Lên núi chơi, một em nhỏ bị ngã xuống hố nước tử vong
(Baohatinh.vn) - 3 em nhỏ ở xã Sơn Long (Hương Sơn – Hà Tĩnh) rủ nhau lên núi chơi, không may một em bị trượt chân ngã xuống hố nước tử vong.
645cxf129xda3fxc94bx8250xf71dx8e9ax8eedxaa48xX7xc220xdaf6xe526x9474x76b5x69a4xX5x690bxXaxe70fxae97xbf67x83e3xX3xX15xd908xXdxX3xX4xX1xd685xXdxf4c3xX3x6a75x746dxXexX3xX10xX21xX3xX15xX1x6628xX3x65d8xea9bxX3xX15xa304x8095xX3xb0b0x6acex8f95xX15xX30xX3xX1xX35xX3xX15xde01x7f93xX4xX3xXex836dxX3xb96cxe680xX15xX30xX0xd227xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcfb3xX10xX6x90c0xXaxX12xc9a9xX3xX10xX21xX3xX15xX1xX2axX3xbfa2xX3xX33xX31xX3xc1c3xX1dxX15xX3xX13xX45xX15xX30xX3x694bxX58xX3dxX1dxX15xX30xX3xX6cxX1dxX15xX3x8344xX3xX58xa1ccxX3xXcx7e21xX15xX1xadd3xX3x7388x8ee7xX3xX15xX1xX6xX34xX3xX5xX14xX15xX3xX15xX18xXdxX3xX4xX1xX1dxXdxX1fxX3x676bxX1x7d18xX15xX30xX3xX21xX6x6fbexX3xX21xX22xXexX3xX10xX21xX3xX2cxX2dxX3xXexX8bxX3dxade1xXexX3xX4xX1x8d26xX15xX3xX15xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX15xX30xX3xX1xX35xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30x9a90xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc0d1xX45xX5bxXa9xXaxX12xX0xXdxX21xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx6a88xX10xX15xXexX10xX8bxXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxd105xXdxX5bxXexX1x69b5xX3xeb56xX2xa6b5xXbxX33xd225xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX110xX3x9862xX2xa778xXbxX33xX117xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX110xX49xX49xXdxXd9xX2cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd9xX44xX15xX49xX15xX10xX10bxX7xX49xc64fxX123xX5exX2xX49xX2xX2xX123xX5bxX2xX2x95f4xX2xX121xX149xX114xXexc682xX2xX15axX2xX5xX15axba9exX2xX121xX2xX5bxX2xX2xf5d7xX114xX112xX5exX123xXexX121xX149xX112xX2xX123xX5xX123xXd9xef6cxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xXdxX3xX4xX1xX1dxXdxX1fxX3xX21xX22xXexX3xX10xX21xX3xX15xX1xX2axX3xX2cxX2dxX3xX15xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX15xX30xX3xX1xX35xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xXaxX3xX10bxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX58xX35xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xX15xX1dxXdxX3xX4xX1xd945xX34xX3xXcxX1xX1f7xXdxX3xXcxX1xX2dxX3xf136xXdxX15xX1xX3xXfcxXd9xX3xX2cxX2dxX3xX15xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX15xX30xX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX45xX5bxXa9xXaxX12xea3cxX15xX30xX3xXfcx9892xX3x8df6xX34xXbdxX15xX3xc092xX2dxX15xX1xX3xX160xX3xXfcxX1xX8cxX3xXexX2dxX4xX1xX3x69d1xXe9xb9cbx7e1bxX3xX33xX31xX3xX6cxX1dxX15xX3xX13xX45xX15xX30xX3xX4xX1xX45xX3xX2cxXdx777cxXexX1fxX3xX44xX83xX45xX3xX1xa052xXdxX3xX2xX5exX1xX3xXexX8bxX3dxX6xX3xX15xX30xX83xXa9xX3xX5exX49xX154xX1fxX3xX5exX3xX10xX21xX3xX15xX1xX2axX3xed83xda31xX34xX3xX67xX3xXexX1xXa3xX15xX3xX121xX1fxX3xX33xX31xX3xX6cxX1dxX15xX3xX13xX45xX15xX30xX3xX8bxX8cxX3xX15xX1xX6xX34xX3xX5xX14xX15xX3xX15xX18xXdxX3xX4xX1xX1dxXdxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX45xX5bxXa9xXaxX12x6a59xX1xXdxX3xX4xe228xX3xX5exX3xX5xX10xX45xX3xX5xX14xX15xX3xX15xX18xXdxX3xX4xX1xX1dxXdxX3xXexX1x9f7exX3xX10xX21xX3xXcxX1xX1f7xXdxX3xXcxX1xX2dxX3xX203xXdxX15xX1xX3xXfcxXd9xX3xX75xX6cxX252xX3xX149xX123xX2xX2xX89xX3xXa1xX1xXa3xX15xX30xX3xX21xX6xXa9xX3xX2cxX2dxX3xXexX8bxX3dxXb8xXexX3xX4xX1xXbdxX15xX3xX15xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX15xX30xX3xX1xX35xX3xX15xX3dxX3exX4xXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX45xX5bxXa9xXaxX12x7505xX1xX1f7xXexX3xX1xXdxb92fxX15xX3xX2cx9bdcxX15xX3xX2cxX2dxX3xX15xX30xX31xX1fxX3xX149xX3xX10xX21xX3xX4x6ccaxX15xX3xX5xX359xXdxX3xX4xX1xX359xXa9xX3xX44xX290xX3xX2cxX1f7xX45xX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX45xX3xX30xXdxX6xX3xX28fxX2efxX15xX1xX3xX28fxX267xX15xX3xX4xf69fxX34xXd9xX3xXcxX34xXa9xX3xX15xX1xXdxX14xX15xX1fxX3xX5bxX45xX3xd1c6xX34xX31xX15xX30xX3xX28fxX3dxa5e7xX15xX30xX3xXex99b9xX3xX4xX1x7483xX3xX1xX35xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xX28fxX267xX15xX3xX15xX1xX83xX3xX4xX1f7xX4xX1xX3xX33xX6xX3xXa1xX1xX45xX2d8xX15xX30xX3xX114xX123xX123xX21xX1fxX3xX5xX359xXdxX3xXa1xX1xXa3xX15xX30xX3xX4xcb82xX3xX28fxX3dxX3adxX15xX30xX3xX28fxXdxX3xX15xX14xX15xX3xX21xa066xXdxX3xX15xX30xX3dxX3adxXdxX3xXa1xX1xXa3xX15xX30xX3xXa1xX2dxXbxX3xX4xX393xX34xX3xX10xX21xX3xXfcxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX45xX5bxXa9xXaxX12xXfcxX1x875bxX15xX1xX3xX3a5xX34xXa9xX290xX15xX3xX33xX31xX3xX6cxX1dxX15xX3xX13xX45xX15xX30xX3xX28fxX31xX3xX28fxX267xX15xX3xXexX1xb87bxX21xX3xX1xX2axXdxX1fxX3xX28fxX22xX15xX30xX3xX44xXdxX14xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX2cxX34xX270xX15xX3xX44xX3exXdxX3xX30xXdxX6xX3xX28fxX2efxX15xX1xX3xX15xX359xX15xX3xX15xX1xXbdxX15xXd9xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX8bxX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX8bxX45xX15xX30xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX14xX15xX3xX3a5xX34xX6xX15xX110xX0xX49xX7xXexX8bxX45xX15xX30xX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX160xXexX1xX34xX21xX2cxX160xX6xX15xX5bxX160xX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xX83xX3xXcxX86xX15xX1xX110xX3x8539xX8cxX3xX15xX1xX6xX34xX3xX28fxXdxX3xXexe663xX21xX3xX28fxc9d1xXbxX1fxX3xX15xX6xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX2xX123xX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xXaxX3xX1xX8bxX10xf564xX9xXaxX49xX33xX6xX160xX1xX45xXdxX49xX1xX6xX160xXexXdxX15xX1xX160xX8bxX34xX160xX15xX1xX6xX34xX160xX5bxXdxX160xXexX6xX21xX160xX5bxX6xXbxX160xX15xX6xX21xX160xX7xXdxX15xX1xX160xX5xX45xXbxX160xX2xX123xX160xXexX34xX160xX44xX45xX15xX30xX49xX2xX15axX5exX123xX123xX112xXd9xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX49xX21xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX149xX123xX49xX15xX10xX10bxX7xX49xX149xX123xX149xX2xX49xX15axX112xX5bxX112xX2xX121xX114xX149xX2xX121xXexX149xX123xX154xX2xX2xX5xX123xXd9xX175xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xXdxX3xX4xX1xX1dxXdxX1fxX3xX21xX22xXexX3xX10xX21xX3xX15xX1xX2axX3xX2cxX2dxX3xX15xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX15xX30xX3xX1xX35xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX44xX12xX0xX7xXexX8bxX45xX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xX83xX3xXcxX86xX15xX1xX110xX3xX4edxX8cxX3xX15xX1xX6xX34xX3xX28fxXdxX3xXexX4f9xX21xX3xX28fxX4fdxXbxX1fxX3xX15xX6xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX2xX123xX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xXaxX3xX1xX8bxX10xX51dxX9xXaxX49xX33xX6xX160xX1xX45xXdxX49xX1xX6xX160xXexXdxX15xX1xX160xX8bxX34xX160xX15xX1xX6xX34xX160xX5bxXdxX160xXexX6xX21xX160xX5bxX6xXbxX160xX15xX6xX21xX160xX7xXdxX15xX1xX160xX5xX45xXbxX160xX2xX123xX160xXexX34xX160xX44xX45xX15xX30xX49xX2xX15axX5exX123xX123xX112xXd9xX1xXexX21xXaxX12xX58xX83xX3xXcxX86xX15xX1xX110xX3xX4edxX8cxX3xX15xX1xX6xX34xX3xX28fxXdxX3xXexX4f9xX21xX3xX28fxX4fdxXbxX1fxX3xX15xX6xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX2xX123xX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX8bxX45xX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX240xdb27xX3xX28fxX34xX35xXdxX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX1xX3dxX1dxX15xX30xX3xXexXbdxX21xX3xX33xX2d8xXa9xX3xX8bxX6xX3xXexX359xXdxX3xX33xX31xX3xX58xX270xX15xX30xX3xX13xX22xX4xX3xX75xX13xX22xX4xX3xX58xX83xX3xX80xX3xX58xX83xX3xXcxX86xX15xX1xX89xX3xX44xX83xX45xX3xXexX8bxX3dxX6xX3xX15xX6xXa9xX3xX75xX5exX123xX49xX114xX89xXd9xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX44xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4edxX1dxXdxX3xX33xX34xX35xX15xX30xX3xX1xX35xX3xX30xX6xX3xX2cxX14xX15xX3xX28fxX3dxX3adxX15xX30xX3xX44xX10xX15xX3xX2cxXdxf5b8xX15xX3xX58xX83xX3xXcxX86xX15xX1xX1fxX3xX2cxdb57xX3xX121xX3xXexX34x6d88xXdxX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xXaxX3xX1xX8bxX10xX51dxX9xXaxX49xX6xX15xX160xX15xXdxX15xX1xX160xXexX8bxX6xXexX160xXexX34xX49xX8bxX45xXdxX160xX33xX34xX45xX15xX30xX160xX1xX45xX160xX30xX6xX160xX2cxX10xX15xX160xX5bxX34xX45xX15xX30xX160xX44xX10xX15xX160xX2cxXdxX10xX15xX160xX1xX6xX160xXexXdxX15xX1xX160xX2cxX10xX160xX121xX160xXexX34xX45xXdxX160xXexX34xX160xX44xX45xX15xX30xX49xX2xX15axX149xX15axX2xX149xXd9xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX49xX21xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX149xX123xX49xX15xX10xX10bxX7xX49xX149xX123xX149xX2xX49xX2xX149xX114xX5bxX121xX149xX123xX114xX15axX114xX123xXexX154xX2xX2xX112xX5exX5xX123xXd9xX175xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xXdxX3xX4xX1xX1dxXdxX1fxX3xX21xX22xXexX3xX10xX21xX3xX15xX1xX2axX3xX2cxX2dxX3xX15xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX15xX30xX3xX1xX35xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX44xX12xX0xX7xXexX8bxX45xX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4edxX1dxXdxX3xX33xX34xX35xX15xX30xX3xX1xX35xX3xX30xX6xX3xX2cxX14xX15xX3xX28fxX3dxX3adxX15xX30xX3xX44xX10xX15xX3xX2cxXdxX75exX15xX3xX58xX83xX3xXcxX86xX15xX1xX1fxX3xX2cxX76bxX3xX121xX3xXexX34xX771xXdxX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xXaxX3xX1xX8bxX10xX51dxX9xXaxX49xX6xX15xX160xX15xXdxX15xX1xX160xXexX8bxX6xXexX160xXexX34xX49xX8bxX45xXdxX160xX33xX34xX45xX15xX30xX160xX1xX45xX160xX30xX6xX160xX2cxX10xX15xX160xX5bxX34xX45xX15xX30xX160xX44xX10xX15xX160xX2cxXdxX10xX15xX160xX1xX6xX160xXexXdxX15xX1xX160xX2cxX10xX160xX121xX160xXexX34xX45xXdxX160xXexX34xX160xX44xX45xX15xX30xX49xX2xX15axX149xX15axX2xX149xXd9xX1xXexX21xXaxX12xX4edxX1dxXdxX3xX33xX34xX35xX15xX30xX3xX1xX35xX3xX30xX6xX3xX2cxX14xX15xX3xX28fxX3dxX3adxX15xX30xX3xX44xX10xX15xX3xX2cxXdxX75exX15xX3xX58xX83xX3xXcxX86xX15xX1xX1fxX3xX2cxX76bxX3xX121xX3xXexX34xX771xXdxX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX8bxX45xX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXfcxX239xX15xX30xX3xX21xf585xX3xX8bxX6xX3xX28fxX270xX15xX30xX3xXexX1xX34xX3xX1xX45xX359xX4xX1xX3xX5xX359xX4xX1fxX3xX4xX1xX1f7xX34xX3xX2cxX76bxX3xX121xX3xXexX34xX771xXdxX3xX67xX3xXexX1xXa3xX15xX3xX23bxX34xXbdxX15xX3xX58xX2d8xXdxX1fxX3xXexX1xX2dxX3xXexX8bx699exX15xX3xX13xX22xX4xX3xX58xX83xX1fxX3xX1xX34xXa9xX355xX15xX3xX13xX22xX4xX3xX58xX83xX3xX75xX58xX83xX3xXcxX86xX15xX1xX89xX3xX4xX1xX359xXa9xX3xX28fxXdxX3xX4xX1xX1dxXdxX3xX8bxX270xXdxX3xX8bxX1dxXdxX3xX33xX34xX35xX15xX30xX3xX1xX35xX3xX30xX6xX3xX2cxX14xX15xX3xX28fxX3dxX3adxX15xX30xX3xX5xX18xX4xX3xX15xX83xX45xX3xXa1xX1xXa3xX15xX30xX3xX1xX6xXa9xX3xX44xX83xX3xX5bxe0d0xX15xX3xX28fxX267xX15xX3xXexX42xX3xX44xX45xX15xX30xXd9xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX44xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX34xX5xX12xX0xX5bxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8bxXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX44xX12xX0xX49xX5bxXdxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc0dxX34xXexX1xX45xX8bxXaxX12xX58x93d2xX34xX3xXcxX8bxX34xX15xX30xX0xX49xXbxX12
Hữu Trung