Ấn Độ phát hiện đột biến Covid-19 có khả năng né phản ứng miễn dịch
Nhà virus học hàng đầu Ấn Độ Shahid Jameel đã cảnh báo về những đột biến trong một số mẫu COVID-19 có thể né tránh các phản ứng miễn dịch.
89d6xd68cxc713xc39dxb341x10dfaxfa6ax11f8dxd6f8xX7xbb0dx8ea9x10d45x1165cxa292xd215xX5xf3d1xXax11aa9xd92cxacf7xX3xb0d2xba44xX3xXbxX1x9408xXexX3xX1xXdxf71bxX14xX3xaeadxX17xXexX3x105f3xXdx9e32xX14xX3x95e4x1219fx99d3xXdxab45xf273xX2xa44bxX3xX4xaebexX3x9b4dxX1x10580xX3xX14xb13cxX14xd73dxX3xX14x10bd0xX3xXbxX1xX3axX14xX3x978cxX14xX3fxX3x1027dxXdxafe1xX14xX3xX30xa90dxX4xX1xX0xa2fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd0c2xX10xX6xX30xXaxX12x11ab6xX1xe97bxX3xX2exXdxee84xa1dexX7xX3xX1xcc6bxX4xX3xX1xX6exX14xX3fxX3xX23xc53bxX73xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xde9dxX1xX6xX1xXdxX30xX3x95cdxX6xX4dxX10xX10xX5xX3xX23xed96xX3xX4xX3axX14xX1xX3xX27xX1bxX2dxX3xX2ex11b43xX3xX14xX1xf433xX14xX3fxX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX72xX2dxX14xX3fxX3xX4dxX17xXexX3xX7xfa9bxX3xX4dxa41axX73xX3xX2cxb51axa495x108a9xca0cxX31xX2xX33xX3xX4xX36xX3xXexX1xd34fxX3xX14xX42xX3xXexX72xX1bxX14xX1xX3xX4xX1bxX4xX3xXbxX1xX3axX14xX3xX49xX14xX3fxX3xX4dxXdxX4fxX14xX3xX30xX53xX4xX1xce4bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa696xX2dxX30xfc98xXaxX12xX0xXdxX4dxX3fxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXax9cdfxXdxX30xXexX1xbc45xX3x11898xcc89xX11exXbx10109xf2e2xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX11cxX3x8c9axd3b3xX12dxXbxX122xX123xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf5xX27xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX14xX1xXf5xX2exX14xX57xX14xX10xX117xX7xX57xX12exX2xX2xe677xX57xX2xfd8cxX11exX30xX2xX2xX156xX156xb0a5xX156xX153xXexX11exX11fxX11fxX11exX12dxX5xX156xXf5x1005axXbxX3fxae23xX72xX9xX15dxX12exX12exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX2cxX2dxX2exXdxX30xX31xX2xX33xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX14xX3dxX14xX3fxX3xX14xX42xX3xXbxX1xX3axX14xX3xX49xX14xX3fxX3xX4dxXdxX4fxX14xX3xX30xX53xX4xX1xXaxX3xX117xXdxX30xXexX1xX9xXaxX11exX11fxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX12dxX12exX12dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX2dxX14xXaxX12xX16xXdxXa4xX73xX3xXexX72xX53xX3xX4xX1xX2dxX3xX27xX20xX14xX1xX3xX14xX1xb599xX14xX3xX14xX1xXdxX4fxX4dxX3xX2cxXc7xXc8xXc9xXcaxX31xX2xX33xX3xXex9e72xXdxX3x12263xX1xX4dxX10xX30xX6xX27xX6xX30xb684xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX224xX3xX14xX3fxX6exX108xX3xX11fxX156xX57xX12dxX57xX12exX156xX12exX2xXf5xX3xad27xX14xX1xX11cxX3xXcxX66xae2bxX57xXcxXcxX244xXc8xX6cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX2dxX30xX108xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX23xX6exXdxX3xX89xXbxX73xXexX14xXdxX38xX224xX3xX2cxX1x9c3dxX3xXexX53xX4xX1xX3xX14xX1xX36xX4dxX3xX4xXc0xX3xX2exe0b9xX14xX3xX38xX1xX2dxX6xX3xX1xX77xX4xX3xX2exXa4xX3xXcaxXdxX3xXexX72xX73xX108xXa4xX14xX3xX89xX21bxbdfcxX89xX31xX2cxX2dxXc8xX31xX12exX3xee16xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3x1111dxXc9xX6cxX89xX21bxX2cxXc7xad8axcf27xX3xX90xX6xX4dxX10xX10xX5xX3xX14xX3fxX6exX108xX3xX12exX57xX15dxX3xXexXdxX29xXexX3xX5xX17xX11cxX3x974bxX2cxX1bxX4xX3xX14xX1xX6exX3xX38xX1xX2dxX6xX3xX1xX77xX4xX3xXc9xX6cxX89xX21bxX2cxXc7xX2b7xX3xX23xX98xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX4dxX17xXexX3xX7xXc0xX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX122xX73xX284xXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xXexX72xX2dxX14xX3fxX3xX4dxX17xXexX3xX7xXc0xX3xX4dxXc3xX73xX3xX2cxXc7xXc8xXc9xXcaxX31xX2xX33xX3xX4xX36xX3xXexX1xXd4xX3xX14xX42xX3xXexX72xX1bxX14xX1xX3xX4xX1bxX4xX3xXbxX1xX3axX14xX3xX49xX14xX3fxX3xX4dxXdxX4fxX14xX3xX30xX53xX4xX1xXaxXf5xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX2dxX30xX108xXaxX12xXcxX73xX108xX3xX14xX1xXdx116e4xX14xX224xX3xX14xX1xX6exX3xX2exXdxX72xX73xX7xX3xX1xX77xX4xX3xXex109a6xX3xX4xX1xXc0xXdxX3xX4xX1xbca1xX3xX72xed63xX3xX5xXdxX20xX73xX3xX4xX1bxX4xX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX14xX6exX108xX3xX23x11b5cx9a38xX4xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xXexX72xX2dxX14xX3fxX3xX4xX1bxX4xX3xX4dxXc3xX73xX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX2exXdxX72xX73xX7xX3xX89xX21bxX29fxX89xX31xX2cxX2dxXc8xX31xX12exX3xXexab18xX4dxX3xXexX1xX284xX108xX3xX2a8xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX1xX6xX108xX3xXexX72xX2dxX14xX3fxX3xX27xX284xXexX3xX38xaaa7xX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX2exXdxX72xX73xX7xX3xX14xX6exX2dxX3xX38xX1xX1bxX4xXf5xX3xc76dxX14xX3fxX3xX14xX1xX284xX14xX3xX4dxX218xX14xX1xX11cxX3xX2d3xXcxX218xXdxX3xXexX1xf43axXdxX3xX23xXdxXd4xX4dxX3xX1xXdxX20xX14xX3xXexX218xXdxX224xX3xX38xX1xdf04xX14xX3fxX3xX4xX36xX3xX5x10db6xX3xX30xX2dxX3xX3fxX3e1xX3xX23xXd4xX3xXexXdxX14xX3xX72xa0b6xX14xX3fxX3xX14xX1xXa8xX14xX3fxX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX14xX6exX108xX3xX23xX6xX14xX3fxX3xX5xX205xX108xX3xX5xX6xX14xX3xX1xX6xX108xX3xX3fxX205xX108xX3xX14xX3fxX73xX108xX3xX1xXdxXd4xX4dxXf5xX3xX2cxX1xb9e1xX14xX3fxX3xXexX445xXdxX3xX4xX1xX38exX3xX23xX6xX14xX3fxX3xc6eexX73xX6xX14xX3xX7xX1bxXexX3xX4xX1xX496xX14xX3fxea77xXf5xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX2dxX30xX108xXaxX12xX66xXdxX20xX14xX3xX4xX1bxX4xX3xX14xX1xX6exX3xX38xX1xX2dxX6xX3xX1xX77xX4xX3xXc9xX6cxX89xX21bxX2cxXc7xX2b7xX3xX23xX6xX14xX3fxX3xX14x9f69xX3xX5x1152exX4xX3xXexX3e1xX4dxX3xX1xXdxXd4xX73xX3xX14xX3fxX73xX108xX372xX14xX3xX14xX1xX205xX14xX3xX23xX49xX14xX3fxX3xX23xX45dxX14xX3fxX3xX7xX6xX73xX3xX5xX6exX14xX3xX7xX36xX14xX3fxX3xX3fxXdxX6xX3xXexX3dxX14xX3fxX3xX4dxX218xX14xX1xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX6xX3xX4dxd3d3xX4xX3xX2cxXc7xXc8xXc9xXcaxX31xX2xX33xX3xXexX72xX2dxX14xX3fxX3xXexX1xX431xXdxX3xX3fxXdxX6xX14xX3xX3fxX80xX14xX3xX23xX205xX108xX3xX2exX6exX3xX5xXdxX20xX73xX3xX72xX45dxX14xX3fxX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX105xXf5xX2xXf5xX11exX2xe831xX3xX5xX80xX14xX3xX23xX80xX73xX3xXexXdxX372xX14xX3xX23xX3aaxX3abxX4xX3xXexX3e1xX4dxX3xXexX1xX284xX108xX3xXexX218xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX36xX3xXbxX1xX3axXdxX3xX5xX6exX3xX4dxX17xXexX3xXexX72xX2dxX14xX3fxX3xX4xX1bxX4xX3xX14xX3fxX73xX108xX372xX14xX3xX14xX1xX205xX14xXf5xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX2dxX30xX108xXaxX12xXcx8a38xX3xX4xX1xX49xX4xX3x11b0dxX3xXexX29xX3xXcxX1xX29xX3xX3fxXdxa406xXdxX3xX2b0xf761xX66xXc7xX2b8xX3xX4dxbcadxX4xX3xX30x10257xX3xXexX385xX3xX4xX1xXc0xXdxX3xXexX73xX108xX372xX14xX3xX27xXc0xX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX6exX3xX4dxX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX2d3xX23xX1bxX14xX3fxX3xX5xX2dxX3xX14xX3fxX218xXdxX4b5xX3xX7xX2dxX14xX3fxX3xX1bxX4dxX3xX4xX1xX38exX3xX5xX2dxX218xXdxX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX14xX6exX108xX3xX4xX36xX3xXexXc0xX4xX3xX23xX17xX3xXexX3dxX14xX3fxX3xXexX72xX3aaxX2a8xX14xX3fxX3xX4xX6xX2dxX3xX1xe350xX14xX3xX14xX1xXa8xX14xX3fxX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX38xX1xX1bxX4xX3xX23xX6xX14xX3fxX3xX5xX3aaxX73xX3xX1xX6exX14xX1xX3xXexX218xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xXf5xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX2dxX30xX108xXaxX12xX89xXc0xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX6xX3xX4dxX538xX4xX3xX2cxXc7xXc8xXc9xXcaxX31xX2xX33xX3xXexX3dxX14xX3fxX3xX4dxX218xX14xX1xX3xX2a8xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX23xX98xX3xX5xX6exX4dxX3xX3fxXdxX1bxX14xX3xX23xX2dxX218xX14xX3xX1xX20xX3xXexX1xXc0xX14xX3fxX3xX108xX3xXexX29xX3xX2a8xX3xX14xX1xXdxXa4xX73xX3xX38xX1xX73xX3xX2exX4f3xX4xX3xX4xX274xX6xX3xX4a7xX73xXc0xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xX14xX6exX108xX224xX3xX27xX6xX2dxX3xX3fxa8a3xX4dxX3xXexX1xX274xX3xX23xX445xX3xX6cxX10xX117xX3xXcaxX10xX5xX1xXdxX224xX3xX38xX1xXdxX29xX14xX3xX4xX1bxX4xX3xX14xX674xXdxX3xX5xX73xX445xX14xX3xXexX72xX2dxX14xX3fxX3xXexX3e1xX14xX1xX3xXexX72xX218xX14xX3fxX3xXexX1xXdxX29xX73xX3xX2dxX122xX108xX3xX108xX3xXexX29xX3xX2exX6exX3xX3fxXdxX3aaxX431xX14xX3fxX3xX27xX20xX14xX1xXf5xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX2dxX30xX108xXaxX12xXcxX72xX2dxX14xX3fxX3xX4dxX17xXexX3xX30xXdxX4fxX14xX3xX27xXdxX29xX14xX3xX2exX6exX2dxX3xX14xX3fxX6exX108xX3xX11fxX156xX57xX12dxX224xX3xX5xX445xX3xX2exX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3xX89xXbxX73xXexX14xXdxX38xX3xXc8xX3xX23xX80xX73xX3xXexXdxX372xX14xX3xX30xX2dxX3xX6cxX3fxX6xX3xX7xX3axX14xX3xX122xX73xX284xXexX3xX23xX98xX3xX23xX3aaxX3abxX4xX3xX4xX1xX73xX108xXd4xX14xX3xX23xX29xX14xX3xXexX1xX6exX14xX1xX3xXbxX1xXc0xX3xX66xX108xX30xX10xX72xX6xX27xX6xX30xX3xX4xX274xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX224xX3xX1xX674xX14xX3xX1xX6xXdxX3xXexX73xX80xX14xX3xX7xX6xX73xX3xX38xX1xXdxX3xX23xX3aaxX3abxX4xX3xX4xX674xX3xX4a7xX73xX6xX14xX3xX108xX3xXexX29xX3xX4a7xX73xXc0xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xX14xX6exX108xX3xX4xX284xXbxX3xXbxX1xX42xXbxX3xX7x9288xX3xX30xbd4bxX14xX3fxX3xX38xX1xf105xX14xX3xX4xX284xXbxXf5xX3xX16xX218xXdxX3xX7xX49xX3xX6cxX3fxX6xX3xXexX218xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX6cxXdxX38xX2dxX5xX6xX108xX3xee62xX73xX30xX6xX7xX1xX10xX2exX3xX27xX6exX108xX3xXex96efxX3xXexXdxX14xX3xXexX3aaxX2a8xX14xX3fxX3xX2exXdxX20xX4xX3xX4xX73xX14xX3fxX3xX4xX284xXbxX3xX89xXbxX73xXexX14xXdxX38xX3xXc8xX3xX7x955cxX3xX3fxXdxX496xXbxX3xX4a7xX73xXc0xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xX6cxX6xX4dxX3x8b85xX3xX2d3xX3fxXdxX3axX4dxX3xXexX1xXdxXd4xX73xX3xX5xX6exX14xX3xX7xX36xX14xX3fxX3xX4xX1xX29xXexX3xX14xX3fxX3aaxX431xXdxX3xXexX1xX49xX3xX1xX6xXdxX4b5xXf5xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX2dxX30xX108xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xXexX1xXc0xX14xX3fxX3xX38xX372xX3xXexX72xX6xX14xX3fxX3xX4dxX218xX14xX3fxX3xX5f0xX2dxX72xX5xX30xX2dxX4dxX10xXexX10xX72xX224xX3xXex9c25xX14xX1xX3xX23xX29xX14xX3xX11exX1xX3xX7xX1bxX14xX3fxX3xX11fxX57xX15dxX224xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX3fxX1xXdxX3xX14xX1x9777xX14xX3xXexX5daxX14xX3fxX3xX4xX17xX14xX3fxX3xX2xX33xXf5xX33xX2xX33xXf5xX578xX2xX15dxX3xX4xX6xX3xX4dxX538xX4xX3xX2cxXc7xXc8xXc9xXcaxX31xX2xX33xX224xX3xXexX72xX2dxX14xX3fxX3xX23xX36xX3xX4xX36xX3xX12exX2xX153xXf5xX33xX12dxX15dxX3xXexX72xX3aaxX431xX14xX3fxX3xX1xX3abxXbxX3xXexX854xX3xX2exX2dxX14xX3fxXf5xX3xX89xXc0xX3xX4xX6xX3xX4dxX538xX4xX3xX4dxX5ecxXdxX3xX3fxX1xXdxX3xX14xX1xX951xX14xX3xXexX72xX77xX14xX3fxX3xX14xX3fxX6exX108xX3xX12exX57xX15dxX3xX5xX6exX3xX11fxX578xX156xXf5xX156xX15dxX33xX3xX4xX6xXf5xX3xX29fxXdxX372xX14xX3fxX3xXexX930xX14xX1xX3xXexX72xX2dxX14xX3fxX3xXexX1xX1bxX14xX3fxX3xX12dxX224xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX578xX3xXexX72xXdxX20xX73xX3xX4xX6xX3xX4dxX538xX4xX3xX4dxX5ecxXdxXf5xX0xX57xXbxX12xX0xX30xXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xX72xX10xX5xX6xXexX10xX30xXaxX12xX0xX7xXexX72xX2dxX14xX3fxX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX372xX14xX3xX4a7xX73xX6xX14xX11cxX0xX57xX7xXexX72xX2dxX14xX3fxX12xX0xX73xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX31xXexX1xX73xX4dxX27xX31xX6xX14xX30xX31xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX2d3xX11fxX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX1xXd4xX4b5xX3xX4xX274xX6xX3xX2exXdxX72xX73xX7xX3xX89xX21bxX29fxX89xX31xX2cxX2dxXc8xX31xX12exXaxX3xX1xX72xX10xad21xX9xXaxX57xX30xXdxX10xX4dxX31xX14xX2dxX14xX3fxX57xX6xX14xX31xX30xX2dxX31xXbxX1xX6xXexX31xX1xXdxX10xX14xX31xX30xX2dxXexX31xX27xXdxX10xX14xX31xX11fxX31xX27xXdxX10xX14xX31xXexX1xX10xX31xX4xX73xX6xX31xX2exXdxX72xX73xX7xX31xX7xX6xX72xX7xX31xX4xX2dxX2exX31xX12exX57xX12exX2xX156xX15dxX12dxX12dxXf5xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX3fxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX57xX4dxX10xX30xXdxX6xX57xX2xX12exX156xX57xX14xX10xX117xX7xX57xX12exX2xX2xX11exX57xX2xX156xX153xX30xX15dxX2xX2xX11fxX11exX11fxX12dxXexX153xX12dxX153xX153xX5xX2xX31xX6xX14xX31xX30xX2dxX31xX156xXf5xX169xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX2cxX2dxX2exXdxX30xX31xX2xX33xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX14xX3dxX14xX3fxX3xX14xX42xX3xXbxX1xX3axX14xX3xX49xX14xX3fxX3xX4dxXdxX4fxX14xX3xX30xX53xX4xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX30xXdxX2exX12xX0xX7xXexX72xX2dxX14xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX2d3xX11fxX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX1xXd4xX4b5xX3xX4xX274xX6xX3xX2exXdxX72xX73xX7xX3xX89xX21bxX29fxX89xX31xX2cxX2dxXc8xX31xX12exXaxX3xX1xX72xX10xXabbxX9xXaxX57xX30xXdxX10xX4dxX31xX14xX2dxX14xX3fxX57xX6xX14xX31xX30xX2dxX31xXbxX1xX6xXexX31xX1xXdxX10xX14xX31xX30xX2dxXexX31xX27xXdxX10xX14xX31xX11fxX31xX27xXdxX10xX14xX31xXexX1xX10xX31xX4xX73xX6xX31xX2exXdxX72xX73xX7xX31xX7xX6xX72xX7xX31xX4xX2dxX2exX31xX12exX57xX12exX2xX156xX15dxX12dxX12dxXf5xX1xXexX4dxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX2d3xX11fxX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX1xXd4xX4b5xX3xX4xX274xX6xX3xX2exXdxX72xX73xX7xX3xX89xX21bxX29fxX89xX31xX2cxX2dxXc8xX31xX12exX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX72xX2dxX14xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX2exX385xX6xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX4dxX5ecxXdxX3xX4xX274xX6xX3xX2exXdxX72xX73xX7xX3xX89xX21bxX29fxX89xX31xX2cxX2dxXc8xX31xX12exX224xX3xX5xX6exX3xX7xX4f3xX3xX38xX29xXexX3xX1xX3abxXbxX3xX23xX727xX14xX3fxX3xXexX1xX431xXdxX3xX4xX274xX6xX3xX11fxX3xX27xXdxX29xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX14xX3dxX14xX3fxX3xX5xX205xX108xX3xX14xX1xXdxX4fxX4dxX3xX4xX6xX2dxX3xX1xX674xX14xXf5xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX30xXdxX2exX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc8xX3e1xX3xX7xX6xX2dxX3xX27xXdxX29xX14xX3xX4xX1xX274xX14xX3fxX3xX4xX274xX6xX3xX2exXdxX72xX73xX7xX3xX89xX21bxX29fxX89xX31xX2cxX2dxXc8xX31xX12exX3xX122xX73xX284xXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX14xX3fxX6exX108xX3xX4xX6exX14xX3fxX3xX14xX1xXdxXa4xX73xX3xX2exX6exX3xX14xX3fxX73xX108xX3xX1xXdxXd4xX4dxX3xXf5xXf5xXf5xXaxX3xX1xX72xX10xXabbxX9xXaxX57xX108xX31xXexX10xX57xX2exXdxX31xX7xX6xX2dxX31xX27xXdxX10xX14xX31xX4xX1xX73xX14xX3fxX31xX4xX73xX6xX31xX2exXdxX72xX73xX7xX31xX7xX6xX72xX7xX31xX4xX2dxX2exX31xX12exX31xX122xX73xX6xXexX31xX1xXdxX10xX14xX31xX14xX3fxX6xX108xX31xX4xX6xX14xX3fxX31xX14xX1xXdxX10xX73xX31xX2exX6xX31xX14xX3fxX73xX108xX31xX1xXdxX10xX4dxX31xX1xX2dxX14xX57xX12exX156xX578xX2xX156xX12dxXf5xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX3fxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX57xX4dxX10xX30xXdxX6xX57xX2xX12exX156xX57xX14xX10xX117xX7xX57xX12exX2xX156xX578xX57xX2xX12exX153xX30xX12dxX156xX153xX12dxX12dxX2xX2xXexX2xX2xX12dxX578xX5xX2xXf5xX169xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX2cxX2dxX2exXdxX30xX31xX2xX33xX3xX4xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX14xX3dxX14xX3fxX3xX14xX42xX3xXbxX1xX3axX14xX3xX49xX14xX3fxX3xX4dxXdxX4fxX14xX3xX30xX53xX4xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX30xXdxX2exX12xX0xX7xXexX72xX2dxX14xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc8xX3e1xX3xX7xX6xX2dxX3xX27xXdxX29xX14xX3xX4xX1xX274xX14xX3fxX3xX4xX274xX6xX3xX2exXdxX72xX73xX7xX3xX89xX21bxX29fxX89xX31xX2cxX2dxXc8xX31xX12exX3xX122xX73xX284xXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX14xX3fxX6exX108xX3xX4xX6exX14xX3fxX3xX14xX1xXdxXa4xX73xX3xX2exX6exX3xX14xX3fxX73xX108xX3xX1xXdxXd4xX4dxX3xXf5xXf5xXf5xXaxX3xX1xX72xX10xXabbxX9xXaxX57xX108xX31xXexX10xX57xX2exXdxX31xX7xX6xX2dxX31xX27xXdxX10xX14xX31xX4xX1xX73xX14xX3fxX31xX4xX73xX6xX31xX2exXdxX72xX73xX7xX31xX7xX6xX72xX7xX31xX4xX2dxX2exX31xX12exX31xX122xX73xX6xXexX31xX1xXdxX10xX14xX31xX14xX3fxX6xX108xX31xX4xX6xX14xX3fxX31xX14xX1xXdxX10xX73xX31xX2exX6xX31xX14xX3fxX73xX108xX31xX1xXdxX10xX4dxX31xX1xX2dxX14xX57xX12exX156xX578xX2xX156xX12dxXf5xX1xXexX4dxXaxX12xXc8xX3e1xX3xX7xX6xX2dxX3xX27xXdxX29xX14xX3xX4xX1xX274xX14xX3fxX3xX4xX274xX6xX3xX2exXdxX72xX73xX7xX3xX89xX21bxX29fxX89xX31xX2cxX2dxXc8xX31xX12exX3xX122xX73xX284xXexX3xX1xXdxX20xX14xX3xX14xX3fxX6exX108xX3xX4xX6exX14xX3fxX3xX14xX1xXdxXa4xX73xX3xX2exX6exX3xX14xX3fxX73xX108xX3xX1xXdxXd4xX4dxX3xXf5xXf5xXf5xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX72xX2dxX14xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xXcxX72xX2dxX14xX3fxX3xX4a7xX73xX1bxX3xXexX72xX3e1xX14xX1xX3xX7xX6xX2dxX3xX4xX1xX42xXbxX3xX4xX274xX6xX3xX2exXdxX72xX73xX7xX224xX3xX14xX1xXa8xX14xX3fxX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX30xX4fxX3xX5xX205xX108xX3xX5xX6xX14xX3xX1xX2dxX5f6xX4xX3xX14xX1xXa8xX14xX3fxX3xX23xX17xXexX3xX27xXdxX29xX14xX3xX2exX3aaxX3abxXexX3xX4a7xX73xX6xX3xX23xX3aaxX3abxX4xX3xX1xX20xX3xX4dxXdxX4fxX14xX3xX30xX53xX4xX1xX3xX4xX274xX6xX3xX4xX2dxX14xX3xX14xX3fxX3aaxX431xXdxX3xX14xX6exX108xX3xX7xX8b5xX3xX4xX36xX3xX14xX1xXdxXa4xX73xX3xX38xX1xX3axX3xX14xX3dxX14xX3fxX3xX7xXc0xX14xX3fxX3xX7xX36xXexX3xX1xX674xX14xXf5xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX30xXdxX2exX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX73xX5xX12xX0xX30xXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX72xXaxX12xX0xX57xX30xXdxX2exX12xX0xX57xX30xXdxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX2dxX73xX72xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX0xX7xXexX72xX2dxX14xX3fxX12xX105xX3axX2dxX3xX66xX6exX57xX105xX1bxX2dxX3xXcxXdxX14xX3xXexX49xX4xX0xX57xX7xXexX72xX2dxX14xX3fxX12xX0xX57xXbxX12