Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm
(Baohatinh.vn) - Đó là một trong 3 nội dung đột phá được xác định tại Đại hội Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra sáng 27/5.
962dxa9b9xee06xebfbxc388xea2exbd7bx9818x10671xX7x9d7axa345xb691xfe33x10b5axa845xX5xa97bxXaxX3xX7xXex11220xX5xX10xX9xXaxXexX10xb8d1xXex11c99xX6xX5xXdx114b0xe4f1xf22fxX3x1100cxfdebxX7xXexXdxd820xX15xa160xXaxc9b7xab9cxcbe6xX23xX22xX3xX4xX6x10e3axX3xX4xX1xea85xXexX3xX5xc9f1x9968xX23xX22xX3xe288xe731xX37xX3xXexff01xX37xX3xX23xX22xX27xd77dxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5x102ddxX4xX3xX22xc787xX23xX3xf131xcc17xXdxX3xX22xXdx100a2xXdxX3x10470xX27xX15xc20dxXexX3xX5fxXdx11058xX4xX3xX5xX45xd61axX0xe0bbxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1130cxX10xX6xe65axXaxX2fxfacaxc195xX3xX5xX45xX3xX75xcc7exXexX3xXex10a91xX37xX23xX22xX3xdb09xX3xX23xX93xXdxX3xX89xX27xX23xX22xX3xX44xX93xXexX3xXbxX1xca1axX3xX44xX3fxX40xX4xX3xX1cxXadxX4xX3xX44xa2e6xX23xX1xX3xXexX49xXdxX3xX8cxX49xXdxX3xX1xX93xXdxX3xX8cxX65xX23xX22xX3xa382xX93xX3xd0c8xcf10xX3x10107xX8cxX1exXcxff07x113ccx9b54xX86xX3xX86xX45xX3xXcxd43dxX23xX1xX3xX5x11d48xX23xX3xXexX1xc8cexX3xXdaxX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xb938x1124bxX3xad65xca29xXf8xXf9xX3xX1exX3xXf8xXf9xXf8xf2a2x1099axX3xX89xXdxdb4cxX23xX3xX97xX6xX3xX7xXadxX23xX22xX3xXf8xcc6exX77xX102xf911xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xX3xXbxe1acxX10xX23xXexX10xX97xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxd883xXdxX89xXexX1xX24xX3xfb31xX2xX102xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xb393xX2xXf9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX116xXcexX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX5fxX23xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xXf8xX2xX77xX2xXf9x9657xX89xX9cxX2xXf8xXf8xbf96xX2xX2xXexX2xXf8xX2xX9cxXf8xX5xXf9xX116xX26xXbxX22x9c09xX97xX9xX19bxX195xX157xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxX30xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xXf9xX1exXf8xXf9xXf8xX102xX103xX3xXexX37xX45xX23xX3xXex9db9xX23xX1xX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xX3xX4xX1xX37xX3xX2xX2xX166xX116xX102xX157xXf9xX3xX23xX22xX3fxe12bxXdxX103xX3xX44xX49xXexX3xX2xXf9xX166xe9e6xX3xXf5xX6bxX3xX1xX37xX49xX4xX1xX3xX5fxX45xX3xXcexae59xX23xX22xX3xX2xX2xX157xX103xX113xX262xX3xX7xX37xX3xX5fxX60xXdxX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXf9xX2xXf9xX1exX3xXf8xXf9xX2xX102xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xX3xXbxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX89xXexX1xX24xX3xX157xX2xX102xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX166xX2xXf9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX116xXcexX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX5fxX23xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xXf8xX2xX77xX2xXf9xX195xX89xX9cxX2xXf8xXf8xX19bxX9cxX166xXexX102xX19bxX157xX157xX195xX5xXf9xX116xX26xXbxX22xX1aaxX97xX9xX9cxX9cxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXd8xda9fxX3xXexX1xX3fxX3xX8cxX65xX23xX22xX3xXcexX93xX3xX1exX3x10d4axXdxXadxX75xX3xX44x968axX4xX3xXd1xXd2xX3xXd4xX8cxX1exXcxXd8xXd9xXdaxX86xX3xX30xX22xX27xX15xX107xX23xX3xXcxX97xX3b7xX3xXd4xX49xX4xX3xXexX97xf5e1xX23xX1xX3xXcexX45xX15xX3xXcexXadxX37xX3xX4xXadxX37xX3xX4xX1xX3b7xX23xX1xX3xXexX97xXb9xX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXf9xX2xX102xX1exXf8xXf9xXf8xXf9xX3xX5fxX45xX3xXbxX1xX3fxbb26xX23xX22xX3xX1xX3fxX60xX23xX22xX103xX3xX75x11994xX4xX3xXexXdxaa0bxX27xX103xX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xX5fxX42cxX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xXf9xX1exXf8xXf9xXf8xX102xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX5xX45xX3xX44xXb9xX6xX3xXbxX1xX3fxX420xX23xX22xX3xX89x993fxX23xX3xX44xXe6xX27xX3xX4xX65xX3xX23xX3fxX60xX4xX3xX5fxfd33xX3xX4xe9d7xX23xX22xX3xXexXadxX4xX3xX1cxX27xX3bxXexX3xXf5xX1x11171xX27xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX103xX3xX44xX3fxX40xX4xX3xX1cxX10xX75xX3xX5xX45xX3xX75xe292xXdxX3xXexX97x10b17xX23xX22xX3xXexX31xX75xX3xXexX97xX37xX23xX22xX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xX3xX4xed34xX6xX3xXexX37xX45xX23xX3xXexX230xX23xX1xX3xX5fxX60xXdxX3xX166xX2xX116xXf9xX166xX19bxX3xX23xX22xX3fxX257xXdxX3xX44xXdxX3xX5xX45xX75xX3xX5fxXdxX70xX4xX3xXd2xX3xX23xX3fxX60xX4xX3xX23xX22xX37xX45xXdxX3xaaeexX4xX1xXdxX6bxX75xX3xX9cxX157xX103xX102xX262xX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xX3xX75xX60xXdxX3xX44xX3fxX40xX4xX3xXexX49xX37xX3xX97xX6xX3xX1xX45xX23xX22xX3xX23xdd08xX75xX3xXexX97xX431xX23xX3xX44xXb9xX6xX3xXcexX45xX23xX3xXexX230xX23xX1xfc49xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xX3xXbxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX89xXexX1xX24xX3xX157xX2xX102xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX166xX2xXf9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX116xXcexX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX5fxX23xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xXf8xX2xX77xX2xXf9xX195xX89xX9cxX2xXf8xX9cxXf9xXf8xX166xXexX9cxX157xX102xXf9xX157xX5xXf9xX116xX26xXbxX22xX1aaxX97xX9xXf8xX102xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX2fxX8cxX49xXdxX3xXcexXdxfe5cxX27xX3xX89xX58xX3xX44xX49xXdxX3xX1xX93xXdxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxX12cxX420xX3xX4xX3bxX27xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX3xX4xX8dxX3xX7xX58xX3xX4xX1xX27xX15xX661xX23xX3xXcexXdxX6bxX23xX3xXexX3b7xX4xX1xX3xX4xX58xX4xX3xX22xXdxX65xX75xX3xXex9f9exX3xX5xX70xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX3xXexX97xX37xX23xX22xX3xX5xXe1xX23xX1xX3xX5fxX58xX4xX3xX23xX48fxX23xX22xX3xX5xX31xX75xX103xX3xX23xX22xX3fxX3xX23xX22xX1xXdxX70xXbxX3xX7xX6xX23xX22xX3xX5xXe1xX23xX1xX3xX5fxX58xX4xX3xX4xX48fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX70xXbxX103xX3xXexX1xX3fxX420xX23xX22xX3xX75xX49xXdxX103xX3xX89xXb9xX4xX1xX3xX5fxX42cxX2dxX3xXexX6b4xX3xX5xX70xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX3xX68xX27xX6xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX44xX49xXexX3xX113xXf9xX262xX2dxX3xX23xX543xX23xX22xX3xX7xX27xX3bxXexX103xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX3xX23xX22xX45xX15xX3xX4xX45xX23xX22xX3xX44xX3fxX40xX4xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX89xXexX1xX24xX3xX157xX2xX102xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX166xX2xXf9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX116xXcexX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX5fxX23xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xXf8xX2xX77xX2xXf9xX195xX89xX9cxX2xXf8xXf8xX113xX102xX166xXexX157xX19bxX19bxX157xX157xX5xXf9xX116xX26xXbxX22xX1aaxX97xX9xX2xX9cxX113xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxX30xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xX68xX27xX6xX103xX3xX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX44xf6d1xX3xXexX27xX15xX661xX23xX3xX75xX60xXdxX3xX2xXf9xX166xX116xX102xXf9xX166xX3xX23xX22xX3fxX257xXdxX103xX3xXexX97xX37xX23xX22xX3xX44xX8dxX3xXexX97xX3edxX23xX1xX3xX44xX93xX3xX4xX6xX37xX3xX44xc60exX23xX22xX3xX157xX116xX157xX157xX102xX3xX23xX22xX3fxX257xXdxX103xX3xXexX97xX27xX23xX22xX3xX4xX3bxXbxX3xXf8xX102xX116xX195xXf8xX157xX3xX23xX22xX3fxX257xXdxX103xX3xX7xX420xX3xX4xX3bxXbxX3xX5fxX45xX3xX89xX49xX15xX3xX23xX22xX1xX48cxX3xX89xX3fxX60xXdxX3xX9cxX3xXexX1xXadxX23xX22xX3xX113xX2xX116xX195xX2xX9cxX3xX23xX22xX3fxX257xXdxX2dxX3xXexX6b4xX3xX5xX70xX3xXexX27xX15xX661xX23xX3xX75xX60xXdxX3xX44xX49xXexX3xX2xX2xX19bxX103xX9cxX262xX3xXf5xX6bxX3xX1xX37xX49xX4xX1xX3xX5fxX45xX3xXcexX271xX23xX22xX3xX2xX9cxXf9xX103xX19bxX262xX3xX7xX37xX3xX5fxX60xXdxX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXf9xX2xXf9xX1exX3xXf8xXf9xX2xX102xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxX8cxX6bxX23xX3xX23xX6xX15xX103xX3xXexX37xX45xX23xX3xXexX230xX23xX1xX3xX44xX881xX3xX1cxXadxX4xX3xX23xX1x11ceaxX23xX103xX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX4xX1xX6bxX3xX44xX93xX103xX3xX4xX1xX3b7xX23xX1xX3xX7xXadxX4xX1xX3xX4xX1xX37xX3xX166xXf8xX19bxX116xX2xX113xXf9xX3xXexX97xX3fxX257xX23xX22xX3xX1xX40xXbxX2dxX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xX4xX48fxX23xX22xX3xXexXadxX4xX3xX68xX27xX65xX23xX3xX5x1084exX3xX4xX1xXdxX3xXexX97xX65xX3xX4xX1xX6bxX3xX44xX93xX3xXexX97xX40xX3xX4xX3bxXbxX3xXexX1xX3fxX257xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX431xX23xX103xX3xXexX97xX40xX3xX4xX3bxXbxX3xX75xX93xXexX3xX5xXe6xX23xX3xXf5xXb9xXbxX3xXexX1xX257xXdxX3xX44xXe6xX15xX3xX44xX4e0xX103xX3xX44xef7dxX23xX22xX3xX44xX3cdxXdxX3xXexX3fxX40xX23xX22xX2dxX3xX4xX1xX543xX75xX3xX7xX8dxX4xX103xX3xX23xX27xX48fxXdxX3xX89xX3fxa7a2xX23xX22xX103xX3xX44xXdxX48cxX27xX3xX89xX3fxXa45xX23xX22xX3xX23xX22xX3fxX257xXdxX3xX4xX8dxX3xX4xX48fxX23xX22xX3xXexX989xXbxX3xXexX97xX27xX23xX22xX3xX5fxX45xX3xXexX49xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX44xX3edxX23xX1xX3xX75x9f7dxXdxX3xX23xX543xX75xX3xXexX97xX431xX23xX3xXf8xX9cxX116xXf9xXf9xXf9xX3xX23xX22xX3fxX257xXdxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX23xXexX10xX97xX3xX89xXexX1xX27xX75xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX89xXexX1xX24xX3xX157xX2xX102xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX166xX2xXf9xXbxX1cxX2dxX3xX89xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xXcexX5xX37xX4xXf5xX2dxX3xX75xX6xX97xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX37xX2dxX3xX75xX6xX97xX22xXdxX23xX1exX97xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX37xX2dxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX116xXcexX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX5fxX23xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xXf8xX2xX77xX2xXf9xX195xX89xX9cxX2xXf8xX9cxX2xXf8xXf8xXexX9cxX19bxX113xX195xX2xX5xXf9xX116xX26xXbxX22xX1aaxX97xX9xX19bxX113xXf8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX2fxX8cxX49xXdxX3xXcexXdxX661xX27xX3xXcexXdxX661xX27xX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX89xX6xX23xX1xX3xX7xXadxX4xX1xX3xXebxX23xX22xX3xX4x9814xX3xXd8xX6xX23xX3xX12cxX1xX3bxXbxX3xX1xX45xX23xX1xX3xX8cxX65xX23xX22xX3xXcexX93xX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xXf9xX1exXf8xXf9xXf8xX102xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxX8cxedd4xX4xX3xXcexXdxX70xXexX103xX3xXexd009xX3xX44xXe6xX27xX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xX44xX6bxX23xX3xX23xX6xX15xX103xX3xX44xX881xX3xXexX989xXbxX3xXexX97xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX89xXebxXexX3xX44xXdxX661xX75xX3xX4xXadxX4xX3xX5fxX42cxX3xX5fxXdxX70xX4xX3xXexX4fxX23xX3xX44xX4bdxX23xX22xX103xX3xXbxX1xXebxX4xX3xXexX49xXbxX103xX3xXf5xX1xXdxX6bxX27xX3xXf5xXdxX70xX23xX3xXf5xdb01xX37xX3xX89xX45xXdxX2dxX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xX4xX48fxX23xX22xX3xXf5xX1xX6xXdxX103xX3xX75xXdxX23xX1xX3xXcexX49xX4xX1xX3xX4xXadxX4xX3xX68xX27xX15xX3xXexX97xX3edxX23xX1xX103xX3xXexX1xX4e0xX3xXexX42cxX4xX103xX3xX7xX3cdxX3xX1xX8dxX6xX3xX1xX4fxX3xX7xX420xX3xX89xa4a6xX3xX5xXdxX70xX27xX3xX68xX27xX65xX23xX3xX5xX9dcxX3xX23xX22xX3fxX257xXdxX3xX4xX8dxX3xX4xX48fxX23xX22xX103xX3xX4xX1xX3bxX75xX3xX89xXebxXexX3xXexX3edxX23xX1xX3xXexX97xX49xX23xX22xX3xX37xX3xXcexX6bxX103xX3xX4xXadxXexX3xX4xXebxX103xX3xX22xX31xX15xX3xXbxX1xXdxX48cxX23xX3xX1xX45xX103xX3xX23xX1xX4b8xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX107xX27xX3xXexX97xX37xX23xX22xX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX4xX1xX3b7xX23xX1xX3xX7xXadxX4xX1xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxX12cxX1xX3b7xX23xX1xX3xX7xXadxX4xX1xX3xX22xXdxX65xX75xX3xX23xX22xX1xe47cxX37xX103xX3xX44xX65xX75xX3xXcexX65xX37xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX881xX3xX1xX93xXdxX3xX44xX49xXexX3xX23xX1xXdxX48cxX27xX3xXf5xX6bxXexX3xX68xX27xX65xX3xXexX3b7xX4xX1xX3xX4xX58xX4xX3xX4xbb60xX23xX22xX3xX5fxX60xXdxX3xX4xX1xX3fxX420xX23xX22xX3xXexX97xX3edxX23xX1xX3xX75xX42cxX4xX3xXexXdxX431xX27xX3xX68xX27xX3cdxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX1cxX31xX15xX3xX89xX58xX23xX22xX3xX30xXcx11b80xX103xX3xX22xX8dxXbxX3xXbxX1xXe6xX23xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xX4xX48fxX23xX22xX3xX75xX42cxX4xX3xXexXdxX431xX27xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX97xXdxX661xX23xX3xXf5xXdxX23xX1xX3xXexX6bxX3xX44xX65xX75xX3xXcexX65xX37xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX881xX3xX1xX93xXdxX116xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxXcxX1xX58xX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xX1xXdxX70xX27xX3xX68xX27xX65xX3xX4xX48fxX23xX22xX3xXexXadxX4xX3xX4xX65xXdxX3xX4xXadxX4xX1xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX4xX1xX3b7xX23xX1xX2dxX3xX68xX27xX15xX3xX4xX1xX6bxX3xX89xX31xX23xX3xX4xX1xX4e0xX3xX4xX420xX3xX7xXd2xX2dxX3xX1cxX31xX15xX3xX89xX58xX23xX22xX3xX5fxX543xX23xX3xX1xX8dxX6xX3xX4xX48fxX23xX22xX3xX7xXd2xX103xX3xX44xX49xX37xX3xX44xXebxX4xX3xX4xX48fxX23xX22xX3xX5fxX42cxX116xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xX3xXbxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX89xXexX1xX24xX3xX157xX2xX102xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX166xX2xXf9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX116xXcexX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX5fxX23xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xXf8xX2xX77xX2xXf9xX195xX89xX9cxX2xXf8xX9cxXf8xXf8xXf8xXexX2xXf9xX166xX19bxX2xX5xXf9xX116xX26xXbxX22xX1aaxX97xX9xX19bxX102xX102xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX2fxX116xX116xX116xX3xXcex998fxX3xXbxX1xXdxX6bxX27xX3xXcexXe6xX27xX3xXd8xX6xX23xX3xX12cxX1xX3bxXbxX3xX1xX45xX23xX1xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxX12cxX48fxX23xX22xX3xXexXadxX4xX3xX22xXdxXadxX37xX3xX89xX42cxX4xX3xX4xX1xX3b7xX23xX1xX3xXexX97xXb9xX3xXexX3fxX3xXexX3fxXd2xX23xX22xX103xX3xX22xXdxXadxX37xX3xX89xX42cxX4xX3xXexX97xX27xX15xX48cxX23xX3xXexX1xX3cdxX23xX22xX3xXexXdxX6bxX23xX3xX1xX45xX23xX1xX3xXexX1xX3fxX257xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX431xX23xX103xX3xX5xXdxX431xX23xX3xXexX42cxX4xX3xX5fxX60xXdxX3xX23xX1xXdxX48cxX27xX3xX1xX3edxX23xX1xX3xXexX1xXebxX4xX3xXbxX1xX37xX23xX22xX3xXbxX1xXa25xX103xX3xX44xX6xX3xX89xX49xX23xX22xX3xX44xX881xX3xXexX49xX37xX3xX4xX1xX27xX15xX661xX23xX3xXcexXdxX6bxX23xX3xX97xf093xX3xX23xXca2xXexX3xX5fxX48cxX3xX23xX1xX989xX23xX3xXexX1xXebxX4xX3xX5fxX45xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX44xX93xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX4xXadxX23xX3xXcexX93xX103xX3xX44xX65xX23xX22xX3xX5fxXdxX431xX23xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xX3xXbxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX89xXexX1xX24xX3xX157xX2xX102xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX166xX2xXf9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX116xXcexX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX5fxX23xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xXf8xX2xX77xX2xXf9xX195xX89xX9cxX2xXf8xX9cxXf8xX9cxX166xXexXf8xX157xX195xX9cxX19bxX5xXf9xX116xX26xXbxX22xX1aaxX97xX9xX195xXf9xX102xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxf016xX1xX8dxX3xXd8xX3b7xX3xXexX1xX3fxX3xXcxX1xX3fxX257xX23xX22xX3xXexX97xX58xX4xX3xX8cxX65xX23xX22xX3xX4e0xX15xX3xXf5xX1xX3cdxXdxX3xX12cxXadxX4xX3xX4xX420xX3xX68xX27xX6xX23xX3xX5fxX45xX3x100afxX37xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX70xXbxX3xXexX230xX23xX1xX3xXd4xX431xX3x105a8xX543xX23xX3xX123bxXdxX23xX1xX24xX3xX0xX10xX75xX2fxX8cxX48cxX3xX23xX22xX1xXb9xX3xX8cxX65xX23xX22xX3xXcexX93xX3xXd1xXd2xX3xXd4xX8cxX1exXcxXd8xXd9xXdaxX86xX3xXexXdxX6bxXbxX3xXexX42cxX4xX3xX5xX45xX75xX3xXexX3cdxXexX3xX4xX48fxX23xX22xX3xXexXadxX4xX3xX4xXadxX23xX3xXcexX93xX103xX3xXf5xXdxX70xX23xX3xXexX37xX45xX23xX3xXexXdxX23xX1xX3xX22xX4bdxX23xX3xXcexX93xX3xX75xXadxX15xX2dxX3xX68xX27xX6xX23xX3xXexX31xX75xX3xX23xX1xXdxX48cxX27xX3xX1xX420xX23xX3xXexX97xX431xX23xX3xX4xXadxX4xX3xX5xXe1xX23xX1xX3xX5fxX58xX4xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xX2dxX3xX4xX65xXdxX3xXexX1xXdxX70xX23xX3xX23xX543xX23xX22xX3xX7xX27xX3bxXexX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX103xX3xX22xXdxX65xX75xX3xX23xX22xX1xXd8dxX37xX2dxX3xX4xX48fxX23xX22xX3xXexXadxX4xX3xXexX97xX40xX3xX22xXdxXa25xXbxX3xX1cxX881xX3xX1xX93xXdxX2dxX3xX4xX1xX543xX75xX3xX7xX8dxX4xX3xXexX97xa600xX3xX10xX75xX116xX0xX77xX10xX75xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxX30xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xXf9xX1exXf8xXf9xXf8xX102xX103xX3xX8cxX65xX23xX22xX3xXcexX93xX3xXd1xXd2xX3xXd4xX8cxX1exXcxXd8xXd9xXdaxX86xX3xX44xX48cxX3xX97xX6xX3xX9cxX3xX23xX93xXdxX3xX89xX27xX23xX22xX3xX44xX93xXexX3xXbxX1xXadxX24xX3xXcxX543xX23xX22xX3xX4xX3fxX257xX23xX22xX3xX4xX48fxX23xX22xX3xXexXadxX4xX3xX68xX27xX65xX23xX3xX5xX9dcxX3xX30xX1xX45xX3xX23xX3fxX60xX4xX3xX5fxX48cxX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xXe6xX27xX3xXexX1xXb9xX3xXexX97xX3fxX257xX23xX22xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX103xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xX4xX1xX6bxX3xX44xX93xX3xX4xX1xX3b7xX23xX1xX3xX7xXadxX4xX1xX3xX44xX3cdxXdxX3xX5fxX60xXdxX3xX23xX22xX3fxX257xXdxX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX103xX3xXexX989xXbxX3xXexX97xX27xX23xX22xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xX2dxX3xX4xX65xXdxX3xXexX1xXdxX70xX23xX3xX23xX543xX23xX22xX3xX7xX27xX3bxXexX103xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX103xX3xX4xX1xX27xX15xX661xX23xX3xX89xXb9xX4xX1xX3xX4xX420xX3xX4xX3bxX27xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX3xX1xX40xXbxX3xX5xX9dcxX116xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxXcxX543xX23xX22xX3xX4xX3fxX257xX23xX22xX3xX4xX65xXdxX3xX4xXadxX4xX1xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX4xX1xX3b7xX23xX1xX103xX3xXexX97xX4bdxX23xX22xX3xXexX31xX75xX3xX5xX45xX3xXf5xXdxX70xX23xX3xXexX37xX45xX23xX103xX3xXexXdxX23xX1xX3xX22xX4bdxX23xX3xXexbe2cxX3xX4xX1xXebxX4xX3xXcexX93xX3xX75xXadxX15xX3xXexX1xX10xX37xX3xX30xX22xX1xXb9xX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX2xX19bxX1exX30xf652xX77xXcx9846xX103xX3xX30xX22xX1xXb9xX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX2xX195xX1exX30xX151cxX77xXcxX151fxX116xX3xb4ddxX23xX22xX3xX89xX42cxX23xX22xX3xX12cxX30xXcxXcxX103xX3xX1xX37xX45xX23xX3xXexX1xXdxX70xX23xX3xX4xX420xX3xX7xXd2xX3xX89xXcefxX3xX5xXdxX70xX27xX103xX3xX4xXadxX4xX3xXbxX1xXe6xX23xX3xX75xX48cxX75xX3xXbxX1xX42cxX4xX3xX5fxX42cxX3xX4xX1xX230xX3xX44xX49xX37xX103xX3xX44xXdxX48cxX27xX3xX1xX45xX23xX1xX103xX3xX1xXdxX70xX23xX3xX44xX49xXdxX3xX1xX8dxX6xX3xX1xX45xX23xX1xX3xX4xX1xX3b7xX23xX1xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xX3xXbxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX23xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX89xXexX1xX24xX3xX157xX2xX102xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX166xX2xXf9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX116xXcexX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX5fxX23xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xXf8xX2xX77xX2xXf9xX195xX89xX9cxX2xXf8xX9cxX157xXf8xX113xXexX102xX113xX102xX9cxX102xX5xXf9xX116xX26xXbxX22xX1aaxX97xX9xX9cxX19bxXf8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXd4xX881xX23xX1xX3xX44xX49xX37xX3xX8cxX65xX23xX22xX3xX4e0xX15xX3xXf5xX1xX3cdxXdxX3xX12cxXadxX4xX3xX4xX420xX3xX68xX27xX6xX23xX3xX5fxX45xX3xX1226xX37xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX70xXbxX3xXexX230xX23xX1xX3xXexXc33xX23xX22xX3xX1xX37xX6xX3xX4xX1xXa25xX4xX3xX75xXc3dxX23xX22xX3xXd8xX6xX23xX3xX12cxX1xX3bxXbxX3xX1xX45xX23xX1xX3xX8cxX65xX23xX22xX3xXcexX93xX3xXd1xXd2xX3xXd4xX8cxX1exXcxXd8xXd9xXdaxX86xX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xXf9xX1exXf8xXf9xXf8xX102xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX37xX89xX15xXaxX2fxX8cxX49xXdxX3xX1xX93xXdxX3xX44xX881xX3xXcexXe6xX27xX3xX2xX2xX3xX44xX4fxX23xX22xX3xX4xX1xX3b7xX3xX5fxX45xX37xX3xXd8xX6xX23xX3xX12cxX1xX3bxXbxX3xX1xX45xX23xX1xX3xX8cxX65xX23xX22xX3xXcexX93xX3xXd1xXd2xX3xXd4xX8cxX1exXcxXd8xXd9xXdaxX86xX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xXf9xX1exXf8xXf9xXf8xX102xX3xX5fxX45xX3xXexXdxX6bxXbxX3xXexX42cxX4xX3xXexX3b7xX23xX3xX23xX1xXdxX70xX75xX3xXcexXe6xX27xX3xX44xX4fxX23xX22xX3xX4xX1xX3b7xX3xX30xX22xX27xX15xX107xX23xX3xXcxX97xX3b7xX3xXd4xX49xX4xX3xX1exX3xX3c7xXdxXadxX75xX3xX44xX3cdxX4xX3xXd1xXd2xX3xX22xXdxXcefxX3xX4xX1xXebxX4xX3xXd8xX3b7xX3xXexX1xX3fxX3xX8cxX65xX23xX22xX3xXcexX93xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xX89xXdxX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xX97xX10xX5xX6xXexX10xX89xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX75xXcexX1exX6xX23xX89xX1exX7xX6xXbxX37xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xXbxX1xX3bxX23xX3xX44xX3bxX27xX3xX44xX6bxX23xX3xX23xX543xX75xX3xXf8xXf9xX9cxXf9xX3xXexX97xXd2xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xXexX230xX23xX1xX3xXf5xX1xXadxX3xX4xX4e0xX6xX3xX4xX65xX3xX23xX3fxX60xX4xXaxX3xX1xX97xX10xX2bxX9xXaxX77xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX68xX27xX15xX10xX23xX77xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX89xX6xX27xX1exX89xX10xX23xX1exX23xX6xX75xX1exXf8xXf9xX9cxXf9xX1exXexX97xX37xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXexXdxX23xX1xX1exXf5xX1xX6xX1exX4xX27xX6xX1exX4xX6xX1exX23xX27xX37xX4xX77xX2xX195xXf8xX157xXf8xX113xX116xX1xXexX75xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX77xX75xX10xX89xXdxX6xX77xX2xXf8xXf9xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xXf8xXf9xX77xX2xXf9xX157xX89xX157xXf8xXf9xXf8xX102xX2xX166xXexX166xX2xX166xX195xX5xX195xX1exX2xX9cxXf9xX89xX166xXf9xX19bxX166xX166xX9cxX9cxXexXf8xX166xXf8xX19bxX5xX157xX1exXexX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX89xXdxX5fxX2fxX0xX7xXexX97xX37xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xXbxX1xX3bxX23xX3xX44xX3bxX27xX3xX44xX6bxX23xX3xX23xX543xX75xX3xXf8xXf9xX9cxXf9xX3xXexX97xXd2xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xXexX230xX23xX1xX3xXf5xX1xXadxX3xX4xX4e0xX6xX3xX4xX65xX3xX23xX3fxX60xX4xXaxX3xX1xX97xX10xX2bxX9xXaxX77xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX68xX27xX15xX10xX23xX77xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX89xX6xX27xX1exX89xX10xX23xX1exX23xX6xX75xX1exXf8xXf9xX9cxXf9xX1exXexX97xX37xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXexXdxX23xX1xX1exXf5xX1xX6xX1exX4xX27xX6xX1exX4xX6xX1exX23xX27xX37xX4xX77xX2xX195xXf8xX157xXf8xX113xX116xX1xXexX75xXaxX2fxX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xXbxX1xX3bxX23xX3xX44xX3bxX27xX3xX44xX6bxX23xX3xX23xX543xX75xX3xXf8xXf9xX9cxXf9xX3xXexX97xXd2xX3xXexX1xX45xX23xX1xX3xXexX230xX23xX1xX3xXf5xX1xXadxX3xX4xX4e0xX6xX3xX4xX65xX3xX23xX3fxX60xX4xX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX97xX37xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX2fxX8cxX31xX15xX3xX5xX45xX3xX75xX42cxX4xX3xXexXdxX431xX27xX3xX75xX45xX3xc817xXd8xX30xX1226xX3xXexX230xX23xX1xX3xX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX44xX3fxX6xX3xX97xX6xX3xXexX97xX37xX23xX22xX3xX44xXb9xX23xX1xX3xX1xX3fxX60xX23xX22xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX97xXdxX661xX23xX3xXexX1xX257xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX60xXdxX3xX44xX661xX3xX5xX45xX75xX3xX4xX420xX3xX7xXd2xX3xX4xX1xX37xX3xX4xXadxX4xX3xX44xXb9xX6xX3xXbxX1xX3fxX420xX23xX22xX103xX3xX4xX420xX3xX68xX27xX6xX23xX103xX3xX44xX420xX23xX3xX5fxXb9xX3xX1cxX31xX15xX3xX89xX58xX23xX22xX3xXf5xX6bxX3xX1xX37xX49xX4xX1xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX97xXdxX661xX23xX3xXf5xXdxX23xX1xX3xXexX6bxX3xX1exX3xX1cxX881xX3xX1xX93xXdxX3xX102xX3xX23xX543xX75xX3xXf8xXf9xXf8xX2xX3xX1exX3xXf8xXf9xXf8xX102xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX89xXdxX5fxX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd8xX3edxX23xX1xX3xX68xX27xX31xX23xX3xX2xX3xX89xX37xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX70xXbxX3xXd2xX3xX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX4xX1xX230xX3xX7xXbf3xX3xX89xX42cxX23xX22xX3xX22xXe6xX23xX3xX2xX166xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xXaxX3xX1xX97xX10xX2bxX9xXaxX77xX5xX6xX37xX1exX89xX37xX23xX22xX1exX5fxXdxX10xX4xX1exX5xX6xX75xX77xXcexXdxX23xX1xX1exX68xX27xX6xX23xX1exX2xX1exX89xX37xX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX37xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX1exX7xX27xX1exX89xX27xX23xX22xX1exX22xX6xX23xX1exX2xX166xX1exX5xX6xX37xX1exX89xX37xX23xX22xX77xX2xX195xXf8xX2xX2xXf8xX116xX1xXexX75xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX77xX75xX10xX89xXdxX6xX77xX2xXf8xXf9xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xX2xX195xX77xX2xXf9xX19bxX89xX166xX2xX166xXf8xX102xX2xX19bxXexX9cxX195xX166xX19bxX5xX9cxX1exX2xXf9xX102xX89xX9cxX2xX157xXf9xXf8xX9cxX166xXexX2xX2xX9cxX2xX5xX102xX1exX2xX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX89xXdxX5fxX2fxX0xX7xXexX97xX37xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd8xX3edxX23xX1xX3xX68xX27xX31xX23xX3xX2xX3xX89xX37xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX70xXbxX3xXd2xX3xX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX4xX1xX230xX3xX7xXbf3xX3xX89xX42cxX23xX22xX3xX22xXe6xX23xX3xX2xX166xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xXaxX3xX1xX97xX10xX2bxX9xXaxX77xX5xX6xX37xX1exX89xX37xX23xX22xX1exX5fxXdxX10xX4xX1exX5xX6xX75xX77xXcexXdxX23xX1xX1exX68xX27xX6xX23xX1exX2xX1exX89xX37xX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX37xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX1exX7xX27xX1exX89xX27xX23xX22xX1exX22xX6xX23xX1exX2xX166xX1exX5xX6xX37xX1exX89xX37xX23xX22xX77xX2xX195xXf8xX2xX2xXf8xX116xX1xXexX75xXaxX2fxXd8xX3edxX23xX1xX3xX68xX27xX31xX23xX3xX2xX3xX89xX37xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX70xXbxX3xXd2xX3xX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX4xX1xX230xX3xX7xXbf3xX3xX89xX42cxX23xX22xX3xX22xXe6xX23xX3xX2xX166xX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX97xX37xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX2fxX12cxX37xX23xX3xX7xX3cdxX3xX23xX45xX15xX3xX44xX3fxX40xX4xX3xX23xX431xX27xX3xXexX49xXdxX3xX4xX27xX93xX4xX3xX1xX93xXdxX3xXexX1xX65xX37xX3xX7xXadxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xX517xX2xX166xX77xX102xX557xX3xX44xX881xX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xX3bxX15xX3xXexX1xXadxX4xX1xX3xXexX1xXebxX4xX3xX5xX60xX23xX3xX44xX6xX23xX22xX3xX44xXc33xXexX3xX97xX6xX3xX4xX1xX37xX3xX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xXexX97xX37xX23xX22xX3xX5fxXdxX70xX4xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xXcexX45xXdxX3xXexX37xXadxX23xX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xX3xX4xX1xX37xX3xX23xX22xX3fxX257xXdxX3xX5xX6xX37xX3xX44xX93xX23xX22xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX89xXdxX5fxX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12cxXe6xX23xX3xXf8xX116xX19bxX113xXf9xX3xXexX6b4xX3xX44xX4fxX23xX22xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xXexXdxX431xX27xX3xX4xX1xX3b7xX3xX23xX22xX45xX23xX1xX3xXd4xX8cxX1exXcxXd8xXd9xXdaxX86xX3xXexX97xX37xX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX89xX58xX23xX22xX3xXexX230xX23xX1xX3xX23xX48fxX23xX22xX3xXexX1xX48fxX23xX3xX75xX60xXdxXaxX3xX1xX97xX10xX2bxX9xXaxX77xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xX37xXdxX77xX4xX6xX23xX1exXf8xX1exX19bxX113xXf9xX1exXexX15xX1exX89xX37xX23xX22xX1exXexX1xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX23xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1xX1exX5xX89xX1exXexXcexX1exX6xX75xXbxX1exX1cxX1xX1exXexX97xX37xX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX89xX27xX23xX22xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX37xX23xX22xX1exXexX1xX37xX23xX1exX75xX37xXdxX77xX2xX19bxX195xXf9xX9cxX113xX116xX1xXexX75xXaxX2fxX0xXdxX75xX22xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX77xX75xX10xX89xXdxX6xX77xX2xXf8xXf9xX77xX23xX10xX150xX7xX77xXf8xXf9xX2xX2xX77xX2xXf9xX157xX89xX102xX2xX19bxX102xX166xX9cxX157xXexX166xX157xX19bxX9cxX157xX5xXf9xX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xX3fxX40xX23xX22xX3xX44xX45xX37xX3xXexX49xX37xX3xX23xX22xX27xX4fxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX22xX5cxX23xX3xX5fxX60xXdxX3xX22xXdxX65xXdxX3xX68xX27xX15xX6bxXexX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5xX45xX75xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX89xXdxX5fxX2fxX0xX7xXexX97xX37xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12cxXe6xX23xX3xXf8xX116xX19bxX113xXf9xX3xXexX6b4xX3xX44xX4fxX23xX22xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xXexXdxX431xX27xX3xX4xX1xX3b7xX3xX23xX22xX45xX23xX1xX3xXd4xX8cxX1exXcxXd8xXd9xXdaxX86xX3xXexX97xX37xX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX89xX58xX23xX22xX3xXexX230xX23xX1xX3xX23xX48fxX23xX22xX3xXexX1xX48fxX23xX3xX75xX60xXdxXaxX3xX1xX97xX10xX2bxX9xXaxX77xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xX37xXdxX77xX4xX6xX23xX1exXf8xX1exX19bxX113xXf9xX1exXexX15xX1exX89xX37xX23xX22xX1exXexX1xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX23xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1xX1exX5xX89xX1exXexXcexX1exX6xX75xXbxX1exX1cxX1xX1exXexX97xX37xX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX89xX27xX23xX22xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX37xX23xX22xX1exXexX1xX37xX23xX1exX75xX37xXdxX77xX2xX19bxX195xXf9xX9cxX113xX116xX1xXexX75xXaxX2fxX12cxXe6xX23xX3xXf8xX116xX19bxX113xXf9xX3xXexX6b4xX3xX44xX4fxX23xX22xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xXexXdxX431xX27xX3xX4xX1xX3b7xX3xX23xX22xX45xX23xX1xX3xXd4xX8cxX1exXcxXd8xXd9xXdaxX86xX3xXexX97xX37xX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX89xX58xX23xX22xX3xXexX230xX23xX1xX3xX23xX48fxX23xX22xX3xXexX1xX48fxX23xX3xX75xX60xXdxX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX97xX37xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX2fxX12cxX1xXdxX48cxX27xX3xXf8xXf9xX77xX9cxX103xX3xX11f3xX1xX8dxX3xX12cxX1xX4e0xX3xXexXb9xX4xX1xX3xX1a9exXd8xX30xX1226xX3xXexX230xX23xX1xX3xX8cxXc33xX23xX22xX3xX30xX22xX4bdxX4xX3xXd1xX420xX23xX3xX4xX1xX4e0xX3xXexX97xX3edxX3xXcexX27xX14faxXdxX3xX5xX45xX75xX3xX5fxXdxX70xX4xX3xX5fxX60xXdxX3xXd1xXd2xX3xXd4xX8cxX1exXcxXd8xXd9xXdaxX86xX3xX86xX45xX3xXcxXe1xX23xX1xX3xX5fxX48cxX3xXexXdxX431xX27xX3xX4xX1xX3b7xX3xXexX230xX23xX1xX3xX44xX49xXexX3xX4xX1xX27xX49exX23xX3xX23xX48fxX23xX22xX3xXexX1xX48fxX23xX3xX75xX60xXdxX3xXexX1xX10xX37xX3xX5xXe1xX23xX1xX3xX5fxX58xX4xX3xX23xX22xX45xX23xX1xX3xXbxX1xX42cxX3xXexX97xXadxX4xX1xX116xX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX89xXdxX5fxX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX77xX27xX5xX2fxX0xX89xXdxX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX97xXaxX2fxX0xX77xX89xXdxX5fxX2fxX0xX77xX89xXdxX5fxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc59cxX27xXexX1xX37xX97xXaxX2fxX30xX6xX75xX3xX3c7xXdxX6xX23xX22xX0xX77xXbxX2f
Nam Giang