Tập đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh 300 triệu đồng
(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Trương Minh Trung trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ ở Hà Tĩnh.
f22cx14b02x15f3cx17871x17713x1a352x17b85x14ad2xf471xX7x154d7x13ca7x1003fx162fax123e5x1052exX5x1359bxXax1887bxXcx19857xXbxX3x16e94x16f69x10282x19bf2xX3x12572xX6xX18xX3xX7x155c3xX3x17c77xXdx1aa06xXexX3x177a6xX6x10504xX3xX1x152b9xX3xXex14fc8x17b6cxX3xX1ax191e5x169dbx1717cxXdxX3x12668x1647fxX1axX3x1a948x1370dxX1axX34xX3xX5x15a41xX3x10159xX19xX3xXcx1972bxX1axX1xX3xf472x19463xX4exX3xXexX30xXdxX25xX21xX3xX17x18179xX1axX34xX0x1203cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6xX39xXaxX12x135a8xX18xX19xX1axX3xX4x18381xX1axX34xX3xXexfa40xX4xX3xX4xf484xX6xX3xXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX77xX1axX34xX3xX1axX34xX1xXdxX25xXbxX3xX1cxX6xX18xX3xX7xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX39xX18xX3x1729bxX1x12074xX3xXcx114d6xX1axX34xX3x10e7cxXdxX7cxX2axX3xX17x16fc1xX4xX3xXcxX30xX35x19d33xX1axX34xX3x158c9xXdxX1axX1xX3xXcxX30xX21xX1axX34xX3xXexX30xX6xX18xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX4dxX4exX4exX3xXexX30xXdxX25xX21xX3xX17xX58xX1axX34xX3xX4xX1xX18xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3x11fc7x11e37xX3x10ee7xX1axX1xX3xX1xX35x12b21xX1axX34xX3xX2axX35xX6xX3xX5xX43xX3xX101xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1x12765xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113cdxX18xX39x13c4exXaxX12xX0xXdxX2axX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX1axXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX128xX5xX10xX9xXax190d6xXdxX39xXexX1x177f6xX3x1a435x1a28fxX4exXbx11843x19eb5xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX14cxX3x10866x16bcfx19a34xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX115xXf8xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX115xX3dxX1axX5cxX1axX10xX147xX7xX5cxX14fxX4exX15exX15exX5cxX2xX14fxX15fxX39xX4dxX2xfca1xX15exX15dxX15dxX2xXexX14fxX4dxX4dxX14fxX14fxX5xX4exX115x1125dxXbxX34x19fc7xX30xX9xX15dxfe0axX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX6xX18xX3xX7xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xX4dxX4exX4exX3xXexX30xXdxX25xX21xX3xX17xX58xX1axX34xXaxX3xX147xXdxX39xXexX1xX9xXaxX14exX14fxX4exXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX125x11044xX3xXexX1xX35xX3xXcx111d1xX1axX1xX3xX80xX128xX3xX45xX18xX19xX1axX34xX3xXcxX30xX21xX1axX34xX3x113c3xX43xX1axX34xX3xX17xXadxX1axX3xXexXdx13266xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX18xX39xX128xXaxX12xX1cxX1xXdx1a0dfxX21xX3xX1axX6xX128xX3x15636xX15exX5cxX2xX2x195d7x19b16xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX77xX1axX34xX3xXexX7cxX4xX3xX4xX80xX6xX3xXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX77xX1axX34xX3xX1axX34xX1xXdxX25xXbxX3xX1cxX6xX18xX3xX7xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX17x10883xX3xXexX30xX6xX18xX3xX7xXbaxX3xXexXdxX26bxX1axX3xX4dxX4exX4exX3xXexX30xXdxX25xX21xX3xX17xX58xX1axX34xX3xX80xX1axX34xX3xX1x119c5xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3x12641xX1x1337dxX4xX3xXbxX1x18a4dxX4xX3xX1xX14xX21xX3x18cb0xX21xXfbxX3xX4xX80xX6xX3xX2axX35xX6xX3xX5xX43xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX18xX39xX128xXaxX12xXabxX1xX7cxXexX3xXf8xXdx1886fxX21xX3xXex12aa7xXdxX3xXf8xX21xXb0xXdxX3xX5x10c89xX278xX3xXabxX1xXadxX3xXcxXb0xX1axX34xX3xXb4xXdxX7cxX2axX3xX17xXbaxX4xX3xXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX77xX1axX34xX3xX1axX34xX1xXdxX25xXbxX3xX1cxX6xX18xX3xX7xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXcxX30xX35xXc0xX1axX34xX3xXc4xXdxX1axX1xX3xXcxX30xX21xX1axX34xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11a6bxX3xX1axX1x144eexX1axX34xX3xXexX1xXdxX25xXexX3xX1xX326xXdxX278xX3xX2ax112e2xXexX3xX2axX7cxXexX3xX3dx1029axXdxX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX278xX3xX17xX58xX1axX34xX3xXexX1xX36xXdxX3xX2axX18xX1axX34xX3xX2axX21xXbaxX1axX3xX3dxX39dxXdxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1x12864xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2e9xX24cxXexX278xX3xX2e9xXdx11845xX1axX3xX4xX35xX36xX1axX34xX278xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX7x174ffxX3xX3dxX35xX31xXexX3xX2f7xX21xX6xX3xX34xXdxX6xXdxX3xX17xX18xX326xX1axX3xX2e9xX1xXadxX3xX2e9xX1x19e89xX1axX278xX3xX7xX39dxX2axX3xXb0xX1axX3xX17xXf9xX1axX1xX3xX4xX21xX2d5xX4xX3xX7xXbaxX1axX34xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX18xX39xX128xXaxX12xX0xXdxX2axX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xXexX1xX21xX2axXf8xX3xXdxX1cxX10xX1axXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX128xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX39xXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX4exXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX152xX153xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX115xXf8xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX115xX3dxX1axX5cxX1axX10xX147xX7xX5cxX14fxX4exX15exX15exX5cxX2xX14fxX15fxX39xX4dxX2xX18bxX15exX18bxX4exX14fxXexX14exX2xX4exX15fxX14fxX5xX4exX115xX199xXbxX34xX19cxX30xX9xX15dxX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX6xX18xX3xX7xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xX4dxX4exX4exX3xXexX30xXdxX25xX21xX3xX17xX58xX1axX34xXaxX3xX147xXdxX39xXexX1xX9xXaxX14exX14fxX4exXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX125xX227xX3xXexX1xX35xX3xXcxX22exX1axX1xX3xX80xX128xX3xX45xX18xX19xX1axX34xX3xXcxX30xX21xX1axX34xX3xX241xX43xX1axX34xX3xXexXdxX24cxXbxX3xX1axX1xX14xX1axX3xXbxX1xX3d2xX1axX3xX2f7xX21xX19xX3xX4xX80xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX18xX39xX128xXaxX12xXcxXdxX24cxXbxX3xX1axX1xX14xX1axX3xX7x16cfexX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xXex18d81xX3xXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX77xX1axX34xX3xX1axX34xX1xXdxX25xXbxX3xX1cxX6xX18xX3xX7xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX278xX3xX125xX227xX3xXexX1xX35xX3xXcxX22exX1axX1xX3xX80xX128xX3xX45xX18xX19xX1axX34xX3xXcxX30xX21xX1axX34xX3xX241xX43xX1axX34xX3xXf8xX19xX128xX3xXex14f27xX3xX5xX36xXdxX3xX4xXfbxX2axX3xXc0xX1axX3xX7xX3axX21xX3xX7xX2ebxX4xX3xX17xXbaxXdxX3xX3dxX39dxXdxX3xX7xX59cxX3xX2f7xX21xX6xX1axX3xXexX3axX2axX3xX4xX80xX6xX3xX4xX7cxX1axX3xXf8xX2d5xX278xX3xX4xX77xX1axX34xX3xX1axX1xX3axX1axX3xX3dxXdxX3e1xX1axX3xXexX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xXbaxXdxX3xX3dxX39dxXdxX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX18xX39xX128xXaxX12xX125xX227xX3xXexX1xX35xX3xXcxX22exX1axX1xX3xX80xX128xX3xX4xX43xX1axX34xX3xXexX1xX77xX1axX34xX3xXexXdxX1axX3xX7xXc0xX3xXf8xX2d5xX3xX3dxX26bxX3xXexX1xXdxX25xXexX3xX1xX326xXdxX3xX3dxX19xX3xX4xX77xX1axX34xX3xXexX7cxX4xX3xX2e9xX1xX2ebxX4xX3xXbxX1xX2f0xX4xX3xX1xX14xX21xX3xX2f7xX21xXfbxX3xX39xX18xX3xX2axX35xX6xX3xX5xX43xX3xX34xX3axX128xX3xX30xX6xX3xXexX30xX3e1xX1axX3xX17xXf9xX6xX3xXf8xX19xX1axX115xX3xX71x11fc8xX4xX3xXf8xXdxX25xXexX278xX3xXexX30xX18xX1axX34xX3xXexX1xX36xXdxX3xX34xXdxX6xX1axX3xX2f7xX21xX6xX278xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xX17xX2b2xX3xX1axX1xX14xX1axX3xX17xX35xX31xX4xX3xX1axX1xXdxX26bxX21xX3xXex114cbxX1axX1xX3xX4xXfbxX2axX278xX3xX7xX59cxX3xX2f7xX21xX6xX1axX3xXexX3axX2axX3xX4xX80xX6xX3xX1axX1xXdxX26bxX21xX3xX17xXf9xX6xX3xXbxX1xX35xXc0xX1axX34xX278xX3xXexXb0xX3xX4xX1xfa30xX4xX278xX3xX4xX7cxX3xX1axX1xX3axX1axX115xX115xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX18xX39xX128xXaxX12xX125xX227xX3xXexX1xX35xX3xXcxX22exX1axX1xX3xX80xX128xX3xX2e9xX1x139e1xX1axX34xX3xX17xXf9xX1axX1xX14cxX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xX7xX3f6xX3xX39xX58xX1axX3xX7xX748xX4xX3xX4xX1xX18xX3xX3dxXdxX25xX4xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX3dxX59cxX4xX3xX39xX14xX128xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX43xX278xX3xX17xX6dexX4xX3xXf8xXdxX25xXexX3xX5xX19xX3xXexX14xXbxX3xXexX30xX21xX1axX34xX3xX7xfda1xX6xX3xX4xX1xX385xX6xX278xX3xX5xX19xX2axX3xX2axX39dxXdxX3xX1axX1xX19xX3xX101xX153xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX2e9xX24cxX3xX17xX322xX3xXb0xX1axX3xX17xXf9xX1axX1xX3xX4xX21xX2d5xX4xX3xX7xXbaxX1axX34xX3xX5xX3axX21xX3xX39xX19xXdxX3xX4xX1xX18xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX115xX0xX5cxXbxX12xX0xX39xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX30xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX7xXexX30xX18xX1axX34xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX3e1xX1axX3xX2f7xX21xX6xX1axX14cxX0xX5cxX7xXexX30xX18xX1axX34xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x18633xXexX1xX21xX2axXf8xX875xX6xX1axX39xX875xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX7cxX4xX3xXexXb0xX3xX4xX1xX748xX4xX278xX3xX4xX7cxX3xX1axX1xX3axX1axX3xXexXdxX24cxXbxX3xXexX2f0xX4xX3xX1xX35xX39dxX1axX34xX3xX3dxX26bxX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xXaxX3xX1xX30xX10x1ab67xX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX1axX1xX875xXexX30xXdxX5cxX4xX6xX4xX875xXexX18xX875xX4xX1xX21xX4xX875xX4xX6xX875xX1axX1xX6xX1axX875xXexXdxX10xXbxX875xXexX21xX4xX875xX1xX21xX18xX1axX34xX875xX3dxX10xX875xX1xX6xX875xXexXdxX1axX1xX875xX1xX18xX875xXexX30xX18xX875xX1axX34xX21xX18xXdxX875xX39xX6xX1axX875xX3dxX21xX1axX34xX875xX5xX21xX5cxX14fxX4exX4exX1a0xX18bxX1a0xX115xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX34xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX5cxX2axX10xX39xXdxX6xX5cxX2xX14fxX4exX5cxX1axX10xX147xX7xX5cxX14fxX4exX15exX4dxX5cxX2xX2xX15fxX39xX4dxX2xX4exX15dxX14exX15exX18bxXexX15fxX2xX15dxX1a0xX1a0xX5xX4exX115xX199xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX6xX18xX3xX7xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xX4dxX4exX4exX3xXexX30xXdxX25xX21xX3xX17xX58xX1axX34xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX39xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX30xX18xX1axX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX7cxX4xX3xXexXb0xX3xX4xX1xX748xX4xX278xX3xX4xX7cxX3xX1axX1xX3axX1axX3xXexXdxX24cxXbxX3xXexX2f0xX4xX3xX1xX35xX39dxX1axX34xX3xX3dxX26bxX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xXaxX3xX1xX30xX10xX8e0xX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX1axX1xX875xXexX30xXdxX5cxX4xX6xX4xX875xXexX18xX875xX4xX1xX21xX4xX875xX4xX6xX875xX1axX1xX6xX1axX875xXexXdxX10xXbxX875xXexX21xX4xX875xX1xX21xX18xX1axX34xX875xX3dxX10xX875xX1xX6xX875xXexXdxX1axX1xX875xX1xX18xX875xXexX30xX18xX875xX1axX34xX21xX18xXdxX875xX39xX6xX1axX875xX3dxX21xX1axX34xX875xX5xX21xX5cxX14fxX4exX4exX1a0xX18bxX1a0xX115xX1xXexX2axXaxX12xX1cxX7cxX4xX3xXexXb0xX3xX4xX1xX748xX4xX278xX3xX4xX7cxX3xX1axX1xX3axX1axX3xXexXdxX24cxXbxX3xXexX2f0xX4xX3xX1xX35xX39dxX1axX34xX3xX3dxX26bxX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX30xX18xX1axX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX1cxX7cxX4xX3xX1xX18xX326xXexX3xX17xX2d5xX1axX34xX3xXexX1xX411xX2axX3xX1xX5f3xXdxX278xX3xXexX6dexX1axX34xX3xX2f7xX21xX19xX278xX3xX17xX2d5xX1axX34xX3xX3dxXdxX3e1xX1axX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xXexXdxX24cxXbxX3xXexX2f0xX4xX3xX17xX35xX31xX4xX3xXexX30xXdxX322xX1axX3xX2e9xX1xX6xXdxX3xX101xX3xX1axX1xXdxX26bxX21xX3xX17xXf9xX6xX3xXbxX1xX35xXc0xX1axX34xX3xX1axX1x1162axX2axX3xXexXdxX24cxXbxX3xXexXdxX24cxXbxX3xX7xX748xX4xX3xX4xX1xX18xX3xXf8xX19xX3xX4xX18xX1axX3xX1axX1xX3axX1axX3xX39xX3axX1axX3xX7xX39dxX2axX3xXb0xX1axX3xX17xXf9xX1axX1xX3xX4xX21xX2d5xX4xX3xX7xXbaxX1axX34xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX39xXdxX3dxX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX1xXdxX26bxX21xX3xXexX395xX2axX3xX5x18fa2xX1axX34xX3xX7xX381xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX2e9xX1xXadxX3xX2e9xX1xX411xX1axX3xX3dxX39dxXdxX3xXf8xX19xX3xX4xX18xX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xXaxX3xX1xX30xX10xX8e0xX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX1axX1xX875xX7xX6xX4xX1xX875xX152xX6xX875xX1xX18xXdxX5cxX1axX1xXdxX10xX21xX875xXexX6xX2axX875xX5xX18xX1axX34xX875xX7xX10xX875xX4xX1xXdxX6xX875xX2e9xX1xX18xX875xX2e9xX1xX6xX1axX875xX3dxX18xXdxX875xXf8xX6xX875xX4xX18xX1axX875xX3dxX21xX1axX34xX875xX5xX21xX875xX1xX6xX875xXexXdxX1axX1xX5cxX14fxX4exX4exX15fxX18bxX14fxX115xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX34xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX5cxX2axX10xX39xXdxX6xX5cxX2xX14fxX4exX5cxX1axX10xX147xX7xX5cxX14fxX4exX15exX14fxX5cxX18bxX1a0xX39xX18bxX14fxX4dxX15dxX4dxX4exX14exXexX4dxX14exX4dxX4dxX5xX2xX875xX2xX15exX15exX39xX18bxX14fxX4dxX2xX4exX2xX15fxXexX14exX18bxX18bxX1a0xX14exX5xX4exX115xX199xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX6xX18xX3xX7xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX1axX34xX35xX36xXdxX3xX39xX3axX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xX4dxX4exX4exX3xXexX30xXdxX25xX21xX3xX17xX58xX1axX34xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX39xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX30xX18xX1axX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX1xXdxX26bxX21xX3xXexX395xX2axX3xX5xXbcdxX1axX34xX3xX7xX381xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX2e9xX1xXadxX3xX2e9xX1xX411xX1axX3xX3dxX39dxXdxX3xXf8xX19xX3xX4xX18xX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xXaxX3xX1xX30xX10xX8e0xX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX1axX1xX875xX7xX6xX4xX1xX875xX152xX6xX875xX1xX18xXdxX5cxX1axX1xXdxX10xX21xX875xXexX6xX2axX875xX5xX18xX1axX34xX875xX7xX10xX875xX4xX1xXdxX6xX875xX2e9xX1xX18xX875xX2e9xX1xX6xX1axX875xX3dxX18xXdxX875xXf8xX6xX875xX4xX18xX1axX875xX3dxX21xX1axX34xX875xX5xX21xX875xX1xX6xX875xXexXdxX1axX1xX5cxX14fxX4exX4exX15fxX18bxX14fxX115xX1xXexX2axXaxX12xX28xX1xXdxX26bxX21xX3xXexX395xX2axX3xX5xXbcdxX1axX34xX3xX7xX381xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX2e9xX1xXadxX3xX2e9xX1xX411xX1axX3xX3dxX39dxXdxX3xXf8xX19xX3xX4xX18xX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX30xX18xX1axX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX125xX19xX3xX4xX18xX1axX3xX3dxX3exX1axX34xX3xX5xX43xX3xX45xX19xX3xXcxX49xX1axX1xX3xX17xX6xX1axX34xX3xXexXdxX24cxXbxX3xXexX2f0xX4xX3xX17xXadxX1axX3xX1axX1xX14xX1axX3xX1axX1xX385xX1axX34xX3xXexX395xX2axX3xX5xXbcdxX1axX34xX278xX3xX1axX34xX21xX58xX1axX3xX5xX59cxX4xX3xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX3xX4xX80xX6xX3xX4xX7cxX4xX3xXexXb0xX3xX4xX1xX748xX4xX278xX3xX4xX7cxX3xX1axX1xX3axX1axX278xX3xX17xXc0xX1axX3xX3dxXf9xX278xX3xX4xXc0xX3xX2f7xX21xX6xX1axX3xXexX30xX18xX1axX34xX3xX3dxX19xX3xX1axX34xX18xX19xXdxX3xXexX22exX1axX1xX3xX17xX322xX3xX3dxX35xXc0xX1axX3xX5xX3e1xX1axX3xXb0xX1axX3xX17xXf9xX1axX1xX3xX4xX21xX2d5xX4xX3xX7xXbaxX1axX34xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX39xXdxX3dxX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX21xX5xX12xX0xX39xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX5cxX39xXdxX3dxX12xX0xX5cxX39xXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1926bxX21xXexX1xX18xX30xXaxX12x166f4xXdxX26bxX21xX3xXc4xXdxX1axX1xX0xX5cxXbxX12
Kiều Minh