Cơ hội cuối cùng để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, ngày 23/7, là ngày cuối cùng thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Việc điều chỉnh được thực hiện trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh.
5f02x6772xce08x9ac3xfc6cxa83ax9504xd02bx70f7xX7xb102x7390xd6f9xd1c6x6f65x9455xX5x63b1xXaxcf14xbe67xd903xX3xX1x8e73xXdxX3xX4x928exd0d3xXdxX3xX4xf34exd7c2xc6d8xX3x10c70xc730xX3xXexX1xde2bxX3xX7xXdxX21xX1xX3xX24xXdx7b9exX1bxX3xX4xX1x8f52xX21xX1xX3xX21xX22xX1bx84ddxa716xX21xX3x7c2fx9720xX21xX22xX3xee02xd211xXexX3xXexX1bxX3exX25xX21xX3xX24xeccaxXdxX3xX1xX43xX4xX0x10997xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc477xX10xX6xdebdxXaxX12xXcxX1xX10x10e40xX3x10645xX1bxX3exX3xX24xe34bxX21xX1xX3xX4xdaeexX6xX3x10114xX17xX3xf0faxXdxf155xX71xX3xX6bxfc0axX4xX3xX42xc98cxX3xa183xX8dxX71xX3xXexX52xX71x8199xX3xX1x8382xb872xX3xX21xX6xX3exX96xX3xX21xX22xX8dxX3exX3x1078dx9058xX59xb4aexX96xX3xX5xX8dxX3xX21xX22xX8dxX3exX3xX4xX1bxX1cxXdxX3xX4xX20xX21xX22xX3xXexX1xX29xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX24x7d78xa691xX4xX3xX73xX1bxX3exX32xX21xX3xX24xXdxX32xX1bxX3xX4xX1xX37xX21xX1xX3xX21xX22xX1bxX3exX3fxX21xX3xX42xX43xX21xX22xX3xX47xX48xXexX3xXexX1bxX3exX25xX21xX3xX24xX52xXdxX3xX1xX43xX4x7ea9xX3xc01fxXdxX3fxX4xX3xX24xXdxX32xX1bxX3xX4xX1xX37xX21xX1xX3xX24xXc8xXc9xX4xX3xXexX1xb492xX4xX3xX1xXdxX3fxX21xX3xXex9a4dxX113xX4xX3xXexXdx10d0cxXbxX3xXexX52xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX24xXdxX25xX9axX3xXexXdxX122xXbxX3xX21xX1x721bxX21xX3xX1x621axX3xX7xX14xX3xX4xX7dxX6xX3xXexX1xX29xX3xX7xXdxX21xX1xXfaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX71xX6bxX3exXaxX12xX0xX6xX3xX1xX11cxX10xd1a5xX9xXaxX1xXexXexXbxc180xX59xX59xXdxX9axX22xXfaxX42xXdxX10xXexX21xX6xX9axXbxX5xX1bxX7xXfaxX42xX21xX59xXex687cxX188xc279xX59x1034dxXbxX5xX71xX6xX6bxX10xX6bxX59xXexX1xXbxad46xX71xX1xXexX59xXa6xX18axX2xXa9xeac2xX18axXa9xX1a1xXa6xXa7xX59x98f9xX3exXexX1xXdxX2xXa9xX18axXa9xX18axXa9xXfaxc0e4xXbxX22xXaxX12xX0xXdxX9axX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX71xX3xX1xX71xXdxX3xX4xX1bxX71xXdxX3xX4xX1bxX21xX22xX3xX6bxX10xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX21xX1xX3xX6bxXdxX10xX1bxX3xX4xX1xXdxX21xX1xX3xX21xX22xX1bxX3exX10xX21xX3xX42xX71xX21xX22xX3xX47xX10xXexX3xXexX1bxX3exX10xX21xX3xX6bxX6xXdxX3xX1xX71xX4xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX59xX59xXdxXfax7901xX6xX71xX1xX6xXexXdxX21xX1xXfaxX42xX21xX59xX21xX10xX198xX7xX59xX2xXa9xXa6x8654xX59xX2xX18axXa6xX6bxX18axX2xXa6xXexebc9xX188xXa7xX18axX5xX18axXfaxX1b4xXbxX22xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX71xX21xXaxX12x94f7xe9e0xX21xX1xX3xX9axXdxX21xX1xX3xX1xX43xX6xX171xX3xXcxXcxb4bbxXfcx902ax8141xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX71xX6bxX3exXaxX12xX274xa953xX9axX3xX21xX6xX3exX96xX3xXexX1xX29xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX24xX28cxX21xX22xX3xX1a8x91bfxX3xX47xX48xXexX3xXexX1bxX3exX25xX21xX3xX24xX52xXdxX3xX1xX43xX4xX3xXexX11cxXc8xc2c7xX4xX3xX1a8xX1xXdxX3xXexX1xX6xX9axX3xX6bxX113xX3xX1a8xd473xX3xXexX1xXdxX3xXexX11cxX1bxX21xX22xX3xX1xX43xX4xX3xXbxX1x624cxX3xXexX1xX99xX21xX22xX3xX73xX1bxX1cxX4xX3xX22xXdxX6xXfaxX3xe49cxX1cxX3xX5xXc8xXc9xX21xX22xX3xX21xX22xX1bxX3exX3fxX21xX3xX42xX43xX21xX22xX3xX1a8xX1xX99xX21xX22xX3xX22xXdxX2baxXdxX3xX1xX52xX21xX3xX21xX1xXc8xX3xX4xX85xX4xX3xX21xX28cxX9axX3xXexX11cxXc8xX2baxX4xX3xX24xead3xX3exXfaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX71xX6bxX3exXaxX12xXcxX1bxX3exX3xX21xX1xXdxee04xX21xX96xX3xX21xX1xb30bxX9axX3xX22xXdxa78fxXbxX3xX4xX85xX4xX3xX10xX9axX3xX4x6deaxX3xX4xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX24xf968xX3xX4xX6xX71xX3xX1xX14xX21xX96xX3xX7xX6xX1bxX3xX1a8xX1xXdxX3xX4xX35axX3xX24xXdxX25xX9axX3xXexX1xXdxX3xXexX11cxX1bxX21xX22xX3xX1xX43xX4xX3xXbxX1xX2dcxX3xXexX1xX99xX21xX22xX3xX73xX1bxX1cxX4xX3xX22xXdxX6xX96xX3xX80xX17xX3xX83xXdxX85xX71xX3xX6bxX89xX4xX3xX42xX8dxX3xX8fxX8dxX71xX3xXexX52xX71xX3xX4xX1xX71xX3xXbxX1xX48xXbxX3xXexX1xX29xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX24xXc8xXc9xX4xX3xX73xX1bxX3exX32xX21xX3xX24xXdxX32xX1bxX3xX4xX1xX37xX21xX1xX3xX6bxX6xX21xX1xX3xX7xX85xX4xX1xX3xX24xX28cxX21xX22xX3xX1a8xX2a3xXfaxX3xX13xX28cxX21xX3xX4x7aa2xX3xX42xX8dxX71xX3xX24xXdxX25xX9axX3xXexX1xXdxX3xX4xX7dxX6xX3xX9axb693xX21xX1xX3xX42xX8dxX3xX24xXdxX25xX9axX3xX4xX1xX1bx106ecxX21xX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX85xX4xX3xXexX11cxXc8x6aa0xX21xX22xX3xX24xX52xXdxX3xX1xX43xX4xX3xX1xX43xX4xX3xX21xX1x8896xX21xX22xX3xX21xX28cxX9axX3xXexX11cxXc8xX2baxX4xX3xX24xX325xX3exX3xX4xd3d6xX21xX22xX3xX21xX1xXc8xX3xX21xX22xX1bxX3exX3fxX21xX3xX42xX43xX21xX22xX3xX21xX22xX8dxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX32xX96xX3xXexX1xX29xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX4xX325xX21xX3xX21xX1x84dfxX4xX3xX4xX1xX43xX21xX3xXexX11cxXc8xX429xX21xX22xX3xXbxX1xX20xX3xX1xXc9xXbxX3xX1xX14xX21xXfaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX71xX6bxX3exXaxX12xXfcxXdxX3fxX4xX3xX24xXdxX32xX1bxX3xX4xX1xX37xX21xX1xX3xX21xX22xX1bxX3exX3fxX21xX3xX42xX43xX21xX22xX3xX24xXc8xXc9xX4xX3xXexX1xX113xX4xX3xX1xXdxX3fxX21xX3xXexX11cxX113xX4xX3xXexX1bxX3exX122xX21xX3xXexcd3dxX3xX21xX22xX8dxX3exX3xX2xbad9xX3xX24xX122xX21xX3xXa6xX2xX59xXa9xX3xX21xX122xX1bxX3xXexX1xX29xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1a8xX1xX99xX21xX22xX3xXexX28cxX21xX22xX3xX7xX1cxX3xX5xXc8xXc9xX21xX22xX3xX21xX22xX1bxX3exX3fxX21xX3xX42xX43xX21xX22xX3xX7xX71xX3xX42xX2baxXdxX3xXexX11cxXc8xX2baxX4xX3xX24xX325xX3exXfaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX71xX6bxX3exXaxX12xX274xX122xX1bxX3xX9axX1bxX1cxX21xX3xXexX28cxX21xX22xX3xX7xX1cxX3xX5xXc8xXc9xX21xX22xX3xX21xX22xX1bxX3exX3fxX21xX3xX42xX43xX21xX22xX3xX1xX71xe1ebxX4xX3xX7xbec9xX6xX3xX24xX2dcxXdxX3xX42xX32xX3xX24xXdxX25xX9axX3xXc8xX1bxX3xXexXdxX344xX21xX96xX3xXexX1xX29xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXbxX1xb49bxXdxX3xX24xX122xX21xX3xXexX11cxX113xX4xX3xXexXdxX122xXbxX3xX24xXdxX25xX9axX3xXexXdxX122xXbxX3xX21xX1xX139xX21xX3xX1xX13dxX3xX7xX14xX3xX4xX7dxX6xX3xX9axX40cxX21xX1xX3xX24xX25xX3xX24xX28cxX21xX22xX3xX1a8xX2a3xX3xX24xXdxX32xX1bxX3xX4xX1xX37xX21xX1xX3xX218xX34axX21xX22xX3xXbxX1xXdxX122xX1bxXfaxX3xXcxX1xX429xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xX24xXdxX32xX1bxX3xX4xX1xX37xX21xX1xX3xX24xX122xX21xX3xX1xX122xXexX3xX21xX22xX8dxX3exX3xX1xX99xX9axX3xX21xX6xX3exX96xX3xXa6xXa7xX59xXa9xXfaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX71xX6bxX3exXaxX12xXcxX1xX3f8xX3xXexX11cxXc8xee3fxX21xX22xX3xX80xX17xX3xX83xXdxX85xX71xX3xX6bxX89xX4xX3xX42xX8dxX3xX8fxX8dxX71xX3xXexX52xX71xX3xX80xX20xXdxX3xXfcxX28cxX21xX3xX83xX6xX3xX4xX1xX71xX3xX218xXdxX122xXexX96xX3xXexX1xX29xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX4x75daxX21xX3xX47xX10xX9axX3xX47xX48xXexX3xX1a8xbc3fxX3xXexX11cxXc8xX2baxX4xX3xX1a8xX1xXdxX3xX73xX1bxX3exX122xXexX3xX24xX78xX21xX1xX3xX24xXdxX32xX1bxX3xX4xX1xX37xX21xX1xX3xX21xX22xX1bxX3exX3fxX21xX3xX42xX43xX21xX22xX3xX218xX633xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX10xX9axX3xX4xX1xX37xX3xX24xXc8xXc9xX4xX3xXexX1xX113xX4xX3xX1xXdxX3fxX21xX3xX9axX17xXexX3xX5xX66dxX21xX3xX6bxX1bxX3exX3xX21xX1xf94cxXexXfaxX3xXcxX1xX29xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX21xX344xX21xX3xX24xX28cxX21xX22xX3xX1a8xX2a3xX3xXexX11cxXc8xX429xX21xX22xX3xXexX1xX10xX71xX3xX218xX6xX3xX21xX1xX35axX9axX96xX3xXexX11cxXc8xX429xX21xX22xX3xX4xX35axX3xX24xXdxX25xX9axX3xX4xX1xX1bxX41bxX21xX3xX4xX6xX71xX3xX1xX14xX21xX96xX3xX21xX22xX6xX21xX22xX3xX218xX34axX21xX22xX3xX42xX8dxX3xXexX1xX6d3xXbxX3xX1xX14xX21xX3xX7xX71xX3xX42xX2baxXdxX3xX24xXdxX25xX9axX3xXexX1xXdxX3xX4xX7dxX6xX3xX9axX40cxX21xX1xXfaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX71xX6bxX3exXaxX12xX274xX22xX6xX3exX3xX7xX6xX1bxX3xX1a8xX1xXdxX3xXexX1xX29xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1a8xX122xXexX3xXexX1xX34fxX4xX3xX42xXdxX3fxX4xX3xX24xXdxX32xX1bxX3xX4xX1xX37xX21xX1xX3xX21xX22xX1bxX3exX3fxX21xX3xX42xX43xX21xX22xX96xX3xX80xX17xX3xX7x625fxX3xXexXdxX122xX21xX3xX1xX8dxX21xX1xX3xX4xX1xX52xX3exX3xXbxX1xX66dxX21xX3xX9axX32xX9axX3xX47xX48xXexX3xXexX1bxX3exX25xX21xX3xX42xX8dxX3xX5xX43xX4xX3xX596xX71xXfaxX3xX13xX85xX4xX3xXexX11cxXc8xX429xX21xX22xX3xX4xX35axX3xX9axX17xXexX3xXexX1bxX66dxX21xX3xX24xX25xX3xXexX1xX113xX4xX3xX1xXdxX3fxX21xX3xX47xX48xXexX3xXexX1bxX3exX25xX21xX3xX42xX8dxX3xX4xX99xX21xX22xX3xX218xX1cxX3xX24xXdxX25xX9axX3xX4xX1xX1bxX41bxX21xX3xXexX11cxX34fxX21xX22xX3xXexX1bxX3exX25xX21xX3xX42xX8dxX71xX3xX24xX66dxX1bxX3xXexX1xX85xX21xX22xX3xXcxX85xX9axXfaxX59xXfaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2eexX71xX1bxX11cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX71xX3xXfcxXdxX10xXexX21xX6xX9ax98abxX0xX59xXbxX12