Nắng nóng làm thạch rau câu sữa bắp lá dứa, ăn mát cả người
Chỉ vài miếng thạch rau câu sữa bắp thôi là có thể giúp bạn giải nhiệt nhanh chóng mùa này.
fae3x1a97dx1bde1x1c3adx14f71x1c022x1b10dx1522cx18707xX7x1c8ccx16293x12779x1a35fx13e69x18610xX5xfb07xXax1b80fx100a4x18ceex147e9x1592bxX3xX15x1782dxX15xX16xX3xX5x17e6dx1be59xX3xXexX1x14faexX4xX1xX3x1b25axX6x109c7xX3xX4x14c7cxX29xX3xX7x1087dxX6xX3x1830bxX14xXbxX3xX5x13be1xX3x1a22cx10572xX6x15c05xX3x17f97xX15xX3xX1fxX38xXexX3xX4x17348xX3xX15xX16x177d3x15f24xXdxX0xfc45xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16febxX10xX6xX3axXaxX12x1121exX1x186d7xX3x1894cxX1exXdxX3xX1fxXdx19722xX15xX16xX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX3xXexX1x1c268xXdxX3xX5xX1exX3xX4xX19xX3xXexX1x1c581xX3xX16xXdx13319xXbxX3xX33xX23xX15xX3xX16xXdxX47xXdxX3xX15xX1xXdx1161bxXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX19xX15xX16xX3xX1fx18dd8xX6xX3xX15xX1ex11fbax18e8fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111dbx1169axX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10x19f52xXex13b9fxX6xX5xXdxX16xX15x18dc6xX3x1a050xX29xX7xXexXdx1afd2xXbdxfc81xXaxX12xX0xX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX13xX16xX29xXbdx1c4d0xX15xX3xX5xXdxXa8xX29xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX0xX4fxX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX15xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX64xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX3axXdxX7xXbxX5xX6xXbdxXe5xX3xX33xX5xXcfxX4x12bdexXeexX3xX1fxX6xX27xX16xXdxX15xXdfxX5xX10xXecxXexXe5xX3xX6xX29xXexXcfxXeexX3xX1fxX6xX27xX16xXdxX15xXdfxX27xXdxX16xX1xXexXe5xX3xX6xX29xXexXcfxXeexX3x10b92xXdxX3axXexX1xXe5xX3x10a89xX2x15837xXbxXddxXeexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXe5xX3x18a66xX2x17113xXbxXddxXeexXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe5xX4fxX4fxXdxXbexX33xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbexX68xX15xX4fxX15xX10xX189xX7xX4fxX2x13effx16f50xX19fxX4fxX2xX1a1x149c1xX3axX190xX1c9xX2xX1c9xX1c8xX19fxX1a1xXexX19fxX190xX190xX1c9xX5xX2xXbexXe7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xX3dxX3xX3fxX15xX3xX1fxX38xXexX3xX4xX47xX3xX15xX16xX4bxX4cxXdxXaxX3xX189xXdxX3axXexX1xX9xXaxX190xX1a1xX1a1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX1c9xX3xX33xX14xXbxX3xX15xX16xX8axX3xX15xX16x14eb3xXexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xXcex1a351xXexX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX6xX16xX6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX190xX1a1xX1a1xX1fxX5xX3xX7xX30xX6xX3xXexX4bx17000xXdxX3xX15fxX1xX8axX15xX16xX3x129a0xX4bxX4cxX15xX16xX3x13dcfxX1fxX272xXdxX3xX15xX16xX4bxX4cxXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX95xX3xX1fxX29xX6xX3xXex11029xX15xX16xX3xX1xX2a7xXbxX3xX7xX30xX6xX3xX15xX1x14771xX3dxX3xXexX99xXdxX3xX7xX30xX6xX3xX1xXcfxfb6exX4xX3xX4xX47xX3xX1fxX2a7xXexX3xX1xX2a7xXbxX3xX7xX30xX6xX3xXexX4bxX2f1xXdxX3xX2xX5x198bfxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX2xX192xX1a1xX16xX27xX3xX2faxX4bxX4cxX15xX16xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX2xX1a1xX1a1xX16xX27xX3xX7xX30xX6xX3xX2faxX332xX4xX3xX4xX19xX3xX2faxX4bxX4cxX15xX16xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX19fxX1a1xX1a1xX1fxX5xX3xX15xX4bx1bd0cxX4xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX2xX3xX1xX2a7xXbxX3xXbxX1xXcfxX1fxX6xXdxX3xX4xXcfxX15xX3xX33x11f29xX3xX4xX4bxX4cxXdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12x1c349xX2a7xXexX3xX33xX19xX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xX3xX300xX5xX38xX3xX15xX6exXbxX3xXexX1xX2f1xX1fxX34bxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX0xX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX64xX38xX4xX1xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX0xX4fxX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX13xX16xX8axX3xX27x1ab02xX6xX3xX7xX23xX4xX1xX3dxX3xX33xX1exXcfxX3xX5x15a8exXbdxX3xX1xX23xXexX3dxX3xX4xX1xXcfxX3xX68xX1exXcfxX3xX1fxX38xXbdxX3xXddxX6xXbdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXex15875xX3xXexX1xXfdxX1fxX3xX1c9xX1a1xX1a1xX1fxX5xX3xX7xX30xX6xX3xXexX4bxX2f1xXdxX3xX15fxX1xX8axX15xX16xX3xX2faxX4bxX4cxX15xX16xX3xXddxX6xXbdxX3xX15xX1xX29xXbdx104c6xX15xX3xX5xX272xX4xX3x13d98xX29xX6xX3xX27xX2cxXbdxX3dxX3xX7xX6xX29xX3xX15fxX1xXdxX3xX5xX272xX4xX3xXddxXcfxX15xX16xX3xXexXdxX6exXbxX3xXex1501fxX4xX3xX2fax153aaxX3xXbxX1x17a27xX15xX3xX15xX16xX8axX3xX2faxX19xX3xX68xX1exXcfxX3xX1fxX38xXbdxX3xXddxX6xXbdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX560xX3dxX3xXexX1xXfdxX1fxX3xX2xX1a1xX1a1xX1fxX5xX3xX7xX30xX6xX3xXexX4bxX2f1xXdxX3xX68xX1exXcfxX3xXexXdxX6exXbxX3xXexX5b1xX4xX3xXddxX6xXbdxX3xX5xX1exX3xX1fxX6xX15xX16xX3xX27xX6xX3xX5xX272xX4xX3xX5xX542xXbdxX3xXbxX1xX5b9xX15xX3xX15xX4bxX40bxX4xX3dxX3xX7xX6xX29xX3xX15fxX1xXdxX3xXddxX6xXbdxX3xX68xX1exX3xX5xX272xX4xX3xXexX1xX29xX3xX2faxX4bx19e66xX4xX3xXbxX1xX5b9xX15xX3xX15xX4bxX40bxX4xX3xX4xX560xXexX3xX15xX16xX8axX3xX68xX40bxXdxX3xX7xX30xX6xX3xX15fxX1xXcfxX47xX15xX16xX3xX190xX1a1xX1a1xX1fxX5xX3xX300xX15fxX1xXdxX3xX5xX272xX4xX3xX4xX1xXcfxX3xX68xX1exXcfxX3xX27xX2cxXbdxX34bxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX64xX1xXcfxX3xX15xX4bxX40bxX4xX3xX4xX560xXexX3xX15xX16xX8axX3xX5xXfdxX15xX3xX33xX6exXbxX3xX15fxX1xX29xX542xXbdxX3xX2fax16b7exX29xX3dxX3xX2faxX95xX3xX5xX534xX6xX3xX15xX1xX325xX3xX68xX317xX6xX3xX68xX1exX3xX15fxX1xX29xX542xXbdxX3xX5xXdxXfdxX15xX3xXexX5b1xX4xX3xXexX27xX38xX15xX1xX3xX33x16076xX3xX4xX1xX38xXbdxX3xX3axX4bxX40bxXdxX3xX2faxX38xXbdxX3xX15x1871dxXdxX3dxX3xX15fxX1xXdxX3xX16xX5b9xX15xX3xX7xX8axXdxX3xXexX1x1ba69xX3xXexX1xXfdxX1fxX3xX7xX30xX6xX3xX2faxX332xX4xX3xX4xX19xX3xX2faxX4bxX4cxX15xX16xX3dxX3xX15fxX1xX29xX542xXbdxX3xX2faxX6c5xX29xX3xX1xX23xX3xX15xX1xX325xX3xX5xX534xX6xX3xX2faxX6exX15xX3xX15fxX1xXdxX3xX1x1c911xX15xX3xX1xX634xXbxX3xX7xX6c5xX15xX3xX7xXa8xXexX3xXexX1xX714xX3xX33xX14xX4xX3xXddxX29xX560xX15xX16xXbexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12x1aec5xX29xX15xX3xX7xX8axXdxX3xX19fxX1a1xX1a1xX1fxX5xX3xX15xX4bxX40bxX4xX3dxX3xXexX27xX2a7xX15xX3xX2faxX6c5xX29xX3xX2xX1a1xX16xX27xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX68xX40bxXdxX3xX2faxX4bxX4cxX15xX16xX3dxX3xX15xX4bxX40bxX4xX3xX7xX8axXdxX3xX2faxX5b5xX3xXbxX1xX5b9xX15xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX68xX1exXcfxX3xX15fxX1xX29xX542xXbdxX3xX2faxX6c5xX29xX3xX68xX1exX3xXexX1xXfdxX1fxX3xX1c9xX192xX1a1xX1fxX5xX3xX7xX30xX6xX3xXexX4bxX2f1xXdxX3xXexX27xX2a7xX15xX3xXbxX1xXcfxX1fxX6xXdxX3xX4xXcfxX15xX3xX33xX451xX3xX4xX4bxX4cxXdxX3xX68xX1exXcfxX3xX300xX3xX4xX38xX4xX3xX33xX23xX15xX3xX4xX1xXcfxX3xXbxX1xXcfxX3xX1fxX6xXdxX3xX4xXcfxX15xX3xX33xX451xX3xX4xX4bxX4cxXdxX3xX68xX1exXcfxX3xX15xX702xXdxX3dxX3xX2faxX5b5xX3xX4xX1xX99xXexX3xX7xX30xX6xX3xXexX4bxX2f1xXdxX3xX68xX1exXcfxX3dxX3xX2faxX38xX15xX1xX3xX4xX1xXcfxX3xXexX6xX15xX3xXbxX1xXcfxX3xX1fxX6xXdxX3xX27xX702xXdxX3xX5xX272xX4xX3xX591xX29xX6xX3xX27xX2cxXbdxX34bxX3xX2faxX634xXdxX3xX4xX1xXcfxX3xX7xX8axXdxX3xX5xX23xXdxX3xXexX1xX714xX3xX2faxX5b5xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX68xX1exXcfxX3xX1xX74bxX15xX3xX1xX634xXbxX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX3xX68xX317xX6xX3xX15xX542xX29xX3xXddxXcfxX15xX16xX3xX15fxX1xX29xX542xXbdxX3xXexX1x15296xXexX3xX2faxX6c5xX29xX3xX2faxX8d8xXbdxX3xX68xX29xX15xX16xX3xX2faxX95xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX1fxX2a7xXexX3xX33xXfdxX15xXbexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX15xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX64xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX3axXdxX7xXbxX5xX6xXbdxXe5xX3xX33xX5xXcfxX4xX15fxXeexX3xX1fxX6xX27xX16xXdxX15xXdfxX5xX10xXecxXexXe5xX3xX6xX29xXexXcfxXeexX3xX1fxX6xX27xX16xXdxX15xXdfxX27xXdxX16xX1xXexXe5xX3xX6xX29xXexXcfxXeexX3xX189xXdxX3axXexX1xXe5xX3xX190xX2xX192xXbxXddxXeexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXe5xX3x116cexX978xX192xXbxXddxXeexXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe5xX4fxX4fxXdxXbexX33xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbexX68xX15xX4fxX15xX10xX189xX7xX4fxX2xX1c8xX1c9xX19fxX4fxX2xX1a1xX1cexX3axX190xX1c9xX2xX1c9xX1c8xX19fxX1a1xXexX19fxX19fxX1c9xX5xX1c9xXbexXe7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xX3dxX3xX3fxX15xX3xX1fxX38xXexX3xX4xX47xX3xX15xX16xX4bxX4cxXdxXaxX3xX189xXdxX3axXexX1xX9xXaxX190xX1a1xX1a1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX0xX10xX1fxX12xX79axX6exX15xX3xXbxX1xX5b9xX15xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xXe5xX0xX4fxX10xX1fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12x17e21xX38xX3xX3axX3bxX6xX3xXddxX6xXbdxX3xX68xX40bxXdxX3xX4xX1xX99xXexX3xX15xX4bxX40bxX4xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX27xX702xXdxX3xX4xX1xXcfxX3xX591xX29xX6xX3xX27xX2cxXbdxX3xX5xX272xX4xX3xX5xX542xXbdxX3xX15xX4bxX40bxX4xX3xX4xX560xXexX3xXexX1xX8d8xXexX3xX2faxX8d8xX1fxX3xX2faxX332xX4xXbexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX64xX1xXcfxX3xX2xX5xX3xX68xX1exXcfxX3xX15xX702xXdxX3xX4xXb8xX15xX16xX3xX1c9xX1a1xX1a1xX16xX27xX3xX2faxX4bxX4cxX15xX16xX3dxX3xX15xX4bxX40bxX4xX3xX7xX8axXdxX3xXexX1xX714xX3xX2faxX5b5xX3xX2xX1a1xX16xX27xX3xX33xX2a7xXexX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX6xX16xX6xX3xX68xX1exXcfxX3xX15fxX1xX29xX542xXbdxX3xX2faxX6c5xX29xXbexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX64xX1xX29x17548xX15xX3xX33xX6f1xX3xX15fxX1xX29xX2cxX15xX3xX2faxX5b5xX3xX300xX15xXfdxX15xX3xX2faxX95xX3xX15fxX1xX29xX8axX15xX3xX68xX1exXcfxX3xX15xX16xX3fxX15xX3xX1fxX38xXexX3xXex14f4dxX3xX5xX23xX15xX1xX3xXexX27xX4bxX40bxX4xX3xX1c9xX1xX34bxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX79axX5b5xX3xXexX317xX15xX16xX3xX5xX40bxXbxX3xX1fxX2a7xXexX3dxX3xX27xXdxXfdxX15xX16xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xX3xX2faxX5b5xX3xX2faxX6exX15xX3xX2faxX2cxX29xX3xXexX27xX2a7xX15xX3xX16xXdxX30xX6xX3xXbxX1xX5b9xX15xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xXexX27xX14xX15xX16xX3xX68xX40bxXdxX3xX4xX1xX99xXexX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xX3xX4xX1xX3bxX3xX15fxX1xX8axX15xX16xX3xX15xX542xX29xX3xX4xXb8xX15xX16xX3xX5xX29xX8axX15xX3xX1fxX2a7xXexX3xXexX1xX95xX3xX68xX714xX3xX15xX1xXdxXa8xXexX3xX15xX19xX15xX16xX3xX7x19612xX3xX5xX1exX1fxX3xX1fxX542xXexX3xX1fxX1exX29xX3xXddxX6xX15xX1xX3xX4xXbc3xX6xX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xXbexX3xX64xX3bxX3xX2faxX5b5xX3xXddxX10xX15xX3xX15fxXc92xX3xX5xX40bxXbxX3xX15xX272xX3xX5xX40bxXbxX3xX15fxXdxX6xX3dxX3xX7xX4cxX3xX68xX1exXcfxX3xXexX1xX542xXbdxX3xX33xX14xXexX3xX2faxX5b9xX29xX3xX2faxX8axX15xX16xX3xX4xX38xX4xX3xX33xX23xX15xX3xX3axXb8xX15xX16xX3xXexX3fxX1fxX3xX15xX1xX272xX15xX3xXddxXdxXfdxX15xX3xX68xX1exXcfxX3xX5xX40bxXbxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX27xX702xXdxX3xX2faxX5b5xX3xXexXdxX6exXbxX3xX5xX40bxXbxX3xXexXdxX6exXbxX3xXexX1xX10xXcfxX3xX15xX1x12718xX1fxX3xX4xX1xXcfxX3xX5xX40bxXbxX3xX7xX6xX29xX3xX33xX38xX1fxX3xX4xX1xX332xXexX3xX68xX1exXcfxX3xX5xX40bxXbxX3xXexX27xX4bxX40bxX4xX3xX15fxX1xX8axX15xX16xX3xX33xX6f1xX3xXexX38xX4xX1xX3xX7xX6xX29xX3xX15fxX1xXdxX3xX2faxX8axX15xX16xX3dxX3xX68xX1exX3xX5xX40bxXbxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX7xX6xX29xX3xXbxX1xX47xXdxX3xXexX1xX8d8xXexX3xX15xX19xX15xX16xXbexX3xX64xX3bxX3xX2faxX5b5xX3xX15xX1xX4bxX3xX68xX8d8xXbdxX3xX4xX1xXcfxX3xX2faxX6exX15xX3xX1xX6exXexXbexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xX64xX1xX99xX3x15e35xXe5xX3xX1fxX272xXdxX3xX15xX16xX4bxX4cxXdxX3xX5xX29xX8axX15xX3xX16xXdxX30xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX702xXdxX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX2faxX4bxX634xX4xX3xX542xX1fxX3xX15xX19xX15xX16xX3xX2faxX95xX3xXexX27xX38xX15xX1xX3xX33xX6f1xX3xX2faxX8axX15xX16xX3xX5xX23xXdxX3dxX15xX1xX4bxX15xX16xX3xX4x10356xX15xX16xX3xX5xX29xX8axX15xX3xX4xX1xX99xX3xXddfxX3xX5xX534xX6xX3xXexX27xXcfxX15xX16xX3xX591xX29xX38xX3xXexX27xX714xX15xX1xX3xX15xX542xX29xX3xX68xX714xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX2faxX29xX15xX3xX5xX2cxX29xX3xX15xX1xX542xXexX3xX5xX1exX3xXbxX1xX5b9xX15xX3xXecxX5xX6xX15xX3xX15xX16xX8axX3xX4xX19xX3xXbxX1xX8axX3xX1fxX6xXdxX3xX27xX542xXexX3xX3axX58axX3xX4xX1xX38xXbdxX3x185a8xX3xXbxX1xX5b9xX15xX3xX2faxX38xXbdxX3xX15xX702xXdxXbexX3x1266cxX1exX3xX591xX29xX38xX3xXexX27xX714xX15xX1xX3xX2faxX5b5xX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xXbxX1xX47xXdxX3xXexX1xX8d8xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexX6xXbdxXbexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX3axXbdxX3xXbxX64xX10xX15xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axXexX1xX29xX1fxX33xX3xX3axX1xXdxX3axX10xX3xXdxX64xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX189xXdxX3axXexX1xXe5xX3xX190xX2xX192xXbxXddxXeexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXe5xX3xX19fxX2xX1a1xXbxXddxXeexX3xX3axXdxX7xXbxX5xX6xXbdxXe5xX3xX33xX5xXcfxX4xX15fxXeexX3xX1fxX6xX27xX16xXdxX15xXdfxX5xX10xXecxXexXe5xX3xX6xX29xXexXcfxXeexX3xX1fxX6xX27xX16xXdxX15xXdfxX27xXdxX16xX1xXexXe5xX3xX6xX29xXexXcfxXeexXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe5xX4fxX4fxXdxXbexX33xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbexX68xX15xX4fxX15xX10xX189xX7xX4fxX2xX1c8xX1c9xX19fxX4fxX2xX1a1xX1cexX3axX190xX1c9xX2xX1c9xX1cexX19fxX978xXexX1cexX2xX2xX5x15f4fxXdfxX1c9xX1cexX1a1xX192xX1cexX1cexX1c8xX1cexX1c8xX1a1xX19fxX1cexX1c9xX192xX192xX978xX978xX1a1xX2xX1a1xXbexXe7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xX3dxX3xX3fxX15xX3xX1fxX38xXexX3xX4xX47xX3xX15xX16xX4bxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX3axXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX27xX10xX5xX6xXexX10xX3axXaxX12xX0xX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXfdxX15xX3xX591xX29xX6xX15xXe5xX0xX4fxX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXdfxXexX1xX29xX1fxX33xXdfxX6xX15xX3axXdfxX7xX6xXbxXcfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xX4xX1x16dc8xX3xX7xX4bxX2f1xX15xX16xX3xX7xX6xX3xX1xX23xXexX3xX5x1ad43xX29xX3xX16xXdxX451xX15xX3xX7xX5b9xX15xX3xX7xX8d8xXexX3xfdacxX16xXdxX47xXdxX3xX15xX1xXdxXa8xXex1a67axX3xXexX3bxX4xX3xXexX1xX714xXaxX3xX1xX27xX10xXecxX9xXaxX4fxX1fxX10xXdfxX33xX10xX4fxX15xX6xX15xX16xXdfxX15xXcfxX15xX16xXdfxX5xX6xX1fxXdfxX4xX1xX10xXdfxX7xX29xXcfxX15xX16xXdfxX7xX6xXdfxX1xX6xXexXdfxX5xX29xX29xXdfxX16xXdxXcfxX15xXdfxX7xX6xX15xXdfxX7xX6xXexXdfxX16xXdxX6xXdxXdfxX15xX1xXdxX10xXexXdfxXexX29xX4xXdfxXexX1xXdxX4fxX2xXf9fxX19fxX2xX978xX1cexXbexX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4fxX1fxX10xX3axXdxX6xX4fxX2xX1c9xX1a1xX4fxX15xX10xX189xX7xX4fxX2xX1c8xX1c9xX978xX4fxX2xX1a1xX1cexX3axX978xX2xX19fxX192xX1cexX1a1xX192xXexX2xX190xX978xX2xX5xX190xXdfxX190xX1c9xX2xX1c9xX1c8xX978xX1c9xX19fxX2xX1c9xX1c9xX2xX978xX1c8xXf9fxX1c8xX1c8xX1cexX1a1xX2xXbexXe7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xX3dxX3xX3fxX15xX3xX1fxX38xXexX3xX4xX47xX3xX15xX16xX4bxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX3axXdxX68xX12xX0xX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xX4xX1xX1077xX3xX7xX4bxX2f1xX15xX16xX3xX7xX6xX3xX1xX23xXexX3xX5xX1087xX29xX3xX16xXdxX451xX15xX3xX7xX5b9xX15xX3xX7xX8d8xXexX3xX1097xX16xXdxX47xXdxX3xX15xX1xXdxXa8xXexX10a2xX3xXexX3bxX4xX3xXexX1xX714xXaxX3xX1xX27xX10xXecxX9xXaxX4fxX1fxX10xXdfxX33xX10xX4fxX15xX6xX15xX16xXdfxX15xXcfxX15xX16xXdfxX5xX6xX1fxXdfxX4xX1xX10xXdfxX7xX29xXcfxX15xX16xXdfxX7xX6xXdfxX1xX6xXexXdfxX5xX29xX29xXdfxX16xXdxXcfxX15xXdfxX7xX6xX15xXdfxX7xX6xXexXdfxX16xXdxX6xXdxXdfxX15xX1xXdxX10xXexXdfxXexX29xX4xXdfxXexX1xXdxX4fxX2xXf9fxX19fxX2xX978xX1cexXbexX1xXexX1fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xX4xX1xX1077xX3xX7xX4bxX2f1xX15xX16xX3xX7xX6xX3xX1xX23xXexX3xX5xX1087xX29xX3xX16xXdxX451xX15xX3xX7xX5b9xX15xX3xX7xX8d8xXexX3xX1097xX16xXdxX47xXdxX3xX15xX1xXdxXa8xXexX10a2xX3xXexX3bxX4xX3xXexX1xX714xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX489xX19xX15xX3xX4xX1xX1077xX3xX7xX4bxX2f1xX15xX16xX3xX7xX6xX3xX1xX23xXexX3xX5xX1087xX29xX3xX15fxX1xX8axX15xX16xX3xX4xX1xX66xX3xX15xX16xX272xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX1fxX1exX3xX4xX451xX15xX3xX16xXdxX451xX15xX3xX7xX5b9xX15xX3xX7xX8d8xXexX3xX15fxX1xXdxX6exX15xX3xX33x1715exX3xX15xX1exXcfxX3xX4xXe2exX15xX16xX3xXexX1x1535exX4xX1xX3xX1fxXfdxXbexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX3axXdxX68xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX16xX1exXbdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX2faxX8d8xX29xX3xXddxX6xX15xX1xX3xX1fxX38xXexX3xX5xX23xX15xX1xX3dxX3xX33xX1300xX3xX33xXdxX6exX15xX16xX3xX3fxX15xX3xX4xXe2exX15xX16xX3xX1fxXfdxX3xXexX130dxXexXaxX3xX1xX27xX10xXecxX9xXaxX4fxX1fxX10xXdfxX33xX10xX4fxX15xX16xX6xXbdxXdfxX15xX6xX15xX16xXdfxX5xX6xX1fxXdfxXexX1xX6xX4xX1xXdfxX3axX6xX29xXdfxXddxX6xX15xX1xXdfxX1fxX6xXexXdfxX5xX6xX15xX1xXdfxX33xX10xXdfxX33xXdxX10xX15xX16xXdfxX6xX15xXdfxX4xX29xX15xX16xXdfxX1fxX10xXdfxXexXdxXexX4fxX2xXf9fxX978xX1c8xX190xX2xXbexX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4fxX1fxX10xX3axXdxX6xX4fxX2xX1c9xX1a1xX4fxX15xX10xX189xX7xX4fxX2xX1c8xX1c9xX1c9xX4fxX2xX1a1xX1cexX3axX190xX1c9xX2xX1c9xX190xX1c9xXf9fxXexX978xX1cexX1cexX1c9xX5xX1c8xXdfxX19fxX1c9xX190xXf9fxXf9fxX1a1xX19fxX19fxXdfxX192xX978xX192xX1c9xX2xX192xX1a1xX192xX190xX1c8xX1c9xXbexXe7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xX3dxX3xX3fxX15xX3xX1fxX38xXexX3xX4xX47xX3xX15xX16xX4bxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX3axXdxX68xX12xX0xX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX16xX1exXbdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX2faxX8d8xX29xX3xXddxX6xX15xX1xX3xX1fxX38xXexX3xX5xX23xX15xX1xX3dxX3xX33xX1300xX3xX33xXdxX6exX15xX16xX3xX3fxX15xX3xX4xXe2exX15xX16xX3xX1fxXfdxX3xXexX130dxXexXaxX3xX1xX27xX10xXecxX9xXaxX4fxX1fxX10xXdfxX33xX10xX4fxX15xX16xX6xXbdxXdfxX15xX6xX15xX16xXdfxX5xX6xX1fxXdfxXexX1xX6xX4xX1xXdfxX3axX6xX29xXdfxXddxX6xX15xX1xXdfxX1fxX6xXexXdfxX5xX6xX15xX1xXdfxX33xX10xXdfxX33xXdxX10xX15xX16xXdfxX6xX15xXdfxX4xX29xX15xX16xXdfxX1fxX10xXdfxXexXdxXexX4fxX2xXf9fxX978xX1c8xX190xX2xXbexX1xXexX1fxXaxX12xX13xX16xX1exXbdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX2faxX8d8xX29xX3xXddxX6xX15xX1xX3xX1fxX38xXexX3xX5xX23xX15xX1xX3dxX3xX33xX1300xX3xX33xXdxX6exX15xX16xX3xX3fxX15xX3xX4xXe2exX15xX16xX3xX1fxXfdxX3xXexX130dxXexX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xXcxX1xX23xX4xX1xX3xX2faxX8d8xX29xX3xXddxX6xX15xX1xX3xX33xX5b5xX3xX3axX4bx1b477xX15xX16xX3dxX3xX33xXb8xXdxX3xX33xXb8xXdxX3xX68xX6f1xX3xX3axX317xX6xX3dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xXexX1xX1087xX4xX3xX1xXdxXa8xX15xX3xX5xX23xXdxX3xX27xX542xXexX3xX2faxX2f1xX15xX3xX16xXdxX47xX15xXbexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX3axXdxX68xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX1a1xX3xXbxX1xX99xXexX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX5xX38xX3xX15xX6exXbxX3xX68xX1exX3xX7xX30xX6xX3xXexX4bxX2f1xXdxX3xX16xXdxX451xX15xX3xX15xX16xXcfxX15xX3xX1fxX38xXexX3xX5xX6f1xX1fxXaxX3xX1xX27xX10xXecxX9xXaxX4fxX1fxX10xXdfxX33xX10xX4fxX2xX1a1xXdfxXbxX1xX29xXexXdfxX5xX6xX1fxXdfxXexX1xX6xX4xX1xXdfxX5xX6xXdfxX15xX10xXbxXdfxX68xX6xXdfxX7xX29xX6xXdfxXexX29xXcfxXdxXdfxX16xXdxXcfxX15xXdfxX15xX16xXcfxX15xXdfxX1fxX6xXexXdfxX5xXdxX1fxX4fxX2xXf9fxX978xX190xX190xX1c8xXbexX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4fxX1fxX10xX3axXdxX6xX4fxX2xX1c9xX1a1xX4fxX15xX10xX189xX7xX4fxX2xX1c8xX1c9xX1c9xX4fxX2xX978xX19fxX3axX2xX2xX1c9xX978xX1cexX1a1xX190xXexX1cexXf9fxX1cexXf9fxX1c8xX5xX1a1xXbexXe7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xX3dxX3xX3fxX15xX3xX1fxX38xXexX3xX4xX47xX3xX15xX16xX4bxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX3axXdxX68xX12xX0xX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX1a1xX3xXbxX1xX99xXexX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX5xX38xX3xX15xX6exXbxX3xX68xX1exX3xX7xX30xX6xX3xXexX4bxX2f1xXdxX3xX16xXdxX451xX15xX3xX15xX16xXcfxX15xX3xX1fxX38xXexX3xX5xX6f1xX1fxXaxX3xX1xX27xX10xXecxX9xXaxX4fxX1fxX10xXdfxX33xX10xX4fxX2xX1a1xXdfxXbxX1xX29xXexXdfxX5xX6xX1fxXdfxXexX1xX6xX4xX1xXdfxX5xX6xXdfxX15xX10xXbxXdfxX68xX6xXdfxX7xX29xX6xXdfxXexX29xXcfxXdxXdfxX16xXdxXcfxX15xXdfxX15xX16xXcfxX15xXdfxX1fxX6xXexXdfxX5xXdxX1fxX4fxX2xXf9fxX978xX190xX190xX1c8xXbexX1xXexX1fxXaxX12xX2xX1a1xX3xXbxX1xX99xXexX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX5xX38xX3xX15xX6exXbxX3xX68xX1exX3xX7xX30xX6xX3xXexX4bxX2f1xXdxX3xX16xXdxX451xX15xX3xX15xX16xXcfxX15xX3xX1fxX38xXexX3xX5xX6f1xX1fxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX489xXdxX6exX15xX16xX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX16xXdxX451xX15xX3dxX3xXexX1xX2f1xX1fxX3xX1fxXb8xXdxX3xX5xX38xX3xX15xX6exXbxX3xX68xX1exX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX7xX30xX6xX3xX4xX19xX3xX1fxXb8xXdxX3xXexX1xX2f1xX1fxX3xX15xX1x17994xX3xX68xX1exX3xX33xX10xXcfxX3xX33xX1300xXcfxX3xX4xXbc3xX6xX3xX7xX30xX6xX3xXexX4bxX2f1xXdxX3dxX3xX33xX23xX15xX3xX4xX19xX3xXexX1xX95xX3xX5xX1exX1fxX3xX15fxX1xXdxX3xX15xX1xX1exX3xX4xX19xX3xX15fxX1xX38xX4xX1xX3xX1xX6xXbdxX3xXexXdxXa8xX4xX3xX15xX1xX1exX3dxX3xX4xX1xX14xX4xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX1fxX272xXdxX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX68xXdxXfdxX15xX3xXexX27xXcfxX15xX16xX3xX15xX1xX1exX3xX33xX23xX15xX3xX7xXc92xX3xX27xX542xXexX3xXexX1xX130dxX4xX1xX3xX2faxX542xXbdxXbexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX3axXdxX68xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3dxX3xX5xX1exX1fxX3xX4xX1xX1077xX3xX1xX23xXexX3xX5xX1087xX29xX3xXexX317xX3xX591xX29xX47xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xXcfxX15xX16xX3xX16xXdxX451xX15xX3xX3axX6xXdxX3xX16xXdxX47xXdxX3xX15xX1xXdxXa8xXexXaxX3xX1xX27xX10xXecxX9xXaxX4fxX1fxX10xXdfxX33xX10xX4fxX15xX6xX15xX16xXdfxX15xXcfxX15xX16xXdfxX5xX6xX1fxXdfxX4xX1xX10xXdfxX1xX6xXexXdfxX5xX29xX29xXdfxXexX29xXdfxX591xX29xX6xXdfxXexX1xX6xX15xX1xXdfxX5xXcfxX15xX16xXdfxX16xXdxXcfxX15xXdfxX3axX6xXdxXdfxX16xXdxX6xXdxXdfxX15xX1xXdxX10xXexX4fxX2xXf9fxX978xX1c9xXf9fxX2xXbexX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4fxX1fxX10xX3axXdxX6xX4fxX2xX1c9xX1a1xX4fxX15xX10xX189xX7xX4fxX2xX1c8xX1c9xX1a1xX4fxX2xX1a1xX1cexX3axX1a1xX2xX19fxX1c9xX1c8xX1c9xX192xXexX978xX1cexX190xX978xX1cexX5xX1a1xXbexXe7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX5xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX4xX1xX3xX27xX6xX29xX3xX4xX2cxX29xX3xX7xX30xX6xX3xX33xX14xXbxX3xX5xX38xX3xX3axX3bxX6xX3dxX3xX3fxX15xX3xX1fxX38xXexX3xX4xX47xX3xX15xX16xX4bxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX3axXdxX68xX12xX0xX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3dxX3xX5xX1exX1fxX3xX4xX1xX1077xX3xX1xX23xXexX3xX5xX1087xX29xX3xXexX317xX3xX591xX29xX47xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xXcfxX15xX16xX3xX16xXdxX451xX15xX3xX3axX6xXdxX3xX16xXdxX47xXdxX3xX15xX1xXdxXa8xXexXaxX3xX1xX27xX10xXecxX9xXaxX4fxX1fxX10xXdfxX33xX10xX4fxX15xX6xX15xX16xXdfxX15xXcfxX15xX16xXdfxX5xX6xX1fxXdfxX4xX1xX10xXdfxX1xX6xXexXdfxX5xX29xX29xXdfxXexX29xXdfxX591xX29xX6xXdfxXexX1xX6xX15xX1xXdfxX5xXcfxX15xX16xXdfxX16xXdxXcfxX15xXdfxX3axX6xXdxXdfxX16xXdxX6xXdxXdfxX15xX1xXdxX10xXexX4fxX2xXf9fxX978xX1c9xXf9fxX2xXbexX1xXexX1fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3dxX3xX5xX1exX1fxX3xX4xX1xX1077xX3xX1xX23xXexX3xX5xX1087xX29xX3xXexX317xX3xX591xX29xX47xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xXcfxX15xX16xX3xX16xXdxX451xX15xX3xX3axX6xXdxX3xX16xXdxX47xXdxX3xX15xX1xXdxXa8xXexX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX27xXcfxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX64xX1xX1077xX3xX1xX23xXexX3xX5xX1087xX29xX3xX15xX1xX714xX15xX3xX15xX16xXcfxX15xX3xX1fxX14xXexX3dxX3xX3fxX15xX3xX2fax195e4xX3xXexX1xX1077xX1fxXbexX3xX64xX38xX4xX1xX3xX5xX1exX1fxX3xX1xXcfxX1exX15xX3xXexXcfxX1exX15xX3xX1fxX40bxXdxX3xX5xX23xX3xX68xX1exX3xX15xX16xXcfxX15xX3xX5xX14xX1fxX3xX15xX1xX1300xXbexX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX3axXdxX68xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX29xX5xX12xX0xX3axXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX4fxX3axXdxX68xX12xX0xX4fxX3axXdxX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10911xXcfxX29xX27xX4xX10xXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX16xX15xXe5xX3xXe7xX29xX7xXexXdxXecxXbdxXeexXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xX10xX1fxX3axX10xXbxXbexX68xX15xX0xX4fxXbxX12