9 xã, phường TX Kỳ Anh tiêu hủy 208 con lợn “dính” dịch tả Châu Phi
(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện tại (24/10), 9/12 xã, phường trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), khiến 208 con lợn bị tiêu hủy.
c48cx167d3x15f78x16623x1191ax12e54xcc7ex1695cx16598xX7x16ebex1702ex11d8fx17bd7x15599x168fcxX5x18533xXax113f6x11698xX3x111dfx17554x1521bxX3xXbxX1x13708xc65exef99x10991xX3xXcx13933xX3xdf14x16fb4xX3xf5b9xX1dxX1xX3xXexXdx155daxf9c4xX3xX1x10a27x14f4exX3xec51x11c3fxd4b2xX3xX4x1375fxX1dxX3xX5xf96exX1dxX3x15a8cx17effxe705xX1dxX1x1166axX3xX40x176c7xX4xX1xX3xXex13896xX3xd153xX1x1806bxX2dxX3xe5d6xX1xXdxX0xe2adxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10471xX10xX6xX40xXaxX12xd905x17079xX1dxX3xXexX1xX1cxXdxX3xf349xXdx15ae6x18644xX3xX1xXdx1124axX1dxX3xXex175adxXdxX3x12c0exX33x10f3exX57xX2xX34x13a56xX17xX3xX13xX57xX2xX33xX3xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXex1805exX2cxX1dxX3xX75xX47xX6xX3x12b9axf476xX1dxX3xXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX1dxX1xX3xX83xX66xXa6xX3xXcx15a97xX1dxX1xX89xX3xX75xX16xX3xX15xX2dxfde3xXexX3xX1xXdxX7cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxX3xX83x17c95xXcxd3efxX4exX53xX89xX17xX3xff1cxX1xXdxX6dxX1dxX3xX33xX34xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xXa5xX47xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31x10e2dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf52xX38xX40xX31xX3xXbxX4exX10xX1dxXexX10xX9dxXaxX12xX0xXdxX78xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX1dxXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXax13191xXdxX40xXexX1x16b78xX3x12535xX2x14bb0xXbxX15xddafxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX144xX3xX85xX2xX34xXbxX15xX14bxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX57xX57xXdxX105xXa5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX105x101f2xX1dxX57xX1dxX10xX13fxX7xX57xX2xX13xX85xX33xX57xX2xX85xX146xX40xX85xX34xX13xX148xX2x100b2xX18bxXexcd81xX13xX35xX35xX33xX5xX34xX105xd5e3xXbxX1ex10683xX9dxX9xX35xX2xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX1dxX1xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX3fxX40xX41xX1dxX1xX44xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX4exX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX38xX1dxXaxX12xX4exX1x16d3fxX3xXexX9dxX38xX1dxX1exX3xX175x138f6xX1dxX1exX3xX1x16eccxX1dxX3xX2xX3xXexX1xe2b2xX1dxX1exX17xX3xXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX1dxX1xX3xX75xX16xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xXa5xX47xX3xX1dxX1xXdx1855dxX78xX3xXe0xXcxXe2xX4exX53xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX38xX40xX31xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX7x130edxX3xX5xXdxX7cxX2dxX3xXexX1xX26cxX1dxX1exX3xXe8xX2cxX3xX4xX30xX6xX3xXcxX9dxX2dxX1dxX1exX3xXexX50xX78xX3x1351exX1dxX1exX3xX40xcc41xX1dxX1exX3xXe8xX1xX38xX6xX3xX1x14845xX4xX3xXe8xdf2cxX3xXexX1xX2dx1569cxXexX3xX175xXa6xX3xX115xX4cxX38xX3xX175xX7cxX3xX4xX50xX31xX3xXexX9dx143b5xX1dxX1exX3xX175xX2a2xXexX3xX1dxX2dx10ea1xXdxX3xXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX1dxX1xX17xX3xXe8xX77xX3xXex1872bxX3xX1dxX1exXa6xX31xX3xXbxX1xX21cxXexX3xX1xXdxX7cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xX3xX83xX2xX35xX57xX13xX89xX3xX75xX6dxX1dxX3xX1dxX6xX31xX17xX3xXexX9dxX38xX1dxX1exX3xX175xX210xX1dxX1exX3xX1xX215xX1dxX3xX2xX3xXexX1xX21cxX1dxX1exX3xX75xX16xX3xX4x1595bxX3xX85xX13xX3xX1x14943xX3xX4xX1xc854xX1dxX3xX1dxX2dxX2bfxXdxX3xX4xX30xX6xX3xX33xX34xX3xXexX1xX2bfxX1dxX17xX3xXex179a9xX3xX40xX50xX1dxX3xXbxX1xX26cxX3xXexX1xX2dxX318xX4xX3xX75xX16xX3xX13xX57xX2xX33xX3xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXa5xX47xX3xX40xX41xX1dxX1xX3xXe0xXcxXe2xX4exX53xX105xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX38xX40xX31xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX75xX312xX17xX3xX75xX16xX3xX4xX312xX3xX33xX34xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX40xX41xX1dxX1xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX17xX3xXa5xX6xX38xX3xX1exX2b5xX78xX144xX3xX21xX16xX3xX23xX24xX3xXe2xX3cxXdxX3xX83xX35xX13xX3xX4xX38xX1dxX89xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xcbc2xX2bfxX1dxX1exX3xXcxX9dxX41xX3xX83xX18bxX148xX3xX4xX38xX1dxX89xX17xX3xX23xX24xX3xX53xX1xX1bxX215xX1dxX1exX3xX83xX33xX35xX3xX4xX38xX1dxX89xX17xX3xX23xX24xX3xXe2xXdxX2cxX1dxX3xX83xX18exX3xX4xX38xX1dxX89xX17xX3xX23xX24xX3xXe2xX38xX1dxX1exX3xX83xX2xX146xX3xX4xX38xX1dxX89xX17xX3xX23xX24xX3xXcxX1xX47xX1dxX1xX3xX83xX13xX3xX4xX38xX1dxX89xX17xX3xX23xX24xX3xXcxX9dxXdxX1dxX1xX3xX83xX2xX33xX3xX4xX38xX1dxX89xX17xX3xX15xX16xX3xX23xX24xX3xX66xX38xX6xX3xX83xX18exX3xX4xX38xX1dxX89xX3xX175xXa6xX3xX15xX16xX3xX23xX24xX3xX66xX1bxX1dxX1exX3xX83xX148xX3xX4xX38xX1dxX89xX105xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX38xX40xX31xX3xXbxX4exX10xX1dxXexX10xX9dxXaxX12xX0xXdxX78xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX1dxXexX10xX9dxX3xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX40xXexX1xX144xX3xX146xX2xX148xXbxX15xX14bxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX144xX3xX85xX2xX34xXbxX15xX14bxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX57xX57xXdxX105xXa5xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX105xX175xX1dxX57xX1dxX10xX13fxX7xX57xX2xX13xX85xX33xX57xX2xX85xX146xX40xX85xX34xX13xX148xX35xX2xX148xXexX35xX85xX35xX148xX13xX5xX34xX105xX196xXbxX1exX199xX9dxX9xX2xX33xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX1dxX1xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX3fxX40xX41xX1dxX1xX44xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX4exX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX38xX1dxXaxX12xX4exX1xX26cxXexX3xXe8xXdxX77xX78xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX80xXdxX3xX75xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX9dxX28fxX4xX3xX4xX1xX41xX1dxX1xX3xX5xXdxX2cxX1dxX3xX15xX16xX3xXexX1xX2bfxX1dxX3xX66xX4cxXdxX3xX53xX1xX38xX1dxX1exX17xX3xX15xX16xX3xX23xX24xX3xXe2xX3cxXdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX38xX40xX31xXaxX12x14e59xX1dxX1exX3xX53xX1xX80xX78xX3x16232xX31cxX1dxX3xX66xX210xX6xX3xf2fdxX3xX53xX1xX312xX3x12503xXdxX21cxX78xX3xX75xX26cxX4xX3xXbxX1xX28fxX3xXexX9dxX21cxX4xX1xX3xXcxX9dxX2dxX1dxX1exX3xXexX50xX78xX3xX28axX1dxX1exX3xX40xX28fxX1dxX1exX3xXe8xX1xX38xX6xX3xX1xX299xX4xX3xXe8xX29dxX3xXexX1xX2dxX2a2xXexX3xX175xXa6xX3xX115xX4cxX38xX3xX175xX7cxX3xX4xX50xX31xX3xXexX9dxX2b5xX1dxX1exX3xX175xX2a2xXexX3xX1dxX2dxX2bfxXdxX3xXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX1dxX1xX3xX4xX1xX38xX3xXa5xXdxX6dxXexX144xX3xXcxX1xX47xX3xX15xX16xX3xX75xX16xX3xX4xXc2xXbxX3xX85xX2xX34xX3xX5xX41xXexX3xX1xX312xX6xX3xX4xX1xXc2xXexX17xX3xX2xX85xX105xX18bxX34xX34xX3xXe8xX1exX3xX175xX2bfxXdxX3xXa5xX318xXexX3xX175xXa6xX3xX5xX2a2xXbxX3xX2xX34xX3xX4xX1xX26cxXexX3xXe8xXdxX77xX78xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX80xXdxX3xX13xX3xX15xX16xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1dxX2cxX2dxX3xXexX9dxX2cxX1dxX3xX175xXa6xX3xXexXdxX6dxX1dxX3xX1xXa6xX1dxX1xX3xX7xXdxX6dxXexX3xX4xX1x124e9xXexX3xX4xX2bfxX1dxX1exX3xXexX21cxX4xX3xXe8xXdxX77xX78xX3xX7xX38xX21cxXexX17xX3xXbxX1xX210xX1dxX1exX3xX40xX47xX4xX1xX105xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX38xX40xX31xXaxX12xX5cax14026xXdxX3xX18bxX3xX75xX215xX1dxX3xX175xX47xX3xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX210xX1dxX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX40xX41xX1dxX1xX3xX40xX47xX4xX1xX17xX3xXexX9dxX1bxX6f1xX4xX3xX78x12a2axXexX3xX7x16dabxX3xX75xX2bfxX1dxX3xX75xX26cxX4xX3xX4xX21cxX4xX3xX75xX215xX1dxX3xX175xX47xX3xX4xX1xX30xX3xX75xX318xX1dxX1exX3xXexX9dxX38xX1dxX1exX3xX4xX2bfxX1dxX1exX3xXexX21cxX4xX3xXexX2dxX31xX2cxX1dxX3xXexX9dxX2dxX31xd0faxX1dxX17xX3xX1dxX50xX1dxX1exX3xX78x14217xX4xX3xX75xX318xX3xXe8xXdxX77xX78xX3xX7xX38xX21cxXexX3xX40xX47xX4xX1xX3xXa5xX7cxX1dxX1xX14bxX3xXexX31cxX1dxX1exX3xX4xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX75xX318xX4xX17xX3xXe8xX1x113faxX3xXexX9dx1075dxX1dxX1exX3xXexX80xXdxX3xX4xX21cxX4xX3xXe8xX1xX2dxX3xX175xf1a5xX4xX3xX4xX79axX6xX3xX1dxX1ex13bb1xX17xX3xXe8xX1xX2dxX3xX4xX1xX2dxX2b5xX1dxX1exX3xXexX9dxX80xXdxX3xX4xX1xX31cxX1dxX3xX1dxX2dxX2bfxXdxX17xX3xX75xX2b5xX1dxX1exX3xXexX1xX1cxXdxX3xXe8xXdxX77xX78xX3xX7xX38xX21cxXexX3xXe8xX1xX2bfxX1dxX1exX3xX4xX1xX38xX3xX175xX2a2xX1dxX3xX4xX1xX2dxX31xX77xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX9dxX6xX3xX175xXa6xX38xX3xX175xX79exX1dxX1exX3xX4xX312xX3xX40xX47xX4xX1xX105xX0xX57xXbxX12xX0xX40xXdxX175xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xX9dxX10xX5xX6xXexX10xX40xXaxX12xX0xX7xXexX9dxX38xX1dxX1exX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX2cxX1dxX3xf338xX2dxX6xX1dxX144xX0xX57xX7xXexX9dxX38xX1dxX1exX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5d2xXexX1xX2dxX78xXa5xX5d2xX6xX1dxX40xX5d2xX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX2cxX78xX3xX78xX318xXexX3xX15xX16xX3x12205xX3xX6cxX768xX4xX3xXcxX1xX299xX3xX15xX2dxXc2xXexX3xX1xXdxX7cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxXaxX3xX1xX9dxX10x14b50xX9xXaxX57xX1dxX38xX1dxX1exX5d2xX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX57xXexX1xX10xX78xX5d2xX78xX38xXexX5d2xX15xX6xX5d2xX38xX5d2xX40xX2dxX4xX5d2xXexX1xX38xX5d2xX15xX2dxX6xXexX5d2xX1xXdxX10xX1dxX5d2xX40xXdxX4xX1xX5d2xXexX6xX5d2xX5xX38xX1dxX5d2xX4xX1xX6xX2dxX5d2xXbxX1xXdxX57xX2xX35xX34xX34xX85xX146xX105xX1xXexX78xXaxX12xX0xXdxX78xX1exX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX57xX78xX10xX40xXdxX6xX57xX2xX33xX34xX57xX1dxX10xX13fxX7xX57xX2xX13xX18bxX13xX57xX35xX34xX40xX85xX2xX34xX148xX2xX148xX2xXexX13xX148xX148xX2xX35xX5xX34xX105xX196xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX1dxX1xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX3fxX40xX41xX1dxX1xX44xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX4exX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX40xXdxX175xX12xX0xX7xXexX9dxX38xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX2cxX78xX3xX78xX318xXexX3xX15xX16xX3xX88bxX3xX6cxX768xX4xX3xXcxX1xX299xX3xX15xX2dxXc2xXexX3xX1xXdxX7cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxXaxX3xX1xX9dxX10xX8b8xX9xXaxX57xX1dxX38xX1dxX1exX5d2xX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX57xXexX1xX10xX78xX5d2xX78xX38xXexX5d2xX15xX6xX5d2xX38xX5d2xX40xX2dxX4xX5d2xXexX1xX38xX5d2xX15xX2dxX6xXexX5d2xX1xXdxX10xX1dxX5d2xX40xXdxX4xX1xX5d2xXexX6xX5d2xX5xX38xX1dxX5d2xX4xX1xX6xX2dxX5d2xXbxX1xXdxX57xX2xX35xX34xX34xX85xX146xX105xX1xXexX78xXaxX12xXcxX1xX2cxX78xX3xX78xX318xXexX3xX15xX16xX3xX88bxX3xX6cxX768xX4xX3xXcxX1xX299xX3xX15xX2dxXc2xXexX3xX1xXdxX7cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX9dxX38xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xX3d0xX21cxX1dxX1exX3xX1dxX6xX31xX3xX83xX18bxX57xX2xX34xX89xX17xX3xX1xX2dxX31xX7cxX1dxX3xX6cxX768xX4xX3xXcxX1xX299xX3xX83xX66xXa6xX3xXcxXb8xX1dxX1xX89xX3xXexXdxX6dxX1dxX3xX1xXa6xX1dxX1xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX85xX85xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xXa5xX47xX3xX1dxX1xXdxX249xX78xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxX3xX4xX30xX6xX3xX1xX318xX3xX6xX1dxX1xX3xfcd3xX1exX2dxX31xX249xX1dxX3xXcxX1xX6dxX3xXe0x168ecxX1dxX1exX3xX88bxX3xXexX1xX2bfxX1dxX3xXe2xX38xX1dxX1exX3xX3d0xX215xX1dxX17xX3xX15xX16xX3xX6cxX768xX4xX3xX26xX1dxX105xX3xX6cxX50xX31xX3xX5xXa6xX3xX75xX47xX6xX3xXbxX1xX1bxX215xX1dxX1exX3xXexX1xX768xX3xX2xX146xX3xX88bxX3xX1xX2dxX31xX7cxX1dxX3xX6cxX768xX4xX3xXcxX1xX299xX3xX1dxX1xXdxX249xX78xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX40xXdxX175xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX215xX1dxX3xX33xX34xX3xX1dxX1exXa6xX31xX3xX7xX6xX2dxX3xX78xX1bxX6xX3xX5xXafexX17xX3xX4ex12074xX78xX3xX21xX2dxX31xX2cxX1dxX3xXbxX1xX4cxXdxX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX85xX148xX85xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xXaxX3xX1xX9dxX10xX8b8xX9xXaxX57xX1dxX38xX1dxX1exX5d2xX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX57xX1xX38xX1dxX5d2xX33xX34xX5d2xX1dxX1exX6xX31xX5d2xX7xX6xX2dxX5d2xX78xX2dxX6xX5d2xX5xX2dxX5d2xX4xX6xX78xX5d2xX15xX2dxX31xX10xX1dxX5d2xXbxX1xX6xXdxX5d2xXexXdxX10xX2dxX5d2xX1xX2dxX31xX5d2xX85xX148xX85xX5d2xX4xX38xX1dxX5d2xX5xX38xX1dxX5d2xX40xXdxX4xX1xX57xX2xX18exX13xX146xX35xX33xX105xX1xXexX78xXaxX12xX0xXdxX78xX1exX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX57xX78xX10xX40xXdxX6xX57xX2xX33xX34xX57xX1dxX10xX13fxX7xX57xX2xX13xX18bxX35xX57xX2xX18bxX18bxX40xX85xX2xX34xX34xX85xX148xX85xXexX18exX85xX2xX148xX13xX5xX34xX105xX196xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX1dxX1xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX3fxX40xX41xX1dxX1xX44xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX4exX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX40xXdxX175xX12xX0xX7xXexX9dxX38xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX215xX1dxX3xX33xX34xX3xX1dxX1exXa6xX31xX3xX7xX6xX2dxX3xX78xX1bxX6xX3xX5xXafexX17xX3xX4exXb98xX78xX3xX21xX2dxX31xX2cxX1dxX3xXbxX1xX4cxXdxX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX85xX148xX85xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xXaxX3xX1xX9dxX10xX8b8xX9xXaxX57xX1dxX38xX1dxX1exX5d2xX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX57xX1xX38xX1dxX5d2xX33xX34xX5d2xX1dxX1exX6xX31xX5d2xX7xX6xX2dxX5d2xX78xX2dxX6xX5d2xX5xX2dxX5d2xX4xX6xX78xX5d2xX15xX2dxX31xX10xX1dxX5d2xXbxX1xX6xXdxX5d2xXexXdxX10xX2dxX5d2xX1xX2dxX31xX5d2xX85xX148xX85xX5d2xX4xX38xX1dxX5d2xX5xX38xX1dxX5d2xX40xXdxX4xX1xX57xX2xX18exX13xX146xX35xX33xX105xX1xXexX78xXaxX12xX66xX215xX1dxX3xX33xX34xX3xX1dxX1exXa6xX31xX3xX7xX6xX2dxX3xX78xX1bxX6xX3xX5xXafexX17xX3xX4exXb98xX78xX3xX21xX2dxX31xX2cxX1dxX3xXbxX1xX4cxXdxX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX85xX148xX85xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX9dxX38xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xXcxX2d1xX3xX7xX6xX2dxX3xX78xX1bxX6xX3xX5xXafexX3xX75xX6dxX1dxX3xX1dxX6xX31xX17xX3xX13xX3xX15xX16xX3xX88bxX3xX1xX2dxX31xX7cxX1dxX3xX4exXb98xX78xX3xX21xX2dxX31xX2cxX1dxX3xX83xX66xXa6xX3xXcxXb8xX1dxX1xX89xX3xX4xX312xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxX3xXa5xX79exX1dxX1exX3xXbxX1xX21cxXexX3xX175xX6f1xXdxX3xXexX26cxX4xX3xX75xX318xX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX105xX3xX3d0xX26cxX3xX5xX1bxX3cxX1dxX1exX3xX5xX3cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xX3xXa5xX47xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX7xX6xX2dxX3xX1xX215xX1dxX3xX33xX34xX3xX1dxX1exXa6xX31xX3xXexX80xXdxX3xX13xX3xX15xX16xX3xX5xXa6xX3xX85xX148xX85xX3xX4xX38xX1dxX17xX3xX4xX1xXdxX6dxX78xX3xX1ex1019cxX1dxX3xX33xX18exffe1xX3xXexX332xX1dxX1exX3xX7xX26cxX3xX5xX3cxX1dxX3xXa5xX47xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX4xX30xX6xX3xXexX38xXa6xX1dxX3xX1xX2dxX31xX7cxX1dxX3xXexX9dxX38xX1dxX1exX3xX148xX3xXexX1xX21cxX1dxX1exX3xX4xX312xX3xX40xX47xX4xX1xX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX40xXdxX175xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5caxXafexX3x18028xX2dxX6xX1dxX1exX3xX15xX2dxXc2xXexX3xX1xXdxX7cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxX17xX3xX2xX18bxX3xX4xX38xX1dxX3xXa5xX47xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xXaxX3xX1xX9dxX10xX8b8xX9xXaxX57xX1dxX38xX1dxX1exX5d2xX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX57xX175xX2dxX5d2xX842xX2dxX6xX1dxX1exX5d2xX15xX2dxX6xXexX5d2xX1xXdxX10xX1dxX5d2xX40xXdxX4xX1xX5d2xXexX6xX5d2xX5xX38xX1dxX5d2xX4xX1xX6xX2dxX5d2xXbxX1xXdxX5d2xX2xX18bxX5d2xX4xX38xX1dxX5d2xXa5xXdxX5d2xXexXdxX10xX2dxX5d2xX1xX2dxX31xX57xX2xX18exX13xX146xX85xX13xX105xX1xXexX78xXaxX12xX0xXdxX78xX1exX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX57xX78xX10xX40xXdxX6xX57xX2xX33xX34xX57xX1dxX10xX13fxX7xX57xX2xX13xX18bxX35xX57xX13xX85xX40xX18bxX2xX146xX148xX34xX2xX85xXexX13xX146xX85xX13xX148xX5xX34xX105xX196xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX3xX23xX24xX3xX26xX1dxX1xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX3fxX40xX41xX1dxX1xX44xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX4exX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX40xXdxX175xX12xX0xX7xXexX9dxX38xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5caxXafexX3xXed7xX2dxX6xX1dxX1exX3xX15xX2dxXc2xXexX3xX1xXdxX7cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxX17xX3xX2xX18bxX3xX4xX38xX1dxX3xXa5xX47xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xXaxX3xX1xX9dxX10xX8b8xX9xXaxX57xX1dxX38xX1dxX1exX5d2xX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX57xX175xX2dxX5d2xX842xX2dxX6xX1dxX1exX5d2xX15xX2dxX6xXexX5d2xX1xXdxX10xX1dxX5d2xX40xXdxX4xX1xX5d2xXexX6xX5d2xX5xX38xX1dxX5d2xX4xX1xX6xX2dxX5d2xXbxX1xXdxX5d2xX2xX18bxX5d2xX4xX38xX1dxX5d2xXa5xXdxX5d2xXexXdxX10xX2dxX5d2xX1xX2dxX31xX57xX2xX18exX13xX146xX85xX13xX105xX1xXexX78xXaxX12xX5caxXafexX3xXed7xX2dxX6xX1dxX1exX3xX15xX2dxXc2xXexX3xX1xXdxX7cxX1dxX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxX17xX3xX2xX18bxX3xX4xX38xX1dxX3xXa5xX47xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX9dxX38xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xX66xX2dxX31xX7cxX1dxX3xX5caxXafexX3xXed7xX2dxX6xX1dxX1exX3xX83xX66xXa6xX3xXcxXb8xX1dxX1xX89xX3xX175xX2d1xX6xX3xX15xX2dxXc2xXexX3xX1xXdxX7cxX1dxX3xX332xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXexX4cxX3xX5xX3cxX1dxX3xX4xX1xX50xX2dxX3xX53xX1xXdxX3xX75xXe73xX2dxX3xXexXdxX2cxX1dxX3xXexX9dxX2cxX1dxX3xX75xX47xX6xX3xXa5xXa6xX1dxX105xX3xX66xXdxX7cxX1dxX3xX75xXa6xX1dxX3xX5xX3cxX1dxX3xX2xX18bxX3xX4xX38xX1dxX3xX75xX16xX3xX75xX1bxX3cxX4xX3xXexXdxX2cxX2dxX3xX1xX30xX31xX3xX175xXa6xX38xX3xX4xX1xXdxX75exX2dxX3xX33xX148xX57xX13xX3xX175xXa6xX3xX4xX2bfxX1dxX1exX3xXexX21cxX4xX3xX1dxX1exX31cxX1dxX3xX1dxX1exX2d1xX6xX3xX40xX47xX4xX1xX3xXa5xX7cxX1dxX1xX3xX75xX6xX1dxX1exX3xX75xX1bxX3cxX4xX3xX4xX21cxX4xX3xX4xXc2xXbxX17xX3xX4xX21cxX4xX3xX1dxX1exXa6xX1dxX1xX3xX1exXc2xXbxX3xX9dx16010xXexX3xXexX1xX7afxX4xX3xX1xXdxX7cxX1dxX105xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX40xXdxX175xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX2dxX5xX12xX0xX40xXdxX175xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9dxXaxX12xX0xX57xX40xXdxX175xX12xX0xX57xX40xXdxX175xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2dxXexX1xX38xX9dxXaxX12xXcxX1xX2dxX3xXcxX9dxX6xX1dxX1exX0xX57xXbxX12
Thu Trang