Tùng Ảnh và hành trình đến xã nông thôn mới nâng cao
(Baohatinh.vn) - Đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2013 nhưng cán bộ và nhân dân xã Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) không thỏa mãn, dừng lại mà tiếp tục xây dựng và thực hiện lộ trình bài bản, vững chắc để hoàn thành mục tiêu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2019.
9891xd5edxe359x9b9exf5d5x12a6bxae73x98bex1205axX7x12a5fxb7f4xbfedxd5e8xf639x115cexX5xbe2axXaxa16cxXcxddffxe3d9x1014dxX3x124e9xX15xX1xX3xad06x10575xX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexd377x1195fxX15xX1xX3x129bdxeac5xX15xX3x9e76x10d3exX3xX15xe0e8xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xb764xc08bxXdxX3xX15xdfb6xX15xX16xX3xX4xX6x12c7exX0xffdexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7aexX10xX6xf253xXaxX12xa296xef1axXexX3xX4xX1xb644x9e3cxX15xX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xc853x10f90xXcxcb23xed41xX3xXexda44xX3xX15xa88bxX3bxX3xa555xd701xX2xaae7xX3xX15xX1xb154xX15xX16xX3xX4xab64xX15xX3xcd19xd17fxX3xX1cxX1dxX3xX15xX1xX40xX15xX3xX5axX40xX15xX3xX2exX2fxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX75xX5dxc6d7xX4xX3xXcxX1xdcb3x12541xX3xX57xX1dxX3xXcxeaaaxX15xX1xX79xX3x10686xX1xX32xX15xX16xX3xXexX1xff41xX6xX3xX3bxX2fxX15xXb4xX3xX5axX7cxX15xX16xX3xX5xX5exXdxX3xX3bxX1dxX3xXexXdxX2bxXbxX3xXex100f7xX4xX3xX2exX40xf28bxX3xX5axdc50xX15xX16xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xXe9xX4xX3xX1xXdxed47xX15xX3xX5xX92xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX91xX1dxXdxX3xX91x11fc5xX15xXb4xX3xX1cxddebxX15xX16xX3xX4xX1x11238xX4xX3xX2axf48exX3xX1xX46xX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX3bxXe1xX4xX3xXexXdxbf99xX63xX3xX2axX5exXexX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX3xXexX25xX46xX15xX16xX3xX15xX7fxX3bxX3xX82xX83xX2xe563x12dfbxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfecexX46xX5axXe6xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexde87xX6xX5xXdxX16xX15x12a95xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xc5bdxXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX4xX10xX170xX46xX91x1063exX10xX4xXexX3xX5axX16xX3bxX10xX5axXdxX6xX3xX1cxXdxX5axX10xX46xX3xX3bxXbxa1eexXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXax10bafxXdxX5axXexX1xX176xX3xdff7xX2xX82xXbxX2exX17exX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX176xX3xX85xX1a8xX1a8xXbxX2exX17exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX48xX6xXbxXbxX7xX48xX46xXbxX10xX15xX48xX3bxX10xX5axXdxX6xX48xXexX1xX63xX3bxX91x122d5xXbxX9xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX1a8xX82xX48xd32dxX82xX5axX1a8xX82xX82xX2xac33xX82xX82xXexX1b9xX82xX1ffxX2xX5xd847xX170xX1cxX170xX85xX14exX208xX1ffxX14fxX193xXbxX16xXaxX3xX5axX6xXexX6xX170xXexXe6xXbxX10xX9xXaxX1cxXdxX5axX10xX46xX48xX3bxXbxX1a8xXaxX3xX5axX6xXexX6xX170xX10xX15xX4xX46xX5axX10xX9xXaxXexX48xX83xX78xX5axb155xX1f8xX5axX1f8xb19axc7b4xX82xX15fx9cbexb2aex1131dxX46xe7bcxX24axX85xX193x11a79xc989xXcxX1cxed75xX1xXe6xda4cxX24exX1b9xX63xXcxX7xX16xX1b9xX14exX57x10ef6xebd3xX25fx12c5dxddbdxX91xX82xX243xX82xX15fxX48xX10xX25xX48xX24axXexX1b2xXdxX24exX193xX1b9xX1b2xX262xe3b2xX246xXbxX1xXdxX208xX262xd625xX24exX15xX1b2xX27dxX48xX1xX248xX5xX2x1115bxX15fxXbfxX1ffxX85xX2xX246x10696xX2xX247xX247xd1ebxX242xX1b2xX7xX76xX25fxX24fxX14exXe6xX28exX16xX246xX242xd6a8xX16xX76xX15xX25fxX48x12477xX1ffxX78xXdxX27dx114e1xX1f8xX46xX2a5xX248xX5axX5xX243xX82xX15fxXexX27dxX1cxX276xX63xXbfxX6xX1a8xX292xX1a8xX24axX1b9xX252xX246xXbfxX247xXexXexX16xX14exX83xX28exX29fxX82xX7xX83xX23exX242xX1cxX1a8xX28exX57xX16xX243xX85x11a98xX243xX85xX2d7xXaxX3xX5axX6xXexX6xX170xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX170xX6xX5xXdxX16xX15xX176xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xX17exXaxX12xX0xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX25fxX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX76xXcxX78xX3xX5xX1dxX3xXbfxX1xX32xX15xX16xX3xX5axX7cxX15xX16xX3xX5xX5exXdxX0xX48xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xX3xXbxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX170xX6xX5xXdxX16xX15xX176xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xX17exXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX176xX3xX1ffxX82xX83xXbxX2exX17exX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX176xX3xX208xX1a8xX1f8xXbxX2exX17exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX48xX48xXdxX14fxX91xX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14fxX1cxX15xX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX1a8xX82xX48xX1f8xX82xX5axX1a8xX82xX2xX85xX1b9xX85xX1a8xXexX1a8xX2xX85xX14exX83xX5xX83xX14fxX193xXbxX16xX1ebxX25xX9xX1ffxX1ffxX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX247xX3cxXdxX3xX7xXe9xX3xX15x11f51xX3xX5xXe9xX4xX3xX5xX3cxX15xXb4xX3xX260xX63xXe6xX2bxXexX3xXexX40xX3bxX3xX4xX6xX46xXb4xX3xXexX1xX8exX15xX16xX3xX14exX48xX82xX83xX2xX14exXb4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX2axX2fxX3xX2axX89x123b0xX4xX3xX28exX15fxX76xX2d7xX3xXexa01dxX15xX1xX3xX57xX1dxX3xXcxXbaxX15xX1xX3xX4xX32xX15xX16xX3xX15xX1xb5e7xX15xX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX12xX76xX7fxX3bxX3xX82xX83xX2xX85xXb4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX5xX1dxX3xX2xX3xXexX25xX46xX15xX16xX3xX1f8xX3xX2exX2fxX3xX2ax12941xX63xX3xXexXdxX12axX15xX3xX4x102c2xX6xX3xXexX49fxX15xX1xX3xX2axX89xX496xX4xX3xX4xX32xX15xX16xX3xX15xX1xX4b2xX15xX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX76xXcxX78xX14fxX3xXcxX63xXe6xX3xX15xX1xXdxX12axX15xXb4xX3xXbfxX1xX32xX15xX16xX3xXexX1xXc7xX6xX3xX3bxX2fxX15xX3xX1cxX3cxXdxX3xXbfxX2bxXexX3xX260xX63xX108xX3xX2axfc98xXb4xX3xX4xX8exX15xX3xX91xX92xX3xX1cxX1dxX3xX15xX1xX40xX15xX3xX5axX40xX15xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexXe1xX4xX3xX91xX113xXexX3xXexX6xXe6xX3x12957xX4xX511xX15xX16xX3xX4xde9exXb4xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4x9e83xXbxe456xX3xX4xX8exX4xX3xXexXdxX12axX63xX3xX4xX1xad1axXb4xX3xX1cxX3cxXdxX3xX3bxXe1xX4xX3xXexXdxX12axX63xX3xXbfxX1xX32xX15xX16xX3xX15xX16xX7cxX15xX16xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX3xX2axcf86xXdxX3xX7xX58cxX15xX16xX3xX1cxX4b2xXexX3xX4xX1xX595xXexXb4xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX508xX15xX3xX4xX1xX46xX3xX15xX16xX89xX5caxXdxX3xX5axX40xX15xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX12xX585xX78xXe1xX4xX3xXexXdxX12axX63xX3xX260xX63xX6xX15xX3xXexX25xXb3xX15xX16xX3xX15xX1xX595xXexXb4xX3xX4xX58cxXexX3xX5xd39bxXdxX3xX15xX1xX595xXexX3xXexX25xX46xX15xX16xX3xX76xXcxX78xX3xX1cxef43xX15xX3xX5xX1dxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX3xX2axX5caxXdxX3xX7xX58cxX15xX16xX3xX16xX113xX15xX3xX1cxX3cxXdxX3xX1xX89xe9d8xX15xX16xX3xXexX1xXe1xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX508xX15xX3xX4xX511xX6xX3xX15xX16xX89xX5caxXdxX3xX5axX40xX15xX14fxX3xX5dxX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX76xXcxX78xX3xX25xedeaxXdxX3xX15xX1xX89xX15xX16xX3xXbxX1xX108xXdxX3xX16xXdxX10dxX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX8exXexX3xXexX25xXdxX117xX15xXb4xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX3xX4xX8exX4xX3xXexXdxX12axX63xX3xX4xX1xX5a4xX3xX1xca9bxX15xX3xX15xX10dxX6xX14fxX3xX76xX1xX4b2xX15xX3xXexX1xXaexX4xX3xX2axX55exX3xX2axX2fxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX4xX595xXbxX3xX511xXe6xXb4xX3xX4xX1xX5a4xX15xX1xX3xX260xX63xXe6xbc84xX15xX3xX260xX63xX8exX15xX3xXexX25xXdxXf7xXexX3xX1cxX1dxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX4xX8exX15xX3xX91xX92xXb4xX3xX15xX16xX89xX5caxXdxX3xX5axX40xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX2axX68exX15xX16xX3xXexX26xX15xX1xX3xX511xX15xX16xX3xX1xX92xX14fxX3xXcxX7cxX3xX2axX55exXb4xX3xX1x12814xX15xX16xX3xX15xX7fxX3bxXb4xX3xX2exX2fxX3xX2axX2fxX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xXbfxX2bxX3xX1xX46xX5exX4xX1xXb4xX3xX5xX92xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX4xXe1xX3xXexX1xX117xX3xX2axX117xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX3xX4xX8exX4xX3xXexXdxX12axX63xX3xX4xX1xX5a4xX3xX2axX5exXexX3xX1cxX1dxX3xX91xX6f4xX15xX3xX1cxX10dxX15xX16xX597xX3xX170xX3xX15fxX5a4xX3xXexX1xX89xX3xX5dxX108xX15xX16xX3xX511xXe6xXb4xX3xX262xX1xX511xX3xXex12399xX4xX1xX3xX28exX15fxX76xX2d7xX3xX2exX2fxX3xX24fxX1xX6xX15xX3xXcxXdxX2bxX15xX3xX2d7xdfbcxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xad9exX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX170xX6xX5xXdxX16xX15xX176xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xX17exXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX176xX48xX48xX4xX5axX15xX14fxX91xX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14fxX1cxX15xX48xX5axX10xX7xXbfxXexX46xXbxX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX2xX1f8xX48xX2xX85xX208xX5axX82xX83xX14exX85xX1f8xX82xX85xXexX1b9xX83xX1b9xX1f8xX5xX2xX83xX170xX1f8xX82xX5axX1b9xX83xX1ffxX1a8xX1a8xX85xX208xXexX14exX208xX83xX1a8xX83xX5xX83xX14fxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX78xX92xXexX3xX16xX55exX4xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX7cxX6xX3xX1xXdxXf7xX15xX3xX2axX5exXdxX3xX1cxX7cxX6xX3xX16xXdxX10dxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX15xaa00xXexX3xX2axc8dcxXbxX3xX5xX1dxX15xX16xX3xX260xX63xX12axX3xX247xXdxXf7xXexX3xX76xX6xX3bxX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX12xXcxX89xX3xXexX89xX65exX15xX16xX3xX585xXbfxX1xX32xX15xX16xX3xXexX1xXc7xX6xX3xX3bxX2fxX15xXb4xX3xXbfxX1xX32xX15xX16xX3xX5axX7cxX15xX16xX3xX5xX5exXdxX597xX3xX2axX2fxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX4xX8exX15xX3xX91xX92xXb4xX3xX15xX1xX40xX15xX3xX5axX40xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX4xXe1xX3xXexX1xX117xX3xX1xX55exX6xX3xX91xX73fxX15xX16xX3xX15xX1xX10dxX15xX16xX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX2axX92xX15xX16xXb4xX3xX1cxXdxXf7xX4xX3xX5xX1dxX3bxX3xXexX1xXdxX2bxXexX3xXexX1xXe9xX4xX14fxX3xX76xX16xX6xXe6xX3xX7xX6xX63xX3xXbfxX1xXdxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX4xX32xX15xX16xX3xX15xX1xX4b2xX15xX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX76xXcxX78xXb4xX3xX4xX8exX15xX3xX91xX92xX3xX1cxX1dxX3xX15xX1xX40xX15xX3xX5axX40xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexXe1xX4xX3xX1xX63xXe6xX3xX2axX92xX15xX16xX3xX1xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX26xX15xX3xX15xX16xX1dxXe6xX3xX4xX32xX15xX16xXb4xX3xX1xX1dxX15xX16xX3xXexX25xX7fxX3bxX3xXexa3c0xX3xX2axX68exX15xX16xX3xX2axX508xX63xX3xXexX89xXb4xX3xX4xX1xX49fxX15xX1xX3xXexX25xX6xX15xX16xXb4xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX595xXbxX3xX1xXf7xX3xXexX1xX58cxX15xX16xX3xX1xX5exX3xXexX508xX15xX16xX3xX1xX89xX3cxX15xX16xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX14fxX3xXcxX5a4xX15xX1xX3xX25xXdxX12axX15xX16xX3xX82xX3xX15xX7fxX3bxX3xX82xX83xX2xX1ffxX3xX170xX3xX82xX83xX2xX14exXb4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX2axX2fxX3xX1xX63xXe6xX3xX2axX92xX15xX16xX3xXexa90bxX15xX16xX3xX15xX16xX63xX68exX15xX3xX5xXe9xX4xX3xXexX25xX12axX15xX3xX82xX1f8xX1ffxX3xXexXa25xX3xX2axX68exX15xX16xXb4xX3xXexX25xX46xX15xX16xX3xX2axX55exXb4xX3xX15xX1xX40xX15xX3xX5axX40xX15xX3xX2axX7b2xX6xX3xXbxX1xX89xX6c6xX15xX16xX3xX1cxX1dxX3xX4xX46xX15xX3xX10xX3bxX3xX2exX6xX3xX260xX63xX12axX3xX2axX55exX15xX16xX3xX16xX55exXbxX3xXexX25xX12axX15xX3xX82xX2xX1b9xX3xXexXa25xX3xX2axX68exX15xX16xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX12x1059fxX15xX16xX3xX76xX16xX63xXe6xcd23xX15xX3xX15fxX8exX3xX255xX1xX63xX12axX3xX170xX3xXcxX25xX89xX65exX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xXcxX1xX32xX15xX16xX3xXcxXe9xX3xX4xX1xX46xX3xX91xXdxX2bxXexXb4xX3xX2exX8exX4xX3xX2axX7b2xX15xX1xX3xX2axX55exX15xX16xX3xX16xX55exXbxX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX76xXcxX78xX3xX5xX1dxX3xXexX25xX89xX3cxX4xX3xX1xX2bxXexX3xX5xX1dxX3bxX3xX4xX1xX46xX3xX3bxX26xX15xX1xX3xX1xX89xX65exX15xX16xX17exX3xX4xX6c6xX3xX7xX65exX3xX1xX5exX3xXexX508xX15xX16xX3xX2axX89xX496xX4xX3xX2axX508xX63xX3xXexX89xX3xX7x9a70xX3xXexX1xX63xX4b2xX15xX3xX5xX496xXdxX3xX1xX6c6xX15xX3xXexX25xX46xX15xX16xX3xX7xX108xX15xX3xX2exX63xX595xXexXb4xX3xX5xX89xX63xX3xXexX1xX32xX15xX16xXb4xX3xXbxX1xXe1xX4xX3xX1cxXe1xX3xXexX58cxXexX3xX4xX1xX46xX3xX2axX5caxXdxX3xX7xX58cxX15xX16xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX508xX15x110bdxX3xX262xX1xX5a4xX15xX1xX3xXexX7cxX3xX15xX1xX4b2xX15xX3xXexX1xXaexX4xX3xXexX1xX32xX15xX16xX3xX7xX63xX58cxXexX3xX2axX55exXb4xX3xX15xX16xX89xX5caxXdxX3xX5axX40xX15xX3xXcxX1xX32xX15xX16xX3xXcxXe9xX3xX15xX55exXdxX3xX25xXdxX12axX15xX16xXb4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX15xX55exXdxX3xX4xX1xX63xX15xX16xX3xX2axX6f4xX63xX3xX1xX7fxX15xX16xX3xX1xX8exXdxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX16xXdxX6xX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX76xXcxX78xX14fxX3xX76xX16xX89xX5caxXdxX3xX4xX55exX3xX4xX32xX15xX16xX3xX16xX55exXbxX3xX4xX32xX15xX16xXb4xX3xX15xX16xX89xX5caxXdxX3xX4xX55exX3xX4xX511xX6xX3xX16xX55exXbxX3xX4xX511xX6xX14fxX3xXcxX595xXexX3xX4xX108xX3xX2axX6f4xX63xX3xX1xX1dxXdxX3xX5xafc6xX15xX16xX3xX1cxX3cxXdxX3xX15xX1xX10dxX15xX16xX3xXbfxX2bxXexX3xX260xX63xX108xX3xX2axX5exXexX3xX2axX89xX496xX4xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xX3xXbxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX170xX6xX5xXdxX16xX15xX176xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xX17exXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX176xX3xX1ffxX82xX83xXbxX2exX17exX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX176xX3xX208xX1a8xX1f8xXbxX2exX17exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX48xX48xXdxX14fxX91xX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14fxX1cxX15xX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX1a8xX82xX48xX2xX85xX208xX5axX208xX83xX1ffxX82xX82xX1a8xX14exXexX1f8xX2xX1a8xX1a8xX5xX1ffxX170xX1f8xX82xX5axX1a8xX82xX2xX1a8xX2xX208xX1a8xXexX1a8xX85xX1ffxX1b9xX1ffxX5xX83xX14fxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX76xX1xX40xX15xX3xX5axX40xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX4xX1xX63xX15xX16xX3xX7xXaexX4xX3xX2axX68exX15xX16xX3xX5xXcbbxX15xX16xX3xX16xX55exXbxX3xX4xX32xX15xX16xXb4xX3xX16xX55exXbxX3xX4xX511xX6xX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xXb4xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX595xXbxX3xX4xX8exX4xX3xXexXdxX12axX63xX3xX4xX1xX5a4xX3xX1xX5exX3xXexX508xX15xX16xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX12xX5dxXcbbxX15xX3xX91xX64xXe6xX3xX260xX63xXe6xX2bxXexX3xX2axX7b2xX15xX1xX3xX1cxXdxXf7xX4xX3xXbxX1xX8exXexX3xXexX25xXdxX117xX15xX3xXbfxXdxX15xX1xX3xXexX2bxXb4xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX3xX2axX5caxXdxX3xX7xX58cxX15xX16xX3xX1cxX4b2xXexX3xX4xX1xX595xXexXb4xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX508xX15xX3xX4xX1xX46xX3xX15xX16xX89xX5caxXdxX3xX5axX40xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX4xX1xX5a4xX15xX1xX3xX5xX1dxX3xX15xX1xX10dxX15xX16xX3xX4xX1xX5a4xX15xX1xX3xX7xX8exX4xX1xX3xX585xXbfxX5a4xX4xX1xX3xX4xX508xX63xX597xX3xX4xX511xX6xX3xX2exX2fxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX91xX6xX15xX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXbfxX7b2xXbxX3xXexX1xX5caxXdxXb4xX3xXbxX1xX14xX3xX1xX496xXbxX3xXexX1xXe9xX4xX3xXexXdxXb30xX15xX14fxX3xXcxX7cxX3xX15xX7fxX3bxX3xX82xX83xX2xX85xX3xX170xX3xX82xX83xX2xX14exXb4xX3xX2exX2fxX3xX2axX2fxX3xX91xX6xX15xX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX1b9xX3xX260xX63xXe6xX2bxXexX3xX2axX7b2xX15xX1xX3xX1cxX6f4xX3xX4xX6c6xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX460xX3xXexX25xX496xX3xXexX25xX46xX15xX16xX3xXbxX1xX8exXexX3xXexX25xXdxX117xX15xX3xX7xX108xX15xX3xX2exX63xX595xXexXb4xX3xX4xX1xX7fxX15xX3xX15xX63xX32xXdxX3xX1cxX1dxX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX4xX6c6xX3xX7xX65exX3xX1xX5exX3xXexX508xX15xX16xX3xX1cxX3cxXdxX3xX7xX58cxX3xXexXdxX6f4xX15xX3xX16xXdxX108xXdxX3xX15xX16xX40xX15xX3xX1xX6c6xX15xX3xX82xX208xX3xXexXa25xX3xX2axX68exX15xX16xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX170xX6xX5xXdxX16xX15xX176xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xX17exXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX176xX3xX1ffxX82xX83xXbxX2exX17exX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX176xX3xX208xX1a8xX1f8xXbxX2exX17exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX48xX48xXdxX14fxX91xX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14fxX1cxX15xX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX1a8xX82xX48xX2xX85xX208xX5axX208xX83xX1ffxX82xX1a8xX1a8xX1b9xXexX1b9xX1ffxX82xX5xX2xX83xX170xX2xX14fxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX262xX6c6xX3xX7xX65exX3xX3bxX6xXe6xX3xXcxX1xX113xX15xX16xX3xX57xXdxX12axX15xX3xX65exX3xXexX1xX32xX15xX3xX262xX1xX40xX63xX3xX76xX92xXdxXb4xX3xX2exX2fxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX16xXdxX108xXdxX3xX260xX63xXe6xX2bxXexX3xX1cxXdxXf7xX4xX3xX5xX1dxX3bxXb4xX3xXexX1xX63xX3xX15xX1xX4b2xXbxX3xX4xX1xX46xX3xX82xX83xX3xX5xX6xX46xX3xX2axX92xX15xX16xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX12xXcxX7cxX3xX7xXe9xX3xX4xX1xX49fxX3xX2axX5exX46xX3xX260xX63xXe6xX2bxXexX3xX5xXdxXf7xXexX3xX1cxX1dxX3xX15xX1xX10dxX15xX16xX3xX4xX1xX5a4xX15xX1xX3xX7xX8exX4xX1xX3xX1xX460xX3xXexX25xX496xX3xXexX1xXdxX2bxXexX3xXexX1xXe9xX4xX3xX2axX55exXb4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX2axX2fxX3xX1xX46xX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX1f8xX48xX1f8xX3xXexXdxX12axX63xX3xX4xX1xX5a4xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX17exX3xX2xX82xX48xX2xX82xX3xXexX1xX32xX15xX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xXbfxX1xX63xX3xX5axX40xX15xX3xX4xX89xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX32xX15xX3xX1cxX7fxX15xX3xX1xX55exX6xX14fxX3xXcxX1xX8exX15xX16xX3xX14exX48xX82xX83xX2xX14exXb4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX2axX2fxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX28exX15fxX76xX2d7xX3xXexX49fxX15xX1xX3xX4xX32xX15xX16xX3xX15xX1xX4b2xX15xX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX14fxX3xX5dx1097bxX4xX3xX91xXdxXf7xXexXb4xX3xXexX25xX12axX15xX3xX5xXbaxX15xX1xX3xX1cxXe9xX4xX3xXbfxXdxX15xX1xX3xXexX2bxXb4xX3xXexX46xX1dxX15xX3xX2exX2fxX3xX4xX55exX3xX85xX82xX3xX3bxX32xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXbfxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX46xX3xXexX1xX63xX3xX15xX1xX4b2xXbxX3xXexX7cxX3xX208xX83xX3xXexX25xXdxXf7xX63xX3xX2axX2bxX15xX3xXexX25xX12axX15xX3xX2xX3xXexXa25xX3xX2axX68exX15xX16xX48xX15xX7fxX3bxX17exX3xX208xX1b9xX82xX3xX1xX92xX3xX7xX108xX15xX3xX2exX63xX595xXexXb4xX3xXbfxXdxX15xX1xX3xX5axX46xX6xX15xX1xX3xX4xX8exX3xXexX1xX117xXb4xX3xX2xX82xX3xXexXaaaxX3xX1xX496xXbxX3xXexX8exX4xXb4xX3xX1b9xX3xX57xXcxX25fxX3xX1cxX1dxX3xX82xX83xX3xX5axX46xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXf7xXbxX3xX1xX46xX5exXexX3xX2axX92xX15xX16xX3xX4xX55exX3xX1xXdxXf7xX63xX3xX260xX63xX108xX14fxX3xX76xX7fxX3bxX3xX82xX83xX2xX14exXb4xX3xXexX1xX63xX3xX15xX1xX4b2xXbxX3xX91xX26xX15xX1xX3xX260xX63xX40xX15xX3xX4xX511xX6xX3xX15xX16xX89xX5caxXdxX3xX5axX40xX15xX3xX89xX3cxX4xX3xX2axX5exXexX3xXexX25xX12axX15xX3xX1a8xX85xXb4xX85xX3xXexX25xXdxXf7xX63xX3xX2axX68exX15xX16xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX170xX6xX5xXdxX16xX15xX176xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xX17exXaxX12xX0xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX57xX89xX3cxX15xX16xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX0xX48xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xX3xXbxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX170xX6xX5xXdxX16xX15xX176xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xX17exXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX176xX3xX1ffxX82xX83xXbxX2exX17exX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX176xX3xX208xX1a8xX1f8xXbxX2exX17exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX48xX48xXdxX14fxX91xX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14fxX1cxX15xX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX1a8xX82xX48xX2xX85xX208xX5axX208xX83xX1ffxX82xX208xX2xX2xXexX1b9xX1b9xX1b9xX83xX5xX1f8xX170xX1f8xX82xX5axX1a8xX82xX2xX1a8xX1ffxX208xX14exXexX1ffxX1f8xX83xX208xX208xX5xX83xX14fxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX76xX1xXdxX6f4xX63xX3xXbfxX1xX63xX3xX5axX40xX15xX3xX4xX89xXb4xX3xX4xXaaaxX15xX16xXb4xX3xX1xX1dxX15xX16xX3xX25xX1dxX46xX3xX2exX6xX15xX1xX3xX91xX73fxX15xX16xX3xX4xX40xXe6xX3xX16xXdxX3cxXdxX3xX1xX6xXe6xX3xX4xX1x12914xX3xX3bxX5exX15xX3xX1xX108xX46xX3xX1xX1dxX15xX16xX3xXexX25xX7fxX3bxX3xX15xX7fxX3bxX3xXexX63xXaaaxXdxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX16xX26xX15xX3xX16xXdxX10dxXb4xX3xX4xX113xXexX3xXexX49fxX6xX3xX4xX32xX15xX16xX3xXbxX1xX63xX3xX1cxX7cxX6xX3xXexX5exX46xX3xX3bxX32xXdxX3xXexX25xX89xX5caxX15xX16xX3xX2exX6xX15xX1xX3xX7xX5exX4xX1xX3xX2axX8ffxXbxX3xX1cxX7cxX6xX3xX16xXdxX10dxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX15xX8fbxXexX3xX260xX63xX12axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX12xX5dxXdxX6f4xX63xX3xX2axX1232xX4xX3xX91xXdxXf7xXexX3xXexX25xX46xX15xX16xX3xX260xX63xX8exX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX76xXcxX78xX3xX65exX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX4xX1xX5a4xX15xX1xX3xX5xX1dxX3xX7xXe9xX3xX1xX7fxX15xX16xX3xX1xX8exXdxXb4xX3xXexXdxX12axX15xX3xXbxX1xX46xX15xX16xX3xX4xX511xX6xX3xX15xX16xX89xX5caxXdxX3xX5axX40xX15xX3xXexX25xX46xX15xX16xX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX8exXexX3xXexX25xXdxX117xX15xX3xXbfxX1xX63xX3xX5axX40xX15xX3xX4xX89xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xXb4xX3xX1cxX89xX5caxX15xX3xX3bxX63cxX63xX14fxX3x12879xX3xX15xX1xXdxX6f4xX63xX3xXbfxX1xX63xX3xX5axX40xX15xX3xX4xX89xXb4xX3xX4xX40xXe6xX3xX2axX6xXb4xX3xX16xXdxX2bxX15xX16xX3xX5xX1dxX15xX16xX3xX2axX89xX496xX4xX3xX16xX26xX15xX3xX16xXdxX10dxXb4xX3xXexX32xX15xX3xXexX5exX46xX17exX3xX1xX1dxX15xX16xX3xX25xX1dxX46xX3xX2exX6xX15xX1xXb4xX3xX4xXaaaxX15xX16xX3xX2exX6xX15xX1xX3xX91xX73fxX15xX16xX3xX4xX40xXe6xX3xX16xXdxX3cxXdxX3xX1xX6xXe6xX3xX4xX1xX14f9xX3xX3bxX5exX15xX3xX1xX108xX46xX3xX1xX1dxX15xX16xX3xXexX25xX7fxX3bxX3xX15xX7fxX3bxX3xXexX63xXaaaxXdxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX4xX113xXexX3xXexX49fxX6xX3xX4xX32xX15xX16xX3xXbxX1xX63xX14fxX14fxX14fxX3xX5dxX55exX3xX5xX1dxX3xX15xX1xX10dxX15xX16xX3xX15xX8fbxXexX3xX1cxX7fxX15xX3xX1xX55exX6xX3xX1cxX7cxX6xX3xXexX25xX63xXe6xX6f4xX15xX3xXexX1xX58cxX15xX16xXb4xX3xX1cxX7cxX6xX3xX1xXdxXf7xX15xX3xX2axX5exXdxX3xX3bxX1dxX3xX15xX16xX89xX5caxXdxX3xX5axX40xX15xX3xX15xX6c6xXdxX3xX2axX40xXe6xX3xX2axX6xX15xX16xX3xX2exX40xXe6xX3xX2axX113xXbxX3xX1cxX1dxX3xX16xX26xX15xX3xX16xXdxX10dxXb4xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexXe1xX4xX3xXbxX1xX8exXexX3xX1xX63xXe6xX3xXexX25xX46xX15xX16xX3xX4xX1xX1232xX15xX16xX3xX15xX89xX3cxX4xX3xX25x10c03xXexX3xX4xX8exX15xX3xX2axX5a4xX4xX1xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX3xX1cxX1dxX46xX3xX4xX63xX58cxXdxX3xX15xX7fxX3bxX3xX82xX83xX2xX14exX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xX3xXbxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX170xX6xX5xXdxX16xX15xX176xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xX17exXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX176xX3xX1ffxX82xX83xXbxX2exX17exX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX176xX3xX208xX1a8xX1f8xXbxX2exX17exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX48xX48xXdxX14fxX91xX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14fxX1cxX15xX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX1a8xX82xX48xX2xX85xX208xX5axX208xX83xX1ffxX82xX208xX82xX82xXexX1a8xX1a8xX2xX5xX83xX170xX1f8xX82xX5axX1a8xX82xX2xX208xX82xX208xX2xXexX208xX82xX1a8xX83xX1b9xX5xX83xX14fxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX247xX89xX5caxX15xX3xX3bxX63cxX63xX3xX65exX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xXbfxX1xX32xX15xX16xX3xX4xX1xX49fxX3xXexX5exX46xX3xX4xX108xX15xX1xX3xX260xX63xX6xX15xX3xX2axX8ffxXbxX3xX3bxX1dxX3xXbxX1xX108xXdxX3xX4xX55exX3xXexX1xX63xX3xX15xX1xX4b2xXbxX3xXexX7cxX3xXbfxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX1cxX89xX5caxX15xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xX15fxX5a4xX3xXexX1xX89xX3xX5dxX108xX15xX16xX3xX511xXe6xX3xX170xX3xX262xX1xX511xX3xXexX7b2xX4xX1xX3xX28exX15fxX76xX2d7xX3xX2exX2fxX3xX24fxX1xX6xX15xX3xXcxXdxX2bxX15xX3xX2d7xX7c9xX15xX16xX176xX3xX5dxX117xX3xX2axX5exXexX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xXb4xX3xX15xX16xX46xX1dxXdxX3xX7xXe9xX3xX5xX2fxX15xX1xX3xX2axX5exX46xXb4xX3xX4xX1xX49fxX3xX2axX5exX46xX3xX260xX63xXe6xX2bxXexX3xX5xXdxXf7xXexX3xX4xX511xX6xX3xX4xX595xXbxX3xX511xXe6xXb4xX3xX4xX1xX5a4xX15xX1xX3xX260xX63xXe6xX6f4xX15xXb4xX3xXbxX1xX108xXdxX3xXbxX1xX8exXexX3xX1xX63xXe6xX3xX1cxX6xXdxX3xXexX25xXcbbxX3xX4xX511xX6xX3xX4xX92xX15xX16xX3xX2axX68exX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX2exX55exX3bxXb4xX3xX7xXe9xX3xX4xX1xX511xX3xX2axX92xX15xX16xX3xX7xX8exX15xX16xX3xXexX5exX46xX3xX4xX511xX6xX3xX15xX16xX89xX5caxXdxX3xX5axX40xX15xX14fxX3xXcxX25xX46xX15xX16xX3xX2axX55exXb4xX3xXexX4b2xXbxX3xXexX25xX63xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX3xX4xX1xX46xX3xX1cxXdxXf7xX4xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX3xX4xX1xX595xXexX3xX5xX89xX496xX15xX16xX3xXexXdxX12axX63xX3xX4xX1xX5a4xX3xX82xX83xX3xX170xX3xXbfxX1xX63xX3xX5axX40xX15xX3xX4xX89xX3xX3bxX63cxX63xXb4xX3xX1cxX89xX5caxX15xX3xX3bxX63cxX63xX14fxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX4xX7c9xX15xX16xX3xX2axX2fxX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX5xX92xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX117xX3xX1xX1dxX15xX16xX3xX15xX7fxX3bxX3xX4xX55exX3xXexX1xX12axX3bxX3xX2xX83xX3xX170xX3xX2xX208xX3xX1cxX89xX5caxX15xX3xX3bxX63cxX63xX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX17exX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX2xX170xX82xX3xX7xX108xX15xX3xXbxX1xX64xX3bxX3xX23exX262xX23exX24fxX17exX3xXbxX1xX8exXexX3xXexX25xXdxX117xX15xX3xX1cxX1dxX3xX5axX63xXe6xX3xXexX25xX26xX3xXexX58cxXexX3xX1xX46xX5exXexX3xX2axX92xX15xX16xX3xX29fxX25fxX255xX2d7xX3xX4xX511xX6xX3xX4xX8exX4xX3xX5axX46xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXf7xXbxXb4xX3xX57xXcxX25fxXb4xX3xXexXaaaxX3xX1xX496xXbxX3xXexX8exX4xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xX3xXbxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX170xX6xX5xXdxX16xX15xX176xX3xX4xX10xX15xXexX10xX25xX17exXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX262xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX176xX3xX1ffxX82xX83xXbxX2exX17exX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX176xX3xX208xX1a8xX1f8xXbxX2exX17exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX48xX48xXdxX14fxX91xX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14fxX1cxX15xX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX1a8xX82xX48xX1f8xX82xX5axX1a8xX82xX2xX208xX208xX2xX208xXexX14exX85xX208xX1b9xX82xX5xX83xX14fxX193xXbxX16xX1ebxX25xX9xX1f8xX1f8xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX287xX1dxX15xX16xX3xX260xX63xX12axX3xX76xXcxX78xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX7cxX6xX3xX1xXdxXf7xX15xX3xX2axX5exXdxX3xX1cxX7cxX6xX3xX5xX89xX63xX3xX16xXdxX10dxX3xX2axX89xX496xX4xX3xX15xX8fbxXexX3xX1cxX7fxX15xX3xX1xX55exX6xX3xXexX25xX63xXe6xX6f4xX15xX3xXexX1xX58cxX15xX16xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX46xX5axXe6xXaxX12xX585xX24fxX1xX8exXexX3xX1xX63xXe6xX3xXexX25xX63xXe6xX6f4xX15xX3xXexX1xX58cxX15xX16xX3xX4xX8exX4xX1xX3xX3bxX5exX15xX16xXb4xX3xX1cxX7fxX15xX3xX1xX55exX6xXb4xX3xX5dxX108xX15xX16xX3xX91xX92xXb4xX3xX4xX1xX5a4xX15xX1xX3xX260xX63xXe6xX6f4xX15xX3xX1cxX1dxX3xX15xX1xX40xX15xX3xX5axX40xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX4xX1xX89xX6xX3xX5axX7cxX15xX16xX3xX5xX5exXdxX3xX1cxX3cxXdxX3xXbfxX2bxXexX3xX260xX63xX108xX3xX2exX2fxX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX76xXcxX78xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX3xX3bxX1dxX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexXe1xX4xX3xX4xX55exX3xX15xX1xXdxX6f4xX63xX3xX16xXdxX108xXdxX3xXbxX1xX8exXbxX3xX2axX68exX15xX16xX3xX91xX92xXb4xX3xX1xXdxXf7xX63xX3xX260xX63xX108xXb4xX3xXbxX1xX595xX15xX3xX2axX595xX63xX3xX1xX46xX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX3bxXe1xX4xX3xXexXdxX12axX63xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX3xX1cxX1dxX46xX3xX4xX63xX58cxXdxX3xX15xX7fxX3bxX3xX82xX83xX2xX14exX597xX3xX170xX3xX15fxX5a4xX3xXexX1xX89xX3xX5dxX108xX15xX16xX3xX511xXe6xXb4xX3xX262xX1xX511xX3xXexX7b2xX4xX1xX3xX28exX15fxX76xX2d7xX3xX2exX2fxX3xX24fxX1xX6xX15xX3xXcxXdxX2bxX15xX3xX2d7xX7c9xX15xX16xX3xXbfxX1x11dd0xX15xX16xX3xX2axX7b2xX15xX1xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX25xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX12axX15xX3xX260xX63xX6xX15xX176xX0xX48xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xX63xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX170xXexX1xX63xX3bxX91xX170xX6xX15xX5axX170xX7xX6xXbxX46xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX1dxX3xXcxXbaxX15xX1xX3xX4xX55exX3xXexX1xX12axX3bxX3xX2xX1b9xX3xX2exX2fxX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX1cxX1dxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX1xX25xX10xX2aaxX9xXaxX48xX4xX1xXdxX15xX1xX170xXexX25xXdxX48xX1xX6xX170xXexXdxX15xX1xX170xX4xX46xX170xXexX1xX10xX3bxX170xX2xX1b9xX170xX2exX6xX170xX5axX6xXexX170xX4xX1xX63xX6xX15xX170xX15xX46xX15xX16xX170xXexX1xX46xX15xX170xX3bxX46xXdxX170xX1cxX6xX170xX15xX46xX15xX16xX170xXexX1xX46xX15xX170xX3bxX46xXdxX170xX15xX6xX15xX16xX170xX4xX6xX46xX48xX2xX1f8xX14exX208xX82xX1ffxX14fxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX48xX3bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX82xX83xX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX85xX1ffxX48xX1f8xX82xX5axX2xX2xX83xX208xX14exX208xX1a8xXexX1a8xX1ffxX1a8xX208xX208xX5xX83xX14fxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1cxX12xX0xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX1dxX3xXcxXbaxX15xX1xX3xX4xX55exX3xXexX1xX12axX3bxX3xX2xX1b9xX3xX2exX2fxX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX1cxX1dxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX1xX25xX10xX2aaxX9xXaxX48xX4xX1xXdxX15xX1xX170xXexX25xXdxX48xX1xX6xX170xXexXdxX15xX1xX170xX4xX46xX170xXexX1xX10xX3bxX170xX2xX1b9xX170xX2exX6xX170xX5axX6xXexX170xX4xX1xX63xX6xX15xX170xX15xX46xX15xX16xX170xXexX1xX46xX15xX170xX3bxX46xXdxX170xX1cxX6xX170xX15xX46xX15xX16xX170xXexX1xX46xX15xX170xX3bxX46xXdxX170xX15xX6xX15xX16xX170xX4xX6xX46xX48xX2xX1f8xX14exX208xX82xX1ffxX14fxX1xXexX3bxXaxX12xX57xX1dxX3xXcxXbaxX15xX1xX3xX4xX55exX3xXexX1xX12axX3bxX3xX2xX1b9xX3xX2exX2fxX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX1cxX1dxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX29fxX8exX15xX16xX3xX82xX85xX48xX14exXb4xX3xX5axX89xX3cxXdxX3xX7xXe9xX3xX4xX1xX511xX3xXexX25xX26xX3xX4xX511xX6xX3xX24fxX1xX55exX3xX262xX1xX511xX3xXexX7b2xX4xX1xX3xX28exX15fxX76xX2d7xX3xXexX49fxX15xX1xX3xX5dxX1232xX15xX16xX3xX76xX16xXb3xX4xX3xX29fxX6c6xX15xX3xX170xX3xX24fxX1xX55exX3xXcxX25xX89xX65exX15xX16xX3xX91xX6xX15xX3xXcxX1xX89xX5caxX15xX16xX3xXexX25xXe9xX4xX3xX15fxX6xX15xX3xX262xX1xX49fxX3xX2axX5exX46xX3xX262xX1xX89xX6c6xX15xX16xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX78xXcx10d9exX242xX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX75xX76xXcxX78xX79xX3xXexX49fxX15xX1xXb4xX3xX57xX92xXdxX3xX2axX68exX15xX16xX3xXexX1xX64xX3bxX3xX2axX7b2xX15xX1xX3xX2exX8fbxXexX3xX4xX32xX15xX16xX3xX15xX1xX4b2xX15xX3xX2exX2fxX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX76xXcxX78xX3xX1cxX1dxX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXb4xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX3xX2axX2fxX3xX91xXc7xX3xXbxX1xXdxX2bxX63xX3xX2exX8fbxXexX3xX4xX32xX15xX16xX3xX15xX1xX4b2xX15xX3xX2exX2fxX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX76xXcxX78xXb4xX3xX76xXcxX78xX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xX3xX2axX496xXexX3xX2xXb4xX3xX15xX7fxX3bxX3xX82xX83xX2xX14exX14fxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1cxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20c9xX63xX12axX3xX1xX89xX6c6xX15xX16xX3xX4xX58cxX3xXcxXaaaxX15xX16xX3xX15fxX5a4xX3xXexX1xX89xX3xXcxX25xX508xX15xX3xX24fxX1xX174axX3xXexXe9xX3xXexXdxX15xX3xX4xX8exX15xX3xX2axX5a4xX4xX1xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xXaxX3xX1xX25xX10xX2aaxX9xXaxX48xX15xX46xX15xX16xX170xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX48xX260xX63xX10xX170xX1xX63xX46xX15xX16xX170xX4xX46xX170xXexX46xX15xX16xX170xX91xXdxX170xXexX1xX63xX170xXexX25xX6xX15xX170xXbxX1xX63xX170xXexX63xX170xXexXdxX15xX170xX4xX6xX15xX170xX5axXdxX4xX1xX170xX2exX6xX170xX15xX46xX15xX16xX170xXexX1xX46xX15xX170xX3bxX46xXdxX170xXbfxXdxX10xX63xX170xX3bxX6xX63xX48xX2xX1f8xX2xX1ffxX1ffxX2xX14fxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX48xX3bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX82xX83xX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX2xX1b9xX48xX1f8xX82xX5axX1b9xX83xX1ffxX1a8xX1b9xX82xX14exXexX85xX82xX82xX1a8xX82xX5xX83xX14fxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1cxX12xX0xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20c9xX63xX12axX3xX1xX89xX6c6xX15xX16xX3xX4xX58cxX3xXcxXaaaxX15xX16xX3xX15fxX5a4xX3xXexX1xX89xX3xXcxX25xX508xX15xX3xX24fxX1xX174axX3xXexXe9xX3xXexXdxX15xX3xX4xX8exX15xX3xX2axX5a4xX4xX1xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xXaxX3xX1xX25xX10xX2aaxX9xXaxX48xX15xX46xX15xX16xX170xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX48xX260xX63xX10xX170xX1xX63xX46xX15xX16xX170xX4xX46xX170xXexX46xX15xX16xX170xX91xXdxX170xXexX1xX63xX170xXexX25xX6xX15xX170xXbxX1xX63xX170xXexX63xX170xXexXdxX15xX170xX4xX6xX15xX170xX5axXdxX4xX1xX170xX2exX6xX170xX15xX46xX15xX16xX170xXexX1xX46xX15xX170xX3bxX46xXdxX170xXbfxXdxX10xX63xX170xX3bxX6xX63xX48xX2xX1f8xX2xX1ffxX1ffxX2xX14fxX1xXexX3bxXaxX12xX20c9xX63xX12axX3xX1xX89xX6c6xX15xX16xX3xX4xX58cxX3xXcxXaaaxX15xX16xX3xX15fxX5a4xX3xXexX1xX89xX3xXcxX25xX508xX15xX3xX24fxX1xX174axX3xXexXe9xX3xXexXdxX15xX3xX4xX8exX15xX3xX2axX5a4xX4xX1xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX76xX73fxX3bxX3xX91xX12axX15xX3xX5axXcbbxX15xX16xX3xX7xX32xX15xX16xX3xX287xX6xX3xX1xXdxX6f4xX15xX3xX1xXcbbxX6xXb4xX3xXexX1xX6c6xX3xX3bxX92xX15xX16xXb4xX3xX2exX2fxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX75xX5dxXaexX4xX3xXcxX1xXb3xX3xX170xX3xX57xX1dxX3xXcxXbaxX15xX1xX79xX3xXbfxX1xX32xX15xX16xX3xX4xX1xX49fxX3xX15xXaaaxXdxX3xXexXdxX2bxX15xX16xX3xX1cxX3cxXdxX3xXexX25xX63xXe6xX6f4xX15xX3xXexX1xX58cxX15xX16xX3xX4xX8exX4xX1xX3xX3bxX5exX15xX16xXb4xX3xX5xX1dxX15xX16xX3xXbfxX1xX46xX6xX3xX91xX108xX15xX16xXb4xX3xX5xX1dxX15xX16xX3xX1cxX7fxX15xX3xX1xX55exX6xXc04xXb4xX3xX15xX6c6xXdxX3xX2axX40xXe6xX3xX4xXcbbxX15xX3xX5xX1dxX3xX2axXdxX117xX3bxX3xX7xX8exX15xX16xX3xXexX25xX46xX15xX16xX3xXbxX1xX46xX15xX16xX3xXexX25xX1dxX46xX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX75xX76xXcxX78xX79xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1cxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX260xX63xXe6xX2bxXexX3xXexX40xX3bxX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX3xX1cxX1dxX46xX3xXexX1xX8exX15xX16xX3xX1b9xX48xX82xX83xX2xX14exXaxX3xX1xX25xX10xX2aaxX9xXaxX48xX15xX46xX15xX16xX170xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX48xXexX63xX15xX16xX170xX6xX15xX1xX170xX260xX63xXe6xX10xXexX170xXexX6xX3bxX170xX5axX6xXexX170xX4xX1xX63xX6xX15xX170xX2exX6xX170xX15xXexX3bxX170xXbfxXdxX10xX63xX170xX3bxX6xX63xX170xX1cxX6xX46xX170xXexX1xX6xX15xX16xX170xX1b9xX170xX82xX83xX2xX14exX48xX2xX1b9xX14exX1ffxX1f8xX1b9xX14fxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX48xX3bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX82xX83xX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX2xX83xX48xX2xX83xX1b9xX5axX1b9xX2xX1a8xX83xX83xX85xX1f8xXexX2xX14exX1ffxX208xX208xX5xX83xX14fxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1cxX12xX0xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX260xX63xXe6xX2bxXexX3xXexX40xX3bxX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX3xX1cxX1dxX46xX3xXexX1xX8exX15xX16xX3xX1b9xX48xX82xX83xX2xX14exXaxX3xX1xX25xX10xX2aaxX9xXaxX48xX15xX46xX15xX16xX170xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX48xXexX63xX15xX16xX170xX6xX15xX1xX170xX260xX63xXe6xX10xXexX170xXexX6xX3bxX170xX5axX6xXexX170xX4xX1xX63xX6xX15xX170xX2exX6xX170xX15xXexX3bxX170xXbfxXdxX10xX63xX170xX3bxX6xX63xX170xX1cxX6xX46xX170xXexX1xX6xX15xX16xX170xX1b9xX170xX82xX83xX2xX14exX48xX2xX1b9xX14exX1ffxX1f8xX1b9xX14fxX1xXexX3bxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX260xX63xXe6xX2bxXexX3xXexX40xX3bxX3xX2axX5exXexX3xX4xX1xX63xX64xX15xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX3xX1cxX1dxX46xX3xXexX1xX8exX15xX16xX3xX1b9xX48xX82xX83xX2xX14exX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX29fxX8exX15xX16xX3xX2xX1b9xX48xX85xXb4xX3xX24fxX1xX55exX3xX262xX1xX511xX3xXexX7b2xX4xX1xX3xX28exX15fxX76xX2d7xX3xXexX49fxX15xX1xX3xX5dxX1232xX15xX16xX3xX76xX16xXb3xX4xX3xX29fxX6c6xX15xX3xX170xX3xX24fxX1xX55exX3xXexX25xX89xX65exX15xX16xX3xX15fxX6xX15xX3xX262xX1xX49fxX3xX2axX5exX46xX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xXexX49fxX15xX1xX3xX57xX1dxX3xXcxXbaxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5xX2fxX15xX1xX3xX2axX5exX46xX3xX3bxX92xXexX3xX7xX58cxX3xX7xX65exXb4xX3xX15xX16xX1dxX15xX1xX3xX5xXdxX12axX15xX3xX260xX63xX6xX15xX3xX2axXdxX3xXbfxXdxX117xX3bxX3xXexX25xX6xXb4xX3xX5xX1dxX3bxX3xX1cxXdxXf7xX4xX3xX1cxX3cxXdxX3xX1xX63xXe6xXf7xX15xX3xX5dxXaexX4xX3xXcxX1xXb3xX3xX1cxX6f4xX3xX4xX32xX15xX16xX3xXexX8exX4xX3xX5xX2fxX15xX1xX3xX2axX5exX46xXb4xX3xX4xX1xX49fxX3xX2axX5exX46xX3xX2exX2fxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX2exX40xXe6xX3xX5axXe9xX15xX16xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX75xX76xXcxX78xX79xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1cxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX4xX6c6xX3xX91xX108xX15xX3xX1xX46xX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX208xX48xX208xX3xXexXdxX12axX63xX3xX4xX1xX5a4xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xXaxX3xX1xX25xX10xX2aaxX9xXaxX48xX15xX46xX15xX16xX170xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX48xXexX63xX15xX16xX170xX6xX15xX1xX170xX4xX46xX170xX91xX6xX15xX170xX1xX46xX6xX15xX170xXexX1xX6xX15xX1xX170xX208xX170xX208xX170xXexXdxX10xX63xX170xX4xX1xXdxX170xX2exX6xX170xX15xX46xX15xX16xX170xXexX1xX46xX15xX170xX3bxX46xXdxX170xXbfxXdxX10xX63xX170xX3bxX6xX63xX48xX2xX1b9xX1b9xX1b9xX1b9xX1a8xX14fxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX48xX3bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX82xX83xX48xX15xX10xX1b2xX7xX48xX2xX14exX83xX83xX48xX1f8xX82xX5axX83xX2xX1f8xX85xX1a8xX82xX14exXexX14exX1ffxX1b9xX1ffxX1f8xX5xX83xX14fxX193xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX25xX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX15xX40xX15xX16xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1cxX12xX0xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX4xX6c6xX3xX91xX108xX15xX3xX1xX46xX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX208xX48xX208xX3xXexXdxX12axX63xX3xX4xX1xX5a4xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xXaxX3xX1xX25xX10xX2aaxX9xXaxX48xX15xX46xX15xX16xX170xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX48xXexX63xX15xX16xX170xX6xX15xX1xX170xX4xX46xX170xX91xX6xX15xX170xX1xX46xX6xX15xX170xXexX1xX6xX15xX1xX170xX208xX170xX208xX170xXexXdxX10xX63xX170xX4xX1xXdxX170xX2exX6xX170xX15xX46xX15xX16xX170xXexX1xX46xX15xX170xX3bxX46xXdxX170xXbfxXdxX10xX63xX170xX3bxX6xX63xX48xX2xX1b9xX1b9xX1b9xX1b9xX1a8xX14fxX1xXexX3bxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX4xX6c6xX3xX91xX108xX15xX3xX1xX46xX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX208xX48xX208xX3xXexXdxX12axX63xX3xX4xX1xX5a4xX3xX2exX2fxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX25xX46xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX5dxX55exX3xX5xX1dxX3xX2axX8exX15xX1xX3xX16xXdxX8exX3xX260xX63xX6xX3xX2axX496xXexX3xXbfxXdxX117xX3bxX3xXexX25xX6xXb4xX3xXbfxX1xX108xX46xX3xX7xX8exXexX3xX4xX8exX4xX3xXexXdxX12axX63xX3xX4xX1xX5a4xX3xX2exX2fxX3xX76xXcxX78xX3xXbfxXdxX117xX63xX3xX3bxX63cxX63xX3xX4xX511xX6xX3xX247xX7fxX15xX3xXbxX1xXcbbxX15xX16xX3xX5dxXdxX6f4xX63xX3xXbxX1xX58cxXdxX3xX15xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX15xX3xX3bxX3cxXdxX3xX57xX1dxX3xXcxXbaxX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xX8exX4xX3xX7xX65exXb4xX3xX15xX16xX1dxX15xX1xX3xX5xXdxX12axX15xX3xX260xX63xX6xX15xX3xXexX5exXdxX3xX2exX2fxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1xX3xX75xX5dxXaexX4xX3xXcxX1xXb3xX79xX3xX1cxX1dxX46xX3xX4xX1xXdxX6f4xX63xX3xX1b9xX48xX2xX14fxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1cxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX63xX5xX12xX0xX5axXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX1cxX12xX0xX48xX5axXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX252xX63xXexX1xX46xX25xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX57xX46xX1dxXdxX0xX48xXbxX12
Thanh Hoài