VĐV Pencatsilat Hà Tĩnh giành HCV Giải vô địch PencakSilat châu Á
(Baohatinh.vn) - Theo thông tin mới nhận, chiều 3/10, VĐV Trần Thị Thêm (Hà Tĩnh) đã giành HCV nội dung hạng cân 55kg tại Giải vô địch PencakSilat châu Á tổ chức tại Ấn Độ.
8b94x957exce6cxe52fxe3e4x10736xe3b7x924cx12481xX7x115ccxc363x11bb4x9e50xffddx11c5exX5xc782xXaxb375xceddxa8d0xX13xX3xe4d5xX10xf28axX4xX6xXexX7xXdxX5xX6xXexX3x10f73x10c92xX3xXcxb3baxX19xX1xX3xcddbxXdxX24xX19xX1xX3xX23xc245xX13xX3x11cc9xXdxc592xXdxX3xc13bxf5b7xX3xd9d2x107bexX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xb7fcx9ebdxXdxX5xX6xXexX3xX4xX1xd1a0x9701xX3x11fb7xX0x1237fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xa1eexXaxX12xXcxX1xX10x103ebxX3xXexX1xX3bxX19xX2bxX3xXexXdxX19xX3x11023x9d1axXdxX3xX19xX1xb033xX19x11e99xX3xX4xX1xXdxcbacxX51xX3xa94exX55xX2x11b9fxX81xX3xX13xX14xX13xX3xXcx11b90xb698xX19xX3xXcxX1xX3exX3xXcxX1xa858xX79xX3xacc9xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xbe46xX3xX3dxfa6bxX3xX2bxXdxX24xX19xX1xX3xX23xX32xX13xX3xX19x121edxXdxX3xX67xX51xX19xX2bxX3xX1xe223xX19xX2bxX3xX4xX50xX19xX3xfa5cxXcaxX47xX2bxX3xXexXc2xXdxX3xX35xXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xX4xX1xX50xX51xX3xX53xX3xXex9b93xX3xX4xX1xebb4xX4xX3xXexXc2xXdxX3xf108xX19xX3xX14xXb9xbac9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx126ebxX6dxX67x9138xX3xXbxX32xX10xX19xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX117xX5xX10xX9xXaxXexX10xa290xXexd8b2xX6xX5xXdxX2bxX19xaa48xX3xX4xX10xX19xXexX10xX94xbcdaxXaxX12xX0xXdxX79xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX19xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX117xX5xX10xX9xXaxd4d3xXdxX67xXexX1xX133xX3xcb82xX2xXcaxXbxX12bxX13bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX133xX3xe354xX2xX8cxXbxX12bxX13bxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX55xX55xXdxX104x93fexX6xX6dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX104xX3axX19xX55xX19xX10xX15axX7xX55xX2xbc8bxX170xX8cxX55xX2xX8cxXcaxX67xX89xX2xc515xX89xX8cxXcaxX8cxXexX199xX8cxc069xX2xX5xa6e5xX12dxX2xX1aexXcaxX67xX89xX2xX1a3xX2xX1abxXcaxX2xXexX89xX1aexX199xX8cxX5xX8cxX12dxX170xX104xedafxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX3xX17xX10xX19xX4xX6xXexX7xXdxX5xX6xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX2bxXdxX24xX19xX1xX3xX23xX32xX13xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xX4xX1xX50xX51xX3xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX6dxX19xXaxX3xX7xXexX117xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX2bxX19xX133xX3xX4xX10xX19xXexX10xX94xX13bxXaxX12xX13xX14xX13xX3xXcxX94xX95xX19xX3xXcxX1xX3exX3xXcxX1xX9exX79xX3xXa1xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xXa9xX3xX3dxXacxX3xX2bxXdxX24xX19xX1xX3xX23xX32xX13xX3xX19xXb9xXdxX3xX67xX51xX19xX2bxX3xX1xXc2xX19xX2bxX3xX4xX50xX19xX3xXcaxXcaxX47xX2bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6dxX67xX117xXaxX12xX13xX14xX13xX3xXcxX94xX95xX19xX3xXcxX1xX3exX3xXcxX1xX9exX79xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xfa0fxX79xX3xX2xX1abxX1abxX161xX81xX3x12bbdxX51xX9exX3xX12bxXacxX3xXcxX1xXc2xX4xX1xX3xX14x91b3xX19xX2bxX81xX3xXexX1xX24xX19xX1xX3xXbxX1x927axX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX104xX3xXcxX1xX9exX79xX3xXex11d6axX19xX2bxX3xX2bxXdxX24xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX86xX51xX3xX1xX51xX117xX3xX4xX1xf35exfc3bxX19xX2bxX3xXexXc2xXdxX3xX4x96d9xX4xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xXexX94xX6dxX19xX2bxX3xX19xX2ffxX7axX4xX3xX3axX24xX3xX2bdxX51xX2d8xX4xX3xXexefb2xX133xX3xX23xX32xX114xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX7xXdxX5xX6xXexX3xX14xX3bxX19xX2bxX3xeebfxX6xX79xX3xX53xX3xX19xX2b4xX79xX3xX1aexX8cxX2xXcaxX81xX3xX23xX32xX114xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xXexX1xX325xX3xX2bxXdxX7axXdxX3xX19xX2b4xX79xX3xX1aexX8cxX2xXcaxX81xX3xX23xX32xX13xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xX14xX3bxX19xX2bxX3xX342xX6xX79xX3xX53xX3xX19xX2b4xX79xX3xX1aexX8cxX2xX161xX81xX3xX23xX32xX13xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xX4xX1xX50xX51xX3xX53xX3xX19xX2b4xX79xX3xX1aexX8cxX2xX161xX81xX3xX23xX32xX14xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xXexX1xX325xX3xX2bxXdxX7axXdxX3xX19xX2b4xX79xX3xX1aexX8cxX2xX161xX81xX3xX23xX32xX114xX3xXexXc2xXdxX3xf733xX48xc8a0xX41ax1041cxX3xX1aexX8cxX2xX199x12037xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6dxX67xX117xX3xXbxX32xX10xX19xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX117xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX2bxX19xX133xX3xX4xX10xX19xXexX10xX94xX13bxXaxX12xX0xXdxX79xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX19xXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX117xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX67xXexX1xX133xX3xX161xX2xXcaxXbxX12bxX13bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX133xX3xX170xX2xX8cxXbxX12bxX13bxXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX55xX55xXdxX104xX186xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX104xX3axX19xX55xX19xX10xX15axX7xX55xX2xX199xX170xX8cxX55xX2xX8cxXcaxX67xX89xX2xX1a3xX89xX8cxXcaxX1a3xXexXcaxXcaxXcaxX1abxX5xX1a3xX12dxX2xX1aexXcaxX67xX89xX2xX1a3xX1aexX8cxX8cxX1abxXexX1a3xX161xX1abxX1a3xX5xX1abxX12dxX170xX104xX1c5xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX3xX17xX10xX19xX4xX6xXexX7xXdxX5xX6xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX2bxXdxX24xX19xX1xX3xX23xX32xX13xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xX4xX1xX50xX51xX3xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX6dxX19xXaxX3xX7xXexX117xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12bxXexX12dxX6xX5xXdxX2bxX19xX133xX3xX4xX10xX19xXexX10xX94xX13bxXaxX12xX342xXdxX86xX79xX3xX3axX51xXdxX3xX4x12978xX6xX3xXcxX94xX95xX19xX3xXcxX1xX3exX3xXcxX1xX9exX79xX3xX47xX1xXdxX3xX19xX1xX7fxX19xX3xX23xX32xX13xX3xX19xXb9xXdxX3xX67xX51xX19xX2bxX3xX1xXc2xX19xX2bxX3xX4xX50xX19xX3xXcaxXcaxX47xX2bxX3xXexXc2xXdxX3xX35xXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xX4xX1xX50xX51xX3xX53xX3xX1aexX8cxX2xX199xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6dxX67xX117xXaxX12xX14xX2ffxb13fxX4xX3xX186xXdxX325xXexX81xX3xX3dxX50xX117xX3xX5xX24xX3xX5xX95xX19xX3xXexX1xXf8xX3xX89xX3xXcxX94xX95xX19xX3xXcxX1xX3exX3xXcxX1xX9exX79xX3xX2bxXdxX24xX19xX1xX3xX23xX32xX13xX3xXexXc2xXdxX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xX4xX1xX50xX51xX3xX53xX104xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX94xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX94xX6dxX19xX2bxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX9exX19xX3xX2bdxX51xX6xX19xX133xX0xX55xX7xXexX94xX6dxX19xX2bxX12xX0xX51xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12dxXexX1xX51xX79xX186xX12dxX6xX19xX67xX12dxX7xX6xXbxX6dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX300xX3xXexX1xX572xX3xX7xX2d8xX3xX2xX3xX13xXdxf798xXexX3xX342xX6xX79xX133xX3xe914xaf34xX51xX9exX3xX1xX2ffxX300xX19xX2bxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX4xX1xX6dxX3xXexX3bxXdxX3xX19xX1xe49dxX19xX2bxX3xXbxX1xaeb9xX79xX3xX4xX1x11945xXexX3xXexX51xX117xX6aaxXexX3xX3axde38xXdxeef0xXaxX3xX1xX94xX10xc4dcxX9xXaxX55xX12bxX6xX12dxX2bdxX51xX10xX55xX4xX6dxX12dxXexX1xX51xX12dxX7xX6dxX12dxX2xX12dxX3axXdxX10xXexX12dxX19xX6xX79xX12dxX2bdxX51xX10xX12dxX1xX51xX6dxX19xX2bxX12dxX1xX6xX12dxXexXdxX19xX1xX12dxX4xX1xX6dxX12dxXexX6dxXdxX12dxX19xX1xX51xX19xX2bxX12dxXbxX1xX6xX79xX12dxX4xX1xX6xXexX12dxXexX51xX117xX10xXexX12dxX3axX6dxXdxX55xX2xX161xX8cxX199xX1abxX8cxX104xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX2bxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX55xX79xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX1aexX8cxX55xX19xX10xX15axX7xX55xX2xX199xX89xX1a3xX55xX2xX1aexX170xX67xX89xX8cxX1a3xX2xX1abxXcaxX1aexXexX1aexX89xXcaxX1abxX5xX170xX12dxX6xX1aexX104xX1c5xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX3xX17xX10xX19xX4xX6xXexX7xXdxX5xX6xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX2bxXdxX24xX19xX1xX3xX23xX32xX13xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xX4xX1xX50xX51xX3xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX3axX12xX0xX7xXexX94xX6dxX19xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX300xX3xXexX1xX572xX3xX7xX2d8xX3xX2xX3xX13xXdxX6aaxXexX3xX342xX6xX79xX133xX3xX6b2xX6b3xX51xX9exX3xX1xX2ffxX300xX19xX2bxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX4xX1xX6dxX3xXexX3bxXdxX3xX19xX1xX6cfxX19xX2bxX3xXbxX1xX6d5xX79xX3xX4xX1xX6daxXexX3xXexX51xX117xX6aaxXexX3xX3axX6e4xXdxX6e6xXaxX3xX1xX94xX10xX6ecxX9xXaxX55xX12bxX6xX12dxX2bdxX51xX10xX55xX4xX6dxX12dxXexX1xX51xX12dxX7xX6dxX12dxX2xX12dxX3axXdxX10xXexX12dxX19xX6xX79xX12dxX2bdxX51xX10xX12dxX1xX51xX6dxX19xX2bxX12dxX1xX6xX12dxXexXdxX19xX1xX12dxX4xX1xX6dxX12dxXexX6dxXdxX12dxX19xX1xX51xX19xX2bxX12dxXbxX1xX6xX79xX12dxX4xX1xX6xXexX12dxXexX51xX117xX10xXexX12dxX3axX6dxXdxX55xX2xX161xX8cxX199xX1abxX8cxX104xX1xXexX79xXaxX12xX32xX300xX3xXexX1xX572xX3xX7xX2d8xX3xX2xX3xX13xXdxX6aaxXexX3xX342xX6xX79xX133xX3xX6b2xX6b3xX51xX9exX3xX1xX2ffxX300xX19xX2bxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX4xX1xX6dxX3xXexX3bxXdxX3xX19xX1xX6cfxX19xX2bxX3xXbxX1xX6d5xX79xX3xX4xX1xX6daxXexX3xXexX51xX117xX6aaxXexX3xX3axX6e4xXdxX6e6xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX94xX6dxX19xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX14xX95xX51xX3xXexX1xX309xX19xX2bxX3xX1abxX3xX19xX24xX117xX81xX3xX5xX24xX19xX2bxX3xX186xXdxX5xX5xXdxX6xX94xX67xX7xX3xX13xXdxX6aaxXexX3xX342xX6xX79xX3xX19xX1xX2ffxX3xX186xc8b8xX19xX2bxX3xX19xXf4xX3xXexX94xX6dxX19xX2bxX3xXbxX1xX6daxX19xX3xX47xX1xa3ccxX4xX1xX3xX47xX1xXdxX3xX4xX300xX3xXexX1xX572xX3xXcxX94xX95xX19xX3xX6b3xX51xX117xX325xXexX3xX32xX1xXdxX325xX19xX3xX1xXc2xX3xX4xX300xX3xXexX1xX572xX3xX7xX2d8xX3xX79xXb9xXexX3xXexX1xX325xX3xX2bxXdxX7axXdxX3xX32xX104xeb97xX94xX10xX67xX10xX94xXdxX4xX3xXa1xX114xb977xXa9xX3xX3dxc332xX3xX2bxXdxX24xX19xX1xX3xX19xX2bxX3bxXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX32xX6xX94xX6dxX79xX3xX89xX3xX186xX2b4xX19xX2bxX3xe017xX35xX3x12968x12770xX3xX32xX51xXbxX104xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX3axX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxdeb2xX3xX1xX24xX6dxX3xXexX6daxX79xX3xX23xX32xX114xX3xXexXc2xXdxX3xX41axX7xXdxX6xX67xX3xX2xX199xX3xX4xX572xX6xX3xX13xX14xX13xX3xX19xX2bxX2ffxX6e4xXdxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX12dxX3xXcxX94xX95xX19xX3xXcxX1xX3exX3xXcxX1xX9exX79xXaxX3xX1xX94xX10xX6ecxX9xXaxX55xX19xX51xXdxX12dxX1xX6dxX19xX2bxX12dxX7xX6dxX19xX2bxX12dxX5xX6xX55xXexX51xX12dxX1xX6xX6dxX12dxXexX6xX79xX12dxX1xX4xX186xX12dxXexX6xXdxX12dxX6xX7xXdxX6xX67xX12dxX2xX199xX12dxX4xX51xX6xX12dxX3axX67xX3axX12dxX19xX2bxX51xX6dxXdxX12dxX1xX6xX12dxXexXdxX19xX1xX12dxXexX94xX6xX19xX12dxXexX1xXdxX12dxXexX1xX10xX79xX55xX2xX161xX8cxX89xX170xX161xX104xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX2bxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX55xX79xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX1aexX8cxX55xX19xX10xX15axX7xX55xX2xX199xX89xXcaxX55xX2xX1aexXcaxX67xXcaxX2xX170xXcaxX161xX170xX8cxXexX170xX89xX2xX8cxX5xX1abxX12dxXdxX79xX6xX2bxX10xX12dxXcaxX8cxX170xX1aexX170xX8cxX161xXcaxX12dxX2xX104xX1c5xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX3xX17xX10xX19xX4xX6xXexX7xXdxX5xX6xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX2bxXdxX24xX19xX1xX3xX23xX32xX13xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xX4xX1xX50xX51xX3xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX3axX12xX0xX7xXexX94xX6dxX19xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9daxX3xX1xX24xX6dxX3xXexX6daxX79xX3xX23xX32xX114xX3xXexXc2xXdxX3xX41axX7xXdxX6xX67xX3xX2xX199xX3xX4xX572xX6xX3xX13xX14xX13xX3xX19xX2bxX2ffxX6e4xXdxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX12dxX3xXcxX94xX95xX19xX3xXcxX1xX3exX3xXcxX1xX9exX79xXaxX3xX1xX94xX10xX6ecxX9xXaxX55xX19xX51xXdxX12dxX1xX6dxX19xX2bxX12dxX7xX6dxX19xX2bxX12dxX5xX6xX55xXexX51xX12dxX1xX6xX6dxX12dxXexX6xX79xX12dxX1xX4xX186xX12dxXexX6xXdxX12dxX6xX7xXdxX6xX67xX12dxX2xX199xX12dxX4xX51xX6xX12dxX3axX67xX3axX12dxX19xX2bxX51xX6dxXdxX12dxX1xX6xX12dxXexXdxX19xX1xX12dxXexX94xX6xX19xX12dxXexX1xXdxX12dxXexX1xX10xX79xX55xX2xX161xX8cxX89xX170xX161xX104xX1xXexX79xXaxX12xXcxX9daxX3xX1xX24xX6dxX3xXexX6daxX79xX3xX23xX32xX114xX3xXexXc2xXdxX3xX41axX7xXdxX6xX67xX3xX2xX199xX3xX4xX572xX6xX3xX13xX14xX13xX3xX19xX2bxX2ffxX6e4xXdxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX12dxX3xXcxX94xX95xX19xX3xXcxX1xX3exX3xXcxX1xX9exX79xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX94xX6dxX19xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX14xX990xX3xX4xX1xX51xX6d5xX19xX3xX186xX3exX3xX4xX1xX6dxX3xX41axX7xXdxX6xX67xX3xX1aexX8cxX2xX199xX3xXexXc2xXdxX3xX41cxX19xX67xX6dxX19xX10xX7xXdxX6xX81xX3xXcxX94xX95xX19xX3xXcxX1xX3exX3xXcxX1xX9exX79xX3xXa1xX12bxXacxX3xXcxX1xXc2xX4xX1xX3xX14xX2cbxX19xX2bxX81xX3xXcxX17xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xXa9xX3xX4xX931xX19xX2bxX3xX4xX309xX4xX3xX3dxX2cbxX19xX2bxX3xX3dxXb9xXdxX3xX3dxXacxX3xXbxX1xX37xXdxX3xXexX7fxXbxX3xX5xX51xX117xX6aaxX19xX3xX4xX9daxX4xX3xX47xX1xXf4xX3xXexX2e9xX3xX2bxXdxX6cfxX6xX3xX19xX2b4xX79xX3xX19xX2bxX6dxX309xXdxX3xX3dxX325xX19xX3xX19xX6xX117xX104xX3xa82fxd71fxXdxX3xX19xX2bxX24xX117xX3xXaxX4xX3bxX3xX2bxX309xXdxX3xX3axX24xX19xX2bxXaxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX67xX7fxX117xX3xXexX2e9xX3xXcaxX1xX3xX7xX309xX19xX2bxX3xX3axX24xX3xXexX7fxXbxX3xX5xX51xX117xX6aaxX19xX3xX3dxX325xX19xX3xXexX7fxX19xX3xXexX2d8xXdxX3xX47xX1xX51xX117xX6xX104xX104xX104xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX3axX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6b2xX32xX3bxX3xX2bxX309xXdxX3xX3axX24xX19xX2bxX6e6xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX3axX24xX3xXexX6daxX79xX3xX1xX51xX117xX3xX4xX1xX2ffxX300xX19xX2bxX3xX186xXc2xX4xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX7xXdxX5xX6xXexX3xX41axX7xXdxX6xX67xX3xX2xX199xXaxX3xX1xX94xX10xX6ecxX9xXaxX55xX3axX10xX12dxX1xX6xX12dxXexXdxX19xX1xX55xX4xX6dxX12dxX2bxX6xXdxX12dxX3axX6xX19xX2bxX12dxX1xX6xX12dxXexXdxX19xX1xX12dxX3axX6xX12dxXexX6xX79xX12dxX1xX51xX117xX12dxX4xX1xX51xX6dxX19xX2bxX12dxX186xX6xX4xX12dxXbxX10xX19xX4xX6xX47xX7xXdxX5xX6xXexX12dxX6xX7xXdxX6xX67xX12dxX2xX199xX55xX2xX161xX8cxX89xX89xX1a3xX104xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX2bxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX55xX79xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX1aexX8cxX55xX19xX10xX15axX7xX55xX2xX199xX89xXcaxX55xX2xX8cxX161xX67xXcaxX2xX170xXcaxX1a3xX1aexX89xXexX89xX199xX1abxX8cxX5xX170xX12dxX1aexX1aexX104xX1c5xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX3xX17xX10xX19xX4xX6xXexX7xXdxX5xX6xXexX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX2bxXdxX24xX19xX1xX3xX23xX32xX13xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX48xXdxX5xX6xXexX3xX4xX1xX50xX51xX3xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX3axX12xX0xX7xXexX94xX6dxX19xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6b2xX32xX3bxX3xX2bxX309xXdxX3xX3axX24xX19xX2bxX6e6xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX3axX24xX3xXexX6daxX79xX3xX1xX51xX117xX3xX4xX1xX2ffxX300xX19xX2bxX3xX186xXc2xX4xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX7xXdxX5xX6xXexX3xX41axX7xXdxX6xX67xX3xX2xX199xXaxX3xX1xX94xX10xX6ecxX9xXaxX55xX3axX10xX12dxX1xX6xX12dxXexXdxX19xX1xX55xX4xX6dxX12dxX2bxX6xXdxX12dxX3axX6xX19xX2bxX12dxX1xX6xX12dxXexXdxX19xX1xX12dxX3axX6xX12dxXexX6xX79xX12dxX1xX51xX117xX12dxX4xX1xX51xX6dxX19xX2bxX12dxX186xX6xX4xX12dxXbxX10xX19xX4xX6xX47xX7xXdxX5xX6xXexX12dxX6xX7xXdxX6xX67xX12dxX2xX199xX55xX2xX161xX8cxX89xX89xX1a3xX104xX1xXexX79xXaxX12xX6b2xX32xX3bxX3xX2bxX309xXdxX3xX3axX24xX19xX2bxX6e6xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX3axX24xX3xXexX6daxX79xX3xX1xX51xX117xX3xX4xX1xX2ffxX300xX19xX2bxX3xX186xXc2xX4xX3xX17xX10xX19xX4xX6xX47xX7xXdxX5xX6xXexX3xX41axX7xXdxX6xX67xX3xX2xX199xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX94xX6dxX19xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX94x12a50xX3xX3axX86xX3xXexX2e9xX3xX3dxX6daxXexX3xX19xX2ffxX7axX4xX3xX41cxX19xX67xX6dxX19xX10xX7xXdxX6xX3xX12bxX6xX3xX12bxX3bxXdxX3xX12dxX3xX19xX300xXdxX3xX3dxX6xX19xX2bxX3xX67xXdxa395xX19xX3xX94xX6xX3xX14xXc2xXdxX3xX1xXb9xXdxX3xXcxX1xX990xX3xX67x10e25xX4xX3xXexX1xX990xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX4xX1xX50xX51xX3xX53xX3xX41axX7xXdxX6xX67xX81xX3xXaxX4xX3bxX3xX2bxX309xXdxX3xX3axX24xX19xX2bxXaxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX19xX1xX3xX12dxX3xXcxX94xX95xX19xX3xXcxX1xX3exX3xXcxX1xX9exX79xX3xX931xX6xX3xX3axX24xX6dxX3xX5xb43axX19xX2bxX3xX79xb838xX3xX7xX6xX51xX3xX19xX1xX6cfxX19xX2bxX3xXexX1xX309xX19xX2bxX3xX19xX2bxX24xX117xX3xXexX1xX6xX79xX3xX2bxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX3dxX6daxX51xX3xX3axX7axXdxX3xX3dxX6dxX24xX19xX3xXexX1xX990xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX13xXdxX6aaxXexX3xX342xX6xX79xX104xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX3axX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX51xX5xX12xX0xX67xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX94xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX3axX12xX0xX55xX67xXdxX3axX12xX0xX67xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX94xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX67xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX94xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX3axX12xX0xX55xX67xXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41axX51xXexX1xX6dxX94xXaxX12xX342xX2bxX51xX117xXfa9xX19xX3xX342xX2bxX6xX3xX12dxX3xX41axX19xX1xX3xXcxX6daxX19xX0xX55xXbxX12
Nguyễn Nga - Anh Tấn