Hồ Kẻ Gỗ đang xả 250m3/s, sẽ tăng lưu lượng lên 300 - 400m3/s vào 7 giờ sáng 26/10
(Baohatinh.vn) - Thông tin vừa được ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh chia sẻ với Báo Hà Tĩnh vào cuối chiều nay (25/10).
4616xa64ax6d27x6db9xc8cfx4756x9f0bx7b66xb57bxX7xd389x8e6axbbd8x686cx9173xbd3axX5x6833xXaxX3xX7xXexc901xX5xX10xX9xXaxXexX10x582dxXexbbf5xX6xX5xXdxb946x9e6fx51f4xX3x7dc1xc01fxX7xXexXdx75bexX15x4a51xXax6c8fx9925x4d09xX3xaf04x57a7xX3x637axc95axX3xa759xX6xX23xX22xX3xX1cx9e40xX3xb9a4xcd3axa5a0x4ba6xX0xX7xX27xXbxX2fx673bxX0x8b6axX7xX27xXbxX2fxX4cxX7x5714xX3xX7x8f63xX3xXex669dxX23xX22xX3xX5xc840xX27xX3xX5xX5ex8aa6xX23xX22xX3xX5xcdcfxX23xX3xX4axX43xX43xX3xX1exX3x8812xX43xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX3xc92cx62d6x6628xX3xc128xX3xX22xXdxc7f5xX3xX7xb99axX23xX22xX3xX41x4de5xX4cxX2xX43xX0xX4cxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x6041xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xb83dxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX84x88a8xX6xX3xX39xX5exX63xX4xX3xXcdxX23xX22xX3x4e74xX22xX27xX15x835exX23xX3xbc89xX59xX23xX3xXcx7853xX44xX3xX1exX3x920fxX1x8e3dxX3xX36xXdxX8fxX44xX3xX39x86e9xX4xX3xXbxX1xabdfxX3xXexb0e5xX8fxX4xX1xX3x46abxXcdxX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXe2xX30xX30xX3xd182xXcxXe9xX3xXcxX1xca69xX15xX3xX5xX63xXdxX3xXe2xX6xX44xX3xX30xX85xX3xXcxb330xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX34xX3xX84x4cf6xXdxX3x8362xX8fxX86xX3xX30xX85xX3xXcxX12cxX23xX1xX3xX84xX85xX86xX3xX4xX27xXfdxXdxX3xX4xX1xXdx64cfxX27xX3xX23xX6xX15xX3x6d22xX41xX42xX4cxX2xX43x4efdx66c6xX0xX4cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX86xXabxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX23xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax48d5xXdxXabxXexX1xX24xX3xX94xX2xX42xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX71xX2xX43xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX4cxX4cxXdxX162x72c7xX6xX86xX1xX6xXexXdxX23xX1xX162xX84xX23xX4cxX23xX10xX1b1xX7xX4cxX41xX43xX71xX41xX4cxX2xX43xX94xXabxX43xX2x4e17xX43xX88xX71xX4axXexX94xX88xX4axX42xX5xX1faxX1exX2xX43xX94xXabxX4axX43xae37xX43xX4axX43xX43xXexX4axX71xX4axX42xX5xX20dxX1exX2xX162xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX6xX23xX22xX3xX1cxX3fxX3xX41xX42xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX53xX3xX7xX56xX3xXexX59xX23xX22xX3xX5xX5exX27xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX5xX68xX23xX3xX4axX43xX43xX3xX1exX3xX71xX43xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX3xX84xX85xX86xX3xX88xX3xX22xXdxX8cxX3xX7xX8fxX23xX22xX3xX41xX94xX4cxX2xX43xXaxX3xX1b1xXdxXabxXexX1xX9xXaxX94xX2xX42xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX71xX2xX43xXaxX3xX4cxX2fxX0xX4cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX86xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX105xX2dxXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX6xX23xX22xX3xX1cxX3fxX3xX84xX139xXdxX3xX5xX5exX27xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX41xX42xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX0xX4cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX86xXabxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXf3xX1xXf5xX3xX36xXdxX8fxX44xX3xX39xXfdxX4xX3xXbxX1xX102xX3xXexX105xX8fxX4xX1xX3xX10axXcdxX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXe2xX30xX30xX3xX117xXcxXe9xX3xXcxX1xX11dxX15xX3xX5xX63xXdxX3xXe2xX6xX44xX3xX30xX85xX3xXcxX12cxX23xX1xX3xX4xX1xX86xX3xX1xX6xX15xX53xX3xXexX1xX10xX86xX3xXabx6005xX3xX1ddxX8fxX86xX3xX4xX11dxX6xX3xXcxX105xX27xX23xX22xX3xXexXeexX44xX3x6308xX1x6434xX3xXexX5exX63xX23xX22xX3xXexX1xX11dxX15xX3xX84xX59xX23xX3xX30xX85xX3xXcxX12cxX23xX1xX53xX3xXabxX86xX3xX3fxX23xX1xX3xX1xX5ex9144xX23xX22xX3xX4xX11dxX6xX3xX1ddxb589xX86xX3xX7xXfdxX3xX20dxX3xX7xX27xX15xX3xX15xb42axX27xX3xXexX1xX85xX23xX1xX3xX84xac9exX23xX22xX3xXexX1x6a85xXbxX53xX3xX3a2xX1xX27xX3xX84xX38exX4xX3xX30xX85xX3xXcxX12cxX23xX1xX3xX4xXf5xX3xX44xX5exX6xX3xXexXd6xX3xX4xX1xXdxX154xX27xX3xX41xX42xX3xX39xX3ddxX23xX3xX41xX88xX4cxX2xX43xX4cxX41xX43xX41xX43xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX44xX5exX6xX3xXexXd6xX3xX42xX43xX44xX44xX3xX39xX3ddxX23xX3xX2xX42xX43xX44xX44xX2dxX0xX4cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX86xXabxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXd6xX3xX4xX1xXdxX154xX27xX3xX41xX20dxX3xX39xX3ddxX23xX3xX4axX2xX4cxX2xX43xX4cxX41xX43xX41xX43xX53xX3xXabxX86xX3xX3fxX23xX1xX3xX1xX5exX3c7xX23xX22xX3xX4xX11dxX6xX3xX1xX86xX85xX23xX3xX5xX5exX27xX3xX1ddxX3d0xX86xX3xX7xXfdxX3xX1faxX3xX3a2xX3ddxXexX3xX1xX63xXbxX3xX84xX139xXdxX3xX3a2xX1xXcdxX23xX22xX3xX3a2xX1xX3a4xX3xX5xd004xX23xX1xX3xXexX59xX23xX22xX3xX4xX5exX8cxX23xX22xX53xX3xX3a2xX1xX27xX3xX84xX38exX4xX3xX30xX85xX3xXcxX12cxX23xX1xX3xX4xXf5xX3xX44xX5exX6xX3xX105xX3edxXexX3xXexX86xX53xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX44xX5exX6xX3xXabxX38exX3xX1ddxX8fxX86xX3xXbxX1x5ca9xX3xX1ddxXdxX3ddxX23xX3xXexXd6xX3xX4axX43xX43xX3xX39xX3ddxX23xX3xX42xX43xX43xX44xX44xX4cxX39xX63xXexX53xX3xX4xX102xX4xX3xX1ddx6f56xX3xX4xXf5xX3xX23x4d71xXdxX3xXexXd6xX3xX94xX43xX43xX3xX39xX3ddxX23xX3xX88xX43xX43xX44xX44xX4cxX39xX63xXexX162xX0xX4cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX86xXabxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX105xX86xX23xX22xX3xX3a2xX1xXdxX3xX39xXf5xX53xX3xX44xX38exX4xX3xX23xX5exX139xX4xX3xX1xX31xX3xX5x59b6xX4xX3xX2xX42xX1xX4axX43xX3xX23xX22xX85xX15xX3xX41xX42xX4cxX2xX43xX3xX5xX85xX3xX4axX43xX53xX4axX42xX44xX53xX3xXexX5exX531xX23xX22xX3xc025xX23xX22xX3xX84xX139xXdxX3xXabxX27xX23xX22xX3xXexX3a4xX4xX1xX3xX41xX20dxX71xX3xXexX105xXdxcab5xX27xX3xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX162xX0xX4cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX86xXabxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx501bx979fxX3xX39xX3fxX44xX3xX1ddxX3fxX86xX3xX6xX23xX3xXexX86xX85xX23xX3xX4xXcdxX23xX22xX3xXexX105x98b9xX23xX1xX3xX84xX85xX3xX39xXf5xX23xX3xX5xc79exX3xX4xX11dxX6xX3xX4xX531xX23xX3xX1ddxX3d0xX86xX3xX7xXfdxX3xX1faxX53xX3xXexX105xX86xX23xX22xX3xX5xX596xX4xX3xX44xX38exX4xX3xX23xX5exX139xX4xX3xX1xX4c7xX3xXabxX27xX3xX39xX6xX23xX22xX3xXexX1xX3edxXbxX53xX3xX5xX596xX4xX3xX2xX42xX1xX4axX43xX3xX23xX22xX85xX15xX3xX41xX42xX4cxX2xX43xX53xX3xXexX105xX85xX23xX3xce36xXfdxX4xX3xX117xXdxX3ddxX27xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX6xX23xX22xX3xX1cxX3fxX3xX84xX139xXdxX3xX5xX5exX27xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX5xX85xX3xX41xX42xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX3xX84xX85xX3xX7xX56xX3xXexX59xX23xX22xX3xX5xX5exX27xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX1cxX3fxX3xX5xX68xX23xX3xX4axX43xX43xX3xX39xX3ddxX23xX3xX71xX43xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX3xX84xX85xX86xX3xX5xX596xX4xX3xX88xX3xX22xXdxX8cxX3xX23xX22xX85xX15xX3xX41xX94xX4cxX2xX43xX4cxX41xX43xX41xX43xX162xX0xX4cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX86xXabxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX23xXexX10xX105xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxXabxXexX1xX24xX3xX94xX2xX42xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX94xX1faxX42xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX4cxX4cxXdxX162xX1ddxX6xX86xX1xX6xXexXdxX23xX1xX162xX84xX23xX4cxX23xX10xX1b1xX7xX4cxX41xX43xX71xX41xX4cxX2xX43xX94xXabxX43xX2xX1faxX2xX42xX2xX71xXexX42xX2xX41xX71xX1faxX5xX43xX162xX26xXbxX22xb0fexX105xX9xX94xX4axX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX6xX23xX22xX3xX1cxX3fxX3xX41xX42xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX53xX3xX7xX56xX3xXexX59xX23xX22xX3xX5xX5exX27xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX5xX68xX23xX3xX4axX43xX43xX3xX1exX3xX71xX43xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX3xX84xX85xX86xX3xX88xX3xX22xXdxX8cxX3xX7xX8fxX23xX22xX3xX41xX94xX4cxX2xX43xXaxX3xX1b1xXdxXabxXexX1xX9xXaxX94xX2xX42xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX94xX1faxX42xXaxX3xX4cxX2fxX0xX4cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX86xXabxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX617xX3ddxX23xX3xX2xX43xX3xX22xXdxX8cxX3xX23xX22xX85xX15xX3xX41xX20dxX4cxX2xX43xX53xX3xX10axXcdxX23xX22xX3xXexX15xX3xX7xX56xX3xX4xX1xX11dxX3xX39xX52bxX23xX22xX3xX22xXdxX3fxX44xX3xX5xX5exX27xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX1cxX3fxX3xX1xX86x918bxX4xX3xX39xXf5xX23xX22xX3xXexX105xX85xX23xX3xX39xX618xX3xX39xXf5xX23xX3xX5xX63dxX162xX0xX4cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX86xXabxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxc570xXe2xX22xX85xX15xX3xX41xX42xX4cxX2xX43xX53xX3xX10axXcdxX23xX22xX3xXexX15xX3xX39xX3d0xX3xXbxX1xX8fxXexX3xX39xXdxX3xXexX1xXcdxX23xX22xX3xX1ddxX8fxX86xX3xX84xX154xX3xX84xXdxX5d4xX4xX3xXexX59xX23xX22xX3xX5xX5exX27xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX1cxX3fxX3xXexX105xX85xX23xX3xX1xX31xX3xX4xX1xX5bbxX6xX3xX23xX5exX139xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX162xX3xX690xX86xX3xX39xXf5xX53xX3xX39xX154xX3xX23xX22xX1x8d2cxX3x8c09xX13cxXe2xX690xX3xX4xX8fxX4xX3xX1xX27xX15xX5d4xX23xX3xX10axb36axX44xX3xcb4axX27xX15xX68xX23xX53xX3xXcxX1xX4c7xX4xX1xX3xX30xX85xX53xX3xXexX1xX85xX23xX1xX3xXbxX1xXfdxX3xX30xX85xX3xXcxX12cxX23xX1xX3xX84xX85xX3xX4xX8fxX4xX3xX1cxX3d0xX3xX4xX1xX97exX27xX3xX3fxX23xX1xX3xX1xX5exX3c7xX23xX22xX3xXexX105xX38exX4xX3xXexXdxX3ddxXbxX3xXabxX86xX3xX1cxX3fxX3xX5xX63dxX53xX3xX3a2xX1xX990xX23xX3xXexX105xX5exX531xX23xX22xX3xXexX1xXcdxX23xX22xX3xX1ddxX8fxX86xX53xX3xX39xXcdxX23xX3xX39xXfdxX4xX3xX84xX85xX3xX1xX5exX139xX23xX22xX3xXabx634axX23xX3xXe2xX1xXeexX23xX3xXabxXeexX23xX3xXexX1xX38exX4xX3xX1xXdxX5d4xX23xX3xX4xX8fxX4xX3xX1ddxXdxX5d4xX23xX3xXbxX1xX8fxXbxX3xX39xX3fxX44xX3xX1ddxX3fxX86xX3xX6xX23xX3xXexX86xX85xX23xX3xX4xX1xX86xX3xX23xX22xX5exX8cxXdxX3xX84xX85xX3xXexX85xXdxX3xX7xX3fxX23xX53xX3xX7xad58xX23xX3xX7xX85xX23xX22xX3xX5bbxX23xX22xX3xXbxX1xXf5xX3xX84xX139xXdxX3xX4xX8fxX4xX3xX7xX38exX3xX4xXfdxX3xX4xXf5xX3xXexX1xX618xX3xX1cxX990xX15xX3xX105xX6x8d80xX53xX3xXcdxX23xX22xX3xXcxXeexX44xX3xX23xXf5xXdxX3xXexX1xX68xX44xX162xX0xX4cxXbxX2fxX0xXabxXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXabxX105xX10xX5xX6xXexX10xXabxXaxX2fxX0xX7xXexX105xX86xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX68xX23xX3x696fxX27xX6xX23xX24xX0xX4cxX7xXexX105xX86xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX44xX1ddxX1exX6xX23xXabxX1exX7xX6xXbxX86xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX1xX4c7xX3xX44xX5bbxX4xX3xX1cxX3fxX3xXexX105xX85xX23xX3xX4xX1x8107xX3xX4x6cf9xX23xX3xX2xX43xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xXaxX3xX1xX105xX10xX2bxX9xXaxX4cxX1cxX6xX1exX1xX86xXdxX4cxX1xX86xX1exX3a2xX10xX1exX22xX86xX1exX1xX6xX1exX44xX27xX4xX1exX1cxX6xX1exXexX105xX6xX23xX1exX4xX1xXdxX1exX4xX86xX23xX1exX2xX43xX43xX44xX1exX7xX27xXbxX1exX4axX1exX7xX27xXbxX1exX7xX4cxX41xX43xX43xX42xX20dxX4axX162xX1xXexX44xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX7xX105xX4xX9xXaxX4cxX44xX10xXabxXdxX6xX4cxX2xX41xX43xX4cxX23xX10xX1b1xX7xX4cxX41xX43xX71xX41xX4cxX2xX43xX94xXabxX71xX2xX43xX41xX41xX4axX2xXexX94xX94xX88xX4axX41xX5xX43xX162xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX6xX23xX22xX3xX1cxX3fxX3xX41xX42xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX53xX3xX7xX56xX3xXexX59xX23xX22xX3xX5xX5exX27xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX5xX68xX23xX3xX4axX43xX43xX3xX1exX3xX71xX43xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX3xX84xX85xX86xX3xX88xX3xX22xXdxX8cxX3xX7xX8fxX23xX22xX3xX41xX94xX4cxX2xX43xXaxX3xX4cxX2fxX0xX4cxX6xX2fxX0xXabxXdxX84xX2fxX0xX7xXexX105xX86xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX1xX4c7xX3xX44xX5bbxX4xX3xX1cxX3fxX3xXexX105xX85xX23xX3xX4xX1xXb18xX3xX4xXb1bxX23xX3xX2xX43xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xXaxX3xX1xX105xX10xX2bxX9xXaxX4cxX1cxX6xX1exX1xX86xXdxX4cxX1xX86xX1exX3a2xX10xX1exX22xX86xX1exX1xX6xX1exX44xX27xX4xX1exX1cxX6xX1exXexX105xX6xX23xX1exX4xX1xXdxX1exX4xX86xX23xX1exX2xX43xX43xX44xX1exX7xX27xXbxX1exX4axX1exX7xX27xXbxX1exX7xX4cxX41xX43xX43xX42xX20dxX4axX162xX1xXexX44xXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX1xX4c7xX3xX44xX5bbxX4xX3xX1cxX3fxX3xXexX105xX85xX23xX3xX4xX1xXb18xX3xX4xXb1bxX23xX3xX2xX43xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX0xX4cxX6xX2fxX0xX4cxX7xXexX105xX86xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXabxXaxX2fxc25cxX596xX4xX3xX2xX43xX1xX3xX7xX8fxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xX15bxX41xX41xX4cxX2xX43xX161xX53xX3xXcdxX23xX22xX3xXe2xX22xX27xX15xXe6xX23xX3xXe9xX59xX23xX3xXcxXeexX44xX3xX1exX3xXf3xX1xXf5xX3xX36xXdxX8fxX44xX3xX39xXfdxX4xX3xXbxX1xX102xX3xXexX105xX8fxX4xX1xX3xX10axXcdxX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXe2xX30xX30xX3xX117xXcxXe9xX3xXcxX1xX11dxX15xX3xX5xX63xXdxX3xXe2xX6xX44xX3xX30xX85xX3xXcxX12cxX23xX1xX3xXexX1xXcdxX23xX22xX3xXexXdxX23xX53xX3xX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3d0xX3xX22xXdxX3fxX44xX3xX44xX5bbxX4xX3xX39xXdxX154xX27xX3xXexXdxX3ddxXexX3xX5xX63dxX3xXac1xX27xX6xX3xXexX105xX85xX23xX3xX4xX1xXb18xX3xX4xXb1bxX23xX3xX2xX43xX43xX44xX3xX4axX3xX4cxX7xX162xX0xX4cxXbxX2fxX0xX4cxXabxXdxX84xX2fxX0xX4cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX23xX3xX84xX27xXdxX24xX3xX117xX38exX4xX3xX23xX5exX139xX4xX3xX1cxX27xXfdxX23xX22xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX53xX3xX1cxX3fxX3xXexX105xX85xX23xX3xX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX22xXdxX3fxX44xX3xX4xXb1bxX23xX3xX41xX42xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xXaxX3xX1xX105xX10xX2bxX9xXaxX4cxX1cxX6xX1exX1xX86xXdxX4cxXexXdxX23xX1exX84xX27xXdxX1exX44xX27xX4xX1exX23xX27xX86xX4xX1exX1cxX27xX86xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exX1cxX6xX1exXexX105xX6xX23xX1exX1xX86xX1exX3a2xX10xX1exX22xX86xX1exX22xXdxX6xX44xX1exX4xX86xX23xX1exX41xX42xX43xX44xX1exX7xX27xXbxX1exX4axX1exX7xX27xXbxX1exX7xX4cxX41xX43xX43xX42xX4axX2xX162xX1xXexX44xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX7xX105xX4xX9xXaxX4cxX44xX10xXabxXdxX6xX4cxX2xX41xX43xX4cxX23xX10xX1b1xX7xX4cxX41xX43xX71xX41xX4cxX2xX43xX94xXabxX4axX2xX94xX4axX71xX42xX88xXexX88xX2xX2xX71xX41xX5xX43xX162xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX6xX23xX22xX3xX1cxX3fxX3xX41xX42xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX53xX3xX7xX56xX3xXexX59xX23xX22xX3xX5xX5exX27xX3xX5xX5exX63xX23xX22xX3xX5xX68xX23xX3xX4axX43xX43xX3xX1exX3xX71xX43xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX3xX84xX85xX86xX3xX88xX3xX22xXdxX8cxX3xX7xX8fxX23xX22xX3xX41xX94xX4cxX2xX43xXaxX3xX4cxX2fxX0xX4cxX6xX2fxX0xXabxXdxX84xX2fxX0xX7xXexX105xX86xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX23xX3xX84xX27xXdxX24xX3xX117xX38exX4xX3xX23xX5exX139xX4xX3xX1cxX27xXfdxX23xX22xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX53xX3xX1cxX3fxX3xXexX105xX85xX23xX3xX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX22xXdxX3fxX44xX3xX4xXb1bxX23xX3xX41xX42xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xXaxX3xX1xX105xX10xX2bxX9xXaxX4cxX1cxX6xX1exX1xX86xXdxX4cxXexXdxX23xX1exX84xX27xXdxX1exX44xX27xX4xX1exX23xX27xX86xX4xX1exX1cxX27xX86xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exX1cxX6xX1exXexX105xX6xX23xX1exX1xX86xX1exX3a2xX10xX1exX22xX86xX1exX22xXdxX6xX44xX1exX4xX86xX23xX1exX41xX42xX43xX44xX1exX7xX27xXbxX1exX4axX1exX7xX27xXbxX1exX7xX4cxX41xX43xX43xX42xX4axX2xX162xX1xXexX44xXaxX2fxXcxXdxX23xX3xX84xX27xXdxX24xX3xX117xX38exX4xX3xX23xX5exX139xX4xX3xX1cxX27xXfdxX23xX22xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX53xX3xX1cxX3fxX3xXexX105xX85xX23xX3xX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX22xXdxX3fxX44xX3xX4xXb1bxX23xX3xX41xX42xX43xX44xX0xX7xX27xXbxX2fxX4axX0xX4cxX7xX27xXbxX2fxX4cxX7xX0xX4cxX6xX2fxX0xX4cxX7xXexX105xX86xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXabxXaxX2fxXd0fxX596xX4xX3xX2xX94xX1xX3xX4xX1xXdxX154xX27xX3xX41xX2xX4cxX2xX43xX53xX3xXcdxX23xX22xX3xXe2xX22xX27xX15xXe6xX23xX3xXe9xX59xX23xX3xXcxXeexX44xX3xX1exX3xXf3xX1xXf5xX3xX36xXdxX8fxX44xX3xX39xXfdxX4xX3xXbxX1xX102xX3xXexX105xX8fxX4xX1xX3xX10axXcdxX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXe2xX30xX30xX3xX117xXcxXe9xX3xXcxX1xX11dxX15xX3xX5xX63xXdxX3xXe2xX6xX44xX3xX30xX85xX3xXcxX12cxX23xX1xX3xX1ddxX8fxX86xX3xXexXdxX23xX3xX84xX27xXdxX53xX3xX44xX38exX4xX3xX23xX5exX139xX4xX3xX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexXdxX3ddxXbxX3xXexX102xX4xX3xX1cxX27xXfdxX23xX22xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX23xX68xX23xX3xX39xXdxX154xX27xX3xXexXdxX3ddxXexX3xX1cxX3fxX3xXexX105xX85xX23xX3xX39xX3d0xX3xX39xX5exX63xX4xX3xX22xXdxX3fxX44xX3xX44xX4c7xX23xX1xX162xX0xX4cxXbxX2fxX0xX4cxXabxXdxX84xX2fxX0xX4cxX5xXdxX2fxX0xX4cxX27xX5xX2fxX0xXabxXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX105xXaxX2fxX0xX4cxXabxXdxX84xX2fxX0xX4cxXabxXdxX84xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d5cxX27xXexX1xX86xX105xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX105xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX30xX3fxXdxX3xX993xX27xXeexX23xX0xX4cxXbxX2f
Hải Xuân