Truyện cười: Đợi em lâu quá!
* Hai vợ chồng chuẩn bị đi chơi. Vợ hăng hái:
68aexbb8cxc0dax7e4ax703dx92c9x7c25xe99exc5f9xX7xa0d2xbfd8x9b50x7700xef75x7736xX5xa9e0xXax879dxXcxa931xe95ex9f6axbc8ex7ebaxX3xX4xd230x721cxXdxacd0xX3xc588x7910xXdxX3xX10x8cafxX3xX5xd38bxX15xX3x9289xX15x8f59xcc94xX0xe456xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb687xX10xX6xbffbxXaxX12xb8a0xX3xX3fxX6xXdxX3xf306xX21xX3xX4xX1x9ab8xX18x8d4cxX3xX4xX1xX15x9d13xX18xX3xc6c8xa523xX3xf87cxXdxX3xX4xX1x989axXdx71e2xX3xa85dxX21xX3xX1x7cd7xX18xX52xX3xX1xX2dxXdxX1exX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxab23xa8bdxX42xX16xXaxX12xd5e9xX3xc462xX6xX82xX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX4xc8b4xX82xX3xX14xX28xX15x8dc0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX82xX42xX16xXaxX12xX87xX3x75f2xX18xX1xX3xX4xX97xX82xX3xX14xX50xXdxd2ecxX3xX18xX1xX1bxX18xX52xX3xX5dxX21xXdxX3xX10xX25xX3xXexX14xX6xX18xX52xX3xX5dxXdxf9b8xX25xX3x6c73xX82xX18xX52xX3xX18x9b70xX3xX5xX97xXdxX3xX4bxb255xX16xX64xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX82xX42xX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX45xX3xX81xX62xXdxX3xX18xX1xXdxb663xX15xX3xX4bxb681xX18xX3xX25xXe7xXbxX0xX30xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX82xX42xX16xXaxX12xd543xb595xXexX3xXbxX1x81f9xX3xX18x9267xX3xX5dx9c32xXdxX3xX4xX1xX50xX18xX52xX3xX5xbbe7xXbxX3xX4xX1xX82xX3xX1xX17xX3xXexX1x9431xX18xX52xX3xX18xX1bxca6fxX4xX3xX18xXe0xX18xX52xX3xe4c9xX3xX1xX50xX3xX5axX62xXdxX3xX18xX52xX82x7786xXdxX3xXexX14xX1cxXdxX3xX4x9f40xX6xX3xX52xXdxX6xX3xX5dxcf32xX18xX1xX3xX5dxXd7xX3xX5axX174xX3xXexX6xX3xX4xXe0xX3xXexX1xXd7xX3xX5axX62xXdxX3xX5xX139xXdxX3xX4xX1xX15axX18xX52xX3xX5ax6ec3xX82xX3xXbxX1xX185xX64xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX82xX42xX16xXaxX12xX87xX3xd5fbxX18xX52xX3xX4xX1xX50xX18xX52xX3xX18xX52xX2dxX18xX3xX18xX52xX57xX25xX1exX3xa13bx8296xX82xX18xX3xX4xX2dxX3xX4bxX82xXdxX3xX18xX52xX174xX16xX3xX18xX174xX82xX3xX4x7084xX18xX52xX3xX5axX62xXdxX3xX25xX174xX3xX4xXe0xX3xX52xX174xX16xX3xX5dxXdxX3xXexbf7axX3xX18xX174xX82xX3xX5dxX28xX15x974axX64xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX82xX42xX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX45xX3xXcxX82xX174xX18xX3xX42xXdxX17xX18xX0xX30xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX82xX42xX16xXaxX12xX1dcxX1xX1cxX3xX4bxX21xX3xXexX14xX6xX18xX52xX3xX5dxXdxXd7xX25xX3xX52xa59dxX18xX3xX4x7c75xX3xXexXdxc187xX18xX52xX3xX5dxX50xX18xX52xX3xX1xX50xXc0xX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX50xX18xX52xX3xX5axX15xX139xXexX3xX25xXdxX17xX18xX52xX1exX0xX30xXbxX12xX0xX42xXdxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX10xX6xX42xX7xX87xX6xX42xX1dcxX6xX5xX5xXaxX12xX87xX3xc6e4xX25xX3xX2bxX15xX26fxX3xXexX1xXe7xXexX3xX5xX174xX3xX25xX139xXexX3xXbxX1xX13exX3xX18xX141xX3xXexX82xX174xX18xX3xX42xXdxX17xX18xX64xX0xX30xX42xXdxX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX82xX42xX16xXaxX12xX87xX3x7846xX52xX1xX10xX3xXexX1xfa0dxX16xX3xXexX1xX273xXc0xX3xX4xb4a0xX3xX4bxX21xX3xX25xX14exXexX3xX5xX82xX18xX52xX3xX5xX6xX18xX1xX3xX1x8ff1xXdxX1exX3xX2b5xX25xX3xXexX14xX6xX18xX52xX3xX5dxXdxXd7xX25xX3xXexX1xX273xX3xX18xX174xX16xX3xX1xX82xX174xX18xX3xX1xX26fxX82xX3xX5xX14exX25xX3xX7xX6xX82xX3xX6xX18xX1xX9dxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX82xX42xX16xXaxX12xX87xX3x90e7xX3xXexX1xX185xX3xX7xX2dxX18xX52xX3xX42xXdxX17xX18xXc0xX3xXexX14xX1bxX6xX3xX42xXdxX17xX18xXc0xX3xXexX15axXdxX3xX4xX1f1xX18xX52xX3xX42xXdxX17xX18xXc0xX3xX4xX1xec13xX18xX52xX3xXbxX1xX26fxXdxX3xX5xX174xX3xXexX82xX174xX18xX3xX42xXdxX17xX18xX3xX5xX174xX3xX52xX185xX64xX0xX30xXbxX12xX0xX42xXdxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX14xX10xX5xX6xXexX10xX42xXaxX12xX0xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xXdxX25xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xXexX1xX15xX25xX5axX3xX42xX1xXdxX42xX10xX3xXdxX1dcxX10xX18xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxe14bxXdxX42xXexX1xX1exX3xbe7exX2x717axXbxXdax9365xX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX1exX3x8a4axX3f7xa689xXbxXdaxX3fcxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX30xX30xXdxX64xX5axX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xX64xX4bxX18xX30xX18xX10xX3f0xX7xX30xd52cx9afbxX406xX3f7xX30xX2xX42axd0daxX42xX42axX2xX429xX42axX429xa464xc0e1xXexX406xX408xX42axX408xX5xX406xX87xX406xX87xX429xX408xX3f7xX430xX87xX2xX437xX437xX438xX3f9xX408xX430xX406xX3f7xX430xX87xX430xX3f9xX64x9d04xXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX10xX25xX3xX5xX28xX15xX3xX2bxX15xX2dxX2exXaxX3xX3f0xXdxX42xXexX1xX9xXaxX3f7xX2xX3f9xXaxX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX9xXaxX406xX3f7xX408xXaxX3xX30xX12xX0xX30xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xX30xX42xXdxX4bxX12xX0xX42xXdxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX14xX10xX5xX6xXexX10xX42xXaxX12xX0xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdx7b61xX18xX3xX2bxX15xX6xX18xX1exX0xX30xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX87xXexX1xX15xX25xX5axX87xX6xX18xX42xX87xX7xX6xXbxX82xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX1c6xX18xX52xX3xX5axX174xX3xX18xX139xXdxXaxX3xX1xX14xX10x7294xX9xXaxX30xXexX1xX10xX87xX52xXdxX82xXdxX87xX18xX52xX1xXdxX10xX18xX52xX30xXexX14xX15xX16xX10xX18xX87xX4xX15xX82xXdxX87xX82xX18xX52xX87xX5axX6xX87xX18xX82xXdxX30xX2xX408xX3f7xX438xX3f9xX430xX64xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX52xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX30xX25xX10xX42xXdxX6xX30xX2xX429xX42axX30xX18xX10xX3f0xX7xX30xX429xX42axX406xX2xX30xX2xX429xX430xX42xX3f7xX2xX3f9xX3f9xX42axX42axX437xXexX438xX429xX3f7xX430xX408xX5xX42axX64xX456xXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX10xX25xX3xX5xX28xX15xX3xX2bxX15xX2dxX2exXaxX3xX30xX12xX0xX30xX6xX12xX0xX42xXdxX4bxX12xX0xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX1c6xX18xX52xX3xX5axX174xX3xX18xX139xXdxXaxX3xX1xX14xX10xX528xX9xXaxX30xXexX1xX10xX87xX52xXdxX82xXdxX87xX18xX52xX1xXdxX10xX18xX52xX30xXexX14xX15xX16xX10xX18xX87xX4xX15xX82xXdxX87xX82xX18xX52xX87xX5axX6xX87xX18xX82xXdxX30xX2xX408xX3f7xX438xX3f9xX430xX64xX1xXexX25xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX1c6xX18xX52xX3xX5axX174xX3xX18xX139xXdxX0xX30xX6xX12xX0xX30xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xX66xX21xX3xX5axX26fxX82xX3xX4xX1xX50xX18xX52xX0xX30xXbxX12xX0xX30xX42xXdxX4bxX12xX0xX30xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX81xX207xX3xX2bxX15xX16xX273xXexX3xX1xX316xXdxX3xX5dxX1bxX1cxX18xX52xXaxX3xX1xX14xX10xX528xX9xXaxX30xXexX1xX10xX87xX52xXdxX82xXdxX87xX18xX52xX1xXdxX10xX18xX52xX30xXexX14xX15xX16xX10xX18xX87xX4xX15xX82xXdxX87xX5axXdxX87xX2bxX15xX16xX10xXexX87xX1xX82xXdxX87xX42xX15xX82xX18xX52xX30xX2xX408xX3f7xX42axX42axX3f9xX64xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX52xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX30xX25xX10xX42xXdxX6xX30xX2xX429xX42axX30xX18xX10xX3f0xX7xX30xX429xX42axX429xX408xX30xX2xX42axX3f9xX42xX42axX2xX437xX3f9xX3f9xX429xX3f9xXexX406xX42axX3f7xX42axX438xX5xX42axX64xX456xXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX10xX25xX3xX5xX28xX15xX3xX2bxX15xX2dxX2exXaxX3xX30xX12xX0xX30xX6xX12xX0xX42xXdxX4bxX12xX0xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX81xX207xX3xX2bxX15xX16xX273xXexX3xX1xX316xXdxX3xX5dxX1bxX1cxX18xX52xXaxX3xX1xX14xX10xX528xX9xXaxX30xXexX1xX10xX87xX52xXdxX82xXdxX87xX18xX52xX1xXdxX10xX18xX52xX30xXexX14xX15xX16xX10xX18xX87xX4xX15xX82xXdxX87xX5axXdxX87xX2bxX15xX16xX10xXexX87xX1xX82xXdxX87xX42xX15xX82xX18xX52xX30xX2xX408xX3f7xX42axX42axX3f9xX64xX1xXexX25xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX81xX207xX3xX2bxX15xX16xX273xXexX3xX1xX316xXdxX3xX5dxX1bxX1cxX18xX52xX0xX30xX6xX12xX0xX30xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xXb5xX18xX1xX3xX4xe15bxX3xX5dxXdxX3xXexX1xX389xX18xX52xXc0xX3xX5dxX273xX18xX3xXexX1xX80axX3xX7xX2dxX15xX3xXexX15xX26bxX18xX3xX7xX6xX15xX3xXexX1xX185xX3xX14xec40xX3xXbxX1xX26fxXdxX3xX4bxX174xX3xXexX1xX80axX3xX5axX26fxX16xX3xX5xX174xX3xXexX160xXdxX0xX30xXbxX12xX0xX30xX42xXdxX4bxX12xX0xX30xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX1dcxX82xX18xX3xX42xX28xX15xX3xX18xXe0xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX1xX1bxX3xX25xX2dxX16xX3xX18x98c6xXaxX3xX1xX14xX10xX528xX9xXaxX30xXexX1xX10xX87xX52xXdxX82xXdxX87xX18xX52xX1xXdxX10xX18xX52xX30xXexX14xX15xX16xX10xX18xX87xX4xX15xX82xXdxX87xX18xX5axX7xXbxX87xX4xX82xX18xX87xX42xX6xX15xX87xX18xX82xXdxX87xX4xX1xX15xX16xX10xX18xX87xX18xX1xX15xX87xX25xX6xX16xX87xX18xX82xX30xX2xX408xX437xX437xX438xX3f7xX64xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX52xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX30xX25xX10xX42xXdxX6xX30xX2xX429xX42axX30xX18xX10xX3f0xX7xX30xX429xX42axX429xX3f9xX30xX2xX42axX3f9xX42xX42axX2xX438xX437xX429xX406xX429xXexX430xX2xX3f9xX408xX5xX438xX87xX15xX18xX18xX6xX25xX10xX42xX64xX456xXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX10xX25xX3xX5xX28xX15xX3xX2bxX15xX2dxX2exXaxX3xX30xX12xX0xX30xX6xX12xX0xX42xXdxX4bxX12xX0xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX1dcxX82xX18xX3xX42xX28xX15xX3xX18xXe0xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX1xX1bxX3xX25xX2dxX16xX3xX18xX88exXaxX3xX1xX14xX10xX528xX9xXaxX30xXexX1xX10xX87xX52xXdxX82xXdxX87xX18xX52xX1xXdxX10xX18xX52xX30xXexX14xX15xX16xX10xX18xX87xX4xX15xX82xXdxX87xX18xX5axX7xXbxX87xX4xX82xX18xX87xX42xX6xX15xX87xX18xX82xXdxX87xX4xX1xX15xX16xX10xX18xX87xX18xX1xX15xX87xX25xX6xX16xX87xX18xX82xX30xX2xX408xX437xX437xX438xX3f7xX64xX1xXexX25xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX1dcxX82xX18xX3xX42xX28xX15xX3xX18xXe0xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX1xX1bxX3xX25xX2dxX16xX3xX18xX88exX0xX30xX6xX12xX0xX30xX7xXexX14xX82xX18xX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xX66xX21xX3xX6xX18xX1xX3xX18xX52xX174xX16xX3xXdaxX1bxX6xX3xX18xXe0xXdxX3xX18xX6axX18xX52xX3xX4xX139xX4xX3xX5xX15axX4xXc0xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX1bxX3xX25xX2dxX16xX3xX18xX88exX64xX64xX64xX0xX30xXbxX12xX0xX30xX42xXdxX4bxX12xX0xX30xX5xXdxX12xX0xX30xX15xX5xX12xX0xX42xXdxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX30xX42xXdxX4bxX12xX0xX30xX42xXdxX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX82xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX82xX3xXcxXcxb806xX66xX3fxX0xX30xXbxX12