Đề nghị truy tố 6 cầu thủ CLB bóng đá Đồng Nai bán độ
Khi CLB Đồng Nai chắc suất trụ hạng, đội trưởng Phạm Hữu Phát nảy sinh ý định dàn xếp tỷ số trận đấu để bán độ.
5adex9bbax8d3cxc39bx7d46xae77xb5e4xaedex9120xd3e7xd4c7x9531xX5xX8x789exX5x9b57xb5a3xX7x6edex99a6xccbcxd974xX3xb3aaxa4ebxX4xX5xX12x9975xX6xXaxX3xab16xX7xX10xX4xX4xX9xXaxd63bx5c5bxX12xX5xX7xX8xXax80edxb7eexb093xX3xX14xX13xX1xb3daxX3xX5x6c12xX18xX6xX3xX5xa650xX3xc400xX3xX20xe3bcxX18xX3xX5xX1xd278xX3xa6daxd3ffx68dexX3xc3c7x6a51xX14xX13xX3x6414xafb4xX3xX2fxe2b4xX14xX13xX3xa8acxX10xX12xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xded0xX0xbc53xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xadccxX8xX10x5fc6xXaxX2ex5fc7xX1xX12xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX20xX1x954bxX20xX3xX4xX18xa526xX5xX3xX5xX38xa778xX3xX1xac45xX14xX13x99b0xX3xX52xX63xX12xX3xX5xX38x723cx8560xX14xX13xX3xbdf3xX1xXb6xaefdxX3xX90x6b15xX18xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX14x8cbbxX6xX3xX4xX12xX14xX1xX3x72acxX3xX52xX35xX14xX1xX3xX93xdf96xX14xX3xXdx91b6xX27xX3xX5xcf29xX3xX4xX3dxX3xX5xX38xc73exX14xX3xX52xXaexX18xX3xX52xb390xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xbe2dxX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxaefaxX93xX6xXaxX2exX5axX13xXe5xX6xX3xa24axX65xb572xXb9xX3xX28xX1xX12xXe9xX18xX3xX5xXc1x81acxX14xX13xX3xX90xX56xX3x812cxdc9cxX3xX28xX12xXe9xX14xX3x5b95xX3xX49xXb3xX20xX3xX5xX38xXc1xXc2xX14xX13xX3xX49xXb3xX20xX3xX49xXd5xX14xX1xX3xX4xX53xX5xX3xX90x95b2xX14xX1xX3xX4x9a3axX3xXfxX3xX4bxX63xX3xX49xcd44xX14xX13xX3xX10xX14xX3xX20xX1xX131xX3xX4dxX12xXe9xX5xXb9xX3xX20x83c8xX3xc27cxX18xX10xX14xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xX3xX52x6acdxX3xX1xX131xXe5xX14xX3xX5xXaexX5xX3xa4f5xXe9xX5xX3xX7xX18xXf4xX14xX3xb09dxXb3xX3xX53xX14xXb9xX3xX52xX30xX3xX14xX13xX1xX35xX3xX5xX38xX18xX6xX3xX5xX3dxX3xX2xX2xX3xX4dxX35xX3xX20xX10xX14xX3xX5xX38xX131xX14xX13xX3xX1b6xXb3xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX7xX12x7351xX14xX3xX193xX18xX10xX14xX3xX52xXe9xX14xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX1b6xXe5xX3xX52xX63xX12xX3xX28xX1xX10xX14xX3xc2ecxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xX3xX1b6xX30xX3xX5xX63xX12xX3xX2fxX53xX14xX1xX3xX4dxXb6xX20xX3xX1b6xXe5xX3xX28xae90xX3xX20xX1xcb91xX20xX3xX52xX53xX14xX1xX3xX4dxXb6xX20xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX38xX131xX14xX13xX3xX20xX53xX20xX3xX4dxX35xX3xX20xX10xX14xX3xX4dxX35xX3xX52xX30xX3xX14xX13xX1xX35xX3xX5xX38xX18xX6xX3xX5xX3dxX3xX20xX4exX3xX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX20xX47xX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX20xX47xX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX14xXe5xX6xX3xX13xX56xXc9xX15xX3xXc6xX1xXb6xXc9xX3xX90xXccxX18xX3xXc6xX1xX53xX5xXb9xX3xX5axX13xX18xX6x9e1fxX14xX3xX28xX1xXe5xX14xX1xX3xX4axX131xX14xX13xX3xa6e9xX12xX10xX14xX13xXb9xX3xX2fxX12xX14xX1xX3xX96xX12xX1f0xX14xX3xX28xX38xX18xX14xX13xXb9xX3xX5axX13xX18xX6xX32exX14xX3xX2fxX240xX20xX3xX28xX1xX12xd2e3xX14xXb9xX3xX90xXe5xX3xX5axX12xX362xXc9xX3xX28xX12xXe9xX14xX3xX1b6xXe5xX3xXc6xX1xX10xX14xX3xX4axXc1xX18xX3xX28xX1xXe9xX3xX14fxX191xX14xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exXc6xX1xXb6xXc9xX3xX90xXccxX18xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xXfxX3xX52xX63xX12xX3xX5xX38xXc1xXc2xX14xX13xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX4dxX35xX3xX52xX30xX3xX14xX13xX1xX35xX3xX5xX38xX18xX6xX3xX5xX3dxX3xX20xXd5xX3xX1xX10xX12xX3xX5xX63xX12xX3xX93xX10xX14xX1xX15xX3xX2fxX53xX14xX1xX3xX4dxXb6xX20xX3xX1b6xXe5xX3xX28xX23cxX3xX20xX1xX240xX20xX3xX52xX53xX14xX1xX3xX4dxXb6xX20xX104xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX20x789dxX14xX13xX3xX52xXc1x616cxX20xX3xXdxX53xX20xX3xX52xX35xX14xX1xX3xX7xXe5xX3xX1adx742axX3xX20xX1xX47xX3xXc9xXc1xX18xXb9xX3xX20xX42xXc9xX3xX52xX42xX18xX3xX5xX38xX131xX14xX13xX3xX1b6xXb3xX3xX53xX14xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX14xXe5xX6xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX5xX10xX4dxX7xX8xX3xda8exX12xX93xX5xX1xX9xXaxX13bxc027xX482xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX93xX93xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX4dxX131xX38xX93xX8xX38xX9xXaxX482xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX38xXaxX2exX0xX5xX4dxX131xX93xX6xX2exX0xX5xX38xX2exX0xX5xX93xX2exX0xX10xX3xX1xX38xX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX65xX65xX4dxX10xX131xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX104xX1b6xX14xX65xX12xXc9xX13xX65xc66fxX13dxX65xX5xX4f0xX13dxc154xa6d5x644exX104xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX131x7bb7xXc9xX10xX13xX8xXaxX3xX131xX14xX20xX7xX12xX20xX1adxX9xXaxX38xX8xX5xX18xX38xX14xX3xX4xX1xX131xX47axX507xXc9xX10xX13xX8x5fdcxX5xX1xX12xX4xX104xX4xX38xX20x7613xXaxX3xX10xX7xX5xX9xXaxX2fxX30xX3xX14xX13xX1xX35xX3xX5xX38xX18xX6xX3xX5xX3dxX3xX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xXaxX3xX5xX12xX5xX7xX8xX9xXax7c8cxX65xX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xX3xX20xX47xX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX5xXb6xX12xX3xX20xX191xX3xX193xX18xX10xX14xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX4xX47axX12xX27xX8xX4dxX131xXdxXaxX2exX0xX12xXc9xX13xX3xX4xX38xX20xX9xXaxX65xX65xX12xX104xX4dxX10xX131xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX104xX1b6xX14xX65xX14xX8xX47axX4xX65xX2xX576xX2xX4f8xX65xX2xX482xX3fxX93xX13dxX2xX4f8xX4f8xX482xX482xX482xX5xX4f0xX13dxX4f6xX4f7xX4f8xX7xX482xX104xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX131xX507xXc9xX10xX13xX8xXaxX3xX65xX2exX0xX65xX10xX2exX0xX65xX5xX93xX2exX0xX65xX5xX38xX2exX0xX5xX38xX2exX0xX5xX93xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX49xX10xX27xX5xX12xX131xX14xXaxX2exX576xX65xX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xX3xX20xX47xX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX5xXb6xX12xX3xX20xX191xX3xX193xX18xX10xX14xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xX0xX65xX5xX93xX2exX0xX65xX5xX38xX2exX0xX65xX5xX4dxX131xX93xX6xX2exX0xX65xX5xX10xX4dxX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX131xX3xX1adxXe9xX5xX3xX193xX18xXd5xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xXb9xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX52xX1a2xX3xX20xX1xXa9xX20xX3xXdxX18xXaexX5xX3xX5xX38xXb3xX3xX1xXb6xX14xX13xX3xX14xX1f0xX14xX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xXc6xX1xXb6xXc9xX3xX90xXccxX18xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX14xXd5xX6xX3xX4xX12xX14xX1xX3xXddxX3xX52xX35xX14xX1xX3xX5xX1xX177xX20xX3xX1xX12xX362xX14xX3xX93xXe5xX14xX3xXdxXe9xX27xX3xX5xXedxX3xX4xX3dxX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX52xXfcxX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xXb9xX3xX1adxX12xXe9xXc9xX3xX5xX12xX30xX14xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX5axX13xXe5xX6xX3xX2xX482xX65xX4f0xX65xX13bxX482xX2xX13dxXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX13xXb6xX3xX4dxX53xX14xX3xX5xX1xX17fxX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX4dxX12xXe9xX5xX3xX5xX38xXc1xX148xX20xX3xX5xXedxX3xX4xX3dxX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX13xX12xXccxX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX1b6xX148xX12xX3xX49xX4axX4bxX3xX28xX1xX10xX14xX3xX21dxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xX3xX4xb407xX3xX93xX12xX32exX14xX3xX38xX10xX3xX7xbbe2xX20xX3xX2xX4f0xX1xX3xX14xX13xXe5xX6xX3xX13bxX482xX65xX4f0xX65xX13bxX482xX2xX13dxX3xX1b6xX148xX12xX3xX28xX38xX42xX14xX3x7d1cxbdaexX14xX3xX4bxX10xX3xXfxX3xX1adxX43exX3xXc9xX17fxX12xX3xX13xX12xX148xX12xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX131xX3xX5xX1x9c28xX10xX3xX5xX1xX18xXf4xX14xXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX4xX7f0xX3xX93xXe5xX14xX3xXdxXe9xX27xX3xX5xa65fxX3xX4xX3dxX3xX1b6xX148xX12xX3xX13xX12xX53xX3xX13dxX482xX482xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xXb9xX3xX14xXe9xX18xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xXc1xX42exX20xXb9xX3xX4bxX10xX3xX4xX7f0xX3xX4dxX875xX3xX5xX7fbxX12xX3xX576xX482xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX1xX17fxX14xX13xX3xX193xX18xX10xX3xX2fxcb39xX3xX90xX131xXe5xX14xX13xX3xX90xXe5xXb9xX3xX28xX38xX42xX14xX3xX2fxX172xX14xX1xX3xX90xXd5xX12xX3xX1b6xXe5xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX81axX81bxX14xX3xX81axb947xX14xX1xXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xXc9xX4exX20xX3xX14xX3dxX12xX3xX52xXc1xX42exX20xX3xX5axX13xX18xX6xX32exX14xX3xXc6xX1xX7fbxX20xX3xX28xX1xX18xXf4xX14xX3xX157xX3xX52xX3dxX12xX3xX5xXc1xX42exX14xX13xX3xX20xX1xX18xX6xX1f0xX14xX3xX5xX23cxX3xX20xX1xX240xX20xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX20xX1xX18xX6xX1f0xX14xX3xX14xX13xX1xX12xX362xX27xX104xX3xX28xX1xX18xXf4xX14xX3xX20xX1xX890xX3xX52xX56xX14xX13xX3xXddxX3xXc9xX18xX10xX3xX5xX1xX17fxX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX5xX890xX3xX4xX3dxX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX1b6xX148xX12xX3xX13xX12xX53xX3xX13bxX482xX482xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX5axX13xX131xXe5xX12xX3xX1b6xX12xX362xX20xX3xX4dxX53xX14xX3xX20xX1xX131xX3xX28xX1xX18xXf4xX14xXb9xX3xX4bxX10xX3xX20xb9cdxX14xX3xX4dxX53xX14xX3xX20xX1xX131xX3xXc9xX63xX5xX3xX52xX3dxX12xX3xX5xXc1xX42exX14xX13xX3xX1adxX1xX53xX20xX3xX5xX1xX17fxX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX5xX38xXc1xX148xX20xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX1b6xX148xX12xX3xX5xX23cxX14xX13xX3xX4xX3dxX3xX5xX12xX30xX14xX3xX13bxX482xX482xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xX104xX3xX49xX1xX12xX30xX18xX3xX5xX3dxX12xX3xX2xX3fxX65xX4f0xXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX52xXe9xX14xX3xX14xX1xXe5xX3xX20xX47xX10xX3xX4bxX10xX3xX14xX1xXf4xX14xX3xX4xX3dxX3xX5xX12xX30xX14xX3xX4f8xX13bxX576xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX38xXc1xX148xX20xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xXb9xX3xX5xXb6xX12xX3xX1adxX1xX53xX20xX1xX3xX4xXb6xX14xX3xXc2xX3xX21dxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX52xX1a2xX3xX13x61b8xX27xX3xX20xX53xX20xX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX5axX13xX18xX6xX32exX14xX3xX28xX1xXe5xX14xX1xX3xX4axX131xX14xX13xX3xX33cxX12xX10xX14xX13xXb9xX3xX2fxX12xX14xX1xX3xX96xX12xX1f0xX14xX3xX28xX38xX18xX14xX13xXb9xX3xX5axX13xX18xX6xX32exX14xX3xX2fxX240xX20xX3xX28xX1xX12xX362xX14xXb9xX3xX90xXe5xX3xX5axX12xX362xXc9xX3xX28xX12xXe9xX14xX3xX4dxXe5xX14xX3xX4dxXb6xX20xX3xX93xXe5xX14xX3xXdxXe9xX27xX3xX5xXedxX3xX4xX3dxX104xX3xX14fxX10xX18xX3xX52xX4exXb9xX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xXc6xX1xX10xX14xX3xX4axXc1xX18xX3xX28xX1xXe9xX3xX14fxX191xX14xX3xX20xX428xX14xX13xX3xX52xXc1xX42exX20xX3xX38xX47xX3xX5xX1xX10xXc9xX3xX13xX12xX10xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX49xX191xX3xX193xX18xX10xX14xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xX3xX20xXa26xX14xX3xX7xXe5xXc9xX3xX38xc9f1xXb9xX3xX14xX13xX131xXe5xX12xX3xX1b6xX12xX362xX20xX3xX4dxX53xX14xX3xX1adxXe9xX5xX3xX193xX18xXd5xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX20xXa26xX14xX3xX5xX1xX177xX20xX3xX1xX12xX362xX14xX3xX1xXe5xX14xX1xX3xX1b6xX12xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX5xX38xX1f0xX14xX3xXc9xXb6xX14xX13xX3xX12xX14xX5xX8xX38xX14xX8xX5xX3xX1b6xX148xX12xX3xX13xX12xX53xX3xX13bxX482xX482xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xX3xX1b6xX148xX12xX3xX1b6xX12xX362xX20xX3xX52xXb24xX5xX3xX20xXc1xX42exX20xX3xX5xX38xX131xX14xX13xX3xX1xX12xX362xX27xX3xX2xXb9xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX5xX1xX18xX10xX3xX13bxX3xX4dxXe5xX14xX3xX20xX53xX20xX1xX3xX4dxX12xX362xX5xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX2fxX7fbxX14xX13xX3xX2xX4f0xX1xX3xX14xX13xXe5xX6xX3xX13bxX482xX65xX4f0xXb9xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX13xX12xXccxX10xX3xX52xX63xX12xX3xX28xX1xX10xX14xX3xX21dxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xX3xX1b6xXe5xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX52xX1a2xX3xX93xX12xX32exX14xX3xX38xX10xX3xX5xX38xX1f0xX14xX3xX4x8333xX14xX3xX1b6xXf4xX14xX3xX52xX63xX14xX13xX3xX49xcefcxXc9xX3xXc6xX1xXd5xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX49xX53xX20xX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX5xX1xX10xXc9xX3xX13xX12xX10xX3xX14xX1xX4exXc9xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX52xX1a2xX3xX5xX1xX12xX3xX52xXaexX18xX3xX1adxX1xX17fxX14xX13xX3xX52xX7fbxX14xX13xX3xX4xX240xX20xX3xXc9xX172xX14xX1xX104xX3xX96xXe9xX5xX3xX193xX18xXd5xXb9xX3xX1xX12xX362xX27xX3xX2xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xXb9xX3xX28xX1xX10xX14xX3xX21dxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xX3xX5xX1xXa9xX14xX13xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX1b6xX148xX12xX3xX5xXedxX3xX4xX3dxX3xX4f8xXfxX2xX104xX3xX96xXe9xX5xX3xX5xX1xX7fbxX20xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xXb9xX3xX28xX1xX10xX14xX3xX21dxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xX3xX5xX1xXa9xX14xX13xX3xX1b6xX148xX12xX3xX5xX890xX3xX4xX3dxX3xX576xXfxX13bxX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX38xXc1xX148xX20xX3xX93xX12xX32exX14xX3xX4dxX12xXe9xX14xX3xX20xX47xX10xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xXb9xX3xX14xX13xX10xX6xX3xX5xX38xX131xX14xX13xX3xX1xX12xX362xX27xX3xX2xXb9xX3xX20xXd5xX14xX1xX3xX4xX53xX5xX3xX52xX1a2xX3xX4dxXa9xX5xX3xX13xX12xXccxX15xX3xX4bxX10xXb9xX3xX28xX1xX18xXf4xX14xXb9xX3xX90xXd5xX12xXb9xX3xX90xXe5xXb9xX3xX81axX939xX14xX1xX104xX3xX49xXa26xX14xX3xX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX5xX1xX10xXc9xX3xX13xX12xX10xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xX3xX4dxX35xX3xX4dxXa9xX5xX3xX13xX12xXccxX3xX14xX13xX10xX6xX3xX1adxX1xX12xX3xX1b6xX30xX3xX1adxX1xX53xX20xX1xX3xX4xXb6xX14xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX49xX191xX3xX193xX18xX10xX14xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xX3xX20xXa26xX14xX3xX7xXe5xXc9xX3xX38xXc15xXb9xX3xX20xX53xX20xX3xX4dxX35xX3xX20xX10xX14xX15xX3xXc6xX1xX53xX5xXb9xX3xX33cxX12xX10xX14xX13xXb9xX3xX28xX38xX18xX14xX13xXb9xX3xX28xX1xX12xX362xX14xX3xX20xXa26xX14xX3xX5xX1xX177xX20xX3xX1xX12xX362xX14xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xX3xX1adxXe9xX5xX3xX193xX18xXd5xX3xX5xX38xXc1xX148xX20xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX13xX12xXccxX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX1b6xX148xX12xX3xX49xX4axX4bxX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xX90xX4exX10xX3xX1b6xXe5xX131xX3xX14xX13xXe5xX6xX3xX4f8xX65xX576xX65xX13bxX482xX2xX13dxX3xX5xX38xX1f0xX14xX3xX4xXd66xX14xX3xX1b6xXf4xX14xX3xX52xX63xX14xX13xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xX90xX4exX10xX104xX3xX28xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX52xX4exXb9xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xX90xX4exX10xX3xX5xX1xXa9xX14xX13xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX4f8xXfxX482xX104xX65xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX14fxX131xX18xX38xX20xX8xXaxX2exX28xX1xX8xX131xX3xX81axX12xX362xX5xX3xX2fxX240xX20xX65xX81axb914xX81axX104xX81axX5axX0xX65xX27xX2e
congthanh