Đề nghị truy tố 6 cầu thủ CLB bóng đá Đồng Nai bán độ
Khi CLB Đồng Nai chắc suất trụ hạng, đội trưởng Phạm Hữu Phát nảy sinh ý định dàn xếp tỷ số trận đấu để bán độ.
25d1x64e8x55cdx6badx8302xb55cx996cx7ecfxb872x7051x5013x2a53xX5xX8xa64axX5x7297x417exX7x91cbx679dx3fd7x8b06xX3x5307x9936xX4xX5xX12x9971xX6xXaxX3xb689xX7xX10xX4xX4xX9xXaxae77x3c46xX12xX5xX7xX8xXax3ab1x434ax7315xX3xX14xX13xX1x4ce9xX3xX5x2823xX18xX6xX3xX5xb95exX3xa497xX3xX20x720cxX18xX3xX5xX1x265fxX3xab93x2cb4x7ff3xX3xb17cx400dxX14xX13xX3x411cx85e6xX3xX2fxa5afxX14xX13xX3x2d25xX10xX12xX3xX4dxX53xX14xX3xX52x5cbfxX0x31d1xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x6b7exX8xX10x489cxXaxX2ex8412xX1xX12xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX20xX1x3399xX20xX3xX4xX18x7ac6xX5xX3xX5xX38x4f11xX3xX1x378fxX14xX13xb7e8xX3xX52xX63xX12xX3xX5xX38xb807x2da4xX14xX13xX3xb204xX1xXb6x6b43xX3xX90x98dexX18xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX14x853cxX6xX3xX4xX12xX14xX1xX3x42b3xX3xX52xX35xX14xX1xX3xX93x8319xX14xX3xXdx7dd9xX27xX3xX5x85bbxX3xX4xX3dxX3xX5xX38x5f48xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX52x77ecxX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63x7204xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxadd0xX93xX6xXaxX2exX5axX13xXe5xX6xX3x71c7xX65x8439xXb9xX3xX28xX1xX12xXe9xX18xX3xX5xXc1xb71cxX14xX13xX3xX90xX56xX3x8849xb695xX3xX28xX12xXe9xX14xX3x3890xX3xX49xXb3xX20xX3xX5xX38xXc1xXc2xX14xX13xX3xX49xXb3xX20xX3xX49xXd5xX14xX1xX3xX4xX53xX5xX3xX90x5512xX14xX1xX3xX4x2b79xX3xXfxX3xX4bxX63xX3xX49x9166xX14xX13xX3xX10xX14xX3xX20xX1xX131xX3xX4dxX12xXe9xX5xXb9xX3xX20x57abxX3x3468xX18xX10xX14xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xX3xX52xb0c6xX3xX1xX131xXe5xX14xX3xX5xXaexX5xX3x9585xXe9xX5xX3xX7xX18xXf4xX14xX3xb8a4xXb3xX3xX53xX14xXb9xX3xX52xX30xX3xX14xX13xX1xX35xX3xX5xX38xX18xX6xX3xX5xX3dxX3xX2xX2xX3xX4dxX35xX3xX20xX10xX14xX3xX5xX38xX131xX14xX13xX3xX1b6xXb3xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX7xX12x3564xX14xX3xX193xX18xX10xX14xX3xX52xXe9xX14xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX1b6xXe5xX3xX52xX63xX12xX3xX28xX1xX10xX14xX3xa84exX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xX3xX1b6xX30xX3xX5xX63xX12xX3xX2fxX53xX14xX1xX3xX4dxXb6xX20xX3xX1b6xXe5xX3xX28x620dxX3xX20xX1xa47exX20xX3xX52xX53xX14xX1xX3xX4dxXb6xX20xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX38xX131xX14xX13xX3xX20xX53xX20xX3xX4dxX35xX3xX20xX10xX14xX3xX4dxX35xX3xX52xX30xX3xX14xX13xX1xX35xX3xX5xX38xX18xX6xX3xX5xX3dxX3xX20xX4exX3xX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX20xX47xX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX20xX47xX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX14xXe5xX6xX3xX13xX56xXc9xX15xX3xXc6xX1xXb6xXc9xX3xX90xXccxX18xX3xXc6xX1xX53xX5xXb9xX3xX5axX13xX18xX6x4587xX14xX3xX28xX1xXe5xX14xX1xX3xX4axX131xX14xX13xX3x29a2xX12xX10xX14xX13xXb9xX3xX2fxX12xX14xX1xX3xX96xX12xX1f0xX14xX3xX28xX38xX18xX14xX13xXb9xX3xX5axX13xX18xX6xX32exX14xX3xX2fxX240xX20xX3xX28xX1xX12x552axX14xXb9xX3xX90xXe5xX3xX5axX12xX362xXc9xX3xX28xX12xXe9xX14xX3xX1b6xXe5xX3xXc6xX1xX10xX14xX3xX4axXc1xX18xX3xX28xX1xXe9xX3xX14fxX191xX14xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exXc6xX1xXb6xXc9xX3xX90xXccxX18xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xXfxX3xX52xX63xX12xX3xX5xX38xXc1xXc2xX14xX13xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX4dxX35xX3xX52xX30xX3xX14xX13xX1xX35xX3xX5xX38xX18xX6xX3xX5xX3dxX3xX20xXd5xX3xX1xX10xX12xX3xX5xX63xX12xX3xX93xX10xX14xX1xX15xX3xX2fxX53xX14xX1xX3xX4dxXb6xX20xX3xX1b6xXe5xX3xX28xX23cxX3xX20xX1xX240xX20xX3xX52xX53xX14xX1xX3xX4dxXb6xX20xX104xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX20x6555xX14xX13xX3xX52xXc1x88b8xX20xX3xXdxX53xX20xX3xX52xX35xX14xX1xX3xX7xXe5xX3xX1adxb845xX3xX20xX1xX47xX3xXc9xXc1xX18xXb9xX3xX20xX42xXc9xX3xX52xX42xX18xX3xX5xX38xX131xX14xX13xX3xX1b6xXb3xX3xX53xX14xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX14xXe5xX6xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX5xX10xX4dxX7xX8xX3x9278xX12xX93xX5xX1xX9xXaxX13bx33c7xX482xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX93xX93xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX4dxX131xX38xX93xX8xX38xX9xXaxX482xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX38xXaxX2exX0xX5xX4dxX131xX93xX6xX2exX0xX5xX38xX2exX0xX5xX93xX2exX0xX10xX3xX1xX38xX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX65xX65xX4dxX10xX131xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX104xX1b6xX14xX65xX12xXc9xX13xX65x8352xX13dxX65xX5xX4f0xX13dx6a36x6a0ex5c92xX104xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX131x3cbexXc9xX10xX13xX8xXaxX3xX131xX14xX20xX7xX12xX20xX1adxX9xXaxX38xX8xX5xX18xX38xX14xX3xX4xX1xX131xX47axX507xXc9xX10xX13xX8x381exX5xX1xX12xX4xX104xX4xX38xX20xb94fxXaxX3xX10xX7xX5xX9xXaxX2fxX30xX3xX14xX13xX1xX35xX3xX5xX38xX18xX6xX3xX5xX3dxX3xX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xXaxX3xX5xX12xX5xX7xX8xX9xXax4d88xX65xX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xX3xX20xX47xX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX5xXb6xX12xX3xX20xX191xX3xX193xX18xX10xX14xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX4xX47axX12xX27xX8xX4dxX131xXdxXaxX2exX0xX12xXc9xX13xX3xX4xX38xX20xX9xXaxX65xX65xX12xX104xX4dxX10xX131xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX104xX1b6xX14xX65xX14xX8xX47axX4xX65xX2xX576xX2xX4f8xX65xX2xX482xX3fxX93xX13dxX2xX4f8xX4f8xX482xX482xX482xX5xX4f0xX13dxX4f6xX4f7xX4f8xX7xX482xX104xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX131xX507xXc9xX10xX13xX8xXaxX3xX65xX2exX0xX65xX10xX2exX0xX65xX5xX93xX2exX0xX65xX5xX38xX2exX0xX5xX38xX2exX0xX5xX93xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX49xX10xX27xX5xX12xX131xX14xXaxX2exX576xX65xX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xX3xX20xX47xX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX5xXb6xX12xX3xX20xX191xX3xX193xX18xX10xX14xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xX0xX65xX5xX93xX2exX0xX65xX5xX38xX2exX0xX65xX5xX4dxX131xX93xX6xX2exX0xX65xX5xX10xX4dxX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX131xX3xX1adxXe9xX5xX3xX193xX18xXd5xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xXb9xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX52xX1a2xX3xX20xX1xXa9xX20xX3xXdxX18xXaexX5xX3xX5xX38xXb3xX3xX1xXb6xX14xX13xX3xX14xX1f0xX14xX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xXc6xX1xXb6xXc9xX3xX90xXccxX18xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX14xXd5xX6xX3xX4xX12xX14xX1xX3xXddxX3xX52xX35xX14xX1xX3xX5xX1xX177xX20xX3xX1xX12xX362xX14xX3xX93xXe5xX14xX3xXdxXe9xX27xX3xX5xXedxX3xX4xX3dxX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX52xXfcxX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xXb9xX3xX1adxX12xXe9xXc9xX3xX5xX12xX30xX14xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX5axX13xXe5xX6xX3xX2xX482xX65xX4f0xX65xX13bxX482xX2xX13dxXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX13xXb6xX3xX4dxX53xX14xX3xX5xX1xX17fxX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX4dxX12xXe9xX5xX3xX5xX38xXc1xX148xX20xX3xX5xXedxX3xX4xX3dxX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX13xX12xXccxX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX1b6xX148xX12xX3xX49xX4axX4bxX3xX28xX1xX10xX14xX3xX21dxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xX3xX4x67daxX3xX93xX12xX32exX14xX3xX38xX10xX3xX7x966fxX20xX3xX2xX4f0xX1xX3xX14xX13xXe5xX6xX3xX13bxX482xX65xX4f0xX65xX13bxX482xX2xX13dxX3xX1b6xX148xX12xX3xX28xX38xX42xX14xX3xafabx5113xX14xX3xX4bxX10xX3xXfxX3xX1adxX43exX3xXc9xX17fxX12xX3xX13xX12xX148xX12xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX131xX3xX5xX1x442fxX10xX3xX5xX1xX18xXf4xX14xXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX4xX7f0xX3xX93xXe5xX14xX3xXdxXe9xX27xX3xX5xb4e6xX3xX4xX3dxX3xX1b6xX148xX12xX3xX13xX12xX53xX3xX13dxX482xX482xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xXb9xX3xX14xXe9xX18xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xXc1xX42exX20xXb9xX3xX4bxX10xX3xX4xX7f0xX3xX4dxX875xX3xX5xX7fbxX12xX3xX576xX482xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX1xX17fxX14xX13xX3xX193xX18xX10xX3xX2fx5a0fxX3xX90xX131xXe5xX14xX13xX3xX90xXe5xXb9xX3xX28xX38xX42xX14xX3xX2fxX172xX14xX1xX3xX90xXd5xX12xX3xX1b6xXe5xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX81axX81bxX14xX3xX81ax6eebxX14xX1xXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xXc9xX4exX20xX3xX14xX3dxX12xX3xX52xXc1xX42exX20xX3xX5axX13xX18xX6xX32exX14xX3xXc6xX1xX7fbxX20xX3xX28xX1xX18xXf4xX14xX3xX157xX3xX52xX3dxX12xX3xX5xXc1xX42exX14xX13xX3xX20xX1xX18xX6xX1f0xX14xX3xX5xX23cxX3xX20xX1xX240xX20xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX20xX1xX18xX6xX1f0xX14xX3xX14xX13xX1xX12xX362xX27xX104xX3xX28xX1xX18xXf4xX14xX3xX20xX1xX890xX3xX52xX56xX14xX13xX3xXddxX3xXc9xX18xX10xX3xX5xX1xX17fxX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX5xX890xX3xX4xX3dxX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX1b6xX148xX12xX3xX13xX12xX53xX3xX13bxX482xX482xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX5axX13xX131xXe5xX12xX3xX1b6xX12xX362xX20xX3xX4dxX53xX14xX3xX20xX1xX131xX3xX28xX1xX18xXf4xX14xXb9xX3xX4bxX10xX3xX20x65d6xX14xX3xX4dxX53xX14xX3xX20xX1xX131xX3xXc9xX63xX5xX3xX52xX3dxX12xX3xX5xXc1xX42exX14xX13xX3xX1adxX1xX53xX20xX3xX5xX1xX17fxX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX5xX38xXc1xX148xX20xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX1b6xX148xX12xX3xX5xX23cxX14xX13xX3xX4xX3dxX3xX5xX12xX30xX14xX3xX13bxX482xX482xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xX104xX3xX49xX1xX12xX30xX18xX3xX5xX3dxX12xX3xX2xX3fxX65xX4f0xXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX52xXe9xX14xX3xX14xX1xXe5xX3xX20xX47xX10xX3xX4bxX10xX3xX14xX1xXf4xX14xX3xX4xX3dxX3xX5xX12xX30xX14xX3xX4f8xX13bxX576xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX38xXc1xX148xX20xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xXb9xX3xX5xXb6xX12xX3xX1adxX1xX53xX20xX1xX3xX4xXb6xX14xX3xXc2xX3xX21dxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX52xX1a2xX3xX13x3eeaxX27xX3xX20xX53xX20xX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX5axX13xX18xX6xX32exX14xX3xX28xX1xXe5xX14xX1xX3xX4axX131xX14xX13xX3xX33cxX12xX10xX14xX13xXb9xX3xX2fxX12xX14xX1xX3xX96xX12xX1f0xX14xX3xX28xX38xX18xX14xX13xXb9xX3xX5axX13xX18xX6xX32exX14xX3xX2fxX240xX20xX3xX28xX1xX12xX362xX14xXb9xX3xX90xXe5xX3xX5axX12xX362xXc9xX3xX28xX12xXe9xX14xX3xX4dxXe5xX14xX3xX4dxXb6xX20xX3xX93xXe5xX14xX3xXdxXe9xX27xX3xX5xXedxX3xX4xX3dxX104xX3xX14fxX10xX18xX3xX52xX4exXb9xX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xXc6xX1xX10xX14xX3xX4axXc1xX18xX3xX28xX1xXe9xX3xX14fxX191xX14xX3xX20xX428xX14xX13xX3xX52xXc1xX42exX20xX3xX38xX47xX3xX5xX1xX10xXc9xX3xX13xX12xX10xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX49xX191xX3xX193xX18xX10xX14xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xX3xX20xXa26xX14xX3xX7xXe5xXc9xX3xX38x9f7exXb9xX3xX14xX13xX131xXe5xX12xX3xX1b6xX12xX362xX20xX3xX4dxX53xX14xX3xX1adxXe9xX5xX3xX193xX18xXd5xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xXb9xX3xXc6xX1xX53xX5xX3xX20xXa26xX14xX3xX5xX1xX177xX20xX3xX1xX12xX362xX14xX3xX1xXe5xX14xX1xX3xX1b6xX12xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX5xX38xX1f0xX14xX3xXc9xXb6xX14xX13xX3xX12xX14xX5xX8xX38xX14xX8xX5xX3xX1b6xX148xX12xX3xX13xX12xX53xX3xX13bxX482xX482xX3xX5xX38xX12xX362xX18xX3xX52xX56xX14xX13xX3xX1b6xX148xX12xX3xX1b6xX12xX362xX20xX3xX52xXb24xX5xX3xX20xXc1xX42exX20xX3xX5xX38xX131xX14xX13xX3xX1xX12xX362xX27xX3xX2xXb9xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX5xX1xX18xX10xX3xX13bxX3xX4dxXe5xX14xX3xX20xX53xX20xX1xX3xX4dxX12xX362xX5xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX2fxX7fbxX14xX13xX3xX2xX4f0xX1xX3xX14xX13xXe5xX6xX3xX13bxX482xX65xX4f0xXb9xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX13xX12xXccxX10xX3xX52xX63xX12xX3xX28xX1xX10xX14xX3xX21dxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xX3xX1b6xXe5xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX52xX1a2xX3xX93xX12xX32exX14xX3xX38xX10xX3xX5xX38xX1f0xX14xX3xX4x5b8axX14xX3xX1b6xXf4xX14xX3xX52xX63xX14xX13xX3xX49x9d67xXc9xX3xXc6xX1xXd5xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX49xX53xX20xX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX5xX1xX10xXc9xX3xX13xX12xX10xX3xX14xX1xX4exXc9xX3xX20xX53xX3xX52xX63xX3xX52xX1a2xX3xX5xX1xX12xX3xX52xXaexX18xX3xX1adxX1xX17fxX14xX13xX3xX52xX7fbxX14xX13xX3xX4xX240xX20xX3xXc9xX172xX14xX1xX104xX3xX96xXe9xX5xX3xX193xX18xXd5xXb9xX3xX1xX12xX362xX27xX3xX2xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xXb9xX3xX28xX1xX10xX14xX3xX21dxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xX3xX5xX1xXa9xX14xX13xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX1b6xX148xX12xX3xX5xXedxX3xX4xX3dxX3xX4f8xXfxX2xX104xX3xX96xXe9xX5xX3xX5xX1xX7fbxX20xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xXb9xX3xX28xX1xX10xX14xX3xX21dxX18xXd5xX14xX13xX3xX5axX12xX14xX1xX3xX5xX1xXa9xX14xX13xX3xX1b6xX148xX12xX3xX5xX890xX3xX4xX3dxX3xX576xXfxX13bxX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX28xX38xXc1xX148xX20xX3xX93xX12xX32exX14xX3xX4dxX12xXe9xX14xX3xX20xX47xX10xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xXb9xX3xX14xX13xX10xX6xX3xX5xX38xX131xX14xX13xX3xX1xX12xX362xX27xX3xX2xXb9xX3xX20xXd5xX14xX1xX3xX4xX53xX5xX3xX52xX1a2xX3xX4dxXa9xX5xX3xX13xX12xXccxX15xX3xX4bxX10xXb9xX3xX28xX1xX18xXf4xX14xXb9xX3xX90xXd5xX12xXb9xX3xX90xXe5xXb9xX3xX81axX939xX14xX1xX104xX3xX49xXa26xX14xX3xX3fxX3xX20xX42xX18xX3xX5xX1xX47xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX5xX1xX10xXc9xX3xX13xX12xX10xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xX3xX4dxX35xX3xX4dxXa9xX5xX3xX13xX12xXccxX3xX14xX13xX10xX6xX3xX1adxX1xX12xX3xX1b6xX30xX3xX1adxX1xX53xX20xX1xX3xX4xXb6xX14xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX4bxX131xX93xX6xXaxX2exX49xX191xX3xX193xX18xX10xX14xX3xX52xX12xX30xX18xX3xX5xX38xX10xX3xX20xXa26xX14xX3xX7xXe5xXc9xX3xX38xXc15xXb9xX3xX20xX53xX20xX3xX4dxX35xX3xX20xX10xX14xX15xX3xXc6xX1xX53xX5xXb9xX3xX33cxX12xX10xX14xX13xXb9xX3xX28xX38xX18xX14xX13xXb9xX3xX28xX1xX12xX362xX14xX3xX20xXa26xX14xX3xX5xX1xX177xX20xX3xX1xX12xX362xX14xX3xX4dxX53xX14xX3xX52xX63xX3xX1adxXe9xX5xX3xX193xX18xXd5xX3xX5xX38xXc1xX148xX20xX3xX5xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX13xX12xXccxX10xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX14xX13xX3xX52xX53xX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX1b6xX148xX12xX3xX49xX4axX4bxX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xX90xX4exX10xX3xX1b6xXe5xX131xX3xX14xX13xXe5xX6xX3xX4f8xX65xX576xX65xX13bxX482xX2xX13dxX3xX5xX38xX1f0xX14xX3xX4xXd66xX14xX3xX1b6xXf4xX14xX3xX52xX63xX14xX13xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xX90xX4exX10xX104xX3xX28xX38xXf4xX14xX3xX52xXaexX18xX3xX52xX4exXb9xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xX90xX4exX10xX3xX5xX1xXa9xX14xX13xX3xX49xX4axX4bxX3xX2fxX56xX14xX13xX3xX5axX10xX12xX3xX4f8xXfxX482xX104xX65xX104xX0xX65xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX14fxX131xX18xX38xX20xX8xXaxX2exX28xX1xX8xX131xX3xX81axX12xX362xX5xX3xX2fxX240xX20xX65xX81axb384xX81axX104xX81axX5axX0xX65xX27xX2e
congthanh