Thủ tướng Malaysia tuyên bố giải tán Quốc hội
Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 6/4, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố sẽ giải tán quốc hội vào ngày 7/4.
df1ax12723x1445ax10f16xf7b9xfdbex1065bx148e0x1206fxX7x151d6x123ddx13010x12f86x10948x16ef7xX5x14e5axXax11578xXcxX1xe532xX3xXex1222dx11c16x15630xf765xX3xe0a5xX6xX5xX6x15b8cxX7xXdxX6xX3xXex141f1xX21xfc1exX1axX3xf3dcx147e7xX3xX1bxXdx109caxXdxX3xXexe992xX1axX3xfb7cxX27xX2dxX4xX3xX1xf95exXdxX0x16086xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf40fxX10xX6x12c6bxXaxX12x104ddxX1xX35xXexX3xX2cxXdxe3a5xX27xX3xXex11045xX29xX1axX3xXexX61xX27xX21x13233xX1axX3xX1x12f75xX1axX1xX3xe585xX27xX2dxX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1axX1bx10f04xX21xX3xe8fexX41x1128ax12519xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3x11761xX6x10504xXdxX2cxX3x14544xX6x1483dxX6x10d24xX3xXexX27xX21xX29xX1axX3xX2cxX2dxX3xX7x104baxX3xX1bxXdxX31xXdxX3xXexX35xX1axX3xX71xX27xX2dxX4xX3xX1xX3exXdxX3xed17xX7cx14816xX3xX1axX1bxX7cxX21xX3x11b0cxX41xX81x148efxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16e44xXc3xX53xX21xXaxX12xX97xX1xXdx10103x12abexX3xXa1x13e39xX3x1325cxX3xX1ax1124bxXe7xX3xX4xX15xX6xX3x11ca9xX1axX1bxX3xX97xX6xX99xXdxX2cxX3xX9dxX6xX9fxX6xXa1xX3xX7xXadxX3xXa1x16824xXexX3xXexX1x14b35xX4xX3xXc1xX7cxXc3xX3xX1axX1bxX7cxX21xX3xe3fcxX81xX41xX7fxX3xXexX19xXdxXcdxX3xXcxX27xX21xX3xX1axX1xXdxX29xX1axX3xXexX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xebf1xX3xXexX1xX5dxX3xX1bxXdxX31xXdxX3xXexX35xX1axX3xX71xX27xX2dxX4xX3xX1xX3exXdxX3xX2cx11f99xXexX3xXa1xXeaxX3xX5xX10fxX4xX3xX1axX7cxXc3xX3xXexX61xX18xX19xX4xX3xXa1xX1xXdxX3xX1axX1xXdxXe6xXe7xX3xXa1xXeaxX3xX4xX15xX6xX3xXe7xX6dxX1axX1xX3xXa1xX10axXexX3xXexX1xX10fxX4xX3xXc1xX7cxX3xXa1xX29xX27xX3xX1bx10c0exXdxX3xX4xX27xX3exX4xX3xX2cx10961xX27xX3xX4xee20xXcdxX3xf2fexXdxXe6xX4xX3xX1bxXdxX31xXdxX3xXexX35xX1axX3xX71xX27xX2dxX4xX3xX1xX3exXdxX3xXe7xe31fxX3x15009xX18x167ffxX1axX1bxX3xX4xX1xXc3xX3xXe7xX3exXexX3xX4xX27xX3exX4xX3xXex16cdbxX1axX1bxX3xXexX27xX21xX5dxX1axX3xX4xX19bxX3xX1b8xX18x171e9xX4xX3xX4xXc3xXdxX3xX5xX7cxX3xXa1xX1xX13axX3xXa1xX1xXefxX1axX3xX1axX1xX153xXexX3xXexefb6xX3xXexX61xX18xX19xX4xX3xXexX19xXdxX3xX1axX6xX21xX3xX1b8xX2dxXdxX3xXc1xX19xXdxX3xX5xXdxX29xX1axX3xXe7xXdxX1axX1xX3xX4xX197xXe7xX3xX71xX27xX21xX69xX1axX3xX5xf1e8xX27xX3xX1axXefxXe7xX3xX4xX15xX6xX3xXf6xX1axX1bxX3xX97xX6xX99xXdxX2cxXcdxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXe7xX6xX61xX1bxXdxX1ax10451xX3xX11bxXbxdf7fxX3xX6xX27xXexXc3x1655fxXaxX12xX0xXexX2cxXc3xX53xX21xX12xX0xXexX61xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxXe7xX1bxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24exX41xX41xXdxXcdxX2cxX6xXc3xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxXc1xX1axX41xX1axX10xf475xX7xX41xX2xfe75xX2xX81xX41xXcaxXcaxX53xXecxX2xX11bxX11bxX290xX81xXecxXex1608fx1426exX29fxX2xX5xX2a0xXcdxX99xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX27xX3xXexX27xXc3xX1axX1bxX3xXe7xX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3xXexX27xX21xX10xX1axX3xX2cxXc3xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xXexX6xX1axX3xX71xX27xXc3xX4xX3xX1xXc3xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXe7xX7x1636bxXbxX1xXc3xXexXc3xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX61xX12xX0xXexX61xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15f46xX6xXbxXexXdxXc3xX1axXaxX12xf916xX1axX1bxX3xX97xX6xX99xXdxX2cxX3xX9dxX6xX9fxX6xXa1xX3xXbxX1xX35xXexX3xX2cxXdxX5dxX27xX3xXexX61xX29xX1axX3xXexX61xX27xX21xX69xX1axX3xX1xX6dxX1axX1xX3xXexX27xX21xX29xX1axX3xX2cxX2dxX3xX1bxXdxX31xXdxX3xXexX35xX1axX3xX71xX27xX2dxX4xX3xX1xX3exXdxXcdxX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX61xX12xX0xX41xXexX2cxXc3xX53xX21xX12xX0xX41xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxXc3xX53xX21xXaxX12xXcxX61xXc3xX1axX1bxX3xX2cxX7cxXdxX3xXbxX1xX35xXexX3xX2cxXdxX5dxX27xX3xX11bxXecxX3xXbxX1xX10fxXexX3xX4xX15xX6xX3xXe7xX6dxX1axX1xX3xXexX61xX29xX1axX3xXexX61xX27xX21xX69xX1axX3xX1xX6dxX1axX1xX82xX3xXf6xX1axX1bxX3xX97xX6xX99xXdxX2cxX3xX1b8xed14xX3xX1b8xX18xX6xX3xX61xX6xX3xX1axX1x155bcxX1axX1bxX3xX5x16675xX3xX53xXc3xX3xX1b8xX5dxX3xX1bxXdxX31xXdxX3xXexX35xX1axX3xX71xX27xX2dxX4xX3xX1xX3exXdxX3xX7xX19xXe7xXcdxX3xX319xX1axX1bxX3xX97xX6xX99xXdxX2cxX3xX4x10c81xX1axX1bxX3xX1axX13axXdxX3xXc1xX69xX3xX1axX1xX3dbxX1axX1bxX3xXexX1xX7cxX1axX1xX3xXex12b82xX27xX3xX4xX15xX6xX3xX1b8xX153xXexX3xX1axX18xX19xX4xX3xX53xX18xX19xXdxX3xX7xX422xX3xX5xX3d0xX1axX1xX3xX1b8xf90exXc3xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1x15858xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX53xXc3xX3xXf6xX1axX1bxX3xX1b8x16bdaxX1axX1bxX3xX1b8xX197xX27xX3xXexX61xXc3xX1axX1bxX3xXecxX3xX1axXefxXe7xX3xX71xX27xX6xX3xX4xX40axX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xX4xX35xX4xX3xX7xX35xX1axX1bxX3xXa1xXdxX10axX1axX3xXe7xX7cxX3xX4xX1xX449xX1axX1xX3xX71xX27xX21xX69xX1axX3xX4xX15xX6xX3xXf6xX1axX1bxX3xX1b8xX18xX6xX3xX61xX6xXcdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxXc3xX53xX21xXaxX12xXcxX1xX10xXc3xX3xX71xX27xX21xX3xX1b8x127c7xX1axX1xX3xX4xX15xX6xX3xX50xXdxX10axX1axX3xXbxX1xX35xXbxX3xX1dxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX82xX3xX7xX6xX27xX3xXa1xX1xXdxX3xX71xX27xX2dxX4xX3xX1xX3exXdxX3xX1bxXdxX31xXdxX3xXexX35xX1axX82xX3xXe7xX3exXexX3xX4xX27xX3exX4xX3xX2cxX197xX27xX3xX4xX19bxX3xX7xXadxX3xX53xXdxe7a5xX1axX3xX61xX6xX3xXexX61xXc3xX1axX1bxX3xXc1x10696xX1axX1bxX3xX7fxX2a0xX3xX1axX1bxX7cxX21xXcdxX3xX19exXdxXe6xX4xX3xX153xX1axX3xX1b8xX4c5xX1axX1xX3xX1axX1bxX7cxX21xX3xX2cxX197xX27xX3xX4xX19bxX3xX7xXadxX3xX1b8xX18xX1dbxX4xX3x15ee2xX21xX3xX2cxX6xX1axX3xXddxX197xX27xX3xX4xX19bxX3xX71xX27xX21xX10axXexX3xX1b8xX4c5xX1axX1xX82xX3xXexX1xX10xXc3xX3xXexX61xX27xX21xX69xX1axX3xXexX1xXf6xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX1dxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3xXexX1xX6dxX3xX4xX13axX3xXexX1xX5dxX3xX1b8xX18xX1dbxX4xX3xXexX1ccxX3xX4xX1xX459xX4xX3xXc1xX7cxXc3xX3xX1axX19bxX6xX3xX1b8xX197xX27xX3xXexX1xX35xX1axX1bxX3xXecxX82xX3xXexX61xX18xX19xX4xX3xXa1xX1xXdxX3xXexX1xX35xX1axX1bxX3xX5xX511xX3xXefxX1axX3xX4xX1xX6xX21xX3xX9dxX6xXe7xX6xX53xX6xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1bxX18xX1baxXdxX3xX50x116b3xXdxX3xX1bxXdxX35xXc3xX3xX2cxe16dxXexX3xX1b8xX197xX27xXcdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxXc3xX53xX21xXaxX12xf8a3xX19xX4xX3xXexX449xX1axX1xX3xX7xXadxX3xX4xX13axX3xX2xX81xX82xX29fxX3xXexX61xXdxXe6xX27xX3xX4xX19bxX3xXexX61xXdxX3xX1dxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3xX1b8xX15xX3xX1b8xXdxX69xX27xX3xXa1xXdxXe6xX1axX3xX2cx1439exX3xXbxX1xXdxX10axX27xX3xXexX61xXc3xX1axX1bxX3xX4xX27xX3exX4xX3xX2cxX197xX27xX3xX4xX19bxX3xX7xX5e9xXbxX3xXexX19xXdxXcdxX3x14f19xXdxX29xX1axX3xXe7xXdxX1axX1xX3xX4xX197xXe7xX3xX71xX27xX21xX69xX1axX3xXddxX6xX61xXdxX7xX6xX1axX3xX97xX6xX7xXdxXc3xX1axX6xX5xX3x10f26xXddxX97x1506bxX3xX7xXadxX3xX4xXf6xX1axX1bxX3xX2cxX2dxX3xX71xX27xX21xX3xX1b8xX4c5xX1axX1xX3xXc1xX69xX3xX2cxX197xX27xX3xX4xX19bxX3xXc1xX7cxXc3xX3xXexX2dxXdxX3xXcaxX41xX81xXcdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxXc3xX53xX21xXaxX12xX310xX27xX3exX4xX3xXexX1ccxX1axX1bxX3xXexX27xX21xX5dxX1axX3xX4xX19bxX3xX5xX197xX1axX3xXexX1xX459xX3xX2xX81xX3xX7xX5e9xXbxX3xXexX19xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX1dxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3xX7xXadxX3xX2cxX197xX27xX3xX61xX6xX3xX11bxX11bxX11bxX3xXexX1xX7cxX1axX1xX3xXc1xXdxX29xX1axX3xXexX61xXc3xX1axX1bxX3xX1xX440xX3xXc1xXdxXe6xX1axX3xXexX1xX10xXc3xX3xX71xX27xX21xX3xX1b8xX4c5xX1axX1xX3xX4xX15xX6xX3xX54cxX21xX3xX2cxX6xX1axX3xX2cxX197xX27xX3xX4xX19bxXcdxX3xX310xX35xX4xX3xX1b8xX31xX1axX1bxX3xX1xXc3xfb7bxX4xX3xX5xXdxX29xX1axX3xXe7xXdxX1axX1xX3xX4xX197xX1axX3xX1b8xX440xXexX3xX2xX2xX11bxX3xX1bxX1xX10axX3xXexX440xXdxX3xX71xX27xX2dxX4xX3xX1xX3exXdxX3xX1b8xX5dxX3xX1b8xX15xX3xX1b8xX440xXdxX3xX1b8xX6xX3xX7xX2dxXcdxX3xX97xXefxXe7xX3xX1axX6xX21xX82xX3xX5xXdxX29xX1axX3xXe7xXdxX1axX1xX3xX4xX197xXe7xX3xX71xX27xX21xX69xX1axX3xX4xX15xX6xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX97xX6xX99xXdxX2cxX3xX9dxX6xX9fxX6xXa1xX3xXc1xX7cxX3xX5xXdxX29xX1axX3xXe7xXdxX1axX1xX3xX1b8xX2dxXdxX3xX5xe125xXbxX3xX56xX6xXa1xX6xXexX6xX1axX3xX50xX6xX61xX6xXbxX6xX1axX3xX685xX56xX50xX3xX2e9xX3xX660xXdxX29xX1axX3xXe7xXdxX1axX1xX3xX50xX21xX3xXc1xX18exX1axX1bxX688xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX422xX27xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX6xX1xX6xXexX1xXdxX61xX3xX1dxXc3xX1xX6xXe7xX6xX53xX3xX7xXadxX3xX5xX7cxX3xX1axX1xX3dbxX1axX1bxX3xX1b8xX2dxXdxX3xXexX1xX15xX3xX4xX440xX1axX1xX3xXexX61xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX449xX1axX1xXcdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15457xXc3xX27xX61xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc3xX3xX19ex116d3xX19exXcdxX19exX97xX0xX41xXbxX12