Đồng loạt thi công trên toàn tuyến
(Baohatinh.vn) - Điều kiện thuận lợi, mặt bằng đã được 2 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và các đơn vị liên quan bàn giao, các chủ đầu tư và đơn vị đã và đang tập trung triển khai đồng loạt các mũi thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL 1A trên toàn tuyến.
f43ax13516x16f97x116a2x14472x12a7cx14effx147d3xX6x16e23x12e8dxX1x11a88x13e47x15d23xf5b7x1083ax14f40xX4x16d43xX9x11a49x16f8ax13396xX2x14910x16618xX2xX3x12617xXfxX2xX10x145a1x14856x1330cxX2xX19x11c8fxX19x13302xX2xX3x13e82xX1xX2x15c48x16d5bxX2x15cf7x16282xX2xfd70xX21xX20xX19xX2x14208xX5x14859xX2xX10xXcx1483ax12b12xX19xX2xX10x1056exX18xX19x12698xX2xXex1574fxX2x14728x178f2xX2xXex152a3xX19xX46xX2x134b3xX2xX33x15fe6xX21xX2x14036xX21xX19xX0x155afxX1xX14xX0xX46xX30xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14x1514ax17c10xX19xX27xX2xX4xX21xX20xX10xX2xX10xX46xXfxX2xX3x166a0xX19xX27xX2xX10xX43x10cadxX19xX2xX10xX21xX4cxX19xX2xX10xXcxX3exX3fxX19xX0xX5dxX46xX30xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX4bxX12xX5xf922xX9xX14xX73xXfx149efxXcxX2x13e51xXfx16c3fxX19xX2xX10xX46xXcx1609axX19xX2xX4xfac8xXfxX22xX2xX3axfb14xX10xX2xXdx12b2axX19xX27xX2xX33x10429xX2xX33x10b98xXbcxX3xX2x13ba6xX2xX46xXcxX3exXb2xX19xX2xX59x16858xX3axX2x12d5cxXcxX3exX88xX19xX22xX2xf923xf569xX2xX31xX19xX46xX2x149f9xX4cxX2xX3xX18xX3xX2xX33x11d24xX19xX2xXebx14d36xX2xX4xXfxX88xX19xX2x15bd8xXcxX5xX19xX2xXdxX4cxX19xX2xX27xXfxX5xX21xX22xX2xX3xX18xX3xX2xX3xX46x16bd4xX2xX33x17d18xXcxX2xX10xXcdxX2xXebxX4cxX2xX33xXf3xX19xX2xXebxXf7xX2xX33xXcaxX2xXebxX4cxX2xX33xX5xX19xX27xX2xX10xXb8xX1xX2xX10xX43xXcxX19xX27xX2xX10xX43xXfx14cecxX19xX2xXb0xX46xX5xXfxX2xX33xX74xX19xX27xX2xX4xX21xX20xX10xX2xX3xX18xX3xX2xX3ax111f9xXfxX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xXa8xX16xX2xX18xX19xX2xX3xX1cxXfxX2xX10xX20xX21xX22xX2xX19xX25xX19xX27xX2xX3xX2axX1xX2xX2dxX2exX2xX30xX31xX2xX10xX43xX88xX19xX2xX10xX21xX4cxX19xX2xX10xXcxX3exX3fxX19x15789xX0xX5dxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x1023axX21xXa8xX3exX9xX2xX6xX10xX3exX4xX12xX8xX9xX10xX12x111faxX10xX53xX5xX4xXfxX27xX19x172d0xX2x14d06xXcxX6xX10xXfx132d1xX3ex11be8xX9xX14xX15xX16xX2xX18xX19xX2xX3xX1cxXfxX2xX10xX20xX21xX22xX2xX19xX25xX19xX27xX2xX3xX2axX1xX2xX2dxX2exX2xX30xX31xX2xX33xX21xX20xX19xX2xX38xX5xX3axX2xX10xXcxX3exX3fxX19xX2xX10xX43xX18xX19xX46xX2xXexX49xX2xX4bxX4cxX2xXexX4fxX19xX46xX2xX33xX3fxX19xX2xX73xX56xX21xX2xX59xX21xX19xX2xf938xXe4xXe5xX2xX31xX19xX46x10f6fxX2xX33xXcdxXbcxX3xX2xX3xX18xX3xX2xX3xX46xX113xX2xX33xX116xXcxX2xX10xXcdxX2xX1xX46xX18xX10xX2xX4xXb2xX19xX46xX2xXb0xX46x11ebcxXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xXebxX4cxX21xX2xX19xX27xX4cxX3exX2xXd1x15d5cxX5dx15fcbxX5dxXd1x15983xX30xfdaaxX1bexX2xXa8xX16xX2xXb0xXfxX3fxX19xX2xX46xX21xX4cxX19xX2xX10xX46xX4cxX19xX46xX2xX1adxX25xX3exX2xXa8xX16xX19xX27xX2xXebxX4cxX21xX2xX3xXcx13facxXfxX2xX19x1570axX3axX2xXd1xX24bxX30x14ecexX18exX2xX15xX16xX2xX18xX19xX2xX3x103adxX2xX10x147ecxX19xX27xX2xX3xX46xXfxXadxXcxX2xXa8xX4cxXfxX2xX248xX246xX22xX27cxX27cxX2xXb0xX3axX22xX2xX33xXfxX2xXfexXcxX5xX2xXd1xX2xX46xXcxX3exXb2xX19xX2xX59xXdaxX3axX2xXddxXcxX3exX88xX19xX2xXebxX4cxX2xXe4xXe5xX2xX31xX19xX46xX18exX0xX5dxX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2x173eaxXfxXa8xX10xX46xX8xX9xXd1xX24bxX24bxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX19xX27xX8xX9xX30xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXa8xXa8xXfxX19xX27xX8xX9xX30xX9xX2xXdxX21xX43xXa8xX12xX43xX8xX9xX24bxX9xX2xX5xX4xXfxX27xX19xX8xX9xX3xX12xX19xX10xX12xX43xX9xX14xX0xX10xXdxX21xXa8xX3exX14xX0xX10xX43xX14xX0xX10xXa8xX14xX0xXfxX3axX27xX2xX6xX43xX3xX8xX9xX5dxX5dxXfxX18exXdxX5xX21xX46xX5xX10xXfxX19xX46xX18exXebxX19xX5dxX19xX12xX2cfxX6xX5dxX30xX27cxX30xX30xX5dxX30xX24bx115e8xXa8xX34bxX30xX24dxX30xXd1xX24bxX24bxX10xX27cx14031xX24dxXd1x15ab0xX4xX24bxX18exX1b7xX1xX27xX9xX2xX5dxX14xX0xX5dxX10xXa8xX14xX0xX5dxX10xX43xX14xX0xX10xX43xX14xX0xX10xXa8xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX59xX5xX1xX10xXfxX21xX19xX9xX14xf477xXc1xX3xX2xXa8x14d58xX2xX10xX46x12b94xXfxX2xX10xXfxX3fxX10xX2xXb0xX46xX82xX19xX27xX2xX10xX46xXcxXb8xX19xX2xX4xXbcxXfxX2xX19xX46xXcdxX19xX27xX2xX3xX18xX3xX2xX33xXf3xX19xX2xXebxXf7xX2xXebx12c74xX19xX2xX46xXcxX3exX2xX33x1782cxX19xX27xX2xX19xX46xX25xX19xX2xX4xX16xX3xX22xX2xX1xX46xXcdxXf3xX19xX27xX2xX10xXfxXb2xX19xX2xX33xXdaxX3exX2xX19xX46xX5xX19xX46xX2xX10xXfxX3fxX19xX2xX33xX3c5xX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xXfexXcxX272xX3xX2xX4xX3c5xX2xX30xX31xX2xX33xX21xX20xX19xX2xXfexXcxX5xX2xX10xX46xXf7xX2xX10xX43xX2axX19xX2xX59xXdaxX3axX2xXddxXcxX3exX88xX19xX0xX5dxX1xX14xX0xX5dxX10xXa8xX14xX0xX5dxX10xX43xX14xX0xX5dxX10xXdxX21xXa8xX3exX14xX0xX5dxX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX19exX21xXa8xX3exX9xX2xX6xX10xX3exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1adxX10xX53xX5xX4xXfxX27xX19xX1b5xX2xX1b7xXcxX6xX10xXfxX1bcxX3exX1bexX9xX14xX73xX3fxX19xX2xX19xX5xX3exX22xX2xX3axXc1xX10xX2xXdxXc5xX19xX27xX2xXa8xX16xX2xX18xX19xX2xX3xXf3xX2xXdxX1cxX19xX2xX33xXcaxX2xX33xXcdxXbcxX3xX2xXdxX4cxX19xX2xX27xXfxX5xX21xX18exX2x154aaxX19xX27xX2xX38xX27xXcxX3ex1377bxX19xX2x11678xX276xX19xX2xXexX25xX19xX2xX53xX2xX49xX46xX286xX2xX19exX2dxX2exX2xXa8xX16xX2xX18xX19xX2xX53xX2xXbxX234xX2x14045xXexX4a8xXexX2xX3xX46xX21xX2xXdxXfxX3fxX10xX1b5xX2xXbxX5xXcxX2xXb0xX46xXfxX2xX3xX286xX2xX3axXc1xX10xX2xXdxXc5xX19xX27xX2xX6xX20xX3xX46xX22xX2xX10xX46xX393xXfxX2xX10xXfxX3fxX10xX2xXdx12ea7xX10xX2xX33xX116xXcxX2xXb0xX46xX82xX2xX43xX18xX21xX22xX2xX3xX46xX113xX2xX33xX116xXcxX2xX10xXcdxX2xX33xXcaxX2xX3xX46x13fbbxX2xX33xX20xX21xX2xX3xX18xX3xX2xX33xXf3xX19xX2xXebxXf7xX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX10xXb8xX1xX2xX10xX43xXcxX19xX27xX2xX10xX4cxXfxX2xX3xX46x1070dxX19xX46xX22xX2xX19xX46xX25xX19xX2xX4xX16xX3xX22xX2xX3axX18xX3exX2xX3axX286xX3xX2xX33xX74xX19xX27xX2xX4xX21xX20xX10xX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX10xX43xX88xX19xX2xX10xX21xX4cxX19xX2xX10xXcxX3exX3fxX19xX2xX10xX46xX12xX21xX2xX3xX46xX519xX2xX33xX20xX21xX2xX3xX113xX5xX2xX19exX3c5xX2xX4c5xXexX4a8xXexX18exX2xX73xX272xXfxX2xXebx11b08xXfxX2xX27xX286xXfxX2xX10xX46xX116xXcxX2xX6xX272xX2xX30xX2xX20bxX33xX21xX20xX19xX2xX10x169f3xX2xXb0xX3axX2xX34bxX30xX248x17c9exX356xX34bxX24bxX2xX53xX2xXb0xX3axX2xX34bxX34bxX246xX5bcxX24bxX24bxX212xX22xX2xX3xX46xX113xX2xX33xX116xXcxX2xX10xXcdxX2xX4xX4cxX2xXbxX234xX2xX4c5xXexX4a8xXexX2xX33xXcaxX2xX46xXcxX3exX2xX33xX3c5xX19xX27xX2xX30xX246xX2xX33xXf3xX19xX2xXebxXf7xX2xXdxX272xX2xX10xX43xX543xX2xX34bxXd1xX2xX3axX155xXfxX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX19xXadxX19xX22xX2xX3axXc1xX10xX2xX33xXcdxX393xX19xX27xX22xX2xX30xX34bxX5dxX30xX34bxX2xX3xX116xXcxX2xXebxX4cxX2xX3axX3c5xX10xX2xX6xX272xX2xX3xX272xX19xX27xX18exX0xX5dxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX19exX21xXa8xX3exX9xX2xX6xX10xX3exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1adxX10xX53xX5xX4xXfxX27xX19xX1b5xX2xX1b7xXcxX6xX10xXfxX1bcxX3exX1bexX9xX14xX4bxXfxXb2xX19xX22xX2xX3xX18xX3xX2xX33xXf3xX19xX2xXebxXf7xX2xX33xXcaxX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xXcdxX59cxX3xX2xX33xX20xX10xX2xX10xX5b4xX2xXd1xX24bxX53xXd1xX34bx14014xX2xXb0xX46xX272xXfxX2xX4xXcdxXbcxX19xX27xX18exX2xX4c5xX286xXfxX2xX10xX46xX116xXcxX2xX6xX272xX2xXd1xX2xX20bxX33xX21xX20xX19xX2xXb0xX3axX2xX34bxX34bxX246xX5bcxX24bxX24bxX2xX53xX2xXb0xX3axX2xX34bxX359xX356xX5bcxX246xX24bxX24bxX212xX2xXa8xX21xX2xX19exX2dxX2exX2xXa8xX16xX2xX18xX19xX2xX31xXexX4c5xXexX2xX53xX2xX19exX3c5xX2xX4c5xXexX4a8xXexX2xX4xX4cxX3axX2xX3xX46xX113xX2xX33xX116xXcxX2xX10xXcdxX22xX2xX33xXcaxX2xX46xXcxX3exX2xX33xX3c5xX19xX27xX2xX24dxX2xX33xXf3xX19xX2xXebxXf7xX2xXdxX272xX2xX10xX43xX543xX2xX30xX359xX2xX3axX155xXfxX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX19xXadxX19xX22xX2xX3axXc1xX10xX2xX33xXcdxX393xX19xX27xX2xXebxX4cxX2xX3xX18xX3xX2xX3xX116xXcxX2xX10xX43xX88xX19xX2xX10xXcxX3exX3fxX19xX22xX2xX27xXfxX18xX2xX10xX43xXf7xX2xX10xX46xX16xX3xX2xX46xXfxXb2xX19xX2xXcdxX59cxX3xX2xX33xX20xX10xX2xX30xX359xX53xXd1xX24bxX69axX18exX2xX4c5xX286xXfxX2xX10xX46xX116xXcxX2xX6xX272xX2xX24dxX2xX20bxX33xX21xX20xX19xX2xX10xX5b4xX2xXb0xX3axX2xX34bxX359xX248xX5bcxX24bxX24bxX2xX53xX2xXb0xX3axX2xX34bxX356xX30xX5bcxX248xX356xX27cxX212xX2xXa8xX21xX2xX19exX2dxX2exX2xXa8xX16xX2xX18xX19xX2xX246xX2xX4xX4cxX3axX2xX3xX46xX113xX2xX33xX116xXcxX2xX10xXcdxX22xX2xX3xX18xX3xX2xX19xX46xX4cxX2xX10xX46xX116xXcxX2xX3xX155xX19xX27xX2xX33xXcaxX2xXdxX272xX2xX10xX43xX543xX2xX3axX3c5xX10xX2xX6xX272xX2xX3axX155xXfxX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX46xXb2xX2xX10xX46xX272xX19xX27xX2xX10xX46xX21xX18xX10xX2xX19xXcdxX59cxX3xX2xXebxX4cxX2xX19xXadxX19xX2xX33xXcdxX393xX19xX27xX22xX2xXb0xX46xX272xXfxX2xX4xXcdxXbcxX19xX27xX2xXcdxX59cxX3xX2xX10xX543xX19xX46xX2xX33xX20xX10xX2xX30xX24bxX69axX18exX0xX5dxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX19exX21xXa8xX3exX9xX2xX6xX10xX3exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1adxX10xX53xX5xX4xXfxX27xX19xX1b5xX2xX1b7xXcxX6xX10xXfxX1bcxX3exX1bexX9xX14xX15xX21xX2xX33xXc1xX3xX2xX10xX46xX38fxX2xX19xX88xX19xX2xX2dxX2exX2xX30xX31xX2xX4xX4cxX2xX10xXcxX3exX3fxX19xX2xX33xXcdxX393xX19xX27xX2xXebxX5b4xX5xX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX22xX2xXebxX5b4xX5xX2xXb0xX46xX5xXfxX2xX10xX46xX18xX3xX22xX2xXa8xX21xX2xX33xX286xX22xX2xX10xX43xX21xX19xX27xX2xXfexXcxX18xX2xX10xX43x12f0exX19xX46xX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX22xX2xX3xX18xX3xX2xX3xX46xX113xX2xX33xX116xXcxX2xX10xXcdxX2xX33xXcaxX2xX10xXfxX3fxX19xX2xX46xX4cxX19xX46xX2xXb0x10c08xX2xX3xX5xX3axX2xXb0xX3fxX10xX2xXebxX59cxXfxX2xX3xX18xX3xX2xX33xXf3xX19xX2xXebxXf7xX2xX19xX27xX21xX4cxXfxX2xX33xX1cxX3axX2xXdxX1cxX21xX2xX10xXfxX3fxX19xX2xX33xX3c5xX22xX2xX1xX46xX1cxXfxX2xX33xX1cxX3axX2xXdxX1cxX21xX2xXebxXb2xX2xX6xXfxX19xX46xX2xX3axX82xXfxX2xX10xX43xXcdxX393xX19xX27xX2xXebxX4cxX2xX31xXexX4c5xXexX22xX2xX46xX20xX19xX2xX3xX46xX3fxX2xX33xX3fxX19xX2xX3ax164edxX3xX2xX10xX46xX2axX1xX2xX19xX46xX2axX10xX2xX10xX8b6xX19xX46xX2xX10xX43xX20xX19xX27xX2xX1adxX12xX2xX82xX2xX10xX82xX2xXebxXb8xX19xX2xX3xX46xXcxX3exX13exX19xX2xXebxXb8xX10xX2xX4xXfxXb2xXcxX2xX1xX46x140d4xX3xX2xXebxX97dxX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX4xX4cxX3axX2xX43xXf3xXfxX2xXebxXcaxXfxX2xX33xX2axX10xX22xX2xX33xX18xX2xX10xX43xX88xX19xX2xX33xXcdxX393xX19xX27xX2xXebxX4cxX2xX10xXcxX3exXb2xX10xX2xX33xX272xXfxX2xXb0xX46xX82xX19xX27xX2xX33xXcdxXbcxX3xX2xXfexXcxX5xX3exX2xX19xX27xX5xX19xX27xX2xX1adxX12xX2xX10xX43xX88xX19xX2xX33xXcdxX393xX19xX27xX2xX33xX13exX2xX33xX289xX2xXebxXb8xX10xX2xX4xXfxXb2xXcxX22xX2x16dbexX10xX43xX5b4x156c9xX2xX10xX43xXcdxX393xX19xX27xX2xX46xXbcxX1xX2xXdxX2axX10xX2xXb0xX46xX1cxX2xXb0xX46xX18xX19xX27xX18exX0xX5dxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX19exX21xXa8xX3exX9xX2xX6xX10xX3exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1adxX10xX53xX5xX4xXfxX27xX19xX1b5xX2xX1b7xXcxX6xX10xXfxX1bcxX3exX1bexX9xX14xXexX46xX12xX21xX2xXfexXcxX3exX2xX33xXf7xX19xX46xX2xX3xX113xX5xX2xX19exX3c5xX2xX4c5xXexX4a8xXexX2xX10xX46xX8b6xX2xX3xX1cxX2xX24dxX2xX27xX286xXfxX2xX10xX46xX116xXcxX2xX10xX43xX88xX19xX2xX10xXcxX3exX3fxX19xX2xX1xX46xX1cxXfxX2xX46xX21xX4cxX19xX2xX10xX46xXfxXb2xX19xX2xX1xX46xX116xX19xX2xX19xXadxX19xX2xX33xXcdxX393xX19xX27xX2xXebxX4cxX2xX1xX46xX116xX19xX2xX46xX20xX2xXdxX3c5xX2xX3xX18xX3xX2xX3xX116xXcxX22xX2xX3xX272xX19xX27xX2xX10xX43xX21xX19xX27xX2xX10xX46xX18xX19xX27xX2xX27cxX5dxXd1xX24bxX30xX27cxX1bexX2xXdxX4f9xX10xX2xX33xX116xXcxX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX4xX59cxX1xX2xXdxX88xX2xX10xX82xX19xX27xX2xX19xX46xX16xX5xX2xX3axXc1xX10xX2xX33xXcdxX393xX19xX27xX2xXebxX4cxX21xX2xX10xX46xX18xX19xX27xX2xX34bxX22xX2xX1xX46xX2axX19xX2xX33xX2axXcxX2xX46xX21xX4cxX19xX2xX10xX46xX4cxX19xX46xX2xXdxX88xX2xX10xX82xX19xX27xX2xX19xX46xX16xX5xX2xX4xX59cxX1xX2xX30xX2xX10xX43xXcdxX59cxX3xX2xX24dxX24bxX5dxX359xX2xXebxX4cxX2xX3xXcxX272xXfxX2xX19xX276xX3axX2xXd1xX24bxX30xX27cxX22xX2xX3xX82xX19xX27xX2xX10xX43xX8b6xX19xX46xX2xX33xXcdxX5xX2xXebxX4cxX21xX2xX6x1741bxX2xXa8xX97dxX19xX27xX18exX0xX5dxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX19exX21xXa8xX3exX9xX2xX6xX10xX3exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1adxX10xX53xX5xX4xXfxX27xX19xX1b5xX2xX1b7xXcxX6xX10xXfxX1bcxX3exX1bexX9xX14xX49dxX19xX27xX2xXexX43xX116xX19xX2xX2dxXcxX5xX19xX27xX2xXexXcxX2axX19xX2xX53xX2xX49xX46xX286xX2xX4c5xXfxX18xX3axX2xX33xX272xX3xX2xXbxX234xX2xX4c5xXexX4a8xXexX22xX2xX33xX20xXfxX2xXa8xXfxXb2xX19xX2xX3xX46xX113xX2xX33xX116xXcxX2xX10xXcdxX2xX3xX46xX21xX2xXdxXfxX3fxX10xX1b5xX2xX73xX13exX2xX33xXdaxX3exX2xX19xX46xX5xX19xX46xX2xX10xXfxX3fxX19xX2xX33xX3c5xX2xX10xX43xX88xX19xX2xX10xX21xX4cxX19xX2xX10xXcxX3exX3fxX19xX22xX2xX46xX4cxX19xX27xX2xX10xXcxX116xX19xX22xX2xX3xX18xX3xX2xX3xX46xX113xX2xX33xX116xXcxX2xX10xXcdxX2xX33xXadxXcxX2xX10xX289xX2xX3xX46xX947xX3xX2xX27xXfxX5xX21xX2xXdxX5xX19xX2xXebxX59cxXfxX2xX3xX18xX3xX2xX33xXf3xX19xX2xXebxXf7xX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX33xX13exX2xX19xX4f9xX3axX2xX10xX8b6xX19xX46xX2xX46xX8b6xX19xX46xX2xXebxX4cxX2xXb0xX46xX272xXfxX2xX4xXcdxXbcxX19xX27xX2xX10xX46xX16xX3xX2xX46xXfxXb2xX19xX2xX3xX113xX5xX2xX3xX18xX3xX2xX33xXf3xX19xX2xXebxXf7xX18exX2xX38xX46x10471xX19xX27xX2xXb0xX46xX286xX2xXb0xX46xX276xX19xX22xX2xXebxXcdxX59cxX19xX27xX2xX3axX4f9xX3xX2xX10xX43xX21xX19xX27xX2xXfexXcxX18xX2xX10xX43xX8b6xX19xX46xX2xX10xX46xX16xX3xX2xX46xXfxXb2xX19xX2xX6x14d63xX2xX33xXcdxXbcxX3xX2xX3xX18xX3xX2xXdxX88xX19xX2xX3xX38fxX19xX27xX2xX19xX46xX5xXcxX2xX10xX46xX18xX21xX2xX27x12efbxX18exX2xX38xX27xX21xX4cxXfxX2xX43xX5xX22xX2xX3xX46xX113xX2xX33xX116xXcxX2xX10xXcdxX2xX3xX155xX19xX27xX2xX33xXcaxX2xX3xX46xX519xX2xX33xX20xX21xX2xX3xX18xX3xX2xX33xXf3xX19xX2xXebxXf7xX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX1xX46xX1cxXfxX2xX1xX46xX272xXfxX2xX46xXbcxX1xX2xX10xX272xX10xX2xXebxX4cxX2xX3xX46xXc1xX10xX2xX3xX46xXcb2xX2xXebxX59cxXfxX2xX3xX18xX3xX2xX33xXf7xX5xX2xX1xX46xXcdxXf3xX19xX27xX2xX19xX46xXc5xX3axX2xX33xX1cxX3axX2xXdxX1cxX21xX2xX5xX19xX2xX19xXfxX19xX46xX2xX10xX43xXb8xX10xX2xX10xX16xX22xX2xX5xX19xX2xX10xX21xX4cxX19xX2xX1adxXcaxX2xX46xX3c5xXfxX2xX3xX155xX19xX27xX2xX19xX46xXcdxX2xX3xX18xX3xX2xX4xX21xX20xXfxX2xX1xX46xXcdxXf3xX19xX27xX2xX10xXfxXb2xX19xX22xX2xX10xX46xXfxX3fxX10xX2xXdxXf7xX2xX3axX18xX3exX2xX3axX286xX3xX2xX1xX46xX97dxX3xX2xXebxX97dxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX10xX18xX3xX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX3xX82xX19xX27xX2xX10xX43xX8b6xX19xX46xX18exX2xX59xX155xX19xX27xX2xX10xX46xX12xX21xX2xX82xX19xX27xX2xXexXcxX2axX19xX22xX2xX3xX18xX3xX2xX19xX46xX4cxX2xX10xX46xX116xXcxX2xX10xX46xXfxX2xX3xX82xX19xX27xX2xX2dxX2exX2xX30xX31xX2xX33xXadxXcxX2xX3xX286xX2xX33xX113xX2xX19xX276xX19xX27xX2xX4xX16xX3xX2xX10xX46xX16xX3xX2xX46xXfxXb2xX19xX2xXa8xX16xX2xX18xX19xX2xX3axX3c5xX10xX2xX3xX18xX3xX46xX2xX10xX272xX10xX2xX19xX46xX2axX10xX2xXebxX4cxX2xX10xXfxX19xX2xX10xXcdxX234xX19xX27xX2xX6xXcb2xX2xXebxXadxX2xX33xX543xX3xX46xX2xX33x1553exX19xX27xX2xX10xXfxX3fxX19xX2xX33xX3c5xX18exX0xX5dxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX31xXcxX10xX46xX21xX43xX9xX14xX73xX947xX3xX2xXexX46xXfxXb2xX19xX0xX5dxX1xX14
Đức Thiện