Đơn giản, bốn mùa sông vẫn chảy...
Trăn trở nghĩ, “Việt Nam thành quốc gia chống dịch bệnh tốt nhất thế giới thì cũng phải phấn đấu là quốc gia sớm nhất không còn dịch bệnh, đưa nhịp sống trở về bình thường”, Thủ tướng lại nhớ dòng Thu Bồn - dù vật đổi sao dời, đơn giản, bốn mùa sông vẫn chảy.
4443xe4edxe2abxbdc8x4d08xd8bax5090x8f5ax46c5xX7xbe8cx53f8x7613x6af4x4674xb1d2xX5xeba7xXax4547xe0a0xc3d4x7c61xX3xe59exXdxc55exX15x6f63xX3x80a2x48fbxX15xX3xd375xabaaxX6xX3xX7x891exX15xX17xX3xa2c3x7ff4xX15xX3xX4xX1xX19x9d5ex7abaxX32xX32xX0x66bfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4aaaxX10xX6x4b44xXaxX12xXcxe277x9d69xX15xX3xXexX4cxd97cxX3xX15xX17xX1xa52bxX1bxX3xc719xe644xXdx5507xXexX3xcbcfxX6xX21xX3xXexX1xeaa5xX15xX1xX3x687bx5169xX1exX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX48x7accxX4xX1xX3xX1dxX5dxX15xX1xX3xXexX1exXexX3xX15xX1xc5e7xXexX3xXexX1xd371xX3xX17xXdx513cxXdxX3xXexX1xcce8xX3xX4xe6e5xX15xX17xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXbxX1xX89xX15xX3xd2d2xX89xX6bxX3xX5xX66xX3xX6axX6bxX1exX4xX3xX17xXdxX6xX3xX7xX92xX21xX3xX15xX1xX89xXexX3xc7ffxX1xX26xX15xX17xX3xX4x94f6xX15xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX1dxX5dxX15xX1xX1bxX3xXa8xc4afxX6xX3xX15xX1xX7axXbxX3xX7xX1exX15xX17xX3xXexX4cxX52xX3xX2axd35bxX3xX1dxX97xX15xX1xX3xXexX1xXd7xbd6cxX15xX17x4dd4xX1bxX3xXcxX1xd30axX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX5x8dbbxXdxX3xX15xX1xX92xX3xX48xXc8xX15xX17xX3xXcxX1xX6bxX3xcabbx89eexX15xX3xddd9xX3xX48xX22xX3xX2ax58e3xXexX3xXa8xe01dxXdxX3xX7xX6xdf28xX3xX48xXf3xXdxX1bxX3xXa8xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX6xX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX114xX127x486axXaxX3xX6xX5xXdxX17xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXexX1dxX127xX48xX31xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf073xX10xX15xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX21xX17xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxb306xXdxX48xXexX1x9cc9xX3xb51ax87e8x94fexXbxX165xcf83xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1aaxX3x8af1x7caax6918xXbxX165xX1b1xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX36xX36xXdxX32xX1dxX6xX127xX1xX6xXexXdxX15xX1xX32xX2axX15xX36xX15xX10xX1a5xX7xX36xX1adxX1aexX2xa79cxX36xX2xX1aex506dxX48xX1aexX2xX2xX1bbxX1bbxX2x6745xXexX1e5xX1adxX1edxX1bbxX2xX5xX1aexX32x4f81xXbxX17xbed9xX4cxX9xX1edxX1bdxX1bcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX6xX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX32xX32xX32xXaxX3xX1a5xXdxX48xXexX1xX9xXaxX1bcxX1bdxX1bbxXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX127xX15xXaxX12xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX60xX17xX6bxX31x6ca3xX15xX3xaf55xX6bx9f71xX15xX3x71bfxX1xc842xX4xX3xX4xX1xXfbxX3xXexX4cxX97xX3xXbxX1xXdxe7dcxX15xX3xX1x55dfxXbxX3xX191xX1x6f72xX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXexX1xXd7xXf3xX15xX17xX3xXc1xe873xX3xXexX1xe6d1xX15xX17xX3xX1e1xX36xX1adxX1aexX1adxX1aexX32xX3x6ab0xX15xX1xX1aaxX3xX5bx6286xX286xX36x5a5dxX6bxX6xX15xX17xX3xX45xXdxX8exX6bxX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX4cxX12xX0xX36xXexX1dxX127xX48xX31xX12xX0xX36xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX1bxX3xXexX1xX8exX3xX17xXdxX92xXdxX3xX15xX66xX31xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xX1x7bb8xX3xX4x6d0exX3xX191xcf24xX5bxd74cx9d59xX118xX2xX1edxX32xX3xX2c5xXdxd645xX6xX3xX5xXc8xX15xX17xX3xX21xa1c7xXexX3xX191xX1xX283xX6bxX3x9d80xX6bxX3xXa8xX6xX15xX17xX3xX4xX1xX6xX127xX3xXa8xX19xX127xX3xX2axX97xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX1dxX5dxX15xX1xX1bxX3xX15xX17xX66xX31xX3xX1e1xX1aexX36xX1e1xX36xX1adxX1aexX1adxX1aexX1bxX3xX45xX349xXdxX3xXa8xX115xX15xX17xX3xX4xX1xX283xX6bxX3xX351xX6bxX3xX6axX6bxX31xX8exXexX3xXa8xX7axX15xX1xX3xXbxX1xX296xX3xX4xX1xX6bx5462xX15xX3xX45xXdxX5dxXbxX3xXa8xX7axX15xX1xX3xXexX1xXd7xX14xX15xX17xX3xX21xX104xXdxX3xXex731axX3xX48xX127xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX21xX118x9183xa379xX3x6299xX3caxX5bxce6bxXcx5fa9x84eaxX32xX3xX2c8xX6bxX1exX4xX3xX1xX349xXdxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX21xX3xXa8xX6xX15xX17xX3xX4xX1xXf3xX3xXa8xba7axXdxX3xXbxX1xX296xX3xX4xX1xX6bxX3a3xX15xX3xX45xXdxX5dxXbxX3xXa8xX7axX15xX1xX3xX15xX66xX31xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX60xX17xX6bxX31xX27exX15xX3xX281xX6bxX283xX15xX3xX286xX1xX288xX4xX1bxX3xXexX1xX10xX127xX3xXa8xXe9xX3xX15xX17xX1xX7axX3xX4xXfbxX6xX3xX3cbxc7a8xX3xX1dxX6xX15xX3xXcxX1xXd7xXf3xX15xX17xX3xX2axc191xX3xX2c8xX6bxX1exX4xX3xX1xX349xXdxX3xX3cdxX3cbxX114xXcxX5bxX2c8xX45xX3d3xX1bxX3xX17xXdxX6xX127xX3xX4xX2b3xX4xX3xX1dxX349xX1bxX3xX15xX17xX66xX15xX1xX3xX5xXdxX296xX15xX3xX6axX6bxX6xX15xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX1xX3f2xXbxX3xX4xX1x66c7xXexX3xX4xX1xd261xX3xX2axX92xXdxX3xX5bxX4dxX15xX3xXbxX1xXc8xX15xX17xX3xX191xX1xXfbxX3xXexX7axX4xX1xX3xX60xXd7xX92xX4xX1bxX3xX4xX2b3xX4xX3xX4xX14xX3xX6axX6bxX6xX15xX3xX4xXfbxX6xX3xX2c8xX6bxX1exX4xX3xX1xX349xXdxX3xXa8x4ae2xX3xX1xX127xX66xX15xX3xXexX1xXdxX5dxX15xX3xX114xX349xX3xX1xX115xX3xX7xX14xX3xXexX4cxX97xX15xX1xX3xX3cbxX114xXcxX5bxX2c8xX45xX3xXexX104xXdxX3xX286xX1xXdxX296xX15xX3xX1xX29axXbxX3xX5xcfb9xX15xX3xXexX1xd874xX3xX1bcxX1bcxX1bxX3xX48xXdxX27exX15xX3xX4cxX6xX3xX2axX66xX127xX3xX17xXdxX340xX6xX3xXexX1xX2b3xX15xX17xX3xX1bcxX36xX1adxX1aexX1adxX1aexX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xXcxX1xX10xX127xX3xX48xX3bcxX3xXc1xXdxX8exX15xX3xX4xXfbxX6xX3xX3cbxX114xXcxX5bxX2c8xX45xX1bxX3xX2axXdxX5dxX4xX3xXbxX1xX296xX3xX4xX1xX6bxX3a3xX15xX3xX45xXdxX5dxXbxX3xXa8xX7axX15xX1xX3xX3caxX5bxX3d0xXcxX3d2xX3xX7xX4a0xX3xXa8xXd7xX3f2xX4xX3xXexX4cxX97xX15xX1xX3xX2c8xX6bxX1exX4xX3xX1xX349xXdxX3xXexX1xX19xX127xX3xX5xX6bxX11exX15xX1bxX3xX1dxXdxX4d9xX6bxX3xX6axX6bxX31xX8exXexX3xXexX1xX26xX15xX17xX3xX6axX6bxX6xX3xX2axX66xX127xX3xX15xX1xX340xX15xX17xX3xX15xX17xX66xX31xX3xXa8xX50bxX6bxX3xafcexX2afxX3xX1xX29axXbxX3xXexX1xX510xX3xX1edxX1bxX3xX2c8xX6bxX1exX4xX3xX1xX349xXdxX3xX5cbxX1xX332xX6xX3xX281xX337xX5bxX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX1bxX3xXexX1xX8exX3xX17xXdxX92xXdxX3xX15xX66xX31xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xX1xX32fxX3xX4xX332xX3xX191xX335xX5bxX337xX338xX118xX2xX1edxX32xX3x5958xX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xX15xXd7xX92xX4xX1bxX3xX17xXdxX2b3xX3xXexX1xX7axXexX3xX5xX3f2xX15xX3xX5xX10xX127xX3xXexX1xX6xX15xX17xX3xX2axX66xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX5xXdxX296xX15xX3xXexXdxX8exXbxX3xX4xX332xX3xX4xX1xX32fxX3xXa8xX104xX127xX32xX3xX191xX22xX15xX17xX3xX15xX17xXd7xXf3xXdxX3xX48xX283xX15xX3xX4xX19xX3xX15xXd7xX92xX4xX3xX4xX4dxX15xX17xX3xX21xX97xX15xX1xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX1dxX5dxX15xX1xX1bxX3xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX1dxXdxX8exXexX1bxX3xX17xXdxX2b3xX3xX5axXa8xX50bxX6bxX3xX2axX66xX127xXf6xX3xX4xXfbxX6xX3xX21xX49bxXexX3xX1xX66xX15xX17xX3xX15xX66xX31xX3xX5xX66xX3xXexe32bxX3xX1e1xX1bbxX32xX1aexX1aexX1aexX118xX1bcxX1aexX32xX1aexX1aexX1aexX3xXa8xX115xX15xX17xX36xXc1xX17xX1bxX3xX2axX11exX31xX3xX21xX66xX3xX1dxX2b3xX15xX3xX4cxX6xX3xXexX4cxX296xX15xX3xX1acxX1aexX32xX1aexX1aexX1aexX3xXa8xX115xX15xX17xX36xXc1xX17xX1bxX3xX6axX6bxX2b3xX3xX4xX6xX127xbe48xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX31xX296xX6bxX3xX4xX50bxX6bxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX17xXdxX19xX21xX3xX21xX104xX15xX1xX1bxX3xXa8xXd7xX6xX3xX17xXdxX2b3xX3xX2axXe9xX3xX21xX510xX4xX3xX1dxX97xX15xX1xX3xXexX1xXd7xXf3xX15xX17xX3xX15xX1xXd7xX3xXexX4cxXd7xX92xX4xX3xXc1xX1xXdxX3xX4xX332xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX1dxX5dxX15xX1xX3xXexX19xX3xX5xX3f2xX15xX3xX191xX1xX283xX6bxX3xX286xX1xXdxX32xX3xX2xX1bbxX36xX2xX1bbxX3xX48xX127xX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX5dxXbxX3xX4xX1xX4dxX15xX3xX15xX6bxX26xXdxX3xX5xX3f2xX15xX3xX5xX92xX15xX3xX15xX1xX89xXexX3xX4xXfbxX6xX3xX4xX19xX3xX15xXd7xX92xX4xX3xXa8xa4e7xX3xXa8xX115xX15xX17xX3xX5xX127xX104xXexX3xX17xXdxX14xX3xXexX6xX31xX3xXa8xX115xX15xX17xX3xa6b6xX3xX17xXdxX19xX21xX3xX17xXdxX2b3xX3xX5xX3f2xX15xX3xX1xX14xXdxX3xX165xX6bxX1exX15xX17xX3xX1bdxX1aexX32xX1aexX1aexX1aexX3xXa8xX115xX15xX17xX36xXc1xX17xX3xXexX6edxX3xX15xX17xX66xX31xX3xX2xX36xX1bcxX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX1bxX3xXexX1xX8exX3xX17xXdxX92xXdxX3xX15xX66xX31xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xX1xX32fxX3xX4xX332xX3xX191xX335xX5bxX337xX338xX118xX2xX1edxX32xX3xX2c5xXdxX6xX3xX7xX288xX4xX1bxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX50bxX21xX3xX4xX332xX3xXexX1xX4d9xX3xX7xX4a0xX3xX4xX1xX8exXexX3xX1xX66xX15xX17xX3xX5xX127xX104xXexX3xX15xX296xX15xX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xXexX1xX2b3xX15xX17xX3xX1e1xX1bxX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX60xX17xX6bxX31xX27exX15xX3xX281xX6bxX283xX15xX3xX286xX1xX288xX4xX3xXc1xX7ffxX3xX191xX1xX32fxX3xXexX1xX7axX3xX2xX1adxX3xX6axX6bxX31xX8exXexX3xX5xXdxX5dxXexX3xXbxX1xXc8xX15xX17xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX1dxX5dxX15xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX7xX288xX4xX1bxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX50bxX21xX3xX1bxX3xXa8xX115xX15xX17xX3xXexX1xXf3xXdxX3xX2axX92xXdxX3xX1bcxX3xX4xX1xX32fxX3xXexX1xX7axX3xX2axX66xX3xX1xX66xX15xX17xX3xX5xX127xX104xXexX3xX2axX4dxX15xX3xX1dxX19xX15xX3xX4xX1xX32fxX3xXa8xX104xX127xX3xXa8xXdxXe9xX6bxX3xX1xX66xX15xX1xX3xX2axXe9xX3xXbxX1xXc8xX15xX17xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX191xX335xX5bxX337xX338xX118xX2xX1edxX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX5bxX66xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX4xXc8xX15xX3xXc1xX7ffxX3xX191xX1xX32fxX3xXexX1xX7axX3xX2xX1bcxX3xX2axXe9xX3xX4xX1xX29fxX15xX1xX3xX7xX2b3xX4xX1xX3xX1x619cxX3xXexX4cxX3f2xX3xX165xX7e6xX3xX6xX15xX3xXexX127xX66xX15xX3xXc1xX1xX6bxX3xX3cdxX3d2xXcxX5cbxX3d3xX1bxX3xX2axX22xX15xX17xX3xX3d2xXcxX5cbxX3xX4xX2b3xX4xX1xX3xX21xX104xX15xX17xX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xXc1xX1xX2b3xX15xX17xX3xX4xX1xXdxX8exX15xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX286xX1xX2b3xXbxX3xX2axX66xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xa0a5x7589xX32xXcxX4cxX127xX15xX17xX3xXa8xX332xX1bxX3xX26xX15xX17xX3xX31xX296xX6bxX3xX4xX50bxX6bxX3xXexX11exXbxX3xXexX4cxX6bxX15xX17xX3xX15xX17xX6bxX115xX15xX3xX5xX3bcxX4xX3xXa8xX50bxX6bxX3xXexXd7xX3xX1xX104xX3xXexX50bxX15xX17xX3xX4xX14xX3xX7xX52xX1bxX3xX4xX2b3xX4xX3xX48xX3bcxX3xX2b3xX15xX3xX4xX332xX3xXexX29fxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX3xXex60e8xX6xX1bxX3xX4xX2b3xX4xX3xX48xX3bcxX3xX2b3xX15xX3xX52xX3xX2axX22xX15xX17xX3xXexX4cxX6bxX15xX17xX3xXexX283xX21xX3xX3d2xXcxX5cbx60f8xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX60xX17xX1xX7axX3xX6axX6bxX31xX8exXexX3xX1adxX1adxX3xX4xXfbxX6xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXa8xXd7xX3f2xX4xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xXc1xX7ffxX3xX1dxX6xX15xX3xX1xX66xX15xX1xX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xXexX1xX2b3xX15xX17xX3xX1e1xX1bxX3xXbxX1xX89xX15xX3xXa8xX89xX6bxX3xXa8xX8exX15xX3xX15xX4dxX21xX3xX1adxX1aexX1adxX1bbxX3xX4xX14xX3xX1dxX19xX15xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xXc8xX15xX3xXexX97xX15xX1xX3xXexX4cxX104xX15xX17xX3xX48xX283xX15xX3xX48xXdxX3xX4xXd7xX3xXexX3bcxX3xX48xX127xX1bxX3xX1xX127xX66xX15xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xX4xX26xX15xX17xX3xXexX2b3xX4xX3xX1dxX1exX3xXexX4cxX29fxX3xXexX127xX66xX15xX3xX1dxX349xX3xX7xX1exX3xX1xX349xX3xX48xX283xX15xX3xXa8xX7e6xX3xX48xXdxX3xX4xXd7xX3xXexX3bcxX3xX48xX127xX3xX3cdxXc1xX1xX127xX19xX15xX17xX3xX1adxX1bcxX32xX1acxX1aexX1aexX3xX1xX349xX3d3xX3xX2axX66xX127xX3xX4xX2b3xX4xX3xXa8xXdxX4d9xX21xX3xX48xX283xX15xX3xX4xXd7xX3xXexX1xX10xX127xX3xX6axX6bxX31xX3xX1xX127xX104xX4xX1xXa8fxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX191xX9axX15xX17xX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xXexX1xX2b3xX15xX17xX3xX1e1xX1bxX3xX60xX17xX1xX7axX3xX6axX6bxX31xX8exXexX3xX1adxX1e5xX3xX2axXe9xX3xX5cbxX8exX3xX1xX127xX104xX4xX1xX3xXexX122xX15xX17xX3xXexX1xX4d9xX3xX2axX66xX3xXc1xX8exX3xX1xX127xX104xX4xX1xX3xX1bbxX3xX15xX4dxX21xX3xX4xXfbxX6xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXexX1xX3bcxX4xX3xX1xXdxX5dxX15xX3xX60xX17xX1xX7axX3xX6axX6bxX31xX8exXexX3xX7xX1exX3xX1e1xX1e5xX3xX4xXfbxX6xX3xXcxX4cxX6bxX15xX17xX3xXd7xX14xX15xX17xX3xX13xX19xX15xX17xX3xX2axXe9xX3xX191xX1xXdxX8exX15xX3xX5xXd7xX3f2xX4xX3xXbxX1xX2b3xXexX3xXexX4cxXdxX4d9xX15xX3xX1dxXe9xX15xX3xX2axX340xX15xX17xX3xXc1xXdxX15xX1xX3xXexX8exX3xX1dxXdxX4d9xX15xX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX21xX1b1xX3xX60xX17xX1xX7axX3xX6axX6bxX31xX8exXexX3xX1e1xX1aexX3xX2axXe9xX3xX191xX1xXd7xX14xX15xX17xX3xXexX4cxX97xX15xX1xX3xX1xX66xX15xX1xX3xXa8xX349xX15xX17xX3xX4xXfbxX6xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXbxX1xX2b3xXexX3xX1xX6bxX31xX3xX4xX2b3xX4xX3xX15xX17xX6bxX115xX15xX3xX5xX3bcxX4xX3xX4xXfbxX6xX3xX15xXe9xX15xX3xXc1xXdxX15xX1xX3xXexX8exX1bxX3xXa8xXd7xX3f2xX4xX3xX1dxX6xX15xX3xX1xX66xX15xX1xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12x5722xXdxX296xX15xX3xXexXdxX8exXbxX3xX4xX2b3xX4xX3xX15xX17xX1xX7axX3xXa8xX7axX15xX1xX3xX4xXfbxX6xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xX4cxX6xX3xX21x4f49xXexX3xXa8xX288xX15xX17xX3xX1x87b8xX15xX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xXexX1xX2b3xX15xX17xX3xX1e1xX3xX15xX1xXd7xX3xX60xX17xX1xX7axX3xXa8xX7axX15xX1xX3xX1e1xX1bbxX3xX6axX6bxX31xX3xXa8xX7axX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX8exXexX3xX21xX349xXexX3xX7xX1exX3xXa8xXdxXe9xX6bxX3xX4xXfbxX6xX3xXcf5xX6bxX11exXexX3xX191xX104xX15xX1xX3xXexX4cxX6xX15xX1xX1b1xX3xX60xX17xX1xX7axX3xXa8xX7axX15xX1xX3xX7xX1exX3xX1e1xX1e5xX3xX6axX6bxX31xX3xXa8xX7axX15xX1xX3xX2axXe9xX3xX165x612bxX3xXbxX1xX104xXexX3xX2axXdxX3xXbxX1xX104xX21xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX4xX1xX29fxX15xX1xX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xX5xX57xX15xX1xX3xX2axX3bcxX4xX3xXexX66xXdxX3xX15xX17xX6bxX31xX296xX15xX3xX15xXd7xX92xX4xX3xX2axX66xX3xXc1xX1xX127xX2b3xX15xX17xX3xX7xX19xX15xXa8fxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX1bxX3xXexX1xX8exX3xX17xXdxX92xXdxX3xX15xX66xX31xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xX1xX32fxX3xX4xX332xX3xX191xX335xX5bxX337xX338xX118xX2xX1edxX32xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX4xX1xXfbxX3xXexX4cxX97xX3xX4xX6bxX349xX4xX3xX1xX29axXbxX3xXcxX1xXd7xXf3xX15xX17xX3xXexX4cxX3bcxX4xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xX2axXe9xX3xX4xX2b3xX4xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXbxX1xX2b3xXbxX3xXa8xX3a3xX31xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX8exX15xX3xXa8xX349xX3xX4xX2b3xX4xX3xX48xX3bcxX3xX2b3xX15xX3xXa8xX50bxX6bxX3xXexXd7xX3xX165xX283xX31xX3xX48xX3bcxX15xX17xX3xX21xX349xXexX3xX7xX1exX3xXa8xX127xX104xX15xX3xXexX4cxX296xX15xX3xXexX6bxX31xX8exX15xX3xXa8xXd7xXf3xX15xX17xX3xX1dxX349xX3xX4xX6xX127xX3xXexX1exX4xX3xX114xXd1fxX4xX3xX118xX3xX60xX6xX21xX3xX2axX66xX3xX48xX3bcxX3xX2b3xX15xX3xX4xX6xX127xX3xXexX1exX4xX3xXa13xXa14xX3xXcxX1xX6bxX11exX15xX3xX118xX3xX191xX50bxX15xX3xXcxX1xX14xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX191xX6xX127xX3xXexX1exX4xX3xX5xX6bxX26xX15xX3xX5xX66xX3xX5axXa8xXdxX4d9xX21xX3xX15xX332xX15xX17xXf6xX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xXa8xXdxXe9xX6bxX3xX1xX66xX15xX1xX3xX4xXfbxX6xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX32xX3x5a35xX15xX17xX3xXexX4cxX26xX15xX17xX3xXa8xX3f2xXdxX3xX4xX332xX3xXa8xXd7xX3f2xX4xX3xX15xX1xXdxXe9xX6bxX3xX1xX14xX15xX3xXexX6edxX15xX17xX3xXc1xX21xX3xX4xX6xX127xX3xXexX1exX4xX32xX3xX13xX8exX15xX3xX15xX6xX31xX1bxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX21xX3xXa8xX7e6xX3xX165xX283xX31xX3xX48xX3bcxX15xX17xX3xXa8xXd7xX3f2xX4xX3xX17xX50bxX15xX3xX2xX32xX1aexX1aexX1aexX3xXc1xX21xX3xX4xX6xX127xX3xXexX1exX4xX1bxX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX48xX3bcxX3xXc1xXdxX8exX15xX3xX1xX8exXexX3xX15xX4dxX21xX3xX1adxX1aexX1adxX2xX1bxX3xX4xX332xX3xXexX1xX296xX21xX3xX1edxX1aexX1aexX3xXc1xX21xX3xXa8xXd7xX3f2xX4xX3xX165xX283xX31xX3xX48xX3bcxX15xX17xX3xX2axX66xX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xX17xXdxX6xXdxX3xXa8xX127xX104xX15xX3xX1adxX1aexX1adxX2xX118xX1adxX1aexX1adxX1bbxX1bxX3xXbxX1xX89xX15xX3xXa8xX89xX6bxX3xX4xX332xX3xX29fxXexX3xX15xX1xX89xXexX3xX1adxX32xX1aexX1aexX1aexX3xXc1xX21xX3xX4xX6xX127xX3xXexX1exX4xX3xXa8xX4d9xX3xXa8xX8exX15xX3xX15xX4dxX21xX3xX1adxX1aexX1adxX1bbxX1bxX3xX4xX19xX3xX15xXd7xX92xX4xX3xX4xX332xX3xX29fxXexX3xX15xX1xX89xXexX3xX1bcxX32xX1aexX1aexX1aexX3xXc1xX21xX3xX4xX6xX127xX3xXexX1exX4xX3xXc1xe48exX127xX3xX48xX66xXdxX3xXexX6edxX3xXcf5xX104xX15xX17xX3xa7cfxX14xX15xX3xXa8xX8exX15xX3xX191xX66xX3xXa13xX6xX6bxX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX1bxX3xXexX1xX8exX3xX17xXdxX92xXdxX3xX15xX66xX31xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xX1xX32fxX3xX4xX332xX3xX191xX335xX5bxX337xX338xX118xX2xX1edxX32xX3xX286xX1xX332xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xXcxX1xXd7xXf3xX15xX17xX3xXexX4cxX3bcxX4xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXcxX4cxXd7xX14xX15xX17xX3xX45xXc8xX6xX3xX114xX97xX15xX1xX3xX4xX1xXfbxX3xXexX4cxX97xX3xX286xX1xXdxX296xX15xX3xX1xX29axXbxX3xX5xX50bxX15xX3xXexX1xX510xX3xX1edxX3xX114xX6xX15xX3xX191xX1xX32fxX3xXa8xX104xX127xX3xX165xXd9axX3xX5xX7ffxX3xX4xX2b3xX4xX3xX31xX8exX6bxX3xXc1xX1067xX21xX3xX4xXfbxX6xX3xX21xX349xXexX3xX7xX1exX3xX48xX3bcxX3xX2b3xX15xX3xX2axX66xX3xX48xX127xX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX5dxXbxX3xX4xX1xX11exX21xX3xXexXdxX8exX15xX3xXa8xX349xX3xXexX1xX6bxX349xX4xX3xX15xX17xX66xX15xX1xX3xX4xX26xX15xX17xX3xXexX1xXd7xX14xX15xX17xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX60xX1xX89xX15xX3xX21xX104xX15xX1xX1bxX3xX5axXexX1xX10xX127xX3xX31xX296xX6bxX3xX4xX50bxX6bxX3xX4xXfbxX6xX3xX114xX349xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXexX4cxX7axX3xX2axX66xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX1bxX3xXexX1xXf3xXdxX3xX1xX104xX15xX3xXa8xX4d9xX3xX1xX127xX66xX15xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xX2axXdxX5dxX4xX3xX165xXd9axX3xX5xX7ffxX3xX2xX1adxX3xX48xX3bcxX3xX2b3xX15xX1bxX3xX48xX127xX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX5dxXbxX3xX4xXc8xX15xX3xX5xX104xXdxX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX15xX1xXdxXe9xX6bxXf6xX1bxX3xX286xX1xX332xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX15xX296xX6bxX3xX4cxb2b2xX3xX114xX2b3xX127xX3xX4xX2b3xX127xX3xX2axXe9xX3xXexX97xX15xX1xX3xX1xX97xX15xX1xX3xXexXdxX8exX15xX3xXa8xX349xX1bxX3xX1xXd7xX92xX15xX17xX3xX165xXd9axX3xX5xX7ffxX3xX4xX45exX3xXexX1xX4d9xX3xXa8xX1exXdxX3xX2axX92xXdxX3xXexX6edxX15xX17xX3xX48xX3bcxX3xX2b3xX15xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXexX4cxX97xX15xX1xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xXexX1xX2b3xX15xX17xX3xX1bcxX36xX1adxX1aexX1adxX1aexX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX1bxX3xXexX1xX8exX3xX17xXdxX92xXdxX3xX15xX66xX31xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xX1xX32fxX3xX4xX332xX3xX191xX335xX5bxX337xX338xX118xX2xX1edxX32xX3xXcxX122xX3xX4xX26xX15xX17xX3xXexX2b3xX4xX3xX4xXfbxX6xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xX2axXe9xX3xX2axXdxX5dxX4xX3xX4cxX66xX3xX7xX127xX2b3xXexX3xX2axX4dxX15xX3xX1dxX19xX15xX3xX6axX6bxX31xX3xXbxX1xX104xX21xX3xXbxX1xX2b3xXbxX3xX5xX6bxX11exXexX3xXa8xXd7xX3f2xX4xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xX5xX11exXbxX3xX2axX66xX3xX1xX127xX104xXexX3xXa8xX349xX15xX17xX3xXa8xX288xX15xX17xX3xXexX1xX10xX127xX3xXc1xX8exX3xX1xX127xX104xX4xX1xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX191xX1xX32fxX3xXa8xX104xX127xX3xX4xX6bxX349xX4xX3xX1xX29axXbxX3xX5xX50bxX15xX3xXexX1xX510xX3xX15xX1xX89xXexX3xX4xXfbxX6xX3xXcxX122xX3xX4xX26xX15xX17xX3xXexX2b3xX4xX3xX15xX66xX31xX1bxX3xX286xX1xX332xX3xXcxX1xXfbxX3xXexXd7xX92xX15xX17xX3xXcxX1xXd7xXf3xX15xX17xX3xXexX4cxX3bcxX4xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXcxX4cxXd7xX14xX15xX17xX3xX45xXc8xX6xX3xX114xX97xX15xX1xX3xX31xX296xX6bxX3xX4xX50bxX6bxX1bxX3xX5axX4xX1xX288xX15xX17xX3xXexX6xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXbxX1xX2b3xXexX3xX1xXdxX5dxX15xX3xX1dxe0d7xX15xX17xX3xXa8xXd7xX3f2xX4xX1bxX3xXa8xX115xX15xX17xX3xXexX1xXf3xXdxX3xX4xX1xX32fxX3xX4cxX6xX3xX15xX1xX340xX15xX17xX3xX21xX283xX6bxX3xXexX1xX6bxX2bxX15xX1bxX3xX7xX3bcxX3xX4xX1xX115xX15xX17xX3xX4xX1xX1067xX127xX1bxX3xXexX1xXdxX8exX6bxX3xXa8xX115xX15xX17xX3xX1dxX349xX3xX4xXfbxX6xX3xX1xX5dxX3xXexX1xX1exX15xX17xX3xXbxX1xX2b3xXbxX3xX5xX6bxX11exXexX3xX1xXdxX5dxX15xX3xX1xX66xX15xX1xX1bxX3xXc1xX1xX14xXdxX3xX48xX11exX31xX3xX4xX2b3xX4xX3xXa8xX349xX15xX17xX3xX5xX3bcxX4xX3xX4xX1xX127xX3xX7xX3bcxX3xXbxX1xX2b3xXexX3xXexX4cxXdxX4d9xX15xX3xXc1xXdxX15xX1xX3xXexX8exX118xX165xX7e6xX3xX1xX349xXdxX3xX4xXfbxX6xX3xXa8xX89xXexX3xX15xXd7xX92xX4xXf6xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX1bxX3xXexX1xX8exX3xX17xXdxX92xXdxX3xX15xX66xX31xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xX1xX32fxX3xX4xX332xX3xX191xX335xX5bxX337xX338xX118xX2xX1edxX32xX3xXcf5xX50bxX15xX3xXexX1xX510xX3xX1xX6xXdxX3xX2axXdxX8exXexX3xXexX1xXd7xX3xX15xX17xXa6dxX3xX21xXf3xXdxX3xX4xX2b3xX4xX3xX4xX2b3xX3xX15xX1xX283xX15xX1bxX3xXexX122xX3xX4xX1xX510xX4xX3xX2axX66xX3xX4xX349xX15xX17xX3xXa8xX115xX15xX17xX3xX48xX127xX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX5dxXbxX3xX7xXd9axX3xX48xX45exX15xX17xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX2axX45exX3xX4xX26xX15xX17xX3xXexX4cxX3bcxX4xX3xXexX6bxX31xX8exX15xX1bxX3xX114xX349xX3xXexX4cxXd7xX52xX15xX17xX1bxX3xX191xX1xXfbxX3xX15xX1xXdxX5dxX21xX3xX5bxX4dxX15xX3xXbxX1xXc8xX15xX17xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXa13xX6xXdxX3xXcxXdxX8exX15xX3xX338xX9axX15xX17xX3xX1dxX66xX31xX3xXexXa6dxX1bxX3xX5axX2axXdxX5dxX4xX3xX1xXd7xX52xX15xX17xX3xX510xX15xX17xX3xX4xXfbxX6xX3xX4xX2b3xX3xX15xX1xX283xX15xX1bxX3xXexX122xX3xX4xX1xX510xX4xX3xX2axX66xX3xX4xX349xX15xX17xX3xXa8xX115xX15xX17xX3xX48xX127xX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX5dxXbxX3xX7xX4a0xX3xX17xXdxX288xXbxX3xXbxX1xX2b3xXexX3xX1xX6bxX31xX3xXexX1exXdxX3xXa8xX6xX3xX5xX3f2xXdxX3xXexX1xX8exX3xXexX6edxX3xX4xX2b3xX4xX3xX1xX5dxX3xXexX1xX1exX15xX17xX3xXexX1xX26xX15xX17xX3xXexXdxX15xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXa8xXdxX5dxX15xX3xXexXd9axXf6xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX114xX127xX165xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXexX1dxX127xX48xX31xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX21xX17xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX48xXexX1xX1aaxX3xX1bcxX1bdxX1bbxXbxX165xX1b1xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1aaxX3xX1e1xX2xX1bcxXbxX165xX1b1xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX36xX36xXdxX32xX1dxX6xX127xX1xX6xXexXdxX15xX1xX32xX2axX15xX36xX15xX10xX1a5xX7xX36xX1adxX1aexX2xX1e1xX36xX2xX1aexX1e5xX48xX1aexX2xX2xX1bbxX1e5xX1bbxX1edxXexX2xX1e1xX1adxX1e5xX5xX2xX32xX1f7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX6xX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX32xX32xX32xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX127xX15xXaxX12xX286xX1xXdxX296xX15xX3xX1xX29axXbxX3xXexX4cxX3bcxX4xX3xXexX6bxX31xX8exX15xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXexX1xXd7xXf3xX15xX17xX3xXc1xX2afxX3xXexX1xX2b3xX15xX17xX3xX1e1xX36xX1adxX1aexX1adxX1aexX32xX3xX2bfxX15xX1xX1aaxX3xX5bxX2c5xX286xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX4cxX12xX0xX36xXexX1dxX127xX48xX31xX12xX0xX36xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX1bxX3xX7xX26xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX19xX31xX1bxX3xXexX1xX8exX3xX17xXdxX92xXdxX3xX15xX66xX31xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xX1xX32fxX3xX4xX332xX3xX191xX335xX5bxX337xX338xX118xX2xX1edxX32xX3xX114xXdxX8exXexX3xX5xX66xX3xX2axX11exX31xX1bxX3xX15xX1xXd7xX15xX17xX3xX2axX2bxX15xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xXexX1xX4d9xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX48xX115xX15xX3xXexX283xX21xX3xXexX4cxX29fxX3xX2axX66xX127xX3xXbxX1xXc8xX15xX17xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX1dxX5dxX15xX1xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xXcxX122xX15xX17xX3xX114xX29fxX3xXexX1xXd7xX1bxX3xX191xX1xXfbxX3xXexX7axX4xX1xX3xX15xXd7xX92xX4xX3xX60xX17xX6bxX31xX27exX15xX3xX286xX1xX288xX3xXcxX4cxX29axX15xX17xX3xX4xX1x6634xX15xX17xX3xXa8xX49bxX15xX17xX3xXa8xX6edxX15xX17xX3xX15xX332xXdxX3xXexX104xXdxX3xX4xX6bxX349xX4xX3xX1xX29axXbxX3xX4xXfbxX6xX3xX114xX349xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXexX4cxX7axX3xX15xX17xX66xX31xX3xX1adxX1aexX36xX1e1xX1bxX3xX5axX15xX17xX66xX31xX3xX15xX66xX127xX3xX4xX9axX15xX17xX3xX4xX1xX32fxX3xXexX1xX89xX31xX3xXexX1xX26xX15xX17xX3xXexXdxX15xX3xX2axXe9xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX1dxX5dxX15xX1xXf6xX32xX3xXcxX1xX10xX127xX3xXcxX122xX15xX17xX3xX114xX29fxX3xXexX1xXd7xX1bxX3xX191xX1xXfbxX3xXexX7axX4xX1xX3xX15xXd7xX92xX4xX1bxX3xX15xX4dxX21xX3xX1adxX1aexX1adxX1aexX1bxX3xXa8xX89xXexX3xX15xXd7xX92xX4xX3xX4xX332xX3xX15xX1xXdxXe9xX6bxX3xX7xX3bcxX3xXc1xXdxX5dxX15xX3xX6axX6bxX6xX15xX3xXexX4cxX29axX15xX17xX1bxX3xX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX21xX3xXa8xX19xX21xX3xX15xX1xX11exX15xX3xX2axX6xXdxX3xXexX4cxXc8xX3xX191xX1xXfbxX3xXexX7axX4xX1xX3xX3d2xX1076xX3caxX3d2xX60xX1b1xX3xbb2exX31xX3xX2axXdxX296xX15xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xXexX1xXd7xXf3xX15xX17xX3xXexX4cxX3bcxX4xX3xX45xX349xXdxX3xXa8xX115xX15xX17xX3xX114xX19xX127xX3xX6xX15xX3xXcf5xXdxX296xX15xX3xX45xX3f2xXbxX3xX2c8xX6bxX1exX4xX3xX15xX1xXdxX5dxX21xX3xXc1xX2afxX3xX1adxX1aexX1adxX1aexX118xX1adxX1aexX1adxX2xX1b1xX3xXexXdxX8exX15xX3xX1xX66xX15xX1xX3xXa8xX104xXdxX3xX1xX349xXdxX3xXa8xX19xX15xX17xX3xX1dxX349xX3xX4xX2b3xX4xX3xX4xX89xXbxX1bxX3xX1xXd7xX92xX15xX17xX3xXexX92xXdxX3xX13xX104xXdxX3xX1xX349xXdxX3xXa8xX104xXdxX3xX1dxXdxX4d9xX6bxX3xXexX127xX66xX15xX3xX6axX6bxX1exX4xX3xX5xX50bxX15xX3xXexX1xX510xX3xX281xX337xX337xX337xX3xX4xXfbxX6xX3xX13xX19xX15xX17xXa8fxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX5axX114xX52xXdxX3xX2axX11exX31xX1bxX3xX4xX50bxX15xX3xXexX29fxX15xX1xX3xXexX127xX2b3xX15xX3xXbxX1xXd7xX14xX15xX17xX3xX2b3xX15xX1bxX3xX4xX332xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXbxX1xX2b3xXbxX3xX4xX1xX127xX3xX5xX283xX6bxX3xX48xX66xXdxX1bxX3xXexXdxX8exXbxX3xXexX45exX4xX3xXbxX1xX2b3xXexX3xX1xX6bxX31xX3xX1xX14xX15xX3xX15xX340xX6xX3xX7xX510xX4xX3xX21xX104xX15xX1xX3xX4xXfbxX6xX3xX4xX19xX3xX1xX5dxX3xXexX1xX1exX15xX17xX3xX4xX1xX29fxX15xX1xX3xXexX4cxX7axX3xX2axX66xX3xXc1xX1xX1exXdxX3xXa8xX104xXdxX3xXa8xX127xX66xX15xX3xXc1xX8exXexX3xXexX127xX66xX15xX3xX48xX283xX15xX3xXexX349xX4xX1bxX3xXexX4cxX296xX15xX3xX48xXd7xX92xXdxX3xX21xX349xXexX3xX5xXc8xX15xX17xX1bxX3xX21xX9bexXdxX3xX15xX17xXd7xXf3xXdxX3xX48xX283xX15xX3xX5xX66xX3xX21xX349xXexX3xX4xX1xXdxX8exX15xX3xX7xX57xX3xXexX4cxX296xX15xX3xX21xX49bxXexX3xXexX4cxX11exX15xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX48xX7axX4xX1xX1b1xX3xXc1xX7axXbxX3xXexX1xXf3xXdxX3xX15xX17xX4dxX15xX3xX4xX1xX49bxX15xX1bxX3xX1xX104xX15xX3xX4xX1xX8exX3xXexX1exXdxX3xXa8xX6xX3xX15xX17xX6bxX115xX15xX3xX5xX283xX31xX3xX15xX1xXdxX27exX21xX1bxX3xXd7xX6bxX3xXexXdxX296xX15xX3xXexX104xX127xX3xX21xX29axXdxX3xXa8xXdxXe9xX6bxX3xXc1xXdxX5dxX15xX1bxX3xX15xX17xX6bxX115xX15xX3xX5xX3bcxX4xX3xXa8xX4d9xX3xX48xX11exXbxX3xX48xX7axX4xX1xX3xXexX1xX10xX127xX3xXa8xX288xX15xX17xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX50bxX15xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX15xX1xXd7xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX17xXdxX49bxX4xXf6xX1bxX3xX15xX17xXd7xXf3xXdxX3xXa8xX510xX15xX17xX3xXa8xX50bxX6bxX3xX13xX19xX15xX17xX1bxX3xX60xX1xX66xX3xX15xXd7xX92xX4xX3xX15xX1xX89xX15xX3xX21xX104xX15xX1xX1bxX3xX5axX4xX22xX15xX17xX3xX2axX92xXdxX3xXa8xX332xX1bxX3xX4xX50bxX15xX3xXexX1xX3bcxX4xX3xX1xXdxX5dxX15xX3xX15xX17xX1xXdxX296xX21xX3xXexX288xX4xX3xX191xX1xX32fxX3xXexX1xX7axX3xX7xX1exX3xX1e1xX1bbxX3xX4xXfbxX6xX3xX114xX349xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXexX4cxX7axX3xX2axXe9xX3xXexX122xX3xX4xX1xX510xX4xX3xXa8xX104xXdxX3xX1xX349xXdxX3xXa8xX19xX15xX17xX3xX1dxX349xX3xX4xX2b3xX4xX3xX4xX89xXbxX1b1xX3xX4xX1xX6bxX3a3xX15xX3xX1dxX7axX3xXexX1exXexX3xX4xX1xX127xX3xX2axXdxX5dxX4xX3xXexX122xX3xX4xX1xX510xX4xX3xX4xX2b3xX4xX3xX1xX127xX104xXexX3xXa8xX349xX15xX17xX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xXc1xX1xX6bxX26xX15xX3xXc1xX1xX122xX3xX60xX4dxX21xX3xX191xX1xXfbxX3xXexX7axX4xX1xX3xX3d2xX1076xX3caxX3d2xX60xX3xX1adxX1aexX1adxX1aexXf6xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX5bxX66xX127xX3xX15xX1xX340xX15xX17xX3xX15xX17xX66xX31xX3xXexX92xXdxX1bxX3xX45xX66xX3xX60xX349xXdxX3xX2axX66xX3xX4xX2b3xX4xX3xXexX32fxX15xX1xX3xXbxX1xX29fxX6xX3xX114xXd1fxX4xX1bxX3xX48xX3bcxX3xX1dxX2b3xX127xX3xXexXdxX8exXbxX3xXexX45exX4xX3xX4xX332xX3xX21xXd7xX6xX1bxX3xX21xXd7xX6xX3xX2axX6edxX6xX3xXa8xX8exX15xX3xX21xXd7xX6xX3xXexX127xX32xX3xX191xX332xX3xXexX1xX4d9xX3xX4xX127xXdxX3xXa8xX332xX3xX15xX1xXd7xX3xX26xX15xX17xX3xXcxX4cxXf3xXdxX3xX4xX9axX15xX17xX3xXa8xX115xX15xX17xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX4xX22xX15xX17xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xXexX4cxX127xX15xX17xX3xX2xX1bbxX3xX15xX17xX66xX31xX3xXexX1xX50bxX15xX3xXexX1exX4xX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX1dxX5dxX15xX1xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xXcf5xX7ffxX3xX48xX127xX3xX5xX66xX1bxX3xX15xX17xXd7xXf3xXdxX3xX48xX283xX15xX3xXexX6bxX31xX3xXa8xX7e6xX3xXexX6bxX283xX15xX3xXexX1xXfbxX3xX4cxX89xXexX3xX4xX6xX127xX3xX31xX296xX6bxX3xX4xX50bxX6bxX3xX52xX3xX15xX1xX66xX1bxX3xX1xX104xX15xX3xX4xX1xX8exX3xX4cxX6xX3xXa8xXd7xXf3xX15xX17xX1bxX3xX15xX1xXd7xX15xX17xX3xX4xX332xX3xXexX1xX296xX21xX3xX21xXd7xX6xX3xX17xXdxX4dxX15xX17xX3xX5xX1exXdxX1bxX3xX1xX29axX3xX4xX332xX3xXexX1xX296xX21xX3xX5axXa8xX349xX15xX17xX3xX5xX3bcxX4xXf6xX3xXexX6bxX283xX15xX3xXexX1xXfbxX3xXexX1exXexX3xX1xX14xX15xX3xX15xX340xX6xX32xX3xX191xX127xX15xX3xX2axXdxX4cxX6bxX7xX3xX1dxX29fxX3xX3a3xX15xX3xX15xX1xX89xXexX3xXexX1xX8exX3xX17xXdxX92xXdxX3xXc1xXdxX6xX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xXc8xX15xX3xX15xX1xXdxXe9xX6bxX3xX4xX14xX3xX1xX349xXdxX3xX15xX89xX15xX3xX15xX2b3xX3xX5xX104xXdxX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xXcxXdxX15xX3xX1xX66xX15xX17xX3xX15xX17xX66xX31xX3xX1dxX2b3xX127xX3xX2axXe9xX3xXexX6edxX3xX4xX2b3xX4xX3xX5axX21xX49bxXexX3xXexX4cxX11exX15xXf6xX1bxX3xX7xX1exX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX27exX21xX3xX21xX92xXdxX3xX2axX66xX3xX7xX1exX3xX4xX6xX3xXc1xX1xXa6dxXdxX3xX1dxX5dxX15xX1xX3xX48xX50bxX15xX3xXexX1xXdxX8exXexX3xX5xX11exXbxX3xX5axXexX32fxX3xX7xX1exX3xX1xXc8xX6xXf6xX1bxX3xX7xX1exX3xX4xX6xX3xXc1xX1xXa6dxXdxX3xX1dxX5dxX15xX1xX3xX2b3xXbxX3xXa8xX19xX127xX3xX5xX66xX3xXexX1xX3bcxX4xX3xXexX8exX3xXc1xX1xX26xX15xX17xX3xX4xXc8xX15xX3xX165xX6xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX127xX48xX31xXaxX12xX5cbxX8exXexX3xX5xX6bxX11exX15xX3xX4xXfbxX6xX3xX114xX349xX3xX191xX1xX29fxX15xX1xX3xXexX4cxX7axX3xX2axXe9xX3xX4xX26xX15xX17xX3xXexX2b3xX4xX3xXbxX1xXc8xX15xX17xX1bxX3xX4xX1xX1exX15xX17xX3xX48xX7axX4xX1xX3xX1dxX5dxX15xX1xX3xX191xX335xX5bxX337xX338xX118xX2xX1edxX3xX7xX4a0xX3xX7xX92xX21xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xX1xXdxX5dxX15xX3xXexX1xX3bcxX4xX1bxX3xX5axX5bxXdxX5dxXexX3xX60xX6xX21xX3xXexX6xX3xX15xX1xX89xXexX3xXa8xX7axX15xX1xX3xX4xX1xXdxX8exX15xX3xXexX1xXd1fxX15xX17xX3xXa8xX104xXdxX3xX48xX7axX4xX1xX3xX191xX335xX5bxX337xX338xX118xX2xX1edxXf6xX32xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1076xX127xX6bxX4cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX127xX3xX5bxX2c5xX286xX3xX60xX10xX1a5xX7xX0xX36xXbxX12