Hà Tĩnh xử lý 70 vụ “ăn cắp” điện, truy thu gần 400 triệu đồng
(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm lại nay, tình trạng vi phạm sử dụng điện trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý được 70 vụ vi phạm, truy thu điện năng 120.737 kWh, tương ứng số tiền trên 380 triệu đồng.
de8ex144b0x16773x17801x146d4x16db2x15863x145edxefd0xX7x11815x132bdx13b40xf5b9x12847xf251xX5x16332xXaxfa05x100e3x11d0bxX3xXcx1468cx13671xX1xX3x15e2cx16c7bxX3xX5x137c0xX3x14a9ax1622fxX3x13890xdfa9xX3xfa70x10536xX18xX3xX4x14572xXbx13bb5xX3x17c9axXdx1743fxX18x12634xX3xXex174bfx12d5fxe7bexX3xXexX1xX38xX3xee4axec4fxX18xX3xe12exX22xX22xX3xXexX37xXdxX32xX38xX3xX30x13641xX18xX3fxX0x136a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe6b8xXaxX12xXcx14f95xX3xX30xX40xX38xX3xX18xX28x11189xX3xX5x127d0xXdxX3xX18xX6xX39xX34xX3xXexe7cfxX18xX1xX3xXexX37xX73xX18xX3fxX3xX24xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX3xX7xX1cxX3xX64xX25xX18xX3fxX3xX30xXdxX32xX18xX3xXexX37x11a5bxX18xX3xX30x13bafxX6xX3xee10xX14xX18xX3xX64xXdx123c8xX18xX3xXa4xXdxebc6xX18xX3x105a4xX1x16b49xX3xXbxX1x10345xX4xX3xXexX73xXbx11a2dxX3x1443ex17507xX18xX3fxX3xXexX39xX3x15ffdxXdxX32xX18xX3xX5xf47dxX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX30x14c82xX3xXbxX1xXb4xXexX3xX1xXdxX32xX18xX3xX24xX14xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX30x11bc8x17cd1xX4xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX34xX3xXexX37xX38xX39xX3xXexX1xX38xX3xX30xXdxX32xX18xX3xX18xX28xX18xX3fxX3xX2xec92xX22xXbexX21x116e2xX21xX3xXb2x15d13xX1xX34xX3xXexXf0x1183bxX18xX3fxX3xXb8xX18xX3fxX3xX7x14ef9xX3xXexXdxede1xX18xX3xXexX37xX9dxX18xX3xX11bx14f5dxX22xX3xXexX37xXdxX32xX38xX3xX30xX4exX18xX3fxXbexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11226x12703xX64xX39xX3xXbxXc0xX10xX18xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX70xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX18xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxf37cxXdxX64xXexX1x10703xX3x11847xX2x11822xXbxX1bx1417cxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX187xX3xX43xX2xX22xXbxX1bxX18exXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX187xX52xX52xXdxXbexXa4xX6xX159xX1xX6xXexXdxX18xX1xXbexX24xX18xX52xX18xX10xX182xX7xX52xX2x1409cxX117xX1c1xX52xX2xX43xX22xX64xX22xX2xX22xX117xX189xX11bxX117xXexX21xX189xX21xX5xX11bx10addxX2xX43xX22xX64xX43xX22xX13bxX18bxX117xX11bxX18bxXexX11bxX2xX18bxX11bxX11bxX5xX22xXbex14987xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX4xX2cxXbxX2exX3xX30xXdxX32xX18xX34xX3xXexX37xX38xX39xX3xXexX1xX38xX3xX3fxX40xX18xX3xX43xX22xX22xX3xXexX37xXdxX32xX38xX3xX30xX4exX18xX3fxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX159xX18xXaxX12xXc0xXb4xX4xX3xXexX1xXdxXafxXexX3xXa4xXa1xX3xXexX1xXc1xX18xX3fxX3xX70xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXb4xXexX3xX1xXdxX32xX18xX3xXaxX28xX18xX3xX4xX2cxXbxXaxX3xX30xXdxX32xX18xXbexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX159xX64xX39xXaxX12xf73dxX1x10d07xX18xX3fxX3xX30xXa1xX6xX3xXa4xX14xX18xX3xX4x12e7dxX3xX7xX12exX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX4xX2cxXbxX2exX3xX30xXdxX32xX18xX3xX5x1270exX18xX3xX18xX1xXf0xX187xX3xX1xX38xX39xX32xX18xX3x1542dxf21bxX3x17cb8xX18xX1xX3xX24xX14xX3xXcxf4a6xXbexX3xX2c8xX2c9xX3xX2cbxX18xX1xX3xX117xX13bxX3xX24xX25xX34xX3xXc0xX6xX18xX3x145b0xe624xX4xX3xX1c1xX3xX24xX25xX34xX3xXc0xe38dxX70xX3xX2d3xX38xX39xX9dxX18xX3xX1c1xX3xX24xX25xX34xX3xX294xX3fxX1xXdxX3xX2d3xX38x119f6xX18xX3xX189xX3xX24xX25xX34xX3xX13xXf0xX125xX18xX3fxX3xX2c8xX1xX9dxX3xX18bxX3xX24xX25x16a53xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX159xX64xX39xXaxX12xXcxX1xX10xX159xX3xX30xXb4xX18xX1xX3xX3fxXdxXb4xX34xX3xX18xX3fxX159xX14xXdxX3xX18xX1xX296xX18xX3fxX3xX24xX25xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX3xX4xX1x16012xX3xX39xXafxX38xX3xX5xX14xX3xX4xX309xX38xX3xX70xX2a3xX4xX3xXexX37xXcexX4xX3xXexXdxXafxXbxX3xXexX37xX9dxX18xX3xX5xXf0xX2baxXdxX3xXexX1xX7cxX3xX4xX2a3xX3xX18xX1xXdxX132xX38xX3xX24xX25xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX3xX30xXdx15d1cxX18xX3xX1xX7cxX18xX1xX3xX18xX1xXf0xX187xX3xXc0xX309xX38xX3xX70xX2a3xX4xX3xXexX37xXcexX4xX3xXexXdxXafxXbxX3xX24xX14xX159xX3xX4xX40xX38xX3xX30xff2exX38xX3xX18xX12exXdxX3xX18xX3fxX38xX4exX18xX3xXexX37xX159xX18xX3fxX3xX1xX2e9xXbxX3xX4xXc1xX18xX3fxX3xXexX125xX3x12cfcxXb2xX1xXb4xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX3fxX3x1448axX3xX1bxXdaxX3x12cfdxX9dxX18xX3xX2e8xX2e9xX4xX3x10754xX3xXc0xX6xX18xX3xX2e8xX2e9xX4xX34xX3xX1bxXdaxX3x1269cxX6xXdxX3x12613xX1xX25xX3xX1d6xX3xX2e8xX2e9xX4xX3xX13xX14x1657dxX18exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX30xXc1xXdxX3xX64x130e1xX18xX3fxX3xX30xXdxX32xX18xX3xXb2xX1xXdxX3x13d19xX38xX6xX3xX1xX32xX3xXexX1xX12exX18xX3fxX3xX30xX159xX3xX30xXafxX70xX3xX3e4xXb2xX1xXb4xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX3fxX3xX3f0xX3xX1bxXdaxX3xXc0xX2f3xX70xX3xX2e8xX73xX4xX3xX3fdxX3xXc0xX2f3xX70xX3xX2d3xX38xX39xX9dxX18xX41bxX18exX3xX3fxe9ecxXexX3xX24x1406dxX3xX4xXb4xXbxX3xX18xX3fxX38xX4exX18xX3xX30xX3c5xX38xX3xX18xX12exXdxX3xX24xX14xX3xXexX1xXcexX4xX3xX1xXdxX32xX18xX3xX18bx1434bxX3xX3fxXdx1486exX3xXexX73xX159xX3xX24xX14xX159xX3xX64xX309xX39xX3xX4xXb4xXbxX3xX18xX3fxX38xX4exX18xX3xX1bxX38xX12exX18xX3fxX3xX1xX2e9xXbxX3xX4xXc1xX18xX3fxX3xXexX125xX3xX3e4xXb2xX1xXb4xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX3fxX3xX3f0xX3xX1bxXdaxX3xXc8xXb8xX4xX3xX2e8xX73xX18xX3fxX3xX3fdxX3xXc8xXb8xX4xX3xXcxX1xX471xX34xX3xX1bxXdaxX3xX13xX14xX3xX2e8xXdxX18xX1xX3xX3fdxX3xX13xXf0xX125xX18xX3fxX3xX2c8xX1xX9dxX41bxXbexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX159xX64xX39xX3xXbxXc0xX10xX18xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX70xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX18xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX182xXdxX64xXexX1xX187xX3xX189xX2xX18bxXbxX1bxX18exX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX187xX3xX43xX2xX22xXbxX1bxX18exXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX187xX52xX52xXdxXbexXa4xX6xX159xX1xX6xXexXdxX18xX1xXbexX24xX18xX52xX18xX10xX182xX7xX52xX2xX1c1xX117xX1c1xX52xX2xX11bxX18bxX64xX22xX2xX18bxX117xX43xX43xX11bxXexX11bxX2xX18bxX13bxX5xX11bxX1d6xX2xX43xX22xX64xX22xX2xX22xX117xX21xX2xX21xXexX189xX22xX43xX18bxX43xX5xX22xXbexX1ebxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX4xX2cxXbxX2exX3xX30xXdxX32xX18xX34xX3xXexX37xX38xX39xX3xXexX1xX38xX3xX3fxX40xX18xX3xX43xX22xX22xX3xXexX37xXdxX32xX38xX3xX30xX4exX18xX3fxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX159xX18xXaxX12xXcxX37xX159xX18xX3fxX3xX435xX38xXb4xX3xXexX37xX7cxX18xX1xX3xX3fxX1xXdxX3xX4xX1xe650xX3xX7xX12exX3xX4xXc1xX18xX3fxX3xXexX125xX34xX3xX4xXc1xX18xX3fxX3xX18xX1xX309xX18xX3xX18xX3fxX14xX18xX1xX3xX30xXdxX32xX18xX3xX5xX38xXc1xX18xX3xX4xX1x1495exX3xXexX37xX471xX18xX3fxX3xXbxX1xXb4xXexX3xX1xXdxX32xX18xX3xX18xX1xX296xX18xX3fxX3xXa4xX3c5xXexX3xXexX1xXf0xf077xX18xX3fxX3xX3f0xX3xX1xX2e9xXbxX3xX4xXc1xX18xX3fxX3xXexX125xX3xX30xX39dxX3xXb2xXa1xXbxX3xXexX1xX668xXdxX3xXbxX1xXb4xXexX3xX1xXdxX32xX18xX3xX4xXb4xX4xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX3xX7xX1cxX3xX64xX25xX18xX3fxX3xX30xXdxX32xX18xXbexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX159xX64xX39xXaxX12xX294xX3fxX159xX14xXdxX3xX37xX6xX34xX3xX4xXb4xX4xX3xX30xX12exXdxX3xXexXf0xXf1xX18xX3fxX3xX4xX428xX18xX3xX30xX49bxX159xX3xX4xXcexX4xX3xXex17bc8xX18xX1xX3xXexX37xX9dxX18xX3xX18xX3fxX38xX4exX18xX3xX30xX39dxX3xX5xX3c5xX39xX3xX18xX3fxX38xX2e9xXdxX3xX18xX3fxX159xX14xXdxX3xXb2xX1xXc1xX18xX3fxX3xX435xX38xX6xX3xX1xX32xX3xXexX1xX12exX18xX3fxX3xX30xX159xX3xX30xXafxX70xX3xX3e4xXb2xX1xXb4xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX3fxX3xX3f0xX3xX1bxXdaxX3xX497xX125xX18xX3xXcxX1xX35exX39xX3xX3fdxX3xX13xXf0xX125xX18xX3fxX3xX497xX125xX18xX34xX3xX1bxXdaxX3xX2d3xX38xX309xX18xX3xX13xX159xX6xX3xX3fdxX3xX294xX3fxX1xXdxX3xX2d3xX38xX309xX18xX41bxXbexX3xX294xX3fxX1xXdxX9dxX70xX3xXexX37xX471xX18xX3fxX3xX1xX125xX18xX3xX5xX14xX3xX24xX25xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX3xX18xX1xX3c5xX4xX3xX4xX1xX25xXbxX3xX30xX40xX38xX3xX7xXb8xX3xX1xX73xX3xXexX1xXafxX3xX70xXb4xX39xX3xXa4xXdxXafxX18xX3xXb4xXbxX3xX30xX3c5xX38xX3xXexX37xXcexX4xX3xXexXdxXafxXbxX3xX5xX9dxX18xX3xX7xXb8xX3xX1xX73xX3xXexX1xXafxX3xX70xXb4xX39xX3xXa4xXdxXafxX18xX3xXb4xXbxX3xX3e4xXb2xX1xXb4xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX3fxX3xX3f0xX3xXbxX1xXf0xX668xX18xX3fxX3xX2c8xX2c9xX3xX2e8xX159xX18xX3fxX3xX3fdxX3xXcxX2d3xXbexX3xX2c8xX2c9xX3xX2cbxX18xX1xX41bxXbexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX159xX64xX39xXaxX12xXc8xfe2dxX4xX3xXa4xXdxX32xXexX34xX3xX4xX2a3xX3xX18xX1xX296xX18xX3fxX3xXb2xX1xXb4xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX3fxX3xXexXb4xXdxX3xX24xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX3xX5xX40xX18xX3xX117xX3xX18xX1xXf0xX187xX3xXb2xX1xXb4xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX3fxX3xX3f0xX3xX1bxXdaxX3xX13xX14xX3xX2e8xXdxX18xX1xX3xX3fdxX3xX13xXf0xX125xX18xX3fxX3xX2c8xX1xX9dxX18exX3xXbxX1xXf0xX668xX18xX3fxX3xX2c8xX2c9xX3xX2e8xX159xX18xX3fxX3xX3fdxX3xXcxX2d3xX3xX2c8xX2c9xX3xX2cbxX18xX1xX34xX3xX1bxXdaxX3xXc0xX2f3xX70xX3xX158xX7cxX18xX1xX3xX3fdxX3xXc0xX2f3xX70xX3xX2d3xX38xX39xX9dxX18xXbexXbexXbexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX159xX64xX39xX3xXbxXc0xX10xX18xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX70xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX18xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX182xXdxX64xXexX1xX187xX3xX189xX2xX18bxXbxX1bxX18exX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX187xX3xX43xX2xX22xXbxX1bxX18exXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX187xX52xX52xXdxXbexXa4xX6xX159xX1xX6xXexXdxX18xX1xXbexX24xX18xX52xX18xX10xX182xX7xX52xX2xX1c1xX117xX1c1xX52xX2xX11bxX18bxX64xX22xX2xX18bxX117xX43xX18bxX43xXexX2xX18bxX1c1xX5xX18bxX1d6xX2xX43xX22xX64xX22xX2xX22xX117xX13bxX43xX2xXexX1c1xX1c1xX1c1xX22xX11bxX5xX22xXbexX1ebxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX4xX2cxXbxX2exX3xX30xXdxX32xX18xX34xX3xXexX37xX38xX39xX3xXexX1xX38xX3xX3fxX40xX18xX3xX43xX22xX22xX3xXexX37xXdxX32xX38xX3xX30xX4exX18xX3fxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX159xX18xXaxX12xX294xXdxX9dxX70xX3xXbxX1xX159xX18xX3fxX3xX4xX1xX7cxX34xX3xX37xXdxXafxXexX3xX30xX6xXdxX3xX1xX2e9xXbxX3xX4xXc1xX18xX3fxX3xXexX125xX3xX5xX14xX3xX70xX2e9xXexX3xX3fxXdxX49bxXdxX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX4xX1xX12exX18xX3fxX3xX3fxXdxX6xX18xX3xX5x155a4xX18xX3xX7xX1cxX3xX64xX25xX18xX3fxX3xX30xXdxX32xX18xXbexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX159xX64xX39xXaxX12x12216xX18xX3fxX3xXcxX37xX40xX18xX3xX497x1048exX3xX158xXf0xX3f0xXdxX3xX3fdxX3xXcxX37xXf0xX3f0xX18xX3fxX3xXbxX1xX428xX18xX3fxX3xX2c8xXdxX39dxX70xX3xXexX37xX6xX34xX3xX3fxXdxXb4xX70xX3xX7xXb4xXexX3xX70xX38xX6xX3xXa4xXb4xX18xX3xX30xXdxX32xX18xX34xX3xXc0xXc1xX18xX3fxX3xXexX39xX3xXc8xXdxX32xX18xX3xX5xXcexX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1xX3c5xX18xX3xX70xX73xX18xX1xX187xX3xX27x12cbexX38xX6xX3xXexX1xX10xX159xX3xX64x12a9fxXdxX3xXexX1xXcexX4xX3xXexXafxX3xX4xX1xX159xX3xXexX1xX3c5xX39xX34xX3xX1xXdxX32xX18xX3xXexXf0xXf1xX18xX3fxX3xXb2xX1xXb4xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX3fxX3xX24xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX3xX7xX1cxX3xX64xX25xX18xX3fxX3xX30xXdxX32xX18xX3xXexX73xXdxX34xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX24x11d0exX18xX3xX64xXdxXaaxX18xX3xXa4xXdxXafxX18xX3xXbxX1xXb8xX4xX3xXexX73xXbxXbexX3xXc0xXb4xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xXdxX3xXexX37xX2e9xX70xX3xX4xX2cxXbxX3xX30xXdxX32xX18xX3xX18xX3fxX14xX39xX3xX4xX14xX18xX3fxX3xXexXdxX18xX1xX3xX24xXdxX34xX3xXb2xX1xX2a3xX3xXbxX1xXb4xXexX3xX1xXdxX32xX18xX3xX18xXafxX38xX3xXb2xX1xXc1xX18xX3fxX3xXexX1xX10xX159xX3xX64xXa78xXdxX34xX3xXb2xXdxX39dxX70xX3xXexX37xX6xX3xXb2xXa12xX3xX24xX14xX3xXb2xX1xXc1xX18xX3fxX3xX4xX2a3xX3xX4xXc1xX18xX3fxX3xX4xX25xX3xX1x143d0xX3xXexX37xXf1xX3xXb2xXdxX39dxX70xX3xXexX37xX6xX3xXexX1xX6e3xX4xX1xX3xX1xXf1xXbxXbexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX159xX64xX39xXaxX12xXc8xX80cxX4xX3xXa4xXdxX32xXexX34xX3xX1fxX3xXexX1xXb8xX4xX3xX4xX35exX6xX3xX70xX2e9xXexX3xX7xX12exX3xXb2xX1xXb4xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX3fxX3xX7xX1cxX3xX64xX25xX18xX3fxX3xX30xXdxX32xX18xX3xX4xX1xXf0xX6xX3xX4xX6xX159xX34xX3xXexX37xX159xX18xX3fxX3xXb2xX1xXdxX3xX7xXcexX3xXbxX1xX12exXdxX3xX1xXf1xXbxX3xX4xX35exX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX18xX3fxX14xX18xX1xX34xX3xX4xXb4xX4xX3xX4xX3c5xXbxX3xXexX37xX159xX18xX3fxX3xX4xXc1xX18xX3fxX3xXexXb4xX4xX3xX435xX38xX49bxX18xX3xX5xX1fxX3xX294xX1xX14xX3xX18xXf0xX2baxX4xX34xX3xXexX38xX39xX9dxX18xX3xXexX37xX38xX39xX132xX18xX34xX3xX3fxXdxXb4xX159xX3xX64xX25xX4xX34xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX24xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX3xXexX1xXdxXafxX38xX3xX30xX4exX18xX3fxX3xXa4xX2e9xX18exX3xX7xXcexX3xXbxX1xX12exXdxX3xX1xXf1xXbxX3xXexX37xX159xX18xX3fxX3xX24xXdxX32xX4xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX24xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX6e3xX18xX1xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX24xXcexX4xX3xX30xXdxX32xX18xX3xX5xXcexX4xX3xX4xX35exX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX4xX125xX3xX435xX38xX6xX18xX3xX4xX2a3xX3xXexX1xX2f3xX70xX3xX435xX38xX39xX132xX18xX3xX4xX1xXf0xX6xX3xXb2xXa1xXbxX3xXexX1xX668xXdxX3xX24xX14xX3xX4xX428xX18xX3xX18xX1xXdxX132xX38xX3xX1xX73xX18xX3xX4xX1xXafxX3xX18xX9dxX18xX3xXexX6e3xX18xX1xX3xX37xX28xX18xX3xX30xX10xX34xX3xX18xX3fxX28xX18xX3xX18xX3fxX68xX6xX3xXexX37xX2e9xX70xX3xX4xX2cxXbxX3xX30xXdxX32xX18xX3xX4xX1xXf0xX6xX3xX4xX6xX159xX2exXbexX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX37xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX37xX159xX18xX3fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX9dxX18xX3xX435xX38xX6xX18xX187xX0xX52xX7xXexX37xX159xX18xX3fxX12xX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1d6xXexX1xX38xX70xXa4xX1d6xX6xX18xX64xX1d6xX7xX6xXbxX159xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX294xX3fxX35exX3xX18xX1xX668xX3xX70xX2e9xXexX3xX30xX9dxX70xX34xX3xX27xX4xX1xXc1xX70xX2exX3xX11bxX3xX30xXdxX32xX18xX3xXexX1xX159xX73xXdxX3xX4xX35exX6xX3xX27xX309xX18xX3xX18xX1xX309xX18xX2exX3xX37xX4exXdxX3xX70xX3c5xXexX3xX1xX649xXexXaxX3xX1xX37xX10x100c8xX9xXaxX52xX6xX18xX1d6xX18xXdxX18xX1xX1d6xXexX37xX6xXexX1d6xXexX38xX52xX18xX3fxX38xX1d6xX18xX1xX159xX1d6xX70xX159xXexX1d6xX64xX10xX70xX1d6xX4xX1xX159xX70xX1d6xX11bxX1d6xX64xXdxX10xX18xX1d6xXexX1xX159xX6xXdxX1d6xX4xX38xX6xX1d6xX6xX18xX1d6xX18xX1xX6xX18xX1d6xX37xX159xXdxX1d6xX70xX6xXexX1d6xX1xX38xXexX52xX2xX21xX11bxX117xX22xX1c1xXbexX1xXexX70xXaxX12xX0xXdxX70xX3fxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX52xX70xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX117xX22xX52xX18xX10xX182xX7xX52xX2xX1c1xX117xX22xX52xX2xX22xX189xX64xX189xX22xX18bxX18bxX117xX43xX1c1xXexX189xX1c1xX189xX13bxX18bxX5xX22xXbexX1ebxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX4xX2cxXbxX2exX3xX30xXdxX32xX18xX34xX3xXexX37xX38xX39xX3xXexX1xX38xX3xX3fxX40xX18xX3xX43xX22xX22xX3xXexX37xXdxX32xX38xX3xX30xX4exX18xX3fxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX24xX12xX0xX7xXexX37xX159xX18xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX294xX3fxX35exX3xX18xX1xX668xX3xX70xX2e9xXexX3xX30xX9dxX70xX34xX3xX27xX4xX1xXc1xX70xX2exX3xX11bxX3xX30xXdxX32xX18xX3xXexX1xX159xX73xXdxX3xX4xX35exX6xX3xX27xX309xX18xX3xX18xX1xX309xX18xX2exX3xX37xX4exXdxX3xX70xX3c5xXexX3xX1xX649xXexXaxX3xX1xX37xX10xXd9dxX9xXaxX52xX6xX18xX1d6xX18xXdxX18xX1xX1d6xXexX37xX6xXexX1d6xXexX38xX52xX18xX3fxX38xX1d6xX18xX1xX159xX1d6xX70xX159xXexX1d6xX64xX10xX70xX1d6xX4xX1xX159xX70xX1d6xX11bxX1d6xX64xXdxX10xX18xX1d6xXexX1xX159xX6xXdxX1d6xX4xX38xX6xX1d6xX6xX18xX1d6xX18xX1xX6xX18xX1d6xX37xX159xXdxX1d6xX70xX6xXexX1d6xX1xX38xXexX52xX2xX21xX11bxX117xX22xX1c1xXbexX1xXexX70xXaxX12xX294xX3fxX35exX3xX18xX1xX668xX3xX70xX2e9xXexX3xX30xX9dxX70xX34xX3xX27xX4xX1xXc1xX70xX2exX3xX11bxX3xX30xXdxX32xX18xX3xXexX1xX159xX73xXdxX3xX4xX35exX6xX3xX27xX309xX18xX3xX18xX1xX309xX18xX2exX3xX37xX4exXdxX3xX70xX3c5xXexX3xX1xX649xXexX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX37xX159xX18xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXc0xXc1xX18xX3fxX3xX6xX18xX3xXcxX40fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX24xX68xX6xX3xXa4xX2cxXexX3xX3fxXdxX296xX3xX30xX12exXdxX3xXexXf0xXf1xX18xX3fxX3xX294xX3fxXc1xX3xXc8xXb8xX4xX3xX158xX7cxX18xX1xX3xX3e4xX497xX294xX3xX2xX1c1xX1c1xX13bxX34xX3xXexX37xX649xX3xXexX73xXdxX3xX1bxXdaxX3xXcxX1xXf0xX668xX18xX3fxX3xX294xX3fxX6xX34xX3xX1xX38xX39xX32xX18xX3xXc0xX6xX18xX3xX2e8xX2e9xX4xX41bxX3xX24xX132xX3xXexX2e9xXdxX3xXexX37xX2e9xX70xX3xX4xX2cxXbxX3xXexX14xXdxX3xX7xX49bxX18xXbexX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX24xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX294xX3fxX1xXa1xX4xX1xX3xX5xX1fxX187xX3xXa6exX38xX49bxX18xX3xX5xX1fxX3xX30xXdxX32xX18xX3xX30xXdxX3xX27xX28xX18xX3xX4xX2cxXbxX2exX3xX30xXdxX32xX18xXaxX3xX1xX37xX10xXd9dxX9xXaxX52xXb2xXdxX18xX1xX1d6xXexX10xX52xX18xX3fxX1xXdxX4xX1xX1d6xX5xX39xX1d6xX435xX38xX6xX18xX1d6xX5xX39xX1d6xX64xXdxX10xX18xX1d6xX64xXdxX1d6xX6xX18xX1d6xX4xX6xXbxX1d6xX64xXdxX10xX18xX52xX2xX189xX189xX22xX189xX189xXbexX1xXexX70xXaxX12xX0xXdxX70xX3fxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX52xX70xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX117xX22xX52xX18xX10xX182xX7xX52xX2xX13bxX18bxX117xX52xX21xX21xX64xX117xX2xX21xX2xX43xX22xX117xXexX43xX43xX22xX13bxX5xX189xX1d6xX70xX6xX1bxX37xX10xX7xX64xX10xXd9dxX6xX38xX5xXexX117xXbexX1ebxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX4xX2cxXbxX2exX3xX30xXdxX32xX18xX34xX3xXexX37xX38xX39xX3xXexX1xX38xX3xX3fxX40xX18xX3xX43xX22xX22xX3xXexX37xXdxX32xX38xX3xX30xX4exX18xX3fxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX24xX12xX0xX7xXexX37xX159xX18xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX294xX3fxX1xXa1xX4xX1xX3xX5xX1fxX187xX3xXa6exX38xX49bxX18xX3xX5xX1fxX3xX30xXdxX32xX18xX3xX30xXdxX3xX27xX28xX18xX3xX4xX2cxXbxX2exX3xX30xXdxX32xX18xXaxX3xX1xX37xX10xXd9dxX9xXaxX52xXb2xXdxX18xX1xX1d6xXexX10xX52xX18xX3fxX1xXdxX4xX1xX1d6xX5xX39xX1d6xX435xX38xX6xX18xX1d6xX5xX39xX1d6xX64xXdxX10xX18xX1d6xX64xXdxX1d6xX6xX18xX1d6xX4xX6xXbxX1d6xX64xXdxX10xX18xX52xX2xX189xX189xX22xX189xX189xXbexX1xXexX70xXaxX12xX294xX3fxX1xXa1xX4xX1xX3xX5xX1fxX187xX3xXa6exX38xX49bxX18xX3xX5xX1fxX3xX30xXdxX32xX18xX3xX30xXdxX3xX27xX28xX18xX3xX4xX2cxXbxX2exX3xX30xXdxX32xX18xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX37xX159xX18xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12x11d68xXdxX3xXbxX1xX73xX70xX3xX7xX1cxX3xX64xX25xX18xX3fxX3xX30xXdxX32xX18xX3xX3f0xX3xX2e8xX2e9xX4xX3xX13xX14xX3xX3e4xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX41bxX3xXb2xX1xXc1xX18xX3fxX3xX4xX1xX61fxX3xXexX28xX18xX3fxX3xX24xX132xX3xX7xX12exX3xX24xX25xX3xX70xX14xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xXdxX3xX4xX428xX18xX3xXb2xX1xX2a3xX3xXbxX1xXb4xXexX3xX1xXdxX32xX18xXbexX3xXcxX1xX9e3xX70xX3xX4xX1xX6e3xX34xX3xX4xX1xX6e3xX18xX1xX3xX5xX6xX159xX3xX30xX2e9xX18xX3fxX3xX1xXf1xXbxX3xX30xX4exX18xX3fxX3xX64xXa1xX4xX1xX3xX24xX25xX3xX30xXdxX32xX18xX3xX18xXc1xX18xX3fxX3xXexX1xXc1xX18xX3xX4x16a75xX18xX3fxX3xX18xX3fxX1xX17xX3xX30xX35exX3xX4xX1xXdxX9dxX38xX3xXexX37xX428xX3xX30xX39dxX3xX7xX1cxX3xX64xX25xX18xX3fxX3xXaxX30xXdxX32xX18xX3xX4xX1x15ff9xX6xXbexX2exX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX24xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX158xX2cxXexX3xX27xX7xXdxX9dxX38xX3xXexX37xX2e9xX70xX2exX3xX18xX1xX6e3xX3xX3fxX309xX39xX3xX2xX189xX3xX24xX25xX3xXexX37xX2e9xX70xX3xX3f0xX3xXc0xX2f3xX70xX3xX2d3xX38xX39xX9dxX18xXaxX3xX1xX37xX10xXd9dxX9xXaxX52xX6xX18xX1d6xX18xXdxX18xX1xX1d6xXexX37xX6xXexX1d6xXexX38xX52xXa4xX6xXexX1d6xX7xXdxX10xX38xX1d6xXexX37xX159xX70xX1d6xX18xX1xXdxX1d6xX3fxX6xX39xX1d6xX2xX189xX1d6xX24xX38xX1d6xXexX37xX159xX70xX1d6xX159xX1d6xX4xX6xX70xX1d6xX1bxX38xX39xX10xX18xX52xX2xX189xX18bxX43xX189xX1c1xXbexX1xXexX70xXaxX12xX0xXdxX70xX3fxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX52xX70xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX117xX22xX52xX18xX10xX182xX7xX52xX2xX13bxX18bxX22xX52xX1c1xX189xX64xX11bxX2xX43xX2xX11bxX117xX1c1xXexX1c1xX43xX18bxX1c1xX117xX5xX22xXbexX1ebxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX4xX2cxXbxX2exX3xX30xXdxX32xX18xX34xX3xXexX37xX38xX39xX3xXexX1xX38xX3xX3fxX40xX18xX3xX43xX22xX22xX3xXexX37xXdxX32xX38xX3xX30xX4exX18xX3fxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX24xX12xX0xX7xXexX37xX159xX18xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX158xX2cxXexX3xX27xX7xXdxX9dxX38xX3xXexX37xX2e9xX70xX2exX3xX18xX1xX6e3xX3xX3fxX309xX39xX3xX2xX189xX3xX24xX25xX3xXexX37xX2e9xX70xX3xX3f0xX3xXc0xX2f3xX70xX3xX2d3xX38xX39xX9dxX18xXaxX3xX1xX37xX10xXd9dxX9xXaxX52xX6xX18xX1d6xX18xXdxX18xX1xX1d6xXexX37xX6xXexX1d6xXexX38xX52xXa4xX6xXexX1d6xX7xXdxX10xX38xX1d6xXexX37xX159xX70xX1d6xX18xX1xXdxX1d6xX3fxX6xX39xX1d6xX2xX189xX1d6xX24xX38xX1d6xXexX37xX159xX70xX1d6xX159xX1d6xX4xX6xX70xX1d6xX1bxX38xX39xX10xX18xX52xX2xX189xX18bxX43xX189xX1c1xXbexX1xXexX70xXaxX12xX158xX2cxXexX3xX27xX7xXdxX9dxX38xX3xXexX37xX2e9xX70xX2exX3xX18xX1xX6e3xX3xX3fxX309xX39xX3xX2xX189xX3xX24xX25xX3xXexX37xX2e9xX70xX3xX3f0xX3xXc0xX2f3xX70xX3xX2d3xX38xX39xX9dxX18xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX37xX159xX18xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXc0xX1xX61fxX3xX24xX2baxXdxX3xX70xX2e9xXexX3xX4xX1xXdxXafxX4xX3xX4xX668xX3xX5xX9dxX34xX3xX24xX14xXdxX3xX4xXb4xXdxX3xXexX38xX6xX3xX24xX6e3xXexX3xX18xX1xX475xX34xX3xX11e6xXa78xX3xXcxXb4xX3xXc0xX1xXdxXafxX18xX3xX3e4xX497xX294xX3xX117xX22xX22xX11bxX34xX3xXexX37xX649xX3xXexX73xXdxX3xXexX1xXc1xX18xX3xX2e8xX17xX18xX1xX3xX497xX125xX18xX34xX3xX1bxXdaxX3xXc0xX2f3xX70xX3xX497xX125xX18xX3xX3e4xXc0xX2f3xX70xX3xX2d3xX38xX39xX9dxX18xX3xX3fdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX41bxX3xX30xXdaxX3xXbxX1xXb4xX3xXb2xX1xX2a3xX6xX34xX3xXexX1xXcexX4xX3xX1xXdxX32xX18xX3xXexX37xX2a3xXexX3xX5xX471xXexX3xX2xX189xX3xX24xX25xX3xXexX37xX2e9xX70xX3xX4xX2cxXbxX3xXexX14xXdxX3xX7xX49bxX18xX3xXexX68xX3xXexX1xXb4xX18xX3fxX3xX1c1xX52xX117xX22xX2xX13bxX3xX5xX73xXdxX3xX18xX6xX39xXbexX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX24xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX38xX5xX12xX0xX64xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX24xX12xX0xX52xX64xXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cbxX38xXexX1xX159xX37xXaxX12xXcxX1xX38xX3xX40fxX1xXf0xX125xX18xX3fxX0xX52xXbxX12
Thu Phương