Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp và ban hành kết luận về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
78dexe679x8aedxf95cx87a6xc521xc5b1xce11xfd4axX7x9141x8d53x1188cxe6cfxc425xeecaxX5xb6ebxXaxbe71x81daxX6xa306xX3xXcxX1x11007x102a8xX15xc50bxX3x9b6exbc82xX3xXcxbd61xX15xX1xX3x10efbxb87cxX3xb280xa44fxX3xXcx7fc9xX15xX1xX3xd9a9xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xc0d9xe62dxXexX3xX5xf12dxdc6axX15xX3xX1exd31fxX3xXexb252xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4x111abxX15xX1cxX3xXexd4bdxX4xX3xXbxX1xd521xX15xX1cxbb49xX3xX4xX1xe375xX15xX1cxX3xf2e9x8afaxX4xX1xX3xa4f4xc28bxX1exXdxX67xaf5cxX2x9a9cxX0xef8exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX67xXaxX12xXcx92c7xX19xb7a4xX4xX3xXex98ebxX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX5fxX3xX67xXdxd1ebxX15xX3xX31xXdxX3bxX15xX3xXbxX1xd2a1xX4xX3xXex1156cxXbxX3xX4xX26xX6xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xbbe0xX15xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX8bxcaa9xX15xX3x1120exX68xX6xX3xX31xX2axX15xX5fxX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xXcax86d8xX3xX1x1091dxXbxX3xX1exX2axX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xd8dcxX0xX75xXbxX12xX0xXexX6xX31xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xff8cxX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1cxX9xXaxea82xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX15xX1cxX9xXax7e4dxXaxX12xX0xXexX31xX6dxX67xX27xX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12x10456xX1cxX2axX27xX3xX2xX177xX75x111e2xX75xa8b0xX167xX1a4xX2xX5fxX3xde24xX1x9405xX3xX13x10236xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xXexX8bxb611xX4xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xXcxX8bx884fxX15xX3xXcxX1xX3bxX3x99bax8a8axX15xX1cxX3xXcaxXf2xX3xX3axac23xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3x11600xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX7xX63xX3xX2xX73xX71xX1e6xc430xX75xXcx8676xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX13exX0xX75xXbxX12xX0xX75xXexX67xX12xX0xX75xXexX8bxX12xX0xX75xXexX31xX6dxX67xX27xX12xX0xX75xXexX6xX31xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX1e6xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX15xXc7xX3fxX3xX8bxf47cxcc99xX3xXcxX8bxX19xX8dxX4xX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX5fxX3xX67xXdxX9dxX15xX3xX31xXdxX3bxX15xX3xXbxX1xXa7xX4xX3xXexXabxXbxX3xX4xX26xX6xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX5fxX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xXcaxXf2xX3xXexX40xXbxX3xXexX8bxX3fxX15xX1cxX3xX5xXf2xX15xX1xX3xXcaxXabxX6dxX5fxX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX5fxX3xX1xX3fxX27xX3xXcaxfa01xX15xX1cxX3xX7xXa7xX4xX3xX153xXabxX15xX1xX3xXexb61dxX15xX1cxX3xX1xf635xXbxX3xX4xX26xX6xX3xX4xd855xX3xX1xXb8xX3xXexX1xX63xX15xX1cxX3xX4xX1xX1afxX15xX1xX3xXexX8bxX68xX5fxX3xX4xX57xX4xX3xX4xc419xXbxX5fxX3xX15xX1cxX2axX15xX1xX3xX1exX2axX3xX19axX1xfff6xX15xX3xX67xX35cxX15xX5fxX3xX3axX68xXbxX3xXexX1xX1axXdxX3xXexX8bxXdxb78exX15xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX31xXdxXb8xX15xX3xXbxX1xX57xXbxX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12x10b78xXf2xX3xX3axXc7xX3fxX3xX1cxXf5xXdxX3xbfeexXf2xX3xX1xX317xXdxX3xX1xX1acxX6xX5fxX3xX1xX3fxX27xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX15xX1cxX3fxa30cxX15xX3xX5xX1bexX4xX3xXex9994xX3xX15xX1xXdxX44xX3fxX3xXexX325xX3xX4xX1xXa7xX4xX5fxX3xX4xX57xX3xX15xX1xX35cxX15xX3xX1x9ef0xX3xXexX8bxX32axX3xX177xX167xX13exX167xX167xX167xX3xXexX10xX7xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX5fxX3xX15xX1xXdxX44xX3fxX3xXexX8bxX6xX15xX1cxX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX31xX68xX3xX27xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX1exX1fxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xb793xX3xXcaxXf2xX3xX1exX2axX3xXcaxX6xX15xX1cxX3xXexX8bxXdxX370xX15xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3b8x11a26xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXb8xX153xX3xX4xX1xX6dxX3xX2xX177xX167xX13exX167xX167xX167xX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX31xcb05xX15xX1cxX3xXbxX1xX19xf913xX15xX1cxX3xXbxX1xX57xXbxX3xX1aaxX6cx9dbbxX3xf329xX1aaxX6dxX5xX27xX153xX10xX8bxX6xX7xX10xX3xX6cxX1xX6xXdxX15xX3xX48fxX10xX6xX4xXexXdxX6dxX15xd766xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX0xXdxX153xX1cxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2a7xX75xX75xX4xX67xX15xX13exX31xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX1exX15xX75xX67xX10xX7xX3axXexX6dxXbxX75xX15xX10x10c5axX7xX75xX1a4xX2xX1a4xed9bxX75xX2xX167xX1a2xX67xX2xX2xd504xX4f5xX4f5xee44xX1a2xXexX73xX1a4xX4fdxX4f5xX5xX73xX71xX2xX1a4xX4fdxX67xX2xX2xX1a2xX500xX167xX1a4xX1a4xXexX2xX4fdxX1a4xf9baxX4fdxX5xX167xX13exf02fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3b8xXexX71xX6xX5xXdxX1cxX15xX2a7xX3xX51exX3fxX7xXexXdxfa44xX27xX447xXaxX12xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX1xXf5xXbxX3xX31xX2axX15xX3xX4xX57xX4xX3xX1cxXdxX332xXdxX3xXbxX1xX57xXbxX3xX4xX34dxXbxX3xX31xX57xX4xX1xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX8bxXc7xX15xX3xXcaxX68xX6xX3xX31xX2axX15xX3xXexX22xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX44xX3fxX3xX2xX4f5xX75xX1a2xX13exX3xbb1cxX15xX1xX3xX1aaxX1x9b9fxX4xX3xa390xX3fxX6xX15xX1cxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX1cxX1xXdxX3xX15xX1xX40xX15xX5fxX3xX31xXdxX370xX3fxX3xX67xX19xX484xX15xX1cxX3xX7xX1bexX3xX5xXf2xX15xX1xX3xXcaxXabxX6dxX5fxX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xX4xX26xX6xX3xX4xX34dxXbxX3xX26xX27xX5fxX3xX4xX1xX1afxX15xX1xX3x8aeaxX3fxX27xX44xX15xX5fxX3xX4xX57xX4xX3xX15xX1cxX2axX15xX1xX5fxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX34dxXbxX5fxX3xX7xX1bexX3xXexX1xX6xX153xX3xX1cxXdxX6xX5fxX3xXcaxX1acxX15xX1cxX3xX1cxX1acxXbxX3xX4xX26xX6xX3xX15xX1cxX2axX15xX1xX3xb315xX3xXexX3bxX5fxX3xX5xX1bexX4xX3xX5xX19xX32axX15xX1cxX3xX1exX1d3xX3xXexX8bxX6xX15xX1cxX5fxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX484xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xXexX1xX52xX15xX1cxX5fxX3xX4xX57xX4xX3xXexX1cbxX15xX1cxX3xX5xX8dxXbxX3xX19axX1xX35cxX15xX3xX67xX35cxX15xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX6b2xX3fxX57xX3xXexX8bxX91xX15xX1xX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX15xX1xXdxXb8xX153xX3xX1exX1fxX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xXcxX3fxX27xX3xX1exX40xX27xX5fxX3xX1ex880dxX15xX3xX4xX1acxX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX5fxX3xX153xX317xXexX3xX7xX63xX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX67xX35cxX15xX3xX5xX484xX3xX5xX2axX5fxX3xX4xX1xX26xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX447xX3xX153xX317xXexX3xX7xX63xX3xXexX325xX3xX4xX1xXa7xX4xX5fxX3xX4xX57xX3xX15xX1xX35cxX15xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4xX1xX34dxXbxX3xX1xX2axX15xX1xX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX153xX3xXexX643xX4xX3xX4xX57xX4xX3xX6b2xX3fxX27xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX5fxX3xXexX1xXdxX3bxX3fxX3xX1xX32axXbxX3xXexX57xX4xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX3axX1xX6xXdxX3xX31xX57xX6dxX3xX27xX3xXexX3bxX5fxX3xX1cxX35cxX27xX3xX3axX1xX1acxX3xX3axX1xX47xX15xX3xX4xX1xX6dxX3xX1exXdxXb8xX4xX3xX3axXdxX370xX153xX3xX7xX6dxX57xXexX5fxX3xXcaxa9d2xX4xX3xX31xXdxXb8xXexX3xXexX8bxX3fxX27xX3xX1exX3bxXexX3xX4xX57xX4xX3xXexX8bxX19xX1axX15xX1cxX3xX1xX32axXbxX3xX4xX1acxX3xX5xXdxXc7xX15xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX3xXcaxX3bxX15xX3xX4xX6xX3xX31xXb8xX15xX1xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX1d2xX1bexX3xX31xX57xX6dxX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xXexX1xX1axXdxX3xX1cxXdxX6xX15xX3xXexX8dxXdxX5fxX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xXexX8bxXc7xX15xX3xXcaxX68xX6xX3xX31xX2axX15xX3xXexX22xX15xX1xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xX67xXdxX9dxX15xX3xX31xXdxX3bxX15xX3xXbxX1xXa7xX4xX3xXexXabxXbxX5fxX3xX7xX63xX3xX4xX6xX3xX67xX19xX484xX15xX1cxX3xXexX1afxX15xX1xX3xX4xX1acxX3xXexX1xX370xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX5xXc7xX15xX3xX1xX2axX15xX1cxX3xXexX8bxX47xX153xX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX13exX3xX1d2xX6dxX3xX1exX40xX27xX5fxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXbxX1xX332xXdxX3xXcaxX19xX32axX4xX3xX3b8xX57xX4xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xX5xX2axX3xX15xX1xXdxXb8xX153xX3xX1exX1fxX3xX1xX2axX15xX1cxX3xXcaxX1cbxX3fxX5fxX3xX4xX34dxXbxX3xX31xX57xX4xX1xX3xX15xX1xX34dxXexX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX15xX6xX27xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12x10d6axX6xX3fxX3xX3axX1xXdxX3xXcaxX57xX15xX1xX3xX1cxXdxX57xX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX5fxX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX27xXc7xX3fxX3xX4xX1cbxX3fxX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX332xX15xX1cxX3xXcaxX6dxX2axX15xX5fxX3xX31xX6xX15xX3xX4xX57xX15xX3xX7xX1bexX3xXcaxX332xX15xX1cxX5fxX3xX4xX57xX4xX3xX31xX6xX15xX5fxX3xX7xe83bxX5fxX3xX15xX1cxX2axX15xX1xX5fxX3xXcaxX6dxX2axX15xX3xXexX1xX370xX3xX4xX34dxXbxX3xXexX22xX15xX1xX5fxX3xX4xX57xX4xX3xX1xX3fxX27xXb8xX15xX5fxX3xXexX1xX2axX15xX1xX5fxX3xXexX1xX68xX3xX26xX27xX5fxX3xXcaxX332xX15xX1cxX3xX26xX27xX3xXexX8bxX1bexX4xX3xXexX1xX3fxX317xX4xX5fxX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX6dxX2axX15xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX3axX1xb577xX15xX3xXexX8bxX19xX484xX15xX1cxX5fxX3xX6b2xX3fxX27xX3bxXexX3xX5xXdxXb8xXexX3xX153xX317xXexX3xX7xX63xX3xX15xX317xXdxX3xX67xX3fxX15xX1cxX3xX7xX6xX3fxX2a7xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10958xX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3b8xXexX71xX6xX5xXdxX1cxX15xX2a7xX3xX4xX10xX15xXexX10xX8bxX447xXaxX12xX3adxXaa2xX27xX3xX153xXabxX15xX1xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXexX1xX52xX15xX1cxX3xXexXdxX15xX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xXcxXdxX3bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xXexX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX3b8xX3fxX27xXc7xX15xX5fxX3xX5xXdxXc7xX15xX3xXexX1fxX4xX3xXexX8bxXc7xX15xX3xX4xX57xX4xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xXexXdxXb8xX15xX3xXexX1xX52xX15xX1cxX3xXexXdxX15xX3xXcaxXabxXdxX3xX4xX1xX643xX15xX1cxX3xX1exX44xX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX13exX3xX13xX6xX15xX3xXcxX3fxX27xXc7xX15xX3xX1cxXdxX57xX6dxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX26xX3xXexX8bxX91xX5fxX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX32axXbxX3xX1exX8dxXdxX3xX9bbxXa1fxX3xXcxX1xX52xX15xX1cxX3xXexXdxX15xX3xX1exX2axX3xXcxX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xXexX1xX52xX15xX1cxX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX484xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xXexX1xX52xX15xX1cxX447xX3xXcaxX856xX4xX3xX31xXdxXb8xXexX3xXbxX1xX57xXexX3xX1xX3fxX27xX3xX1exX6xXdxX3xXexX8bxX5cxX3xX4xX26xX6xX3xX13xX57xX6dxX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX5fxX3xX3adxX2axXdxX3xX1aaxX1xX57xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX71xX3xXcxX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xX1xX91xX15xX1xX3xXexX22xX15xX1xX447xX3xX4xX1xX643xX3xXexX8bxXf5xX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX4xX484xX3xX7xXa1fxX3xXcaxX370xX3xXexX1xX52xX15xX1cxX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX34dxXexX5fxX3xX4xX1xX1afxX15xX1xX3xX3b8xX57xX4xX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX5fxX3xX67xXdxX9dxX15xX3xX31xXdxX3bxX15xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX447xX3xX4xX40xXbxX3xX15xX1xX40xXexX3xX4xX57xX4xX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX5fxX3xX3axX1xX3fxX27xX3bxX15xX3xX4xX57xX6dxX5fxX3xX1xX19xX8dxX15xX1cxX3xX67xX78bxX15xX3xX153xX8dxXdxX3xX15xX1xX34dxXexX3xX4xX26xX6xX3xXcxX8bxX3fxX15xX1cxX3xX19xX484xX15xX1cxX5fxX3xX4xX26xX6xX3xX31xX6xX15xX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xXexX22xX15xX1xX5fxX3xX15xX1cxX2axX15xX1xX3xX27xX3xXexX3bxX3xXcaxX370xX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX67xX35cxX15xX3xX31xXdxX3bxXexX5fxX3xX4xX1xX26xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xXdxX153xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX15xXexX10xX8bxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX4efxXdxX67xXexX1xX2a7xX3xX2xX2xX4f5xX167xXbxX3b8xX447xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX2a7xX3xX4fdxX1a2xX167xXbxX3b8xX447xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX75xX75xXdxX13exX31xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX1exX15xX75xX15xX10xX4efxX7xX75xX1a4xX2xX1a4xX4f5xX75xX2xX1a4xX73xX67xX1a4xX2xX519xX2xX73xX167xX73xXexX73xX4fdxX2xX500xX519xX5xX167xX13exX51exXbxX1cxb019xX8bxX9xX1a4xX1a4xX519xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xXaxX3xX4efxXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX4f5xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX4fdxX1a2xX167xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12xXcxX1afxX4xX1xX3xX4xX1bexX4xX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xXexX1xX52xX15xX1cxX3xX6b2xX3fxX6xX3xX1xXb8xX3xXexX1xX63xX15xX1cxX3xX5xX6dxX6xX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX4xX484xX3xX7xXa1fxX13exX13exX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xXcxXdxX3bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xX1xX3fxX27xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX7xXa7xX4xX3xX153xXabxX15xX1xX3xX4xX26xX6xX3xX4xX332xX3xX1xXb8xX3xXexX1xX63xX15xX1cxX3xX4xX1xX1afxX15xX1xX3xXexX8bxX68xX3xX1exX2axX3xXexX6dxX2axX15xX3xX67xX35cxX15xX5fxX3xX6b2xX3fxX27xX3bxXexX3xXexX35cxX153xX3xX15xX1cxX47xX15xX3xX4xX1xX856xX15xX5fxX3xX3axXdxX370xX153xX3xX7xX6dxX57xXexX5fxX3xX7xX8dxX153xX3xXcaxXaa2xX27xX3xX5xf4efxXdxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX13exX3xX646xX3fxX6xX15xX3xXexX35cxX153xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xX1xX19xX8dxX15xX1cxX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xXbxX1xXf4exX3xX1xX32axXbxX3xX1exX8dxXdxX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX5fxX3xX3axX1x10d00xX4xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xXexX19xX3xXexX19xXa1fxX15xX1cxX3xX4xX1xX26xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX5fxX3xX5xX484xX3xX5xX2axX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX1aaxX1xX57xXexX3xX1xX3fxX27xX3xX1exX6xXdxX3xXexX8bxX5cxX5fxX3xXexX8bxX57xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXb8xX153xX3xX4xX26xX6xX3xX31xX6xX15xX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX34dxXbxX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX31xX332xX6dxX3xX1exXb8xX3xX15xX44xX15xX3xXexX332xX15xX1cxX3xXexX19xX3xXexX19xXa1fxX15xX1cxX3xX4xX26xX6xX3xX3adxX332xX15xX1cxX5fxX3xXcaxX34dxX3fxX3xXexX8bxX6xX15xX1xX3xXbxX1xX332xX15xX3xX31xX57xX4xX3xX4xX57xX4xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX3xXcaxXdxX370xX153xX3xX7xX6xXdxX3xXexX8bxX57xXdxX5fxX3xXexX1xXf4exX3xXcaxX68xX4xX1xX447xX3xXcaxX317xXdxX3xX15xX1cxX1d3xX3xX31xX57xX6dxX3xX4xX57xX6dxX3xX1exXdxXc7xX15xX5fxX3xX4xX317xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xX1exXdxXc7xX15xX3xX67xX19xX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX3b8xXf2xX3xX1xX317xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX34dxXbxX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX1exXdxXb8xX4xX3xXcaxX19xX6xX5fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10262xX3xXexX1xX52xX15xX1cxX3xXexXdxX15xX13exX3xX19axX1cxX1xXdxXc7xX15xX3xX4xXa7xX3fxX3xX4xX1acxX3xX1xX91xX15xX1xX3xXexX1xXa7xX4xX3xXbxX1xXf4exX3xX1xX32axXbxX3xXcaxX370xX3xXexXdxX3bxXbxX3xX15xX1xX40xX15xX5fxX3xXbxX1xX332xX15xX3xX1xX3d0xXdxX3xXexX1xX52xX15xX1cxX3xXexXdxX15xX3xXcaxX3bxX15xX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX67xX35cxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX34dxXexX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xe578xf6d0xX3xX5xX1dbxX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX153xX3xX4xX57xX4xX3xXexX8bxX19xX1axX15xX1cxX3xX1xX32axXbxX3xXcaxX19xX6xX3xXexXdxX15xX3xXexX1xX34dxXexX3xXexX1xXdxXb8xXexX5fxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX1bexX3xXexX1xX40xXexX3xX1exX44xX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX5fxX3xX5xX2axX153xX3xX332xX15xX1xX3xX1xX19xXa1fxX15xX1cxX3xXcaxX3bxX15xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xX4xX26xX6xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX484xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX3xX4xX1acxX3xXexX1xXaa2xX153xX3xX6b2xX3fxX27xX44xX15xX3xX1exX2axX3xX1cxX35cxX27xX3xXexX35cxX153xX3xX5xX1dbxX3xX1xX6dxX6xX15xX1cxX3xX153xX6xX15xX1cxX5fxX3xX5xX6dxX3xX5xXf96xX15xX1cxX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX19axX1xX35cxX15xX3xX67xX35cxX15xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3b8xXexX71xX6xX5xXdxX1cxX15xX2a7xX3xX4xX10xX15xXexX10xX8bxX447xXaxX12xd5c1xXdxX57xX153xX3xX7xX57xXexX3xX4xX1xX856xXexX3xX4xX1xe529xX3xX1exXdxXb8xX4xX3xX4xX1xX34dxXbxX3xX1xX2axX15xX1xX3xX6b2xX3fxX27xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xX4xX26xX6xX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX67xX35cxX15xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX1exXf4exX15xX1cxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX1aaxX1xX57xXexX3xX1xX3fxX27xX3xXexX1afxX15xX1xX3xX7xX57xX15xX1cxX3xXexXabxX6dxX3xX4xX26xX6xX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX5fxX3xXcaxX484xX15xX3xX1exX68xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX1exXdxXb8xX4xX3xXcaxX19xX6xX3xX8bxX6xX3xX4xX57xX4xX3xX1cxXdxX332xXdxX3xXbxX1xX57xXbxX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX1xXdxXb8xX3fxX3xX6b2xX3fxX332xX13exX3xX1253xXdxX57xX153xX3xX7xX57xXexX3xX4xX1xX856xXexX3xX4xX1xX1263xX3xX1exXdxXb8xX4xX3xX4xX1xX34dxXbxX3xX1xX2axX15xX1xX3xX6b2xX3fxX27xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xX4xX26xX6xX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX67xX35cxX15xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX1exXf4exX15xX1cxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX13exX3xX1aaxX1xX57xXexX3xX1xX3fxX27xX3xXexX63xXdxX3xXcaxX6xX3xX1exX6xXdxX3xXexX8bxX5cxX3xX4xX26xX6xX3xd932xXcxX325xX3xX1253xXdxX57xX153xX3xX7xX57xXexX3xX1exX2axX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexXabxXdxX3xX4xX317xX15xX1cxX3xXcaxX3d0xX15xX1cx9e02xX3xX491xXexX325xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX3xX4xX317xX15xX1cxX3xXcaxX3d0xX15xX1cxX4abxX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xXdxX153xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX15xXexX10xX8bxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX4efxXdxX67xXexX1xX2a7xX3xX2xX2xX4f5xX167xXbxX3b8xX447xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX2a7xX3xX4fdxX1a2xX167xXbxX3b8xX447xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX75xX75xXdxX13exX31xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX1exX15xX75xX15xX10xX4efxX7xX75xX1a4xX2xX1a4xX4f5xX75xX2xX1a4xX73xX67xX1a4xX2xX519xX167xX4fdxX4f5xX2xXexX4f5xX177xX73xX167xX4fdxX5xX167xX13exX51exXbxX1cxXdeaxX8bxX9xX500xX73xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xXaxX3xX4efxXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX4f5xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX4fdxX1a2xX167xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12xX1aaxX1xX57xXexX3xX1xX3fxX27xX3xXexX63xXdxX3xXcaxX6xX3xX1exX6xXdxX3xXexX8bxX5cxX3xX4xX26xX6xX3xX1388xXcxX325xX3xX1253xXdxX57xX153xX3xX7xX57xXexX3xX1exX2axX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexXabxXdxX3xX4xX317xX15xX1cxX3xXcaxX3d0xX15xX1cxX13c8xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX6cxX1xXf5xX15xX3xX15xX1x11512xX15xX1cxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX4xX1acxX3xX7xXa7xX4xX3xX3axX1x9b30xX10xX3xXcaxX370xX3xX31xX63xX3xXexX8bxX1afxX3xXexX1xX6xX153xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX325xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX3xX4xX317xX15xX1cxX3xXcaxX3d0xX15xX1cxX5fxX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xX4xX1xX35cxX153xX3xX1388xXcaxXdxX3xXexX3d8xX15xX1cxX3xX15xX1cxX2a6xX5fxX3xX1cxX2a6xX3xXexX3d8xX15xX1cxX3xX15xX1xX2axX5fxX3xX8bxX2axX3xXexX3d8xX15xX1cxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX13c8xX3xXcaxX370xX3xXexX1xX10xX6dxX3xX67xX2a6xXdxX5fxX3xX1cxXdxX57xX153xX3xX7xX57xXexX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX63xXdxX3xXexX19xX32axX15xX1cxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX3xX27xX3xXexX3bxX3xX1exX2axX3xX15xX1xX1589xX15xX1cxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xXexX1xX3fxX317xX4xX3xX67xXdxXb8xX15xX3xXexX1xX10xX6dxX3xX67xX2a6xXdxX3xX7xXa7xX4xX3xX3axX1xX159cxX10xX3xXexXabxXdxX3xX15xX1xX2axX447xX3xX15xXf96xX153xX3xX4xX57xX4xX3xX1xX317xX3xX1cxXdxX6xX3xXcaxX91xX15xX1xX3xX4xX1acxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xXcaxXdxX75xXcaxX3bxX15xX3xXcaxX68xX6xX3xX31xX2axX15xX3xXexX3d8xX3xX1exXf4exX15xX1cxX3xX4xX1acxX3xX67xX68xX4xX1xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xXcxX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX5fxX3xX1exX40xX15xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX67xX35cxX15xX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xXexX63xXexX3xX4xX57xX4xX3xX6b2xX3fxX27xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xX1exX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX447xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX31xX57xX6dxX3xX27xX3xXexX3bxX3xX6b2xX3fxX6xX3xX1xX3d0xX3xX7xX484xX3xXcaxXdxXb8xX15xX3xXexX1157xX447xX3xX15xX1xXf96xX4xX3xX15xX1xXa1fxX3xX15xX1xX1589xX15xX1cxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX4xX1acxX3xX31xXdxX370xX3fxX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX1xX6dxX5fxX3xX7xX63xXexX5fxX3xX3axX1xX1acxX3xXexX1xXa1fxX5fxX3xXcaxX6xX3fxX3xX1xXf5xX15xX1cxX5fxX3xX153xX34dxXexX3xX1exX68xX3xX1cxXdxX57xX4xX5fxX3xX3axX1xXa7xX3fxX3xX1cxXdxX57xX4xX3xX4xX1xX26xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX31xX57xX6dxX3xX1exX8dxXdxX3xX15xX1cxX2axX15xX1xX3xX27xX3xXexX3bxX3xXcaxX370xX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xXexX10xX7xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX1exX2axX3xX4xX1acxX3xX31xXdxXb8xX15xX3xXbxX1xX57xXbxX3xX3b8xX1157xX3xX5xX1dbxX3xX3axX68xXbxX3xXexX1xX1axXdxX5fxX3xXcaxX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX3xX15xX1xXdxX9dxX153xX3xX31xXb8xX15xX1xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3b8xXexX71xX6xX5xXdxX1cxX15xX2a7xX3xX4xX10xX15xXexX10xX8bxX447xXaxX12xX3adxXaa2xX27xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xX3b8xX460xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXb8xX153xX5fxX3xX7xX2axX15xX1cxX3xX5xXf5xX4xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX3adxXaa2xX27xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xX3b8xX460xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXb8xX153xX5fxX3xX7xX2axX15xX1cxX3xX5xXf5xX4xX3xXcaxX370xX3xX3axX68xXbxX3xXexX1xX1axXdxX3xXbxX1xX57xXexX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX6xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX4xX317xX15xX1cxX3xXcaxX3d0xX15xX1cxX13exX3xX9bbxX6xX3fxX3xX3axX1xXdxX3xXbxX1xX57xXexX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX6xX3xX67xX19xX484xX15xX1cxX3xXexX1afxX15xX1xX3xXbxX1xX332xXdxX3xX3axX1xXaa2xX15xX3xXexX8bxX19xX484xX15xX1cxX3xXexX8bxX3fxX27xX3xX1exX3bxXexX3xX4xX57xX4xX3x7dacxX2xX5fxX3xX18fdxX1a4xX3xXcaxX370xX3xX3axX1xX6dxX6xX15xX1xX3xX1exXf4exX15xX1cxX447xX3xXbxX1xX6dxX15xX1cxX3xXexX159cxX6xX3xX3axX68xXbxX3xXexX1xX1axXdxX5fxX3xX6b2xX3fxX332xX15xX3xX5xX1dbxX3xX4xX1xX856xXexX3xX4xX1xX1263xX3xX4xX57xX4xX3xX3axX1xX3fxX3xX1exX1bexX4xX5fxX3xXcaxX68xX6xX3xX31xX2axX15xX3xX5xXdxXc7xX15xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xXdxX153xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX15xXexX10xX8bxX3xX67xXexX1xX3fxX153xX31xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX4efxXdxX67xXexX1xX2a7xX3xX2xX2xX4f5xX167xXbxX3b8xX447xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX2a7xX3xX4fdxX1a2xX167xXbxX3b8xX447xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX75xX75xXdxX13exX31xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX1exX15xX75xX15xX10xX4efxX7xX75xX1a4xX2xX1a4xX4f5xX75xX2xX1a4xX73xX67xX1a4xX2xX519xX167xX519xX4f5xX2xXexX177xX1a2xX500xX500xX1a2xX5xX167xX13exX51exXbxX1cxXdeaxX8bxX9xX500xX4fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xXaxX3xX4efxXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX4f5xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX4fdxX1a2xX167xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12xX1f6xX1bexX4xX3xX5xX19xX32axX15xX1cxX3xX27xX3xXexX3bxX3xX5xX34dxX27xX3xX153xX78bxX3fxX3xX3b8xX460xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXb8xX153xX3xX4xX1xX6dxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xX67xX35cxX15xX3xXexXabxXdxX3xXcxX8bxXabxX153xX3xX27xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX19axX1cxX3fxX27xX9dxX15xX3xX1d2xX3fxX3xX491xXcxX1aaxX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX4abxX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX19axX35cxX15xX1cxX3xX4xX6xX6dxX3xX15xX47xX15xX1cxX3xX5xX1bexX4xX3xX3b8xX460xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXb8xX153xX3xXcaxX370xX3xXcaxXaa2xX27xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX1axXdxX3xX1cxXdxX6xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX3xX1exX3bxXexX5fxX3xX3axX1xX63xX15xX1cxX3xX4xX1xX3bxX5fxX3xX67xX40xXbxX3xX67xX68xX4xX1xX13exX3xX6cxX57xX4xX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xX4xX1xX26xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xXexX325xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX4xX57xX4xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX3b8xX460xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXb8xX153xX3xX4xX1acxX3xXexX1xX3fxX3xXbxX1xX1afxX3xX31xX47dxX15xX1cxX3xXexX10xX7xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX6dxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX67xX35cxX15xX447xX3xX8bxX2axX3xX7xX6dxX57xXexX5fxX3xXexX325xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX3b8xX460xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXb8xX153xX3xX4xX1xX6dxX3xX4xX57xX4xX3xX15xX1xX1acxX153xX3xXcaxX63xXdxX3xXexX19xX32axX15xX1cxX3xX4xX1cbxX15xX3xX19xX3fxX3xXexXdxXc7xX15xX3xX31xX47dxX15xX1cxX3xX15xX1cxX3fxX3d0xX15xX3xX3b8xXf2xX3xX1xX317xXdxX3xX1xX1acxX6xX447xX3xX19xX3fxX3xXexXdxXc7xX15xX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX63xXdxX3xXexX19xX32axX15xX1cxX3xX15xX1cxX1xXdxX3xX15xX1cxX1axX5fxX3xX15xX1cxX3fxX27xX3xX4xX484xX3xX4xX6xX6dxX5fxX3xX4xX57xX4xX3xX5xX1bexX4xX3xX5xX19xX32axX15xX1cxX3xXexX1xX6xX153xX3xX1cxXdxX6xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xXexX1xX10xX6dxX3xX4xX1xX22xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xX4xX26xX6xX3xX15xX1cxX2axX15xX1xX3xX27xX3xXexX3bxX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX6cxX57xX4xX3xX15xX1xX2axX3xX153xX57xX27xX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xX3ax9dd8xX3xX3b8xX460xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXb8xX153xX3xX31xX47dxX15xX1cxX3xXexX10xX7xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX1afxXexX3xX15xX1xX34dxXexX3xXexX3d8xX3xX1a4xX167xb518xX3xX71xX3xX500xX167xX1cd7xX3xX7xX63xX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX5xX6xX6dxX3xXcaxX317xX15xX1cxX5fxX3xXexX8bxX19xX1axX15xX1cxX3xX1xX32axXbxX3xX15xX1xX2axX3xX153xX57xX27xX3xX3axX1xX52xX15xX1cxX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX27xXc7xX3fxX3xX4xX1cbxX3fxX3xXcaxX1acxX15xX1cxX3xX4xX1157xX6xX3xX15xX1xX2axX3xX153xX57xX27xX5fxX3xXcaxX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX5xX35cxX27xX3xX5xX6xX15xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3b8xXexX71xX6xX5xXdxX1cxX15xX2a7xX3xX4xX10xX15xXexX10xX8bxX447xXaxX12xX6cxX1xX26xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX4xX57xX4xX3xX3axX68xX4xX1xX3xX31xX332xX15xX5fxX3xX7x9281xX15xX3xX7xX2axX15xX1cxX3xX4xX57xX4xX3xX3axX1xX3fxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX3xXexX40xXbxX3xXexX8bxX3fxX15xX1cxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX6cxX1xX26xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX3b8xX35cxX27xX3xX67xX1bexX15xX1cxX3xX4xX57xX4xX3xX3axX68xX4xX1xX3xX31xX332xX15xX5fxX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xX57xX15xX3xX7xX1d99xX15xX3xX7xX2axX15xX1cxX3xX4xX57xX4xX3xX3axX1xX3fxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX3xXexX40xXbxX3xXexX8bxX3fxX15xX1cxX3xX4xX1xX6dxX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX3fxX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX5xX35cxX27xX3xX5xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX5fxX3xX7xX63xX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xXbxX1xX332xXdxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX3xX5xX8dxX15xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xXdxX153xX1cxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2a7xX75xX75xX4xX67xX15xX13exX31xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX1exX15xX75xX67xX10xX7xX3axXexX6dxXbxX75xX15xX10xX4efxX7xX75xX1a4xX2xX1a4xX500xX75xX2xX1a4xX73xX67xX4f5xX2xX2xX2xX1a2xX2xX1a2xXexX4fdxX177xX1a4xX1a4xX500xX5xX167xX13exX51exXbxX1cxXdeaxX8bxX9xX1a2xX500xX500xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12xX1aaxX1xX1acxX3xX13xX1afxX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xXexX8bxX1bexX4xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xXcxX8bxX1cbxX15xX3xXcxX1xX3bxX3xX1d2xX1d3xX15xX1cxX3xX1exX2axX3xXcaxX6dxX2axX15xX3xX3axXdxX370xX153xX3xXexX8bxX6xX3xXexXabxXdxX3xX3axX1xX3fxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX3xXexX40xXbxX3xXexX8bxX3fxX15xX1cxX3xXcxX8bxX19xX1axX15xX1cxX3xc58dxX1cbxX153xX3xX15xX6dxX15xX3xX2xX5fxX3xX3b8xXf2xX3xXcxX35cxX15xX3xX1f6xX35cxX153xX3xX29xX19xX484xX15xX1cxX5fxX3xXcxX1xXabxX4xX1xX3xX29xX2axX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX19axX1cxX6dxX2axXdxX3xX4xX57xX4xX3xXcaxXdxX370xX153xX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX3xXexX40xXbxX3xXexX8bxX3fxX15xX1cxX3xXcaxXf2xX3xX4xX1acxX5fxX3xX4xX1cbxX15xX3xX4xX1acxX3xX1cxXdxX332xXdxX3xXbxX1xX57xXbxX3xXcaxX370xX3xX1xX3fxX27xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX4xX57xX4xX3xX3axX1xX57xX4xX1xX3xX7xXabxX15xX5fxX3xX15xX1xX2axX3xX15xX1cxX1xX22xX5fxX3xX4xX484xX3xX7xXa1fxX3xX5xX19xX3fxX3xXexX8bxX643xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX1exX1fxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX4xX1xX6dxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX67xX35cxX15xX3xX4xX1acxX3xX15xX1xX3fxX3xX4xX1cbxX3fxX447xX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX15xX3xX4xXa7xX3fxX3xXexX1xXc7xX153xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xX57xX15xX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX3xX4xX57xX4xX3xXexX8bxX19xX1axX15xX1cxX3xX1xX32axXbxX3xX18fdxX2xX3xXexXabxXdxX3xX1cxXdxX6xX3xXcaxX91xX15xX1xX3xX15xX1xX19xX15xX1cxX3xXbxX1xX332xXdxX3xXcaxX332xX153xX3xX31xX332xX6dxX3xX6b2xX3fxX27xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xX4xX1xX856xXexX3xX4xX1xX1263xX5fxX3xX6xX15xX3xXexX6dxX2axX15xX3xX1exX2axX3xX3axX1xXdxX3xXcaxX19xX32axX4xX3xX13xX6xX15xX3xX6cxX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX22xX15xX1xX3xXcaxX3d0xX15xX1cxX3xX1dbxX13exX3xX6cxX1xX26xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX4xX57xX4xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xX57xX15xX3xXcaxX370xX3xX7xX1d99xX15xX3xX7xX2axX15xX1cxX3xXexXdxX3bxXbxX3xX15xX1xX40xX15xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xX67xX35cxX15xX3xX15xX1xX40xXbxX3xX4xX332xX15xX1xX3xXexX1xX10xX6dxX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xX4xX26xX6xX3xX6cxX1xX1afxX15xX1xX3xXbxX1xX26xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX19axX35cxX15xX1cxX3xX4xX6xX6dxX3xX15xX47xX15xX1cxX3xX5xX1bexX4xX3xX4xX26xX6xX3xX4xX57xX4xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX1exXdxXb8xX15xX3xXcaxXdxX44xX3fxX3xXexX8bxX68xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX15xX1xX35cxX15xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX5fxX3xX3axX1xX52xX15xX1cxX3xXcaxX370xX3xX3b8xX332xX27xX3xX8bxX6xX3xX4xX6xX3xXexX1157xX3xX1exX6dxX15xX1cxX13exX3xXcxX325xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX1exX40xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX1xXdxXb8xX3fxX3xX6b2xX3fxX332xX3xXcxX8bxX3fxX15xX1cxX3xXexX35cxX153xX3xX6edxX3xXexX3bxX3xX1xX3fxX27xXb8xX15xX3xX1e6xX1cadxX3xfd3cxX15xX1xX3xXcaxX370xX3xXcaxXdxX44xX3fxX3xXexX8bxX68xX3xX4xX1xX6dxX3xX4xX57xX4xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX15xX1xX35cxX15xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX6cxX1xX3fxXaa2xX15xX3xX31xX68xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xX57xX15xX3xXcaxXdxX44xX3fxX3xXexX8bxX68xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX6xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX18fdxX167xX5fxX3xX4xX34dxXbxX3xX4xXa7xX3fxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX6xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX15xX856xX15xX1cxX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xXexX8bxX19xX1axX15xX1cxX3xX1xX32axXbxX3xX7xX63xX3xX4xX6xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX5xXc7xX15xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xXexX1xX1axXdxX3xX1cxXdxX6xX15xX3xXexX8dxXdxX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xXcxX8bxX6xX15xX1xX3xXexX1xX26xX3xX7xX1bexX3xX1xX3f2xX3xXexX8bxX32axX3xX1exX44xX3xX15xX1cxX3fxX3d0xX15xX3xX5xX1bexX4xX5fxX3xX1exX40xXexX3xXexX19xX5fxX3xX1xX6dxX57xX3xX4xX1xX34dxXexX5fxX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX31xX68xX3xX3b8xX460xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXb8xX153xX5fxX3xX4xX1xX3fxX27xXc7xX15xX3xX153xX52xX15xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX317xX3xX6edxX3xXexX3bxX5fxX3xX4xX57xX4xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX1exXdxXb8xX15xX3xXexX3fxX27xX3bxX15xX3xXexX8bxXc7xX15xX5fxX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX5fxX3xXcaxX57xXbxX3xXa7xX15xX1cxX3xXexX63xXexX3xX15xX1xX34dxXexX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xXcxX325xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xXexXdxXc7xX153xX3xX1exXf96xX4xX71xX3b8xXdxX15xX3xXcaxX32axXexX3xX1a4xX3xX3axX68xXbxX3xXexX1xX1axXdxX5fxX3xXcaxX643xX15xX1cxX3xXcaxX63xXdxX3xXexX19xX32axX15xX1cxX3xXexX1xX10xX6dxX3xX6b2xX3fxX27xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX317xX3xX6edxX3xXexX3bxX3xX1exX2axX3xX13xX6xX15xX3xX6cxX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX22xX15xX1xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3b8xXexX71xX6xX5xXdxX1cxX15xX2a7xX3xX4xX10xX15xXexX10xX8bxX447xXaxX12xX19axX35cxX15xX1cxX3xX4xX6xX6dxX3xXexX8bxX57xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXb8xX153xX3xX4xX26xX6xX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xXcaxXa7xX15xX1cxX3xXcaxX1cbxX3fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX6cxX34dxXbxX3xX26xX27xX5fxX3xX4xX1xX1afxX15xX1xX3xX6b2xX3fxX27xX44xX15xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX34dxXbxX5fxX3xXexX8bxX19xX8dxX4xX3xX1xX3bxXexX3xX5xX2axX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xXcaxXa7xX15xX1cxX3xXcaxX1cbxX3fxX3xX4xX1xX68xX3fxX3xXexX8bxX57xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXb8xX153xX3xXexX6dxX2axX15xX3xX67xXdxXb8xX15xX3xX1exX44xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xXexXabxXdxX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX5fxX3xXcaxX484xX15xX3xX1exX68xX5fxX3xX15xX1cxX2axX15xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xXexX8bxX57xX4xX1xX447xX3xX31xX57xX153xX3xX7xX57xXexX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xX4xX1xX3fxX15xX1cxX5fxX3xXcaxX3d0xX15xX1cxX3xXexX1xX1axXdxX3xX4xX1xX26xX3xXcaxX317xX15xX1cxX5fxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX6dxXabxXexX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX4xX26xX6xX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX6cxXf4exX15xX1cxX3xX1exX8dxXdxX3xX15xX1xXdxXb8xX153xX3xX1exX1fxX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX5fxX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX5fxX3xXcaxX484xX15xX3xX1exX68xX3xX4xX1cbxX15xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX3xXexX35cxX153xX3xXexX1xX57xX6dxX3xX1cx118e0xX3xX3axX1xX1acxX3xX3axX1xX47xX15xX5fxX3xX1exX19xX8dxX15xX1cxX3xX153xXf96xX4xX5fxX3xX4xX332xXdxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX4xX1xX1afxX15xX1xX5fxX3xXexX1xX643xX4xX3xXcaxXaa2xX27xX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX8bxXdxX370xX15xX3xX3axXdxX15xX1xX3xXexX3bxX3xX71xX3xX3b8xXf2xX3xX1xX317xXdxX5fxX3xXexX8bxX19xX8dxX4xX3xX153xXf96xXexX3xXbxX1xX332xXdxX3xXcaxX332xX153xX3xX31xX332xX6dxX3xX6xX15xX3xXexX6dxX2axX15xX3xXexX3fxX27xXb8xXexX3xXcaxX63xXdxX3xX4xX1xX6dxX3xX1xX6dxXabxXexX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX7xX332xX15xX3xX3b8xX3fxX34dxXexX5fxX3xX3axXdxX15xX1xX3xX67xX6dxX6xX15xX1xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX4xX57xX4xX3xX15xX1xX2axX3xX153xX57xX27xX5fxX3xX3b8xX1afxX3xX15xX1cxX1xXdxXb8xXbxX5fxX3xX3axX1xX52xX15xX1cxX3xXcaxX370xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX5xX2axX153xX3xX332xX15xX1xX3xX1xX19xXa1fxX15xX1cxX3xX6b2xX3fxX57xX3xX5xX8dxX15xX3xXexX8dxXdxX3xX1xX6dxXabxXexX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX7xX332xX15xX3xX3b8xX3fxX34dxXexX5fxX3xX3axXdxX15xX1xX3xX67xX6dxX6xX15xX1xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3b8xXexX71xX6xX5xXdxX1cxX15xX2a7xX3xX4xX10xX15xXexX10xX8bxX447xXaxX12xX1e6xXdxXc7xX15xX3xX6b2xX3fxX27xX3bxXexX3xX3b8xX1157xX3xX5xX1dbxX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX153xX3xX4xX57xX4xX3xXexX8bxX19xX1axX15xX1cxX3xX1xX32axXbxX3xX1exXdxX3xXbxX1xXabxX153xX3xX6b2xX3fxX27xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xXcxX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXcaxX332xX153xX3xX31xX332xX6dxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX8bxX40xXexX3xXexX1bexX3xXexX8bxXc7xX15xX3xXcaxX68xX6xX3xX31xX2axX15xX13exX3xX1e6xXdxXc7xX15xX3xX6b2xX3fxX27xX3bxXexX3xX3b8xX1157xX3xX5xX1dbxX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX153xX3xX4xX57xX4xX3xXexX8bxX19xX1axX15xX1cxX3xX1xX32axXbxX3xX1exXdxX3xXbxX1xXabxX153xX3xX6b2xX3fxX27xX3xXcaxX68xX15xX1xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX5fxX3xX15xX1xX34dxXexX3xX5xX2axX3xX3axX1xX6xXdxX3xX31xX57xX6dxX3xX27xX3xXexX3bxX3xX3axX1xX52xX15xX1cxX3xXexX8bxX3fxX15xX1cxX3xXexX1xX1bexX4xX5fxX3xXexX325xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xXexX1fxX3xXexX40xXbxX3xXcaxX52xX15xX1cxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX5fxX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX5fxX3xX3b8xX3fxX27xXc7xX15xX3xXexXabxX4xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1x115fdxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xXdxX153xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX15xXexX10xX8bxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX4efxXdxX67xXexX1xX2a7xX3xX2xX2xX4f5xX167xXbxX3b8xX447xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX2a7xX3xX4fdxX1a2xX167xXbxX3b8xX447xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX75xX75xXdxX13exX31xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX1exX15xX75xX15xX10xX4efxX7xX75xX1a4xX2xX1a4xX4f5xX75xX2xX1a4xX73xX67xX1a4xX2xX519xX167xX73xX500xX4f5xXexX519xX167xX167xX167xX5xX1a4xX71xX73xX1a2xX67xX1a4xX2xX4f5xX167xX2xX2xX177xXexX1a4xX2xX4fdxX167xX5xX1a2xX71xX2xX1a4xX13exX51exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xXaxX3xX4efxXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX4f5xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX4fdxX1a2xX167xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3b8xXexX71xX6xX5xXdxX1cxX15xX2a7xX3xX51exX3fxX7xXexXdxX5bdxX27xX447xXaxX12xX6cxX484xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX15xX47xX15xX1cxX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xXexX8bxXdxXb8xX3fxX3xXexX40xXbxX3xX5xX2axX153xX3xX1exXdxXb8xX4xX5fxX3xX8bxX6xX3xX6b2xX3fxX27xX3bxXexX3xXcaxX68xX15xX1xX3xX3b8xX1157xX3xXbxX1xXabxXexX3xX31xX2axX3xX19axX13exXcxX13exX29xX3xX491xX9bbxX19axX3xX2xX73xX519xX167xX4abxX3xXexX8bxX643xX3xXexXabxXdxX3xX3b8xXf2xX3xX1e6xX1cadxX3xX29xX2axX3xX491xXcxX1156xX3xX1e6xX1cadxX3xX2235xX15xX1xX5fxX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX4abxX3xX71xX3xX4xX1xX26xX3xXexX2axXdxX3xX3axX1xX6dxX332xX15xX3xX18fdxX6xX4xX10xX31xX6dxX6dxX3axX3xX1388xX19axX13exXcxX13exX29xX13c8xX3xX177xX3xXexX8bxXdxXb8xX3fxX3xXcaxX3d0xX15xX1cxX3xX67xX6dxX3xXcaxXf2xX3xXcaxX47xX15xX1cxX3xXexXdxX15xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX1bexX3xXexX1xX40xXexX3xX1exX44xX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX13exX3xX491xX63dxX15xX1xX3xX29xX6dxX2axX15xX1cxX3xX71xX3xX1f6xX1dbxX4abxX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX13xX317xX3xXcaxX317xXdxX3xX13xXdxXc7xX15xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX3xXexX22xX15xX1xX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX32axXbxX3xX4xX57xX4xX3xX5xX1bexX4xX3xX5xX19xX32axX15xX1cxX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xX6b2xX3fxX332xX15xX3xX5xX1dbxX3xX3b8xX3fxX34dxXexX5fxX3xX15xX1xX40xXbxX3xX4xX332xX15xX1xX13exX3xX6cxX52xX15xX1cxX3xX6xX15xX3xXexX22xX15xX1xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xX3b8xX57xX4xX3xX153xXdxX15xX1xX5fxX3xXcaxXdxX44xX3fxX3xXexX8bxX6xX5fxX3xXexX1xX3fxX3xXexX1xX40xXbxX3xX4xX1xXa7xX15xX1cxX3xX4xXa7xX3xXcaxX63xXdxX3xX1exX8dxXdxX3xX4xX57xX4xX3xXexX325xX3xX4xX1xXa7xX4xX5fxX3xX4xX57xX3xX15xX1xX35cxX15xX3xX1exXdxX3xXbxX1xXabxX153xX3xXbxX1xX57xXbxX3xX5xX3fxX40xXexX3xX1exX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xXcaxX370xX3xX3b8xX1157xX3xX5xX1dbxX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX153xX3xXexX1xX10xX6dxX3xX6b2xX3fxX27xX3xXcaxX68xX15xX1xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3b8xXexX71xX6xX5xXdxX1cxX15xX2a7xX3xX4xX10xX15xXexX10xX8bxX447xXaxX12xX29xX3fxX27xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xXexX63xXdxX3xXcaxX6xX3xX5xX1bexX4xX3xX5xX19xX32axX15xX1cxX3xX1xX3f2xX3xXexX8bxX32axX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX4xX57xX15xX3xX7xX1bexX3xXcaxX332xX15xX1cxX3x88d5xX27xX3xX31xX6xX15xX3xX15xX1xX35cxX15xX3xX67xX35cxX15xX3xXexX22xX15xX1xX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xX2cbfxX27xX3xX31xX6xX15xX3xX15xX1xX35cxX15xX3xX67xX35cxX15xX3xXexX22xX15xX1xX5fxX3xX13xX6xX15xX3xX6cxX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX22xX15xX1xX5fxX3xX4xX57xX4xX3xX15xX1cxX2axX15xX1xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX15xX47xX15xX1cxX3xX4xX47xX15xX3xX4xXa7xX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX3xX67xXdxX9dxX15xX3xX31xXdxX3bxX15xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xXexX8bxXc7xX15xX3xXcaxX68xX6xX3xX31xX2axX15xX3xXcaxX370xX3xX4xX1acxX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xX4xX1fxX3xXexX1xX370xX3xXexX3d8xX15xX1cxX3xX15xX1xX1acxX153xX3xX15xX1xXdxXb8xX153xX3xX1exX1fxX5fxX3xXbxX1xXf4exX3xX1xX32axXbxX3xX1exX8dxXdxX3xXexX3d8xX15xX1cxX3xXexX1xX1axXdxX3xXcaxXdxX370xX153xX5fxX3xXexX3d8xX15xX1cxX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xXcxXdxX3bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xX1xX3fxX27xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xXexX63xXdxX3xXcaxX6xX3xX5xX1bexX4xX3xX5xX19xX32axX15xX1cxX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX15xX47xX15xX1cxX3xXcaxX370xX3xX1xX3f2xX3xXexX8bxX32axX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX1xXdxXb8xX3fxX3xX6b2xX3fxX332xX447xX3xX1xX3fxX27xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xX5xX19xX484xX15xX1cxX3xXexX1xX1bexX4xX5fxX3xXexX1xX1bexX4xX3xXbxX1xXaa2xX153xX3xXcaxX370xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX3axX1xXaa2xX3fxX3xXbxX1xX1cbxX15xX3xX47xX15xX3xX4xX1xX6dxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xX27xX3xX1exX2axX3xX5xX1bexX4xX3xX5xX19xX32axX15xX1cxX3xX5xX2axX153xX3xX15xX1xXdxXb8xX153xX3xX1exX1fxX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadbxX15xXexX10xX8bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xXdxX153xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6cxX10xX15xXexX10xX8bxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX4efxXdxX67xXexX1xX2a7xX3xX2xX2xX4f5xX167xXbxX3b8xX447xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX2a7xX3xX4fdxX1a2xX167xXbxX3b8xX447xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX75xX75xXdxX13exX31xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX1exX15xX75xX15xX10xX4efxX7xX75xX1a4xX2xX1a4xX4f5xX75xX2xX1a4xX73xX67xX1a4xX2xX519xX167xX500xX500xX73xXexX500xX4f5xX167xX1a2xX1a2xX5xX167xX13exX51exXbxX1cxXdeaxX8bxX9xX4fdxX519xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xXaxX3xX4efxXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX4f5xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX4fdxX1a2xX167xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX6dxX15xXaxX12xX1f6xX1bexX4xX3xX5xX19xX32axX15xX1cxX3xXexX8bxX1bexX4xX3xXcaxXdxX370xX153xX3xX4xX1xX63xXexX3xXexXabxXdxX3xX3b8xXf2xX3xXcxX35cxX15xX3xX1f6xX35cxX153xX3xX29xX19xX484xX15xX1cxX5fxX3xXcxX1xXabxX4xX1xX3xX29xX2axX13exX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX6cxX57xX4xX3xXcaxX6dxX2axX15xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xX4xX26xX6xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xXexX1xX10xX6dxX3xX67xX2a6xXdxX5fxX3xX15xXf96xX153xX3xXexX91xX15xX1xX3xX1xX91xX15xX1xX5fxX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX32axXbxX3xX4xX34dxXbxX3xX26xX27xX5fxX3xX4xX1xX1afxX15xX1xX3xX6b2xX3fxX27xX44xX15xX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xX4xX1xX68xX3fxX3xXexX8bxX57xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXb8xX153xX3xX1exX44xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xXexXabxXdxX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX68xX6xX3xX31xX2axX15xX3xXbxX1xX1fxX3xXexX8bxX57xX4xX1xX447xX3xX15xX3bxX3fxX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xXexX1xXdxX3bxX3fxX3xX7xX35cxX3fxX3xX7xX57xXexX5fxX3xXexX1xXdxX3bxX3fxX3xXexX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX3b8xX3fxX27xXc7xX15xX3xXcaxX370xX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX5xX35cxX27xX3xX5xX6xX15xX3xXbxX1xX332xXdxX3xX4xX1xX68xX3fxX3xXexX8bxX57xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXb8xX153xX3xXexX8bxX19xX8dxX4xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX13exX0xX75xXbxX12xX0xXexX6xX31xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3b8xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1cxX9xXaxX167xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX15xX1cxX9xXaxX177xXaxX12xX0xXexX31xX6dxX67xX27xX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6dxX67xX27xXaxX12xX1e6xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX27xXc7xX3fxX3xX4xX1cbxX3fxX3xc996xX47xX15xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX26xX3xXexX8bxX91xX5fxX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX32axXbxX3xX4xX57xX4xX3xXcaxX484xX15xX3xX1exX68xX3xX5xXdxXc7xX15xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX3xXexX1xX10xX6dxX3xX67xX2a6xXdxX5fxX3xXcaxX52xX15xX3xXcaxX63xX4xX3xX1exXdxXb8xX4xX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX5fxX3xXexX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX3b8xX3fxX27xXc7xX15xX3xX31xX57xX6dxX3xX4xX57xX6dxX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xXexX8bxX1bexX4xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX5fxX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX13exX0xX75xXbxX12xX0xX75xXexX67xX12xX0xX75xXexX8bxX12xX0xX75xXexX31xX6dxX67xX27xX12xX0xX75xXexX6xX31xX5xX10xX12xX0xX67xXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX8bxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX3fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX71xXexX1xX3fxX153xX31xX71xX6xX15xX67xX71xX7xX6xXbxX6dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX3bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXcaxXaa2xX27xX3xX153xXabxX15xX1xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xX1exX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX13exX13exX13exXaxX3xX1xX8bxX10xX5bdxX9xXaxX75xX4xX1xXdxX15xX1xX71xXexX8bxXdxX75xXexXdxX10xXbxX71xXexX3fxX4xX71xX67xX6xX27xX71xX153xX6xX15xX1xX71xX4xX6dxX15xX1cxX71xXexX6xX4xX71xXexX3fxX27xX10xX15xX71xXexX8bxX3fxX27xX10xX15xX71xX1exX10xX71xXbxX1xX6dxX15xX1cxX71xX4xX1xX6dxX15xX1cxX71xX67xXdxX4xX1xX71xX4xX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX71xXexX8bxX6dxX15xX1cxX71xXexXdxX15xX1xX71xX1xXdxX15xX1xX71xX153xX6dxXdxX75xX1a4xX2xX500xX500xX177xX4fdxX13exX1xXexX153xXaxX12xX0xXdxX153xX1cxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX75xX153xX10xX67xXdxX6xX75xX2xX1a4xX167xX75xX15xX10xX4efxX7xX75xX1a4xX2xX1a4xX500xX75xX2xX167xX177xX67xX1a4xX2xX4fdxX1a4xX1a2xX167xX177xXexX2xX2xX1a2xX1a4xX5xX177xX71xX2xX500xX2xX67xX1a4xX167xX519xX2xX1a4xX1a4xX167xXexX2xX4fdxX73xX519xX167xX5xX167xX13exX51exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xXaxX3xX75xX12xX0xX75xX6xX12xX0xX67xXdxX1exX12xX0xX7xXexX8bxX6dxX15xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX3bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXcaxXaa2xX27xX3xX153xXabxX15xX1xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xX1exX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX13exX13exX13exXaxX3xX1xX8bxX10xX5bdxX9xXaxX75xX4xX1xXdxX15xX1xX71xXexX8bxXdxX75xXexXdxX10xXbxX71xXexX3fxX4xX71xX67xX6xX27xX71xX153xX6xX15xX1xX71xX4xX6dxX15xX1cxX71xXexX6xX4xX71xXexX3fxX27xX10xX15xX71xXexX8bxX3fxX27xX10xX15xX71xX1exX10xX71xXbxX1xX6dxX15xX1cxX71xX4xX1xX6dxX15xX1cxX71xX67xXdxX4xX1xX71xX4xX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX71xXexX8bxX6dxX15xX1cxX71xXexXdxX15xX1xX71xX1xXdxX15xX1xX71xX153xX6dxXdxX75xX1a4xX2xX500xX500xX177xX4fdxX13exX1xXexX153xXaxX12xXcxXdxX3bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXcaxXaa2xX27xX3xX153xXabxX15xX1xX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xX1exX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX13exX13exX13exX0xX75xX6xX12xX0xX75xX7xXexX8bxX6dxX15xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX13xX6xX15xX3xXcxX3fxX27xXc7xX15xX3xX1cxXdxX57xX6dxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xXcaxX44xX3xX15xX1cxX1xX68xX3xX4xX57xX4xX3xX31xX6xX15xX5fxX3xX7xXa1fxX5fxX3xX15xX1cxX2axX15xX1xX5fxX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xX5xXdxXc7xX15xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xXexX3fxX27xXc7xX15xX3xXexX8bxX3fxX27xX44xX15xX3xXcaxX370xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX484xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX5fxX3xXcaxX484xX15xX3xX1exX68xX3xX1exX2axX3xX153xX3f2xXdxX3xX15xX1cxX19xX1axXdxX3xX67xX35cxX15xX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX153xX3xX4xX57xX4xX3xX1exX47xX15xX3xX31xX332xX15xX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xX1exX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX13exX0xX75xXbxX12xX0xX75xX67xXdxX1exX12xX0xX75xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX1exX40xX15xX3xX4xX1xX3fxX27xX370xX15xX3xX1xX2axX15xX1cxX3xX1xX1acxX6xXaxX3xX1xX8bxX10xX5bdxX9xXaxX75xX27xX71xXexX10xX75xXexX6xX15xX1cxX71xX4xX3fxX6dxX15xX1cxX71xX4xX6dxX15xX1cxX71xXexX6xX4xX71xXbxX1xX6dxX15xX1cxX71xX4xX1xX6dxX15xX1cxX71xX67xXdxX4xX1xX71xX4xX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX71xXexX8bxX6dxX15xX1cxX71xX1exX6xX15xX71xX4xX1xX3fxX27xX10xX15xX71xX1xX6xX15xX1cxX71xX1xX6dxX6xX75xX1a4xX2xX1a4xX4fdxX73xX519xX13exX1xXexX153xXaxX12xX0xXdxX153xX1cxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX75xX153xX10xX67xXdxX6xX75xX2xX1a4xX167xX75xX15xX10xX4efxX7xX75xX1a4xX2xX1a4xX1a4xX75xX2xX167xX519xX67xX2xX2xX167xX1a4xX4fdxX177xX519xXexX1a2xX4fdxX73xX73xX5xX519xX71xX2xX177xX1a4xX67xX4f5xX1a4xX2xX2xX4f5xX177xX177xXexX519xX2xX1a4xX2xX167xX5xX167xX13exX51exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xXaxX3xX75xX12xX0xX75xX6xX12xX0xX67xXdxX1exX12xX0xX7xXexX8bxX6dxX15xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX1exX40xX15xX3xX4xX1xX3fxX27xX370xX15xX3xX1xX2axX15xX1cxX3xX1xX1acxX6xXaxX3xX1xX8bxX10xX5bdxX9xXaxX75xX27xX71xXexX10xX75xXexX6xX15xX1cxX71xX4xX3fxX6dxX15xX1cxX71xX4xX6dxX15xX1cxX71xXexX6xX4xX71xXbxX1xX6dxX15xX1cxX71xX4xX1xX6dxX15xX1cxX71xX67xXdxX4xX1xX71xX4xX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX71xXexX8bxX6dxX15xX1cxX71xX1exX6xX15xX71xX4xX1xX3fxX27xX10xX15xX71xX1xX6xX15xX1cxX71xX1xX6dxX6xX75xX1a4xX2xX1a4xX4fdxX73xX519xX13exX1xXexX153xXaxX12xXcxX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX1exX40xX15xX3xX4xX1xX3fxX27xX370xX15xX3xX1xX2axX15xX1cxX3xX1xX1acxX6xX0xX75xX6xX12xX0xX75xX7xXexX8bxX6dxX15xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX1f9xX13xX19axX1d2xX3xXexX22xX15xX1xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX27xXc7xX3fxX3xX4xX1cbxX3fxX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX3axXdxX370xX153xX3xXexX8bxX6xX5fxX3xX1cxXdxX57xX153xX3xX7xX57xXexX3xX4xX1xX856xXexX3xX4xX1xX1263xX3xX1exXdxXb8xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX3xXexX8bxX6dxX15xX1cxX3xX1exX40xX15xX3xX4xX1xX3fxX27xX370xX15xX3xX1xX2axX15xX1cxX3xX1xX1acxX6xX3xXcaxX3bxX15xX5fxX3xXcaxXdxX3xXexX3d8xX3xX3axX1xX3fxX3xX1exX1bexX4xX3xXbxX1xX6dxX15xX1cxX3xXexX159cxX6xX3xX1xX6dxX856xX4xX3xX3axX1xX3fxX3xX1exX1bexX4xX3xX325xX3xX67xX68xX4xX1xX5fxX3xX3b8xX1157xX3xX5xX1dbxX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX153xX3xX4xX57xX4xX3xXexX8bxX19xX1axX15xX1cxX3xX1xX32axXbxX3xX1exXdxX3xXbxX1xXabxX153xX13exX0xX75xXbxX12xX0xX75xX67xXdxX1exX12xX0xX75xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX153xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX4xX26xX6xX3xXcxX1xX26xX3xXexX19xX8dxX15xX1cxX3xX6cxX1xX1afxX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1exX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX13exX13exX13exXaxX3xX1xX8bxX10xX5bdxX9xXaxX75xX4xX1xXdxX15xX1xX71xX6b2xX3fxX27xX10xX15xX75xX1xX6xX71xXexXdxX15xX1xX71xX4xX1xXdxX71xX67xX6xX6dxX71xXexX1xX3fxX4xX71xX1xXdxX10xX15xX71xX15xX1cxX1xXdxX10xX153xX71xX3axX10xXexX71xX5xX3fxX6xX15xX71xX4xX3fxX6xX71xXexX1xX3fxX71xXexX3fxX6dxX15xX1cxX71xX4xX1xXdxX15xX1xX71xXbxX1xX3fxX71xX1exX10xX71xXbxX1xX6dxX15xX1cxX71xX4xX1xX6dxX15xX1cxX71xX67xXdxX4xX1xX71xX4xX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX75xX1a4xX2xX1a4xX1a4xX500xX73xX13exX1xXexX153xXaxX12xX0xXdxX153xX1cxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX75xX153xX10xX67xXdxX6xX75xX2xX1a4xX167xX75xX15xX10xX4efxX7xX75xX1a4xX2xX1a4xX167xX75xX2xX167xX1a2xX67xX177xX2xX177xX167xX167xX500xX73xXexX73xX519xX1a2xX4fdxX5xX4f5xX71xX2xX2xX167xX67xX177xX167xX519xX2xX73xX177xX177xXexX1a4xX4fdxX4fdxX177xX1a2xX5xX167xX13exX51exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX1exX44xX3xXexX47xX15xX1cxX3xX4xX19xX1axX15xX1cxX3xX4xX52xX15xX1cxX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX4xX1xX63xX15xX1cxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xXaxX3xX75xX12xX0xX75xX6xX12xX0xX67xXdxX1exX12xX0xX7xXexX8bxX6dxX15xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX153xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX4xX26xX6xX3xXcxX1xX26xX3xXexX19xX8dxX15xX1cxX3xX6cxX1xX1afxX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1exX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX13exX13exX13exXaxX3xX1xX8bxX10xX5bdxX9xXaxX75xX4xX1xXdxX15xX1xX71xX6b2xX3fxX27xX10xX15xX75xX1xX6xX71xXexXdxX15xX1xX71xX4xX1xXdxX71xX67xX6xX6dxX71xXexX1xX3fxX4xX71xX1xXdxX10xX15xX71xX15xX1cxX1xXdxX10xX153xX71xX3axX10xXexX71xX5xX3fxX6xX15xX71xX4xX3fxX6xX71xXexX1xX3fxX71xXexX3fxX6dxX15xX1cxX71xX4xX1xXdxX15xX1xX71xXbxX1xX3fxX71xX1exX10xX71xXbxX1xX6dxX15xX1cxX71xX4xX1xX6dxX15xX1cxX71xX67xXdxX4xX1xX71xX4xX6dxX1exXdxX67xX71xX2xX73xX75xX1a4xX2xX1a4xX1a4xX500xX73xX13exX1xXexX153xXaxX12xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX4xX1xX22xX3xXcaxXabxX6dxX3xXexX1xX1bexX4xX3xX1xXdxXb8xX15xX3xX15xX1cxX1xXdxXc7xX153xX3xX3axX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX15xX3xX4xX26xX6xX3xXcxX1xX26xX3xXexX19xX8dxX15xX1cxX3xX6cxX1xX1afxX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1exX44xX3xXbxX1xX5cxX15xX1cxX5fxX3xX13exX13exX13exX0xX75xX6xX12xX0xX75xX7xXexX8bxX6dxX15xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX1f9xX13xX19axX1d2xX3xXexX22xX15xX1xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX15xX1xX3xX27xXc7xX3fxX3xX4xX1cbxX3fxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX484xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX5fxX3xXcaxX484xX15xX3xX1exX68xX5fxX3xXcaxX68xX6xX3xXbxX1xX19xX484xX15xX1cxX3xX3axX1xXaa2xX15xX3xXexX8bxX19xX484xX15xX1cxX3xX3axX1xXf96xX4xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xXcaxX3d0xX15xX1cxX3xXexX1xX1axXdxX3xX4xX332xX3xX1a4xX3xX3axX1xX3fxX27xX15xX1xX3xX1xX19xX8dxX15xX1cxX2a7xX3xX5xX484xX3xX5xX2axX5fxX3xX4xX1xX26xX3xX6b2xX3fxX6xX15xX5fxX3xX153xX34dxXexX3xX4xX332xX15xX1xX3xX1cxXdxX57xX4xX3xX3axX1xXdxX3xX3axX1xX52xX15xX1cxX3xX4xX1acxX3xX67xX68xX4xX1xX447xX3xX153xX34dxXexX3xX31xX91xX15xX1xX3xXexX2dxX15xX1xX5fxX3xX4xX1xX40xX153xX3xXexX8bxX9dxX5fxX3xX5xX643xX15xX1cxX3xXexX643xX15xX1cxX5fxX3xX31xX68xX3xXcaxX317xX15xX1cxX3xXa7xX15xX1cxX3xXbxX1xX1acxX3xX3axX1xXdxX3xX4xX1acxX3xX67xX68xX4xX1xX3xX31xXb8xX15xX1xX3xX3b8xX332xX27xX3xX8bxX6xX13exX0xX75xXbxX12xX0xX75xX67xXdxX1exX12xX0xX75xX5xXdxX12xX0xX75xX3fxX5xX12xX0xX67xXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8bxXaxX12xX0xX75xX67xXdxX1exX12xX0xX75xX67xXdxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2235xX3fxXexX1xX6dxX8bxXaxX12xX1aaxX13exX31b0xX0xX75xXbxX12
P.V