Sở Y tế và BV Mắt Hà Tĩnh tổ chức khám, mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Lào
Thực hiện chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh, Sở Y tế và Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh vừa tổ chức đợt khám, tư vấn và phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào).
8165x124acx11c51x122fcxd5f3xeb2dx8957x12635x12271xX7x12b97x12d07xda68x138b0x11272x125d5xX5x1420cxXaxd0cfx889bxdedexX3xa45axX3xXex12d52xX3xbecbxb14fxX3x8c2bx11f0bxX3xf012xe703xXexX3xc14axX1cxX3xXcx11770xac72xX1xX3xXex13682xX3xX4xX1xfef0xX4xX3xbbf5xX1x9f8bx1431dx10ef4xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdx14236xX2axX3xXbxX1xa3dexX3xX4xX1xf438xX3xX2axc66axf3e1x8337xXdxX3xX2axX50xX1x1462cxX4dxX3xXex13286xXdxX3x90c8xX1cxX4dxX0x9f86xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6x13bd8xXaxX12xXcxX1xae7exX4xX3xX1xXdxcf23xX2axX3xX4xX1xX51x12ba5xX2axX50xX3xXex13d37xe653xX2axX1xX3xX1xb647xXbxX3xXexX37xX4xX3xX50xXdx12770xX6xX3xa92axX3xXex12a18xX2axX1xX39xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX7fxX2axX1xX3xX1bxXdxX7fxX2axX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xX1bx14404xX6xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xb022xX90xXexX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xXexX51xX3xX1bxbabcxX2axX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xf773xb69dxX3xXexX1xXe8x11375xXexX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xX1bxc436xX2axX50xX3xX7x13d44xXe8xX39xX3xX1bxX10exX2axX50xX3xceb8xX6xX3xXexX1xXe8x1061cxX4xX3xXexX9fxX2axX1xX3xX1excb7axX5x10c27xX35xX1x852dxX38xX11cxX6xX12dxX3xe8e7x8e2cxX25x1396exX137xb9acxX139xX3xX5fxX1cxX4dxf72fxcb06xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX4dxX75xX12dxX3xXbxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX12xX0xXdxX38xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxee6axXdxX75xXexX1x12851xX3xe20exX2x10889xXbxX11cx9a88xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX181xX3xcc17xX2xd918xXbxX11cxX188xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX63xX63xXdxX142xe873xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX2axX1xX142xX1bxX2axX63xX2axX10xX17cxX7xX63xX2xd371xX192x8a5axX63xX1bdxX1bdxX75xX183xX194xX1bdxX185xX1bbxbd8bxX1bdxXex918bxX1bbxX1bbxX185xX1c7xX5xX194xX142xXbxX2axX50xc35cxX8axX9xX1bdxX2xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX4dxX2axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11cxXexafd6xX6xX5xXdxX50xX2axX181xX3x92bcxXe8xX7xXexXdx10829xX12dxX188xXaxX12xXcxX8axX4dxX2axX50xX3xXexX1xX52xXdxX3xX50xXdxX6xX2axX3xX1c7xX3xX2axX50xX1cxX12dxX3xX136xX9cxX1bdxX258xX9cxX1bbxX63xX2xX2xX141xX39xX3xXd1xX122xXdxX3xX2axX50x125c5xX3xX12dxX3xX1a8xX37xX4xX3xX7x9c05xX3xX4x11634xX3xX35xXdxX2axX1xX3xX2axX50xX1xXdxX7fxX38xX3xX1bxX1cxX3xX4xX1xXe8xX12dx112b3xX2axX3xX38xX12bxX2axX3xX4xX6xX4dxX3xXexX1xXe8xX122xX4xX3xX2axX50xX1cxX2axX1xX3xX12dxX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX7fxX2axX1xX3xX1bxXdxX7fxX2axX3xX38xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXd1x1322dxX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xXexX51xX3xX1bxXdfxX2axX3xX1bxX1cxX3xXbxX1xXe7xXe8xX3xXexX1xXe8xXedxXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX37xX4xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX1bx8dd3xX3xX38xX22xXexX3xX4xX1xX4dxX3xX50xbe75xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX188xX3xXexX8axX4dxX2axX50xX3xXd1xX29fxX3xX4xX29fxX3xX185xX1c7xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX2axX1xX113xX2axX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX38xX2exX3xXexX1xX6xX12dxX3xXexX1x117bfxX3xXexX1xc700xX12dxX3xXexXdxX2axX1xX3xX1a8x9faaxX2axX50xX3xXbxX1xX51xX85xX2axX50xX3xXbxX1xX37xXbxX3xa2afxX1xX6xX4xX4dxX3xX1bxX1cxX3xX9cxX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX2axX1xX113xX2axX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX38xX2exX3xX38xX122xX2axX50xX3xX50xX1x11e34xXbxX3xX35xX19xXexX3xX38xX5cxX4xX3xXexX7axX3xXexX1xX113xX2axX142xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX4dxX75xX12dxX3xXbxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX12xX0xXdxX38xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX75xXexX1xX181xX3xX183xX2xX185xXbxX11cxX188xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX181xX3xX192xX2xX194xXbxX11cxX188xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX63xX63xXdxX142xX1a8xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX2axX1xX142xX1bxX2axX63xX2axX10xX17cxX7xX63xX2xX1bbxX192xX1bdxX63xX1bdxX1bdxX75xX183xX194xX1caxX194xX194xX194xX1c7xXexX185xX1c7xX1bbxX1c7xX1bdxX5xX194xX142xXbxX2axX50xX1d5xX8axX9xX1bdxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX4dxX2axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11cxXexX258xX6xX5xXdxX50xX2axX181xX3xX260xXe8xX7xXexXdxX265xX12dxX188xXaxX12x95dexX113xX12dxX3xX5xX1cxX3xXd1xX90xXexX3xX35xX1xX37xX38xX3xX4xX1xX99xX6xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX5xX325xX2axX3xXd1xX325xXe8xX3xXexXdxX2b4xX2axX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX7fxX2axX1xX3xX1bxXdxX7fxX2axX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xb011xXe8xX12dxX3xX38xX12bxX39xX3xX1a8xX1cxXdxX3xX1a8xf56fxX2axX3xX2axX1xXdfxXexX3xXexXc6xX3xXexX8axX51xfcffxX4xX3xXd1xX19xX2axX3xX2axX6xX12dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxX142xX3x13d01xXe8xX6xX3xXd1xX29fxX39xX3xX8axXdfxXexX3xX2axX1xXdxX31axXe8xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX9fxX2axX1xX3xX1exX12bxX5xX12dxX35xX1xX130xX38xX11cxX6xX12dxX3xXd1xX2eaxX3xXd1xX51xX90xX4xX3xXexX1x891axX3xX1xX51xX14xX2axX50xX3xX4xX37xX4xX3xX75x133a0xX4xX1xX3xX1bxX59bxX3xX12dxX3xXexX19xX3xX35xX29cxX3xXexX1xXe8xXedxXexX3xX4xX6xX4dxX3xX1bxX31axX3xX38xX22xXexX142xX3xXcxX2exX2axX50xX3xX35xXdxX2axX1xX3xXbxX1xX49xX3xXd1xX90xXexX3xX35xX1xX37xX38xX3xX4xX1xX99xX6xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xXexX8axX5a8xX3xX50xXdxX37xX3xXexX8axX2b4xX2axX3xX185xX1c7xX194xX3xXexX8axXdxX7fxXe8xX3xXd1x1008exX2axX50xX39xX3xX75xX4dxX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xX1x10ac2xX3xXexX8axX90xX142xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX4dxX75xX12dxX3xXbxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX12xX0xXdxX38xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX137xX10xX2axXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX75xXexX1xX181xX3xX183xX2xX185xXbxX11cxX188xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX181xX3xX192xX2xX194xXbxX11cxX188xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX63xX63xXdxX142xX1a8xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX2axX1xX142xX1bxX2axX63xX2axX10xX17cxX7xX63xX2xX1bbxX192xX1bdxX63xX1bdxX1bdxX75xX183xX194xX1caxX194xX2xX2xX1bdxXexX192xX1c7xX2xX185xX192xX5xX194xX142xXbxX2axX50xX1d5xX8axX9xX2xX185xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX6xXbxXexXdxX4dxX2axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11cxXexX258xX6xX5xXdxX50xX2axX181xX3xX260xXe8xX7xXexXdxX265xX12dxX188xXaxX12xXcxX8axX4dxX2axX50xX3xX35xX1xXe8xX12bxX2axX3xX35xX1xX12bxX3xX4xX1xX51xX85xX2axX50xX3xXexX8axX8bxX2axX1xX39xX3xX9cxX3xX1a8xX2b4xX2axX3xX4xX293xX2axX50xX3xXd1xX2eaxX3xX4xX29fxX3xX38xX122xXexX3xX7xedc6xX3xX1xX4dxX5cxXexX3xXd1xX122xX2axX50xX3xX50xXdxX6xX4dxX3xX5xX51xXe8xX39xX3xXexX8axX6xX4dxX3xXd1xX2exXdxX3xX7xX6xXe8xX3xXd1xX90xXexX3xX35xX1xX37xX38xX3xX4xX1xX99xX6xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX2axX1xX368xX38xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf3a7xX3xX2axX1xX99xX2axX50xX3xX35xXdxX2axX1xX3xX2axX50xX1xXdxX7fxX38xX39xX3xXexX1xX1cxX2axX1xX3xX4xX12bxX2axX50xX3xXexX8axX4dxX2axX50xX3xX5xX29xX2axX1xX3xX1bxX7axX4xX3xX12dxX3xXexX19xX188xX3xXd1xX602xX2axX50xX3xXexX1xX52xXdxX3xX50xX29fxXbxX3xXbxX1xX325xX2axX3xX1bxXe8xX2axX3xXd1xX22xXbxX3xX38xX77cxXdxX3xX533xXe8xX6xX2axX3xX1xX7fxX3xXd1xX4dxX1cxX2axX3xX35xX19xXexX39xX3xX1xX99xXe8xX3xX2axX50xX1xX5a8xX3xXd1xe1c2xX4xX3xX1a8xXdxX7fxXexX3xX50xXdxX99xX6xX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xX1bxX54exXdxX3xX1exX12bxX5xX12dxX35xX1xX130xX38xX11cxX6xX12dxX3xX2axX29fxXdxX3xX8axXdxX2b4xX2axX50xX3xX1bxX1cxX3xX1fxXdxX7fxXexX3xX13bxX6xX38xX3xb412xX3xX5fxX1cxX4dxX3xX2axX29fxXdxX3xX4xX1xXe8xX2axX50xX142xX0xX63xXbxX12xX0xX75xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX75xX8axX10xX5xX6xXexX10xX75xXaxX12xX0xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX2b4xX2axX3xX533xXe8xX6xX2axX181xX0xX63xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xX0xXe8xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX258xXexX1xXe8xX38xX1a8xX258xX6xX2axX75xX258xX7xX6xXbxX4dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX82dxX2axX50xX3xX533xXe8xX1cxX39xX3xX35xX1xX37xX38xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX85xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xX11cxX2eaxX3xX1a8xXdxX2b4xX2axX3xX50xXdxX54exXdxX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xXaxX3xX1xX8axX10xX265xX9xXaxX63xX2axX1xXdxXbxX258xX4xX6xXe8xX258xX12dxX10xXe8xX258xXexX1xXe8xX4dxX2axX50xX63xXexX6xX2axX50xX258xX533xXe8xX6xX258xX35xX1xX6xX38xX258xX1a8xX10xX2axX1xX258xX38xXdxX10xX2axX258xXbxX1xXdxX258xX4xX1xX4dxX258xX1xX4dxX2axX258xX1c7xX194xX194xX258xX2axX50xXe8xX4dxXdxX258xX75xX6xX2axX258xX11cxX6xX258xX1a8xXdxX10xX2axX258xX50xXdxX4dxXdxX258xX1xX6xX258xXexXdxX2axX1xX63xX2xX1caxX9cxX1caxX194xX192xX142xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX50xX3xX7xX8axX4xX9xXaxX63xX38xX10xX75xXdxX6xX63xX2xX9cxX194xX63xX2axX10xX17cxX7xX63xX2xX1bbxX192xX1bdxX63xX183xX1bbxX75xX2xX194xX1bdxX192xX1bdxX9cxX1bbxXexX9cxX1bdxX1c7xX183xX5xX192xX258xX2xX1c7xX1caxX75xX194xX9cxX2xX185xX9cxX194xX9cxXexX1caxX185xX192xX1caxX1bbxX5xX194xX142xX260xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX82dxX2axX50xX3xX533xXe8xX1cxX39xX3xX35xX1xX37xX38xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX85xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xX11cxX2eaxX3xX1a8xXdxX2b4xX2axX3xX50xXdxX54exXdxX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xXaxX3xX1xX8axX10xX265xX9xXaxX63xX2axX1xXdxXbxX258xX4xX6xXe8xX258xX12dxX10xXe8xX258xXexX1xXe8xX4dxX2axX50xX63xXexX6xX2axX50xX258xX533xXe8xX6xX258xX35xX1xX6xX38xX258xX1a8xX10xX2axX1xX258xX38xXdxX10xX2axX258xXbxX1xXdxX258xX4xX1xX4dxX258xX1xX4dxX2axX258xX1c7xX194xX194xX258xX2axX50xXe8xX4dxXdxX258xX75xX6xX2axX258xX11cxX6xX258xX1a8xXdxX10xX2axX258xX50xXdxX4dxXdxX258xX1xX6xX258xXexXdxX2axX1xX63xX2xX1caxX9cxX1caxX194xX192xX142xX1xXexX38xXaxX12xXcxX82dxX2axX50xX3xX533xXe8xX1cxX39xX3xX35xX1xX37xX38xX3xX1a8xX7fxX2axX1xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX85xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xX11cxX2eaxX3xX1a8xXdxX2b4xX2axX3xX50xXdxX54exXdxX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX4d5xX4dxX1cxX2axX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3xX2axXdxX2b4xX2axX3xX4d5xX1cxXdxX3xX378xX1xX37xXexX3xXexX1xX6xX2axX1xX3xb6b7xX3xXcxX8axXe8xX12dxX31axX2axX3xX1xX8bxX2axX1xX3xX136xX378xXcxXb8exXcxX25xX141xX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXbxX1xX77cxXdxX3xX1xX90xXbxX3xX4d5xX4dxX1cxX2axX3xXcxX1xX6xX2axX1xX3xX2axXdxX2b4xX2axX3xX137xX59bxX4xX3xX25xX540xXdxX3xX533xXe8xX6xX2axX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX39xX3xX1exX7fxX2axX1xX3xX1bxXdxX7fxX2axX3xX16xX3xX1x1051exX4xX3xX4xX2exX3xXexX8axXe8xX12dxX31axX2axX3xX1bxX1cxX3xX38xX122xXexX3xX7xX77cxX3xX75xX4dxX6xX2axX1xX3xX2axX50xX1xXdxX7fxXbxX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX4xX1xX51xX85xX2axX50xX3xXexX8axX8bxX2axX1xX3x11765xX13bxX50xX1cxX12dxX3xX4xX1xX35fxX3xX2axX1xXedxXexX3xX11cxX6xX2axX1xX3xX258xX3xX25xX85xXdxX3xXdfxX38xX3xX38xX10exX6xX3xXd1xX12bxX2axX50xd343xX3xXexX5cxXdxX3xX11cxX2eaxX3xX13xX85xX2axX3xX25xX602xX2axX50xX39xX3xX1xXe8xX12dxX7fxX2axX3xX25xX51xX85xX2axX50xX3xX13xX85xX2axX142xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX1bxX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe1dcxX325xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3x9bedx12c8dxX3xX5fxX4dxX2axX50xX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX4xXdfxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xXe8xX77cxX4xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xXaxX3xX1xX8axX10xX265xX9xXaxX63xX12dxX258xXexX10xX63xX50xX6xX2axX258xX1c7xX194xX194xX258xX2axX50xXe8xX4dxXdxX258xX75xX6xX2axX258xX35xX12dxX258xX5xX4dxX2axX50xX258xX75xXe8xX4dxX4xX258xX35xX1xX6xX38xX258xX4xX6xXbxX258xXbxX1xX6xXexX258xXexX1xXe8xX4dxX4xX258xX38xXdxX10xX2axX258xXbxX1xXdxX63xX2xX1bdxX185xX1bdxX1caxX1bbxX142xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX50xX3xX7xX8axX4xX9xXaxX63xX38xX10xX75xXdxX6xX63xX2xX9cxX194xX63xX2axX10xX17cxX7xX63xX2xX1bbxX9cxX1bdxX63xX2xX9cxX1caxX75xX183xX194xX1bbxX1c7xX192xX2xX1bbxXexX1c7xX9cxX194xX2xX1c7xX5xX194xX142xX260xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX38xX2exX3xX38xX22xXexX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX2axX50xX1xX58xX4dxX3xXexX5cxXdxX3xX5fxX1cxX4dxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc86xX325xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xXc98xXc99xX3xX5fxX4dxX2axX50xX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX4xXdfxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xXe8xX77cxX4xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xXaxX3xX1xX8axX10xX265xX9xXaxX63xX12dxX258xXexX10xX63xX50xX6xX2axX258xX1c7xX194xX194xX258xX2axX50xXe8xX4dxXdxX258xX75xX6xX2axX258xX35xX12dxX258xX5xX4dxX2axX50xX258xX75xXe8xX4dxX4xX258xX35xX1xX6xX38xX258xX4xX6xXbxX258xXbxX1xX6xXexX258xXexX1xXe8xX4dxX4xX258xX38xXdxX10xX2axX258xXbxX1xXdxX63xX2xX1bdxX185xX1bdxX1caxX1bbxX142xX1xXexX38xXaxX12xXc86xX325xX2axX3xX1c7xX194xX194xX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xXc98xXc99xX3xX5fxX4dxX2axX50xX3xXd1xX51xX90xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX4xXdfxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xXe8xX77cxX4xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX8axX4dxX2axX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX13bxX1xX113xX2axX3xX35xed45xX3xX2axXdxX7fxX38xX3xX1bdxX9cxX3xX2axX130xX38xX3xX2axX50xX1cxX12dxX3xXcxX1xX51xX85xX2axX50xX3xX1a8xXdxX2axX1xX3xX258xX3xX5xXdxX7fxXexX3xX7xX29cxX3xX136xX9cxX1bdxX63xX1bdxX63xX2xX1bbxX192xX1bdxX3xX258xX3xX9cxX1bdxX63xX1bdxX63xX9cxX194xX2xX1bbxX141xX39xX3xX7xX37xX2axX50xX3xX2xX1c7xX63xX1bdxX39xX3xX137xX12bxX2axX50xX3xXexX12dxX3xXcxX13bxX25xX25xX3xXc86xX6xX2axX50xX3xXexX1xX39cxXbxX3xX25xX51xX2axX50xX3xX13bxX50xX1xXdxX7fxXbxX3x12f44xX4dxX8axX38xX4dxX7xX6xX3xX25xX1cxX3xXcxX29xX2axX1xX3xXbxX1xX77cxXdxX3xX1xX90xXbxX3xX1bxX54exXdxX3xXcxX1xX5a8xX3xXd1xX4dxX1cxX2axX3xXc98xXc99xX3xb292xX2axX1xX39xX3xX25xX122xXdxX3xX137xX1xX99xX3xXexX1xXedxXbxX3xXd1xb3d1xX3xX1bxX1cxX3xX137xX5fxX1exX3xXexX1xX325xX12dxX3xXexX1xXe8xX77cxX4xX3xXexX8axX7bdxX3xX1exX7fxX2axX1xX3xX1bxXdxX7fxX2axX3xXd1xX6xX3xX35xX1xX4dxX6xX3xXexX1xX5a8xX3xX11cxX2eaxX3xXc98xXc99xX3xXf4dxX2axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xX38xX39xX3xX4xXdfxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xXe8xX77cxX4xX3xX38xXdxX44xX2axX3xXbxX1xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX2axX50xX51xX52xXdxX3xX75xX113xX2axX3xXexX8axX2b4xX2axX3xXd1xX5a8xX6xX3xX1a8xX1cxX2axX3xXbxX1xX51xX52xX2axX50xX3xXc98xXc99xX3xX5fxX4dxX2axX50xX142xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX1bxX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xXe8xX5xX12xX0xX75xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8axXaxX12xX0xX63xX75xXdxX1bxX12xX0xX63xX75xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4dxXe8xXexX1xX4dxX8axXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11cxXexX258xX6xX5xXdxX50xX2axX181xX3xX8axXdxX50xX1xXexX188xXaxX12xX137x10b32xX13bxXc86xX3xX4d5xf1f7xX137xX0xX63xXbxX12
CÔNG ĐỨC