXbfxX3xX25xX31xX28xXd5xX3xX4xX28xX25xX31xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4f2xXexX3xX1xX97xX25xX89xX3xXexX14dxXexX3xX1xX97xX25xX150xX3xX23bxX5dxXdxX3xX4xX1xX62xX25xX1xX3xX5xX28xX3xX5xX28xX16xX3xX7xX6xX14xX3xX23xXdxX34xX4xX3xX51xX515xX3xX1bxX5dxX14xX3xX1fxXa4xX3xX1fxX667xX3xX25xX1xX28xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX77xX3xX1bxXdxX4f2xXexX3xX1fxX77xX7d0xX4xX3xX1xX24xX21xX3xX4f5xX21xX56xX3xX4xXa4xX3xXexX1xX667xX3xX4xXa4xX3xX25xX1xXc13xX16xX3xXexX1xX515xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX8bxX25xX31xX3xXexX15xX554xX25xX1xX3xX31xXdxX56xX16xX3xXexX1xXdxX667xX21xX3xXexX5dxX4xX3xX1fxX6axX25xX31xX3xX16xX8bxXdxX3xXexX15xX77xX59xX25xX31xX178dxXa0xX3xX8bxX25xX31xX3xXcxX9cxX25xX31xX3xX25xXd6xX21xX3xX4f5xX21xX6xX25xX3xX1fxXdxX667xX16xX150xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX15xX12xX0xX3fxXexX1bxX14xX51xXd5xX12xX0xX3fxXexX6xX1bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16f64xX14xX21xX15xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxX1xX4f2xX3xX29exX1xX6xX3fxX51xX6xX25xXexX15xXdxX150xX4xX14xX16xX150xX23xX25xX0xX3fxXbxX12