Bệnh viện dã chiến Việt Nam diễn tập trước khi đến châu Phi
Tháng 10/2019, bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 2) sẽ đến Nam Sudan thay cho bệnh viện dã chiến số 1 đang làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình ở đây.
6270x9fccxad38x657dxbfb4xf44ax7852x629dxea39xX7xf43ex81d3x89ccx9fc7xc018xdfadxX5x8809xXax6b4bxc8adxb726xadb8xX1xX3x76e5xXdxX14xX15xX3xbc32xd71dxX3xX4xX1xXdxb4a4xX15xX3x7c8dxXdxX14xXexX3xd96fxX6x8143xX3xX1dxXdx9702xX15xX3xXex7fc6xXbxX3xXex9d56x7b33x8a6axX4xX3xd065xX1xXdxX3xf39cxX23xX15xX3xX4xX1xa995x8023xX3x9368xX1xXdxX0xc9bdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx718dxX10xX6xX1dxXaxX12xXcxX1x7543xX15xcb2cxX3xX2xa0e0xX4fx6f34xX6bxX2xaf42xef20xX3x96f8xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX4x6862xXbxX3xX6dxX3x9232xX7xa87dxX3xX6dxb720xX3xX7x644fxX3xX42xX23xX15xX3xX2bxX6xX2dxX3xa087xX49xX1dxX6xX15xX3xXexX1xX6xbc6axX3xX4xX1xf65dxX3xX73xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX7xX8exX3xX2xX3xX42xX6xX15xX68xX3xX5xcf54xX2dxX3xX15xX1xXdxX14xX2dxX3xX18xcad6xX3xX68xe33exX15xX3xX68xXdxa7caxX3xX1xXabxXcbxX3xX73xXd8xX15xX1xX3xb3b7xX3xX42xX48xXa7xf7daxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX10xX7xX4xX39xXdxXbxXexXdxXabxX15xX3xXbxf63cxX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxd58exXdxX1dxXexX1xf474xX3xa9d6xX2xa226xXbx6855x8f9cxX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX132xX3x6bcdxX2xX6bxXbxX138xX139xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4fxX4fxXdxXedxX73xX6xXabxX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxX18xX15xX4fxX15xX10xX12dxX7xX4fxX2xX70xX6dxX136xX4fxX2xX6bx7612xX1dxX143xX2xX136xX6dxX143xX6dxX134xXexX172xX136xX2xX6dxX5xX143xa866xX2xXedxd01dxXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXabxX15xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX138xXexX182xX6xX5xXdxX68xX15xX132xX3xX185xX49xX7xXexXdxdec0xXa7xX139xXaxX12xX9exX66xX15xX68xX3xX6dx9d0cxX4fxX134xX71xX3xXexb8f9xXdxX3xX9exX3axX3xX42xXabxXcbxX15xX3x74c6xX6bxX2xX71xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX1xX49xXa7x8978xX15xX3xX68xXdxX6xX3xXexX39xXabxX15xX68xX3xX18xXcbxX3xX15xX68xXabxXcbxXdxX3xX15xX3axX3bxX4xX3xX4xa7dexX15xX68xX3xX134xX21axX3xX73xX66xX4xX3xX7xcc55xX3xX4xcca1xX6xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX4xX87xXbxX3xX6dxX3xX8cxX7xX8exX3xX6dxX91xX3xX42xX1exX3xXexX1xa62fxX4xX3xX1xXcbxX15xX1xX3xXex72eaxX15xX68xX3xX1xed8fxXbxX3xX138x66f4xX3xX5xd64fxX3xXexXd8xX15xX1xX3xX1xX49xX8exX15xX68xX3xX18xXcbxX3xX18xX35xX15xX3xX1xXcbxX15xX1xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xXedxX3x6c75xX48xXa7xX3xX5xXcbxX3xX15xX1xXddxX15xX68xX3xX73xXcbxXdxX3xXexX35xXbxX3xX4xX49xX8exXdxX3xX4xX243xX15xX68xX3xXexX39xXabxX15xX68xX3xX42xX288xXexX3xX1xX49xX87xX15xX3xX5xX49xXa7xX14xX15xX3xX3ex73dfxXabxX3xX1dxXcbxXdxX3xX2xX6dxX3xX15xX68xXcbxXa7xX3xX4xX252xX6xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX5xX227xX15xX3xX42xX3ax9965xX15xX68xX3xX42xX23xX15xX3xX2bxX6xX2dxX3xX9exX49xX1dxX6xX15xX3xX8cxX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxX91xX3xXexX1xX27axX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX15xX1xXdxX14xX2dxX3xX18xXd5xX3xX68xXdxXddxX3xX68xXd8xX15xX3xX1xXabxXcbxX3xX73xXd8xX15xX1xX3xdb3axXdxX227xX15xX3xX5exXdxX14xXbxX3xd77dxX49xX8exX4xXedxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX1dxXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX138xX139xX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX132xX3xX143xX2xX6bxXbxX138xX139xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4fxX4fxXdxXedxX73xX6xXabxX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxX18xX15xX4fxX15xX10xX12dxX7xX4fxX2xX70xX6dxX136xX4fxX2xX6bxX172xX1dxX143xX2xX136xX6dxX143xX21axX136xXexX21axX209xX143xX5xX172xX182xX6dxXedxX185xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXabxX15xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX138xXexX182xX6xX5xXdxX68xX15xX132xX3xX185xX49xX7xXexXdxX1fexXa7xX139xXaxX12x9502x9b5exXexX3xXexX39xX3axX315xX15xX68xX3xX1xX288xXbxX3xX73xed78xX3xXexX1xX3ax947axX15xX68xX3xX15xd35axX15xX68xX3xX42xX3axX288xX4xX3xX42xX3axX6xX3xX18xXcbxXabxX3xXbxX1x79a5xX15xX68xX3xX4xX87xXbxX3xX4x90b6xX49xX3xX42xbe6dxX3xX4xX66xX4xX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xXexX1x726axX2dxX3xX3exX1xX66xX2dxXedxX3xX109xX66xX4xX3xXexX1xX6xXabxX3xXexX66xX4xX3xX42xX3axX288xX4xX3xXexXdxX23xX15xX3xX1xXcbxX15xX1xX3xb5b2xX49xX6xX3xX3exX1x681bxX49xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX73xf1f3xX15xX68xX3xX4xe9a4xX3xXexXdxX23xX15xX68xX3xX26xXdxX14xXexX3xX18xXcbxX3xXexXdxX23xX15xX68xX3xb754xX15xX1xXedxX3xXcxX39xXabxX15xX68xX3xX42xX288xXexX3xX1xX49xX87xX15xX3xX5xX49xXa7xX14xX15xX3xX15xXcbxXa7xX71xX3xX4xX1xX49xXa7xX227xX15xX3xX68xXdxX6xX3xX4dbxX49xX8exX4xX3xXexX23xX3xX42xX3axX6xX3xX39xX6xX3xX172xX3xXexXd8xX15xX1xX3xX1xX49xX8exX15xX68xX3xX68xXdxX4efxX3xX42xX47dxX15xX1xX3xX3exX1xX66xX4xX3xX15xX1xX6xX49xX3xX18xXcbxX3xX3exX1xaac7xX15xX68xX3xXexX1xX563xX15xX68xX3xX73xX66xXabxX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX42xX4a7xX3xX42xX46exXdxX3xX15xX68xa99bxX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xX4xX252xX6xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX4xX87xXbxX3xX4xX4a3xX49xX3xXexX1xX10xXabxX3xX42xd5e2xX15xX68xX3xXexX1xX27axX4xX3xXexX23xXedxX3xX2bxX68xXabxXcbxXdxX3xXexXd8xX15xX1xX3xX1xX49xX8exX15xX68xX3xXa7xX3xXexX23xX71xX3xXexX39xX3axX315xX15xX68xX3xX1xX288xXbxX3xX73xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xXbxX1xX4efxXdxX3xX7xX482xX3xXexX66xX15xX3xX1dxXabxX3xX73xX47dxX3xX15xX2e8xX2dxX3xX73xXabxX2dxX3xX4xX580xX15xX68xX3xX42xX3axX288xX4xX3xX42xX3axX6xX3xX39xX6xXedxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX1dxXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX138xX139xX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX132xX3xX143xX2xX6bxXbxX138xX139xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4fxX4fxXdxXedxX73xX6xXabxX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxX18xX15xX4fxX15xX10xX12dxX7xX4fxX2xX70xX6dxX136xX4fxX2xX6bxX172xX1dxX143xX2xX136xX6dxX143xX136xX172xXexX136xX209xX2xX70xX5xX2xX182xX21axXedxX185xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXabxX15xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX138xXexX182xX6xX5xXdxX68xX15xX132xX3xX185xX49xX7xXexXdxX1fexXa7xX139xXaxX12xXcxX20fxXdxX3xXbxX1xX49axX15xX68xX3xX4xX87xXbxX3xX4xX4a3xX49xX71xX3xX4xX66xX4xX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xXbxX1xX48xX15xX3xX4xX563xX15xX68xX3xX138xX28cxX3xX5xX28fxX3xX73xX6xX15xX3xX42xf320xX49xX3xX18xX3bxXdxX3xX18xX23xXexX3xXexX1xX3axX482xX15xX68xX71xX3xX4xX1xX4e1xX15xX3xX42xXabxX66xX15xX3xX4xX1xX87xX15xX3xXexX1xX3axX482xX15xX68xX3xX18xXcbxX3xX5xX87xXa7xX3xXexX1xX563xX15xX68xX3xXexXdxX15xX3xX4xX482xX3xX73xX4efxX15xX3xX4xX252xX6xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xXedxX3xXcxa423xX3xX42xc677xX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xX42xXdx8663xX49xX3xX1xXcbxX15xX1xX3xX42xX243xX15xX68xX3xX73xX46exX3xX42xXcbxX2dxX3xXexX1xX563xX15xX68xX3xX73xX66xXabxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX66xX4xX3xX3exX1xXabxX6xX3xX5xXdxX227xX15xX3xX4dbxX49xX6xX15xX3xX4xX1xX49xX4e1xX15xX3xX73xX47dxX3xX4xX1xXabxX3xX18xXdxX14xX4xX3xXbxX1xb922xX49xX3xXexX1xX49xX35xXexXedxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX1dxXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX138xX139xX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX132xX3xX143xX2xX6bxXbxX138xX139xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4fxX4fxXdxXedxX73xX6xXabxX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxX18xX15xX4fxX15xX10xX12dxX7xX4fxX2xX70xX6dxX136xX4fxX2xX6bxX172xX1dxX143xX2xX136xX6dxX136xX6bxX209xXexX70xX172xX70xX2xX5xX2xX182xX143xXedxX185xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXabxX15xXaxX12xX109xX563xX15xX68xX3xXexX66xX4xX3xX7xX482xX3xX4xX4a3xX49xX3xX73xX6xX15xX3xX42xX757xX49xX3xX68xb7c9xX2dxX3xXexXdxX227xX2dxX3xXexX1xX49xX8exX4xX3xX68xXdxX4efxX2dxX3xX42xX6xX49xX3xX4xX1xXabxX3xX73xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX71xX3xXexXdxX23xX15xX3xX1xXcbxX15xX1xX3xX4xX757xX2dxX3xX2dxX66xX49xX3xXexX20fxX2dxX3xXexX1xX315xXdxXedxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX1dxXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX138xX139xX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX132xX3xX143xX2xX6bxXbxX138xX139xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4fxX4fxXdxXedxX73xX6xXabxX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxX18xX15xX4fxX15xX10xX12dxX7xX4fxX2xX70xX6dxX136xX4fxX2xX6bxX172xX1dxX143xX2xX136xX6dxX136xX6dxX134xXexX21axX143xX209xX172xX5xX134xX182xX136xXedxX185xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXabxX15xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX138xXexX182xX6xX5xXdxX68xX15xX132xX3xX185xX49xX7xXexXdxX1fexXa7xX139xXaxX12xX109xX66xX4xX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xX4xX1xX49xXa7xX4a7xX15xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX7xX6xX15xX68xX3xX68xXdxX3axX315xX15xX68xX3xX2dxX283xX3xXexX20fxXdxX3xXbxX1xX49axX15xX68xX3xXbxX1xX7ffxX49xX3xXexX1xX49xX35xXexXedxX3xXcxX39xX3axX3bxX4xX3xX42xX7abxX3xX15xX68xX3axX315xXdxX3xX15xXcbxXa7xX3xX42xX3axX288xX4xX3xX4xX1xXd5xXbxX3xd8d5xX3xX182xX3xX4dbxX49xX6xX15xX68xX139xX3xXexXabxXcbxX15xX3xX73xX46exX3xX1xX90dxX3xX7xX482xX3xXexX1xX49xX3xXexX1xX35xXbxX3xXexX39xXabxX15xX68xX3xXbxX1xX49axX15xX68xX3xX4xX87xXbxX3xX4xX4a3xX49xX3xX42xX7b6xX49xX3xX4xX1xX49xXa7xX4a7xX15xX3xX7xX6xX15xX68xX3xXbxX1xX49axX15xX68xX3xXbxX1xX7ffxX49xX3xXexX1xX49xX35xXexXedxX3xXcxXabxXcbxX15xX3xX73xX46exX3xX4dbxX49xX66xX3xXexX39xXd8xX15xX1xX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xX4xX7abxX3xX4xX1xX49xXa7xX227xX15xX3xX68xXdxX6xX3xX15xX3axX3bxX4xX3xX15xX68xXabxXcbxXdxX3xX18xXcbxX3xX5exa692xX4xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX360xX49xX48xX15xX3xXa7xX3xX4dbxX49xX6xX15xX3xX7xX66xXexX71xX3xX4xX1xX87xX2dxX3xX42xXdxX4a7xX2dxXedxX3xXaxX2bxX1xXddxX15xX68xX3xXexX1xXdxX23xX49xX3xX7xX7abxXexX3xXexX39xXabxX15xX68xX3xX4dbxX49xX66xX3xXexX39xXd8xX15xX1xX3xX3exX1xX66xX2dxX3xX4xX1xXddxX6xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX7xX94xX3xX42xX3axX288xX4xX3xX4xX1xX5b7xX15xX68xX3xXexX563xXdxX3xX42xX66xX15xX1xX3xX1dxX87xX49xX3xX18xXcbxX3xX15xX1xdc17xX4xX3xX15xX1xXe8xX3xX4xX66xX4xX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xX42xX4a7xX3xX1xXabxXcbxX15xX3xXexX1xXdxX14xX15xX3xX3exX24fxX3xX15xX4b6xX15xX68xX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX5xX227xX15xX3xX42xX3axX315xX15xX68xX3xX7xX6xX15xX68xX3xX2bxX6xX2dxX3xX9exX49xX1dxX6xX15xXaxX71xX3xX2dxX46exXexX3xX4xX1xX49xXa7xX227xX15xX3xX68xXdxX6xX3xX15xX7abxXdxXedxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX1dxXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX138xX139xX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX132xX3xX143xX2xX6bxXbxX138xX139xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4fxX4fxXdxXedxX73xX6xXabxX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxX18xX15xX4fxX15xX10xX12dxX7xX4fxX2xX70xX6dxX136xX4fxX2xX6bxX172xX1dxX143xX2xX136xX6dxX136xX21axX172xXexX136xX136xX6dxX6bxX5xX6bxX182xX134xXedxX185xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXabxX15xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX138xXexX182xX6xX5xXdxX68xX15xX132xX3xX185xX49xX7xXexXdxX1fexXa7xX139xXaxX12xX109xX243xX15xX68xX3xXexX1xX315xXdxX3xX68xXdxX6xX15xX3xX1dxXdxX31xX15xX3xX39xX6xX3xX4xX6xX3xX2dxX283xX3xXe8xX3xXbxX1xX49axX15xX68xX3xXbxX1xX7ffxX49xX3xXexX1xX49xX35xXexX71xX3xXexX20fxXdxX3xX3exX1xXabxX6xX3xX39xX4b6xX15xX68xX71xX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xX4xX580xX15xX68xX3xX138xX28cxX3xX5xX28fxX3xX4xX1xXabxX3xX2dxX46exXexX3xX73xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX3exX1xX66xX4xXedxXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX5xX49xX563xX15xX3xXbxX1xX4efxXdxX3xX7x6f1axX15xX3xX7xXcbxX15xX68xX3xX4xX1xXabxX3xXexXd8xX15xX1xX3xX1xX49xX8exX15xX68xX3xX4xX7abxX3xX15xX1xXdxX7b6xX49xX3xX15xX68xX3axX315xXdxX3xX4xX87xXbxX3xX4xX4a3xX49xX3xX4xX243xX15xX68xX3xX2dxX46exXexX3xX5xX5b7xX4xXaxX71xX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xX15xX7abxXdxXedxX3xX356xXdxX227xX15xX3xX5exX288xXbxX3xX360xX49xX8exX4xX3xXa7xX227xX49xX3xX4xX757xX49xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX4xX87xXbxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX4efxXdxX3xX42xX252xX3xX15xX4b6xX15xX68xX3xX5xX27axX4xX3xX42xXdxX7b6xX49xX3xXexX39xX47dxX3xX4xX1xXabxX3xX143xX6bxX3xX73xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX68xXabxX20fxXdxX3xXexX39xX5b7xX3xX2dxe930xXdxX3xX15xX68xXcbxXa7xX139xX3xX1xX90dxXdxX3xX7xX4a3xX4xX3xX4xX87xXbxX3xX4xX4a3xX49xX3xX18xXcbxX3xX18xX35xX15xX3xX4xX1xX49xXa7xX4a7xX15xX3xX4xX66xX4xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX15xX487xX15xX68xX3xXexX3bxXdxX3xXexX49xXa7xX23xX15xX3xXa7xX3xXexX23xX3xX4xX6xXabxX3xX1xX482xX15xX139xX3xXexX1xX27axX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX21axX71xX3xX143xX3xX4xX6xX3xXbxX1xX7ffxX49xX3xXexX1xX49xX35xXexX3xX4xX7abxX3xX68xX48xXa7xX3xX2dxX227xX3xX2dxXe51xXdxX3xX15xX68xXcbxXa7xX139xX3xX15xX1xX35xX15xX3xX42xXdxX7b6xX49xX3xXexX39xX47dxX3xX15xX46exXdxX3xXexX39xX5b7xX3xX6dxX6bxX3xX73xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xXexX39xXabxX15xX68xX3xX209xX3xX15xX68xXcbxXa7xX139xX3xX4xX7abxX3xX1xX6xXdxX3xX42xX46exXdxX3xXa7xX3xXexX23xX3xX4xX87xXbxX3xX4xX4a3xX49xX3xX4xX482xX3xX42xX46exX15xX68xX3xX15xX68xXabxXcbxXdxX3xX73xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX139xX3xXexX27axX3xX73xX4efxXabxX3xX42xX4efxX2dxX3xX42xX252xX3xX18xX35xXexX3xXexX3axX3xXa7xX3xXexX23xX71xX3xXexX1xX49xX8exX4xX3xX4xX1xXddxX6xX3xX73xX14xX15xX1xX3xXexX39xXabxX15xX68xX3xX4xX66xX4xX3xXexXd8xX15xX1xX3xX1xX49xX8exX15xX68xXedxXedxXedxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX1dxXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX138xX139xX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX132xX3xX21axX172xX6dxXbxX138xX139xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4fxX4fxXdxXedxX73xX6xXabxX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxX18xX15xX4fxX15xX10xX12dxX7xX4fxX2xX70xX6dxX136xX4fxX2xX6bxX172xX1dxX143xX2xX136xX6dxX136xX136xX172xXexX209xX209xX6bxX172xX5xX172xX182xX209xXedxX185xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXabxX15xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX138xXexX182xX6xX5xXdxX68xX15xX132xX3xX185xX49xX7xXexXdxX1fexXa7xX139xXaxX12xX26xX3bxXdxX3xXexXd8xX15xX1xX3xX1xX49xX8exX15xX68xX3xX68xXdxX4efxX3xX42xX47dxX15xX1xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX73xX47dxX3xX68xX1exXa7xX3xXexX6xXa7xX71xX3xX4xX66xX4xX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xXexXdxX23xX15xX3xX1xXcbxX15xX1xX3xX4xX8exX3xX42xX47dxX15xX1xX3xX18xX23xXexX3xXexX1xX3axX482xX15xX68xX3xX7xX6xX49xX3xX42xX7abxX3xX4xX1xX49xXa7xX4a7xX15xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX42xX23xX15xX3xXbxX1xX49axX15xX68xX3xXbxX1xX7ffxX49xX3xXexX1xX49xX35xXexXedxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX2dxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX1dxXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX138xX139xX3xX1xX10xXdxX68xX1xXexX132xX3xX143xX2xX6bxXbxX138xX139xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4fxX4fxXdxXedxX73xX6xXabxX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxX18xX15xX4fxX15xX10xX12dxX7xX4fxX2xX70xX6dxX136xX4fxX2xX6bxX172xX1dxX143xX2xX136xX6dxX134xX6bxX70xXexX2xX134xX6dxX209xX5xX6dxX182xX172xXedxX185xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXabxX15xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX138xXexX182xX6xX5xXdxX68xX15xX132xX3xX185xX49xX7xXexXdxX1fexXa7xX139xXaxX12xXcxXabxXcbxX15xX3xX73xX46exX3xX4xX66xX4xX3xXexX39xX6xX15xX68xX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX73xX47dxX3xX7xX28cxX3xX1dxXd5xX15xX68xX3xXexX39xXabxX15xX68xX3xX42xX288xXexX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX243xX15xX68xX3xX3exX1xX3bxXbxX3xX18xX3bxXdxX3xXexX1xX27axX4xX3xXexX23xX3xXexX20fxXdxX3xX2bxX6xX2dxX3xX9exX49xX1dxX6xX15xXedxX3xX109xX66xX4xX3xX4xX1xX49xXa7xX227xX15xX3xX68xXdxX6xX3xX4dbxX49xX8exX4xX3xXexX23xX3xX42xX487xX4xX3xX73xXdxX14xXexX3xX5xX3axX49xX3xX28fxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX563xX15xX68xX3xXexX66xX4xX3xX42xX4efxX2dxX3xX73xX4efxXabxX3xX18xX14xX3xX7xXdxX15xX1xX71xX3xX7xX66xXexX3xXexX39xX243xX15xX68xX3xXexX39xXabxX15xX68xX3xX4dbxX49xX66xX3xXexX39xXd8xX15xX1xX3xX4xX4a3xX49xX3xX4xX1xXddxX6xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xXedxX3xXcxX1xX66xX15xX68xX3xX2xX6bxX4fxX6dxX6bxX2xX70xX71xX3xX73xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX4xX87xXbxX3xX6dxX3xX8cxX7xX8exX3xX6dxX91xX3xX7xX94xX3xX5xX227xX15xX3xX42xX3axX315xX15xX68xX3xX7xX6xX15xX68xX3xX2bxX6xX2dxX3xX9exX49xX1dxX6xX15xX3xXexX1xX6xXa7xX3xX4xX1xXabxX3xX73xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX7xX8exX3xX2xX3xX8cxX68xX90dxX2dxX3xX134xX21axX3xX15xX68xX3axX315xXdxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxX3xXexX1xX66xX15xX68xX3xX2xX6bxX4fxX6dxX6bxX2xX172xX91xXedxX3xX2bxX68xXabxXcbxXdxX3xX4xX1xX49xXa7xX227xX15xX3xX2dxX563xX15xX3xXa7xX3xX1xXb45xX4xX71xX3xX4xX66xX4xX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xXbxX1xX4efxXdxX3xX1xXb45xX4xX3xXexX1xX227xX2dxX3xXexXdxX23xX15xX68xX3xX505xX15xX1xX3xXexX1xX10xXabxX3xX42xX5b7xX15xX68xX3xX4xX1xX49xX4e1xX15xX3xX356xXdxX227xX15xX3xX5exX288xXbxX3xX360xX49xX8exX4xX3xX42xX1exX3xX42xX7b6xX3xX39xX6xXedxX0xX4fxXbxX12xX0xX1dxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX39xX10xX5xX6xXexX10xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX39xXabxX15xX68xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX227xX15xX3xX4dbxX49xX6xX15xX132xX0xX4fxX7xXexX39xXabxX15xX68xX12xX0xX49xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX182xXexX1xX49xX2dxX73xX182xX6xX15xX1dxX182xX7xX6xXbxXabxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX42xX1exX3xX7xXda1xX15xX3xX7xXcbxX15xX68xX3xX4xX1xXabxX3xX7xX4a3xX3xX2dxX14xX15xX1xX3xX68xXd8xX15xX3xX68xXdxXddxX3xX1xX49axX6xX3xX73xXd8xX15xX1xX3xXexX20fxXdxX3xX4bxX1xX66xXdxX3xX73xX46exX3xX356xX5exX360xXaxX3xX1xX39xX10xX1fexX9xXaxX4fxX5xX49xX4xX182xX5xX49xXabxX15xX68xX182xX18xX49xX182xXexX39xX6xX15xX68xX4fxX18xXdxX10xXexX182xX15xX6xX2dxX182xX1dxX6xX182xX7xX6xX15xX182xX7xX6xX15xX68xX182xX4xX1xXabxX182xX7xX49xX182xX2dxX10xX15xX1xX182xX68xXdxX15xX182xX68xXdxX49xX182xX1xXabxX6xX182xX73xXdxX15xX1xX182xXexX6xXdxX182xXbxX1xX6xXdxX182xX73xXabxX182xX5xX1xX4dbxX4fxX2xX134xX2xX172xX6bxX172xXedxX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX68xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX4fxX2dxX10xX1dxXdxX6xX4fxX2xX6dxX6bxX4fxX15xX10xX12dxX7xX4fxX2xX172xX21axX70xX4fxX2xX21axX143xX1dxX6bxX2xX6dxX6dxX2xX2xX6dxXexX172xX6dxX134xX143xX5xX2xXedxX185xXbxX68xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXdxX31xX15xX3xXexX35xXbxX3xXexX39xX3axX3bxX4xX3xX3exX1xXdxX3xX42xX23xX15xX3xX4xX1xX48xX49xX3xX4bxX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX1dxXdxX18xX12xX0xX7xXexX39xXabxX15xX68xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX42xX1exX3xX7xXda1xX15xX3xX7xXcbxX15xX68xX3xX4xX1xXabxX3xX7xX4a3xX3xX2dxX14xX15xX1xX3xX68xXd8xX15xX3xX68xXdxXddxX3xX1xX49axX6xX3xX73xXd8xX15xX1xX3xXexX20fxXdxX3xX4bxX1xX66xXdxX3xX73xX46exX3xX356xX5exX360xXaxX3xX1xX39xX10xX1fexX9xXaxX4fxX5xX49xX4xX182xX5xX49xXabxX15xX68xX182xX18xX49xX182xXexX39xX6xX15xX68xX4fxX18xXdxX10xXexX182xX15xX6xX2dxX182xX1dxX6xX182xX7xX6xX15xX182xX7xX6xX15xX68xX182xX4xX1xXabxX182xX7xX49xX182xX2dxX10xX15xX1xX182xX68xXdxX15xX182xX68xXdxX49xX182xX1xXabxX6xX182xX73xXdxX15xX1xX182xXexX6xXdxX182xXbxX1xX6xXdxX182xX73xXabxX182xX5xX1xX4dbxX4fxX2xX134xX2xX172xX6bxX172xXedxX1xXexX2dxXaxX12xX26xXdxX14xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xX42xX1exX3xX7xXda1xX15xX3xX7xXcbxX15xX68xX3xX4xX1xXabxX3xX7xX4a3xX3xX2dxX14xX15xX1xX3xX68xXd8xX15xX3xX68xXdxXddxX3xX1xX49axX6xX3xX73xXd8xX15xX1xX3xXexX20fxXdxX3xX4bxX1xX66xXdxX3xX73xX46exX3xX356xX5exX360xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX39xXabxX15xX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1dxXaxX12xXcxX35xXbxX3xXexX1xX4a7xX3xX4xX66xX15xX3xX73xX46exX71xX3xX73xX66xX4xX3xX7xX24fxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX6dxXedxX2xX71xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX360xX49xX48xX15xX3xXa7xX3xX2xX209xX136xX3xX42xX1exX3xX15xXe51xX3xX5xX27axX4xX3xX3exX1xX563xX15xX68xX3xX15xX68xX7a8xX15xX68xX3xX42xX4a7xX3xX1xXabxXcbxX15xX3xXexX1xXcbxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX14xX2dxX3xX18xXd5xX3xX2dxXcbxX3xX13xX46exX3xX360xX49xX8exX4xX3xXbxX1xX49axX15xX68xX3xX68xXdxX6xXabxX3xXbxX1xX7abxXedxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX1dxXdxX18xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX49xX5xX12xX0xX1dxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX4fxX1dxXdxX18xX12xX0xX4fxX1dxXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exXabxX49xX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXabxX3xX26xX2bxdcfcxX0xX4fxXbxX12