Người dân xã Cổ Đạm, Hà Linh được khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí
(Baohatinh.vn) - Các đối tượng thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) và xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã được đội ngũ y, bác sỹ  khám, cấp thuốc miễn phí.
5ddbxc284xdc27xc29exeac4xa854xd932x8011xddcexX7xed37xc74bxd1b4xb1dbx78d4x7b38xX5xb245xXaxe3d6x6968xdb3bx67aexbcb5xXdxX3xb7b2xb3c0x7e2cxX3x8123xc464xX3xbc09xa6bbxX3xb81axa81dxe738x7720xX3xafa4x7be1xX3xb862xXdxX1bxX1xX3x5ef9xX15xbbe3xX4xX3xcc4dxX1x896cxX25xX26xX3xXexX15xX3x7f86x90efxX1bxX3xX7x60d9xX4xX3xX35xX1x68eaxc561xX3xX25xXdxd8e6xX1bxX3xXbxX1xe64exX0xe2dbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6xX19xXaxX12xX20xX37xX4xX3xX30xc957xXdxX3xXexX15xX32xX1bxX14xX3xXexX1xc610xb4f3xX4xX3xX19xXdxa9cfxX1bxX3xX35xX1xab1axX3xX35xX1x7c79xX1bxX26xX3xX1xX7axX3xX1bxX14xX1x91b8xX48xX26xX3xX14xXdxX6xX3xX30x622dxX1bxX1xX3xX4xX1xX52xX1bxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xec87xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xbe35xX13xX14xX1xXdxX3xacf0xX79xX1axX1bx8881xX3xX3exX29xX3xX1dxX1exX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xXb6xX28xX15x7009xX1bxX14xX3xb452xX1xe637xX26xX3xX28xX29xX3xXcx98a8xX1bxX1xXc0xX3xX30xX1exX3xX30xX15xX32xX4xX3xX30xX7axXdxX3xX1bxX14xc731xX3xd40axX26xX3xddf5xX37xX4xX3xX7x6ea4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xX4xX3fxXbxX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xde0dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxccd1xX48xX19xXf5xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xa648xXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxb732xXdxX19xXexX1x8148xX3xb2e2x8a19xca21xXbxX1dx70bbxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xe4ffxe2b2x8f11xXbxX1dxX155xX3xX19xXdxX7xXbxX5xX6xXf5xX14exX3xXf8xX5xX48xX4xX35xX155xX3xX25xX6xX13fxX14xXdxX1bx64f0xX5xX10xe2d5xXexX14exX3xX6xX79xXexX48xX155xX3xX25xX6xX13fxX14xXdxX1bxX17cxX13fxXdxX14xX1xXexX14exX3xX6xX79xXexX48xX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2x9fcdxX54xX1bcxX151xX19xc85bxX152xX1bcxX15fxX1bcx738axX150xXexX150xX161xX152xX1c1xX152xX5xX152xX117x92faxXbxX14x6941xX13fxX9xX1c1xX152xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX150xX151xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX17cxX6xX5xXdxX14xX1bxX14exX3xX1d1xX79xX7xXexXdxX17fxXf5xX155xXaxX12xX13xX14xX29xXf5xX3xX2xX160xX54xX15fxX26xX3xX4xX37xX4xX3xXf5xX26xX3xXf8xX37xX4xX3xX7xXfdxX3xX127xX7fxX1bxX1xX3xX3exXdxX7fxX1bxX3xX23xX6xX3xX35xX1xX48xX6xX3xXcxXcxX28xX3xX28xX29xX3xXcxXe0xX1bxX1xX3xXexX21xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX3exX29xX3xX4xX3fxXbxX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xX3xX4xX1xX48xX3xX151xX152xX152xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX79xX7axX4xX3xX14xXdxX6xX3xX30xX9bxX1bxX1xX3xX4xX1xX52xX1bxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX26xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX4xX6xX48xX3xXexX79xX21xXdxX26xX3xX14xXdxX6xX3xX30xX9bxX1bxX1xX3xX4xX84xX3xX1xX48xX29xX1bxX3xX4x6857xX1bxX1xX3xX30xb7f5xX4xX3xXf8xXdxX7fxXexX3xX35xX1xX84xX3xX35xX1xX88xX1bxX3xXexX13fxXd9xX1bxX3xX30xb951xX6xX3xXf8xX29xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX117xX3xX23xX1axXf5xX3xX5xX29xX3xX4xX1xX15xXd3xX1bxX14xX3xXexX13fxX9bxX1bxX1xX3xX1xX15xXaaxX1bxX14xX3xX43xX1bxX14xX3xX1xX29xX1bxX1xX3xXexX13fxX9bxX1bxX1xX3xXexX1xbb1fxXf5xX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xXexX13fxX49xX3xX5xX29xX25xX3xXexX1xX10xX48xX3xX5xX16xXdxX3xX127xX37xX4xX26xX3xXexX9bxX1bxX1xX3xX1bxX14xX79xXf5xX7fxX1bxX3xX3exX9bxX3xX4xX7axX1bxX14xX3xX30x948fxX1bxX14xX117xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX48xX19xXf5xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX150xX151xX152xXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX15fxX160xX161xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX1bcxX151xX19xX1c1xX2xX152xX152xX152xX152xX150xXexX151xX2xX150xX151xX152xX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX1c6xX152xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX150xX151xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX17cxX6xX5xXdxX14xX1bxX14exX3xX1d1xX79xX7xXexXdxX17fxXf5xX155xXaxX12xXcxX13fxX48xX1bxX14xX3xX3exd96dxX1bxX14xX3xX2xX3xX1bxX14xX29xXf5xX26xX3xX4xX37xX4xX3xXf5xX26xX3xXf8xX37xX4xX3xX7xXfdxX3xX7xad86xX3xXexXdxa847xX1bxX3xX1xX29xX1bxX1xX3xX30xX48xX3xX1xX79xXf5xX4fbxXexX3xX37xXbxX26xX3xX35xX1xX37xX25xX3xX3exX29xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1x802dxX10xX3xX4xX37xX4xX3xXf8xX7fxX1bxX1xX14exX3xXexX6xXdxX26xX3xX25xXf3xXdxX26xX3xX1xa68axX1bxX14xX26xX3xX13fxX88xX1bxX14xX26xX3xX1xX29xX25xX26xX3xX25xX325xXexX155xX3xX1bxX7axXdxX3xX35xX1xX48xX6xX3xX3exX29xX3xX4xX3fxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xX117xX3xXcxX13fxX48xX1bxX14xX3xX320xX1bxX1xX14exX3xX0xX10xX25xX12xX20xX37xX4xX3xXf8xX37xX4xX3xX7xXfdxX3xX30xX48xX3xXexX1xX33cxX3xX5x7910xX4xX3xX25xdba0xXexX3xX4xX1xX48xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX29xX117xX0xX54xX10xX25xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX48xX19xXf5xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxX3xX19xXexX1xX79xX25xXf8xXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX150xX151xX152xXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX15fxX160xX161xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX1bcxX151xX19xX1c1xX2xX152xX152xX152xX160xX15fxXexX151xX1c6xX160xX160xX150xX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX150xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX150xX151xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX17cxX6xX5xXdxX14xX1bxX14exX3xX1d1xX79xX7xXexXdxX17fxXf5xX155xXaxX12xeed3xX6xX79xX3xX35xX1xXdxX3xXexX1xX88xX25xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xX1bxX4fbxX79xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxX7fxX1bxX3xXf8xX7fxX1bxX1xX26xX3xXf8xX37xX4xX3xX7xXfdxX3xX7xX4f7xX3xX14xX1xXdxX3xX5xX33cxX4xX1xX3xX1xea8fxX1bxX3xX30xc138xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX30xX4fbxX1bxX3xX127xX7fxX1bxX1xX3xX3exXdxX7fxX1bxX3xX23xX6xX3xX35xX1xX48xX6xX3xXcxXcxX28xX3xX28xX29xX3xXcxXe0xX1bxX1xX3xX1xX48xX325xX4xX3xXcxX13fxX79xX1bxX14xX3xXexX1axX25xX3xc945xX3xXexX4fbxX3xX1xX79xXf5xX7fxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xXbcxX79xX1axX1bxX3xX35xX1xX37xX25xX3xX3exX29xX3xX30xXdxcae5xX79xX3xXexX13fxX33cxX3xX3exX29xX48xX3xX1bxX1x7775xX1bxX14xX3xX1bxX14xX29xXf5xX3xXexXdxX4fbxXbxX3xXexX1xX10xX48xX117xX3xXcxX13fxX48xX1bxX14xX3xX320xX1bxX1xX14exX3xX0xX10xX25xX12xX127xX37xX4xX3xX7xXfdxX3xX35xXdxX71dxX25xX3xXexX13fxX6xX3xX13fxX88xX1bxX14xX26xX3xX25xXdxX7fxX1bxX14xX3xX4xX1xX48xX3xXf8xXd9xX1bxX1xX3xX1bxX1xX1axX1bxX117xX0xX54xX10xX25xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX150xX151xX152xXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX15fxX160xX161xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX1bcxX151xX19xX1c1xX2xX152xX152xX2xX152xX150xXexX15fxX1c6xX1c6xX150xX152xX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX2xX2xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX150xX151xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX17cxX6xX5xXdxX14xX1bxX14exX3xX1d1xX79xX7xXexXdxX17fxXf5xX155xXaxX12xX13xX14xX79xX3adxX1bxX3xX35xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX52xX3xX35xX1xX37xX25xX3xX4xX1xX786xX6xX3xXf8xX7fxX1bxX1xX3xX3exX29xX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xXb6xX151xX152xX152xX3xXex87c4xXdxX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xX14xX3adxX25xX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xXf8xX21xX3x94a2xXdxXexX6xX25xXdxX1bxX3xX127xX1c6xX26xX3xX942xXdxXexX6xX25xXdxX1bxX3xce35xX26xX3xX1bxX15x79bexX4xX3xX25xX79xX6exXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX5xa21fxX117xX117xX117xXc0xX3xXexX13fxX33cxX3xX14xXdxX37xX3xX15fxX152xX3xXexX13fxXdxX7fxX79xX3xX30xX3adxX1bxX14xX3xX19xX48xX3xX127xX7fxX1bxX1xX3xX3exXdxX7fxX1bxX3xX23xX6xX3xX35xX1xX48xX6xX3xXcxXcxX28xX3xX28xX29xX3xXcxXe0xX1bxX1xX3xXexX29xXdxX3xXexX13fxX32xX117xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX150xX151xX152xXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX15fxX160xX161xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX1bcxX151xX19xX1c1xX2xX152xX152xX2xX1c6xX2xXexX15fxX1bcxX1c1xX1c1xX150xX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX1c6xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX150xX151xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX17cxX6xX5xXdxX14xX1bxX14exX3xX1d1xX79xX7xXexXdxX17fxXf5xX155xXaxX12xX23xX1axXf5xX3xX5xX29xX3xX1xX48xX24xXexX3xX30xX7axX1bxX14xX3xX4xX84xX3xX969xX3xX1bxX14xX1xXe0xX6xX3xX19xX48xX3xX28xX79xXf5xX7fxX1bxX3xX30xX48xX29xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xXbcxX79xX1axX1bxX3xX35xX4fbxXexX3xX1bxX6exXdxX3xX35xXd9xX79xX3xX14xX53dxXdxX3xX1bxX1xX29xX3xXexX29xXdxX3xXexX13fxX32xX3xXexX1xX71dxX3xX1xXdxX7fxX1bxX3xX30xX24xX48xX3xX5xX969xX3x676axa3cexX6exX1bxX14xX3xX1bxX15xX95bxX4xX3xX1bxX1xX95bxX3xX1bxX14xX79xX3adxX1bxX26xX3xX30xX779xX1bxX3xXd3xX1bxX3xX30xX37xXbxX3xX1bxX14xX1xXe0xX6x63b0xX3xX1xX15xX95bxX1bxX14xX3xXexX95bxXdxX3xX23xX24xXdxX3xX1xX7axXdxX3xX23xX48xX29xX1bxX3xX5xX379xX1bxX3xXexX1xX43xX3xXbcxXbcxd7f8xX3xX1bxX1xXdxX7fxX25xX3xX35xb79cxX3xX151xX152xX151xX151xX3xX17cxX3xX151xX152xX151xX161xX3xX1xX79xXf5xX7fxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xXbcxX79xX1axX1bxX3xX7xX4f7xX3xX30xX15xX32xX4xX3xXexX21xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX3exX29xX48xX3xX1bxX14xX29xXf5xX3xX151xX160xX26xX3xX151xX15fxX54xX15fxX3xX7xX59dxXbxX3xXexX95bxXdxX117xX3xXcxX13fxX48xX1bxX14xX3xX320xX1bxX1xX14exX3xX0xX10xX25xX12xXd7xXdxX71dxX25xX3xXexX13fxX6xX3xX1xc017xX3xX1xX3fxXbxX3xX4xX1xX48xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX117xX0xX54xX10xX25xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX48xX19xXf5xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX150xX151xX152xXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX15fxX160xX161xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX1bcxX151xX19xX1c1xX2xX152xX152xX151xX152xX151xXexX1bcxX161xX1bcxX151xX15fxX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX1bcxX1c1xX160xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX150xX151xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX17cxX6xX5xXdxX14xX1bxX14exX3xX1d1xX79xX7xXexXdxX17fxXf5xX155xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xX127xX52xX3xXexX1xX15xX3xX28xX79xXf5xX7fxX1bxX3xX30xX48xX29xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xXbcxX79xX1axX1bxX3xcec2xX1xX24xX25xX3xXcxX13fxX79xX1bxX14xX3xXcxX1xX29xX1bxX1xX14exX3xX23xX1axXf5xX3xX5xX29xX3xX30xX32xXexX3xX35xX1xX37xX25xX3xXf8xX7fxX1bxX1xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX26xX3xX4xX3fxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xX3xX30xX32xXexX3xX151xX3xX19xX48xX3xX28xX79xXf5xX7fxX1bxX3xX30xX48xX29xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xXbcxX79xX1axX1bxX3xX35xXd9xX79xX3xX14xX53dxXdxX3xXexX29xXdxX3xXexX13fxX32xX117xX3xXcxX13fxX15xX95bxX4xX3xX30xX84xX3xXb6xX1bxX14xX29xXf5xX3xX151xX1c1xX54xX151xXc0xX3xXexX1xXbe8xX1bxX14xX3x8f36xX79xX6xX3xX5xX16xXdxX3xX35xXd9xX79xX3xX14xX53dxXdxX3xX4xb63fxX6xX3xX28xX79xXf5xX7fxX1bxX3xX30xX48xX29xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xXbcxX79xX1axX1bxX26xX3xX20xX2bxX127xX3xXcxX1xX379xXf5xX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xXexX13fxX49xX3xXcxX13fxX79xX1bxX14xX3xXexX1axX25xX3xX75axX3xXexX4fbxX3xX13xX14xX1xXdxX3xXbcxX79xX1axX1bxX3xX4xXf3xX1bxX14xX3xX30xX1exX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX3exX29xX3xX4xX3fxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xX3xX4xX1xX48xX3xX151xX152xX152xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX79xX7axX4xX3xX30xX6exXdxX3xXexX15xX32xX1bxX14xX3xX4xX1xX52xX1bxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX26xX3xX4xX84xX3xX1xX48xX29xX1bxX3xX4xX320xX1bxX1xX3xX30xX325xX4xX3xXf8xXdxX7fxXexX3xX35xX1xX84xX3xX35xX1xX88xX1bxX3xXaaxX3xX1dxX1exX3xXbcxX79xX1axX1bxX3xXcxX1xX29xX1bxX1xX117xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX48xX19xXf5xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX1c1xX2xX15fxXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX160xX2xX152xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX2xX160xX160xX19xX1c1xX2xX2xX2xX152xX1c6xX150xXexX2xX15fxX1c1xX152xX161xX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX2xX160xX1bcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX1c1xX2xX15fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX160xX2xX152xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX17cxX6xX5xXdxX14xX1bxX14exX3xX1d1xX79xX7xXexXdxX17fxXf5xX155xXaxX12xX6dexX37xX1bxX14xX3xX2xX160xX54xX15fxX26xX3xX28xX7axXdxX3xX2bxX28xXcxX13xX3xX942xXdxX7fxXexX3xX13xX6xX25xX3xXex7853xX1bxX1xX3xXbxX1xX6exXdxX3xX1xX32xXbxX3xXcxXffaxX1bxX1xX3xX30xX48xX29xX1bxX26xX3xX28xX7axXdxX3xXcxX1xX379xXf5xX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xXexX13fxX49xX3xXexXffaxX1bxX1xX26xX3xX127xX7fxX1bxX1xX3xX3exXdxX7fxX1bxX3xX23xX6xX3xX35xX1xX48xX6xX3xXexXffaxX1bxX1xX3xXexX21xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX1xX15xXd3xX1bxX14xX3xXexX13fxX9bxX1bxX1xX3xXb34xX13xX14xX29xXf5xX3xX1xX7axXdxX3xXcxX1xX379xXf5xX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xXexX13fxX49xX3xX5xX29xX25xX3xXexX1xX10xX48xX3xX5xX16xXdxX3xX127xX37xX4xX3xX1bxX88xX25xX3xX151xX152xX151xX151xXb5axX26xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX26xX3xX4xX3fxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xX3xX4xX1xX48xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xXexX13fxXd9xX1bxX3xX30xX33cxX6xX3xXf8xX29xX1bxX3xX1dxX1exX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xXb6xX28xX15xXd3xX1bxX14xX3xXd7xX1xXd9xXc0xX3xX17cxX3xX30xX33cxX6xX3xXbxX1xX15xXd3xX1bxX14xX3xX30xX15xX32xX4xX3xXcxXffaxX1bxX1xX3xX30xX48xX29xX1bxX3xX30x8d27xX3xX30xX379xX79xX3xX1dxX1axXf5xX3xX19xX599xX1bxX14xX3xX1bxXbe8xX1bxX14xX3xXexX1xXbe8xX1bxX3xX25xX95bxXdxX117xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX48xX19xXf5xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX1c1xX2xX15fxXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX160xX2xX152xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX2xX160xX160xX19xX1c1xX2xX2xX2xX160xX151xX151xXexX2xX1bcxX1bcxX2xX152xX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX160xX161xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX1c1xX2xX15fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX160xX2xX152xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xX30xX84xX26xX3xX1xXd3xX1bxX3xX1c6xX152xX152xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX79xX7axX4xX3xX30xX6exXdxX3xXexX15xX32xX1bxX14xX3xX35xX1xX84xX3xX35xX1xX88xX1bxX26xX3xX1xX7axX3xX1bxX14xX1xX92xX48xX26xX3xX14xXdxX6xX3xX30xX9bxX1bxX1xX3xX4xX1xX52xX1bxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX30xX1exX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX525xX10xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xX117xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX48xX19xXf5xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX1c1xX2xX15fxXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX160xX2xX152xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX2xX160xX160xX19xX1c1xX2xX2xX2xX15fxX151xX1c6xXexX150xX1bcxX151xX152xX15fxX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX160xX1c6xX160xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX1c1xX2xX15fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX160xX2xX152xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX12xd660xX79xX6xX3xXdd8xX79xX37xX3xXexX13fxX9bxX1bxX1xX3xXexX1xX88xX25xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xX30xX1exX3xX35xX33cxXbxX3xXexX1xX16xXdxX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxX7fxX1bxX3xX3exX29xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX779xX79xX3xXf8xX7fxX1bxX1xX3xX3exX779xX3xX13fxX88xX1bxX14xX3xX1xX29xX25xX3xX25xX325xXexX26xX3xX19xX6xX3xX5xXdxX4dxX79xX26xX3xX30xX15xX16xX1bxX14xX3xX13fxX79xX7axXexX3xX3exX29xX3xX4xX37xX4xX3xXexX13fxXdxX7fxX79xX3xX4xX1xX43xX1bxX14xX3xX1xb068xX79xX3xX20xd6e1xX942xXb7dxe92axX17cxX2xX1bcxX117xX117xX117xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX48xX19xXf5xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX1c1xX2xX15fxXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX160xX2xX152xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX2xX160xX160xX19xX1c1xX2xX2xX2xX15fxX1c6xX1c6xXexX1c6xX15fxX15fxX150xX1c6xX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX2xX152xX151xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX1c1xX2xX15fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX160xX2xX152xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX30xX15xX32xX4xX3xX4xX3fxXbxX3xXexX1xX79xX6exX4xX3xX3exX29xX3xX1xX15xX95bxX1bxX14xX3xX19xddc0xX1bxX3xX7xb471xX3xX19xcaa5xX1bxX14xX3xX4xX1xX79xX3xX30xX37xX48xX26xX3xX35xXfdxX3xX4xX29xX1bxX14xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX48xX19xXf5xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX1c1xX2xX15fxXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX160xX2xX152xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX2xX160xX160xX19xX1c1xX2xX2xX2xX15fxX160xX15fxXexX15fxX151xX150xX1c1xX15fxX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX150xX152xX151xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX1c1xX2xX15fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX160xX2xX152xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX12xX20xXf3xX1bxX14xX3xXexX24xXdxX3xX4xX1xX15xXd3xX1bxX14xX3xXexX13fxX9bxX1bxX1xX26xX3xX127xXcxX20xX3xX30xX1exX3xXexX13fxX6xX48xX3xXexX325xX1bxX14xX3xX2xX152xX3xX7xX79xX3fxXexX3xXdd8xX79xX29xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX37xX4xX3xX1xX7axX3xX14xXdxX6xX3xX30xX9bxX1bxX1xX3xX4xX1xX52xX1bxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX4xX84xX3xX1xX48xX29xX1bxX3xX4xX320xX1bxX1xX3xX35xX1xX84xX3xX35xX1xX88xX1bxX3xX4xXde9xX6xX3xX1dxX1exX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX117xX117xX117xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX48xX19xXf5xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX1bxXexX10xX13fxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX19xXexX1xX14exX3xX1c1xX2xX15fxXbxX1dxX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14exX3xX160xX2xX152xXbxX1dxX155xXaxX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX117xXf8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX117xX3exX1bxX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX1bcxX54xX2xX160xX160xX19xX1c1xX2xX2xX2xX1c1xX151xX151xXexX161xX151xX150xX160xX150xX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xX1d4xX13fxX9xX150xX15fxX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX149xXdxX19xXexX1xX9xXaxX1c1xX2xX15fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX160xX2xX152xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX12xX117xX117xX117xX3exX29xX3xXexX21xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX1xX48xX24xXexX3xX30xX7axX1bxX14xX3xX4xX59dxXexX3xXexX84xX4xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xX3xX4xX1xX48xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX117xX0xX54xXbxX12xX0xX19xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX13fxX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX7xXexX13fxX48xX1bxX14xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxXd9xX1bxX3xXdd8xX79xX6xX1bxX14exX0xX54xX7xXexX13fxX48xX1bxX14xX12xX0xX79xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17cxXexX1xX79xX25xXf8xX17cxX6xX1bxX19xX17cxX7xX6xXbxX48xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX127xX320xX48xX3xX942xXdxX7fxXexX3xX13xX1xX1axX1bxX3xXexX1xX53dxX3xX28xX29xX3xXcxXe0xX1bxX1xX3xX17cxX3xX1xX29xX1bxX1xX3xXexX13fxX9bxX1bxX1xX3xX5xX6xX1bxX3xXexX525xX6xX3xX14xXdxX37xX3xXexX13fxX33cxX3xXf5xXd9xX79xX3xXexX1xX15xXd3xX1bxX14xXaxX3xX1xX13fxX10xX17fxX9xXaxX54xXf5xX17cxXexX10xX54xXf8xX6xX48xX17cxX3exXdxX10xXexX17cxX1bxX1xX6xX1bxX17cxXexX1xX48xX17cxX1xX6xX17cxXexXdxX1bxX1xX17cxX1xX6xX1bxX1xX17cxXexX13fxXdxX1bxX1xX17cxX5xX6xX1bxX17cxXexX48xX6xX17cxX14xXdxX6xX17cxXexX13fxXdxX17cxXf5xX10xX79xX17cxXexX1xX79xX48xX1bxX14xX54xX151xX1c6xX2xX2xX151xX152xX117xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX14xX3xX7xX13fxX4xX9xXaxX54xX25xX10xX19xXdxX6xX54xX2xX151xX152xX54xX1bxX10xX149xX7xX54xX151xX151xX2xX150xX54xX2xX15fxX2xX19xX1c6xX152xX1bcxX1c6xX1c1xX2xX150xXexX161xX1bcxX150xX1c6xX15fxX5xX152xX117xX1d1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX30xX15xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX25xX26xX3xXexX15xX3xX3exX3fxX1bxX3xX7xX43xX4xX3xX35xX1xX48xX49xX3xX25xXdxX4dxX1bxX3xXbxX1xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX19xXdxX3exX12xX0xX7xXexX13fxX48xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX127xX320xX48xX3xX942xXdxX7fxXexX3xX13xX1xX1axX1bxX3xXexX1xX53dxX3xX28xX29xX3xXcxXe0xX1bxX1xX3xX17cxX3xX1xX29xX1bxX1xX3xXexX13fxX9bxX1bxX1xX3xX5xX6xX1bxX3xXexX525xX6xX3xX14xXdxX37xX3xXexX13fxX33cxX3xXf5xXd9xX79xX3xXexX1xX15xXd3xX1bxX14xXaxX3xX1xX13fxX10xX17fxX9xXaxX54xXf5xX17cxXexX10xX54xXf8xX6xX48xX17cxX3exXdxX10xXexX17cxX1bxX1xX6xX1bxX17cxXexX1xX48xX17cxX1xX6xX17cxXexXdxX1bxX1xX17cxX1xX6xX1bxX1xX17cxXexX13fxXdxX1bxX1xX17cxX5xX6xX1bxX17cxXexX48xX6xX17cxX14xXdxX6xX17cxXexX13fxXdxX17cxXf5xX10xX79xX17cxXexX1xX79xX48xX1bxX14xX54xX151xX1c6xX2xX2xX151xX152xX117xX1xXexX25xXaxX12xX127xX320xX48xX3xX942xXdxX7fxXexX3xX13xX1xX1axX1bxX3xXexX1xX53dxX3xX28xX29xX3xXcxXe0xX1bxX1xX3xX17cxX3xX1xX29xX1bxX1xX3xXexX13fxX9bxX1bxX1xX3xX5xX6xX1bxX3xXexX525xX6xX3xX14xXdxX37xX3xXexX13fxX33cxX3xXf5xXd9xX79xX3xXexX1xX15xXd3xX1bxX14xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX13fxX48xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX6dexX48xX1bxX14xX3xX1xX29xX1bxX1xX3xX4x8cfexX1bxX14xX3xX1xX48xX24xXexX3xX30xX7axX1bxX14xX3xX35xXdxX1bxX1xX3xX19xX48xX6xX1bxX1xX26xX3xXexX13fxX48xX1bxX14xX3xX2xX161xX3xX1bxX88xX25xX3xXdd8xX79xX6xX3xXcxX21xX1bxX14xX3xX20xXbe8xX1bxX14xX3xXexXf5xX3xX127xX320xX48xX3xX942xXdxX7fxXexX3xX13xX1xX1axX1bxX3xXexX1xX53dxX3xX1bxX84xXdxX3xX4xX1xX79xX1bxX14xX3xX3exX29xX3xX127xX320xX48xX3xX942xXdxX7fxXexX3xX13xX1xX1axX1bxX3xXexX1xX53dxX3xX28xX29xX3xXcxXe0xX1bxX1xX3xX1bxX84xXdxX3xX13fxXdxXd9xX1bxX14xX3xX30xX1exX3xXexX1xX599xX4xX3xX1xXdxX7fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX779xX79xX3xX4xX1xX15xXd3xX1bxX14xX3xXexX13fxX9bxX1bxX1xX3xX6xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1dxX1exX3xX1xX7axXdxX3xX969xX3xX1bxX14xX1xXe0xX6xX26xX3xX1xX15xX95bxX1bxX14xX3xX30xX4fbxX1bxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX1bxX14xX1xX92xX48xX3xX3exX29xX3xX4xX37xX4xX3xX10xX25xX3xX1xX53dxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX3exX15xX32xXexX3xX35xX1xX84xX3xX35xX1xX88xX1bxX117xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX19xXdxX3exX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX79xX5xX12xX0xX19xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX13fxXaxX12xX0xX54xX19xXdxX3exX12xX0xX54xX19xXdxX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf3cxX79xXexX1xX48xX13fxXaxX12xX28xX48xX29xXdxX3xX13xX6xX25xX3xX17cxX3xXd46xX1xX92cxX4xX3xX6dexXd3xX1bxX0xX54xXbxX12
Hoài Nam - Phúc Sơn