Siêu xe của Mazda sẽ trông như thế nào nếu được sản xuất?
Một mẫu siêu xe sử dụng động cơ quay là điều được đông đảo những người hâm mộ của Mazda kỳ vọng.
858bxa942x8addxe60ex11216x10d3axX2x119bdx9d4cxe135x115e5xX3xeb63xXbxd2afxd8b2xf6f4xX1xX2x9115xX3xX6xXfx11137xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexf20exX0xX1xd0d6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex876bxfaa7xX16xXfxX9xX2xXexX22xb32fxX16x9078xebd7xX7xd6abxX2xX7xX8xa68axX3xX7xedf2xX3x92edxX4xX3xX7xXbx10f27xX7xXfxX6xd0dbx11878xbce1xX7xX4exX1xe03bxX7xXfxX1xee87xX7xX4exa94cxe0d4xX7xX4exX57xX39xX7x10375xX53xc503xX8xX7xXbx9e09xX4exX7xX3bxX39xe2a5xXfx99dbxX0xd6f8xX1xX25xX22xX0xX70xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX5bxX4exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex11400xX3xX16xX4exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exd754xX2xX3xX4xXexX22xX42xa49bxXfxX7xX8dx10387xX39xX7xXbxX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xXbxf96bxX7xX4x10e59xX4exX4fxX7xX61xXa5xX4exX4fxX7xX8x9716xX7x110adxX39xX3x10a5fxX7xX9xX5axX7xX61xX16x879dxX39xX7xX61xX53xX63xX8xX7xX61xX4dxX4exX4fxX7xX61xX67xX5bxX7xX4exX1xded1xX4exX4fxX7xX4exX4fxX53xe27cxX16xX7xX1x106bcxX8dxX7xX8dxXa5xX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7x10c2fxed4exX7x9605xc4adxX4exX4fxdf89xX0xX70xX2exX22xX0xX4xX16xXffxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xeeb9xX5bxX4xXc7xXexX22xX0xXfxX3xX120xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX4fxX4exXdxXexX8xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex1038fxX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX8dxX4fxX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX103xX120xX3xX5bxX1xX3xXfxX16xX4exX1xX103xXffxX4exX70xX4exX2xc56axXbxX70xb4f8xe65bxX25x8dfdxX70xX25xX19bxcfbfxX4xX19dxX19axX19ax1058fxX19bxX19axX19bxXfxe5d8xX19dx1086fxd9fexX9xX25xX103xc065xX2exX4fxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXfxX6xX4dxX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX1xX57xX7xX4exX5axX5bxX7xX4exX57xX39xX7xX61xX53xX63xX8xX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX6exXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX120xX16xX4exX4xX12xX2xXffxX2xX4exXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exX7xX4xX2x89e7xX3xX39xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX22xX2fxb6f8xX16xX7xX2fxX5bxXfcxXc7xX5bxX7xX42xX5bxXfxX5bxX6xX7xX36xX1xX5bxX197xX7xX19axX19bxX25xX1abxb0a4xX7xX8xX1xX16xX57xX8xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7x1069exeae9xX12x9bd9xX16xXbxX16xX5bxX4exX7xXfxX39xXc7x1112bxXfxX7xX61x11757xX2exX7xX61xX53xX63xX8xX7xX6xX3xX7xX8dxa989xXfxX7xX61xe470xX7xX8dxX3xX4exX4fxX7xX61xX57xX4exX7xX4exX16xXcexX8dxX7xX1xXc7xX7xXffxX100xX4exX4fxX7xX6xe755xX4exX4fxX7xX4exX1xX5axX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX7xX4dxXfxX4dxX7xX3bx8ee7xX7xX1xX5bxX3xX7xX3xX4exX1xX7xX61xX5axX5bxX7xXbxX49xX7xXfxX264xX5bxX7xX6xX3xX7xX8dxXa5xXfxX7xX8dxXa9xX39xX7xX3bxX2xX7xXfxX1x88c3xX7xXfxX1xX3xX5bxX7xXfxX6xX3xX4exX4fxX7xX120xb3ccxX7xX61xXa5xX4exX4fxX7xX8xXc2xX7xXc4xX39xX3xXc7xX27cxX7xX8dxXa9xX39xX7xX3bxX2xX7xXfcxX57xX7xX4exX1xX16xX297xX8dxX7xX8xX3fxX3xX7xX8xX1xX16xX57xX8xX7xX28axX28bxX12xX1a1xX103xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xX70xXfxX3xX120xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX120xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX4fxX4exXdxXexX8xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX8dxX4fxX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX103xX120xX3xX5bxX1xX3xXfxX16xX4exX1xX103xXffxX4exX70xX4exX2xX197xXbxX70xX19axX19bxX25xX19dxX70xX25xX19bxX1a1xX4xX19dxX19axX19axX1a6xX19bxX19axX19bxXfxX1aex9e8fxX1a1xX1abxX9xX19axX103xX1b2xX2exX4fxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXfxX6xX4dxX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX1xX57xX7xX4exX5axX5bxX7xX4exX57xX39xX7xX61xX53xX63xX8xX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX6exXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX120xX16xX4exX4xX12xX2xXffxX2xX4exXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX22xX2fxX39xXc7xX7xX4exX1xX16xX38xX4exX27cxX7xX61xX16xXcexX39xX7xX4exX5axXc7xX7xX4xX53xXe8xX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7x98d6xXfxX7xX8xb068xX7xXfcxX1xX67xX7xX4ex896bxX4exX4fxX7xX3bxX67xXc7xX7xX6xX3xX103xX7xb996xXecxXc7xX7xX8xe4b1xX4exX4fxX7xX8xX1xX4a5xX4exX1xX7xX9xX5axX7xX61xXa5xX4exX4fxX7xX9x9c4bxX8xX7xX61xX2ffxX7xX8dxXa5xXfxX7xX4exX4fxX1xX297xX7xXbx11092xX7xX61xf075xX7xX1xX100xX3xX7xX1xba41xX4exX1xX7xX4xX39xX4exX4fxX7xX6xX3xX7xX8dxXa5xXfxX7xX8xX1xX16xX57xX8xX7xX3bxX2xX7xX61xXa5xX4exX4fxX7xX8xXc2xX7xXc4xX39xX3xXc7xX7xX1xX16xX297xX39xX7xXbxX39xX6cxXfxX7xX8xX3xX5bxX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXfxX6xX4dxX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX1xX57xX7xX4exX5axX5bxX7xXffxX5axX5bxX7xXfxX1xXe8xX16xX7xX4exX3xXc7xX103xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xX70xXfxX3xX120xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX120xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX4fxX4exXdxXexX8xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX8dxX4fxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX4xXfxX1xX39xX8dxX120xX7xX16xX172xX2xX4exXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXc7xX9xX2xXdxXexX197xX16xX4xXfxX1xf18exX7xX19dxX25xX1abxX2exX3bxf41bxX7xX1xX2xX16xX4fxX1xXfxX5e9xX7xX1aexX25xX19bxX2exX3bxX5f0xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX5e9xX70xX70xX16xX103xX120xX3xX5bxX1xX3xXfxX16xX4exX1xX103xXffxX4exX70xX4exX2xX197xXbxX70xX19axX19bxX25xX19dxX70xX25xX19bxX1a1xX4xX19dxX25xX3e0xX19axX1a6xX19bxX19axXfxX1abxX1abxX1a6xX1a6xX1a6xX9xX19bxX103xX1b2xX2exX4fxX6exX6xXdxX1a1xX19axXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXfxX6xX4dxX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX1xX57xX7xX4exX5axX5bxX7xX4exX57xX39xX7xX61xX53xX63xX8xX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX6exXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX120xX16xX4exX4xX12xX2xXffxX2xX4exXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX7xXbxXfxXc7xX9xX2xXdxXexXfxX2xX3bxXfxX12xX3xX9xX16xX4fxX4exX5e9xX7xX1b2xX39xXbxXfxX16xX240xXc7xX5f0xXexX22xX2fxX1xX16xX57xXfxX7xXfcxX57xX7xX4fx947exX4exX7xX61xXecxXc7xX7xX4exX1xX6cxXfxX7xX9xX5axX7xXfx1179fxX8xX7xX2exX1x119b6xX8dxX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX3bxX16xX8dxX16xX9xX16xX3xX4exX7xX36xX8xX1xX4exX2xX16xX4xX2xX6xX27cxX7xX8dxXa5xXfxX7xX4exX1xX5axX7xXfxX1xX16xX57xXfxX7xXfcxX57xX7xX4exX4fxX5bxX264xX16xX7xXfxX1xX6cxXfxX7xX4dxXfxX4dxX7xXfxX264xX16xX7xX42xX16xXfxXbxX39xX120xX16xXbxX1xX16xX7xX42xX5bxXfxX5bxX6xX7xf1faxX3xX2exX3xX4exX27cxX7xX4exX4fxX53xXe8xX16xX7xX61xX2abxX7xXbxX718xX4exX4fxX7xXfxX264xX5bxX7xX4exX38xX4exX7xXffx115d1xX7xX4exX4fxX5bxX5axX16xX7xX6cxX4exX7xXfxX53xX63xX4exX4fxX7xX8xX1xX5bxX7xX8xX1xX16xX57xX8xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xX28axX28bxX12xX25xX19bxX7xX28dxX16xXbxX16xX5bxX4exX7x10b5exX5bxX4exX4fxXfxX3xX16xX9xX7xX12xX7xX8dxXa5xXfxX7xXbxX16xX38xX39xX7xX2exX1xX71dxX8dxX7xX1xXc7xX2exX2xX6xX8xX3xX6xX7xX8xX1xX3fxX7xX9xX4d4xX8xX7xX8xX1xX264xXc7xX7xX120xX2c4xX4exX4fxX7xX4exX4b0xX4exX4fxX7xX9xX53xX63xX4exX4fxX7xX1xXc7xX4xX6xX5bxX7xX8xX4a9xX7xXfxX1xX2ffxX7xXbxXb5xX7xX4xXb8xX4exX4fxX7xXfxX6xX38xX4exX7xX61xX53xXe8xX4exX4fxX7xX2exX1xb3e7xX7xXffxX5axX7xXfxX1xea8fxX8dxX7xX8xX1xX4a5xX7xX9xX5axX7xX61xX53xXe8xX4exX4fxX7xX61xX39xX3xX7xX61xX2ffxX7xXfxX6xX3xX4exX1xX7xX8xX1xX2daxX8xX7xXffxX4dxX7xX61xX30dxX8xX1xX7xXfxX264xX16xX7xX4fxX16xX67xX16xX7xX7bbxX2xX7xX42xX3xX4exXbxX103xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xX70xXfxX3xX120xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX120xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX4fxX4exXdxXexX8xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX8dxX4fxX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX103xX120xX3xX5bxX1xX3xXfxX16xX4exX1xX103xXffxX4exX70xX4exX2xX197xXbxX70xX19axX19bxX25xX19dxX70xX25xX19bxX1a1xX4xX19dxX19axX19axX1a6xX19bxX19axX19bxXfxX1a1xX1aexX1a1xX1a1xX9xX1a6xX103xX1b2xX2exX4fxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXfxX6xX4dxX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX1xX57xX7xX4exX5axX5bxX7xX4exX57xX39xX7xX61xX53xX63xX8xX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX6exXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX120xX16xX4exX4xX12xX2xXffxX2xX4exXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX7xXbxXfxXc7xX9xX2xXdxXexXfxX2xX3bxXfxX12xX3xX9xX16xX4fxX4exX5e9xX7xX1b2xX39xXbxXfxX16xX240xXc7xX5f0xXexX22x10640xX7xX2exX1xX4a5xX3xX7xXfxX6xX53x90e0xX8xX27cxX7xX28axX28bxX7xX12xX25xX19bxX7xX28dxX16xXbxX16xX5bxX4exX7xX7bbxX5bxX4exX4fxXfxX3xX16xX9xX7xXffxXa9xX4exX7xX4fxX16xXe1xX7xX9xX53xX9d0xX16xX7xXfxX67xX4exX7xX4exX1xX16xX297xXfxX7xX61xb642xX8xX7xXfxX6xX53xX4exX4fxX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xX120xX38xX4exX7xX8xX264xX4exX1xX7xX61xa64exX4exX7xX2exX1xX3xX7xX7bbx8cd6xd646xX27cxX7xX4exX1xX53xX4exX4fxX7xXfxX1xX16xX57xXfxX7xXfcxX57xX7xX4exX5axXc7xX7xXfcxX1xX4dxX4exX4fxX7xX4fxX16xX81cxX4exX4fxX7xXffxX9d0xX16xX7xX120xX6cxXfxX7xXfcxXfdxX7xX4xb92axX4exX4fxX7xX3bxX2xX7xX1xX16xX297xX4exX7xX1xX5axX4exX1xX7xX4exX5axX5bxX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX103xX7xX2fxX1xX16xX57xXfxX7xXfcxX57xX7xX4fxX708xX8dxX7xX3bxX2xX7xXfxX1xX6cxX2exX27cxX7xXffxXa57xX8dxX7xX120xX718xX4exX1xX7xX3bxX2xX7xX61xX4e7xX7xXbxXa5xX7xXffxX5axX7xXfcxX4a5xX4exX1xX7xX8xX1xX2a7xX4exX7xX4fxX16xX4a9xX7xX120xX3xX5bxX7xXc4xX39xX3xX4exX1xX7xX8dxX3xX4exX4fxX7xX61xX57xX4exX7xX8xX1xX5bxX7xX28axX28bxX12xX25xX19bxX7xX28dxX16xXbxX16xX5bxX4exX7xX7bbxX5bxX4exX4fxXfxX3xX16xX9xX7xX8dxXa5xXfxX7xX4xX16xX297xX4exX7xX8dxX264xX5bxX7xXffxX4dxX7xX8xc0c7xX4exX4fxX7xX6cxX4exX7xXfxX53xX63xX4exX4fxX27cxX7xXfxX6xX5bxX4exX4fxX7xXfcxX1xX16xX7xX2exX1xX708xX4exX7xX61xX39xX4dxX16xX7xX3bxX2xX7xXfxX1xX5bxX4exX7xX4xX5axX16xX7xX4fxX63xX16xX7xX4exX1xX9d0xX7xX61xX57xX4exX7xX8xX1xX16xX57xX8xX7xX42xX8xX7bbxX3xX6xX2xX4exX7xfde4xX25xX7xb566xX2fxX28axX7xX7bbxX5bxX4exX4fxXfxX3xX16xX9xX7xXfxX6xX5bxX4exX4fxX7xX4fxX16xX67xX16xX7xX19axX1aexX7xX9exX5bxX39xX6xXbxX7xX5bxX240xX7xX7bbxX2xX7xX42xX3xX4exXbxX7xX4exX4b0xX8dxX7xX25xX1adxX1adxX3e0xX27cxX7xX8xX4c1xX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xX61xX53xX63xX8xX7xX9xX6cxXc7xX7xX8xX67xX8dxX7xX1xX2daxX4exX4fxX7xXfxc44bxX7xX4exX1xXe1xX4exX4fxX7xXbxX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX61xX53xXe8xX4exX4fxX7xX2exX1xX81cxX7xX4exX1xX53xX7xX42xX8xX7bbxX3xX6xX2xX4exX7xX19dxX3e0xX1abxX7bbxX2fxX7xXffxX5axX7xX3e0xX19dxX1abxX7bbxX2fxX103xX7xX4bcxXa20xX4exX7xX1xX823xX39xX7xXfxX6xXa57xX4exX7xXfcxX57xXfxX7xX4exX81cxX16xX7xXffxX9d0xX16xX7xXfxX1xX3xX4exX1xX7xX718xX4exX1xX7xXbxX718xX4exX4fxX7xX4dxX8dxX7xX9xX6cxXc7xX7xX4fxX708xX4exX7xX4exX1xX53xX7xXfxX5bxX5axX4exX7xX120xXa5xX7xX61xX39xX4dxX16xX7xX3bxX2xX103xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xX70xXfxX3xX120xX9xX2xX22xX0xX70xX4xX16xXffxX22xX0xX70xXbxX2xX8xXfxX16xX5bxX4exX22xX0xXfxX3xX120xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX4fxX4exXdxXexX8xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX8dxX4fxX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX103xX120xX3xX5bxX1xX3xXfxX16xX4exX1xX103xXffxX4exX70xX4exX2xX197xXbxX70xX19axX19bxX25xX19dxX70xX25xX19bxX1a1xX4xX19dxX19axX19axX1a6xX19bxX19axX19bxXfxX1a6xX19bxX19dxX19dxX9xX1aexX103xX1b2xX2exX4fxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXfxX6xX4dxX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX1xX57xX7xX4exX5axX5bxX7xX4exX57xX39xX7xX61xX53xX63xX8xX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX6exXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX120xX16xX4exX4xX12xX2xXffxX2xX4exXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX22xX36xX8xX1xX4exX2xX16xX4xX2xX6xX7xX1xX4eexX4exX1xX7xX4xX39xX4exX4fxX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xX28axX28bxX12xX25xX19bxX7xX28dxX16xXbxX16xX5bxX4exX7xXbxX49xX7xX61xX53xX63xX8xX7xXfxX6xX3xX4exX4fxX7xX120xX30dxX7xX61xXa5xX4exX4fxX7xX8xXc2xX7xXc4xX39xX3xXc7xX7xXfxX4b0xX4exX4fxX7xX718xX2exX7xX19axX103xX1a6xX7bbxX7xX61xXa03xXfxX7xX4fxX16xXe1xX3xX27cxX7xXbxX67xX4exX7xXbxX16xX4exX1xX7xX8xX4dxX4exX4fxX7xXbxX39xX6cxXfxX7xX3e0xX1a1xX19bxX7xX8dxX2abxX7xX9xX4d4xX8xX103xX7xX9exX3xX16xX7xX8dxX4dxX12xXfxXc2xX7xX61xX16xX297xX4exX7xX8xX4c1xX4exX4fxX7xXbxX49xX7xX61xX53xX63xX8xX7xX4fxX2a7xX4exX7xXffxX5axX5bxX7xXfxX6xXb8xX8xX7xXfxX6xX53xX9d0xX8xX7xX9xX708xX4exX7xX9xX53xX63xXfxX7xXfxX264xX5bxX7xX6xX3xX7xX8xX4dxX4exX4fxX7xXbxX39xX6cxXfxX7xX25xX19axX1abxX7xX8dxX2abxX7xX9xX4d4xX8xX7xX8xX1xX5bxX7xX8dxf79exX16xX7xX120xX38xX4exX103xX7xX2fx9334xX4exX4fxX7xX8xX4dxX4exX4fxX7xXbxX39xX6cxXfxX7xX8xX3fxX3xX7xX3bxX2xX7xX9xX5axX7xX25xX103xX19bxX1a6xX19bxX7xX8dxX2abxX7xX9xX4d4xX8xX103xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xX70xXfxX3xX120xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX120xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX4fxX4exXdxXexX8xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX2xX4exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX8dxX4fxX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX103xX120xX3xX5bxX1xX3xXfxX16xX4exX1xX103xXffxX4exX70xX4exX2xX197xXbxX70xX19axX19bxX25xX19dxX70xX25xX19bxX1a1xX4xX19dxX19axX19axX1a6xX19bxX19axX19bxXfxX1adxX3e0xX19dxX19bxX9xX1abxX103xX1b2xX2exX4fxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXfxX6xX4dxX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX1xX57xX7xX4exX5axX5bxX7xX4exX57xX39xX7xX61xX53xX63xX8xX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX6exXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX120xX16xX4exX4xX12xX2xXffxX2xX4exXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX172xX3xX2exXfxX16xX5bxX4exXexX22xX2fxX1xX16xX57xXfxX7xXfcxX57xX7xX4exX5axXc7xX7xXbxX49xX7xX8xX1xX5bxX7xX2exX1x9249xX2exX7xX28axX28bxX12xX25xX19bxX7xX28dxX16xXbxX16xX5bxX4exX7xX7bbxX5bxX4exX4fxXfxX3xX16xX9xX7xX9xX3xX5bxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX38xX4exX7xX120xX2a7xX4exX7xXfxXb8bxX7xX19bxX7xX9xX38xX4exX7xX4fxX708xX4exX7xX25xX19bxX19bxXfcxX8dxX70xX1xX7xXfxX6xX5bxX4exX4fxX7xX19axX27cxX1abxX7xX4fxX16xXecxXc7xX7xXffxX5axX7xX61xX264xXfxX7xXfxX81cxX8xX7xX61xXa5xX7xXfxX81cxX16xX7xX61xX3xX7xX1aexX19axX19dxXfcxX8dxX70xX1xX103xX7xX28dxX16xX297xX8xX7xXbxXb5xX7xX4xXb8xX4exX4fxX7xX6xXa5xX4exX4fxX7xX6xX2abxX16xX7xX8xX718xX8xX7xXffxX823xXfxX7xX9xX16xX297xX39xX7xX4exX1xX29bxX7xX8xX4c1xX4exX4fxX7xXbxX49xX7xXfcxX1xX16xX57xX4exX7xXfxX6xX100xX4exX4fxX7xX9xX53xX63xX4exX4fxX7xX4fxX16xX67xX8dxX7xX3bxX39xX81cxX4exX4fxX7xX8xX1xa478xX7xX8xXa57xX4exX7xX19dxX1abxX3e0xX7xXfcxX4fxX103xX7xX42xXa03xX8xX7xX4xXaeexX27cxX7xXfcxX1xX4dxX4exX4fxX7xXfxX1xX2ffxX7xXfcxXfdxX7xXffxX100xX4exX4fxX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXbxX9d0xX8dxX7xX8xX1xX57xX7xXfxX264xX5bxX7xX8dxXa5xXfxX7xX8dxXa9xX39xX7xX1xXc7xX2exX2xX6xX8xX3xX6xX7xX8xX1xX3fxX7xX9xX4d4xX8xX27cxX7xX4exX1xX53xX4exX4fxX7xX61xXc2xX4exX7xX8xX6cxX2exX7xX120xX2c4xX4exX4fxX7xXbxX718xX4exX4fxX7xX8xX1xX57xX7xX4fxX708xX4exX7xX61xXecxXc7xX7xX8dxX3xX4exX4fxX7xX61xX57xX4exX7xX4exX16xXcexX8dxX7xX1xXc7xX7xXffxX100xX4exX4fxX7xX6xX2c4xX4exX4fxX7xX8xX1xX16xX57xX8xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xX28axX28bxX12xX1adxX7xX8xX1x9187xX4exX4fxX7xXfxX3xX7xX1xX2c4xX4exX4fxX7xX8dxX5bxX4exX4fxX7xX61xX63xX16xX7xXbxX49xX7xX61xX53xX63xX8xX7xX61xX53xX3xX7xXffxX5axX5bxX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX7xXfxX6xX5bxX4exX4fxX7xXfxX53xXc2xX4exX4fxX7xX9xX3xX16xX103xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX120xX5bxX4xXc7xX22xX0xX70xXfxX3xX120xX9xX2xX22xX0xX4xX16xXffxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX5bxX4exX4fxX22xX2fxX16xX4exX7xX9xX16xX38xX4exX7xXc4xX39xX3xX4exX5e9xX0xX70xXbxXfxX6xX5bxX4exX4fxX22xX0xX39xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX39xX8dxX120xX12xX3xX4exX4xX12xXbxX3xX2exX5bxXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX9exX5bxX4exX4xX3xX7xX172xX28axX12xX28dxX7xX4fxX16xX67xX8dxX7xX4fxX16xX718xX7xX1xXc2xX4exX7xX25xX19bxX19bxX7xXfxX6xX16xX297xX39xX7xX61xX4e7xX4exX4fxX7xX61xX71dxXc7xX7xX1xX5axX4exX4fxX7xXfxX4e7xX4exXexX7xX1xX6xX2xX240xXdxXexX70xX3bxX2xX70xX1xX5bxX4exX4xX3xX12xX8xX6xX12xXffxX12xX4fxX16xX3xX8dxX12xX4fxX16xX3xX12xX1xX5bxX4exX12xX25xX19bxX19bxX12xXfxX6xX16xX2xX39xX12xX4xX5bxX4exX4fxX12xX4xX3xXc7xX12xX1xX3xX4exX4fxX12xXfxX5bxX4exX70xX25xX1adxX19bxX19bxX25xX19dxX103xX1xXfxX8dxXexX22xX0xX16xX8dxX4fxX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX8dxX2xX4xX16xX3xX70xX25xX19axX19bxX70xX4exX2xX197xXbxX70xX19axX19bxX25xX1aexX70xX25xX19axX1a1xX4xX25xX25xX1aexX25xX1abxX1aexX1a6xXfxX1adxX19dxX1aexX19bxX9xX1aexX12xX1xX5bxX4exX4xX3xX12xX8xX6xX12xXffxX12xX1a1xX19bxX25xX1abxX12xX25xX1abxX1a1xX19dxX103xX1b2xX2exX4fxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXfxX6xX4dxX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX1xX57xX7xX4exX5axX5bxX7xX4exX57xX39xX7xX61xX53xX63xX8xX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX3xX22xX0xX4xX16xXffxX22xX0xXbxXfxX6xX5bxX4exX4fxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX9exX5bxX4exX4xX3xX7xX172xX28axX12xX28dxX7xX4fxX16xX67xX8dxX7xX4fxX16xX718xX7xX1xXc2xX4exX7xX25xX19bxX19bxX7xXfxX6xX16xX297xX39xX7xX61xX4e7xX4exX4fxX7xX61xX71dxXc7xX7xX1xX5axX4exX4fxX7xXfxX4e7xX4exXexX7xX1xX6xX2xX240xXdxXexX70xX3bxX2xX70xX1xX5bxX4exX4xX3xX12xX8xX6xX12xXffxX12xX4fxX16xX3xX8dxX12xX4fxX16xX3xX12xX1xX5bxX4exX12xX25xX19bxX19bxX12xXfxX6xX16xX2xX39xX12xX4xX5bxX4exX4fxX12xX4xX3xXc7xX12xX1xX3xX4exX4fxX12xXfxX5bxX4exX70xX25xX1adxX19bxX19bxX25xX19dxX103xX1xXfxX8dxXexX22xX9exX5bxX4exX4xX3xX7xX172xX28axX12xX28dxX7xX4fxX16xX67xX8dxX7xX4fxX16xX718xX7xX1xXc2xX4exX7xX25xX19bxX19bxX7xXfxX6xX16xX297xX39xX7xX61xX4e7xX4exX4fxX7xX61xX71dxXc7xX7xX1xX5axX4exX4fxX7xXfxX4e7xX4exX0xX70xX3xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX5bxX4exX4fxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xce38xX1xX39xX7xX8xX708xX39xX7xXfxX1xX30dxX7xXfxX6xX53xXe8xX4exX4fxX7xX4fxX16xX67xX8dxX7xX8xXa5xX4exX4fxX7xX718xX2exX7xX9xX4d4xX8xX7xXfxXb8bxX7xX8xX718xX8xX7xX9xX4dxX7xX3bxX2xX7xX8dxX9d0xX16xX7xXbxX2a7xX2exX7xXffxXcexX7xXfcxX1xX16xX57xX4exX7xX8xX718xX8xX7xX61xX264xX16xX7xX9xe201xX7xX9exX5bxX4exX4xX3xX7xX4fxX16xX67xX8dxX7xX4fxX16xX718xX7xX172xX28axX12xX28dxX7xX8dxX2daxX8xX7xX1xXc2xX4exX7xX25xX19bxX19bxX7xXfxX6xX16xX297xX39xX103xX0xX70xX2exX22xX0xX70xX4xX16xXffxX22xX0xX70xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexc4c0xXa5xX7xXbxX53xX39xX7xXfxX823xX2exX7xX19dxX7xXbxX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX146fxX39xX4fxX3xXfxXfxX16xX7xXfxX6xX30dxX7xX4fxX16xX718xX7xX1a6xX1abxX27cxX19dxX7xXfxX6xX16xX297xX39xX7xa361xX36xXa29xXexX7xX1xX6xX2xX240xXdxXexX70xX3bxX2xX70xX120xX5bxX12xXbxX39xX39xX12xXfxX3xX2exX12xX19dxX12xXbxX16xX2xX39xX12xX3bxX2xX12xX120xX39xX4fxX3xXfxXfxX16xX12xXfxX6xX16xX12xX4fxX16xX3xX12xX1a6xX1abxX12xX19dxX12xXfxX6xX16xX2xX39xX12xX39xXbxX4xX70xX25xX1a1xX1adxX25xX1adxX25xX103xX1xXfxX8dxXexX22xX0xX16xX8dxX4fxX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX8dxX2xX4xX16xX3xX70xX25xX19axX19bxX70xX4exX2xX197xXbxX70xX19axX19bxX25xX19axX70xX25xX1a6xX1aexX4xX25xX25xX3e0xX25xX19bxX1aexX1a1xXfxX25xX19bxX19bxX3e0xX1adxX9xX19bxX103xX1b2xX2exX4fxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXfxX6xX4dxX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX1xX57xX7xX4exX5axX5bxX7xX4exX57xX39xX7xX61xX53xX63xX8xX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX3xX22xX0xX4xX16xXffxX22xX0xXbxXfxX6xX5bxX4exX4fxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX146fxXa5xX7xXbxX53xX39xX7xXfxX823xX2exX7xX19dxX7xXbxX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX146fxX39xX4fxX3xXfxXfxX16xX7xXfxX6xX30dxX7xX4fxX16xX718xX7xX1a6xX1abxX27cxX19dxX7xXfxX6xX16xX297xX39xX7xX149fxX36xXa29xXexX7xX1xX6xX2xX240xXdxXexX70xX3bxX2xX70xX120xX5bxX12xXbxX39xX39xX12xXfxX3xX2exX12xX19dxX12xXbxX16xX2xX39xX12xX3bxX2xX12xX120xX39xX4fxX3xXfxXfxX16xX12xXfxX6xX16xX12xX4fxX16xX3xX12xX1a6xX1abxX12xX19dxX12xXfxX6xX16xX2xX39xX12xX39xXbxX4xX70xX25xX1a1xX1adxX25xX1adxX25xX103xX1xXfxX8dxXexX22xX146fxXa5xX7xXbxX53xX39xX7xXfxX823xX2exX7xX19dxX7xXbxX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX146fxX39xX4fxX3xXfxXfxX16xX7xXfxX6xX30dxX7xX4fxX16xX718xX7xX1a6xX1abxX27cxX19dxX7xXfxX6xX16xX297xX39xX7xX149fxX36xXa29xX0xX70xX3xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX5bxX4exX4fxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX19dxX7xXbxX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX146fxX39xX4fxX3xXfxXfxX16xX7xXfxX264xX5bxX7xX4exX38xX4exX7xX120xXa5xX7xXbxX53xX39xX7xXfxX823xX2exX7xXfxX6xX30dxX7xX4fxX16xX718xX7xXfxX9d0xX16xX7xX1a6xX1abxX27cxX19dxX7xXfxX6xX16xX297xX39xX7xX149fxX36xXa29xX103xX0xX70xX2exX22xX0xX70xX4xX16xXffxX22xX0xX70xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX4bcxX718xX4exX1xX7xX4fxX16xX718xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xX172xX28bxX12xX1a6xX19bxX7xX19axX19bxX19axX19bxX7xfb6fxX7xX120xX67xX4exX7xXbxX3xX5bxX7xX4fxX708xX8dxX7xX8xX3xX5bxX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX1a6xXexX7xX1xX6xX2xX240xXdxXexX70xX3bxX2xX70xX4xX3xX4exX1xX12xX4fxX16xX3xX12xX8dxX3xX44xX4xX3xX12xX8xX3bxX12xX1a6xX19bxX12xX19axX19bxX19axX19bxX12xX12xX120xX3xX4exX12xXbxX3xX5bxX12xX4fxX3xX8dxX12xX8xX3xX5bxX12xX8xX39xX3xX12xX8dxX3xX44xX4xX3xX1a6xX70xX25xX1a1xX19dxX19axX3e0xX19dxX103xX1xXfxX8dxXexX22xX0xX16xX8dxX4fxX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX8dxX2xX4xX16xX3xX70xX25xX19axX19bxX70xX4exX2xX197xXbxX70xX19axX19bxX19bxX1a6xX70xX25xX19bxX19dxX4xX19bxX25xX1abxX1a6xX19bxX25xX19bxXfxX1adxX1abxX1abxX1aexX9xX25xX103xX1b2xX2exX4fxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX16xX38xX39xX7xX3bxX2xX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXbxX49xX7xXfxX6xX4dxX4exX4fxX7xX4exX1xX53xX7xXfxX1xX57xX7xX4exX5axX5bxX7xX4exX57xX39xX7xX61xX53xX63xX8xX7xXbxX67xX4exX7xX3bxX39xX6cxXfxX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX3xX22xX0xX4xX16xXffxX22xX0xXbxXfxX6xX5bxX4exX4fxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX4bcxX718xX4exX1xX7xX4fxX16xX718xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xX172xX28bxX12xX1a6xX19bxX7xX19axX19bxX19axX19bxX7xX16c9xX7xX120xX67xX4exX7xXbxX3xX5bxX7xX4fxX708xX8dxX7xX8xX3xX5bxX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX1a6xXexX7xX1xX6xX2xX240xXdxXexX70xX3bxX2xX70xX4xX3xX4exX1xX12xX4fxX16xX3xX12xX8dxX3xX44xX4xX3xX12xX8xX3bxX12xX1a6xX19bxX12xX19axX19bxX19axX19bxX12xX12xX120xX3xX4exX12xXbxX3xX5bxX12xX4fxX3xX8dxX12xX8xX3xX5bxX12xX8xX39xX3xX12xX8dxX3xX44xX4xX3xX1a6xX70xX25xX1a1xX19dxX19axX3e0xX19dxX103xX1xXfxX8dxXexX22xX4bcxX718xX4exX1xX7xX4fxX16xX718xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xX172xX28bxX12xX1a6xX19bxX7xX19axX19bxX19axX19bxX7xX16c9xX7xX120xX67xX4exX7xXbxX3xX5bxX7xX4fxX708xX8dxX7xX8xX3xX5bxX7xX8xX3fxX3xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX1a6xX0xX70xX3xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX5bxX4exX4fxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX42xX3xX44xX4xX3xX7xXfcxX1xX4dxX4exX4fxX7xXffxX16xX297xX8xX7xX4fxX4eexX7xX2exX1xX67xX16xX7xX3bxX6cxX39xX7xX1xXe40xX7xXfcxX1xX16xX7xX718xX2exX7xXfxX1xX16xX57xXfxX7xXfcxX57xX7xX42xX3xX44xX4xX3xX1a6xX7xX8xX1xX5bxX7xX42xX3xX44xX4xX3xX7xX172xX28bxX12xX1a6xX19bxX7xX19axX19bxX19axX19bxX103xX7xX172xX6xX5bxXbxXbxX5bxXffxX2xX6xX7xX8dxX9d0xX16xX7xXfcxX1xX4dxX4exX4fxX7xX9xX5axX8dxX7xX8dxX100xX16xX7xX4exX4fxX53xXe8xX16xX7xXfxX1xX6cxXfxX7xXffxX100xX4exX4fxX103xX0xX70xX2exX22xX0xX70xX4xX16xXffxX22xX0xX70xX9xX16xX22xX0xX70xX39xX9xX22xX0xX4xX16xXffxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX70xX4xX16xXffxX22xX0xX70xX4xX16xXffxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX5bxX39xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX5bxX7xff4bxX16xX4exX4fxX0xX70xX2exX22