[Infographics] Tìm hiểu về trình tự bãi nhiệm đại biểu Quốc hội
Trình tự bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quy định tại Nghị quyết 102/2015/QH13 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội với các quy trình cụ thể.
aae3xba4bxfbc0xd5cfxd16axf7cfxc379xd0e8x1211axX7xf91dxb8b4xd64dxcc85x12bafxee02xX5x107e6xXaxf1eaxfd3bx10dacx118a2xc536xdedax11700x11c86xX6xXbxX1xXdxX4xX7x10e97xX3xXcx12f12xb0b5xX3xX1xXdxe516x10cd7xX3xef53x1187fxX3xXexX19xX23xX15xX1xX3xXexfedaxX3x12867xc65cxXdxX3xX15xX1xXdx107b5xX24xX3x12923x136cfxXdxX3xX37xXdxX28xX29xX3xc8c3xX29xcd1fxX4xX3xX1x10d0axXdxX0xcb3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbcb4xX10xX6xae25xXaxX12xXcxX19xX23xX15xX1xX3xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xX15xX1xXdxX3exX24xX3xX41xX42xXdxX3xX37xXdxX28xX29xX3xX4axX29xX4cxX4xX3xX1xX50xXdxX3xX41x118ccx12de6xX4xX3xf402xX29xc604xX3xX41x1389fxX15xX1xX3xXexX42xXdxX3x10787xX18xX1xX97xX3xX92xX29xX94xd48bxXexX3xX2x11d5cx11c58xX53xXacxXabxX2xce37xX53xX4axX62xX2x130c8xX3xX37xX6xX15xX3xX1xd0d2xX15xX1xX3xX9fxX50xXdxX3xX92xX29xX94xX3x10084xbbbbxX3xX1x1158axXbxX3xX4axX29xX4cxX4xX3xX1xX50xXdxX3xX2bxdfb4xXdxX3xX4x104abxX4xX3xX92xX29xX94xX3xXexX19xX23xX15xX1xX3xX4x137c7xX3xXexX1xX28x1037bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfad3xX17xX65xX94xXaxX12xX0xXdxX24xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe8dcxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXaxce43xXdxX65xXexX1x10e46xX3xX2xXacxXabxXabxXbx12912xf110xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX128xX3xXb6xb2c3xXb6xXb6xXbxX12fxX130xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXf1xX37xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf1xX2bxX15xX53xX15xX10xX123xX7xX53xXacxXacxXacxXb6xX53xX2xXabxX13bxX65xXacxXabxf303xXb1xe8d7xXb1xXabxXexXb6xd403xX2xXb1xX5xX2xe810xXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX175xX37xX6xXdxX175xX15xX1xXdxXf1xddc5xXbxX10xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xXcxX23xX24xX3xX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xXexX19xX23xX15xX1xX3xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xX15xX1xXdxX3exX24xX3xX41xX42xXdxX3xX37xXdxX28xX29xX3xX4axX29xX4cxX4xX3xX1xX50xXdxXaxX3xX123xXdxX65xXexX1xX9xXaxX2xXacxXabxXabxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxXb6xX13bxXb6xXb6xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX17xX65xX94xXaxX12xX0xXdxX24xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX29xX24xX37xX3xX65xX1xXdxX65xX10xX3xXdxX114xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXaxX123xXdxX65xXexX1xX128xX3xX2xXacxXabxXabxXbxX12fxX130xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX128xX3xX169xX16bxX169xXbxX12fxX130xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXf1xX37xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf1xX2bxX15xX53xX15xX10xX123xX7xX53xXacxXacxXacxXb6xX53xX2xXabxX13bxX65xXacxXabxf134xXabxXabxXb6xX170xXexX16bxX16bxX2xX13bxX2xX5xXabxXf1xX18bxXbxX10xX18xe2b5xX19xX9xX13bxX13bxXb1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xXcxX23xX24xX3xX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xXexX19xX23xX15xX1xX3xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xX15xX1xXdxX3exX24xX3xX41xX42xXdxX3xX37xXdxX28xX29xX3xX4axX29xX4cxX4xX3xX1xX50xXdxXaxX3xX123xXdxX65xXexX1xX9xXaxX2xXacxXabxXabxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX169xX16bxX169xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd96fxX17xX29xX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXcxXcxc4b3xb2c1xX9fxX0xX53xXbxX12