Gần 2.700 lượt đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh ra quân vệ sinh bãi biển
(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày (21-22/4), gần 2.700 lượt ĐVTN Hà Tĩnh đã ra quân vệ sinh làm sạch gần 14,5km bờ biển và khu du lịch biển tại các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh.
d38axe2d7x13ea4xe03bx10710xdff8x168a7x11b85xdab6xX7x182afx1810cx10acbx15212xe2f2xfb23xX5x149f5xXax14f60x1318bx1177cx129f9xX3xf5c2x1524cx12259x1189cxX1axX3xX5x11f1ax14833xXexX3x158c5x11cd0x17dcfxX15xX3xde16xXdx17723xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX29xX15xX3x10aeaxX24xX3xXcxd8b8xX15xX1xX3xe2b6xX6xX3x15e5exfa57x15979xX15xX3xX27xe2c0xX3xX7xXdxX15xX1xX3x1576dx17325xXdxX3xX4fxXdx166dcxX15xX0x18cd4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6x14e5exXaxX12xXcxX3fxX23xX15x191a8xX3xX17xX3xX15xX71xX24x11ea7xX3x1134dxX17xX2x1339axX17xX17xX58x13e78xd473x18c24xX3xX71xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1axX3xX5xX1exX1fxXexX3x15f94x132b1xXcx11076xX3xX37xX24xX3xXcxX3bxX15xX1xX3xX22xX50xX3xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX15xX3xX27xX48xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX24x165d8xX3xX7xe9b4xX4xX1xX3xX71xX14xX15xX3xX2xX81xX83x1889axef1cxXb6xX3xX4fxedddxX3xX4fxXdxX55xX15xX3xX27xX24xX3xXc5xX1xX43xX3xX6axX43xX3xX5x12ab9xX4xX1xX3xX4fxXdxX55xX15xX3xXexXb9xXdxX3xX4x11a5exX4xX3xX1xX43xX78xX48xX15xd8e3xX3xXcxX1xXb9xX4xX1xX3xX37xX24xX83xX3x120b6x11a83xX4xX3xX37xX24xX83xX3xdf98x163ecxXb6xX3x16708xX43xX78xX29xX15xX83xX3xX97xX71xX1xXdxX3xX109xX43xX44xX15xX83xX3x126fcx154bfxX3x1922exX15xX1xX3xX27xX24xX3xXcxX1xXdbxX3xebe7xX50xX3xX11bxX11cxX3xX11exX15xX1xX18xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xX0xXdxXb6xX71xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX58xX58xXdxX18xX4fxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX27xX15xX58xX15xX10x151d9xX7xX58xX2x12482xX2xX171xX58xX2x14d6exX81xX6axXc4xX2xX1axX17xX176xX81xXc4xXexX81xX176x12214xX17xX5xX1axX18x1647cxXbxX71xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6axXexX1xXf1x17111xX1axX1axXbxX129x18fc3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXf1xX81xX1axX1axXbxX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX71xX6xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1axX3xX5xX43xX23xXexX3xX6axX23xX6xX15xX3xX27xXdxX10xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xX3xX3fxX6xX3xX42xX43xX6xX15xX3xX27xX10xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4fxX6xXdxX3xX4fxXdxX10xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xX0xXdxXb6xX71xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX58xX58xXdxX18xX4fxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX27xX15xX58xX15xX10xX16dxX7xX58xX2xX171xX2xX171xX58xX2xX176xX81xX6axXc4xX2xX1axX17xX176xX81xXc4xXexX2xX17xX81xX17xX5xX2xX18xX188xXbxX71xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6axXexX1xXf1xX19axX1axX1axXbxX129xX19fxX1xX10xXdxX71xX1xXexXf1xX81xX1axX1axXbxX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX71xX6xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1axX3xX5xX43xX23xXexX3xX6axX23xX6xX15xX3xX27xXdxX10xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xX3xX3fxX6xX3xX42xX43xX6xX15xX3xX27xX10xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4fxX6xXdxX3xX4fxXdxX10xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX7dxX6xX5xXdxX71xX15xXf1xX3xX188xX43xX7xXexXdx16b6fxX78xX19fxXaxX12xX94xX95xXcxX97xX3xX1xX43xX78xX48xX15xX3xXcxX1xXb9xX4xX1xX3xX37xX24xX3xX7xXe9xX15xX71xX3xXc5xXdx119a6xX15xX3xX129xX44xX78xX3xX6axe282xX15xX71xX3xX4xX23xX15xX3xX22xX1exXc9xX15xX71xX3xX1xX23xX6xX3xX6ax1496dxX4xX3xX22xX1exXc9xX15xX71xX3xX129xX43xe640xX15xX71xX3xX4fxX50xXdxX3xX4fxXdxX55xX15xX3xXcxX1xXb9xX4xX1xX3xX37xe57cxXdxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xX0xXdxXb6xX71xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX58xX58xXdxX18xX4fxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX27xX15xX58xX15xX10xX16dxX7xX58xX2xX171xX2xX171xX58xX2xX176xX81xX6axXc4xX2xX1axX17xX176xX81xXc4xXexX183xX176xX183xX5xX17xX18xX188xXbxX71xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6axXexX1xXf1xX19axX1axX1axXbxX129xX19fxX1xX10xXdxX71xX1xXexXf1xX81xX1axX1axXbxX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX71xX6xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1axX3xX5xX43xX23xXexX3xX6axX23xX6xX15xX3xX27xXdxX10xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xX3xX3fxX6xX3xX42xX43xX6xX15xX3xX27xX10xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4fxX6xXdxX3xX4fxXdxX10xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX7dxX6xX5xXdxX71xX15xXf1xX3xX4xX10xX15xXexX10xX3fxX19fxXaxX12xX37xX43xX78xX48xX15xX3xX22xX23xX24xX15xX3xX11bxX11cxX3xX11exX15xX1xX3xX1xX43xX78xX3xX22xXfexX15xX71xX3xX71xX14xX15xX3xX19axX1axX1axX3xX94xX95xXcxX97xX3xX5xX24xXb6xX3xX7xXb9xX4xX1xX3xX4fxX50xXdxX3xX4fxXdxX55xX15xX3xX11bxX11cxX3xX109xX43xX44xX15xX83xX3xX11bxX11cxX3xd57exX1x17069xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xX0xXdxXb6xX71xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX58xX58xXdxX18xX4fxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX27xX15xX58xX15xX10xX16dxX7xX58xX2xX171xX2xX171xX58xX2xX176xX81xX6axXc4xX2xX1axX17xX176xX81xXc4xXexX171xX81xX1axX19xX5xX176xX18xX188xXbxX71xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6axXexX1xXf1xX19axX1axX1axXbxX129xX19fxX1xX10xXdxX71xX1xXexXf1xX81xX1axX1axXbxX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX71xX6xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1axX3xX5xX43xX23xXexX3xX6axX23xX6xX15xX3xX27xXdxX10xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xX3xX3fxX6xX3xX42xX43xX6xX15xX3xX27xX10xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4fxX6xXdxX3xX4fxXdxX10xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX7dxX6xX5xXdxX71xX15xXf1xX3xX188xX43xX7xXexXdxX2f3xX78xX19fxXaxX12xX94xX313xX15xX3xX1xXdxX48xX15xX3xXexXb9xXdxX83xX3xX22xX50xX3xX4x13da1xX3xX2xX81xX83xXc4xXc5xXb6xX3xX4fxXc9xX3xX4fxXdxX55xX15xX3xXexX3fxX23xX15xX71xX3xXexX23xX24xX15xX3xXex12a17xX15xX1xX3xX22xX1exX1fxX4xX3xX6axX32exX15xX3xX6axfbcaxXbxX3xX27xX48xX3xX7xXdxX15xX1xX18xX3xX37xX23xXb9xXexX3xX22xXfexX15xX71xX3xX15xX1xecbfxXb6xX3xX71xX5a2xXbxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX129xX44xX78xX3xX6axX31bxX15xX71xX3xXb6x11865xXdxX3xXexX3fxX1exXc9xX15xX71xX3xX4fxX50xXdxX3xX4fxXdxX55xX15xX3xX129xX6xX15xX1xX3xX7dxX3xX7xXb9xX4xX1xX3xX7dxX3xX22xX5cdxXbxX3xX27xX24xX3xX1xX1ex10798xX15xX71xX3x10d8fxX15xX71xX3xXc5xX1xX6xXdxX3xXexX3fxX1ex18669xX15xX71xX3xXb6xe56fxX6xX3xX6axX43xX3xX5xXdbxX4xX1xX3xX4fxXdxX55xX15xX3xX17xX1axX2xX171xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xX0xXdxXb6xX71xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX58xX58xXdxX18xX4fxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX27xX15xX58xX15xX10xX16dxX7xX58xX2xX171xX2xX171xX58xX2xX176xX81xX6axXc4xX2xX1axX17xX176xX81xXc4xXexX81xX17xX183xX19xX5xX81xX18xX188xXbxX71xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6axXexX1xXf1xX19axX1axX1axXbxX129xX19fxX1xX10xXdxX71xX1xXexXf1xX81xX1axX1axXbxX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX71xX6xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1axX3xX5xX43xX23xXexX3xX6axX23xX6xX15xX3xX27xXdxX10xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX10xX15xX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xX3xX3fxX6xX3xX42xX43xX6xX15xX3xX27xX10xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4fxX6xXdxX3xX4fxXdxX10xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6axXexX1xX43xXb6xX4fxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX129xXexX7dxX6xX5xXdxX71xX15xXf1xX3xX188xX43xX7xXexXdxX2f3xX78xX19fxXaxX12xX94xX1exX1fxX4xX3xX4fxXdxX313xXexX83xX3xX22xX44xX78xX3xX5xX24xX3xXb6xXfexXexX3xXexX3fxX23xX15xX71xX3xX15xX1xef64xX15xX71xX3xX1xX23xXb9xXexX3xX22xXfexX15xX71xX3xX4xX1x10f0cxX15xX1xX3xXexX3fxX23xX15xX71xX3xX4xX1xXdxX313xX15xX3xX6axXdbxX4xX1xX3xXex136dfxX15xX1xX3xX15xX71xX43xX78xX48xX15xX3xX1xf67fxX83xX3xX71x14db9xX15xX3xX27x12995xXdxX3xX15xX71xX24xX78xX3x15791xX5fbxXdxX3xXexX3fxX1exXc9xX15xX71xX3xXexX1xX313xX3xX71xXdxX7b3xXdxX3xX7axXc4xX58xX19axX82xX3xX27xX24xX3xX1xX1exX625xX15xX71xX3xX629xX15xX71xX3xXexX43xX14xX15xX3xX5x187d6xX3x133ebxXdxX55xX15xX3xX27xX24xX3xX1xX34dxXdxX3xX22xX34dxX23xX3xX95xXdxX48xXexX3xX97xX6xXb6xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX43xXexX1xX23xX3fxXaxX12xX37xX24xX3xXfdxXdxX15xX1xX0xX58xXbxX12
Hà Linh