Hướng dẫn cách thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi Covid-19
(Baohatinh.vn) - 56 học viên làm công tác xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Hà Tĩnh được tập huấn về việc thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi Covid-19.
7636xa41dxcdabxc7dfxe7bex8e62xe8a3xc644xdf3dxX7xc543xa286x988fx7959xa077xaa7fxX5x890bxXaxa3b0xX0xf97fxX12x7e23xc4cdxdfc7xb846xd1d7xX3xd5c8xf060xX19xX3xX4xdc5bxX4xX1xX3xXexX1xd4dexX3xXexX1xa0a6xXbxed14xX3xX14xf9acx9319xX3x7873xX27xX30xX19xX3x8ef7x81c5xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27x9f5axb7d4xX19xX3x8bb1xX1dxX27xX3xX14xa4e0xX19xX1xX3xXbxX1xc6e3xX46xX3xX19xX1axX1xXdxX3xa7d2xX31xX38xXdxX1cx8f1fxX2x7cf1xX0xd45fxX14xX12xX0xX62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xX1cxXaxX12x9079x9c95xX3xX1xe848xX4xX3xX38xXdx8598xX19xX3xX5xX39xX46xX3xX4x9bf5xX19xX1axX3xXexX21xX4xX3xef73xe130xXexX3xX19xX1axX1xXdxX4bxX46xX3xXexe895xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xX38xXdxX4bxX19xX2dxX3xXexbea3xX27xX19xX1axX3xXexe07bxX46xX3xX42xX3xXex87f7xX3xX1cx949axX3xXbxX1x9d19xX19xX1axX3xX1xX27xX42xX4bxX19xX2dxX3xXexX1xdfaexX3xX94xa22bxX2dxX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xXbxX1xfa87xX3xXexXb3xX84xX19xX3xf895xXd3xX6xX3xX14xX39xX19xX3xX16xX39xX3xXcxf66axX19xX1xX3xXe8xX17xc96bxX4xX3xXexX2bxXbxX3xX1xX27x7c15xX19xX3xX38xc553xX3xX38xXdxX4bxX4xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX2bxXbxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xfc23xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef5cxX31xX1cxX42xX3xXbxX59xX10xX19xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX46xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX19xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXax8282xXdxX1cxXexX1x792axX3xX7cxX2xX7bxXbxX94xe4c6xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX189xX3x7b12xX2xa373xXbxX94xX190xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX14axX14xX6xX31xX1xX6xXexXdxX19xX1xX14axX38xX19xX62xX19xX10xX184xX7xX62xe87exX19cxX19cxda5cxX62xX2xX19cx9e08xX1cxX1bdxX2xX7bx7ab4xX1c4xX19cxX7cxXexX1c9xX1c0xX1c0xX1bdxX19axX5xX19cxX14ax88f3xXbxX1axa916xXb3xX9xX1c9xX1c0xX1c0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX2bxXbxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX1cxX42xXaxX12x8a62xX21xX19xX1axX3xX2xX1c4xX62xX1bdxX2dxX3xXcxXb3xX27xX19xX1axX3xXexXb9xX46xX3xb8f0xXdxX43xX46xX3xX7xX31xX21xXexX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXexX2bxXexX3xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xXexd7ebxX3xX4xX1xd813xX4xX3xXexX2bxXbxX3xX1xX27xX103xX19xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX2bxXbxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX38xXdxX84xX46xX3xXe8xX17x7b49xX19xX1axX3xX1xX8cxX3xX1xX103xXbxX3xX4xX103xXbxX3xX19xX1axX1xXdxX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX3xX4xX1xX31xX3xX7bxX7cxX3xX1xX7fxX4xX3xX38xXdxX84xX19xX3xX5xX39xX46xX3xX4xX8cxX19xX1axX3xXexX21xX4xX3xX94xX95xXexX3xX19xX1axX1xXdxX4bxX46xX3xXexXa0xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX15axX4bxX19xX1xX3xX38xXdxX4bxX19xX3xb8e6xX6xX3x93cbxX1xX31xX6xX3xXexa5b1xX19xX1xX2dxX3xX15axX4bxX19xX1xX3xX38xXdxX4bxX19xX3xd878xX1xX27bxXdxX3xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX2dxX3xX14xX4bxX19xX1xX3xX38xXdxX4bxX19xX3xXe8xX6xX3xX325xX1xX31xX6xX3xXexX27xX42xXbfxX19xX3xX1xX27xX42xX4bxX19xX2dxX3xXexXb3xX27xX19xX1axX3xXexXb9xX46xX3xX42xX3xXexXbfxX3xX1cxXc2xX3xXbxX1xXc6xX19xX1axX3xX1xX27xX42xX4bxX19xX2dxX3xXexX1xXd3xX3xX94xXd6xX2dxX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xXbxX1xXe1xX14axX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX1cxX42xXaxX12xXcxXa0xXdxX3xX5xX18xXbxX3xXexX2bxXbxX3xX1xX27xX103xX19xX2dxX3xX4xX21xX4xX3xX1xX7fxX4xX3xX38xXdxX84xX19xX3xXe8xXd6xX3xXe8xX17xXfaxX4xX3xX1axXdxX30xX19xX1axX3xX38xXdxX84xX19xX3xX25fxX1xX31xX6xX3xX59xX2bxX19xX3xX5xXb9xX46xX3xX7xX39xX19xX1axX2dxX3xXcxXb3xX27xX19xX1axX3xXexXb9xX46xX3xX25fxXdxX43xX46xX3xX7xX31xX21xXexX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXexX2bxXexX3xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xXexXb3xX27xX42xX107xX19xX3xXe8xXa0xXexX3xX4xX21xX4xX3xX19xb5bfxXdxX3xX1cxX27xX19xX1axX3xX4x9ff3xX3xX14xX30xX19xX3xX38xX107xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX2bxXbxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX190xX3xX4xX21xX4xX3xX33xX27xX42xX3xXe8xXd3xX19xX1xX2dxX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xXexXb3xX31xX19xX1axX3xX1xX31xXa0xXexX3xXe8xX427xX19xX1axX3xX5xX103xX42xX3xX46xX1dxX27xX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX2dxX3xXe8x7d6bxX19xX1axX3xX1axX4bdxXdxX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX190xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX1cxX42xXaxX12xXcxX1xXc2xX4xX3xX1xXdxX4bxX19xX3xXexXe1xXexX3xXe8xX30xX46xX3xX14xX30xX31xX3xX6xX19xX3xXexX31xX39xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX7fxX4xX3xX325xX1xXdxX3xX5xX103xX42xX3xX46xX1dxX27xX2dxX3xXe8xX30xX46xX3xX14xX30xX31xX3xX4xX1xX103xXexX3xX5xX17xXfaxX19xX1axX3xX46xX1dxX27xX3xXexXb3xX31xX19xX1axX3xX33xX27xX21xX3xXexXb3x855bxX19xX1xX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX2dxX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xXexX18xXdxX3xX19xX430xXdxX3xXexX1xXc2xX4xX3xX1xXdxX4bxX19xX3xX94xX95xXexX3xX19xX1axX1xXdxX4bxX46xX14axX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX1cxX42xX3xXbxX59xX10xX19xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX46xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX19xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX1cxXexX1xX189xX3xX7cxX2xX7bxXbxX94xX190xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX189xX3xX19axX2xX19cxXbxX94xX190xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX14axX14xX6xX31xX1xX6xXexXdxX19xX1xX14axX38xX19xX62xX19xX10xX184xX7xX62xX1bdxX19cxX19cxX1c0xX62xX2xX19cxX1c4xX1cxX1bdxX2xX7bxX1c9xX1c0xX7bxX1bdxXexX1c0xX7cxX19axX1c4xX7cxX5xX19cxX14axX1d6xXbxX1axX1d9xXb3xX9xX1bdxX60xX1c4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX2bxXbxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX31xX19xXaxX12xe992xXd6xX19xX1xX3xXe8xXa0xX31xX3xXcxXb3xX27xX19xX1axX3xXexXb9xX46xX3xX25fxXdxX43xX46xX3xX7xX31xX21xXexX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXexX2bxXexX3xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xXexXb3xX27xX42xX107xX19xX3xXe8xXa0xXexX3xX4xX21xX4xX3xX19xX427xXdxX3xX1cxX27xX19xX1axX3xX4xX430xX3xX14xX30xX19xX3xX4xX1xX31xX3xX1xX7fxX4xX3xX38xXdxX84xX19xX14axX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX1cxX42xXaxX12xX15axX84xX19xX3xX4xXa0xX19xX1xX3xX1xX7fxX4xX3xX5x98bbxX3xXexX1xX27xX42xXbfxXexX2dxX3xX4xX21xX4xX3xX1xX7fxX4xX3xX38xXdxX84xX19xX3xX4xXc6xX19xX3xXe8xX17xXfaxX4xX3xXexX1xXc2xX4xX3xX1xX39xX19xX1xX3xX4xX21xX4xX3xX14xX17xX18xX4xX3xX7xb354xX3xX1cxf6bdxX19xX1axX3xX33xX27xecf2xX19xX3xX21xX31xX3xX14xX30xX31xX3xX1xX427xX3xX325xX1xXdxX3xX5xX103xX42xX3xX46xX1dxX27xX190xX3xX325x8144xX3xXexX1xX27xX2bxXexX3xX5xX103xX42xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX2dxX3xX5xX103xX42xX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xX19xX1axX31xX21xX42xX3xX1xX7fxX19xX1axX2dxX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xXex8021xX3xX1xX756xX27xX2dxX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xX7xb150xX4xX3xX1xX7fxX19xX1axX2dxX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xX19xX427xXdxX3xX325xX1xce45xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX5xX103xX42xX3xX46xX1dxX27xX3xX46xX21xX27xX190xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXe8xX4bdxX19xX1axX3xX1axX4bdxXdxX2dxX3xX4xX21xX4xX1xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX38xX107xX3xXbxX1xXc6xX19xX1axX3xX94xX95xXexX3xX19xX1axX1xXdxX4bxX46xX14axX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX1cxX42xX3xXbxX59xX10xX19xXexX10xXb3xXaxX12xX0xXdxX46xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX19xXexX10xXb3xX3xX1cxXexX1xX27xX46xX14xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX1cxXexX1xX189xX3xX7cxX2xX7bxXbxX94xX190xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX189xX3xX19axX2xX19cxXbxX94xX190xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX14axX14xX6xX31xX1xX6xXexXdxX19xX1xX14axX38xX19xX62xX19xX10xX184xX7xX62xX1bdxX19cxX19cxX1c0xX62xX2xX19cxX1c4xX1cxX1bdxX2xX7bxX1c9xX1c4xX1bdxX2xXexX1c4xX7bxX7bxX1c0xX1c0xX5xX19cxX14axX1d6xXbxX1axX1d9xXb3xX9xX19axX7bxX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX2bxXbxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX31xX19xXaxX12xXcxX1xXc2xX4xX3xX1xX39xX19xX1xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX5xX103xX42xX3xX46xX1dxX27xX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xX19xX1axX31xX21xX42xX3xX1xX7fxX19xX1axX3xX38xX39xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXe8xX4bdxX19xX1axX3xX1axX4bdxXdxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX31xX1cxX42xXaxX12xcc42xX1axX31xX39xXdxX3xXb3xX6xX2dxX3xX4xX21xX4xX3xX1xX7fxX4xX3xX38xXdxX84xX19xX3xX4xXc6xX19xX3xXe8xX17xXfaxX4xX3xX1axXdxX18xXdxX3xXexX1xXdxX4bxX27xX3xX38xX107xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX31xXa0xXdxX3xXexX1xe31cxX19xX1axX3xX1cxX9cdxX19xX1axX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX2dxX3xXexXb3xX31xX19xX1axX3xXe8xX4bdxX3xXexX1xX9cdxX19xX1axX3xXbxX1xX30xXdxX3xXe8xX17xXfaxX4xX3xXe8xX4bdxX19xX1axX3xX1axX4bdxXdxX3xXexX1xX10xX31xX3xX19xX1axX27xX42xX84xX19xX3xXexb595xX4xX3xX1c9xX3xX5xX18xXbxX3xX1axe3acxX46xX189xX3xX69cxX18xXbxX3xX2xX3xX1axXa1fxX46xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX7fxX3xX4xX1xX27fxX6xX3xX46xX1dxX27xX3xXexXb3xXc2xX4xX3xXexXdxXbfxXbxX2dxX3xX5xX18xXbxX3xX1bdxX3xX5exX3xX1xX427xXbxX3xX4xX1xX27fxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX7fxX3xXe8xXc2xX19xX1axX3xX46xX1dxX27xX2dxX3xX5xX18xXbxX3xX1c9xX3xX5exX3xXexX1xX9cdxX19xX1axX3xX4xX1xX27fxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX1xX427xXbxX3xX4xX4bdxX3xXe1xX19xX1axX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX190xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX325xX1xX74dxX3xXexXb3xX9cdxX19xX1axX3xX1cxX750xX19xX1axX3xX4xX750xX3xX38xX39xX3xXexX51xX42xX3xXexXb3xX9cdxX19xX1axX3xX325xX1xX27xX3xX38xXc2xX4xX3xX5xX103xX42xX3xX46xX1dxX27xX14axX0xX62xXbxX12xX0xX1cxXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxXb3xX10xX5xX6xXexX10xX1cxXaxX12xX0xX7xXexXb3xX31xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX84xX19xX3xX33xX27xX6xX19xX189xX0xX62xX7xXexXb3xX31xX19xX1axX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5exXexX1xX27xX46xX14xX5exX6xX19xX1cxX5exX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33axX1xXc6xX19xX1axX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX2dxX3xX1cxX31xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX4bxXbxX3xcb94xX3xbd8bxaf28xX19xX1axX3xf6aexX19xX1axX3xX5xXdxX19xX1xX3xXe8xX427xX19xX1axX3xXexX27bxX3xX4xX1xX27fxX4xX3xf785xX19xX3xX4xX6xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX8cxX19xX1axX3xX19xX1xXb9xX19xXaxX3xX1xXb3xX10xdab7xX9xXaxX62xX1cxX31xX6xX19xX5exXexX1xX10xX62xXbxX1xX31xX19xX1axX5exX4xX1xX31xX19xX1axX5exX1cxXdxX4xX1xX5exX4xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX5exX1cxX31xX6xX19xX1xX5exX19xX1axX1xXdxX10xXbxX5exX31xX5exX38xX27xX19xX1axX5exX6xX19xX1axX5exX5xXdxX19xX1xX5exX1cxX31xX19xX1axX5exXexX31xX5exX4xX1xX27xX4xX5exX6xX19xX5exX4xX6xX5exX4xX1xX31xX5exX4xX31xX19xX1axX5exX19xX1xX6xX19xX62xX2xX1c4xX1c0xX1c9xX19cxX7cxX14axX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX1axX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX62xX46xX10xX1cxXdxX6xX62xX2xX1bdxX19cxX62xX19xX10xX184xX7xX62xX1bdxX19cxX19cxX1c0xX62xX2xX1c9xX1c4xX1cxX2xX19cxX1c4xX7bxX60xX1c9xX1c9xXexX19axX19cxX19axX7bxX1c4xX5xX19cxX14axX1d6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX2bxXbxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX1cxXdxX38xX12xX0xX7xXexXb3xX31xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33axX1xXc6xX19xX1axX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX2dxX3xX1cxX31xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX4bxXbxX3xXb5fxX3xXb61xXb62xX19xX1axX3xXb66xX19xX1axX3xX5xXdxX19xX1xX3xXe8xX427xX19xX1axX3xXexX27bxX3xX4xX1xX27fxX4xX3xXb7cxX19xX3xX4xX6xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX8cxX19xX1axX3xX19xX1xXb9xX19xXaxX3xX1xXb3xX10xXb94xX9xXaxX62xX1cxX31xX6xX19xX5exXexX1xX10xX62xXbxX1xX31xX19xX1axX5exX4xX1xX31xX19xX1axX5exX1cxXdxX4xX1xX5exX4xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX5exX1cxX31xX6xX19xX1xX5exX19xX1axX1xXdxX10xXbxX5exX31xX5exX38xX27xX19xX1axX5exX6xX19xX1axX5exX5xXdxX19xX1xX5exX1cxX31xX19xX1axX5exXexX31xX5exX4xX1xX27xX4xX5exX6xX19xX5exX4xX6xX5exX4xX1xX31xX5exX4xX31xX19xX1axX5exX19xX1xX6xX19xX62xX2xX1c4xX1c0xX1c9xX19cxX7cxX14axX1xXexX46xXaxX12xX33axX1xXc6xX19xX1axX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX2dxX3xX1cxX31xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX4bxXbxX3xXb5fxX3xXb61xXb62xX19xX1axX3xXb66xX19xX1axX3xX5xXdxX19xX1xX3xXe8xX427xX19xX1axX3xXexX27bxX3xX4xX1xX27fxX4xX3xXb7cxX19xX3xX4xX6xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX8cxX19xX1axX3xX19xX1xXb9xX19xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexXb3xX31xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX322xX43xX3xXbxX1xXc6xX19xX1axX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX2dxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX8cxX19xX1axX3xXe8xX31xX39xX19xX3xX4xX430xX3xX7xXb5fxX3xXexXb3xX31xX19xX1axX3xX1cxX31xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX84xXbxX3xXb5fxX3xX25fxX1xX27xX3xX325xXdxX19xX1xX3xXexXbfxX3x9b59xX25fxX25fxXcxb682xX3xXb61xXb62xX19xX1axX3xXb66xX19xX1axX3xXe47xXcxb377xX3xX25fxdf3fxX3x89d4xX19xX1xX2dxX3xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xXe4bxX3xXe8xXd6xX3xX4xX1xc3c7xX3xXe8xX427xX19xX1axX3xXexX1xX6xX42xX3xXe8xX27bxXdxX3xX4xX21xX4xX1xX3xX14xXe1xX3xXexXb3xX7c8xX3xX14xd9acxX6xX3xXb7cxX19xX3xX4xX6xX3xX4xX1xX31xX3xX19xX1axX17xX2cbxXdxX3xX5xX6xX31xX3xXe8xX427xX19xX1axX14axX0xX62xXbxX12xX0xX62xX1cxXdxX38xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xX27bxXdxX3xXexXb3xe048xX3xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xX4xX1xX27xX19xX1axX3xXexX6xX42xX3xXbxX1xXc6xX19xX1axX2dxX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX1xXb3xX10xXb94xX9xXaxX62xX1cxX31xX6xX19xX5exXexX1xX10xX62xXexX27xX31xXdxX5exXexXb3xX10xX5exX1xX6xX5exXexXdxX19xX1xX5exX4xX1xX27xX19xX1axX5exXexX6xX42xX5exXbxX1xX31xX19xX1axX5exX4xX1xX31xX19xX1axX5exX4xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX62xX2xX1c4xX1c0xX1bdxX7bxX60xX14axX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX1axX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX62xX46xX10xX1cxXdxX6xX62xX2xX1bdxX19cxX62xX19xX10xX184xX7xX62xX1bdxX19cxX19cxX7cxX62xX2xX19axX19axX1cxX19cxX19cxX2xX1c9xX19axX1c9xX7bxXexX2xX7cxX19cxX2xX7bxX5xX19cxX14axX1d6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX2bxXbxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX1cxXdxX38xX12xX0xX7xXexXb3xX31xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xX27bxXdxX3xXexXb3xXecdxX3xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xX4xX1xX27xX19xX1axX3xXexX6xX42xX3xXbxX1xXc6xX19xX1axX2dxX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX1xXb3xX10xXb94xX9xXaxX62xX1cxX31xX6xX19xX5exXexX1xX10xX62xXexX27xX31xXdxX5exXexXb3xX10xX5exX1xX6xX5exXexXdxX19xX1xX5exX4xX1xX27xX19xX1axX5exXexX6xX42xX5exXbxX1xX31xX19xX1axX5exX4xX1xX31xX19xX1axX5exX4xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX62xX2xX1c4xX1c0xX1bdxX7bxX60xX14axX1xXexX46xXaxX12xXcxX27xX27bxXdxX3xXexXb3xXecdxX3xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xX4xX1xX27xX19xX1axX3xXexX6xX42xX3xXbxX1xXc6xX19xX1axX2dxX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexXb3xX31xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xXcxXb3xX17xX18xX4xX3xXexX556xX19xX1xX3xX1xX556xX19xX1xX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xX1cxX31xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX3xX1cxXdx7ad3xX19xX3xX14xXdxXbfxX19xX3xXbxX1xX27fxX4xX3xXexXa0xXbxX2dxX3xXexX27xX27bxXdxX3xXexXb3xXecdxX3xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xXe8xXd6xX3xX4xX4bdxX3xX19xX1xXdxX107xX27xX3xX1xX31xXa0xXexX3xXe8xX427xX19xX1axX3xXexX1xXdxXbfxXexX3xXexX1xXc2xX4xX3xX19xX1xbbfcxX46xX3xX4xX1xX27xX19xX1axX3xXexX6xX42xX3xX14xX30xX31xX3xX38xX4bxX3xX7xX27fxX4xX3xX325xX1xcc1bxX10xX3xX4xX427xX19xX1axX3xXe8xXa1fxX19xX1axX14axX0xX62xXbxX12xX0xX62xX1cxXdxX38xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd700xXb61xXf4xX19xX1xX3xX33axX1xX7b4xX4xX3xXe8xXd6xX3xX5xX39xX46xX3xX4xX1xXe70xX3xXexX556xX19xX1xX3xX1xX556xX19xX1xX2dxX3xX33xX27xX42xXbfxXexX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX5xXb9xX42xX3xX5xX6xX19xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX3xX4xX1xX31xX3xX16xX39xX3xX994xX427xXdxfb63xXaxX3xX1xXb3xX10xXb94xX9xXaxX62xX42xX5exXexX10xX62xX38xXdxX19xX1xX5exXbxX1xX27xX4xX5exX1cxX6xX5exX5xX6xX46xX5exX4xX1xX27xX5exXexXdxX19xX1xX5exX1xXdxX19xX1xX5exX33xX27xX42xX10xXexX5exX4xX1xX31xX19xX1axX5exX5xX6xX42xX5exX5xX6xX19xX5exX4xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX5exX4xX1xX31xX5exX1xX6xX5exX19xX31xXdxX62xX2xX1c4xX1c0xX1bdxX1bdxX1bdxX14axX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX1axX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX62xX46xX10xX1cxXdxX6xX62xX2xX1bdxX19cxX62xX19xX10xX184xX7xX62xX1bdxX19cxX19cxX7cxX62xX2xX19cxX7cxX1cxX7cxX19cxX60xX1bdxX19axX1bdxX1c4xXexX1c9xX19axX19cxX1c0xX5xX19axX14axX1d6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX2bxXbxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX1cxXdxX38xX12xX0xX7xXexXb3xX31xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1168xXb61xXf4xX19xX1xX3xX33axX1xX7b4xX4xX3xXe8xXd6xX3xX5xX39xX46xX3xX4xX1xXe70xX3xXexX556xX19xX1xX3xX1xX556xX19xX1xX2dxX3xX33xX27xX42xXbfxXexX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX5xXb9xX42xX3xX5xX6xX19xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX3xX4xX1xX31xX3xX16xX39xX3xX994xX427xXdxX11b0xXaxX3xX1xXb3xX10xXb94xX9xXaxX62xX42xX5exXexX10xX62xX38xXdxX19xX1xX5exXbxX1xX27xX4xX5exX1cxX6xX5exX5xX6xX46xX5exX4xX1xX27xX5exXexXdxX19xX1xX5exX1xXdxX19xX1xX5exX33xX27xX42xX10xXexX5exX4xX1xX31xX19xX1axX5exX5xX6xX42xX5exX5xX6xX19xX5exX4xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX5exX4xX1xX31xX5exX1xX6xX5exX19xX31xXdxX62xX2xX1c4xX1c0xX1bdxX1bdxX1bdxX14axX1xXexX46xXaxX12xX1168xXb61xXf4xX19xX1xX3xX33axX1xX7b4xX4xX3xXe8xXd6xX3xX5xX39xX46xX3xX4xX1xXe70xX3xXexX556xX19xX1xX3xX1xX556xX19xX1xX2dxX3xX33xX27xX42xXbfxXexX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX5xXb9xX42xX3xX5xX6xX19xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX3xX4xX1xX31xX3xX16xX39xX3xX994xX427xXdxX11b0xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexXb3xX31xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX1168xX322xXbfxX19xX3xXexX1xX2cbxXdxX3xXe8xXdxX43xX46xX3xX19xX39xX42xX2dxX3xXb61xXf4xX19xX1xX3xX33axX1xX7b4xX4xX3xXe8xXd6xX3xX5xX39xX46xX3xX4xX1xXe70xX3xXe8xX17xXfaxX4xX3xXexX556xX19xX1xX3xX1xX556xX19xX1xX3xX38xX39xX3xX33xX27xX42xXbfxXexX3xXexXb9xX46xX3xXexXdxXbfxX19xX3xX1xX39xX19xX1xX3xX4xX21xX4xX3xX14xX17xX18xX4xX3xXe8xX43xX3xX14xX30xX31xX3xX38xX4bxX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX5xXb9xX42xX3xX5xX6xX19xX3xX4xX1xX31xX3xX16xX39xX3xX994xX427xXdxX11b0xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX1cxXdxX38xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xXe8xX17xXfaxX4xX3xX15axX427xX3xf746xX3xXexXbfxX3xX4xX1xX31xX3xXbxX1xX95xXbxX3xXexXb3xXdxX43xX19xX3xX325xX1xX6xXdxX3xX94xX95xXexX3xX19xX1axX1xXdxX4bxX46xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX1xXb3xX10xXb94xX9xXaxX62xX42xX5exXexX10xX62xX1xX6xX5exXexXdxX19xX1xX5exX1cxX27xX31xX4xX5exX14xX31xX5exX42xX5exXexX10xX5exX4xX1xX31xX5exXbxX1xX10xXbxX5exXexXb3xXdxX10xX19xX5exX325xX1xX6xXdxX5exX94xX10xXexX5exX19xX1axX1xXdxX10xX46xX5exX4xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX62xX2xX1c4xX1c0xX2xX60xX1c9xX14axX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX1axX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX62xX46xX10xX1cxXdxX6xX62xX2xX1bdxX19cxX62xX19xX10xX184xX7xX62xX1bdxX19cxX19cxX7cxX62xX2xX1c9xX1c9xX1cxX7bxX2xX7cxX19axX1bdxX19axX19axXexX7bxX19cxX19axX19cxX7bxX5xX19cxX14axX1d6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX2bxXbxX2dxX3xX14xX30xX31xX3xX33xX27xX30xX19xX3xX38xX39xX3xX38xX2bxX19xX3xX4xX1xX27xX42xX43xX19xX3xX46xX1dxX27xX3xX14xX4bxX19xX1xX3xXbxX1xX51xX46xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX1cxXdxX38xX12xX0xX7xXexXb3xX31xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xXe8xX17xXfaxX4xX3xX15axX427xX3xX1470xX3xXexXbfxX3xX4xX1xX31xX3xXbxX1xX95xXbxX3xXexXb3xXdxX43xX19xX3xX325xX1xX6xXdxX3xX94xX95xXexX3xX19xX1axX1xXdxX4bxX46xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xXaxX3xX1xXb3xX10xXb94xX9xXaxX62xX42xX5exXexX10xX62xX1xX6xX5exXexXdxX19xX1xX5exX1cxX27xX31xX4xX5exX14xX31xX5exX42xX5exXexX10xX5exX4xX1xX31xX5exXbxX1xX10xXbxX5exXexXb3xXdxX10xX19xX5exX325xX1xX6xXdxX5exX94xX10xXexX5exX19xX1axX1xXdxX10xX46xX5exX4xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX62xX2xX1c4xX1c0xX2xX60xX1c9xX14axX1xXexX46xXaxX12xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xXe8xX17xXfaxX4xX3xX15axX427xX3xX1470xX3xXexXbfxX3xX4xX1xX31xX3xXbxX1xX95xXbxX3xXexXb3xXdxX43xX19xX3xX325xX1xX6xXdxX3xX94xX95xXexX3xX19xX1axX1xXdxX4bxX46xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexXb3xX31xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX322xX4bdxX3xX5xX39xX3xX46xX427xXexX3xXexXb3xX31xX19xX1axX3xX19xX1xXe8dxX19xX1axX3xX19xX427xXdxX3xX1cxX27xX19xX1axX3xXe8xX17xXfaxX4xX3xXexXb3xX6xX31xX3xXe8xX27bxXdxX3xXexXa0xXdxX3xX1xX427xXdxX3xX19xX1axX1xXd3xX3xX1axXdxX6xX31xX3xX14xX6xX19xX3xX4xXe70xX6xX3xX24axXb5fxX3xX1470xX3xXexXbfxX3xX16xX39xX3xXcxXf4xX19xX1xX3xXe8xX21xX19xX1xX3xX1axXdxX21xX3xX38xX107xX3xX4xX8cxX19xX1axX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xXc6xX19xX1axX3xX4xX1xXe1xX19xX1axX3xX1cxXd3xX4xX1xX3xX59xX31xX38xXdxX1cxX5exX2xX60xX3xX4xXe70xX6xX3xX1cxXdxX10dexX19xX3xXb3xX6xX3xX38xX39xX31xX3xX4xX1xXdxX107xX27xX3xX19xX6xX42xX3xXe47xX2xX19axX62xX1bdxXe4bxX14axX0xX62xXbxX12xX0xX62xX1cxXdxX38xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX27xX5xX12xX0xX1cxXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb3xXaxX12xX0xX62xX1cxXdxX38xX12xX0xX62xX1cxXdxX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5dxX27xXexX1xX31xXb3xXaxX12xX0xX14xX12xX994xX1xX2bxXexX3xXcxX1xXa15xX19xX1axX3xX5exX3xXcxX27xX103xX19xX3x76b7xXb62xX19xX1axX0xX62xX14xX12xX0xX62xXbxX12
Nhật Thắng - Tuấn Dũng