Can Lộc yêu cầu xã, thị trấn rà soát bìa đất các hộ thuộc diện được hỗ trợ làm nhà ở
(Baohatinh.vn) - Nhằm đảm bảo căn cứ pháp lý, đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Can Lộc đã yêu cầu các xã, thị trấn rà soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ làm nhà ở.
d3e7xe239x1653ex14595x154e2x127e8x1030cx19576xff5axX7x12005x1515ex1110ax1922ax16e89x16b46xX5x11560xXax15795x16b2fxX6x1a8d1xX3x19e93x121bdxX4xX3x18cd4x17780x154e8xX3xX4xe9c4xX1dxX3x14096x13aa4x14ad0xX3xXexX1x14e62xX3xXex1618ex11dcbxX15xX3xX2cxe633xX3xX7x19f94x172f9xXexX3x185dfxefa9xX6xX3x11094xX2dxXexX3xX4xX35xX4xX3xX1xX18xX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3x18d7bxXdx11fe7xX15xX3xX3cx1827ex1855axX4xX3xX1x10c41xX3xXexX2cxX54xX3xX5xX31xeca1xX3xX15xX1xX31xX3x15a51xX0x1940exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14039xX10xX6xX4dxXaxX12x15c52xX1x158f6xX60xX3xX3cx1a605xX60xX3xX38xX83xX34xX3xX4x14d48xX15xX3xX4x12960xX3xXbxX1xX35xXbxX3xX5x12be6xX25xX3xX3cx10ebaxX15x172a5xX3xX4xX1x18a8axX3xX3cx1104exX34xX3xX4x1741axX6xX3x10b1axX6xX15xX3xX13xX1xXa1xX3xX3cxXa4xX34xX3xf138xXb7xX3xXexXa1xX15xX1xX3xX77xX31xX3xXcx13153xX15xX1xX25xX3x1181cxXabxX7dx18795xX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX3cxX24xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX3xX4xX35xX4xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX3xX2cxX31xX3xX7xX34xX35xXexX3xX9dxXdxX2dxX1bxX3xX4xX1xX8fxX15xX9dxX3xX15xX1xece2xX15xX3x11241xX1dxX1bx149bcxX15xX3xX7x11644xX3xX4dx11f8exX15xX9dxX3xX3cxX2dxXexX3x11891xdaa5xX13xX7dx100a7x18f6exXcbx14e4bx12c13xX3xX3cx15372xXdxX3xe164x11b3dxXdxX3xX4xX35xX4xX3xX1xX18xX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX3cxX53xX54xX4xX3xX1xX58xX3xXexX2cxX54xX3xX5xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX66x16259xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12xX0xXdxX60xX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXax18241xXdxX4dxXexX1x19871xX3x17269xX2xe730xXbxX23xea6dxX3xX1xX10xXdxX9dxX1xXexX191xX3x136fdxX2x12b9axXbxX23xX198xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX68xX68xXdxX15axX38xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xX15axX12fxX15xX68xX15xX10xX18cxX7xX68xXb7xX2xX2xX1a2xX68xX2xXb7xe32exX4dxX1a4xX2xX1ccxX195x15181xX1a4xX193xXexXb7xX1d2x146eex18e90xXb7xX5xX1a4xX15ax17875xXbxX9dx107eexX2cxX9xX1d8xX193xX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX3xX2cxX31xX3xX7xX34xX35xXexX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX2dxXexX3xX4xX35xX4xX3xX1xX18xX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX3cxX53xX54xX4xX3xX1xX58xX3xXexX2cxX54xX3xX5xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX66xXaxX3xX18cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX193xX2xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX9dxX1xXexX9xXaxX1a2xX2xX1a4xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xX17xX24xX15xX1xX3xX3cxXa4xX34xX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX12fxX31xX3xX3cxX29xX6xX3xXbxX1xX53x16089xX15xX9dxX3xXexX1xX6xX60xX3xX9dxXdxX6xX3x178bdxX1xX66xXdxX3xX4x118c2xX15xX9dxX3xX15xX1xX31xX3xX66xX3xX2a5xXdxX1cxX15xX3xX4xX12cxX3xX4xX1xX34xX3xX60xX18xXexX3xX1xX18xX3xX4dx1a74bxX15xX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX3xX7dxX9dxX1x11446xX15xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12x12940xX31xX34xX3xX4xX1dxX12cxXdxX3xX15xX9dxX31xX1bxX3xXexX1xX8fxX3xX193xX3xX121xX1d2xX68xX1a2xX129xX25xX3xXc8xXabxX7dxXcbxX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX38xX6xX15xX3xX1xX31xX15xX1xX3xX13xX2abxX15xX9dxX3xX12fxX8bxX15xX3xX7xX12cxX191xX3xX2xX1a4xX195xX195xX68xXc8xXabxX7dxXcbxX3x172b7xX3xXcxX7dx14452xXcxX3xf52dxX2f5xX112xX3xX12fxXdxX4fxX4xX3xX2cxX31xX3xX7xX34xX35xXexX3xX12fxXdxX4fxX4xX3xX4xX2dxXbxX3xX122xX13xX7dxX125xX126xXcbxX128xX3xX3cxX12cxXdxX3xX12fxX130xXdxX3xX4xX35xX4xX3xX1xX18xX3xX3cxX53xX54xX4xX3xX1xX58xX3xXexX2cxX54xX3xX5xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX66xX3xXexX1xX10xX34xX3xX125xX1dxX1bx128b8xXexX3xX3cxX29xX15xX1xX3xX1a4xXb7xX343xX125xX128xX68xXabxX13xX128xX3xX4xXa8xX6xX3xXabxX6xX15xX3xX4xX1xXa1xX3xX3cxXa4xX34xX3xX2xX1d8xX195xX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15x15311xX3xX9dxX116xXdxX3xX4xX35xX4xX3xX3cxX29xX6xX3xXbxX1xX53xX298xX15xX9dxX3xXexX2cxX1cxX15xX3xX3cxX29xX6xX3xX38xX31xX15xX15axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12xX2f5xX8bxX15xX3xX38xX83xX15xX3xX15xX1cxX1dxX3xX2cxfca6xX25xX3xX15xX9dxX31xX1bxX3xX1d9xX68xX1a2xX68xXb7xX1a4xXb7xX2xX25xX3xXabxX6xX15xX3xX13xX1xXa1xX3xX3cxXa4xX34xX3xX2xX1d8xX195xX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX3cxX24xX3xX4x18496xX3xX10fxX1dxX1bxX399xXexX3xX3cxX29xX15xX1xX3xX7xX12cxX3xX1a4xXb7xX343xX125xX128xX68xXabxX13xX128xX3xXbxX1xX1cxX3xX4dxX1dxX1bxX4fxXexX3xX4dxX6xX15xX1xX3xX7xX35xX4xX1xX3xX3cx143edxX3xXexX1x17bd3xX4xX3xX1xXdxX4fxX15xX3xX1xX58xX3xXexX2cxX54xX3xX23xX2c9xX1bxX3xX4dxX467xX15xX9dxX3xX15xX1xX31xX3xX12fxX8bxX15xX3xX1xX434xX6xX3xX4xX18xX15xX9dxX3xX3cx13038xX15xX9dxX3xX2a5xX399xXexX3xX1xX54xXbxX3xXexX2cxX35xX15xX1xX3xX38xX24xX34xX3xX5xff32xX3xX12fxX31xX3xX15xX1xX31xX3xX66xX3xX2a5xXdxX1cxX15xX3xX4xX12cxX3xX4xX1xX34xX3xX15xX9dxX53xe567xXdxX3xX4xX434xX3xX4xX2abxX15xX9dxX25xX3xX1xX18xX3xX15xX9dxX1xX2dexX34xX25xX3xX1xX18xX3xX83xX15xX1xX3xX1xX53xX66xX15xX9dxX3xXexX1xXdxX1cxX15xX3xXexX6xXdxX3xX3cxX54xXexX3xXb7xX3xXexX2cxX1cxX15xX3xX3cxX29xX6xX3xX38xX31xX15xX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX15axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12xX128xX463xX3xX3cxX83xX60xX3xX38xX83xX34xX3xX12fxXdxX4fxX4xX3xX23xX2c9xX1bxX3xX4dxX467xX15xX9dxX3xX15xX1xX31xX3xX66xX3xX2a5xXdxX1cxX15xX3xX4xX12cxX3xX4xX1xX34xX3xX15xX9dxX53xX4c2xXdxX3xX4xX434xX3xX4xX2abxX15xX9dxX25xX3xX1xX18xX3xX15xX9dxX1xX2dexX34xX25xX3xX1xX18xX3xX38xX29xX3xX83xX15xX1xX3xX1xX53xX66xX15xX9dxX3xXexX1xXdxX1cxX15xX3xXexX6xXdxX25xX3xXc8xXabxX7dxXcbxX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX9dxXdxX6xX34xX3xXc8xXabxX7dxXcbxX3xX4xX35xX4xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX191xX3xXcxX2cxX1cxX15xX3xX4xX298xX3xX7xX66xX3xX4dxX6xX15xX1xX3xX7xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX1xX18xX3xX3cxX24xX3xX3cxX53xX54xX4xX3xXbxX1xX1cxX3xX4dxX1dxX1bxX4fxXexX3xX5xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX66xX25xX3xX2a5xXdxX463xX60xX3xXexX2cxX6xX25xX3xX2cxX31xX3xX7xX34xX35xXexX3xX122xX13xX7dxX125xX126xXcbxX128xX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX35xX4xX3xX1xX18xX3xX9dxXdxX6xX3xX3cxX39xX15xX1xX15axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12xX17xX2c9xXbxX3xX4dxX6xX15xX1xX3xX7xX35xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX1xX18xX3xX4xX1xX53xX6xX3xX4xX434xX3xX122xX13xX7dxX125xX126xXcbxX128xX3xX121xX4xX1xX53xX6xX3xX3cxX53xX54xX4xX3xX4xX2dxXbxX25xX3xX60xX2dxXexX3xX9dxXdxX2dxX1bxX3xX4xX4a8xX3xX4xX1xX53xX6xX3xX3cxX53xX54xX4xX3xXexX2cxX6xX34xX3xX9dxXdxX2dxX1bxX3xX60xX130xXdxX15axX15axX15axX129xX3xX1xX34x11b01xX4xX3xXexX1xX116xX6xX3xX3cxX2dxXexX3xX3cxX24xX3xX3cxX53xX54xX4xX3xX4xX2dxXbxX3xX9dxXdxX2dxX1bxX3xX15xX1xX53xX15xX9dxX3xX1xXdxX4fxX15xX3xX15xX6xX1bxX3xX3cxX6xX15xX9dxX3xX60xX6xX15xX9dxX3xXexX1cxX15xX3xX4xX34xX15xX3xX121xX4dxX34xX3xX38xX12cxX3xX60xdebdxX3xX9dxXdxX31xX3xX1bxX399xX1dxX3xX4xX1xX1dxX1bxX463xX15xX3xX10fxX1dxX1bxX112xX15xX3xX7xX116xX3xX4dxX119xX15xX9dxX3xX3cxX2dxXexX3xX60xX6xX15xX9dxX3xXexX1cxX15xX3xX4xX34xX15xX3xX3cxX463xX3xXexX1xX1dxX10cxX15xX3xX5xX54xXdxX3xXexX2cxX34xX15xX9dxX3xX9dxXdxX6xX34xX3xX4dxX29xX4xX1xX25xX3xX4xX20xX60xX3xX4xX12cxX25xX3xXexX1xX399xX3xX4xX1xX2dxXbxX129xX15axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12xXc8xXabxX7dxXcbxX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX3xX4xX35xX4xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX3xX38xX35xX34xX3xX4xX35xX34xX3xX2a5xX399xXexX3xX10fxX1dxX83xX3xX2cxX31xX3xX7xX34xX35xXexX25xX3xX3cxX112xX3xX23xX1dxX2dxXexX3xX9dxXdxX83xXdxX3xX10fxX1dxX1bxX399xXexX3xX9dxX116xXdxX3xXc8xXabxX7dxXcbxX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xXexX2cxX53xX130xX4xX3xX15xX9dxX31xX1bxX3xX2xX195xX68xX1a2xX68xXb7xX1a4xXb7xX2xX15axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12xX0xXdxX60xX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX191xX68xX68xX4xX4dxX15xX15axX38xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xX15axX12fxX15xX68xX4dxX10xX7xX2a5xXexX34xXbxX68xX15xX10xX18cxX7xX68xXb7xX2xX2xX1a2xX68xX2xXb7xX1ccxX4dxXb7xX2xX195xX2xX1a4xX2xX1d9xXexX193xXb7xXb7xXb7xX1a4xX5xX1a4xX15axX1dexXbxX9dxX1e1xX2cxX9xX1ccxX1d9xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX3xX2cxX31xX3xX7xX34xX35xXexX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX2dxXexX3xX4xX35xX4xX3xX1xX18xX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX3cxX53xX54xX4xX3xX1xX58xX3xXexX2cxX54xX3xX5xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX66xXaxX3xX18cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX193xX2xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX9dxX1xXexX9xXaxX1a2xX2xX1a4xXaxX3xX68xX12xX0xXdxX3xXdxX4dxX9xXaxXdxX60xX9dxX4xX6xXbxXexXdxX34xX15xX1a4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xX0xX68xXdxX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xX13xX35xX4xX3xX1xX18xX3xX4dxX2c9xX15xX3xX66xX3xX23xX24xX3x18170xX1xX9bxX3xX17xX18xX4xX3xX121xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX129xX3xX15xX1xX10cxX15xX3xXexXdxX112xX15xX3xX1xX58xX3xXexX2cxX54xX3xX5xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX66xX3xX3cxX54xXexX3xX2xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12xX13xX4a8xX15xX9dxX3xXexXa4xXdxX3xX4xX2abxX15xX9dxX3xX12fxX8bxX15xX25xX3xXc8xXabxX7dxXcbxX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX3cxX112xX3xX15xX9dxX1xX29xX3xX8f5xX1x1783axX15xX9dxX3xXcxX31xXdxX3xX15xX9dxX1dxX1bxX1cxX15xX3x16d5exX3xX347xX2abxXdxX3xXexX2cxX53xX4c2xX15xX9dxX25xX3xX13xX1xXdxX3xX15xX1xX35xX15xX1xX3xX2f5xX8bxX15xX3xXbxX1xX964xX15xX9dxX3xX3cxX8bxX15xX9dxX3xX2a5xX97xX3xX3cxX2dxXexX3xX3cxX6xXdxX3xXexX1xX29xX3xX23xX24xX3xX77xX491xX15xX9dxX3xX17xXc3xX15xX1xX3xX973xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexefb4xX15xX9dxX3xX1xX54xXbxX25xX3xXex12587xX1bxX3xXex148ffxX15xX9dxX3xXexX2cxX53xX4c2xX15xX9dxX3xX1xX54xXbxX3xX4xX119xX3xXexX1xX463xX3xX4xX1xXa1xX3xX3cxXa4xX34xX3xX4xX35xX4xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX3xX1xX53xX130xX15xX9dxX3xX4dx18452xX15xX3xX1xX18xX3xX9dxXdxX6xX3xX3cxX39xX15xX1xX3xX5xX10cxXbxX3xX1xX491xX3xX7xX298xX3xX4xX2dxXbxX3xX60xX130xXdxX3xX1xX34xX686xX4xX3xX4xX2dxXbxX3xX3cxX9c1xXdxX3xX122xX13xX7dxX125xX126xXcbxX128xX3xXexX1xX10xX34xX3xX10fxX1dxX1bxX3xX3cxX29xX15xX1xX15axX3xXcxX2cxX53xX4c2xX15xX9dxX3xX1xX54xXbxX3xX4xX434xX3xX12fxX53xX130xX15xX9dxX3xX60x1688fxX4xX25xX3xX38xX35xX34xX3xX4xX35xX34xX3xX5xX24xX15xX1xX3xX3cxXa4xX34xX3xXc8xXabxX7dxXcbxX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX4xX1xXa1xX3xX3cxXa4xX34xX25xX3xX9dxXdxX83xXdxX3xX10fxX1dxX1bxX399xXexX15axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12x11fcdxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX3xXc8xXabxX7dxXcbxX3xX4xX35xX4xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX25xX3xX4xX35xX4xX3xXbxX1xX964xX15xX9dxX25xX3xX3cxX298xX15xX3xX12fxX29xX3xX15xX9dxX1xXdxX1cxX60xX3xXexX9bxX4xX3xXexX1xX467xX4xX3xX1xXdxX4fxX15xX25xX3xX2a5xX1xX2abxX15xX9dxX3xX3cxX463xX3xXexX1xXdxX399xX1dxX3xX7xX434xXexX3xXexX2cxX34xX15xX9dxX3xX4xX2dxXbxX3xX122xX13xX7dxX125xX126xXcbxX128xX3xX83xX15xX1xX3xX1xX53xX66xX15xX9dxX3xX3cxX399xX15xX3xX10fxX1dxX1bxX112xX15xX3xX5xX54xXdxX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX2abxX15xX9dxX3xX4dxX2c9xX15xX15axX0xX68xXbxX12xX0xXexX6xX38xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX9dxX9xXaxX1a4xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX15xX9dxX9xXaxX195xXaxX12xX0xXexX38xX34xX4dxX1bxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12xXcxX2cxX53xX130xX4xX3xX3cxX434xX25xX3xX15xX9dxX31xX1bxX3xX1d9xX68xX1a2xX25xX3xXabxX6xX15xX3xX13xX1xXa1xX3xX3cxXa4xX34xX3xX2xX1d8xX195xX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX3cxX24xX3xX38xX6xX15xX3xX1xX31xX15xX1xX3xX125xX1dxX1bxX399xXexX3xX3cxX29xX15xX1xX3xX7xX12cxX3xX1a4xXb7xX343xX125xX128xX68xXabxX13xX128xX3xX34axX8f5xX1xX1cxX3xX4dxX1dxX1bxX4fxXexX3xX4dxX6xX15xX1xX3xX7xX35xX4xX1xX3xX3cxX112xX3xX15xX9dxX1xX29xX3xXexX1xX467xX4xX3xX1xXdxX4fxX15xX3xX1xX58xX3xXexX2cxX54xX3xX23xX2c9xX1bxX3xX4dxX467xX15xX9dxX3xX15xX1xX31xX3xX12fxX8bxX15xX3xX1xX434xX6xX3xX4xX18xX15xX9dxX3xX3cxX491xX15xX9dxX3xX2a5xX399xXexX3xX1xX54xXbxX3xXexX2cxX35xX15xX1xX3xX38xX24xX34xX25xX3xX5xX4a8xX3xX12fxX31xX3xX15xX1xX31xX3xX66xX3xX2a5xXdxX1cxX15xX3xX4xX12cxX3xX4xX1xX34xX3xX15xX9dxX53xX4c2xXdxX3xX4xX434xX3xX4xX2abxX15xX9dxX25xX3xX1xX18xX3xX15xX9dxX1xX2dexX34xX25xX3xX1xX18xX3xX83xX15xX1xX3xX1xX53xX66xX15xX9dxX3xXexX1xXdxX1cxX15xX3xXexX6xXdxX3xX3cxX54xXexX3xXb7xX3xXexX2cxX1cxX15xX3xX3cxX29xX6xX3xX38xX31xX15xX3xX1xX1dxX1bxX4fxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3c4xX15axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX34xX4dxX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX3cxX434xX25xX3xX4dxX6xX15xX1xX3xX7xX35xX4xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX4dxX1dxX1bxX4fxXexX3xX9dxX491xX60xX191xX3xX1d8xX3xX15xX1xX31xX3xX12fxX8bxX15xX3xX1xX434xX6xX3xX4xX18xX15xX9dxX3xX3cxX491xX15xX9dxX3xX2a5xX399xXexX3xX1xX54xXbxX3xXexX2cxX35xX15xX1xX3xX38xX24xX34xX25xX3xX5xX4a8xX198xX3xXb7xX1a2xX195xX3xX15xX1xX31xX3xX66xX3xX2a5xXdxX1cxX15xX3xX4xX12cxX3xX4xX1xX34xX3xX1xX18xX3xX4dxX2c9xX15xX3xX121xX9dxX491xX60xX191xX3xX3cxX112xX3xX23xX1dxX2dxXexX3xX23xX2c9xX1bxX3xX60xX130xXdxX3xX2xX1d2xX1d9xX3xX15xX1xX31xX25xX3xX3cxX112xX3xX23xX1dxX2dxXexX3xX7xX116xX6xX3xX4xX1x10c30xX6xX3xX1a2xX1ccxX3xX15xX1xX31xX129xX15axX0xX68xXbxX12xX0xX68xXexX4dxX12xX0xX68xXexX2cxX12xX0xX68xXexX38xX34xX4dxX1bxX12xX0xX68xXexX6xX38xX5xX10xX12xX0xX4dxXdxX12fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX2cxX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX34xX15xX9dxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX1cxX15xX3xX10fxX1dxX6xX15xX191xX0xX68xX7xXexX2cxX34xX15xX9dxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX343xXexX1xX1dxX60xX38xX343xX6xX15xX4dxX343xX7xX6xXbxX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX2a5xXdxX1cxX15xX3xX4xX12cxX3xXexX2cxX35xX15xX1xX3xX38xX24xX34xX3xX5xX4a8xX3xX4xX1xX34xX3xX15xX9dxX53xX4c2xXdxX3xX4dxX2c9xX15xX3xX77xX31xX3xXcxXc3xX15xX1xX191xX3xX13xX20xX15xX3xX5xXa5fxX60xX3xX4xX35xXdxX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX2dxXexXaxX3xX1xX2cxX10x12825xX9xXaxX68xX4xX1xXdxX15xX1xX343xX7xX6xX4xX1xX343xX23xX6xX343xX1xX34xXdxX68xX5xX6xX60xX343xX15xX1xX6xX343xX2a5xXdxX10xX15xX343xX4xX34xX343xXexX2cxX6xX15xX1xX343xX38xX6xX34xX343xX5xX1dxX343xX4xX1xX34xX343xX15xX9dxX1dxX34xXdxX343xX4dxX6xX15xX343xX1xX6xX343xXexXdxX15xX1xX343xX4xX6xX15xX343xX5xX6xX60xX343xX4xX6xXdxX343xX38xXdxX6xX343xX4dxX6xXexX68xXb7xX1a4xX1d2xX195xX193xX1ccxX15axX1xXexX60xXaxX12xX0xXdxX60xX9dxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX68xX60xX10xX4dxXdxX6xX68xX2xXb7xX1a4xX68xX15xX10xX18cxX7xX68xXb7xX2xX2xX1a2xX68xX2xXb7xX1ccxX4dxXb7xX2xX195xX1a2xX1d9xX1d8xX1d9xXexX1d9xX1a4xX1a2xX2xX1a2xX5xX1a4xX15axX1dexXbxX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX3xX2cxX31xX3xX7xX34xX35xXexX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX2dxXexX3xX4xX35xX4xX3xX1xX18xX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX3cxX53xX54xX4xX3xX1xX58xX3xXexX2cxX54xX3xX5xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX66xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX4dxXdxX12fxX12xX0xX7xXexX2cxX34xX15xX9dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX2a5xXdxX1cxX15xX3xX4xX12cxX3xXexX2cxX35xX15xX1xX3xX38xX24xX34xX3xX5xX4a8xX3xX4xX1xX34xX3xX15xX9dxX53xX4c2xXdxX3xX4dxX2c9xX15xX3xX77xX31xX3xXcxXc3xX15xX1xX191xX3xX13xX20xX15xX3xX5xXa5fxX60xX3xX4xX35xXdxX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX2dxXexXaxX3xX1xX2cxX10xXe3exX9xXaxX68xX4xX1xXdxX15xX1xX343xX7xX6xX4xX1xX343xX23xX6xX343xX1xX34xXdxX68xX5xX6xX60xX343xX15xX1xX6xX343xX2a5xXdxX10xX15xX343xX4xX34xX343xXexX2cxX6xX15xX1xX343xX38xX6xX34xX343xX5xX1dxX343xX4xX1xX34xX343xX15xX9dxX1dxX34xXdxX343xX4dxX6xX15xX343xX1xX6xX343xXexXdxX15xX1xX343xX4xX6xX15xX343xX5xX6xX60xX343xX4xX6xXdxX343xX38xXdxX6xX343xX4dxX6xXexX68xXb7xX1a4xX1d2xX195xX193xX1ccxX15axX1xXexX60xXaxX12xX17xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX2a5xXdxX1cxX15xX3xX4xX12cxX3xXexX2cxX35xX15xX1xX3xX38xX24xX34xX3xX5xX4a8xX3xX4xX1xX34xX3xX15xX9dxX53xX4c2xXdxX3xX4dxX2c9xX15xX3xX77xX31xX3xXcxXc3xX15xX1xX191xX3xX13xX20xX15xX3xX5xXa5fxX60xX3xX4xX35xXdxX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX2dxXexX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX2cxX34xX15xX9dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX13xX1xX53xX6xX3xX4xX434xX3xX9dxXdxX2dxX1bxX3xX4xX1xX8fxX15xX9dxX3xX15xX1xX10cxX15xX3xX10fxX1dxX1bxX112xX15xX3xX7xX116xX3xX4dxX119xX15xX9dxX3xX3cxX2dxXexX3xX121xX122xX13xX7dxX125xX126xXcbxX128xX129xX3xX343xX3xX60xX18xXexX3xXexX2cxX34xX15xX9dxX3xX15xX1xXd65xX15xX9dxX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX4xX1x1210fxX3xX60xX6xX15xX9dxX3xXexX10bdxX15xX1xX3xX38xXa5fxXexX3xX38xX1dxX18xX4xX25xX3xX15xX1xXdxX112xX1dxX3xX1xX18xX3xX4dxX2c9xX15xX3xX66xX3xX77xX31xX3xXcxXc3xX15xX1xX3xX38xX29xX3xX83xX15xX1xX3xX1xX53xX66xX15xX9dxX3xX38xX66xXdxX3xXexX1xXdxX1cxX15xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX53xX6xX3xX3cxXa8xX3xX3cxXdxX112xX1dxX3xX2a5xXdxX4fxX15xX3xX3cxX463xX3xXexXdxX399xXbxX3xX4xX10cxX15xX3xX15xX9dxX1dxX491xX15xX3xX1xX58xX3xXexX2cxX54xX3xX5xX31xX60xX3xX15xX1xX31xX3xX2a5xXdxX1cxX15xX3xX4xX12cxX15axX0xX68xXbxX12xX0xX68xX4dxXdxX12fxX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX68xX1dxX5xX12xX0xX4dxXdxX12fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX68xX4dxXdxX12fxX12xX0xX68xX4dxXdxX12fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16862xX1dxXexX1xX34xX2cxXaxX12xX347xXa4xX15xX1xX3xX77xX31xX0xX68xXbxX12
Mạnh Hà