Sở Y tế và BV Mắt Hà Tĩnh tổ chức khám, mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Lào
Thực hiện chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh, Sở Y tế và Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh vừa tổ chức đợt khám, tư vấn và phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào).
c8c8x128f6xca85x13258x15dc1x11687x1688ax159f3x157b9xX7x118a8x1687cx17812x18212x16321x111acxX5x11b14xXax12f21x13452xe474xX3x1231bxX3xXexca0dxX3x10b92x1809axX3x1582fx10074xX3x1761bxcbfcxXexX3x17a7fxX1cxX3xXcxfb82xe275xX1xX3xXexef25xX3xX4xX1x1435fxX4xX3x15f86xX1x15ebbx1454ax156baxX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxcfdexX2axX3xXbxX1x10185xX3xX4xX1x126c8xX3xX2axdf2dx17555x13ec6xXdxX3xX2axX50xX1x1678exX4dxX3xXex100a2xXdxX3xeeaaxX1cxX4dxX0xff61xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6x17e12xXaxX12xXcxX1x129efxX4xX3xX1xXdxef34xX2axX3xX4xX1xX51x1259fxX2axX50xX3xXex10a9dx11ecfxX2axX1xX3xX1x13803xXbxX3xXexX37xX4xX3xX50xXdx1644axX6xX3x14002xX3xXex14c55xX2axX1xX39xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX7fxX2axX1xX3xX1bxXdxX7fxX2axX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xX1bx18709xX6xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xf3c9xX90xXexX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xXexX51xX3xX1bx13decxX2axX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xe6a2xf948xX3xXexX1xXe8x1676fxXexX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xX1bx13754xX2axX50xX3xX7x17c68xXe8xX39xX3xX1bxX10exX2axX50xX3x1786bxX6xX3xXexX1xXe8x16f58xX4xX3xXexX9fxX2axX1xX3xX1exd773xX5x13582xX35xX1xd50dxX38xX11cxX6xX12dxX3x17444x13b81xX25x1570dxX137x17a51xX139xX3xX5fxX1cxX4dxeb68x10a4cxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX4dxX75xX12dxX3xXbxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX12xX0xXdxX38xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXax12b9fxXdxX75xXexX1x1887bxX3x16923xX2xf94cxXbxX11cx14a4dxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX181xX3x179e7xX2x17ab8xXbxX11cxX188xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX63xX63xXdxX142x12e65xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX2axX1xX142xX1bxX2axX63xX2axX10xX17cxX7xX63xX2x110a0xX192x18d5dxX63xX1bdxX1bdxX75xX183xX194xX1bdxX185xX1bbx16767xX1bdxXex15455xX1bbxX1bbxX185xX1c7xX5xX194xX142xXbxX2axX50x18be5xX8axX9xX1bdxX2xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX4dxX2axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11cxXexf22dxX6xX5xXdxX50xX2axX181xX3x14432xXe8xX7xXexXdx16482xX12dxX188xXaxX12xXcxX8axX4dxX2axX50xX3xXexX1xX52xXdxX3xX50xXdxX6xX2axX3xX1c7xX3xX2axX50xX1cxX12dxX3xX136xX9cxX1bdxX258xX9cxX1bbxX63xX2xX2xX141xX39xX3xXd1xX122xXdxX3xX2axX50xfa4fxX3xX12dxX3xX1a8xX37xX4xX3xX7x177dbxX3xX4x14434xX3xX35xXdxX2axX1xX3xX2axX50xX1xXdxX7fxX38xX3xX1bxX1cxX3xX4xX1xXe8xX12dx1895fxX2axX3xX38xX12bxX2axX3xX4xX6xX4dxX3xXexX1xXe8xX122xX4xX3xX2axX50xX1cxX2axX1xX3xX12dxX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX7fxX2axX1xX3xX1bxXdxX7fxX2axX3xX38xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXd1xfc28xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xXexX51xX3xX1bxXdfxX2axX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xXe7xXe8xX3xXexX1xXe8xXedxXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX37xX4xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX1bx10ab5xX3xX38xX22xXexX3xX4xX1xX4dxX3xX50xff3axX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX188xX3xXexX8axX4dxX2axX50xX3xXd1xX29fxX3xX4xX29fxX3xX185xX1c7xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX2axX1xX113xX2axX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX38xX2exX3xXexX1xX6xX12dxX3xXexX1x14b83xX3xXexX1xf7daxX12dxX3xXexXdxX2axX1xX3xX1a8xd8fbxX2axX50xX3xXbxX1xX51xX85xX2axX50xX3xXbxX1xX37xXbxX3x18268xX1xX6xX4xX4dxX3xX1bxX1cxX3xX9cxX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX2axX1xX113xX2axX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX38xX2exX3xX38xX122xX2axX50xX3xX50xX1x162bdxXbxX3xX35xX19xXexX3xX38xX5cxX4xX3xXexX7axX3xXexX1xX113xX2axX142xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX4dxX75xX12dxX3xXbxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX12xX0xXdxX38xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX75xXexX1xX181xX3xX183xX2xX185xXbxX11cxX188xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX181xX3xX192xX2xX194xXbxX11cxX188xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX63xX63xXdxX142xX1a8xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX2axX1xX142xX1bxX2axX63xX2axX10xX17cxX7xX63xX2xX1bbxX192xX1bdxX63xX1bdxX1bdxX75xX183xX194xX1caxX194xX194xX194xX1c7xXexX185xX1c7xX1bbxX1c7xX1bdxX5xX194xX142xXbxX2axX50xX1d5xX8axX9xX1bdxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX4dxX2axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11cxXexX258xX6xX5xXdxX50xX2axX181xX3xX260xXe8xX7xXexXdxX265xX12dxX188xXaxX12x18155xX113xX12dxX3xX5xX1cxX3xXd1xX90xXexX3xX35xX1xX37xX38xX3xX4xX1xX99xX6xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX5xX325xX2axX3xXd1xX325xXe8xX3xXexXdxX2b4xX2axX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX7fxX2axX1xX3xX1bxXdxX7fxX2axX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3x18897xXe8xX12dxX3xX38xX12bxX39xX3xX1a8xX1cxXdxX3xX1a8x119f7xX2axX3xX2axX1xXdfxXexX3xXexXc6xX3xXexX8axX51xe5b2xX4xX3xXd1xX19xX2axX3xX2axX6xX12dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxX142xX3xe84exXe8xX6xX3xXd1xX29fxX39xX3xX8axXdfxXexX3xX2axX1xXdxX31axXe8xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX9fxX2axX1xX3xX1exX12bxX5xX12dxX35xX1xX130xX38xX11cxX6xX12dxX3xXd1xX2eaxX3xXd1xX51xX90xX4xX3xXexX1x18b3fxX3xX1xX51xX14xX2axX50xX3xX4xX37xX4xX3xX75x13a7exX4xX1xX3xX1bxX59bxX3xX12dxX3xXexX19xX3xX35xX29cxX3xXexX1xXe8xXedxXexX3xX4xX6xX4dxX3xX1bxX31axX3xX38xX22xXexX142xX3xXcxX2exX2axX50xX3xX35xXdxX2axX1xX3xXbxX1xX49xX3xXd1xX90xXexX3xX35xX1xX37xX38xX3xX4xX1xX99xX6xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xXexX8axX5a8xX3xX50xXdxX37xX3xXexX8axX2b4xX2axX3xX185xX1c7xX194xX3xXexX8axXdxX7fxXe8xX3xXd1x14bacxX2axX50xX39xX3xX75xX4dxX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xX1x10463xX3xXexX8axX90xX142xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX4dxX75xX12dxX3xXbxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX12xX0xXdxX38xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX75xXexX1xX181xX3xX183xX2xX185xXbxX11cxX188xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX181xX3xX192xX2xX194xXbxX11cxX188xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX63xX63xXdxX142xX1a8xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX2axX1xX142xX1bxX2axX63xX2axX10xX17cxX7xX63xX2xX1bbxX192xX1bdxX63xX1bdxX1bdxX75xX183xX194xX1caxX194xX2xX2xX1bdxXexX192xX1c7xX2xX185xX192xX5xX194xX142xXbxX2axX50xX1d5xX8axX9xX2xX185xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX4dxX2axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11cxXexX258xX6xX5xXdxX50xX2axX181xX3xX260xXe8xX7xXexXdxX265xX12dxX188xXaxX12xXcxX8axX4dxX2axX50xX3xX35xX1xXe8xX12bxX2axX3xX35xX1xX12bxX3xX4xX1xX51xX85xX2axX50xX3xXexX8axX8bxX2axX1xX39xX3xX9cxX3xX1a8xX2b4xX2axX3xX4xX293xX2axX50xX3xXd1xX2eaxX3xX4xX29fxX3xX38xX122xXexX3xX7x11859xX3xX1xX4dxX5cxXexX3xXd1xX122xX2axX50xX3xX50xXdxX6xX4dxX3xX5xX51xXe8xX39xX3xXexX8axX6xX4dxX3xXd1xX2exXdxX3xX7xX6xXe8xX3xXd1xX90xXexX3xX35xX1xX37xX38xX3xX4xX1xX99xX6xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX2axX1xX368xX38xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13f37xX3xX2axX1xX99xX2axX50xX3xX35xXdxX2axX1xX3xX2axX50xX1xXdxX7fxX38xX39xX3xXexX1xX1cxX2axX1xX3xX4xX12bxX2axX50xX3xXexX8axX4dxX2axX50xX3xX5xX29xX2axX1xX3xX1bxX7axX4xX3xX12dxX3xXexX19xX188xX3xXd1xX602xX2axX50xX3xXexX1xX52xXdxX3xX50xX29fxXbxX3xXbxX1xX325xX2axX3xX1bxXe8xX2axX3xXd1xX22xXbxX3xX38xX77cxXdxX3xX533xXe8xX6xX2axX3xX1xX7fxX3xXd1xX4dxX1cxX2axX3xX35xX19xXexX39xX3xX1xX99xXe8xX3xX2axX50xX1xX5a8xX3xXd1xdbffxX4xX3xX1a8xXdxX7fxXexX3xX50xXdxX99xX6xX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xX1bxX54exXdxX3xX1exX12bxX5xX12dxX35xX1xX130xX38xX11cxX6xX12dxX3xX2axX29fxXdxX3xX8axXdxX2b4xX2axX50xX3xX1bxX1cxX3xX1fxXdxX7fxXexX3xX13bxX6xX38xX3x116f9xX3xX5fxX1cxX4dxX3xX2axX29fxXdxX3xX4xX1xXe8xX2axX50xX142xX0xX63xXbxX12xX0xX75xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX75xX8axX10xX5xX6xXexX10xX75xXaxX12xX0xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX2b4xX2axX3xX533xXe8xX6xX2axX181xX0xX63xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xX0xXe8xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX258xXexX1xXe8xX38xX1a8xX258xX6xX2axX75xX258xX7xX6xXbxX4dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX82dxX2axX50xX3xX533xXe8xX1cxX39xX3xX35xX1xX37xX38xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX85xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xX11cxX2eaxX3xX1a8xXdxX2b4xX2axX3xX50xXdxX54exXdxX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xXaxX3xX1xX8axX10xX265xX9xXaxX63xX2axX1xXdxXbxX258xX4xX6xXe8xX258xX12dxX10xXe8xX258xXexX1xXe8xX4dxX2axX50xX63xXexX6xX2axX50xX258xX533xXe8xX6xX258xX35xX1xX6xX38xX258xX1a8xX10xX2axX1xX258xX38xXdxX10xX2axX258xXbxX1xXdxX258xX4xX1xX4dxX258xX1xX4dxX2axX258xX1c7xX194xX194xX258xX2axX50xXe8xX4dxXdxX258xX75xX6xX2axX258xX11cxX6xX258xX1a8xXdxX10xX2axX258xX50xXdxX4dxXdxX258xX1xX6xX258xXexXdxX2axX1xX63xX2xX1caxX9cxX1caxX194xX192xX142xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX50xX3xX7xX8axX4xX9xXaxX63xX38xX10xX75xXdxX6xX63xX2xX9cxX194xX63xX2axX10xX17cxX7xX63xX2xX1bbxX192xX1bdxX63xX183xX1bbxX75xX2xX194xX1bdxX192xX1bdxX9cxX1bbxXexX9cxX1bdxX1c7xX183xX5xX192xX258xX2xX1c7xX1caxX75xX194xX9cxX2xX185xX9cxX194xX9cxXexX1caxX185xX192xX1caxX1bbxX5xX194xX142xX260xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX82dxX2axX50xX3xX533xXe8xX1cxX39xX3xX35xX1xX37xX38xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX85xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xX11cxX2eaxX3xX1a8xXdxX2b4xX2axX3xX50xXdxX54exXdxX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xXaxX3xX1xX8axX10xX265xX9xXaxX63xX2axX1xXdxXbxX258xX4xX6xXe8xX258xX12dxX10xXe8xX258xXexX1xXe8xX4dxX2axX50xX63xXexX6xX2axX50xX258xX533xXe8xX6xX258xX35xX1xX6xX38xX258xX1a8xX10xX2axX1xX258xX38xXdxX10xX2axX258xXbxX1xXdxX258xX4xX1xX4dxX258xX1xX4dxX2axX258xX1c7xX194xX194xX258xX2axX50xXe8xX4dxXdxX258xX75xX6xX2axX258xX11cxX6xX258xX1a8xXdxX10xX2axX258xX50xXdxX4dxXdxX258xX1xX6xX258xXexXdxX2axX1xX63xX2xX1caxX9cxX1caxX194xX192xX142xX1xXexX38xXaxX12xXcxX82dxX2axX50xX3xX533xXe8xX1cxX39xX3xX35xX1xX37xX38xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX85xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xX11cxX2eaxX3xX1a8xXdxX2b4xX2axX3xX50xXdxX54exXdxX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX4d5xX4dxX1cxX2axX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3xX2axXdxX2b4xX2axX3xX4d5xX1cxXdxX3xX378xX1xX37xXexX3xXexX1xX6xX2axX1xX3xf491xX3xXcxX8axXe8xX12dxX31axX2axX3xX1xX8bxX2axX1xX3xX136xX378xXcxXb8exXcxX25xX141xX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXbxX1xX77cxXdxX3xX1xX90xXbxX3xX4d5xX4dxX1cxX2axX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3xX2axXdxX2b4xX2axX3xX137xX59bxX4xX3xX25xX540xXdxX3xX533xXe8xX6xX2axX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX39xX3xX1exX7fxX2axX1xX3xX1bxXdxX7fxX2axX3xX16xX3xX1xdb3exX4xX3xX4xX2exX3xXexX8axXe8xX12dxX31axX2axX3xX1bxX1cxX3xX38xX122xXexX3xX7xX77cxX3xX75xX4dxX6xX2axX1xX3xX2axX50xX1xXdxX7fxXbxX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX4xX1xX51xX85xX2axX50xX3xXexX8axX8bxX2axX1xX3xe10axX13bxX50xX1cxX12dxX3xX4xX1xX35fxX3xX2axX1xXedxXexX3xX11cxX6xX2axX1xX3xX258xX3xX25xX85xXdxX3xXdfxX38xX3xX38xX10exX6xX3xXd1xX12bxX2axX50x11baexX3xXexX5cxXdxX3xX11cxX2eaxX3xX13xX85xX2axX3xX25xX602xX2axX50xX39xX3xX1xXe8xX12dxX7fxX2axX3xX25xX51xX85xX2axX50xX3xX13xX85xX2axX142xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX1bxX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12130xX325xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3x187f7x18297xX3xX5fxX4dxX2axX50xX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX4xXdfxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xXe8xX77cxX4xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xXaxX3xX1xX8axX10xX265xX9xXaxX63xX12dxX258xXexX10xX63xX50xX6xX2axX258xX1c7xX194xX194xX258xX2axX50xXe8xX4dxXdxX258xX75xX6xX2axX258xX35xX12dxX258xX5xX4dxX2axX50xX258xX75xXe8xX4dxX4xX258xX35xX1xX6xX38xX258xX4xX6xXbxX258xXbxX1xX6xXexX258xXexX1xXe8xX4dxX4xX258xX38xXdxX10xX2axX258xXbxX1xXdxX63xX2xX1bdxX185xX1bdxX1caxX1bbxX142xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX50xX3xX7xX8axX4xX9xXaxX63xX38xX10xX75xXdxX6xX63xX2xX9cxX194xX63xX2axX10xX17cxX7xX63xX2xX1bbxX9cxX1bdxX63xX2xX9cxX1caxX75xX183xX194xX1bbxX1c7xX192xX2xX1bbxXexX1c7xX9cxX194xX2xX1c7xX5xX194xX142xX260xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc86xX325xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xXc98xXc99xX3xX5fxX4dxX2axX50xX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX4xXdfxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xXe8xX77cxX4xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xXaxX3xX1xX8axX10xX265xX9xXaxX63xX12dxX258xXexX10xX63xX50xX6xX2axX258xX1c7xX194xX194xX258xX2axX50xXe8xX4dxXdxX258xX75xX6xX2axX258xX35xX12dxX258xX5xX4dxX2axX50xX258xX75xXe8xX4dxX4xX258xX35xX1xX6xX38xX258xX4xX6xXbxX258xXbxX1xX6xXexX258xXexX1xXe8xX4dxX4xX258xX38xXdxX10xX2axX258xXbxX1xXdxX63xX2xX1bdxX185xX1bdxX1caxX1bbxX142xX1xXexX38xXaxX12xXc86xX325xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xXc98xXc99xX3xX5fxX4dxX2axX50xX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX4xXdfxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xXe8xX77cxX4xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX13bxX1xX113xX2axX3xX35x13c40xX3xX2axXdxX7fxX38xX3xX1bdxX9cxX3xX2axX130xX38xX3xX2axX50xX1cxX12dxX3xXcxX1xX51xX85xX2axX50xX3xX1a8xXdxX2axX1xX3xX258xX3xX5xXdxX7fxXexX3xX7xX29cxX3xX136xX9cxX1bdxX63xX1bdxX63xX2xX1bbxX192xX1bdxX3xX258xX3xX9cxX1bdxX63xX1bdxX63xX9cxX194xX2xX1bbxX141xX39xX3xX7xX37xX2axX50xX3xX2xX1c7xX63xX1bdxX39xX3xX137xX12bxX2axX50xX3xXexX12dxX3xXcxX13bxX25xX25xX3xXc86xX6xX2axX50xX3xXexX1xX39cxXbxX3xX25xX51xX2axX50xX3xX13bxX50xX1xXdxX7fxXbxX3x15da2xX4dxX8axX38xX4dxX7xX6xX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXbxX1xX77cxXdxX3xX1xX90xXbxX3xX1bxX54exXdxX3xXcxX1xX5a8xX3xXd1xX4dxX1cxX2axX3xXc98xXc99xX3xd774xX2axX1xX39xX3xX25xX122xXdxX3xX137xX1xX99xX3xXexX1xXedxXbxX3xXd1x17a2axX3xX1bxX1cxX3xX137xX5fxX1exX3xXexX1xX325xX12dxX3xXexX1xXe8xX77cxX4xX3xXexX8axX7bdxX3xX1exX7fxX2axX1xX3xX1bxXdxX7fxX2axX3xXd1xX6xX3xX35xX1xX4dxX6xX3xXexX1xX5a8xX3xX11cxX2eaxX3xXc98xXc99xX3xXf4dxX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX4xXdfxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xXe8xX77cxX4xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xXexX8axX2b4xX2axX3xXd1xX5a8xX6xX3xX1a8xX1cxX2axX3xXbxX1xX51xX52xX2axX50xX3xXc98xXc99xX3xX5fxX4dxX2axX50xX142xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX1bxX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xXe8xX5xX12xX0xX75xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8axXaxX12xX0xX63xX75xXdxX1bxX12xX0xX63xX75xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4dxXe8xXexX1xX4dxX8axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11cxXexX258xX6xX5xXdxX50xX2axX181xX3xX8axXdxX50xX1xXexX188xXaxX12xX137x167dcxX13bxXc86xX3xX4d5x16d05xX137xX0xX63xXbxX12
CÔNG ĐỨC