Bắt “Tài Khoan”, đối tượng cộm cán ma tuý tại TP. Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Đối tượng bị bắt tên Phạm Xuân Trà (trú tại phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh), hay còn gọi là Tài Khoan, được cho là cộm cán ma túy trên địa bàn.
efaax10afbx12af2x15d10x15a09x10d88x178e1x17e31xf2f0xX7xf626x168e8x13a2ex14f8dx18c98x17619xX5x12cfcxXax10b21x14153x14d77xXexX3x16c0axXcx14a1fxXdxX3x13c08xX1x10893xX6x1440ex14a05x17857xX3x10af5x14151xXdxX3xXex172d0x17b0cxX20x17ea8xX3xX4x183cbx177f3xX3xX4x17567xX20xX3xX30xX6xX3xXex14c77x17f66xX3xXex13620xXdxX3xXcxf35cxf08dxX3x10dcdxX19xX3xXcxfd75xX20xX1xX0x17d94xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6xf455xXaxX12x10a50xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xf1e3x14301xX3xX6cxX14xXexX3xXex1599dxX20xX3xX42xX1xX3exX30xX3xf394xX3ax15ed0xX20xX3xXcx144d4xX19xX3x19200xXexX82x17aa4xX3xXexX3exXdxX3xXbxX1xX29x17f6fxX20xX2cxX3xX13xX14xX4xX3xX45xX19xX22xX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1x185fbxX22xX3xX1xX6xf6c1xX3xX4xf460xX20xX3xX2cx1649dxXdxX3xX5xX19xX3xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX22xX3xX24xX29xX2axX4xX3xX4xX1xX1exX3xX5xX19xX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX33xX20xX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxX3xXexX82xX74xX20xX3xX24xX6dxX6xX3xX6cxX19xX20xX43xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12x196b3xX19xX1exX3xX5xX88xX4xX3xX2x13eebxX1x16b41x14259xX3xX20xX2cxX19xXadxX3x189baxX4dxX115xX4dxf8c9xX10exX119xX10exX22xX3x11ed0x143b6xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXcxX42xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xX24x127c7xX3xXbxX1xX33xX3xXexX1xX19xX20xX1xX3xX4xX120xX20xX2cxX3xX4xX1xX3axXadxX74xX20xX3xX33xX20xX3x18ba0xX13x180cbxX119xX10exX22xX3xX6cxX14xXexX3xX2cxXdx15d11xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX42xX1xX3exX30xX3xX7cxX3axX7exX20xX3xXcxX82xX19xX3xX85xX2x10202xX115xX150xX22xX3xXexX82xX88xX3xXexX3exXdxX3xXex18464xX3xX5fxX7exX20xX3xXbxX1xX25xX3xX2xX22xX3xXbxX1xX29xX91xX20xX2cxX3xX13xX14xX4xX3xX45xX19xX22xX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXa8xX3x10fa3x11291xX3xX1xX19xX20xX1xX3xX1aexXdxX3xX30xX3axX6xX3xX6cxX33xX20xX3xXexX82xX33xXdxX3xXbxX1x14af3xXbxX3xX4xX1x14febxXexX3xX30xX6xX3xXexX3axX3bxX43xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xX0xXdxX30xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11fxX10xX20xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXax16b61xXdxX5fxXexX1x15d58xX3xX115xX119xX10exXbx19025x18e07xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX20dxX3xX10bxX10dx12692xXbxX213xX214xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX4dxX4dxXdxX43xX6cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX20xX1xX43xX1aexX20xX4dxX20xX10xX208xX7xX4dxX119xX10exX150xX119xX4dxX2xX10exX10bxX5fxX2xX2xX10exX2xX2xX150xX150xXex107d3xX115xX220xX10bxX10bxX5xX10exX43x17ce6xXbxX2cx18ccexX82xX9xX2xX115xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX33xX20xX3xX30xX6xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3exXdxX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXaxX3xX208xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX115xX119xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX10bxX10dxX220xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX6xXbxXexXdxX1exX20xXaxX12xXcxX82xX29x12780xX20xX2cxX3xX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3x1324dxX2cxX3axXadx10e6fxX20xX3xf03dxX3axX25xX4xX3xX45x10affxX20xX2cxX3xXexX82x12191xX4xX3xXexXdx1602cxXbxX3xX4xX1x18829xX3xX24xX3exX1exX3xXbxX1xX33xX3xX33xX20xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX1aexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX82xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x11d5fxXexX1xX3axX30xX6cxX34axX6xX20xX5fxX34axX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXcxX42xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xX6cxX14xXexX3xX17xX6cxX19xX3xXexX82xX304xX30xX21xX3xXexX1xX3axX25xX4xX3xX5xX14xX4xX3xX45xX3axXadxX1afxX20xX3xX11fxX19xXadxXaxX3xX1xX82xX10x18da7xX9xXaxX4dxX6xX20xX34axX20xXdxX20xX1xX34axXexX82xX6xXexX34axXexX3axX4dxX4xX1exX20xX2cxX34axX6xX20xX34axXexXbxX34axX1xX6xX34axXexXdxX20xX1xX34axX6cxX6xXexX34axX6cxX6xX34axXexX82xX3axX30xX34axXexX1xX3axX1exX4xX34axX5xX6xX4xX34axX1xX3axXadxX10xX20xX34axX4xX6xXadxX4dxX2xX220xX115xX10bxX150xX119xX43xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX2cxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4dxX30xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX119xX10exX4dxX20xX10xX208xX7xX4dxX2xX177xX150xX10bxX4dxX2xX10exX257xX5fxX150xX10exX115xX10bxX115xX2xX10bxXexX150xX119xX220xX220xX10dxX5xX10exX43xX25fxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX33xX20xX3xX30xX6xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3exXdxX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX1aexX12xX0xX7xXexX82xX1exX20xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXcxX42xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xX6cxX14xXexX3xX17xX6cxX19xX3xXexX82xX304xX30xX21xX3xXexX1xX3axX25xX4xX3xX5xX14xX4xX3xX45xX3axXadxX1afxX20xX3xX11fxX19xXadxXaxX3xX1xX82xX10xX3a2xX9xXaxX4dxX6xX20xX34axX20xXdxX20xX1xX34axXexX82xX6xXexX34axXexX3axX4dxX4xX1exX20xX2cxX34axX6xX20xX34axXexXbxX34axX1xX6xX34axXexXdxX20xX1xX34axX6cxX6xXexX34axX6cxX6xX34axXexX82xX3axX30xX34axXexX1xX3axX1exX4xX34axX5xX6xX4xX34axX1xX3axXadxX10xX20xX34axX4xX6xXadxX4dxX2xX220xX115xX10bxX150xX119xX43xX1xXexX30xXaxX12xX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXcxX42xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xX6cxX14xXexX3xX17xX6cxX19xX3xXexX82xX304xX30xX21xX3xXexX1xX3axX25xX4xX3xX5xX14xX4xX3xX45xX3axXadxX1afxX20xX3xX11fxX19xXadxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX82xX1exX20xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX11fx11729xX3xff32xX3axX6xX20xX3xX11fx19408xX62xXcxX3xX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXcxX42xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xX1aex159b3xX6xX3xX82xX6xX3xX56axX3axXadxX30fxXexX3xX24xX6dxX20xX1xX3x139b6xX1xX2dfxXdxX3xXexX25xX3xX1aex14347xX3xX33xX20xX22xX3xX599xX1xX2dfxXdxX3xXexX25xX3xX6cxX6dxX3xX4xX6xX20xX3xX24xX25xXdxX3xX1aex100edxXdxX3xX2f7xX2cxX3axXadxX2fbxX20xX3xXcxX1xX6dxX3xXcxX1xX3axX3xX45xX3axXadxX1afxX20xX3xX85xX570xX2f7xX3xX2xX177xX220xX257xX22xX3xXexX82xX88xX3xXexX3exXdxX3xXexX185xX3xX177xX22xX3xXbxX1xX29xX91xX20xX2cxX3xXcxX7exX20xX3x181a2xXdxX6xX20xX2cxX22xX3xXcxX42xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXa8xX3xX1aexX1afxX3xX1xX19xX20xX1xX3xX1aexXdxX3xXexX19xX20xX2cxX3xXexX82xX15bxX3xXexX82xX33xXdxX3xXbxX1xX1c8xXbxX3xX4xX1xX1cdxXexX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxX43xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1aexX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX3axX5xX12xX0xX5fxXdxX1aexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX82xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1aexX12xX0xX4dxX5fxXdxX1aexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xX2fexX3axX6xX3xX4xX33xX4xX3xX6cxXdx181dcxX20xX3xXbxX1xX33xXbxX3xX20xX2cxX1xXdxX680xXbxX3xX1aexX5a2xX22xX3xXexX82xXdxX20xX1xX3xX7xX33xXexX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxX680xX20xX3xX30xX2fxXexX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX20xX6xX30xX3xX4xX1xX3axXadxX74xX20xX3xX4xX3axX20xX2cxX3xX4xX1cdxXbxX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxX3xX4xX1xX1exX3xX4xX33xX4xX3xX17xX4xX1exX20xX3xX20xX2cxX1xXdxX680xX20xX21xX3xXexX82xX74xX20xX3xX24xX6dxX6xX3xX6cxX19xX20xX3xXexX1xX19xX20xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX43xX3xX62xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX20xX2cxX1xXdxX3xX1aexX1cdxX20xX3xXexX74xX20xX3xX42xX1xX3exX30xX3xX7cxX3axX7exX20xX3xXcxX82xX19xX3xX85xX570xX2f7xX3xX2xX177xX115xX150xX22xX3xXexX82xX88xX3xXexX3exXdxX3xXexX185xX3xX5fxX7exX20xX3xXbxX1xX25xX3xX2xX22xX3xXbxX1xX29xX91xX20xX2cxX3xX13xX14xX4xX3xX45xX19xX22xX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXa8xX22xX3xX1xX6xXadxX3xX4xXb0xX20xX3xX2cxXb4xXdxX3xX5xX19xX3xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX43xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xXcxX82xX29xX5bcxX4xX3xXex11dfaxX20xX1xX3xX1xX79cxX20xX1xX3xX1xX1exX3exXexX3xX24xX2fxX20xX2cxX3xX4x127c3xX6xX3xX42xX1xX3exX30xX3xX7cxX3axX7exX20xX3xXcxX82xX19xX22xX3xXexX1xX33xX20xX2cxX3xX220xX4dxX119xX10exX119xX10exX22xX3xX5xX133xX20xX1xX3xX24xX3exX1exX3xX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXexX1xX19xX20xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xX24xX133xX3xX4xX1xX314xX3xX24xX3exX1exX3xXexX1xX3axX3xXexX1x1628exXbxX3xXexX19xXdxX3xX5xXdxX680xX3axX22xX3xX4xX1x156cexX20xX2cxX3xX4xX813xX3xX24x122b4xX3xX5xX19xX30xX3xX4x10909xX20xX3xX4xX813xX3xX5xX804xXbxX3xX4xX1xX3axXadxX74xX20xX3xX33xX20xX3xX24xX1cdxX3axX3xXexX82xX6xX20xX1xX22xX3xX20xX2cxX822xX20xX3xX4xX1x168c9xX20xX43xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xX2fexX3axX6xX3xXexX1xX10xX1exX3xX5fx170dfxXdxX22xX3xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX3xX4x18bd0xX3xXexX1xX7b0xX3xX24xX1exX3exX20xX3xX1xX30fxXexX3xX7xX813xX4xX3xXexXdxX20xX1xX3xX1aexXdxX3xX24xX81bxX3xX4xX1xX10xX3xX2cxXdxX1cdxX3axX3xX4xX1xX1exX3xX1xX19xX20xX1xX3xX1aexXdxX3xXbxX1xX3exX30xX3xXexX2fxXdxX3xX1aexX19xX3xX24xX25xXdxX3xXbxX1xX879xX3xX1aexX5bcxXdxX3xX5xX30axX4xX3xX5xX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX43xX3xX2f7xX1xX19xX3xX82xXdxX74xX20xX2cxX3xX4xX7b0xX6xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX24xX29xX2axX4xX3xX213xX7exXadxX3xX5fxX30axX20xX2cxX3xX599xfd8dxX20xX3xX4xX185xX20xX2cxX3xX4xX6xX1exX3xXexX29xX91xX20xX2cxX22xX3xX1xX19xX20xX3xX7xX14xXexX3xX599xX8fexX20xX3xX4x10f1dxX6xX3xXexX82xX29xX5bcxX4xX3xX5x172b0xX20xX3xX4xX91exX6xX3xX7xX6xX3axX22xX3xX4xX1xX314xX3xX4xX879xX3xX30xX2fxXexX3xX599xX1xX10xX3xX4xX91exX6xX3xX20xX1x11d18xX3xX24xX81bxX3xX2cxXdxX6xX1exX3xX5fxX6dxX4xX1xX3xX1aexX5bcxXdxX3xX599xX1xX33xX4xX1xX43xX3xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX3xX4xX1xX314xX3xX20xX1xX804xX20xX3xX2cxXdxX6xX1exX3xX5fxX6dxX4xX1xX3xX1aexX5bcxXdxX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX30xX19xX3xXadxX3xXexXdxX20xX3xXexX29xX2dfxX20xX2cxX22xX3xX4xX1xX7b0xX3xXadxX30fxX3axX3xX20xX1xX804xX20xX3xXexXdxX1afxX20xX3xX56axX3axX6xX3xXexX19xXdxX3xX599xX1xX1ex133c8xX20xX3xX20xX2cxX7exX20xX3xX1xX19xX20xX2cxX43xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xX0xXdxX30xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11fxX10xX20xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX208xXdxX5fxXexX1xX20dxX3xX115xX119xX10exXbxX213xX214xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX20dxX3xX10bxX10dxX220xXbxX213xX214xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX4dxX4dxXdxX43xX6cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX20xX1xX43xX1aexX20xX4dxX20xX10xX208xX7xX4dxX119xX10exX150xX119xX4dxX2xX10exX10bxX5fxX2xX2xX10exX2xX2xX10dxX177xXexX119xX10bxX220xX119xX10exX5xX10exX43xX25fxXbxX2cxX262xX82xX9xX257xX119xX10dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX33xX20xX3xX30xX6xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3exXdxX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXaxX3xX208xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX115xX119xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX10bxX10dxX220xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX6xXbxXexXdxX1exX20xXaxX12x185a5xX30axX4xX3xX5xX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX1xX813xX4xX3xX20xX822xX20xX2cxX3xX599xX1xX33xX30xX3xX213xX1c8xXexX3xX20xX568xXdxX3xX2dfxX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xX102xX5bcxXdxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1x1227axX20xX3xX56axX3axXadxX30fxXexX3xXexX7exX30xX3xX599xX1xX120xX20xX2cxX3xX6cxX949xX3xX5xXb4xXexX3xXexX2fxXdxX3xXbxX1xX3exX30xX22xX3xX24xX30fxX20xX3xX20xX2cxX19xXadxX3xX115xX4dxX115xX4dxX119xX10exX119xX10exX22xX3xX20xX1xX804xX20xX3xXexX1xX1cdxXadxX3xXexX1xX91xXdxX3xX24xXdxX81bxX30xX3xXexX1xX3axX804xX20xX3xX5xX2axXdxX3xX24xX133xX3xXexX5bcxXdxX22xX3xX13xX6xX20xX3xX11fxX1xX3axXadxX74xX20xX3xX33xX20xX3xXexXdxX30fxX20xX3xX1xX19xX20xX1xX3xX6cxX14xXexX3xX599xX1x16fb9xX20xX3xX4xX1cdxXbxX3xX42xX1xX3exX30xX3xX7cxX3axX7exX20xX3xXcxX82xX19xX3xX1aexX19xX3xX599xX1xX33xX30xX3xX213xX1c8xXexX3xX4xX1x18b76xX3xX2dfxX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xXexX3exXdxX3xX7xX25xX3xX20xX1xX19xX3xX10exX257xX22xX3xX20xX2cxX33xX4xX1xX3xX2xX22xX3xX20xX2cxX86axX3xX150xX22xX3xX24xX29xX91xX20xX2cxX3xX7cxX3axX7exX20xX3x168e4xXdxX680xX3axX22xX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX43xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xX0xXdxX30xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11fxX10xX20xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX208xXdxX5fxXexX1xX20dxX3xX115xX119xX10exXbxX213xX214xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX20dxX3xX10bxX10dxX220xXbxX213xX214xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX4dxX4dxXdxX43xX6cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX20xX1xX43xX1aexX20xX4dxX20xX10xX208xX7xX4dxX119xX10exX150xX119xX4dxX2xX10exX10bxX5fxX2xX2xX10exX2xX119xX2xX220xXexX119xX119xX115xX119xX177xX5xX10exX43xX25fxXbxX2cxX262xX82xX9xX257xX119xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX33xX20xX3xX30xX6xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3exXdxX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXaxX3xX208xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX115xX119xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX10bxX10dxX220xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xX0xXdxX30xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11fxX10xX20xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxX208xXdxX5fxXexX1xX20dxX3xX115xX119xX10exXbxX213xX214xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX20dxX3xX257xX119xX119xXbxX213xX214xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX4dxX4dxXdxX43xX6cxX6xX1exX1xX6xXexXdxX20xX1xX43xX1aexX20xX4dxX20xX10xX208xX7xX4dxX119xX10exX150xX119xX4dxX2xX10exX10bxX5fxX2xX2xX10exX2xX119xX10exX10exXexX115xX119xX115xX10bxX10dxX5xX10exX43xX25fxXbxX2cxX262xX82xX9xX177xX10dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX33xX20xX3xX30xX6xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3exXdxX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXaxX3xX208xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX115xX119xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX257xX119xX119xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX6xXbxXexXdxX1exX20xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX3xX6cxX6dxX3xX6cxX14xXexX3xX4xX304xX20xX2cxX3xXexX6xX20xX2cxX3xX1aexX804xXexX3xX2cx10709xX30xX3xX220xX115xX3xX2cxX879xXdxX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxX3xX24xX33xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xXcxX6xX20xX2cxX3xX1aexX804xXexX3xXexX1xX3axX3xX2cxXdxX15bxX3xXexX3exXdxX3xX1xXdxX680xX20xX3xXexX82xX29xX91xX20xX2cxX3xX2cxXe16xX30xX3xX220xX115xX3xX2cxX879xXdxX3xX30xX6xX3xXexX3axX3bxX3xX24xX33xX22xX3xX119xX3xX24xXdxX680xX20xX3xXexX1xX1exX3exXdxX3xX5fxXdxX3xX24xX2fxX20xX2cxX3xX1aexX19xX3xX20xX1xXdxX1afxX3axX3xX24xXe16xX3xX1aexX804xXexX3xX5xXdxX74xX20xX3xX56axX3axX6xX20xX3xX24xX30fxX20xX3xX1xX1exX3exXexX3xX24xX2fxX20xX2cxX3xX30xX3axX6xX3xX6cxX33xX20xX3xXexX82xX33xXdxX3xXbxX1xX1c8xXbxX3xX4xX1xX1cdxXexX3xX30xX6xX3xXexX3axX3bxX43xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xXcxX3exXdxX3xX4xX568xX3xX56axX3axX6xX20xX3xX24xXdxX1afxX3axX3xXexX82xX6xX22xX3xXexX82xX29xX5bcxX4xX3xX20xX1xX15bxX20xX2cxX3xX4xX1xX813xX20xX2cxX3xX4xX813xX3xX599xX1xX120xX20xX2cxX3xXexX1xX81bxX3xX4xX1xX25xXdxX3xX4xX133xXdxX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX3xX24xX133xX3xXbxX1xX9bbxXdxX3xXexX1xX588xX6xX3xX20xX1xX804xX20xX3xX1xX19xX20xX1xX3xX1aexXdxX3xXbxX1xX3exX30xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX7b0xX6xX3xX30xX79cxX20xX1xX43xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1exX5fxXadxXaxX12xX45xXdxX680xX20xX22xX3xX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXexX1xX19xX20xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xX24xX6xX20xX2cxX3xX30xX2dfxX3xX82xX2fxX20xX2cxX3xX24xXdxX1afxX3axX3xXexX82xX6xX22xX3xX4xX7b0xX20xX2cxX3xX4xX25xX3xXexX1xX74xX30xX3xX4xX822xX20xX3xX4xX813xX3xX24xX81bxX3xX213xX91exX3xX5xX3bxX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX20xX2cxX1xXdxX74xX30xX3xX30xXdxX20xX1xX3xXexX82xX29xX5bcxX4xX3xXbxX1xX33xXbxX3xX5xX3axX804xXexX43xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX1aexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX82xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX82xX1exX20xX2cxX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX74xX20xX3xX56axX3axX6xX20xX20dxX0xX4dxX7xXexX82xX1exX20xX2cxX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX34axXexX1xX3axX30xX6cxX34axX6xX20xX5fxX34axX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXcxX42xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xXbxX1xX33xX3xXexX1xX19xX20xX1xX3xX4xX120xX20xX2cxX3xX4xX1xX3axXadxX74xX20xX3xX33xX20xX3xX30xX3axX6xX3xX6cxX33xX20xX3xXexX82xX33xXdxX3xXbxX1xX1c8xXbxX3xX4xX1xX1cdxXexX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxXaxX3xX1xX82xX10xX3a2xX9xXaxX4dxXbxX1xX6xXbxX34axX5xX3axX6xXexX34axX5fxX1exXdxX34axX7xX1exX20xX2cxX4dxX4xX1exX20xX2cxX34axX6xX20xX34axXexXbxX34axX1xX6xX34axXexXdxX20xX1xX34axXbxX1xX6xX34axXexX1xX6xX20xX1xX34axX4xX1exX20xX2cxX34axX4xX1xX3axXadxX10xX20xX34axX6xX20xX34axX30xX3axX6xX34axX6cxX6xX20xX34axXexX82xX6xXdxX34axXbxX1xX10xXbxX34axX4xX1xX6xXexX34axX30xX6xX34axXexX3axXadxX4dxX2xX115xX10bxX220xX10bxX177xX43xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX2cxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4dxX30xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX119xX10exX4dxX20xX10xX208xX7xX4dxX119xX10exX10exX119xX4dxX2xX119xX10bxX5fxX10bxX2xX150xX2xX10exX119xX10exXexX257xX150xX2xX10dxX2xX5xX10exX43xX25fxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX33xX20xX3xX30xX6xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3exXdxX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX1aexX12xX0xX7xXexX82xX1exX20xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXcxX42xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xXbxX1xX33xX3xXexX1xX19xX20xX1xX3xX4xX120xX20xX2cxX3xX4xX1xX3axXadxX74xX20xX3xX33xX20xX3xX30xX3axX6xX3xX6cxX33xX20xX3xXexX82xX33xXdxX3xXbxX1xX1c8xXbxX3xX4xX1xX1cdxXexX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxXaxX3xX1xX82xX10xX3a2xX9xXaxX4dxXbxX1xX6xXbxX34axX5xX3axX6xXexX34axX5fxX1exXdxX34axX7xX1exX20xX2cxX4dxX4xX1exX20xX2cxX34axX6xX20xX34axXexXbxX34axX1xX6xX34axXexXdxX20xX1xX34axXbxX1xX6xX34axXexX1xX6xX20xX1xX34axX4xX1exX20xX2cxX34axX4xX1xX3axXadxX10xX20xX34axX6xX20xX34axX30xX3axX6xX34axX6cxX6xX20xX34axXexX82xX6xXdxX34axXbxX1xX10xXbxX34axX4xX1xX6xXexX34axX30xX6xX34axXexX3axXadxX4dxX2xX115xX10bxX220xX10bxX177xX43xX1xXexX30xXaxX12xX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXcxX42xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xXbxX1xX33xX3xXexX1xX19xX20xX1xX3xX4xX120xX20xX2cxX3xX4xX1xX3axXadxX74xX20xX3xX33xX20xX3xX30xX3axX6xX3xX6cxX33xX20xX3xXexX82xX33xXdxX3xXbxX1xX1c8xXbxX3xX4xX1xX1cdxXexX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX82xX1exX20xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX120xX20xX2cxX3xXexXdxX20xX3xXexX588xX3xX5xX133xX20xX1xX3xX24xX3exX1exX3xX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXcxX42xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xX85xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXa8xX3xX4xX1xX1exX3xX6cxXdxX30fxXexX20dxX3xX62xX568xX20xX3xX1aexX6dxX3xX1aexX588xX6xX3xXbxX1xX33xX3xXexX1xX19xX20xX1xX3xX4xX120xX20xX2cxX3xX4xX1xX3axXadxX74xX20xX3xX33xX20xX3xX30xX6xX20xX2cxX3xX6cxX8fexX3xX7xX25xX3xX17xX14exXcxX10exX2xX119xX10exX21xX22xX3xX599xX1xX2dfxXdxX3xXexX25xX3xX1aexX5a2xX3xX33xX20xX3xX1aexX5bcxXdxX3xX119xX3xX6cxX6dxX3xX4xX6xX20xX3xX1aexX1afxX3xX1xX19xX20xX1xX3xX1aexXdxX3xX17xX30xX3axX6xX3xX6cxX33xX20xX3xXexX82xX33xXdxX3xXbxX1xX1c8xXbxX3xX4xX1xX1cdxXexX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxX21xX43xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1aexX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11fxX1xX848xX20xX3xX24xX813xX20xX2cxX3xX1aexX5a2xX3xX1aexX804xX20xX3xX4xX1xX3axXadxX81bxX20xX3xX2xX119xX10exX43xX10exX10exX10exX3xX1aexXdxX74xX20xX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxX3xXexX185xX20xX2cxX3xX1xX2axXbxX3xXexX588xX3xXacexX19xX1exX3xX1aexX1afxX3xX102xXdxX680xXexX3xX2f7xX6xX30xXaxX3xX1xX82xX10xX3a2xX9xXaxX4dxX6xX20xX34axX20xXdxX20xX1xX34axXexX82xX6xXexX34axXexX3axX4dxX4xX1xX6xX20xX34axX5fxX3axX20xX2cxX34axX1aexX3axX34axX1aexX6xX20xX34axX4xX1xX3axXadxX10xX20xX34axX2xX119xX10exX34axX10exX10exX10exX34axX1aexXdxX10xX20xX34axX30xX6xX34axXexX3axXadxX34axXexX1exX20xX2cxX34axX1xX1exXbxX34axXexX3axX34axX5xX6xX1exX34axX1aexX10xX34axX1aexXdxX10xXexX34axX20xX6xX30xX4dxX2xX115xX2xX150xX119xX10bxX43xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX2cxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4dxX30xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX119xX10exX4dxX20xX10xX208xX7xX4dxX2xX177xX10dxX119xX4dxX2xX10exX115xX5fxX10exX2xX10bxX119xX10bxX10bxX115xXexX10dxX2xX257xX150xX5xX220xX34axX177xX257xX5fxX10exX2xX10dxX150xX115xX2xX115xXexX10bxX257xX177xX150xX257xX5xX10exX43xX25fxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXcxX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX6xX20xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX33xX20xX3xX30xX6xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3exXdxX3xXcxX42xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX1aexX12xX0xX7xXexX82xX1exX20xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11fxX1xX848xX20xX3xX24xX813xX20xX2cxX3xX1aexX5a2xX3xX1aexX804xX20xX3xX4xX1xX3axXadxX81bxX20xX3xX2xX119xX10exX43xX10exX10exX10exX3xX1aexXdxX74xX20xX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxX3xXexX185xX20xX2cxX3xX1xX2axXbxX3xXexX588xX3xXacexX19xX1exX3xX1aexX1afxX3xX102xXdxX680xXexX3xX2f7xX6xX30xXaxX3xX1xX82xX10xX3a2xX9xXaxX4dxX6xX20xX34axX20xXdxX20xX1xX34axXexX82xX6xXexX34axXexX3axX4dxX4xX1xX6xX20xX34axX5fxX3axX20xX2cxX34axX1aexX3axX34axX1aexX6xX20xX34axX4xX1xX3axXadxX10xX20xX34axX2xX119xX10exX34axX10exX10exX10exX34axX1aexXdxX10xX20xX34axX30xX6xX34axXexX3axXadxX34axXexX1exX20xX2cxX34axX1xX1exXbxX34axXexX3axX34axX5xX6xX1exX34axX1aexX10xX34axX1aexXdxX10xXexX34axX20xX6xX30xX4dxX2xX115xX2xX150xX119xX10bxX43xX1xXexX30xXaxX12xX11fxX1xX848xX20xX3xX24xX813xX20xX2cxX3xX1aexX5a2xX3xX1aexX804xX20xX3xX4xX1xX3axXadxX81bxX20xX3xX2xX119xX10exX43xX10exX10exX10exX3xX1aexXdxX74xX20xX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxX3xXexX185xX20xX2cxX3xX1xX2axXbxX3xXexX588xX3xXacexX19xX1exX3xX1aexX1afxX3xX102xXdxX680xXexX3xX2f7xX6xX30xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX82xX1exX20xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX13xX2fxX3xX24xX2fxXdxX3xX13xXdxX74xX20xX3xXbxX1xXb0xX20xX2cxX3xX45xX19xX3xXcxX49xX20xX1xX3xX1aexX588xX6xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX1aexX5bcxXdxX3xX11fxX120xX20xX2cxX3xX6xX20xX3xXexX314xX20xX1xX3xX13xX120xX5xXadxX599xX1xX822xX30xX213xX6xXadxX3xX85xXacexX19xX1exXa8xX3xX24xX1cdxX3axX3xXexX82xX6xX20xX1xX3xXexX1xX14xX20xX2cxX3xX5xX2axXdxX3xX4xX1xX3axXadxX74xX20xX3xX33xX20xX3xX10dxX177xX10exX3xXacexX102xX22xX3xXexX3exX30xX3xX2cxXdxX15bxX3xX2xX3xX24xX25xXdxX3xXexX29xX2axX20xX2cxX22xX3xXexX1xX3axX3xX2xX119xX10exX43xX10exX10exX10exX3xX1aexXdxX74xX20xX3xX30xX6xX3xXexX88xXadxX3xXexX185xX20xX2cxX3xX1xX2axXbxX43xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1aexX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX3axX5xX12xX0xX5fxXdxX1aexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX82xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1aexX12xX0xX4dxX5fxXdxX1aexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a16xX3axXexX1xX1exX82xXaxX12xX570x17e8cxX3xX2fexX3axX3bxX3xX34axX3xX45xX19xX3xXacexXdxX20xX1xX0xX4dxXbxX12
Sỹ Quý - Hà Linh