Năm 2019 sẽ tinh giản hơn 44.000 biên chế
Từ năm 2015 đến 2018, cả nước đã tinh giản biên chế hơn 40.000 người; riêng năm 2019 là trên 44.000 người.
4283xadf7xb53dx6d1fxc2bax9f1cx9c6cx7a00x5e69xX7xaa26x9409x9c8cx760exa0a1x89b4xX5x5cbfxXaxbbf8xbaf6xb650xb004xX3xa850xaaa7xX2x83c2xX3xX7x721fxX3xXexXdx8601xX1xX3x5791xXdx8e3dxX21xX3xX1x9cffxX21xX3xa956xX2dx6714xX18xX18xX18xX3x8104xXdx44adxX21xX3xX4xX1xaf7fxX0x6e40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5b17xX10xX6xc5eexXaxX12xXcx73b2xX3xX21xX14xX15xX3xX17xX18xX2xc05exX3x90c1xX3bxX21xX3xX17xX18xX2x9d27x7ea2xX3xX4xX26xX3xX21x4ef8x8e8fxX4xX3xX5ex535cxX3xXexXdxX21xX1xX3xX24xXdxX26xX21xX3xX34xXdxX36xX21xX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX2axX21xX3xX2dxX18xX2fxX18xX18xX18xX3xX21xX24xX6cxa6e3xXdx74acxX3xbefdxXdxX36xX21xX24xX3xX21xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX1axX3xX5x7c91xX3xXexX98xX36xX21xX3xX2dxX2dxX2fxX18xX18xX18xX3xX21xX24xX6cxX94xXdxX2fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xX98xXdxXbxXexXdx6a29xX21xX3xXbx4952xX10xX21xXexX10xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd7xX10xX21xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexaa94xX5xX10xX9xXax9031xXdxX4fxXexX1xa3b8xX3xX65xX17xX18xXbxa5c1xX96xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX100xX3xX1axX65xc001xXbxX106xX96xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX3dxX3dxXdxX2fxX34xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX21xX1xX2fx6834xX21xX3dxX21xX10xXfbxX7xX3dxX2xX1axX18xX17xX3dxX2xX18xX5cxX4fxX18xX18xX65xX18xX2xX113x4c22xXexX5cxX17xX5cxX113xX5xX5cx7893xXexXdxX21xX1xX150xX24xXdxX6xX21xX150xX34xXdxX10xX21xX150xX4xX1xX10xX150xXbxX2fx44daxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX1axX3xX7xX1dxX3xXexXdxX21xX1xX3xX24xXdxX26xX21xX3xX1xX2axX21xX3xX2dxX2dxX2fxX18xX18xX18xX3xX34xXdxX36xX21xX3xX4xX1xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX10xX7xX4xX98xXdxXbxXexXdxXd3xX21xX3xXbxXd7xX10xX21xXexX10xX98xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxXexX1x76baxX15xX34xX3xX4fxX1xXdxX4fxX10xX3xXdxXd7xX10xX21xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXfbxXdxX4fxXexX1xX100xX3xX2xX18xX18xX18xXbxX106xX96xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX100xX3x7198xX200xX148xXbxX106xX96xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX3dxX3dxXdxX2fxX34xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX21xX1xX2fxX131xX21xX3dxX21xX10xXfbxX7xX3dxX2xX1axX18xX17xX3dxX2xX18xX5cxX4fxX18xX18xX65xX18xX17xX17xX148xXexX200xX1axX200xX17xX113xX5xX18xX2fxX166xXbxX24x5773xX98xX9xX113xX5cxX113xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX1axX3xX7xX1dxX3xXexXdxX21xX1xX3xX24xXdxX26xX21xX3xX1xX2axX21xX3xX2dxX2dxX2fxX18xX18xX18xX3xX34xXdxX36xX21xX3xX4xX1xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xX4fxXdxX131xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX98xX10xX5xX6xXexX10xX4fxXaxX12xX0xX7xXexX98xXd3xX21xX24xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX36xX21xX3xa9ecxX1cfxX6xX21xX100xX0xX3dxX7xXexX98xXd3xX21xX24xX12xX0xX1cfxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX150xXexX1xX1cfxX15xX34xX150xX6xX21xX4fxX150xX7xX6xXbxXd3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd7xX1x97b1xX3xXex5997xX4xX1xX3x96bex4e34xX13x94eaxX3xXex9af6xX21xX1xX3xX4cxXa8xX3xXcx456bxX21xX1xX100xX3xX2f0xa734xX3xX13xX303xXdxX3xX131x8efdxX3xX4x749fxX21xX3xX5xXdxX21xX1xX3xX1xXd3x4f79xXexX3xXexX98xXd3xX21xX24xX3xX7x6beexXbxX3xX21xX1xaa86xXbxX3xX106xX71xXaxX3xX1xX98xX10x6683xX9xXaxX3dxX4xX1xXdxX21xX1xX150xX2a9xX1cfxXf6xX10xX21xX3dxX4xX1xX1cfxX150xXexXdxX4xX1xX150xX1cfxX34xX21xX4fxX150xXexXdxX21xX1xX150xX1xX6xX150xXexXdxX21xX1xX150xX34xXd3xX150xX21xXd3xXdxX150xX131xX1cfxX150xX4xX6xX21xX150xX5xXdxX21xX1xX150xX1xXd3xX6xXexX150xXexX98xXd3xX21xX24xX150xX7xX6xXbxX150xX21xX1xX6xXbxX150xX106xX6xX3dxX2xX200xX148xX18xX65xX2xX2fxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX3dxX15xX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX17xX18xX3dxX21xX10xXfbxX7xX3dxX2xX1axX18xX17xX3dxX2xX18xX200xX4fxX17xX2xX17xX2xX65xX2dxX65xXexX2dxX2xX2dxX148xX65xX5xX18xX2fxX166xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX1axX3xX7xX1dxX3xXexXdxX21xX1xX3xX24xXdxX26xX21xX3xX1xX2axX21xX3xX2dxX2dxX2fxX18xX18xX18xX3xX34xXdxX36xX21xX3xX4xX1xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX131xX12xX0xX7xXexX98xXd3xX21xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd7xX1xX2e8xX3xXexX2ebxX4xX1xX3xX2efxX2f0xX13xX2f2xX3xXexX2f5xX21xX1xX3xX4cxXa8xX3xXcxX2fdxX21xX1xX100xX3xX2f0xX303xX3xX13xX303xXdxX3xX131xX30axX3xX4xX30dxX21xX3xX5xXdxX21xX1xX3xX1xXd3xX317xXexX3xXexX98xXd3xX21xX24xX3xX7xX321xXbxX3xX21xX1xX326xXbxX3xX106xX71xXaxX3xX1xX98xX10xX330xX9xXaxX3dxX4xX1xXdxX21xX1xX150xX2a9xX1cfxXf6xX10xX21xX3dxX4xX1xX1cfxX150xXexXdxX4xX1xX150xX1cfxX34xX21xX4fxX150xXexXdxX21xX1xX150xX1xX6xX150xXexXdxX21xX1xX150xX34xXd3xX150xX21xXd3xXdxX150xX131xX1cfxX150xX4xX6xX21xX150xX5xXdxX21xX1xX150xX1xXd3xX6xXexX150xXexX98xXd3xX21xX24xX150xX7xX6xXbxX150xX21xX1xX6xXbxX150xX106xX6xX3dxX2xX200xX148xX18xX65xX2xX2fxX1xXexX15xXaxX12xXd7xX1xX2e8xX3xXexX2ebxX4xX1xX3xX2efxX2f0xX13xX2f2xX3xXexX2f5xX21xX1xX3xX4cxXa8xX3xXcxX2fdxX21xX1xX100xX3xX2f0xX303xX3xX13xX303xXdxX3xX131xX30axX3xX4xX30dxX21xX3xX5xXdxX21xX1xX3xX1xXd3xX317xXexX3xXexX98xXd3xX21xX24xX3xX7xX321xXbxX3xX21xX1xX326xXbxX3xX106xX71xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX98xXd3xX21xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12x684bxX321xX21xX24xX3xX21xX6xXf6xX3x6f3fxX2xX5cxX3dxX2x852bxX66xX3xX2f0xX303xX3xX13xX303xXdxX3xX131xX30axX3xXexb329xX3xX4xX1x6574xX4xX3xX1xX303xXdxX3xX21xX24xX1xX2ebxX3xXexX98x95a1xX4xX3xXexX1cfxXf6xX3bxX21xX3xXexXd3xXa8xX21xX3xX2a9xX1cfx595fxX4xX3xXexX98xXdx8056xX21xX3x445bxX1xX6xXdxX3xX21xX1xXdx985cxX15xX3xX131xX30axX3xX21xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX1axX3xX131xX6dxXdxX3xX7xX551xX3xXexX1xX6xX15xX3xX4fxX551xX3xX4xX2e8xX6xX3x4a30xX1xaa63xX3xXcxX1xX2e8xX3xXexX6cxX6dxX21xX24xX3xXcxX1xX6cxX94xX21xX24xX3xXexX98xX551xX4xX3xXd7xX1x6725xX21xX1xX3xXbxX1xX2e8xX3xXcxX98xX6cxX2axX21xX24xX3xX4cx6880xX6xX3xX2f0x5bbaxX21xX1xX2fxX3xXd7xX1xX2e8xX3xXexX2ebxX4xX1xX3xX2efxX2f0xX13xX2f2xX3xXexX2f5xX21xX1xX3xac01x8bcfxX21xX24xX3xa6dexX1cfxX561xX4xX3x4cd7xX1xX321xX21xX1xX3xX5exXdxbe04xX1cfxX3xX1xXa8xX21xX1xX3xX5exXdxX567xX15xX3xX4xX30dxX1cfxX3xX4cxXa8xX3xXcxX2fdxX21xX1xX2fxX3xX594xX1xX596xX3xXd7xX1xX2e8xX3xXexX2ebxX4xX1xX3xXcxX1xX6cxX94xX21xX24xX3xXexX98xX551xX4xX3xX4cxX5dcxX13xX2f2xX3xXexX2f5xX21xX1xX3xX13xX24xX1cfxXf6xa257xX21xX3xXcxX1xX2ebxX3xX13xa713xX3x82c2xX3xX4xaea6xX21xX24xX3xX4fxX551xX2fxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX131xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX523xX6xX1cfxX3xX7x9259xXbxX3xX106xX3bxXbxX66xX3xX4xX26xX3xX21xX6cxX6dxX4xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX24xX30dxX21xX3xX2xX18xX2fxX18xX18xX18xX3xX5xX71xX21xX1xX3xX5exX317xXd3xX66xX3xX200xX18xX2fxX18xX18xX18xX3xX34xXdxX36xX21xX3xX4xX1xX3bxXaxX3xX1xX98xX10xX330xX9xXaxX3dxX4xX1xXdxX21xX1xX150xXexX98xXdxX3dxX7xX6xX1cfxX150xX7xX6xXbxX150xX106xX10xXbxX150xX4xX6xX150xX21xX1cfxXd3xX4xX150xX24xXdxX6xX15xX150xX24xX6xX21xX150xX2xX18xX150xX18xX18xX18xX150xX5xX6xX21xX1xX150xX4fxX6xXd3xX150xX200xX18xX150xX18xX18xX18xX150xX34xXdxX10xX21xX150xX4xX1xX10xX3dxX2xX200xX200xX5cxX2dxX5cxX2fxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX3dxX15xX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX17xX18xX3dxX21xX10xXfbxX7xX3dxX2xX1axX18xX18xX3dxX2xX18xX200xX4fxX2dxX2xX200xX2xX148xX18xX5cxXexX200xX65xX2dxX17xX200xX5xX18xX2fxX166xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX1axX3xX7xX1dxX3xXexXdxX21xX1xX3xX24xXdxX26xX21xX3xX1xX2axX21xX3xX2dxX2dxX2fxX18xX18xX18xX3xX34xXdxX36xX21xX3xX4xX1xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX131xX12xX0xX7xXexX98xXd3xX21xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX523xX6xX1cfxX3xX7xX665xXbxX3xX106xX3bxXbxX66xX3xX4xX26xX3xX21xX6cxX6dxX4xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX24xX30dxX21xX3xX2xX18xX2fxX18xX18xX18xX3xX5xX71xX21xX1xX3xX5exX317xXd3xX66xX3xX200xX18xX2fxX18xX18xX18xX3xX34xXdxX36xX21xX3xX4xX1xX3bxXaxX3xX1xX98xX10xX330xX9xXaxX3dxX4xX1xXdxX21xX1xX150xXexX98xXdxX3dxX7xX6xX1cfxX150xX7xX6xXbxX150xX106xX10xXbxX150xX4xX6xX150xX21xX1cfxXd3xX4xX150xX24xXdxX6xX15xX150xX24xX6xX21xX150xX2xX18xX150xX18xX18xX18xX150xX5xX6xX21xX1xX150xX4fxX6xXd3xX150xX200xX18xX150xX18xX18xX18xX150xX34xXdxX10xX21xX150xX4xX1xX10xX3dxX2xX200xX200xX5cxX2dxX5cxX2fxX1xXexX15xXaxX12xX523xX6xX1cfxX3xX7xX665xXbxX3xX106xX3bxXbxX66xX3xX4xX26xX3xX21xX6cxX6dxX4xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX24xX30dxX21xX3xX2xX18xX2fxX18xX18xX18xX3xX5xX71xX21xX1xX3xX5exX317xXd3xX66xX3xX200xX18xX2fxX18xX18xX18xX3xX34xXdxX36xX21xX3xX4xX1xX3bxX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX98xXd3xX21xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX523xX6xX1cfxX3xX7xX665xXbxX3xX106xX3bxXbxX66xX3xX34xX303xX3xX15xX321xXf6xX3xX5exX71xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX5exX6cx5f50xX4xX3xX24xX30dxX21xX3xX2xX18xX2fxX18xX18xX18xX3xX5xX71xX21xX1xX3xX5exX317xXd3xX3xXexX53xX3xX4x6dc7xXbxX3xXbxX1xX5c0xX21xX24xX3xXexX98x789dxX3xX5xX36xX21xX66xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX5exX6cxX892xX4xX3xX24xX30dxX21xX3xX200xX18xX2fxX18xX18xX18xX3xX34xXdxX36xX21xX3xX4xX1xX3bxX2fxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX131xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX3dxX1cfxX5xX12xX0xX4fxXdxX131xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX98xXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX131xX12xX0xX3dxX4fxXdxX131xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX523xXd3xX1cfxX98xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3x95c2xX13x626axX0xX3dxXbxX12