1.001 cách chống trộm phụ tùng ô tô 'bá đạo' nhất Việt Nam
Dùng dây xích, gỗ, lồng sắt, ốp lưng điện thoại... là những tuyệt chiêu mà các 'khổ chủ' dùng để bảo vệ xế yêu trước vấn nạn trộm vặt.
bae4x10dc2x11231x141abx1453cxd9d3xX0x11310xd080xc273xe4ffxce5bx13bd4x1182fxXcxf308x1120exed86xc936xX2xc96cxXaxfc16xXfxX4xX7xc418xed31xX1axX7xX8xX9xe18fxX9xX6xX8xX9xX6xe667xd0f0xdf82xX8xX13xfb67x107cbxdee5xX8xX10xX6xd42fxX8xX13x11627xX26xX27xX8x106d6xX8xX13xX37xX8xc386x118fexX1fxX8x14ab2x11aeaxfaf3xX3cxX8xX26xX6x14c43xX13xX8xfa93xX2x10ec4xX13xX8xca7cxXbxX2cxX0x1368cxX6xX7xX4xX0xX53xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x108bdxX15xXbxX1xXfxX4xc915xX33xX26xX27xX8xX1x125c1xf1a0xX8xbea9x111b0xX9xX6x12522xX8xX27x13e82xX7bxX8xXaxeceexX26xX27xX8xXcx10e1dxX13xX7bxX8xX25xX10xX8xXax12466xX26xX27xX8xX40xX2xX4cxX26xX8xX13xX6xX42xX41xX2xX19xX19xX19xX8xXaxc9bcxX8xX26xX6xe49dxX26xX27xX8xX13x13b94xX75xX4cxX13xX8xX9xX6xX2xcd97xXabxX8xX2cxXa2xX8xX9xX1fxX9xX8xX3cx13817xX6xeafcxX8xX9xX6xf176xX3cxX8xX1xX33xX26xX27xX8xX40x14beexX8xX3dxceabxX42xX8xX3xX4cxX8xX77x113bdxX8xX75xXb3xXabxX8xX13xX2axX8fx11ca5xX9xX8xX3xX47xX26xX8xX26xX41xX26xX8xX13xX2axX2bxX2cxX8xX3xbc7bxX13xX19xX0xX53xX10xX4xX0xX13xXbxX3dxXaxX15xX8xX3dxX42xX2axX1xX15xX2axXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX26xX27xXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX26xX27xXexXfxdc80xXfxX4xX0xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13x1281fxXbxXaxX2xX27xX26xff06xX8xef3axXabxXcxX13xX2xc4caxX75xe59bxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xd4ccxXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4xX0xX2xX2cxX27xX8xXcxX2axX9xXexXfxX53xX53xX2xX19xX3dxXbxX42xX6xXbxX13xX2xX26xX6xX19xX3xX26xX53xX26xX15x13381xXcxX53xX7x110b4xX1ax12310xX53xX7xX1axc3b0xX1xX18bxX7x12762xX191xf69axX1axX1axX13xX195x11317xX7xX195xX191xX197xX127xX7xX7xXaxX1axX19xX14fxX10xX27xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX42x12fb6xX2cxXbxX27xX15xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX53xX4xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4xfd59xdf76xX9xX8xXbexX78xX26xX8xX26xX6xX8fxX8xX13xX6xXd7xX8xX6xX75xX8xX3xX221xX26xX27xX8xX13xX2axX2bxX2cxX8xXbexX6xX37xX26xX27xX8xX13xX6xX47xX75xX19xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX53xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX53xX13xXbxX3dxXaxX15xX4xX0xX13xXbxX3dxXaxX15xX8xX3dxX42xX2axX1xX15xX2axXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX26xX27xXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX26xX27xXexXfxX127xXfxX4xX0xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4xX0xX2xX2cxX27xX8xXcxX2axX9xXexXfxX53xX53xX2xX19xX3dxXbxX42xX6xXbxX13xX2xX26xX6xX19xX3xX26xX53xX26xX15xX187xXcxX53xX7xX18bxX1axX18dxX53xX7xX1axX191xX1xX18bxX7xX195xX191xX197xX1axX1axX13xX195xX19cxX7xX195xX191xX197xX127xX7xX195xXaxX7xX19xX14fxX10xX27xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX42xX1b4xX2cxXbxX27xX15xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX53xX4xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4x117bexf7d3xXabxX8xX13xX8fxX8xX6x13e49xX26xX8xX3cxX3dxX2bxX8xX1xX30xX26xX27xX8xX9xX30xX8xX9xX6xX25xX26xX27xX8xX13xX2axX2bxX2cxX3cxX8xX9xX6xX42xX8xXbxX26xX8xX13xX74xX2cxX19xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX53xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX53xX13xXbxX3dxXaxX15xX4xX0xX13xXbxX3dxXaxX15xX8xX3dxX42xX2axX1xX15xX2axXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX26xX27xXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX26xX27xXexXfxX127xXfxX4xX0xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4xX0xX2xX2cxX27xX8xXcxX2axX9xXexXfxX53xX53xX2xX19xX3dxXbxX42xX6xXbxX13xX2xX26xX6xX19xX3xX26xX53xX26xX15xX187xXcxX53xX7xX18bxX1axX18dxX53xX7xX1axX191xX1xX18bxX7xX195xX191xX197xX1axX1axX13xX195xX19cxX7xX195xX191xX197xX127xX7xX127xXaxX195xX19xX14fxX10xX27xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX42xX1b4xX2cxXbxX27xX15xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX53xX4xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4x14a88xX6xeda6xX8xX13xX6xXd7xX8xX26xXa2xX75xX8xX9xX6xX87xX9xX8xX13xX2axX2bxX2cxX8xXbexX6xX37xX26xX27xX8xXaxX47xX75xX8xX40xX8fxcb46xX9xX8xX40xX74xXabxX19xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX53xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX53xX13xXbxX3dxXaxX15xX4xX0xX13xXbxX3dxXaxX15xX8xX3dxX42xX2axX1xX15xX2axXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX26xX27xXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX26xX27xXexXfxX127xXfxX4xX0xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4xX0xX2xX2cxX27xX8xXcxX2axX9xXexXfxX53xX53xX2xX19xX3dxXbxX42xX6xXbxX13xX2xX26xX6xX19xX3xX26xX53xX26xX15xX187xXcxX53xX7xX18bxX1axX18dxX53xX7xX1axX191xX1xX18bxX7xX195xX191xX197xX1axX1axX13xX195xX19cxX7xX195xX191xX197xX127xX7xX197xXaxX127xX19xX14fxX10xX27xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX42xX1b4xX2cxXbxX27xX15xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX53xX4xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4xX502xX6xX504xXbxX8xXbexecf9xX8xX13xX42xXa2xX26xX8xX77xX15xX19xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX53xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX53xX13xXbxX3dxXaxX15xX4xX0xX13xXbxX3dxXaxX15xX8xX3dxX42xX2axX1xX15xX2axXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX26xX27xXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX26xX27xXexXfxX127xXfxX4xX0xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4xX0xX2xX2cxX27xX8xXcxX2axX9xXexXfxX53xX53xX2xX19xX3dxXbxX42xX6xXbxX13xX2xX26xX6xX19xX3xX26xX53xX26xX15xX187xXcxX53xX7xX18bxX1axX18dxX53xX7xX1axX191xX1xX18bxX7xX195xX191xX197xX1axX1axX13xX7xX1axX127xX127xX18bxX18dxXaxX197xX19xX14fxX10xX27xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX42xX1b4xX2cxXbxX27xX15xX8xX1xX13xX6xXabxX2cxX3dxXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX6xX15xX2xX27xX6xX13xXexXfxX191xX197xX19cxX10xX77xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX53xX4xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4x11698xX87xX2cxX8xX6xX396xX26xX8xX3cxXaxX82xX26xX27xX3cxX8xX9xX6xX42xX8xX27xX8fxead0xX26xX27xX19xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX53xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX53xX13xXbxX3dxXaxX15xX4xX0xX13xXbxX3dxXaxX15xX8xX3dxX42xX2axX1xX15xX2axXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX26xX27xXexXfxX1axXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX26xX27xXexXfxX127xXfxX4xX0xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4xX0xX2xX2cxX27xX8xXcxX2axX9xXexXfxX53xX53xX2xX19xX3dxXbxX42xX6xXbxX13xX2xX26xX6xX19xX3xX26xX53xX26xX15xX187xXcxX53xX7xX18bxX1axX18dxX53xX7xX1axX191xX1xX18bxX7xX195xX191xX197xX1axX1axX13xX195xX19cxX7xX195xX191xX197xX127xX7xX18bxXaxX191xX19xX14fxX10xX27xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX42xX1b4xX2cxXbxX27xX15xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX187xX2xX1xX13xX6xXexXfxX191xX1axX1axX10xX77xXfxX8xX53xX4xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX13xX2axX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX75xXaxX15xXexXfxX13xX15xX77xX13xX147xXbxXaxX2xX27xX26xX14dxX8xX14fxXabxXcxX13xX2xX154xX75xX156xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX161xXbxX10xX13xX2xX42xX26xXfxX4xX161xX6xc4e6xX8xX9xX38fxX26xX8xXbexX6xX504xXbxX8xXbexX677xX8xX6xXbxX2xX8xX26xX7fdxX2xX8xX3cxX13xX2axX221xX26xX27xX8xX75xXd7xXabxX3cxX19xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX13xX1xX4xX0xX53xX13xX2axX4xX0xX53xX13xX3dxX42xX1xX75xX4xX0xX53xX13xXbxX3dxXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX7e8xX42xXabxX2axX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX42xX8xX4axX26x1191axX77xX10xX2axX15xXcxXcxX0xX53xX10xX4
sydong