Nhịp điệu Cửa Sót
(Baohatinh.vn) - “Ngư trường là nhà, biển cả là quê hương”. Cuộc sống của những ngư dân Thạch Kim (Lộc Hà - Hà Tĩnh) hãy còn vất vả, nhưng họ luôn mỉm cười và đón nhận những sản vật mẹ biển hào phóng ban tặng...
45a8xc37axbf7axf7ccxbeccx7ceax5037x927dx5996xX7xcc23xf5a5x5c77x54d4x97fdx85ebxX5x5c72xXaxa9faxX0x54bbxX12x54fexX1x69e6xXbxX3xee59xXdx10d5axcda1xX3x100a7x9437xX6xX3x9986x10b3fxXexX0xfed7xX14xX12xX0xX28xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c85xX10xX6x81ccxXaxX12x66eexX16xdc8fxe3b2xX3xXexa6e2xX44xfbcbx6e18xX43xX3xX5xa57bxX3xX4axX1xX4ex85b0xX3xX14xXdxd50axX4axX3xX4x9cf3xX3xX5xX4exX3x5419xX1exe407xX3xX1xX44xae93xX4axX43xb603xf534xX3xX20xX1exd84fxX4xX3xX7xa09dxX4axX43xX3xX4x10992xX6xX3xX4axX1x64aexX4axX43xX3xX4axX43xX44xX3xX3ex10b1cxX4axX3xXcxX1xabdfxX4xX1xX3x9474xXdxa86dxX3x7807x526exX6exX4xX3xX3bxX4exX3xb80bxX3xX3bxX4exX3xXcx10662xX4axX1x7246xX3xX1xe188xdadexX3xX4xe67fxX4axX3x75fdxf2daxXexX3xXadxX5bxX53xX3xX4axX1xX44xX4axX43xX3xX1xf94axX3xX5xX1exd9c8xX4axX3xX90x10a3bxX90xX3xX4xX44xX49xXdxX3xXadxX4exX3xX1bxX25xX4axX3xX4axX1x7c41xX4axX3xX4axX1xX7cxX4axX43xX3xX7xX5bxX4axX3xXadxXd5xXexX3xX90x7356xX3xX14xXdxX57xX4axX3xX1xX4ex106e1xX3xXbxX1xX25xX4axX43xX3xX14xX6xX4axX3xXex5bfaxX4axX43xX6axX6axX6axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx953fxXf0xX3exXa7xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10x5285xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axbe69xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47x4d5fxXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xfbd9xX7xX28xX2x5390x8da8xX16dxX28xX2xb164xX16dxX3exX16dxX172xefafxX16ex5a29xc77exX172xXexX179x6d82xX177xX17exX5xeec5xX6ax9bd0xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dx10c83xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX112x10fa2xX4axX1xX3xX90xXdxX4axX1xX3xXadx63a4xX6xX3xX5xX25xX3xX3exX8axX4axX43xX3xX5xX4exX3xX5xdb13xX4xX3xX90xXbcxXdxX3xX4axX43xX44xX49xXdxX3xX4xa37axX4axX43xX3xX4axX1xX6xX1exX3xX1bxX25xX4axX3xXexX1xX4exX4axX1xX3xX60xX1exX5bxX3xX7xX6xX1exX3xX90xX6exXexX3xX4xX1xX1exXa7x82f4xX4axX3xX47xX6xX3x5ffdxX1xX66xXdxX6axX6axX6axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX16exX177xX16exX17exXexX2xX182xX172xX17axX5xX2xX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX16exX177xX2xX16exXexX2xX16dxX179xX177xX5xX1a5xX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX16exX177xX17exX16exXexX2xX16dxX1a5xX172xX5xX1a5xX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX3exXexX1xX1exX90xX14xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX17exX182xX172xX177xXexX16exX177xX179xX179xX5xX2xX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX16exX177xX182xX179xXexX179xX16exX16exX2xX5xX16exX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX17axX172xX172xX177xXexX16dxX182xX17exX17axX5xX16exX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX3bxX72xXdxX3xX1xX5bxX3xX1bxX44xX6xX3xX4x47eexX3xX5xX62xX4axX3xX14xX49xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX17axX16exX16exX179xXexX17exX182xX179xX177xX5xX2xX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xXcxX47xX6xX4axX1xX3xXexX1xX77xX3xX4axX43xX1xXc4xX3xX4axX43xX66xXdxX6axX6axX6axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX17axX2xX16exX17exXexX16dxX172xX17exX16dxX5xX172xX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX17axX2xX17axX182xXexX16dxX179xX182xX16dxX5xX1a5xX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX6axX6axX6axX3xX47xde14xXdxX3xX5xX8axXdxX3xXexXaexXexX3xX14xXd5xXexX3xX4xX1xX1ex9103xX4axX3xX14xX18xX3xX4xX1xXf0xX3xX4xX1xX1exXa7xX22bxX4axX3xX14xXdxX57xX4axX3xX90x7737xXdxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX17exX16exX172xX177xXexX182xX17exX17exX17axX5xX16exX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX17axX17exX16exX172xXexX16exX16dxX182xX172xX5xX17exX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX112xX7cxX6xX3xX4xX66xX90xX3xX4xX1xXdxe7eaxX1exX3xX1bxX22bxX4axX3xX7xX914xX90xX6axX6axX6axX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX0xXdxX90xX43xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4axX1xXdxXbxX3xX3exXdxX10xX1exX3xX4xX1exX6xX3xX7xXf0xXexXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX28xX28xXdxX6axX14xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX4axX1xX6axXadxX4axX28xX4axX10xX169xX7xX28xX2xX16dxX16exX16dxX28xX2xX172xX16dxX3exX16dxX172xX177xX17axX17exX182xX177xXexX182xX179xX17exX16dxX5xX1a5xX6axX184xXbxX43xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX169xXdxX3exXexX1xX129xX182xX182xX172xXbxX121xX131xX1xX10xXdxX43xX1xXexX129xX17axX16dxX1a5xXbxX121xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxXf0xX4axXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX9axX6xX5xXdxX43xX4axX129xX3xX4xX10xX4axXexX10xX47xX131xXaxX12xX6axX6axX6axX3xX1bxX57xX3xXexX4exX1exX3xX5xX8axXdxX3xX47xX6xX3xX1bxXdxX3xX231xX1xXdxX3xX1xXf0xX4exX4axX43xX3xX1xXc0xX4axX3xX14xX1exXc0xX4axX43xX3xX121xX1exX72xX4axX43xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx806axX1exXexX1xXf0xX47xXaxX12xX0xX14xX12xXbd7xX4axX1xX3xXcxXaexX4axX0xX28xX14xX12xX0xX28xXbxX12
Anh Tấn