Thế giới ngày qua: Phát minh về laser đoạt giải Nobel Vật lý 2018
(Baohatinh.vn) - Phát minh về laser đoạt giải Nobel Vật lý 2018; Lầu Năm Góc báo động vì 2 gói bưu phẩm chứa chất kịch độc Ricin... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 2/10 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
ebddxf061x11d1ex10066x18b3dx18a62x17536x12c00x159fcxX7xfd27x13949xf604x156c9x16dfcx1804bxX5x18980xXax103b1xXcxX1x169dcxX3x11202xXdx12d51xXdxX3x11146xX17x114b6x115a4xX3x18275xf34axX6xf718xX3x13178xX1x11256xXexX3xf5e2xXdxX1cxX1xX3x12f47x11051xX3xX5xX6xX7xX10xf913xX3x1278fxf277x12262xXexX3xX17xXdxec29xXdxX3x127cexX3axf62cxX10xX5xX3x10371x11b65xXexX3xX5x181a1xX3xfb74x17c6exX2x16aeaxX0x11ae8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f01xX10xX6x11550xXaxX12xX26xX1xX28xXexX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xX30xX31xX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xX50xX51xX2xX53x152c9xX3x15d50xf8e7xX22xX3xX43xf578xX2bxX3x13e1ax15adbxX4xX3xX45xX28xX3axX3xX39x13aaexX1cxX17xX3xX30x1560fxX3xX50xX3xX17xXa3xXdxX3xX45x16291xX22xX3xXbxX1x15602xX2bxX3xX4xX1x1405bxX6xX3xX4xX1x17772xXexX3x10b5bx154b2xX4xX1xX3xX39xXabxX4xX3x18a3axXdxX4xXdxX1cx17d40xXd9xXd9xX3xX5xX1exX3xX1cxX1x17587xX1cxX17xX3xXexX1x127e5xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX1cx14c4cxXdxX3xX45xX4axXexX3xXexX37x18899xX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX37xX3axX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX50xX55xX2xX51xX3xX39xXb9x15f8bxX4xX3x13d89xX28xX3axX3xX64xX1exX3xXcx11b34xX1cxX1xX3xX39xXdx104e1xX1cxX3xXex12858xX3xXexXf1xX1cxX17xX3xX1xX118xXbxXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10x16a32xXexefc3xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX37xX98xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx18afdxX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax174f5xXdxX67xXexX1xX24xX3xf266xX2x116aexXbxX156xX98xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3x168b2xX18cx1338axXbxX156xX98xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX55xX55xXdxXd9xX45xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX30xX1cxX55xX1cxX10xX185xX7xX55xX2xX53xece7xX51xX55xX2xX50xX1c5xX67xX19bxX51xX18cxX50xX2xX2xX2xXexX53xX18cx15feexX18cxX5xX53xX158xX2xXd9x152a6xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xX30xX31xX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xX50xX51xX2xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX6xXbxXexXdxX3axX1cxXaxX12xX11bxX6xX3xX1cxX1xX1exX3xXcbxX1xX3axX6xX3xX1x130baxX4xX3x1040ax1161exX158xX26xX1xX28xXbxX158xX176xX6xX1cxX6xX67xX6xX3x10b45xXex10e99xX3xXexX37xX28xXdxX3xX21xX22xX6x12b86xX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xX50xX51xX2xX53xXd9xX3xX0xX10xX2bxX12xX263x18475xX1cxX1xX24xX3xX26xX1xX1fxX7xXd9xX3axX37xX17xX26fxX0xX55xX10xX2bxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX37xX3axX1cxX17xX12xX26xX1xX28xXexX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xX30xX31xX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xX50xX51xX2xX53xX24xX3xX0xX55xX7xXexX37xX3axX1cxX17xX12xXa2xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xX50xX51xX2xX53xX3xX39xXb9xX118xX4xX3xXexX37xX6xX3axX3xX4xX1xX3axX3xX1cxX1xX1exX3xX1cxX17xX1xXdxXfaxX1cxX3xX4xXc3xX22xX3x1147exX37xXexX1xX22xX37xX3xX330xX7xX1xXcbxXdxX1cxX3xX263xX1cxX17xXb9x177ecxXdxX3xX254xX255xX26fxfec4xX3xXa2x128ffxX37xX6xX37xX67xX3xX254xX3axX37xX3axX22xX3xX263xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX26xX1xX28xXbxX26fxX348xX3xX30xX1exX3x126f2xX3axX1cxX1cxX6xX3x10b7fxXexX37xXdxX4xXcbxX5xX6xX1cxX67xX3xX263xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX176xX6xX1cxX6xX67xX6xX26fxX3xX4xX1xX3axX3xX1cxX1xXe2xX1cxX17xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xX39xXabxXexX3xXbxX1xX28xX3xXexX37xX3axX1cxX17xX3xX5xX123xX1cxX1xX3xX30xf3f8xX4xX3xX30xX4axXexX3xX5xX4exX3xX5xX6xX7xX10xX37xX348xX3xXexX1xX10xX3axX3xXa2xX22xX6xX37xX67xXdxX6xX1cxXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xXa2xXdxX40xXdxX3xXexX1xXb9x127c3xX1cxX17xX3xX39xXb9xX118xX4xX3xXa2xeed8xX37xX6xX1cxX3x12caexXd9xX3xX64xX6xX1cxX7xX7xX3axX1cxX348xX3xXcxXf1xX1cxX17xX3xXexX1xXb9xX3xXcbxX4exX3xX4x18533xX6xX3xX49xXdxX129xX1cxX3xX64xX1exX1cxX3xX5x110bbxX2bxX3xX3fbxX1xX3axX6xX3xX1xX251xX4xX3xX64xX3axX1exX1cxX17xX3xX17xXdxX6xX3xXcxX1x11ffcxX1fxX3x18b83xXdx17757xX1cxX348xX3xX4xXe8xX1cxX17xX3xX45x183ebxX3xX30xX1exX3axX3xX5x149fcxX4xX3xX2xX18cxX1xX18exX18exX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX50xX55xX2xX51xX3xXexX1xX10xX3axX3xX17xXdxX342xX3xX64xX1exX3xX43xXabxXdxXd9xX3xX64xX251xX4xX3xX17xXdxX40xX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX7x18b1fxX3xX17xXdxX1exX1cxX1xX3xX39xXb9xX118xX4xX3xXbxX1xX9bxX1cxX3xXexX1xXb9xX3ecxX1cxX17xX3xXexX37xXccxX3xX17xXdxX28xX3xX2xX3xXexX37xXdxX129xX22xX3x14e77xX36exX368xXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xX26xX1xX28xXexX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX1cxX9fxX2bxX3xX1cxX6xX1fxX3xX39x14ac2xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX2bxX3bxX1cxX17xX3xX1xXa3xX6xX3xX1cxX17xX1exX1cxX1xX3xX30xX4axXexX3xX5xX4exX3xX5xX6xX7xX10xX37xX348xX3xX17xXdxX44fxXbxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1xXdxXfaxX1cxX3xX4xXc3xX22xX3xXcbxX1xX28xX2bxX3xXbxX1xX28xX3xX4xX28xX4xX3xX39x11532xX3xX30xX4axXexX3xX4xX3b0xX4xX3xX1cxX1xef9fxX3xX30xX1exX3xX21xX22xX28xX3xXexX37xXb0xX1cxX1xX3xX67xXdx1024exX1cxX3xX37xX6xX3xX7xXdxXfaxX22xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xXd9xX3xX43xX1xXe2xX1cxX17xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX45xXccxX3xX4xX3b0xX4xX3xX4xX1x12373xX1cxX1xX3xX156xX28xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX17xXdxX44fxXbxX3xX2bxX3ecxX3xX37xX6xX3xX5xX123xX1cxX1xX3xX30xX3b0xX4xX3xX1cxX17xX1xXdxXfaxX1cxX3xX4xXc3xX22xX3xX2bxX19xXdxX348xX3xX4xXa3xX3xX1cxX1xXdxX31xX22xX3xXc3xX1cxX17xX3xX67xX439xX1cxX17xX3xXexX37xX3axX1cxX17xX3xX4xXe8xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xXdxX129xXbxX3xX30xX1exX3xX1fxX3xX1xX251xX4xXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xX36exXexX37xXdxX4xXcbxX5xX6xX1cxX67xX3xX3ecxX3xX43cxX3bxXdxX3xX1xX251xX4xX3x12654xX6xXexX10xX37xX5xX3axX3axX348xX3x1121dxX1cxXexX6xXdxX37xX3axX348xX3xXexX37xX3ecxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xXbxX1xX439xX3xX1cxXe2xX3xX39xX9bxX22xX3xXexXdxXfaxX1cxX3xX17xXdxX1exX1cxX1xX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xXexX265xX3xXcbxX1xXdxX3xX254xX6xX37xXdxX6xX3xXa2xX3axX10xXbxXbxX10xX37xXexX3xX254xX6xX1fxX10xX37xX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xX39xXb9xX118xX4xX3xX30xXdxX1cxX1xX3xX67xX3b0xX3xX1cxX1exX1fxX3xX30xX1exX3axX3xX1cxX9fxX2bxX3xX2xX19dxX18cxX19bxX3xX4xX1xX3axX3xX1cxX17xX1xXdxXfaxX1cxX3xX4xXc3xX22xX3xX30xX31xX3xXcbxX15xXexX3xX4xXc8xX22xX3xX30xX53exX3xX1xX3bxXexX3xX1cxX1xX421xX1cxXd9xX3xX11bxX1exX3xX5xX1exX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xXbxX1xX439xX3xX1cxXe2xX3xXexX1xXc3xX3xX45xX6xX3xXexX37xX3axX1cxX17xX3xX5xXccxX4xX1xX3xX7xX12dxX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xX67xX6xX1cxX1xX3xX17xXdxX28xXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxX3xXbxX176xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX158xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX37xX98xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX176xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX185xXdxX67xXexX1xX24xX3xX18cxX2xX18exXbxX156xX98xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX19bxX1c5xX18exXbxX156xX98xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX55xX55xXdxXd9xX45xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX30xX1cxX55xX1cxX10xX185xX7xX55xX2xX53xX1c5xX51xX55xX2xX50xX1c5xX67xX19bxX51xX18cxX50xX18cxX51xX19bxXexX19bxX1c5xX1c5xX2xX5xX1c5xX158xX50xXd9xX1ddxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xX30xX31xX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xX50xX51xX2xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX6xXbxXexXdxX3axX1cxXaxX12xXcxX37xX439xX3xX7xX3ecxX3xX9axX9bxX22xX3xX43xX9fxX2bxX3xXa2xXa3xX4xXd9xX3xX0xX10xX2bxX12xX263xX293xX1cxX1xX24xX3xX5fdxX6xX7xX1xXdxX1cxX17xXexX3axX1cxX3xX26xX3axX7xXexX26fxX0xX55xX10xX2bxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX37xX3axX1cxX17xX12xX9axX9bxX22xX3xX43xX9fxX2bxX3xXa2xXa3xX4xX3xX45xX28xX3axX3xX39xXabxX1cxX17xX3xX30xXb0xX3xX50xX3xX17xXa3xXdxX3xX45xXb9xX22xX3xXbxX1xXbexX2bxX3xX4xX1xXc3xX6xX3xX4xX1xXc8xXexX3xXcbxXccxX4xX1xX3xX39xXabxX4xX3xXd4xXdxX4xXdxX1cxX24xX0xX55xX7xXexX37xX3axX1cxX17xX12xX3xX43xX17xX1exX1fxX3xX50xX55xX2xX51xX348xX3xX9axX9bxX22xX3xX43xX9fxX2bxX3xXa2xXa3xX4xX3xX39xX4ebxX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xX39xXb9xX118xX4xX3xX50xX3xX17xXa3xXdxX3xX45xXb9xX22xX3xXbxX1xXbexX2bxXd9xX3xXcxX1xX10xX3axX3xX2bxXabxXexX3xXbxX1xX28xXexX3xX1cxX17xXe8xX1cxX3xX30xXdxXfaxX1cxX3xX11bxXabxX3x1189dxX22xX448xX4xX3xXbxX1x12165xX1cxX17xX3xX254xX255xX348xX3xX43cx170a7xX1cxX3xX30xXccxX3xX45xX40xX3axX3xX30xX129xX3xX5xX3b0xX4xX3xX5xXb9xX118xX1cxX17xX3xX4xX414xX6xX3xX9axX9bxX22xX3xX43xX9fxX2bxX3xXa2xXa3xX4xX3xX39xX4ebxX3xXbxX1xX28xXexX3xX1xXdxX129xX1cxX3xX4xX28xX4xX3xX17xXa3xXdxX3xX39xX532xX3xXexX37xXfaxX1cxX3xX39xX28xX1cxX17xX3xX1cxX17xX342xX3xX30xX1exX3xXcbxX1xXe8xX1cxX17xX3xX4xX1xX3axX3xX39xXb9xX6xX3xX30xX1exX3axX3xX45xXfaxX1cxX3xXexX37xX3axX1cxX17xX3xXexX8faxX6xX3xX1cxX1xX1exXd9xX3xX36exX6xX22xX3xXcbxX1xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX17xXa3xXdxX3xX39xX532xX3xXcbxX1xX40xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xX39xXb9xX118xX4xX3xX39xXb9xX6xX3xX39xXdxX3xX156xX34bxXexX3xX1cxX17xX1xXdxX129xX2bxX348xX3xXcbxX15xXexX3xX21xX22xX40xX3xX5xX1exX3xX4xX1xX44fxX1cxX17xX3xXbxX1xX40xX1cxX3xXc3xX1cxX17xX3xX67xXb9xX903xX1cxX17xX3xXexX576xX1cxX1xX3xX30xX19xXdxX3xX4xX1xXc8xXexX3xX39xXabxX4xX3xX4xX3b0xX4xX3xX2bxX3bxX1cxX1xX3xX37xXdxX4xXdxX1cxXd9xX3xX176xX439xX4xX3xX43cxXdxX31xX22xX3xXexX37xX6xX3xX9axXdxXfaxX1cxX3xX45xX6xX1cxX17xX3xX254xX255xX3xX263x10740xX11bx1297dxX26fxX3xX39xX4ebxX3xX2bxX3ecxX3xX4xX22xXabxX4xX3xX39xXdxX31xX22xX3xXexX37xX6xX3xX30xX31xX3xX30xX439xX3xX30xXdxX129xX4xXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xXd4xXdxX4xXdxX1cxX3xX5xX1exX3xX2bxXabxXexX3xX4xX1xXc8xXexX3xXcbxXccxX4xX1xX3xX39xXabxX4xX3xX4xXa3xX3xXexX1xX43exX3xX39xXb9xX118xX4xX3xX7xX12dxX3xX67xX439xX1cxX17xX3xX1cxX1xXb9xX3xX2bxXabxXexX3xX5xX3axX3bxXdxX3xX30x1096exX3xXcbxX1xX576xX3xX1xX414xX1fxX3xX67xXdxX129xXexX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX5xX3axX3bxXexX348xX3xX2bxXabxXexX3xX7xXdxXfaxX22xX3xX39xXabxX4xX3xX4xX1xXc8xXexX348xX3xX67x16a97xX3xX39xX421xX1fxX3xX4xXa7fxX1cxX17xX3xX5xX1exX3xX5xX3axX3bxXdxX3xX4xX1xXc8xXexX3xX4xXa3xX3xXexXdxX31xX2bxX3xX1cxX9fxX1cxX17xX3xX67xXaadxX1cxX17xX3xX39xXdxX31xX22xX3xXexX37xXccxX3xX22xX1cxX17xX3xXexX1xXb9xXd9xX3xX43xX9fxX2bxX3xX50xX51xX2xX19bxX348xX3xX2bxXabxXexX3xX39xX448xXdxX3xXexXb9xX118xX1cxX17xX3xX3ecxX3xX45xX6xX1cxX17xX3xX254xXdxX7xX7xXdxX7xX7xXdxXbxXbxXdxX3xX39xX4ebxX3xX17xX12dxXdxX3xX2bxXabxXexX3xXbxX1xX3axX1cxX17xX3xXexX1xXb9xX3xX4xX1xXc3xX6xX3xX4xX1xXc8xXexX3xX39xXabxX4xX3xX37xXdxX4xXdxX1cxX3xXexX19xXdxX3xX4xX1xX3axX3xXcxX1xXb9xX118xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xXccxX3xX7xX123xX3xX176xXabxX1cxX17xX3xX1xX8faxX6xX3xX39xX3bxXdxX3xX67xXdxX129xX1cxX3xX4xX1xX3axX3xXexXdxX43exX22xX3xX45xX6xX1cxX17xX3xX1cxX1exX1fxX3xXd4xX3axX17xX10xX37xX3xX5fdxXdxX4xXcbxX10xX37xX3xX30xX1exX3xXcxXf1xX1cxX17xX3xXexX1xX448xX1cxX17xX3xX11bxX6xX37xX6xX4xXcbxX3xX607xX45xX6xX2bxX6xXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxX3xXbxX176xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX158xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX37xX98xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX176xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX185xXdxX67xXexX1xX24xX3xX18cxX2xX18exXbxX156xX98xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1c5xX2xX51xXbxX156xX98xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX55xX55xXdxXd9xX45xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX30xX1cxX55xX1cxX10xX185xX7xX55xX2xX53xX1c5xX51xX55xX2xX50xX1c5xX67xX19bxX51xX18cxX50xX53xX19bxX1c5xXexX1c5xX18cxX53xX19bxX5xX1d6xX158xX19bxXd9xX1ddxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xX30xX31xX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xX50xX51xX2xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX6xXbxXexXdxX3axX1cxXaxX12xX43cxX532xX1cxX17xX3xX5xXdxX37xX6xX3xX4xX414xX6xX3xXcxX1xXf1xX3xX43xX1xX123xX3xX3fbx18690xX3xX30xX1exX3xX39xX532xX1cxX17xX3xX39xXe8xX5xX6xX3xX254xX255xXd9xX3xX0xX10xX2bxX12xX263xX293xX1cxX1xX24xX3xX330xXa09xX26xX55xXcxXcxed44xX49xX43xX26fxX0xX55xX10xX2bxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX37xX3axX1cxX17xX12xXcxX1xXf1xX3xX43xX1xX123xX3xX3fbxXccbxX3xX37xX6xX3xX5xX129xX1cxX1xX3xX45x106f1xXexX3xX17xXdxXe2xX3xX1c5xX2xX1d6xX3xX39xX448xXdxX3xXexXb9xX118xX1cxX17xX3xXexXb0xX1cxX1xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xXexX37xX3axX1cxX17xX3xX4xX22xXabxX4xX3xX39xXdxX31xX22xX3xXexX37xX6xX3xX37xX12dxX6xX3xXexXdxX31xX1cxX24xX3xX0xX55xX7xXexX37xX3axX1cxX17xX12xX3fbxXfaxX1cxX1xX3xXexX37xX22xX1fxX31xX1cxX3xX1xXb0xX1cxX1xX3xX176xX43xX43xX3xXbxX1xX28xXexX3xX45x13618xX1cxX17xX3xXexXdxX15xX1cxX17xX3xXcxX1xXf1xX3xX43xX1xX123xX3xX3fbxXccbxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX50xX55xX2xX51xX3xX39xXb9xX6xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX28xX4xX3xX4xXe8xX1cxX17xX3xXexX448xX3xX30xXdxXfaxX1cxX3xX1cxXb9xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX39xX4ebxX3xX37xX6xX3xX5xX129xX1cxX1xX3xX45xXd28xXexX3xX17xXdxXe2xX3xX1c5xX2xX1d6xX3xX39xX448xXdxX3xXexXb9xX118xX1cxX17xX3xXexXb0xX1cxX1xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xXexX37xX3axX1cxX17xX3xX2bxXabxXexX3xX4xX22xXabxX4xX3xX39xXdxX31xX22xX3xXexX37xX6xX3xX37xX12dxX6xX3xXexXdxX31xX1cxX3xX5xXdxXfaxX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX39xX15xX1cxX3xX30xXdxX129xX4xX3xX4xX1xX22xX1fxX43exX1cxX3xXcbxX1xX3axX40xX1cxX17xX3xX50xX348xX18exX3xXex1521axX3xX5xXdxX37xX6xX3xX263xX1c5xX2xX19dxX3xXexX37xXdxX129xX22xX3xX4afxX36exX368xX26fxX3xX30xX1exX3axX3xX4xX28xX4xX3xXexX1exXdxX3xXcbxX1xX3axX40xX1cxX3xX1cxX17xX421xX1cxX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX3ecxX3xX1cxXb9xX19xX4xX3xX1cxX17xX3axX1exXdxXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xX176xX40xX1cxX1xX3xX7xX28xXexX3xXa0bxX7xXexX6xX1cxX45xX22xX5xX3xX39xX4ebxX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX28xX4xX3xX4xX22xXabxX4xX3xX39xXabxXexX3xXcbxX576xX4xX1xX3xX39xX532xX1cxX17xX3xXexX1xX342xXdxX3xXexX3bxXdxX3xX2bxXabxXexX3xX5xX3axX3bxXexX3xX39xXccxX6xX3xXbxX1xXb9xX903xX1cxX17xX3xX30xX1exX3xX45xXd28xXexX3xX17xXdxXe2xX3xX1cxX1xXdxX31xX22xX3xX39xX448xXdxX3xXexXb9xX118xX1cxX17xX348xX3xX39xX532xX1cxX17xX3xXexX1xX342xXdxX3xX4xXa7fxX1cxX17xX3xXcbxX1xX28xX2bxX3xX156xX34bxXexX3xX1cxX1xXdxX31xX22xX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX12dxX6xXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xX176xX28xX4xX3xX39xX448xXdxX3xXexXb9xX118xX1cxX17xX3xXexXb0xX1cxX1xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xX39xX4ebxX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xXexXdxX31xX1cxX3xXaxX1xX3axX6xX3xX1xX532xX1cxX17xXaxX3xXcbxX1xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX17xXdxX6xX3xX17xX12dxXdxX3xX7xX448xX3xXexXdxX31xX1cxX3xXexX37xXfaxX1cxX3xX30xX1exX3axX3xX50xX53xXd9xX51xX53xX53xX3xXexX1exXdxX3xXcbxX1xX3axX40xX1cxX3xX3ecxX3xX1cxXb9xX19xX4xX3xX1cxX17xX3axX1exXdxX3xX30xX1exX3xX4xX28xX4xX3xXexX1exXdxX3xXcbxX1xX3axX40xX1cxX3xX1cxX1exX1fxX3xX39xX31xX22xX3xX5xX1exX3xX4xX414xX6xX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xXa0bxX37xX6xX1cxX3xX3ecxX3xX254xX255xXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxX3xXbxX176xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX158xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX37xX98xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX176xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX185xXdxX67xXexX1xX24xX3xX18cxX2xX18exXbxX156xX98xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX19bxX1c5xX18cxXbxX156xX98xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX55xX55xXdxXd9xX45xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX30xX1cxX55xX1cxX10xX185xX7xX55xX2xX53xX1c5xX51xX55xX2xX50xX1c5xX67xX19bxX51xX18cxX19bxX50xX2xX19bxXexX1c5xX19bxX19bxX51xX5xX19dxX158xX1c5xXd9xX1ddxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xX30xX31xX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xX50xX51xX2xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX6xXbxXexXdxX3axX1cxXaxX12x102f2xX1cxX17xX3xX11bxX6xX37xX1xX6xX2bxX3xX36exX6xX5xXdxX1xXd9xX3xX0xX10xX2bxX12xX263xX293xX1cxX1xX24xX3xXexX1xX10xX1cxX6xXexXdxX3axX1cxX6xX5xXd9xX6xX10xX26fxX0xX55xX10xX2bxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX37xX3axX1cxX17xX12xX8f3xX22xX448xX4xX3xX1xXabxXdxX3xXa0bxX37xX6xX21xX3xX45xX9bxX22xX3xX4xX1xX576xX1cxX1xX3xXcbxX1xX28xX4xX1xX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX3fbxX22xX37xX67xX3xX5xX1exX2bxX3xXexX421xX1cxX3xXcxXf1xX1cxX17xX3xXexX1xX448xX1cxX17xX24xX0xX55xX7xXexX37xX3axX1cxX17xX12xX3xXcxX1xX10xX3axX3xX39xX1exXdxX3xXcxX37xX22xX1fxX31xX1cxX3xX1xXb0xX1cxX1xX3xX21xX22xX448xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXa0bxX37xX6xX21xX348xX3xX8f3xX22xX448xX4xX3xX1xXabxXdxX3xX1cxXb9xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX50xX55xX2xX51xX3xX39xX4ebxX3xX45xX9bxX22xX3xX4xX1xX576xX1cxX1xX3xXcbxX1xX28xX4xX1xX3xXcbxXccbxX3xX4xX3b0xX22xX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX3fbxX22xX37xX67xX3xX11bxX6xX37xX1xX6xX2bxX3xX36exX6xX5xXdxX1xX3xX5xX1exX2bxX3xXexX421xX1cxX3xXexXf1xX1cxX17xX3xXexX1xX448xX1cxX17xX3xXexX37xX3axX1cxX17xX3xX2bxXabxXexX3xX4xX22xXabxX4xX3xX45xX53exX3xXbxX1xXdxX15xX22xX3xX30xX448xX1cxX3xX45xXccxX3xXexX37xXb0xX3xX1xX3axX4ebxX1cxX3xX21xX22xX28xX3xX5xX421xX22xX3xX30xXb0xX3xX2bxX421xX22xX3xXexX1xX22x14119xX1cxX3xX4xX1xX576xX1cxX1xX3xXexX37xXccxXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xX176xX22xXabxX4xX3xX45xX9bxX22xX3xX4xX1xX251xX1cxX3xX67xXdxX54fxX1cxX3xX37xX6xX3xX50xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX7xX6xX22xX3xX4xX22xXabxX4xX3xX45xX9bxX22xX3xX4xX12dxX3xXexX3bxXdxX3xXcbxX1xX22xX3xX30xX3b0xX4xX3xXexX3b0xX3xXexX37xXccxX3xX4xX414xX6xX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX3fbxX22xX37xX67xX3xX30xX1exX3xX2xX3xX1cxX9fxX2bxX3xX7xX6xX22xX3xX4xX22xXabxX4xX3xXexX37xXb9xX1cxX17xX3xX4xX9bxX22xX3xX67xX421xX1cxX3xX4exX3xX30xX31xX3xX39xXabxX4xX3xX5xX4axXbxX3xX4xX414xX6xX3xX4xXabxX1cxX17xX3xX39xX532xX1cxX17xX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX3fbxX22xX37xX67xX3xXexX3bxXdxX3xXa0bxX37xX6xX21xXd9xX3xX43cxXabxX1cxX17xX3xXexX1xX28xXdxX3xX1cxX1exX1fxX3xX39xXb9xX118xX4xX3xX1cxX1xXb0xX1cxX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xX5xX1exX3xX45xXb9xX19xX4xX3xX39xXdxX3xXexX1xX10xX1cxX3xX4xX1xX448xXexX3xX1xXb9xX19xX1cxX17xX3xXexX19xXdxX3xX30xXdxX129xX4xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX5xX4axXbxX3xX4xX1xX576xX1cxX1xX3xXbxX1xX414xX3xX2bxX19xXdxX3xX2bxX19xXdxX3xXexX3bxXdxX3xXa0bxX37xX6xX21xX3xXexX37xX3axX1cxX17xX3xX1c5xX3xX1cxX9fxX2bxX3xXexX19xXdxXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xX2bxXabxXexX3xXexX1xX53exX6xX3xXexX1xX22xX4axX1cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1112bxX3xX21xX22xX1fxX31xX1cxX3xX5xX3b0xX4xX3xXcbxX1xXe8xX1cxX17xX3xX4xX1xX576xX1cxX1xX3xXexX1xXc3xX4xX3xXcbxX1xXdxX3xX254xX255xX3xX37xX44fxXexX3xX21xX22xX421xX1cxX3xXcbxX1xX53exXdxX3xXa0bxX37xX6xX21xX348xX3xX4xX28xX4xX3xX30xXccxX3xXexX37xX576xX3xXexX1xX10xX1cxX3xX4xX1xX448xXexX3xXexX37xX3axX1cxX17xX3xX4xX1xX576xX1cxX1xX3xXbxX1xX414xX3xX21xX22xX448xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXcxX421xX1fxX3xX43xX6xX2bxX3x1593bxX3xX1cxX1exX1fxX3xX7xX486xX3xX39xXb9xX118xX4xX3xXbxX1xX421xX1cxX3xX45xXf1xX3xX17xXdxXe2xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX1cxX1xXa3xX2bxX3xX7xXd28xX4xX3xXexXabxX4xX348xX3xXexX1xX10xX3axX3xX39xXa3xX3xX4xX1xXc3xX4xX3xXcxX1xX414xX3xXexXb9xX19xX1cxX17xX3xX67xX3axX3xX2bxXabxXexX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX330xX37xX6xX45xX3xX67xX8faxX1cxX17xX3xX36exX1xXdx119a7xXdxXexX10xX3xX1cxXd28xX2bxX3xX17xXdxXe2xX348xX3xX176xX1xX414xX3xXexXccxX4xX1xX3xX8f3xX22xX448xX4xX3xX1xXabxXdxX3xXexX1xX22xXabxX4xX3xX30xX31xX3xX4xXabxX1cxX17xX3xX39xX532xX1cxX17xX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX330xX37xX6xX45xX3xX36exX22xX1cxX1cxXdxX3xX30xX1exX3xX2bxXabxXexX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX3fbxX22xX37xX67xX3xX7xX486xX3xX17xXdxXe2xX3xX17xX1xX15xX3xXexXf1xX1cxX17xX3xXexX1xX448xX1cxX17xXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxX3xXbxX176xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX158xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX37xX98xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX176xX10xX1cxXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX185xXdxX67xXexX1xX24xX3xX18cxX2xX18exXbxX156xX98xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX19bxX18cxX19dxXbxX156xX98xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX55xX55xXdxXd9xX45xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX30xX1cxX55xX1cxX10xX185xX7xX55xX2xX53xX1c5xX51xX55xX2xX50xX1c5xX67xX19bxX51xX18cxX19bxX18cxX1c5xX19dxXexX1c5xX51xX19bxX18cxX5xX53xX158xX18exXd9xX1ddxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxXdxX1cxX1xX3xX30xX31xX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX39xX3axX3bxXexX3xX17xXdxX40xXdxX3xX43xX3axX45xX10xX5xX3xX49xX4axXexX3xX5xX4exX3xX50xX51xX2xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX6xXbxXexXdxX3axX1cxXaxX12xX11bxX9bxX22xX3xXexX37xX342xXdxX3xX11bxXd28xX4xX3xX3fbxXdxX1cxX1xX3xX2bxX342xX3xX2bxXccxXexX3xX30xXb0xX3xXcbxX1xXa3xXdxX3xX45xX439xXdxXd9xX3xX0xX10xX2bxX12xX263xX293xX1cxX1xX24xX3xX330xXa09xX26xX26fxX0xX55xX10xX2bxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX37xX3axX1cxX17xX12xX64xX903xX1cxX3xX2bxXabxXexX3xXexX37xXdxX129xX22xX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX4xX1xX15xXexX3xX2bx140a6xXdxX3xX1cxX9fxX2bxX3xX3ecxX3xXcxX37xX22xX1cxX17xX3xX8f3xX22xX448xX4xX3xX30xXb0xX3xXe8xX3xX1cxX1xXdxX54fxX2bxX3xXcbxX1xXe8xX1cxX17xX3xXcbxX1xX576xX24xX0xX55xX7xXexX37xX3axX1cxX17xX12xX3xX10f4xX3xX1cxX1xXdxX54fxX2bxX3xXcbxX1xXe8xX1cxX17xX3xXcbxX1xX576xX3xX67xX3axX3xXe8xX3xX1cxX1xXdxX54fxX2bxX3xX3ax10186xX3axX1cxX10xX3xX263xX607xX19bxX26fxX3xX2bx12f0bxXexX3xX39xXc8xXexX3xX30xX1exX3xXe8xX3xX1cxX1xXdxX54fxX2bxX3xX45xX439xXdxX3xX7xXdxXfaxX22xX3xX30xXdxX3xX263xX26xX254xX50xXd9xX18exX26fxX3xX4xXa3xX3xXexX1xX43exX3xXcbxX1xXdxX15xX1cxX3xXcbxXdxX1cxX1xX3xXexX15xX3xXcxX37xX22xX1cxX17xX3xX8f3xX22xX448xX4xX3xXexX1xXdxX129xXexX3xX1xX3bxXdxX3xXcbxX1xX3axX40xX1cxX17xX3xX19bxX53xX3xXex159f5xX3xX4afxX36exX368xX3xX2bxX1668xXdxX3xX1cxX9fxX2bxX348xX3xXexX1xX10xX3axX3xX1cxX17xX1xXdxXfaxX1cxX3xX4xXc3xX22xX3xXexX265xX3xX43cxX3bxXdxX3xX1xX251xX4xX3xXcxX37xX22xX1cxX17xX3xX49xX9fxX1cxX3xX64xX3axX1cxX17xX3xX3fbxX3axX1cxX17xX348xX3xX0xX10xX2bxX12xX36exX3axX22xXexX1xX3xX176xX1xXdxX1cxX6xX3xX254xX3axX37xX1cxXdxX1cxX17xX3xX26xX3axX7xXexX3xX0xX55xX10xX2bxX12xX39xXb9xX6xX3xXexXdxX1cxXd9xX3xX64xX6xXdxX3xX1fxX15xX22xX3xXexX448xX3xXexX37xXfaxX1cxX3xX4xXa7fxX1cxX17xX3xX5xX1exX3xX1cxX17xX22xX1fxXfaxX1cxX3xX1cxX1xX421xX1cxX3xX17xX421xX1fxX3xX37xX6xX3xX2xX348xX2xX3xXexX37xXdxX129xX22xX3xX4xX6xX3xXexX12dxX3xX30xX3axX1cxX17xX3xX7xX19xX2bxX3xX2bxX1668xXdxX3xX1cxX9fxX2bxX3xX3ecxX3xXcxX37xX22xX1cxX17xX3xX8f3xX22xX448xX4xXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX3axX67xX1fxXaxX12xXcxXf1xX3xX4xX1xXc3xX4xX3x15046xX3xXexX15xX3xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX263xX5fdxX64xX607xX26fxX3xX4xX1xX3axX3xX45xXdxX15xXexX3xX19dxX55xX2xX51xX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xXexX37xXfaxX1cxX3xXexX3axX1exX1cxX3xX4xX9bxX22xX3xXbxX1xX40xXdxX3xX1xX576xXexX3xXexX1xX3ecxX3xXcbxX1xXe8xX1cxX17xX3xXcbxX1xX576xX3xXe8xX3xX1cxX1xXdxX54fxX2bxX3xX30xX1exX3xX1d6xX3xXexX37xXdxX129xX22xX3xX1cxX17xXb9xX342xXdxX3xX4xX1xX15xXexX3xX2bxX1668xXdxX3xX1cxX9fxX2bxX3xX30xXb0xX3xXexXdxX15xXbxX3xX156xX44fxX4xX3xX30xX19xXdxX3xX45xX439xXdxX3xX7xXdxXfaxX22xX3xX30xXdxXd9xX3xX254xX4axXexX3xX39xXabxX3xX45xX439xXdxX3xX7xXdxXfaxX22xX3xX30xXdxX3xX26xX254xX50xXd9xX18exX3xX3ecxX3xX4xX28xX4xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX448xX3xXcxX37xX22xX1cxX17xX3xX8f3xX22xX448xX4xX3xX5xX1exX3xX1c5xX53xX3xX2bxXdxX4xX37xX3axX17xX37xX6xX2bxX55xX3xX2bxX19bxX3xXcbxX1xXe8xX1cxX17xX3xXcbxX1xX576xX348xX3xX17xXc8xXbxX3xX1xX903xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX9bxX1cxX3xX2bxXc3xX4xX3xXexX37xX22xX1cxX17xX3xX45xXb0xX1cxX1xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxXd9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX330xX22xXexX1xX3axX37xXaxX12xX26xX1xXb9xX903xX1cxX17xX3xX43cxX16c4xX1cxX17xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36exX3axX22xX37xX4xX10xXaxX12xX263xXcxXf1xX1cxX17xX3xX1xX118xXbxX26fxX0xX55xXbxX12
Phương Đặng