Trọn bộ ảnh 2 xe thể thao Yamaha YZF-R3 và R15 vừa ra mắt tại Bangkok
Hai mẫu mô tô thể thao Yamaha YZF-R3 và R15 2018 hiện đang được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bangkok 2018.
ef31x17efcx152c9x133b5x132a8x13e70x131eax10fa2x152edx1889cx1717ex14f39x155f5xf077xef4ex15d02xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax164f7x126bcx18101xXexX0x188c0xXaxX17xX18xX19xXexX0x16869x11260xX19x116d5xXexX0xXax12ce0xX9x124aaxXdxX18x1550exX2fx17626x12ebcx12c95xX5x1013cxXbxXdxX17xX32xXexX5x16ea4x143f0x11a9bxX9xX23x115daxX9x16ffdxX3exXaxX9x13401xX9x11fdcxX17xX9xXbxXax13ad7xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX6xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX6x16d82x10e69x105eax14e2exfb3dxX9x17bbcx160fexX9xX60xX2ax11570xX9xX63x135f2xX18xX9xX3cxX18xX9xXcx177e6xXbxX9xXbxfc19xX35xX9x161a7xX18xX3ex180d2x16adcxX24xX7dxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x167f5xX17xX18xX19xX32xXexX90xX18xX35xX9xXcx10dfaxf4bfxX9xXcx10643xX9xXbxX9fxX9xXbxXaxX4exX9xXbxXaxX18xX24xX9xX6xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX6xX5dxX5exX5fxX60xX61xX9xX63xX64xX9xX60xX2axX68xX9xX47x1860exX2ax1131dxX9xXaxX35x10024xX3exX9x16215xX18xX3exX7cxX9xXccx1092bx18691xX2cxX9xXbxX3cxXd2xX3exX7cxX9xX23xX64xX26xX9xXbxX76xX35xX9xX5xX3cxX35xX4exX3exX9xXdx112b2xXcxX9x15196xX9xXbxX9fxX9xX79xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX9xX47xXc3xX2axXc5x184bbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX7cxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x18a7bxX1cxX1cxX35xXffxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXffxX63xX3exX1cxX3exX17x13ab1xX2fxX1cxX2axXc5xX2ax14a6cxX1cx17628xX13fxX19xX2axX2axXc3xX61xX47xX47x17685xXbxX13fxX47xX61xX13dxXdxXc3xXffx1869dxX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX24xX3exX9xX23xX24xX9xX18xX3exXaxX9xX47xX9xX49xX17xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX26xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX26x14610x10dd1xX9xX3cxX61xX9xX63xX18xX9xX3cxX2axX68xX9xX63xX9cxX18xX9xX3cxX18xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX18xX35xX9xX23xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX5fxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX49xXbxX5fxX18xXdxX35xX7cxX3exX123xX9xX151xX9cxX2fxXbxX35xX17exX26x10737xX32xXexX6xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX6xX5dxX5exX5fxX60xX2axX68xX9xX2cx17f27xX9xXccxX41xX3exX7cxX9xX2cx1760bxX9xX2axX68xX68xX2cxX2cx17a56xX9xXdxX64xXcxX9xXcx160bbxXbxX9xX23x122dexX3exX7cxX9xX2cxXax1015fxXbxX9xXdx175a1xX3exX7cxX20axX9xX49xX26xX5fxXdxX18xX3exXaxX9xXccxX203xX3exX9xX63x146ecxX35xX9xX63xX18xX3exX9xXccxX41xX3exX7cxX9xX2cxX203xX9xX23xX35x11e35xX3exX9xXccx1603exX35xXffxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX7cxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX123xX1cxX1cxX35xXffxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXffxX63xX3exX1cxX3exX17xX137xX2fxX1cxX2axXc5xX2axX13dxX1cxX13fxX13fxX19xX2axX2axXc3xX61xX47xX47xX148xXbxX47xXc5xXc5xXc3xXdxX2axXffxX151xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX24xX3exX9xX23xX24xX9xX18xX3exXaxX9xX47xX9xX49xX17xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX26xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX26xX17dxX17exX9xX3cxX61xX9xX63xX18xX9xX3cxX2axX68xX9xX63xX9cxX18xX9xX3cxX18xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX18xX35xX9xX23xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX5fxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXex107b5xX17xX9xX2cxX1fbxX9xX2cxX9fxX3exX7cxX9xX2fxX9cxX21bxXbxX9xX2axX148xX20axX61xX9xX7xf6d6xX9xX63xX64xX9xXcxX9fxX5fxXcxX17xX3exX9xX49xX24xX72xX3exX9xX2axX68xX9xfc6axXcxX20axX9xXbxX3cxX9cxX26x10ad7xX3exX9xXccxX41xX3exX7cxX9xX23xX211xX3exXaxX9xX2fxX18xX9cxX9x1015axX9cxX18xX9xXaxX41xX33xX9xX2fxff46xX9x10a0bxX9xX2cxX21bxX33xXffxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX7cxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX123xX1cxX1cxX35xXffxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXffxX63xX3exX1cxX3exX17xX137xX2fxX1cxX2axXc5xX2axX13dxX1cxX13fxX13fxX19xX2axX2axXc3xX61xX47xX47xX148xXbxX61xX61xXc3xX13dxXdxX47xXffxX151xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX24xX3exX9xX23xX24xX9xX18xX3exXaxX9xX47xX9xX49xX17xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX26xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX26xX17dxX17exX9xX3cxX61xX9xX63xX18xX9xX3cxX2axX68xX9xX63xX9cxX18xX9xX3cxX18xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX18xX35xX9xX23xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX5fxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX79xX43xX3exX7cxX9xXccxX35xX349xX9cxX9xX7dxXaxX35xX4exX3exX9xX2cxX1fbxX9xXcxX64xX3exX9xXaxX35xX4exX3exX9xXbxXax11bd1xX9x1575cxX4xX2xX9xXccxX203xX3exX9xX2fxX72xX2cxX9xX63xX64xX9xX49xX17xX9xX2cxX1fbxX9xX23x11868xX3exXaxX9xX3exXaxX35x16f5dxX3exX9xXdxX35xXc9xX9cxX9xX2axX2axX9xXdx13055xXbxXffxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX7cxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX123xX1cxX1cxX35xXffxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXffxX63xX3exX1cxX3exX17xX137xX2fxX1cxX2axXc5xX2axX13dxX1cxX13fxX13fxX19xX2axX2axXc3xX61xX47xX47xX148xXbxX13fxX47xX61xX365xXdxX61xXffxX151xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX24xX3exX9xX23xX24xX9xX18xX3exXaxX9xX47xX9xX49xX17xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX26xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX26xX17dxX17exX9xX3cxX61xX9xX63xX18xX9xX3cxX2axX68xX9xX63xX9cxX18xX9xX3cxX18xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX18xX35xX9xX23xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX5fxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX49xXbxX5fxX18xXdxX35xX7cxX3exX123xX9xX151xX9cxX2fxXbxX35xX17exX26xX1e8xX32xXexX90xXc9xX9xXbxXaxX363xX3exX7cxX9xXbxX3cxX17xX24xX9xX2cxf9daxX18xX9xX6xX5dxX5exX5fxX60xX2axX68xX9xX7cx14189xXcxX9xX33xXaxX9cxX41xX2cxX9xXbxX17xXdxX17xX2fxX2cxX24xX33xX35xX2cxX9xXbxXaxX9fxX3exX7cxX9xXbxXaxXd2x12880xX3exX7cxX9xX63xX64xX9xXcxX24xX3exX24xX2fxXaxX24xX2cxX7dxX9xXax173b4xX9cxX20axX9xXaxXc9xX9xXbxXaxX363xX3exX7cxX9xX33xXaxX18xX3exXaxX9xX2fx17cc5xX9xX19xef78xX3exX7cxX9xXccx114d9xX18xX9xX33xXaxX18xX3exXaxX9xXbxXaxX57fxX26xX9xXdxfc52xX2cxX9xXccxX203xX3exX9x11522xX9xX2cxX43xX9xX47xX9xX23xX211xX3exXaxX20axX9xX49xX17xX9xX2cxX1fbxX9xX2cx14b0fxX3exX9xX3ex17bc6xX3exX7cxX9xX2axX61xX148xX9xX7dxX7cxXffxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX7cxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX123xX1cxX1cxX35xXffxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXffxX63xX3exX1cxX3exX17xX137xX2fxX1cxX2axXc5xX2axX13dxX1cxX13fxX13fxX19xX2axX2axXc3xX61xX47xX47xX148xXbxX365xXc3xX365xX61xXdxX13dxXffxX151xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX24xX3exX9xX23xX24xX9xX18xX3exXaxX9xX47xX9xX49xX17xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX26xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX26xX17dxX17exX9xX3cxX61xX9xX63xX18xX9xX3cxX2axX68xX9xX63xX9cxX18xX9xX3cxX18xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX18xX35xX9xX23xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX5fxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX49xXbxX5fxX18xXdxX35xX7cxX3exX123xX9xX151xX9cxX2fxXbxX35xX17exX26xX1e8xX32xXexX4x15f16xX3exX9xX6xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX6xX5dxX5exX5fxX60xX61xX9xX2cxX1fbxX9xXbxXaxX4exX9xXcxX9fxX9xXbxX43xX9xX3exXaxXd2xX9xXcxX9bxX9cxX9xX49xX17xX9xX60xX47xX68xX9xXbxX35xX476xX3exX9xXbxX35xX242xX3exX9xXaxX203xX3exX20axX9xX63xX231xX35xX9xXccxX41xX3exX7cxX9xX2cxX203xX9xX61xX47xX2axX2cxX2cxX20axX9xXdxX64xXcxX9xXcxX211xXbxX9xX23xX215xX3exX7cxX9xX2cxXaxX21bxXbxX9xXdxX21fxX3exX7cxX20axX9xX2xX3xX90xX4xX9xXccxX9fxX35xX9xX2fxX24xX3exX7cxX9xX2fxX24xX3exX7cxX9xX63xX231xX35xX9xXc5xX9xX63xX18xX3exXffxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX7cxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX123xX1cxX1cxX35xXffxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXffxX63xX3exX1cxX3exX17xX137xX2fxX1cxX2axXc5xX2axX13dxX1cxX13fxX13fxX19xX2axX2axXc3xX61xX47xX47xX148xXbxX148xX13fxXc5xX61xXdxX68xXffxX151xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX24xX3exX9xX23xX24xX9xX18xX3exXaxX9xX47xX9xX49xX17xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX26xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX26xX17dxX17exX9xX3cxX61xX9xX63xX18xX9xX3cxX2axX68xX9xX63xX9cxX18xX9xX3cxX18xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX18xX35xX9xX23xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX5fxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX4xX9fxX3exX7cxX9xX2fxX9cxX21bxXbxX9xX13dxX47xX9xXcxXebxX9xXdxX5e5xX2cxX9xX63xX64xX9xXcxX9fxX5fxXcxX17xX3exX9xX49xX24xX72xX3exX9xX47xX148xX20axX365xX9xX341xXcxX20axX9xXbxX3cxX9cxX26xX349xX3exX9xXccxX41xX3exX7cxX9xX35axX9cxX18xX9xXaxX41xX33xX9xX2fxX363xX9xX365xX9xX2cxX21bxX33xXffxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX7cxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX123xX1cxX1cxX35xXffxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXffxX63xX3exX1cxX3exX17xX137xX2fxX1cxX2axXc5xX2axX13dxX1cxX13fxX13fxX19xX2axX2axXc3xX61xX47xX47xX148xXbxX68xX13dxXc5xX365xXdxX365xXffxX151xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX24xX3exX9xX23xX24xX9xX18xX3exXaxX9xX47xX9xX49xX17xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX26xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX26xX17dxX17exX9xX3cxX61xX9xX63xX18xX9xX3cxX2axX68xX9xX63xX9cxX18xX9xX3cxX18xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX18xX35xX9xX23xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX5fxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX49xXbxX5fxX18xXdxX35xX7cxX3exX123xX9xX151xX9cxX2fxXbxX35xX17exX26xX1e8xX32xXexX90xXc9xX9xXbxXaxX363xX3exX7cxX9xXbxX3cxX17xX24xX9xX2cxX57fxX18xX9xX6xX5dxX5exX5fxX60xX61xX9xX7cxX58bxXcxX9xX33xXaxX9cxX41xX2cxX9xXbxX17xXdxX17xX2fxX2cxX24xX33xX35xX2cxX9xX13dxX2axXcxXcxX9xXbxXaxX9fxX3exX7cxX9xXbxXaxXd2xX5a8xX3exX7cxX9xX5ecxX9xX33xXaxX482xX18xX9xXbxX3cxXd2xX231xX2cxX20axX9xXcxX24xX3exX24xX2fxXaxX24xX2cxX7dxX9x15015xX6xX79xX9xX2cxX1fbxX9xXbxXaxX4exX9xXccxX35xX349xX9cxX9xX2cxXax15d45xX3exXaxX9xXccxX4exX9xXbxX43xX35xX9xXbxX3cxXd2xX231xX2cxX9xX5ecxX9xX33xXaxX482xX18xX9xX2fxX18xX9cxXffxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX7cxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX123xX1cxX1cxX35xXffxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXffxX63xX3exX1cxX3exX17xX137xX2fxX1cxX2axXc5xX2axX13dxX1cxX13fxX13fxX19xX2axX2axXc3xX61xX47xX47xX148xXbxX47xXc5xX13dxXc3xXdxX13fxXffxX151xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX24xX3exX9xX23xX24xX9xX18xX3exXaxX9xX47xX9xX49xX17xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX26xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX26xX17dxX17exX9xX3cxX61xX9xX63xX18xX9xX3cxX2axX68xX9xX63xX9cxX18xX9xX3cxX18xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX18xX35xX9xX23xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX5fxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX49xXbxX5fxX18xXdxX35xX7cxX3exX123xX9xX151xX9cxX2fxXbxX35xX17exX26xX1e8xX32xXexX90xXc9xX9xXbxXaxX363xX3exX7cxX9xX33xXaxX18xX3exXaxX9xX7cxX58bxXcxX9xX7dx1648cxX33xX9xX33xXaxX18xX3exXaxX9xXbxXaxX57fxX26xX9xXdxX5e5xX2cxX9xX33xX482xXbxX5fxXbxX9fxX3exX7cxX9xXccxX9fxX35xX9xX63xX231xX35xX9xXccxX5d6xX18xX9xX47xX148xXc5xXcxXcxX9xX5ecxX9xX23xX211xX3exXaxX9xXbxX3cxXd2xX231xX2cxX20axX9xX63xX64xX9xX7dxXb06xX33xX9xX33xXaxX18xX3exXaxX9xX33xX482xXbxX5fxXbxX9fxX3exX7cxX9xXccxX203xX3exX9xX63xX231xX35xX9xXccxX5d6xX18xX9xX47xX47xXc3xXcxXcxX9xX5ecxX9xX23xX211xX3exXaxX9xX2fxX18xX9cxXffxX9x162b1xX79xX32dxX9xXdxX64xX9xXdxX5e5xX18xX9xX2cxXaxX3dxX3exX9xXbxXaxX476xXcxXffxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX7cxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX123xX1cxX1cxX35xXffxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXffxX63xX3exX1cxX3exX17xX137xX2fxX1cxX2axXc5xX2axX13dxX1cxX13fxX13fxX19xX2axX2axXc3xX61xX47xX47xX148xXbxX148xX13dxX365xXc5xXdxXc5xXffxX151xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX24xX3exX9xX23xX24xX9xX18xX3exXaxX9xX47xX9xX49xX17xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX26xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX26xX17dxX17exX9xX3cxX61xX9xX63xX18xX9xX3cxX2axX68xX9xX63xX9cxX18xX9xX3cxX18xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX18xX35xX9xX23xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX5fxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX6xX5dxX5exX5fxX60xX61xX9xX2cxX1fbxX9xX23xX46fxX3exXaxX9xX3exXaxX35xX476xX3exX9xXdxX35xXc9xX9cxX9xX2axX13dxX9xXdxX482xXbxX9xX63xX64xX9xX2cxX600xX3exX9xX3exX604xX3exX7cxX9xX2axX365xX148xX7dxX7cxXffxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX7cxX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX123xX1cxX1cxX35xXffxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXffxX63xX3exX1cxX3exX17xX137xX2fxX1cxX2axXc5xX2axX13dxX1cxX13fxX13fxX19xX2axX2axXc3xX61xX47xX47xX148xXbxX13fxX47xX13dxX365xXdxX148xXffxX151xX33xX7cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX24xX3exX9xX23xX24xX9xX18xX3exXaxX9xX47xX9xX49xX17xX9xXbxXaxX17xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX26xX18xXcxX18xXaxX18xX9xX26xX17dxX17exX9xX3cxX61xX9xX63xX18xX9xX3cxX2axX68xX9xX63xX9cxX18xX9xX3cxX18xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX18xX35xX9xX23xX18xX3exX7cxX7dxX24xX7dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX5fxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX49xXbxX5fxX18xXdxX35xX7cxX3exX123xX9xX151xX9cxX2fxXbxX35xX17exX26xX1e8xX32xXexX5xX76xX35xX9xXbxXaxX457xX9xXbxX3cxXd2xX5a8xX3exX7cxX9xX2cxXaxX600xX9cxX9x17550xX9cxX20axX9xX7dxXaxX211xX2cxXaxX9xXaxX64xX3exX7cxX9xX2cxX1fbxX9xXbxXaxX4exX9xX2cxXaxX3dxX3exX9xXbxXaxX476xXcxX9xX2cxX211xX2cxX9xX33xXaxX5d1xX9xX7dxX35xXc9xX3exX9xX3exXaxXd2xX9xXdxX6fbxX9xX49xX24xX9xX33xXaxX9cxX41xX2cxX9xX24xXaxXdxX35xX3exX2fxX9xX63xX64xX9xXaxXc9xX9xXbxXaxX363xX3exX7cxX9xX49xX43xX9xX49xX17xX9xXccxX9cxX18xX9xXb75xX7dxX3cxX18xX33xX24xX63xX35xX2cxXffxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX32dxX24xX9cxX3cxX2cxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX49xXbxX5fxX18xXdxX35xX7cxX3exX123xX9xX151xX9cxX2fxXbxX35xX17exX26xX1e8xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xf562xX3xXe27xXffxXe27xX341xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe