45 tháng tù giam tù giam cho kẻ chém hai anh em cùng xóm ở Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Sau khi uống rượu, nhớ tới chuyện cũ, Lê Phúc Ngọc (SN 1998) ở thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã chém 2 anh em ruột ở cùng xóm trọng thương.
dbe3x12d43x152a6x1699exeba7x140efx12b0ax13cbex11025xX7xed3bx14436x14739x108ccx16d1cx167c3xX5x14c16xXax1166dx15408x15b50xX3xXexX1x16b02x11a39x12f82xX3xXexf400xX3xX1axXdxX6x15ea5xX3xXexX1dxX3xX1axXdxX6xX22xX3xX4xX1xe6f9xX3x13ef9xe4ccxX3xX4xX1x1251exX22xX3xX1xX6xXdxX3xX6xX19xX1xX3xX10xX22xX3xX4xX1dxX19xX1axX3x145dfx15586xX22xX3xe2dbxX3x16115xf4eexX3x13008xX19xX1xX0x13fabxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx102f0xX10xX6xdbe5xXaxX12x110cbxX6x14335xX3xX30xX1xXdxX3xX6cx1626cxX19xX1axX3x1000cx14f18xec45xX6cx13735xX3xX19xX1x1072dxX3xXexX7fxXdxX3xX4xX1xX6cx16b68x15b09xX19xX3xX4x13e00xX7bxX3xe88axe720xX3x131cbxX1x1661axX4xX3x10ad1xX1axe29dxX4xX3x114a7xX6axX98xX3xX2x15b66xXa2x16661x129c1xX3xX4cxX3xXexX1x12a12xX19xX3xX6ax1601exX19xX3xf016xe761xX19xX1xX3x11adexX7bxX3xX48x131a5xX3xX4exX4fxX3xX6axXafxX19xX3xX9dxX1xX6cxX88xX89xX19xX3xX4exX4fxX3xX51xX19xX1xX7bxX3xX64x1236fxX3xXcx166c5xX19xX1xXa5xX3xe269xXbbxX3xX4xX1xX35xX22xX3xXb7xX3xX6xX19xX1xX3xX10xX22xX3xX77xX6cxfcc5xXexX3xX4cxX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX48xX49xX22xX3xXexX77xX9axX19xX1axX3xXexX1xX78xXafxX19xX1ax11892xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX2exX67xX88xXaxX12xX0xXdxX22xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx13cacxX10xX19xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXax13be1xXdxX67xXexX1x140d9xX3xf544xX2xX14xXbxX48x13ad4xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX140xX3xX13xX2x14329xXbxX48xX147xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX140xX55xX55xXdxX109x11c25xX6xX2exX1xX6xXexXdxX19xX1xX109x16db1xX19xX55xX19xX10xX13bxX7xX55xXb7xX153xX13xX142xX55xX142xe066xX67xX13xX2x13594xX17fxX14xX13xXa4xXexXa2xX17fxX2xX2xX183xX5xX153xX109x16a80xXbxX1ax17020xX77xX9xXa2xX14xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX1axXdxX6xX22xX3xXexX1dxX3xX1axXdxX6xX22xX3xX4xX1xX2exX3xX30xX31xX3xX4xX1xX35xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX6xX19xX1xX3xX10xX22xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX48xX49xX22xX3xX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX19xX1xXaxX3xX13bxXdxX67xXexX1xX9xXaxX142xX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX13xX2xX153xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX2exX19xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexfdc3xX6xX5xXdxX1axX19xX140xX3xX4xX10xX19xXexX10xX77xX147xXaxX12xX90xX91xX3xX93xX1xX95xX4xX3xX98xX1axX9axX4xX3xXexdf65xXdxX3xXbxX1xXdxX91xX19xX3xX48xX35xXexX3xX48x160f5xX3xX4xX1xXdx13a02xX6cxX3xX19xX6xX88xX3xX9dxX2xXa2xX55xX2xX2xXa5xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX2exX67xX88xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX4xX18xX2exX3xXexX77xX241xX19xX1axX7bxX3xX4xX1xXdxX254xX6cxX3xXb7xXb7xX55xX2xXb7xX55xXb7xX153xX2xXa2xX7bxX3xX98xX1axX9axX4xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX171xX7fxXdxX3xX22xXefxXexX3xX7xX73xX3xX19xX1axX78x1470exXdxX3xXexX77xX2exX19xX1axX3xX48xXbbxX3xX19xX1axe425xXdxX3xX6cxX73xX19xX1axX3xX77xX78xX79xX6cxX3xXexX241xXdxX3xX19xX1xXd4xX3xX167xXd4xX3xX98xX1axX6cxX88x12d76xX19xX3xXcxX1x15b7exX3xX64xX2bfxX19xX1axX3xX90xX6xX22xX3xX4cxX3xX48xX49xX22xX3xX6axXafxX19xX3xXb2xXb3xX19xX1xX3xXb7xX7bxX3xX48xXbbxX3xX4exX4fxX3xX6axXafxX19xX109xX3xX6axX6xX6cxX3xXdcxX49xX7bxX3xX6xX19xX1xX3xX98xX1axX6cxX88xX2dbxX19xX3xX64xe3baxXdxX3xX90x15a52xX3xX22xX2b1xXdxX3xX98xX1axX9axX4xX3xX171xXd4xX3xX19xX1x11547xX19xX1axX3xX19xX1axX78xX2b1xXdxX3xX6cxX73xX19xX1axX3xX77xX78xX79xX6cxX3xX4cxX3xX19xX1xXd4xX3xX167xXd4xX3xX64xX2bfxX19xX1axX3xX7xX6xX19xX1axX3xX19xX1xXd4xX3xX6cxX73xX19xX1axX3xX77xX78xX79xX6cxX3xXexXdxff04xXbxX109xX3xX90xX95xX4xX3xX19xXd4xX88xX3xXexX241xXdxX3xX19xX1xXd4xX3xX90xX320xX3xX4xX49xX3xX6xX19xX1xX3xX98xX1axX6cxX88xX2dbxX19xX3x1129ex119d4xX19xX3x1457cxX241xX2exX3xX9dxX6axX98xX3xX2xXa2xXa4xX183xX3xX222xX3xX10xX22xX3xXexX77xX6xXdxX3xX4x12ecfxX6xX3xX90xX320xXa5xX3xX171xXd4xX3xX22xXefxXexX3xX7xX73xX3xX19xX1axX78xX2b1xXdxX3xX30xX1xX18xX4xX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX2exX67xX88xXaxX12xe172xX367xX19xX3xX19xX1xXd4xX3xX6xX19xX1xX3xX90xX320xX7bxX3xX7xX6xX6cxX3xX30xX1xXdxX3xX19xX1axX2bfxXdxX3xX6cxX73xX19xX1axX3xXdcxX78xX79xX4xX3xXb7xX3xX4xX1xX35xX19xX3xX77xX78xX79xX6cxX7bxX3xX98xX1axX9axX4xX3xX1axX9axXdxX3xX6xX19xX1xX3xX98xX1axX6cxX88xX2dbxX19xX3xX38cxX38dxX19xX3xX390xX241xX2exX3xX77xX6xX3xXbxX1xfcf7xX6xX3xX19xX1axX2exXd4xXdxX3xX19xX1ax14a52xX3xX19xX1xXd4xX3xX6xX19xX1xX3xX90xX320xX3xXdcx13676xX3xX19xX49xXdxX3xX4xX1xX6cxX88xX89xX19xX3xX9dxX171xXb3xX3xXexX77xX78xX7fxX4xX3xXdcxed38xX88xX3xX98xX1axX9axX4xX3xX4xX49xX3xX19xX1axX1xX10xX3xXexX1xXabxX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX390xX241xX2exX3xX171xXd4xX3xX167xX73xX3xX98xX1axX9axX4xX3xX4xX49xX3xX48xX42exX4xX1xX3xX22xX42exX4xX1xX3xX171xX7fxXdxX3xX19xX1xX6xX6cxXa5xX109xX3xX4exX1xXdxX3xX6xX19xX1xX3xX390xX241xX2exX3xXdcxXdxX3xX77xX6xX3xXexX1xXb3xX3xX98xX1axX9axX4xX3xX88xX91xX6cxX3xX4x162afxX6cxX3xX390xX241xX2exX3xXbxX1xX31cxXdxX3xX7xX6xX19xX1axX3xX48xXdxX19xX3xX5x169f3xXdxX3xX167xX73xX3xX4xX3a8xX6xX3xX98xX1axX9axX4xX7bxX3xX19xX1xX78xX19xX1axX3xX6xX19xX1xX3xX390xX241xX2exX3xX30xX1xXabxX19xX1axX3xXdcxX2bfxX19xX1axX3xX320xX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX2exX67xX88xXaxX12xXb2x11a46xX4xX3xXex15fc1xX4xX7bxX3xX98xX1axX9axX4xX3xX171xX254xX3xX19xX1xXd4xX3xX5x15f15xX88xX3xX4xX2exX19xX3xX67xX6xX2exX3x12f86xX6cxX6xX88xX3xX5xX241xXdxX3xX19xX1xXd4xX3xX6xX19xX1xX3xX90xX320xX3xXexXb3xX22xX3xX390xX241xX2exX109xX3xX98xX1axX9axX4xX3xXexXdxX367xXbxX3xXex145c2xX4xX3xX88xX91xX6cxX3xX4xX4c0xX6cxX3xX390xX241xX2exX3xX7xX6xX19xX1axX3xX48xXdxX19xX3xX5xX4d6xXdxX3xX167xX73xX3xX22xXb3xX19xX1xX3xX19xX1xX78xX19xX1axX3xX390xX241xX2exX3xX171x14255xX19xX3xX30xX1xXabxX19xX1axX3xX4xX1xX2e0xX6cxX7bxX3xX19xX91xX19xX3xX98xX1axX9axX4xX3xXdcxXbbxX3xX67xX1dxX19xX1axX3xX4xX2exX19xX3xX67xX6xX2exX3xX67xXd4xXdxX3xX4xX1xX35xX22xX3xX22xXefxXexX3xX19xX1xX18xXexX3xXexX77xX95xX19xX1axX3xX171xXd4xX2exX3xX171xX1dxX19xX1axX3xXexX77xX18xX19xX3xX4xX3a8xX6xX3xX6xX19xX1xX3xX390xX241xX2exX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX2exX67xX88xXaxX12xX6axX6xX6cxX3xXdcxX49xX7bxX3xX6xX19xX1xX3xX90xX320xX3xX171xXd4xX3xX98xX1axX9axX4xX3xX4xX49xX3xX5xX2b1xXdxX3xX537xX6cxX6xX3xXexXdxX367xX19xX1axX3xX5xX241xXdxX7bxX3xX77xX2bfxXdxX3xX6xX19xX1xX3xX90xX320xX3xX67xX1dxX19xX1axX3xX1ax1613axX88xX3xXdcxX18xX19xX1xX3xX171xXd4xX2exX3xXdcxX4c0xX6cxX3xX4xX3a8xX6xX3xX98xX1axX9axX4xX109xX3xX6axX6xX6cxX3xX30xX1xXdxX3xX167xX2e0xX3xXdcxX18xX19xX1xX7bxX3xX98xX1axX9axX4xX3xX67xX1dxX19xX1axX3xX67xX6xX2exX3xX4xX1xX35xX22xX3xX19xX1xXdxX254xX6cxX3xX19xX1xX18xXexX3xX171xXd4xX2exX3xXexX77xX18xX19xX7bxX3xX171xX6xXdxX7bxX3xX5xX78xX19xX1axX109xX109xX109xX3xX6xX19xX1xX3xX90xX320xX147xX3xX6xX19xX1xX3xX90xX320xX3xX67xX1dxX19xX1axX3xX1axX63bxX88xX3xXdcxX18xX19xX1xX3xX171xXd4xX2exX3xXexX6xX88xX7bxX3xX19xX18xX4xX1xX3xX4xX3a8xX6xX3xX98xX1axX9axX4xX3xXdcxX367xX19xX3xX30xX1xXdxX3xX22xX9axXdxX3xX19xX1axX78xX2b1xXdxX3xX4xX38dxX19xX3xX19xX1axX38dxX19xX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX2exX67xX88xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX30xX367xXexX3xX537xX6cxX31cxX3xX1axXdxX18xX22xX3xXdcxX2e0xX19xX1xX140xX3xXcxfb01xX3xX5xX89xX3xXex14aa7xX19xX3xXexX1xX78xXafxX19xX1axX3xX4xXafxX3xXexX1xX447xX3xXdcxX73xXdxX3xX171xX7fxXdxX3xX6xX19xX1xX3xX98xX1axX6cxX88xX2dbxX19xX3xX38cxX38dxX19xX3xX390xX241xX2exX3xX5xXd4xX3xXa2x14ec4xX7bxX3xXdcxX73xXdxX3xX171xX7fxXdxX3xX6xX19xX1xX3xX98xX1axX6cxX88xX2dbxX19xX3xX64xX31cxXdxX3xX90xX320xX3xX5xXd4xX3xXb7xX153xX74exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX2exX67xX88xXaxX12xXcxX241xXdxX3xXbxX1xXdxX91xX19xX3xX48xX35xXexX3xX48xX24fxX3xX4xX1xXdxX254xX6cxX3xX19xX6xX88xX7bxX3xXcxX51xX98x11b52xX3xX1xX6cxX88xX89xX19xX3xX4exX4fxX3xX51xX19xX1xX3xXdcxXbbxX3xXexX6cxX88xX91xX19xX3xXbxX1xX241xXexX3xX90xX91xX3xX93xX1xX95xX4xX3xX98xX1axX9axX4xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX1axXdxX6xX22xX3xX171xX254xX3xXexXefxXdxX3x109fexX12cxX73xX3xX320xX3xX1axX45fxX88xX3xXexX1xX78xXafxX19xX1axX3xXexX42exX4xX1x13bbdxX3xX171xXd4xX3xX167xX6cxXefxX4xX3xXbxX1xX31cxXdxX3xX167xX2bfxXdxX3xXexX1xX78xX2b1xX19xX1axX3xX1xXafxX19xX3xXa2xX153xX3xXexX77xXdxX89xX6cxX3xXdcxX2bfxX19xX1axX3xX4xX1xX2exX3xXb7xX3xX167xX2e0xX3xX1xX241xXdxX109xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX171xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX77xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX77xX2exX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX91xX19xX3xX537xX6cxX6xX19xX140xX0xX55xX7xXexX77xX2exX19xX1axX12xX0xX6cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX222xXexX1xX6cxX22xX167xX222xX6xX19xX67xX222xX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3d9xX45fxX22xX3xXb7xX3xX19xX1xX18xXexX3xX67xX6xX2exX3xX5xXd4xX22xX3xX19xX1axX78xX2b1xXdxX3xX30xX1xX18xX4xX3xX167xX2e0xX3xXexX1xX78xXafxX19xX1axX7bxX3xX22xXefxXexX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX91xX19xX3xXbxX1xX31cxXdxX3xX19xX1axX2bfxXdxX3xXexX1dxXaxX3xX1xX77xX10x1110fxX9xXaxX55xXbxX1xX6xXbxX222xX5xX6cxX6xXexX222xX67xX2exXdxX222xX7xX2exX19xX1axX55xX67xX6xX22xX222xXb7xX222xX19xX1xX6xXexX222xX67xX6xX2exX222xX5xX6xX22xX222xX19xX1axX6cxX2exXdxX222xX30xX1xX6xX4xX222xX167xXdxX222xXexX1xX6cxX2exX19xX1axX222xX22xX2exXexX222xXexX1xX6xX19xX1xX222xX19xXdxX10xX19xX222xXbxX1xX6xXdxX222xX19xX1axX2exXdxX222xXexX6cxX55xXb7xX153xX2xX13xXa4xX14xX109xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX1axX3xX7xX77xX4xX9xXaxX55xX22xX10xX67xXdxX6xX55xX2xXb7xX153xX55xX19xX10xX13bxX7xX55xXb7xX153xX13xX13xX55xXa2xX142xX67xX13xX2xX14xX14xX13xX2xX2xXexX14xX14xXb7xX13xXa4xX5xX153xX109xX191xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX1axXdxX6xX22xX3xXexX1dxX3xX1axXdxX6xX22xX3xX4xX1xX2exX3xX30xX31xX3xX4xX1xX35xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX6xX19xX1xX3xX10xX22xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX48xX49xX22xX3xX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX19xX1xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX171xX12xX0xX7xXexX77xX2exX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3d9xX45fxX22xX3xXb7xX3xX19xX1xX18xXexX3xX67xX6xX2exX3xX5xXd4xX22xX3xX19xX1axX78xX2b1xXdxX3xX30xX1xX18xX4xX3xX167xX2e0xX3xXexX1xX78xXafxX19xX1axX7bxX3xX22xXefxXexX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX91xX19xX3xXbxX1xX31cxXdxX3xX19xX1axX2bfxXdxX3xXexX1dxXaxX3xX1xX77xX10xX8e6xX9xXaxX55xXbxX1xX6xXbxX222xX5xX6cxX6xXexX222xX67xX2exXdxX222xX7xX2exX19xX1axX55xX67xX6xX22xX222xXb7xX222xX19xX1xX6xXexX222xX67xX6xX2exX222xX5xX6xX22xX222xX19xX1axX6cxX2exXdxX222xX30xX1xX6xX4xX222xX167xXdxX222xXexX1xX6cxX2exX19xX1axX222xX22xX2exXexX222xXexX1xX6xX19xX1xX222xX19xXdxX10xX19xX222xXbxX1xX6xXdxX222xX19xX1axX2exXdxX222xXexX6cxX55xXb7xX153xX2xX13xXa4xX14xX109xX1xXexX22xXaxX12xX3d9xX45fxX22xX3xXb7xX3xX19xX1xX18xXexX3xX67xX6xX2exX3xX5xXd4xX22xX3xX19xX1axX78xX2b1xXdxX3xX30xX1xX18xX4xX3xX167xX2e0xX3xXexX1xX78xXafxX19xX1axX7bxX3xX22xXefxXexX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX91xX19xX3xXbxX1xX31cxXdxX3xX19xX1axX2bfxXdxX3xXexX1dxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX77xX2exX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX77xX2exX19xX1axX3xX5xX95xX4xX3xX1axXdxeafdxX19xX1axX3xX4xX2exX3xXexX241xXdxX3xX537xX6cxX18xX19xX3xX167xXdxX6xX3xX1xXafxXdxX7bxX3xX93xX1xX1dxX19xX1axX3xdc39xX6cxX73xX4xX3xXcxX6cxX52cxX19xX3xX9dxX6axX98xX3xXb7xX153xX153xX2xX7bxX3xXexX77xX95xX3xXexX241xXdxX3xXbxX1xX78xX2b1xX19xX1axX3xX4exX4fxX3xX93xX1xX78xXafxX19xX1axX7bxX3xXcx13c13xX3xX4exX4fxX3xX51xX19xX1xX7bxX3xX64xXd4xX3xXcxXd7xX19xX1xXa5xX3xXdcxXbbxX3xX77xX95xXexX3xX67xX6xX2exX3xXexX77xX2exX19xX1axX3xXexX95xXdxX3xX537xX6cxX4c0xX19xX3xXdcxX45fxX22xX3xX38cxX8dxX3xXb54xX6cxX45fxX19xX3xXcxX1xXd4xX19xX1xX3xXb7xX3xX19xX1xX18xXexX7bxX3xX30xX1xXdxX367xX19xX3xXcxX1xXd4xX19xX1xX3xX167xX2e0xX3xXexX1xX78xXafxX19xX1axX3xXexX71exX19xX3xX4xXafxX3xXexX1xX447xX3xX17fxX142xX74exX109xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX171xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX98xX6xX22xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX91xX19xX3xX4cxX3xX3d9xX51bxX4xX3xXcxX1xX9axX3xX48xXabxX19xX1axX3xX171xXd4xX2exX3xX19xX1xXd4xX3xX4xX1xX35xX22xX3xX4xX55fxX3xXabxX19xX1axX3xXexX77xX9axX19xX1axX3xXexX1xX78xXafxX19xX1axX3xXaxX3xX1xX77xX10xX8e6xX9xXaxX55xX6xX19xX222xX19xXdxX19xX1xX222xXexX77xX6xXexX222xXexX6cxX55xX19xX6xX22xX222xXexX1xX6xX19xX1xX222xX19xXdxX10xX19xX222xX2exX222xX67xX6cxX4xX222xXexX1xX2exX222xX48xX2exX19xX1axX222xX171xX6xX2exX222xX19xX1xX6xX222xX4xX1xX10xX22xX222xX4xX6cxX222xX2exX19xX1axX222xXexX77xX2exX19xX1axX222xXexX1xX6cxX2exX19xX1axX222xX19xX167xX7xXbxX55xXb7xX153xX153xXa4xX17fxX142xX109xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX1axX3xX7xX77xX4xX9xXaxX55xX22xX10xX67xXdxX6xX55xX2xXb7xX153xX55xX19xX10xX13bxX7xX55xXb7xX153xX13xX17fxX55xX2xX17fxX14xX67xX2xX2xX153xXb7xX13xX17fxX14xXexXa2xX2xX142xXa4xX142xX5xX153xX109xX191xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX1axXdxX6xX22xX3xXexX1dxX3xX1axXdxX6xX22xX3xX4xX1xX2exX3xX30xX31xX3xX4xX1xX35xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX6xX19xX1xX3xX10xX22xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX48xX49xX22xX3xX4cxX3xX4exX4fxX3xX51xX19xX1xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX171xX12xX0xX7xXexX77xX2exX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX98xX6xX22xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX91xX19xX3xX4cxX3xX3d9xX51bxX4xX3xXcxX1xX9axX3xX48xXabxX19xX1axX3xX171xXd4xX2exX3xX19xX1xXd4xX3xX4xX1xX35xX22xX3xX4xX55fxX3xXabxX19xX1axX3xXexX77xX9axX19xX1axX3xXexX1xX78xXafxX19xX1axX3xXaxX3xX1xX77xX10xX8e6xX9xXaxX55xX6xX19xX222xX19xXdxX19xX1xX222xXexX77xX6xXexX222xXexX6cxX55xX19xX6xX22xX222xXexX1xX6xX19xX1xX222xX19xXdxX10xX19xX222xX2exX222xX67xX6cxX4xX222xXexX1xX2exX222xX48xX2exX19xX1axX222xX171xX6xX2exX222xX19xX1xX6xX222xX4xX1xX10xX22xX222xX4xX6cxX222xX2exX19xX1axX222xXexX77xX2exX19xX1axX222xXexX1xX6cxX2exX19xX1axX222xX19xX167xX7xXbxX55xXb7xX153xX153xXa4xX17fxX142xX109xX1xXexX22xXaxX12xX98xX6xX22xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX91xX19xX3xX4cxX3xX3d9xX51bxX4xX3xXcxX1xX9axX3xX48xXabxX19xX1axX3xX171xXd4xX2exX3xX19xX1xXd4xX3xX4xX1xX35xX22xX3xX4xX55fxX3xXabxX19xX1axX3xXexX77xX9axX19xX1axX3xXexX1xX78xXafxX19xX1axX3xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX77xX2exX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xf363xX19xX1axX3xX98xX1axX6cxX88xX2dbxX19xX3xXb54xX6cxX45fxX19xX3xXcxX1dxX19xX1axX3xX9dxX6axX98xX3xX2xXa2xX13xXa2xX7bxX3xXexX77xX95xX3xXexX241xXdxX3xXexX1xXabxX19xX3xXcxX1xX2e0xX3xX64x14f91xX6xX7bxX3xX48xXbbxX3xX64xX2exXd4xX3xX90xX241xX4xX7bxX3xX1xX6cxX88xX89xX19xX3xX3d9xX51bxX4xX3xXcxX1xX9axX7bxX3xX64xXd4xX3xXcxXd7xX19xX1xXa5xX3xXdcxXbbxX3xX167xX2e0xX3xX2xX3xXdcxX73xXdxX3xXexX78xX79xX19xX1axX3xX167xX2e0xXexX3xX22xe96axXexX3xX4xX4c0xX22xX3xX67xX6xX2exX3xX48xXabxX19xX1axX3xX171xXd4xX2exX3xX19xX1xXd4xX3xX4xX1xX35xX22xX3xXexX77xX9axX19xX1axX3xXexX1xX78xXafxX19xX1axX7bxX3xX1axX45fxX88xX3xXexX71exX19xX3xX1xX241xXdxX3xX2xX13xX74exX3xX7xX51bxX4xX3xX30xX1x1470bxX10xX109xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX171xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX6cxX5xX12xX0xX67xXdxX171xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX77xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX171xX12xX0xX55xX67xXdxX171xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6cxXexX1xX2exX77xXaxX12xX0xX167xX12xX38cxX8dxX3xX38cxXdxX2dbxX19xX0xX55xX167xX12xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX171xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX77xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX171xX12
Vũ Viễn