Nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng cấp ủy cơ sở
(Baohatinh.vn) - Thực hiện thí điểm tại xã Khánh Lộc từ năm 2017, đến nay, hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn phòng cấp ủy đảng đã được huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhân rộng tại 6 xã.
68e9x92a4x7e81x8b5ex6dcbx8efexadf5xb655xb799xX7xb0abxebaaxa59bxb4eax9514xae0cxX5x740exXax9891xae62xb552xe18cxe749xX3xX4xX6xddb7xX3xX1xXdxb0dexa95dxX3x8f76xX1fxce08xX3xX1xX1ax9ef2xXexX3xc8d4xe0dbxX15xX16xX3xa219xea7bxX15xX3xXbxX1x6e35xX15xX16xX3xX4xac5dxXbxX3x8d31x7b47xX3xX4xdfedxX3xX7xb382xX0x93f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa99dxX10xX6xf282xXaxX12xXcxX1x8a89xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX1xb4bexX3xX2axXdx71ddxa998xX3xXexX27xXdxX3xc803xe1a6xX3x9ed1xX1xe499xX15xX1xX3xd083xX2bxX4xX3xXexf462xX3xX15xX30xX6cxX3xe2f8x7791xX2xe595xe1c5xX3xX2ax73f1xX15xX3xX15xX6xX3exX8axX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX3axXexX3xX5x949ax724cxX15xX16xX8axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX4x8491xX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX2axX23xX15xX16xX3xX2axX73xX3xX2axXaexXafxX4xX3xX1xX1fxX3exX1exX15xX3x6f86xX6xX15xX3xX7bxX2bxX4xX3xbe70xX55x6c0dxX3xXcxa864xX15xX1xe24fxX3xX15xX1xX14xX15xX3x892fxX2bxX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xec02xX3xX72xX73x6e67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd42cxX1axX58xX3exX3xXbxXeaxX10xX15xXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX6cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeaxX10xX15xXexX10xX101xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxa07bxXdxX58xXexX1xa3e5xX3xX10axX2x95f0xXbxX72xbb6axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14dxX3x6d3bxX2xX87xXbxX72xX154xXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX46xX46xXdxX10ex91d9xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10exX2fxX15xX46xX15xX10xX148xX7xX46xX2x88e8xX151xX87xX46xX10axX187xX58xX15exX2xX151xX86xX86xX86x7dedxXexa181xX87xX89xX89xX151xX5xX87xX10exb190xXbxX16xb286xX101xX9xX194xX196xX10axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX72xXexc2c1xX6xX5xXdxX16xX15xX14dxX3xX19exX1fxX7xXexXdx8cfbxX3exX154xXaxX12xdc46xXdxX1exX4xX3xX7xe0c3xXbxX3xX72xX8dxXbxX8axX3xX5xXaexX1fxX3xXexX101xdeefxX3xX6cxX2bxXexX3xX4xX77xX4xX1xX3x7361xX1xX1axX6xX3xX1x6bc0xX4xX3xX4xX77xX4xX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX8axX3xX1x9043xX3xX7xX41xX3xX2axX73xX3xX16xXdx92bcxXbxX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3x81e7xX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xX72xX73xX3xX75xX1xX77xX15xX1xX3xX7bxX2bxX4xX3xX58xde3exX3xXex9446xX6cxX3xX238xXdxX8dxX6cxX8axX3xX238xX1xX6xXdxX3xXexX1xX77xX4xX3xX4xX77xX4xX3xX58xX22dxX3xX5xXdxX1exX1fxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exXaxX12xe4faxab00xX3xX101xd484xX15xX16xX8axX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX2axX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xX5xXf4xX3xX174xX2bxX3xXbxX1xe808xX15xX3xX21xX1fxX6xX15xX3xXexX101xX23exX15xX16xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX6cxXaexX1fxX3xXbxX1xab23xX4xX3xX2fxX309xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX8axX3xXexX1xX8dxX3xX15xX1xXaexX15xX16xX8axX3xX1x741cxX1fxX3xX1xX8dxXexX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xX5xXf4xX6cxX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xX3xX5xX27xXdxX3xXexX1xXdxX8dxX1fxX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX3xX2fxX309xX3xX4xX1xX1fxX3ex8224xX15xX3xX6cxXbexX15xX10exX3xX13xX16xX1axXf4xXdxX3xX101xX6xX8axX3xX2fxXdxX1exX4xX3xX238xXdxX36dxX6cxX3xX15xX1xXdxX1exX6cxX3xX4xX77xX4xX3xX4xX1xa9edxX4xX3xX58xX6xX15xX1xX3xX238xX1xX77xX4xX3xX4xa5b6xX15xX16xX3xX5xXf4xX3xX5xf48fxX3xX58xX1axX3xX238xX1xXdxX8dxX15xX3xX15xX1xXdx9c47xX1fxX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX1xXaexX6xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX7xX5dxX3xXexX2ddxXbxX3xXexX101xX1fxX15xX16xX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xX4xXbexX15xX16xX3xX2fxXdxX1exX4xX10exX3xX219xX3axX15xX3xX2axX3b9xX3xX7xX6xXdxX3xX7x8799xXexX3xX2fxX3b9xX3xX16xXdxX3axX3exX3xXexc6ddxX8axX3xXexX1xX3dxX3xXexX309xX4xX8axX3xX4xX1xX2ddxX6cxX3xXexX101xX284xX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xXexXdxX8dxXbxX3xX15xX1xX2ddxX15xX3xX4xXbexX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xX2axXdxX8axX3xX2axX8dxX15xX8axX3xX2fxXdxX1exX4xX3xX174xX23xX1axX3xX21xX1fxX23xX15xX8axX3xX21xX1fxX23xX15xX3xX5xX3abxX3xX1xX250xX3xX7xX41xX8axX3xX2fxX30xX15xX3xX174xX23xX15xX3xXexX1xXdxX8dxX1fxX3xX238xX1xX1axX6xX3xX1xX23exX4xf01dxX3xX2axX73xX3xX5xXf4xX6cxX3xX1xX27xX15xX3xX4xX1xX8dxX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX4xX3dxX6xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX3axXbxX3xX72xX73xX8axX3xX23xX15xX1xX3xX1xXaexX44xX15xX16xX3xX2axX8dxX15xX3xX2fxXdxX1exX4xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdxX1exX6cxX3xX2fxX309xX3xX4xX1xX67xX15xX1xX3xXexX101xbaa7xX3xX4xX3dxX6xX3xXex8164xX3xX4xX1xX395xX4xX3xX4xX41xX3xX7xX44xX3xX2axX23xX15xX16xX10exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exXaxX12xXeaxX1xX4dexX3xX13xX16xX1fxX3exX284xX15xX3xXcxX1xX4dexX3xe59fxX1fxX3exX36dxX15xX3xX207xX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xX219xX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX26exX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xX72xX73xX3xX75xX1xX77xX15xX1xX3xX7bxX2bxX4xX3xX4xX1xX1axX3xX174xXdxX8dxXexX14dxX3xf513xXcxX101xXaexcf47xX4xX3xX2axX14xX3exX8axX3xX1xX250xX3xX7xX41xX3xX4xX3dxX6xX3xX219xX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX26exX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xX2axXaexXafxX4xX3xX21xX1fxX23xX15xX3xX5xX3abxX3xXexX1xX10xX1axX3xX15xX30xX6cxX3xX2fxX557xXdxX3xX1xX287xX15xX1xX3xXexX1xX395xX4xX3xX174xX401xX3xX16xX401xXdxX10exX3xcb83xX1fx85baxX15xX3xX238xX1xX6xXdxX3xXexX1xX77xX4xX3xX2xX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX1xX6xX3exX3xXexX287xX6cxX3xX238xXdxX8dxX6cxX3xX4xXbexX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xX2axXdxX8axX3xX2axX8dxX15xX3xXexX80xX3xX15xX1xXdxX3b9xX1fxX3xX15xX30xX6cxX3xXexX101xXaexX557xX4xX3xX4xX401xX3xX238xX1xXdxX3xXbxX1xX23xXdxX3xX6cxX3axXexX3xX4xX23xX3xXexXdxX8dxX15xX16xX3xX2axX250xX15xX16xX3xX1xX250xX10exX3xXeaxXbexX15xX16xX3xX2fxXdxX1exX4xX3xX2fxX287xX3xXexX1xX8dxX3xX4xX3a3xX15xX16xX3xX174xX4dexX3xX77xX4xX1xX3xXexX21fxX4xX8axX3xX238x7f9dxX6cxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23x727axX10exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exX3xXbxXeaxX10xX15xXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX6cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeaxX10xX15xXexX10xX101xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX148xXdxX58xXexX1xX14dxX3xX10axX2xX151xXbxX72xX154xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14dxX3xX15exX2xX87xXbxX72xX154xXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX46xX46xXdxX10exX174xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10exX2fxX15xX46xX15xX10xX148xX7xX46xX2xX187xX151xX87xX46xX10axX187xX58xX15exX2xX151xX2xX87xX86xX151xXexX196xX10axX196xX89xX87xX5xX87xX10exX19exXbxX16xX1a1xX101xX9xX10axX2xX87xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX72xXexX207xX6xX5xXdxX16xX15xX14dxX3xX19exX1fxX7xXexXdxX214xX3exX154xXaxX12xXcxX1xX6xX3exX3xX2fxX287xX3xX5xX309xX4xX3xXexX287xX6cxX3xX4xXbexX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX8axX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX1xXf4xX15xX16xX3xXexXdxX8dxX15xX16xX3xX2axX250xX15xX16xX3xX1xX250xX3xX15xX1xXaexX3xXexX101xXaexX557xX4xX8axX3xX16xXdxX40dxX3xX2axX14xX3exX3xX4xX1xd2e5xX3xX4xX323xX15xX3xXexX101xX6xX3xX4xX395xX1fxX3xX6cxX309xX4xX3xX5xX309xX4xX3xX5xXf4xX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX2axX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xX4xX77xX4xX3xX72xX73xX3xX4xX401xX3xXexX1xX6bxX3xXexX287xX6cxX3xX15xX16xX6xX3exX3xX2axXaexXafxX4xX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX4xX323xX15xX3xXexX1xXdxX8dxXexX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exXaxX12xXcxX1xX5dxX4xX3xXexX101xX27xX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xX3xX4xX35xX15xX3xX15xX1xX22dxX15xX16xX3xX1xX27xX15xX3xX4xX1xX8dxX3xX5xXf4xX3xX5xX3abxX3xX58xX1axX3xX2axX6bxX3xX219xX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX55xX1fxX3exX1exX15xX3xX3dxX3exX3xXeaxX6xX15xX3xX7bxX2bxX4xX3xX5xX5dxX6xX3xX4xX1xX23exX15xX3xX15xX1xXdxX1exX6cxX3xX2fxX309xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX3axXexX3xX5xXaexXafxX15xX16xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xX3xX2axX6bxX3xXexX101xXdxX6bxX15xX3xX238xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX10exX3xX553xXcxX101xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX3xX15xX1xX22dxX15xX16xX3xX15xX16xXf4xX3exX3xX15xX16xX1xX799xX8axX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xXexX101xX5dxX4xX3xXexXdxX8dxXbxX3xX2fxX3b9xX3xX2fxX557xXdxX3xX2axX4dexX6xX3xX174xXf4xX15xX3xX4xX41xX3xX7xX44xX10exX3xX5a7xdee0xXdxX3xX15xX16xXaexX40dxXdxX3xX6cxX2bxXexX3xX6cxX23xX15xX16xX3xX4xXbexX15xX16xX3xX2fxXdxX1exX4xX3xXexX2bbxX3exX3xXexX1xX10xX1axX3xX15xX30xX15xX16xX3xX5xX5dxX4xX8axX3xX7xX44xX3xXexX101xXaexX40dxX15xX16xX3xX2axX6bxX3xX1xXaexX557xX15xX16xX3xX58xeb57xX15xX8axX3xXaxX4xX323xX6cxX3xXexX6xX3exX3xX4xX1xX799xX3xX2fxXdxX1exX4xXaxX3xX4xX1xX1axX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xX154xX3xXexX80xX3xX2axX401xX3xX2axX73xX3xX16xX401xXbxX3xXbxX1xX323xX15xX3xX4xX23xXdxX3xXexX1xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX1fxX3exX36dxX15xX3xX6cxXbexX15xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX3xX2fxX309xX3xX2axX2bxXdxX3xX15xX16xX3a3xX3xX15xXf4xX3exX3xX2fxX3b9xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX6cxXaexX1fxX3xXexX4e5xX15xX16xX3xX1xXafxXbxX8axX3xX5xX2ddxXbxX3xX1xX250xX3xX7xX41xX8axX3xXexX1xX1fxX3xXexX1xX2ddxXbxX3xX1xX250xX3xX7xX41xX8axX3xX4xX1xX799xX15xX1xX3xX5xX3abxX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX8axX3xX5xXaexX1fxX3xXexX101xX22dxX642xX3xX207xX3x8dd8xX1xX401xX3xXeaxX1xX77xX15xX1xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX55xX1fxX3exX1exX15xX3xX3dxX3exX3xXeaxX6xX15xX3xX7bxX2bxX4xX3xX11exX2bbxXdxX3xX13xX16xX1fxX3exX36dxX15xX3xX55xXf4xX3xX4xX1xX1axX3xX174xXdxX8dxXexX10exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exXaxX12xX13xX1xX287xX15xX3xX15xX1xX22dxX15xX16xX3xXexX3dxX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX8axX3xX1xX250xX3xX7xX41xX3xX2axX23xX15xX16xX3xX2fxXdxX36dxX15xX3xX2axXaexXafxX4xX3xX5xXaexX1fxX3xXexX101xX22dxX8axX3xX7xX21fxXbxX3xX72xX8dxXbxX3xX15xX16xX30xX15xX3xX15xX21fxXbxX3xX2fxXf4xX3xX21xX1fxX23xX15xX3xX5xX3abxX3xX238xX1xX1axX6xX3xX1xX23exX4xX8axX3xX58xX284xX3xXexX287xX6cxX3xX238xXdxX8dxX6cxX8axX3xX4xX1xX4dexX3xXa31xX1xX6xX15xX3xXcxX1xX4dexX3xX55xX1axXf4xXdxX3xXcxX1xX1fxX3xX207xX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xX219xX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX26exX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xXexX1xX4dexX3xXexX101xX3axX15xX3xX13xX16xX1x88c2xX15xX3xXexX1xX44xX3xXbxX1xXf4xX1axX3xX15xX1x832bxX3xX15xX1x960cxX6cxX10exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exXaxX12xXeaxX1xX4dexX3xX4xX1xX1axX3xX174xXdxX8dxXexX14dxX3xX553xX26exX14xX3exX3xX5xXf4xX3xXexX1xXf4xX15xX1xX3xX21xX1fxX23xX3xX4xX1xX1fxX15xX16xX3xX2axXaexXafxX4xX3xX5xXf4xX6cxX3xX15xX36dxX15xX3xXexX80xX3xX7xX5dxX3xX16xX401xXbxX3xX7xX395xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX219xX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX55xX1fxX3exX1exX15xX3xX3dxX3exX8axX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX2axX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xX4xX77xX4xX3xX72xX73xX3xX174xX27xX15xX8axX3xX7xX5dxX3xX16xXdxX25axXbxX3xX2axcc1dxX3xX4xX3dxX6xX3xX5xX73xX15xX1xX3xX2axX27xX1axX3xX2axX4dexX6xX3xXbxX1xXaexX41xX15xX16xX3xX2fxXf4xX3xX15xX91fxX3xX5xX5dxX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX174xX23xX15xX3xXexX1xX14xX15xX3xXexX1xX40dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX21xX1fxX6xX10exX3xX26exX4e5xXdxX3xX5xX27xXdxX3xX15xX1xX22dxX15xX16xX3xXexX1xX77xX15xX16xX3xX15xX16xXf4xX3exX3xX2fxX3axXexX3xX2fxX23xX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xX2fxXdxX1exX4xX3xXexX287xX6cxX3xX238xXdxX8dxX6cxX3xX1xX1axXf4xX15xX3xXexX1xXdxX1exX15xX3xX4xX77xX4xX3xX1xX250xX3xX7xX41xX3xX5xXaexX1fxX3xXexX101xX22dxX8axX3xX2fxX80xX6xX3xX1xX23exX4xX3xX1xeb63xXdxX8axX3xX2fxX80xX6xX3xX7xX21fxXbxX3xX72xX8dxXbxX8axX3xX2axX8dxX15xX3xX15xX6xX3exX3xX4xXbexX15xX16xX3xX2fxXdxX1exX4xX3xX4xX3dxX6xX3xXexXbexXdxX3xX15xX16xXf4xX3exX3xX4xXf4xX15xX16xX3xX4xX1xX1fxX3exX36dxX15xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX3xX1xX41xX15xX10exX3xc1a8xXbxX3xX5xX5dxX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX15xX1xX22dxX15xX16xX3xX15xX16xXf4xX3exX3xX4xX1fxX5a9xXdxX3xX15xX30xX6cxX3xX58xXaexX40dxX15xX16xX3xX15xX1xXaexX3xX4xX3a3xX15xX16xX3xX16xXdxX23xX6cxX3xX101xX3axXexX3xX15xX1xXdxX3b9xX1fxX3xX238xX1xXdxX3xX238xX1xXbexX15xX16xX3xX4xX35xX15xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX6cxX3axXexX3xXexX1xX40dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX2axX6bxX3xXexX287xX6cxX3xX238xXdxX8dxX6cxX3xX4xX77xX4xX3xX5xX1axX27xXdxX3xX1xX250xX3xX7xX41xX8axX3xX174xX77xX1axX3xX4xX77xX1axX8axX3xX4xXbexX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xX15xX1xXaexX3xXexX101xXaexX557xX4xX3xX15xX22dxX6xX3xX174xX44xXdxX3xXexX3axXexX3xX4xX23xX3xX16xXdxX40dxX3xX2axX14xX3exX3xX2axX3b9xX1fxX3xX2axXaexXafxX4xX3xX21xX1fxX23xX15xX3xX5xX3abxX3xX174xX2bexX15xX16xX3xX6cxX309xX4xX3xX5xX309xX4xX642xX10exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exX3xXbxXeaxX10xX15xXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX6cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeaxX10xX15xXexX10xX101xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX148xXdxX58xXexX1xX14dxX3xX151xX2xX151xXbxX72xX154xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14dxX3xX196xX15exX15exXbxX72xX154xXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX46xX46xXdxX10exX174xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10exX2fxX15xX46xX15xX10xX148xX7xX46xX2xX187xX151xX87xX46xX2xX86xX187xX58xX151xX86xX196xX196xX194xX151xX196xXexX196xX187xX2xX86xX10axX5xX87xX10exX19exXbxX16xX1a1xX101xX9xX151xX151xX15exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX72xXexX207xX6xX5xXdxX16xX15xX14dxX3xX19exX1fxX7xXexXdxX214xX3exX154xXaxX12xX26exX6bxX3xX4xX401xX3xX238xX8dxXexX3xX21xX1fxX23xX3xXexX5a9xXexX8axX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xX219xX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX55xX1fxX3exX1exX15xX3xX3dxX3exX3xX2fxXf4xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX2axX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xX4xX77xX4xX3xX72xX73xX3xX2axX73xX3xXexX101xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX3xX15xX1xX22dxX15xX16xX3xX15xX16xXf4xX3exX3xX15xX16xX1xX799xX3xX2axX6bxX3xX4xX2bbxX15xX16xX3xX15xX1xX6xX1fxX3xX7xX21fxXbxX3xX72xX8dxXbxX8axX3xXexX1xX1fxX3xXexX1xX2ddxXbxX3xX1xX250xX3xX7xX41xX8axX3xX4xX1xX799xX15xX1xX3xX5xX3abxX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX10exX10exX10exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exXaxX12xa8d5xX15xX16xX3xX13xX16xX1fxX3exX284xX15xX3x777axX1fxX14xX15xX3xX7bxX6xX6cxX3xX207xX3xXa31xX1xX401xX3xX11exX67xX3xXexX1xXaexX3xX26exX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xX72xX73xX3xX75xX1xX77xX15xX1xX3xX7bxX2bxX4xX3xX4xX1xX1axX3xX174xXdxX8dxXexX14dxX3xX553xc704xX5dxX3xX4xX1xX1fxX3exX36dxX15xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX8axX3xX238xX1xX1axX6xX3xX1xX23exX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX219xX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX26exX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xX2axX73xX3xXexX77xX4xX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX101xX3axXexX3xX5xX557xX15xX3xX2axX8dxX15xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX4xXbexX15xX16xX3xX2fxXdxX1exX4xX8axX3xX2ax6f71xX4xX3xX174xXdxX1exXexX3xX5xXf4xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX6cxXaexX1fxX3xX5xX73xX15xX1xX3xX2axX27xX1axX8axX3xX4xX1xX799xX3xX2axX27xX1axX3xX4xX3dxX6xX3xX2axX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX10exX3xX26exXdxX3b9xX1fxX3xX2axX401xX3xX2axXaexXafxX4xX3xXexX1xX6bxX3xX1xXdxX1exX15xX3xX21xX1fxX6xX3xX7xX5dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x78d1xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xX2fxXdxX1exX4xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX6cxXaexX1fxX8axX3xX7xX1axX27xX15xX3xXexX1xX23xX1axX3xX4xX77xX4xX3xX2fxX30xX15xX3xX174xX23xX15xX8axX3xX4xXbexX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xX6cxX2bxXexX3xX4xX77xX4xX1xX3xX238xX1xX1axX6xX3xX1xX23exX4xX8axX3xX2axX25axX15xX16xX3xX6cxX962xX1fxX8axX3xX2axX25axX15xX16xX3xX4xX14xX1fxX3xXexX80xX8axX3xX1xX6xX3exX3xXexX27xX1axX3xX2axXdxX3b9xX1fxX3xX238xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1xX25axX15xX16xX3xXexXbexXdxX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xX2fxXdxX1exX4xX3xX238xX1xX6xXdxX3xXexX1xX77xX4xX3xX4xX77xX4xX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX238xX1xXdxX3xX4xX323xX15xX3xX6cxX2bxXexX3xX4xX77xX4xX1xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX3axXexX10exX3xX219xX287xX3xXexX1xX8dxX8axX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX4xX1xX799xX3xX2axX27xX1axX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX77xX4xX3xX15xX1xXdxX1exX6cxX3xX2fxX309xX3xX4xX1xX67xX15xX1xX3xXexX101xX4dexX3xX44xX3xX2axX4dexX6xX3xXbxX1xXaexX41xX15xX16xX3xX4xX3a3xX15xX16xX3xX238xX4dexXbxX3xXexX1xX40dxXdxX8axX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX401xX15xX16xX3xX1xX41xX15xX642xX10exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exX3xXbxXeaxX10xX15xXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX6cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeaxX10xX15xXexX10xX101xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX148xXdxX58xXexX1xX14dxX3xX10axX2xX151xXbxX72xX154xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14dxX3xX15exX2xX87xXbxX72xX154xXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX46xX46xXdxX10exX174xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10exX2fxX15xX46xX15xX10xX148xX7xX46xX2xX187xX151xX87xX46xX10axX187xX58xX15exX2xX151xX2xX10axX151xX89xXexX194xX89xX10axX87xX151xX5xX87xX10exX19exXbxX16xX1a1xX101xX9xX10axX10axX86xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX72xXexX207xX6xX5xXdxX16xX15xX14dxX3xX19exX1fxX7xXexXdxX214xX3exX154xXaxX12xX13xX16xX1axXf4xXdxX3xX101xX6xX8axX3xX2fxXdxX1exX4xX3xX395xX15xX16xX3xX58xX309xX15xX16xX3xX4xXbexX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1exX3xXexX1xXbexX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX44xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX2axX23xX15xX16xX3xX3dxX3exX3xX4xX3axXbxX3xX4xX41xX3xX7xX44xX3xX4xX3a3xX15xX16xX3xX2axX73xX3xXexXdxX8dxXexX3xX238xXdxX1exX6cxX3xXexX1xX40dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX8axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX67xX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xX72xce1cxX3xX5xX3abxX8axX3xX16xX12fcxXdxX8axX3xX15xX1xX2ddxX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX174xX23xX15xX10exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exXaxX12xXeaxX2bbxX15xX16xX3xX2fxX557xXdxX3xX2fxXdxX1exX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX174xX2bexX15xX16xX3xX4xX77xX4xX1xX3xX7xX21fxXbxX3xX72xX8dxXbxX8axX3xX5xXaexX1fxX3xXexX101xX22dxX3xX6cxX2bxXexX3xX4xX77xX4xX1xX3xX238xX1xX1axX6xX3xX1xX23exX4xX3xX4xX77xX4xX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX1exX1fxX8axX3xX1xX250xX3xX7xX41xX8axX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX395xX15xX16xX3xX58xX309xX15xX16xX3xX4xXbexX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1exX3xXexX1xXbexX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xX4xX1xX799xX3xX2axX27xX1axX3xX2axXdxX3b9xX1fxX3xX1xXf4xX15xX1xX3xX4xX3a3xX15xX16xX3xX2axX73xX3xXexXdxX8dxXexX3xX238xXdxX1exX6cxX3xXexX1xX40dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX8axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX67xX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xX72xX12fcxX3xX5xX3abxX8axX3xX16xX12fcxXdxX8axX3xX15xX1xX2ddxX15xX3xX2fxX30xX15xX3xX174xX23xX15xX10exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1axX58xX3exXaxX12xX553xX13xX1xX22dxX15xX16xX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xXexX1xXdxX8dxXexX3xXexX1xX5dxX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX219xX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX55xX1fxX3exX1exX15xX3xX3dxX3exX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xX15xX1xXdxX1exX6cxX3xX2fxX309xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX3axXexX3xX5xXaexXafxX15xX16xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX2axX73xX3xXexX27xX1axX3xX174xXaexX557xX4xX3xX4xX1xX1fxX3exX6bxX15xX3xX2axX77xX15xX16xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX2ddxX15xX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX6cxXaexX1fxX8axX3xXexX4e5xX15xX16xX3xX1xXafxXbxX3xXbxX1xX309xX4xX3xX2fxX309xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX5xX73xX15xX1xX3xX2axX27xX1axX8axX3xX4xX1xX799xX3xX2axX27xX1axX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdxX1exX6cxX3xX2fxX309xX3xX4xX1xX67xX15xX1xX3xXexX101xX4dexX3xX2fxXf4xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xX72xX14xX3exX3xX58xX5dxX15xX16xX3xX26exX23xX15xX16xX8axX3xX72xX14xX3exX3xX58xX5dxX15xX16xX3xX1xX1exX3xXexX1xX5a9xX15xX16xX3xX4xX1xX67xX15xX1xX3xXexX101xX4dexX3xX44xX3xX4xX77xX4xX3xX2axX4dexX6xX3xXbxX1xXaexX41xX15xX16xX10exX3xXeaxX1xX67xX15xX1xX3xX2fxX287xX3xXexX1xX8dxX8axX3xX7xX21fxXbxX3xXexX557xXdxX8axX3xX2fxXdxX1exX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX7xa24cxX3xXexXdxX8dxXbxX3xXexX309xX4xX3xX2axXaexXafxX4xX3xXeaxX6xX15xX3xX7bxX2bxX4xX3xX4xX1xX799xX3xX2axX27xX1axX3xXexX101xXdxX6bxX15xX3xX238xX1xX6xXdxX3xX44xX3xX15xX1xX22dxX15xX16xX3xX2axX4dexX6xX3xXbxX1xXaexX41xX15xX16xX3xX4xX35xX15xX3xX5xX27xXdxX642xX3xX207xX3xXa31xX1xX401xX3xX11exX67xX3xXexX1xXaexX3xXcxX1xXaexX40dxX15xX16xX3xXexX101xX5dxX4xX3xX55xX1fxX3exX1exX15xX3xX3dxX3exX3xX26exXfe0xX15xX16xX3xXcxX101xX323xX15xX3xXa31xX1xX1axX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX174xXdxX8dxXexX10exX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX101xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX207xXexX1xX1fxX6cxX174xX207xX6xX15xX58xX207xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf4cxX14xX3exX3xX58xX5dxX15xX16xX3xX3abxX3xXexX1xX395xX4xX3xXexXbexX15xX3xXexX101xX23exX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX58xX14xX15xX8axX3xXbxX1xX77xXexX3xX1xX1fxX3exX3xX58xX14xX15xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xX10xX1axX3xXbxX1xX1axX15xX16xX3xX4xX77xX4xX1xX3xX55xX250xX3xXeaxX1xX67xX3xX5a7xXdxX15xX1xXaxX3xX1xX101xX10xX214xX9xXaxX46xX4xX1xXdxX15xX1xX207xXexX101xXdxX46xX72xX6xX3exX207xX58xX1fxX15xX16xX207xX3exX207xXexX1xX1fxX4xX207xXexX1axX15xX207xXexX101xX1axX15xX16xX207xX15xX1xX6xX15xX207xX58xX6xX15xX207xXbxX1xX6xXexX207xX1xX1fxX3exX207xX58xX6xX15xX207xX4xX1xX1fxX207xXexX1xX10xX1axX207xXbxX1xX1axX15xX16xX207xX4xX6xX4xX1xX207xX1xX1axX207xX4xX1xXdxX207xX6cxXdxX15xX1xX46xX2xX10axX151xX151xX187xX2xX10exX1xXexX6cxXaxX12xX0xXdxX6cxX16xX3xX7xX101xX4xX9xXaxX46xX6cxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX86xX87xX46xX15xX10xX148xX7xX46xX2xX187xX151xX87xX46xX2xX196xX196xX58xX151xX2xX10axX151xX89xX151xX196xXexX10axX151xX10axX86xX86xX5xX87xX10exX19exXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX101xX1axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf4cxX14xX3exX3xX58xX5dxX15xX16xX3xX3abxX3xXexX1xX395xX4xX3xXexXbexX15xX3xXexX101xX23exX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX58xX14xX15xX8axX3xXbxX1xX77xXexX3xX1xX1fxX3exX3xX58xX14xX15xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xX10xX1axX3xXbxX1xX1axX15xX16xX3xX4xX77xX4xX1xX3xX55xX250xX3xXeaxX1xX67xX3xX5a7xXdxX15xX1xXaxX3xX1xX101xX10xX214xX9xXaxX46xX4xX1xXdxX15xX1xX207xXexX101xXdxX46xX72xX6xX3exX207xX58xX1fxX15xX16xX207xX3exX207xXexX1xX1fxX4xX207xXexX1axX15xX207xXexX101xX1axX15xX16xX207xX15xX1xX6xX15xX207xX58xX6xX15xX207xXbxX1xX6xXexX207xX1xX1fxX3exX207xX58xX6xX15xX207xX4xX1xX1fxX207xXexX1xX10xX1axX207xXbxX1xX1axX15xX16xX207xX4xX6xX4xX1xX207xX1xX1axX207xX4xX1xXdxX207xX6cxXdxX15xX1xX46xX2xX10axX151xX151xX187xX2xX10exX1xXexX6cxXaxX12xXf4cxX14xX3exX3xX58xX5dxX15xX16xX3xX3abxX3xXexX1xX395xX4xX3xXexXbexX15xX3xXexX101xX23exX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX58xX14xX15xX8axX3xXbxX1xX77xXexX3xX1xX1fxX3exX3xX58xX14xX15xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xX10xX1axX3xXbxX1xX1axX15xX16xX3xX4xX77xX4xX1xX3xX55xX250xX3xXeaxX1xX67xX3xX5a7xXdxX15xX1xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX101xX1axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXeaxX1xXdxX3b9xX1fxX3xX15xX6xX3exX3xXf2xX2xX15exX46xX2xX86xXfaxX8axX3xX11exX6xX15xX3xXcxX1fxX3exX36dxX15xX3xX16xXdxX77xX1axX3xXcxX101xX1fxX15xX16xX3xXaexX41xX15xX16xX3xXexX4e5xX3xX4xX1xX395xX4xX3xX1xX2bxXdxX3xX15xX16xX1xX4dexX3xXexX101xX5dxX4xX3xXexX1fxX3exX8dxX15xX3xXexX1axXf4xX15xX3xX21xX1fxX5a9xX4xX3xX1xX23exX4xX3xXexX2ddxXbxX3xX4xX1xX1fxX3exX36dxX15xX3xX2axX3b9xX3xXaxXf4cxX14xX3exX3xX58xX5dxX15xX16xX3xX3abxX3xXexX1xX395xX4xX3xXexXbexX15xX3xXexX101xX23exX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX58xX14xX15xX8axX3xXbxX1xX77xXexX3xX1xX1fxX3exX3xX58xX14xX15xX3xX4xX1xX3dxX8axX3xX4xX1xX30xX6cxX3xX5xX1axX3xX2axX40dxXdxX3xX7xX5a9xX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX58xX14xX15xX3xXexX1xX10xX1axX3xXexXaexX3xXexXaexX44xX15xX16xX8axX3xX2axX27xX1axX3xX2axX395xX4xX8axX3xXbxX1xX1axX15xX16xX3xX4xX77xX4xX1xX3xX55xX250xX3xXeaxX1xX67xX3xX5a7xXdxX15xX1xXaxX3xX15xX30xX6cxX3xX86xX87xX2xX194xX10exX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX2fxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX553xX11exX77xX6cxX3xX4xX41xX3xX7xX44xX8axX3xX4xX2bbxX15xX16xX3xX5xXf4xX6cxX3xX2fxX557xXdxX3xX174xXf4xX3xX4xX1axX15xX3xX207xX3xXeaxX77xX4xX1xX3xX58xX14xX15xX3xX2fxX2ddxX15xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX15xX1xX3axXexX642xXaxX3xX1xX101xX10xX214xX9xXaxX46xX58xX1axX6xX15xX207xXexX1xX10xX46xX174xX6xX6cxX207xX4xX1axX207xX7xX1axX207xX4xX1fxX15xX16xX207xX5xX6xX6cxX207xX2fxX1axXdxX207xX174xX6xX207xX4xX1axX15xX207xX4xX6xX4xX1xX207xX58xX6xX15xX207xX2fxX6xX15xX207xX1xXdxX10xX1fxX207xX21xX1fxX6xX207xX15xX1xX6xXexX46xX2xX10axX151xX15exX86xX10axX10exX1xXexX6cxXaxX12xX0xXdxX6cxX16xX3xX7xX101xX4xX9xXaxX46xX6cxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX86xX87xX46xX15xX10xX148xX7xX46xX2xX187xX151xX87xX46xX2xX196xX196xX58xX86xX2xX151xX151xX187xX15exX194xXexX151xX2xX89xX10axX10axX5xX87xX10exX19exXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX101xX1axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX553xX11exX77xX6cxX3xX4xX41xX3xX7xX44xX8axX3xX4xX2bbxX15xX16xX3xX5xXf4xX6cxX3xX2fxX557xXdxX3xX174xXf4xX3xX4xX1axX15xX3xX207xX3xXeaxX77xX4xX1xX3xX58xX14xX15xX3xX2fxX2ddxX15xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX15xX1xX3axXexX642xXaxX3xX1xX101xX10xX214xX9xXaxX46xX58xX1axX6xX15xX207xXexX1xX10xX46xX174xX6xX6cxX207xX4xX1axX207xX7xX1axX207xX4xX1fxX15xX16xX207xX5xX6xX6cxX207xX2fxX1axXdxX207xX174xX6xX207xX4xX1axX15xX207xX4xX6xX4xX1xX207xX58xX6xX15xX207xX2fxX6xX15xX207xX1xXdxX10xX1fxX207xX21xX1fxX6xX207xX15xX1xX6xXexX46xX2xX10axX151xX15exX86xX10axX10exX1xXexX6cxXaxX12xX553xX11exX77xX6cxX3xX4xX41xX3xX7xX44xX8axX3xX4xX2bbxX15xX16xX3xX5xXf4xX6cxX3xX2fxX557xXdxX3xX174xXf4xX3xX4xX1axX15xX3xX207xX3xXeaxX77xX4xX1xX3xX58xX14xX15xX3xX2fxX2ddxX15xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX15xX1xX3axXexX642xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX101xX1axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX26exX401xX3xX5xXf4xX3xX238xX1xf492xX15xX16xX3xX2axX4dexX15xX1xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX101xXaexX44xX15xX16xX3xX174xX6xX15xX3xX2baxX14xX15xX3xX2fxX2ddxX15xX3xX55xX1fxX3exX1exX15xX3xX3dxX3exX3xX75xa045xX3xb6d6xX15xX1xX3xXcxX101xX323xX15xX3xXcxX1xXf4xX15xX1xX3xX13xX6xX6cxX3xX238xX1xXdxX3xX15xX401xXdxX3xX2fxX3b9xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX4xX3dxX6xX3xX2axX1axXf4xX15xX3xX4xXbexX15xX16xX3xXexX77xX4xX3xX238xX1xX5a9xXdxX3xX58xX14xX15xX3xX2fxX2ddxX15xX3xXexX101xX1axX15xX16xX3xX21xX1fxX77xX3xXexX101xX287xX15xX1xX3xX1xX91fxX3xXexX101xXafxX3xX4xX77xX4xX3xX2axX4dexX6xX3xXbxX1xXaexX41xX15xX16xX3xX1xX1axXf4xX15xX3xXexX1xXf4xX15xX1xX3xX4xX1xXaexX41xX15xX16xX3xXexX101xX287xX15xX1xX3xX13xXcxX5a7xX10exX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX2fxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxaaeexXf82xX3xX55xX1axXf4xX15xX16xX3xXeaxX1xX67xX3xX11exX23xX1axX14dxX3xX11exXf4xXdxX3xX1xX23exX4xX3xX2fxX3b9xX3xX7xXf4xX15xX16xX3xX5xX23exX4xX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xXbxX1xX23xXdxX3xX2axXfe0xXexX3xX101xX6xX3xXexX1xXaexX40dxX15xX16xX3xX72xX1fxX3exX36dxX15xXaxX3xX1xX101xX10xX214xX9xXaxX46xX72xX6xX3exX207xX58xX1fxX15xX16xX207xX58xX6xX15xX16xX46xX16xX7xX207xX1xX1axX6xX15xX16xX207xX4xX1xXdxX207xX174xX6xX1axX207xX174xX6xXdxX207xX1xX1axX4xX207xX2fxX10xX207xX7xX6xX15xX16xX207xX5xX1axX4xX207xX4xX6xX15xX207xX174xX1axX207xXbxX1xX6xXdxX207xX58xX6xXexX207xX101xX6xX207xXexX1xX1fxX1axX15xX16xX207xX72xX1fxX3exX10xX15xX46xX2xX10axX151xX196xX10axX194xX10exX1xXexX6cxXaxX12xX0xXdxX6cxX16xX3xX7xX101xX4xX9xXaxX46xX6cxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX86xX87xX46xX15xX10xX148xX7xX46xX2xX187xX151xX87xX46xX2xX87xX151xX58xX2xX2xX15exX15exX86xX151xX196xXexX187xX15exX86xX86xX10axX5xX87xX10exX19exXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX1fxX23xX3xX1xX1axX27xXexX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX15xX3xXbxX1xX35xX15xX16xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX4xX41xX3xX7xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX101xX1axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cf6xXf82xX3xX55xX1axXf4xX15xX16xX3xXeaxX1xX67xX3xX11exX23xX1axX14dxX3xX11exXf4xXdxX3xX1xX23exX4xX3xX2fxX3b9xX3xX7xXf4xX15xX16xX3xX5xX23exX4xX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xXbxX1xX23xXdxX3xX2axXfe0xXexX3xX101xX6xX3xXexX1xXaexX40dxX15xX16xX3xX72xX1fxX3exX36dxX15xXaxX3xX1xX101xX10xX214xX9xXaxX46xX72xX6xX3exX207xX58xX1fxX15xX16xX207xX58xX6xX15xX16xX46xX16xX7xX207xX1xX1axX6xX15xX16xX207xX4xX1xXdxX207xX174xX6xX1axX207xX174xX6xXdxX207xX1xX1axX4xX207xX2fxX10xX207xX7xX6xX15xX16xX207xX5xX1axX4xX207xX4xX6xX15xX207xX174xX1axX207xXbxX1xX6xXdxX207xX58xX6xXexX207xX101xX6xX207xXexX1xX1fxX1axX15xX16xX207xX72xX1fxX3exX10xX15xX46xX2xX10axX151xX196xX10axX194xX10exX1xXexX6cxXaxX12xX1cf6xXf82xX3xX55xX1axXf4xX15xX16xX3xXeaxX1xX67xX3xX11exX23xX1axX14dxX3xX11exXf4xXdxX3xX1xX23exX4xX3xX2fxX3b9xX3xX7xXf4xX15xX16xX3xX5xX23exX4xX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xXbxX1xX23xXdxX3xX2axXfe0xXexX3xX101xX6xX3xXexX1xXaexX40dxX15xX16xX3xX72xX1fxX3exX36dxX15xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX101xX1axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXaxX11exXf4xXdxX3xX1xX23exX4xX3xX2fxX3b9xX3xX7xXf4xX15xX16xX3xX5xX23exX4xX3xX4xX77xX15xX3xX174xX2bxX3xXbxX1xX23xXdxX3xX2axXfe0xXexX3xX101xX6xX3xXexX1xXaexX40dxX15xX16xX3xX72xX1fxX3exX36dxX15xX8axX3xX238xX1xXbexX15xX16xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX4xX395xX3xX2fxXf4xX1axX3xX4xXaexX41xX15xX16xX3xX2fxX4dexX3xX5xXf4xX3xX6cxX73xXdxX3xX6cxX73xXdxX3xX44xX3xX2axX401xX8axX3xXexX1xX2ddxX6cxX3xX4xX1xX67xX3xX2axX8dxX15xX3xX1xX8dxXexX3xX15xX1xXdxX1exX6cxX3xX238xX1c4fxXaxX3xX207xX3xX1cf6xXf82xX3xX55xX1axXf4xX15xX16xX3xXeaxX1xX67xX3xX11exX23xX1axX3xX15xX401xXdxX10exX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX2fxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX1fxX5xX12xX0xX58xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX101xXaxX12xX0xX46xX58xXdxX2fxX12xX0xX46xX58xXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c51xX1fxXexX1xX1axX101xXaxX12xX1c51xX15xX1xX3xXcxX1xXaexX0xX46xXbxX12
Anh Thư