Đánh giá nhanh iPhone 12 đầu tiên về Việt Nam
So với hình ảnh giới thiệu, iPhone 12 có màu sắc không tươi sáng bằng, cảm giác khi nhìn và sử dụng sang trọng hơn hẳn nhờ thiết kế mới.
f1e7x178d2x1ab71x18dbex1933dx1906cx17c3bx114a0x1bc30xX7x1b2b2x129c1x14b79x1a07ax19a43x13fbdxX5x14506xXax1873bx14513x17199x1b13fxX1xX3x15ab8xXdxX14xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXdx10290xX1x19e34xX15xX10xX3xX2x11a01xX3x1a341x133e3x179c5xX3xXexXdx17234xX15xX3x13165x11a47xX3x1801exXdx1886bxXexX3x126fbxX6x162dfxX0x16f62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12656xX10xX6x18639xXaxX12x17977xX25xX3xX35x1655cxXdxX3xX1x18838xX15xX1xX3xf815xX15xX1xX3xX18xXdxX5axXdxX3xXexX1xXdxX3axX2ex16db7xX3xXdxX23xX1xX25xX15xX10xX3xX2xX2axX3xX4x1a48cxX3xX3fx1277fxX2exX3xX7x11cabxX4xX3x167adxX1x1571dxX15xX18xX3xXex1369ax1a2d0xXdxX3xX7xX14xX15xX18xX3x1ba6cx1c07fxX15xX18xX70xX3xX4xX62xX3fxX3xX18xXdxX14xX4xX3xX87xX1xXdxX3xX15xX1xX5exX15xX3xX35xX80xX3xX7x15695xX3xX53x167b7xX15xX18xX3xX7xX6xX15xX18xX3xXex10dd2x10c9bxX15xX18xX3xX1xX8fxX15xX3xX1x1436axX15xX3xX15xX1x155c3xX3xXexX1xXdx16909xXexX3xX87xXd4xX3xX3fxX5axXdx11c57xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14d61xX25xX53xf37bxXaxX12xX0xXdxX3fxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxX4xX10x14b1axX25xX97x1a13exX10xX4xXexX3xX53xX18xX3fxX10xX53xXdxX6xX3xX35xXdxX53xX10xX25xX3xX3fxXbx11542xX3xXdx139c4xX10xX15xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXax16959xXdxX53xXexX1x15f2exX3xX2x141c2xX134x1aeacx19d75xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX131xX3x1a79axX2axX134xXbxfd85xX137xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX41xX6xXbxXbxX7xX41xX25xXbxX10xX15xX41xX3fxX10xX53xXdxX6xX41xXexX1xX2exX3fxX97x1388fxXbxX9xX15xX10xX12cxX7xX41xX2axX134xX11axX2axX41xX2xX134x18c7dxX53xX173xX2xX2xX2xX173xX2xX141xXexX2xX2axX134xX2xX5xX2axX102xX2xXddxX105xXbxX18xXaxX3xX53xX6xXexX6xX102xXexXf0xXbxX10xX9xXaxX35xXdxX53xX10xX25xX41xX3fxXbxX11axXaxX3xX53xX6xXexX6xX102xX10xX15xX4xX25xX53xX10xX9xXaxX145x180fcxX5xX145xX141x149c5xX3fxX41xXedxX15xX38x1215exX11ax12571xf922xX2ex111efx1ab51x1bf64xX87xXex13a50xX11axX53x1b96fx1b991x14650xX2axX136xX2axXedxX35xX97xX50xXedxX15xX1afxX1c0xX2exX1c0xX2exX1c8x121f5x14fa1xX1bbxX1c3xX41xX141x17da3xX12cxX1bbxXcxX41xX1d9xXexXc0xX38xX1xX53xX1c6xXexX87xX38xX1bexX1d8xX1bexX2exX1c7xX136xX2axXedxX5xXedxX1afxX35xX11axX145xXf0xX23x18362xX4xX1c8xX1b3xX23xX1fdx1941cxXc0xX1bbxX41xX25xXf0xX1d8xXedxX38xXbxX7x12a36xX38xX1c8xX5xX134xXcxXexX141xX25xX23xX136xX2axXedxX203xX105xX1dexX105x1467axX203xX1afxX35xX134xXbxX136xX2axXedxX1b9xX2exX3fx10d12xX22bx15ed6xXbxXcxX203xXcxX11axX22bxX2axX6xX50xX21fxX25xX50xX5xX21fxXbx1013axX1dexXdxX4xX50xX1d9xX1bfxX35xXcxX105xX22bxX1fdxX136xX2axXedxXexX203xX136xX141xX21fxX136xX141xX21fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX102xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX53xX6xXexX6xX102xX6xXc0xX18xX7xX9xXaxX2xX1bexX11axX131xX134xX131xX2xX173xX22dxX131xX134xX131xX2xX131xX2xX131xX2xX134xX134xX136xX131xX134xX131xX1c0xX1bexX173xX131xX11axX1c0xX134xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX25xX53xXf0xXaxX12xX0xXdxX3fxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX1xX2exX3fxX97xX3xX53xX1xXdxX53xX10xX3xXdxX11dxX10xX15xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX53xXexX1xX131xX3xX173xX173xX134xXbxX145xX137xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX131xX3xX11axX11axX134xXbxX145xX137xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXddxX97xX6xX25xX1xX6xXexXdxX15xX1xXddxX35xX15xX41xX15xX10xX12cxX7xX41xX2axX134xX11axX2axX41xX2xX134xX173xX53xX173xX2xX2xX2xX173xX141xX2axXexX11axX2axX11axX2axX5xX2xX102xX53xX7xX4x10183xX11axX141xX11axX22dxX102xX1c8xXdxX15xX18xXddxX105xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXdxX23xX1xX25xX15xX10xX3xX2xX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexXdxX32xX15xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxXaxX3xX12cxXdxX53xXexX1xX9xXaxX173xX173xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX11axX11axX134xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX25xX2exXc0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX1c6xXdxX15xX18xXddxX35xX15xX0xX41xXbxX12