Cận cảnh băng giá kỳ thú ở Sa Pa
Các cành cây trên triền núi dọc đường lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, Sa Pa (Lào Cai) đang bị băng giá bao phủ, sáng 11/1. Khi biết tin, nhiều du khách liền đổ lên chiêm ngưỡng và săn ảnh.
adf0x100cex111d6xbc21x13ec8xc7d8xbc42xc71bxb6ffx10c26xb57fx1061cxbc78xd1f1xc167xccdfxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxef22x12ee0x1053dxXexX0x12998xXaxX17xX18xX19xXexX0x10c0axedffxX19xe4acxXexX0xXaxc38cxX9xd80bxXdxX18x10b3bxX2fxe614x1051axe092xX5x134b7xXbxXdxX17xX32xXexX4xf797xc3fcxX9xX2cxc1b7xX3dxXaxX9xX23xc219xX3dxd28exX9xX47xX35xd49bxX9x12b23x1267bxX9xXbxXax12402xX9x12a0bxX9x109a4xX18xX9xX7xX18xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xfbc9xX17xX18xX19xX32xXexX4xX4bxX2cxX9xX2cxbcc8xX3dxXaxX9xX2cx118cdxX26xX9xXbxee73xc0a3xX3dxX9xXbxX7fxX35xfba5xX3dxX9xX3dxX52xX35xX9xX19xd282xX2cxX9x13dbex11772xb75exX3dxX47xX9xXdxX80xX3dxX9xX91xb7f2xX3dxXaxX9xX91x116aaxX24xX9x11b3dxX9xff99x12ea0xX26xX9xX6bxdffax1182exX9xX56xX18xX9xX7xX18xX9xfe94x12a81xX76xX24xX9xX4xX18xX35xcd8cxX9xX91xX18xX3dxX47xX9xX23xea65xX9xX23xX45xX3dxX47xX9xX47xX35xX4bxX9xX23xX18xX24xX9xX33xXaxe482xXacxX9xX2fxX4bxX3dxX47xX9xX2axX2axX1cxX2axb724xX9x13d94xXaxX35xX9xX23xX35x106c9xXbxX9xXbxX35xX3dxXacxX9xX3dxXaxX35xX86xXa7xX9xX19xXa7xX9xX4dxXaxX4bxX2cxXaxX9xXdxX35xX86xX3dxX9xX91xde08xX9xXdxX80xX3dxX9xX2cxXaxX35xX80xXcxX9xX3dxX47xX92xef3cxX3dxX47xX9x13848xX76xX9xX2fxX45xX3dxX9xX40xX3dxXaxXe1xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX7fxX47xX35xX3dxf212xX9x11a6exX33xb1b5xX9xX18xXa7xXbxX24xd8a7xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX23xX18xX3dxX47xX9xX47xX35xX18xX9xX4dxX26xX9xXbxXaxXa7xX9xX24xX9xX2fxX18xX9xX33xX18xX32xX9xX2fxX7fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13cxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXe1xX119xX3dxX1cxX3dxX17x1268dxX2fxX1cxX2ax1161cxe03dxX13exX1cx10623xX1a9xX19xe9a6xX2axX1acxX1a6xX2axX2ax103c0xXbxX1acxX13exb6bcxX2axXdxX1a6xXe1xe246xX33xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX140xXbx11b2bxX18xXdxX35xX47xX3dxX13cxX9xX1bbxXa7xX2fxXbxX35xb7d6xX26xX146xX32xXexX4xX4bxX2cxX9xXbxX7fxX35xX86xX3dxX9xX3dxX52xX35xX9xX19xX8exX2cxX9xX91xX92xX93xX3dxX47xX9xXdxX80xX3dxX9xX91xX9cxX3dxXaxX9xX91xXa1xX24xX9xXa4xX9xXa6xXa7xX26xX9xX6bxXabxXacxX9xX91xfad7xX9xX2cxX18xX24xX9xX47xeadfxX3dxX9xX13exXe1xX1a6xX1a6xX1a6xX9xXcxb405xXbxX9xX54xX9xX33xXax104bcxX18xX9xXbxX7bxX26xX9xXbxXaxXc4xX9xXbxX7fx13f4fxX3dxX9xX56xX18xX9xX7xX18xX9xXb4xXb5xX76xX24xX9xX4xX18xX35xXbcxX9xX2fxX4bxX3dxX47xX9xX3dxX18xX26xX9xX23xXc4xX9xX23xX45xX3dxX47xX9xX47xX35xX4bxX9xX23xX18xX24xX9xX33xXaxXd5xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX7fxX47xX35xX3dxX13cxX9xX13exX33xX140xX9xX18xXa7xXbxX24xX146xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX23xX18xX3dxX47xX9xX47xX35xX18xX9xX4dxX26xX9xXbxXaxXa7xX9xX24xX9xX2fxX18xX9xX33xX18xX32xX9xX2fxX7fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13cxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXe1xX119xX3dxX1cxX3dxX17xX1a1xX2fxX1cxX2axX1a5xX1a6xX13exX1cxX1a9xX1a9xX19xX1acxX2axX1acxX1a6xX2axX2axX1b2xXbxX13exX1a5xX1acxebcbxXdxX2axXe1xX1bbxX33xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX140xXbxX1f3xX18xXdxX35xX47xX3dxX13cxX9xX1bbxXa7xX2fxXbxX35xX200xX26xX146xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3dxX47xX92xX93xX35xX9xX19xX7bxX3dxXacxX9xX3dxXaxX35x101d0xXbxX9xX91xX235xX9xX47xX35xX40xXcxX9xX2fxX7bxXa7xX9xX19xX92x10fb1xX35xX9xX2axX9xX91xX235xX9xX4xXacxX9xXbxX7fxX92xX3a9xX2cxX9xX91xe0b2xX9xX2cxX3bbxX9xXcxX92xX18xX9xX3dxXaxd533xXacxX9xX2fxX18xXa7xX9xX4dxXaxX35xX9xXbx10df6xX3dxXaxXacxX9xX3dxdddcxX35xX9xX3dxX76xX26xX9xX23x10129xXbxX9xX91xX23cxXa7xX9xX140xXa7xX25axXbxX9xXaxX35xX398xX3dxX9xX23xX45xX3dxX47xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX7fxX47xX35xX3dxX13cxX9xX13exX33xX140xX9xX18xXa7xXbxX24xX146xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX23xX18xX3dxX47xX9xX47xX35xX18xX9xX4dxX26xX9xXbxXaxXa7xX9xX24xX9xX2fxX18xX9xX33xX18xX32xX9xX2fxX7fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13cxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXe1xX119xX3dxX1cxX3dxX17xX1a1xX2fxX1cxX2axX1a5xX1a6xX13exX1cxX1a9xX1a9xX19xX1acxX2axX1acxX1a6xX2axX2axX1b2xXbxX1a5xX13exX1b2xX1a6xXdxX13exXe1xX1bbxX33xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX140xXbxX1f3xX18xXdxX35xX47xX3dxX13cxX9xX1bbxXa7xX2fxXbxX35xX200xX26xX146xX32xXexX56xX93xX9xXbxX18xX26xX9xX119xX76xX24xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX2cxX76xX3dxXaxX9xX2cxX7bxX26xXacxX9xX3dxX47xX92xX93xX35xX9xXbxX18xX9xX2cxX3bbxX9xX2cxX40xXcxX9xX47xX35xX4bxX2cxX9xX3dxXaxX92xX9xX3dxXaxd7a9xX3dxX47xX9xXcxX40xX3dxXaxX9xX91xX4bxX9xXbxX7fxX24xX3dxX47xX9xX2fxXa7xd973xXbxX9xX3dxXaxX92xX3dxX47xX9xX4dxXaxX35xX9xX25axX3dxX9xXcxX3d2xX3dxXaxX9xXbxX18xX26xX9xX2cxXaxX52xX3dxX47xX9xXdxX35xX86xX3dxX9xX119xX115xX9xXbxX18xX3dxXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX7fxX47xX35xX3dxX13cxX9xX13exX33xX140xX9xX18xXa7xXbxX24xX146xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxXa7xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1a1xX35xX19xXbxXaxX13cxX337xX1b2xX1a6xX33xX140xX146xXaxX17xX35xX47xXaxXbxX13cxX1b2xX1acxX1a6xX33xX140xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX23xX18xX3dxX47xX9xX47xX35xX18xX9xX4dxX26xX9xXbxXaxXa7xX9xX24xX9xX2fxX18xX9xX33xX18xX32xX9xX2fxX7fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13cxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXe1xX119xX3dxX1cxX3dxX17xX1a1xX2fxX1cxX2axX1a5xX1a6xX13exX1cxX1a9xX1a9xX19xX1acxX2axX1acxX1a6xX2axX2axX1b2xXbxX1b6xX13exX1a5xX1a6xXdxcf8cxXe1xX1bbxX33xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexf065xX45xX3dxX47xX9xX91xX3bbxX3dxX47xX9xXbxX7fxX80xX3dxX9xXaxX76xX3dxX47xX9xX7fxX76xX24xX9xX19xX7bxX26xX9xXbxXaxX246xX33xX9xX47xX18xX35xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX7fxX47xX35xX3dxX13cxX9xX13exX33xX140xX9xX18xXa7xXbxX24xX146xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX23xX18xX3dxX47xX9xX47xX35xX18xX9xX4dxX26xX9xXbxXaxXa7xX9xX24xX9xX2fxX18xX9xX33xX18xX32xX9xX2fxX7fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13cxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXe1xX119xX3dxX1cxX3dxX17xX1a1xX2fxX1cxX2axX1a5xX1a6xX13exX1cxX1a9xX1a9xX19xX1acxX2axX1acxX1a6xX2axX2axX1b2xXbxX1a9xX1b6xX13exX1a5xXdxX1acxXe1xX1bbxX33xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX140xXbxX1f3xX18xXdxX35xX47xX3dxX13cxX9xX1bbxXa7xX2fxXbxX35xX200xX26xX146xX32xXexX2xX24xX9xX91xX9cxX3dxXaxX9xXa4xX9xXa6xXa7xX26xX9xX6bxXabxX9xXdxX76xX9xX3dxX3d8xX35xX9xXaxX52xXbxX9xX47xX35xX3bbxX9xX19x10933xX9xX3dxXaxX35xX398xXbxX9xX91xX235xX9xX4dxXaxf9e2xX3dxX47xX9xd7cbxXa7xX4bxX9xXbxXaxX25axX33xX9xX119xfbc3xX3dxX9xX23xXc4xX9xXaxX35xX398xX3dxX9xXbxX92xbe52xX3dxX47xX9xX91xX3bbxX3dxX47xX9xX23xX45xX3dxX47xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX7fxX47xX35xX3dxX13cxX9xX13exX33xX140xX9xX18xXa7xXbxX24xX146xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX23xX18xX3dxX47xX9xX47xX35xX18xX9xX4dxX26xX9xXbxXaxXa7xX9xX24xX9xX2fxX18xX9xX33xX18xX32xX9xX2fxX7fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13cxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXe1xX119xX3dxX1cxX3dxX17xX1a1xX2fxX1cxX2axX1a5xX1a6xX13exX1cxX1a9xX1a9xX19xX1acxX2axX1acxX1a6xX2axX2axX1b2xXbxX1acxX2axX2axX1a6xXdxX1b6xXe1xX1bbxX33xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXex10acaxXe9xX3dxX9xX2axX2axXaxX9xXbxX7fxX92xX18xX9xX3dxX18xX26xXacxX9xX23xX45xX3dxX47xX9xX119xX7cexX3dxX9xX91xX3bbxX3dxX47xX9xX2cxX40xX9xXbxX7fxX80xX3dxX9xX2cxX4bxX2cxX9xXbxXaxX40xXcxX9xX2cxX3c6xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX7fxX47xX35xX3dxX13cxX9xX13exX33xX140xX9xX18xXa7xXbxX24xX146xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX23xX18xX3dxX47xX9xX47xX35xX18xX9xX4dxX26xX9xXbxXaxXa7xX9xX24xX9xX2fxX18xX9xX33xX18xX32xX9xX2fxX7fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13cxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXe1xX119xX3dxX1cxX3dxX17xX1a1xX2fxX1cxX2axX1a5xX1a6xX13exX1cxX1a9xX1a9xX19xX1acxX2axX1acxX1a6xX2axX2axX1b2xXbxX13exX2axX1b2xX2axXdxX1b2xXe1xX1bbxX33xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX672xX45xX3dxX47xX9xXbxX7fxX80xX3dxX9xXcxX4bxX35xX9xXaxX35xX80xX3dxX9xX3dxXaxX76xX9xX19xX7bxX3dxX9xX119xX17xX3dxX9xX91xX92xX93xX3dxX47xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX7fxX47xX35xX3dxX13cxX9xX13exX33xX140xX9xX18xXa7xXbxX24xX146xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX23xX18xX3dxX47xX9xX47xX35xX18xX9xX4dxX26xX9xXbxXaxXa7xX9xX24xX9xX2fxX18xX9xX33xX18xX32xX9xX2fxX7fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13cxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXe1xX119xX3dxX1cxX3dxX17xX1a1xX2fxX1cxX2axX1a5xX1a6xX13exX1cxX1a9xX1a9xX19xX1acxX2axX1acxX1a6xX2axX2axX1b2xXbxX337xX1b2xX1a5xX1a6xXdxX1a9xXe1xX1bbxX33xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX140xXbxX1f3xX18xXdxX35xX47xX3dxX13cxX9xX1bbxXa7xX2fxXbxX35xX200xX26xX146xX32xXexbd88xXaxX35xX86xXa7xX9xX19xXa7xX9xX4dxXaxX4bxX2cxXaxX9xXbxc8f1xX9xXbxXaxXc4xX9xXbxX7fxX25axX3dxX9xX56xX18xX9xX7xX18xX9xX91xX106xX9xXdxX80xX3dxX9xX91xX9cxX3dxXaxX9xX91xXa1xX24xX9xX2cxXaxX35xX80xXcxX9xX3dxX47xX92xX115xX3dxX47xX9xXaxX35xX398xX3dxX9xXbxX92xX7dbxX3dxX47xX9xX3dxX76xX26xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX7fxX47xX35xX3dxX13cxX9xX13exX33xX140xX9xX18xXa7xXbxX24xX146xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX23xX18xX3dxX47xX9xX47xX35xX18xX9xX4dxX26xX9xXbxXaxXa7xX9xX24xX9xX2fxX18xX9xX33xX18xX32xX9xX2fxX7fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13cxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxXe1xX119xX3dxX1cxX3dxX17xX1a1xX2fxX1cxX2axX1a5xX1a6xX13exX1cxX1a9xX1a9xX19xX1acxX2axX1acxX1a6xX2axX2axX1b2xXbxX1a5xX337xX1b2xXdxX1a5xXe1xX1bbxX33xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXex11a85xX235xXbxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xX3dxX35xX80xX3dxX9xXbxXaxf8d0xX9xX19xX7b3xX3dxX47xX9xXcxX35xX398xX3dxX47xX9xX2cxX3e0xX3dxX9xXcxX35xXe9xX3dxX47xX9xX23xX45xX3dxX47xX9xXbxX7fxX80xX3dxX9xX2cxX76xX3dxXaxX9xX2cxX7bxX26xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX140xX18xX3dxXaxX3dxXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX3dxX47xX31xX32xX1a6xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3dxX47xX31xX32xX1b6xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7fxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX672xX24xX19xX26xX32xXexXc23xX35xX86xX3dxX9xX672xX3e0xX2cxX9xX91xX18xX3dxX47xX9xXbxX7fxX40xX35xX9xX7c4xXa7xX18xX9xX91xX7dbxXbxX9xX4dxXaxX7c0xX3dxX47xX9xX4dxXaxX24dxX9xXdxX3d2xX3dxXaxX9xXcxX3d2xX3dxXaxXacxX9xX3dxXaxX35xX398xXbxX9xX91xX235xX9xX3dxXaxX35xX86xXa7xX9xX3dxX3d8xX35xX9xX2fxX4bxX3dxX47xX9xX3dxX18xX26xX9xX140xXa7xX539xX3dxX47xX9xXbxXaxX25axX33xXacxX9xX3dxXaxX92xX9xX7xXaxX18xX9xX8c7xX35xX3dxX9xXb4xXb5xX18xX35xX9xX4xXaxX7bxXa7xXbcxX9xX140xX25axX33xX9xX140xX9cxX9xX2axXacxX1a9xX9xX91xX235xX9xX4xXacxX9xXb5xX76xX24xX9xX4xX18xX35xX9xX2axX13exX9xX91xX235xX9xX4xXacxX9xX56xX18xX9xX7xX18xX9xX2axXacxX337xX9xX91xX235xX9xX4xXacxX9xXc23xX7cexXa7xX9xX56xX3d8xX3dxX9xXb4xXb5xX3d2xX3dxX47xX9xX56xX3d8xX3dxXbcxX9xX13exXacxX1a9xX9xX91xX235xX9xX4xXacxX9xX8c7xXabxX3dxX47xX9xed9fxX45xX3dxX9xXb4xX6bxX76xX9xd3f3xX35xX18xX3dxX47xXbcxX9xX643xXacxX13exX9xX91xX235xX9xX4xXacxX9xXc23xX235xX2cxX9xX4xXaxX7bxXa7xX9xXb4xX56xX3d8xX3dxX9xXb5xX18xXbcxX9xX1b6xX9xX91xX235xX9xX4xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX672xX24xX19xX26xX32xXexX5xX7fxXa7xX3dxX47xX9xX23x11474xX3dxXaxX9xX2cx1269dxX9xXdxX80xX3dxX9xX2cxX18xX24xX9xX2axX1a6xX1a6xX9xXcxXacxX9xX3dxXaxX35xX398xXbxX9xX91xX235xX9xX2fx13182xX9xX47xX35xX40xXcxX9xXbxXaxX80xXcxX9xX1a6xXacxX1b2xX9xX91xX235xX9xX4xXe1xX9xXd97xX76xX24xX9xX1b2xXaxX9xX2fxX4bxX3dxX47xX9xX2axX2axX1cxX2axXacxX9xX3dxXaxX35xX398xXbxX9xX91xX235xX9xX54xX9xX91xX9cxX3dxXaxX9x1303cxX18xX3dxX2fxX35xX33xX18xX3dxX9xX91xX92xX7dbxX2cxX9xX47xXaxX35xX9xX3dxXaxX3cxX3dxX9xX54xX9xXcxXdeaxX2cxX9xX7fxX25axXbxX9xXbxXaxX25axX33xXacxX9xX2cxXaxX9cxX9xX1f3xX1a9xX9xX91xX235xX9xX4xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX56xX24xXa7xX7fxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x11799xX35xX3dxX47xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe