Hộ nghèo được vay tối đa 50 triệu đồng để sản xuất kinh doanh
Đây là quy định tại Quyết định số 34/QĐ-HĐQT của Ngân hàng Chính sách xã hội về nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.
48c4x7595xbe09x562bx9baexc7edx6be6xa99fxb4fbxX7xcf3fxb650x9abcx63c5xd642x58caxX5x7394xXaxad16x84b5x69a6xX3xc14cxce60xX1x90aax5fcaxX3xcedfx81c7xdeb3xX4xX3x5683xX6x780axX3xXex5ae9xXdxX3xX1cxX6xX3xc0bbxac4fxX3xXexf0fcxXdxea3cx4920xX3xX1cx5ff2xX16xX17xX3xX1cxd90fxX3xX7x5bccxX16xX3x9f5axX33xbacdxXexX3x9f2bxXdxX16xX1xX3x699axX1axX6xX16xX1xX0x87fdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX4bxXaxX12x9caax565exX23xX3xX5xa238xX3xe703xX33xX23xX3xX1cx9425xX16xX1xX3xXexa154xXdxX3xe509xX33xX23x4bd0xXexX3xX1cxX72xX16xX1xX3xX7xX26xX3x94e7x83bbxX51xX7axX66x6ce1xX13xX66xX7axXcxX3xX4x8a87xX6xX3xd5b4xX17xX67xX16xX3xX1xX6bxX16xX17xX3xb57dxX1x7b01xX16xX1xX3xX7x4a21xX4xX1xX3xX41xdc73xX3xX1xX14xXdxX3xX21x653bxX3xX16xX67xX16xX17xX3xdcafx5b3axX4xX3xX4xX1xX1axX3xX21xX6xX23xX3xXexX26xXdxX3xX1cxX6xX3xX1cxX26xXdxX3xX21x95a1xXdxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX1axX3xX1cxXa8xXbxX3xXbcxX16xX17xX3xX16xX1xX33xX3xX4x9025xX33xX3xX21xX26xX16xX3xXbxX1xd7f1xX4xX3xX21xXf5xX3xX7xX3exX16xX3xX41xX33xX43xXexac4bxX3xX46xXdxX16xX1xX3xX4bxX1axX6xX16xX1xba6cxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6x4b19xX5xX10xX3xcb14xXdxX4bxXexX1xX9xXaxdf0axX2dxX2dxXaxX3xX117xX1axX30xX4bxX10xX30xX9xXaxX2dxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX30xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX117xX1axX4bxX23xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxXbbxX17xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX10fxX117xX6xX1axX1xX6xXexXdxX16xX1xX10fxX21xX16xX51xX16xX10xX11bxX7xX51xX2xX89xX122xX2cxX51xX2xX2dxX2cxX4bxX2xX2cxX122xX2cxX2dxX2dxXexX2cxX2cxX2cxX2xX122xX5xX2dxX10fxf47axXbxX17xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX4bxX12xX0xX51xXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX1axX16xXaxX12xX97xX17xX1dx5fa0xXdxX3xX16xX17xX1xX19xX1axX3xX7xa051xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xX6xX23xX3xXexX26xXdxX3xX1cxX6xX3xX2cxX2dxX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX1cxX36xX16xX17xX51xX1xX14xX0xX51xXexX4bxX12xX0xX51xXexX30xX12xX0xX51xXexX117xX1axX4bxX23xX12xX0xX51xXexX6xX117xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa8fxX1axX4bxX23xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX8dxX6xX5xXdxX17xX16x6022xX3xX1a8xX33xX7xXexXdxd778xX23x9ec1xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX1cx699exX103xX3xX16xX67xX16xX17xX3xXbbxXbcxX4xX3xX4xX1xX1axX3xX21xX6xX23xX3xXexX26xXdxX3xX1cxX6xX3xX1cxX26xXdxX3xX21xXd3xXdxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX1axX3xX1cxXa8xXbxX3xXbcxX16xX17xX3xX16xX1xX33xX3xX4xXecxX33xX3xX21xX6xX23xX3xX21xX26xX16xX3xXbxX1xXf5xX4xX3xX21xXf5xX3xX7xX3exX16xX3xX41xX33xX43xXexX103xX3xX46xXdxX16xX1xX3xX4bxX1axX6xX16xX1xX103xX3xX16xX1xe95bxXbbxX3xX17xX24fxXbxX3xXbxX1xXecxX16xX3xXexX1xdc35xX4xX3xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX1xXa3xX16xX1xX3xX7xXa8xX4xX1xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX41xXadxX3xX1xX14xXdxX103xX3xX17xXdxX3exXbbxX3xX16xX17xX1xX19xX1axX3xX117xXb4xX16xX3xX21x650fxX16xX17xX3xX5x5db4xX16xX3xX2cxX2dxX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX1cxX36xX16xX17xX51xX1xX14xX3xX21xX6xX23xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX226xX1axX4bxX23xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX8dxX6xX5xXdxX17xX16xX23dxX3xX1a8xX33xX7xXexXdxX244xX23xX246xXaxX12xX13xXdxX32xX16xX3xX16xX6xX23xX103xX3xXbbxXbcxX4xX3xX4xX1xX1axX3xX21xX6xX23xX3xXexX26xXdxX3xX1cxX6xX3xX21xXd3xXdxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX1axX3xX1cxX6xX16xX17xX3xX5xX6bxX3xX88xX2dxX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX1cxX36xX16xX17xX51xX1xX14xX10fxX3xX66xX14xX16xX17xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX16xX6bxX23xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX1cxXa8xX16xX1xX3xX17xXdxXa8xX3xX5xX6bxX3xX4xX24fxX3xXexX1xX3bxX3xX17xXdxb8dexXbxX3xX4xXa8xX4xX3xX1xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX1axX3xX4xX24fxX3xXexX1xX2f9xXbbxX3xX16xX17xX33xX36xX16xX3xX21xX26xX16xX3xX1cxX3exXbbxX3xX117xX3exX1axX3xXbxX1xXa8xXexX3xXexX30xXdxX3bxX16xX3xX117xXb4xX16xX3xX21xX2f4xX16xX17xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx85e1xX1axX33xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX66xX77xXdxX3xX66xX1axX6bxX16xX3xX46xX7dxXexX0xX51xXbxX12
congthanh