Gói trọn thế giới trong 31 cốc cà phê
Các nước trên thế giới có khoảng 31 loại cà phê phổ biến, mỗi loại có những đặc trưng riêng phản ánh những tính cách của quốc gia nơi nó xuất hiện.
c4c2x11d98x131d2x14b07x149a9x175e8x14e1bx11d68xc707xX7x1276dx10f3dxd2d5x13590xf67bxd7c4xX5x10831xXax15b11xe112xf30axXdxX3xXex1225exf603x16e88xX3xXexX1x104fcxX3x1647bxXdxd530xXdxX3xXexX18x141ffxX1axX20xX3xc708xX2xX3xX4x14257xX4xX3xX4xd518xX3xXbxX1xeadbxX0xf2d2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex10ee4xX5xX10xX9xXaxXexX10xead9xXex158c9xX6xX5xXdxX20xX1ax14a8cxX3xe4f3x12859xX7xXexXdx17dfdxX42xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd3efxX10xX6xf8fexXaxX12xf808xccd6xX4xX3xX1ax13c71xX22xX4xX3xXexX18xX37xX1axX3xXexX1xX1exX3xX20xXdxX22xXdxX3xX4xX14xX3xf8d7xX1xX27xe17dxX1axX20xX3xX2bxX2xX3xX5xX27xfd3dxXdxX3xX4xX33xX3xXbxX1xX37xX3xXbxX1xe76cxX3xf25dxXdxX1exX1ax16dacxX3xd79ax1254fxXdxX3xX5xX27xX90xXdxX3xX4xX14xX3xX1axX1x11784xX1axX20xX3x1412axf25exX4xX3xXexX18xX6fxX1axX20xX3xX18xXdxX37xX1axX20xX3xXbxX1xX87xX1axX3xX6bxX1axX1xX3xX1axX1xXb2xX1axX20xX3xXexe2daxX1axX1xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xX4xc71axX6xX3x15f46xX54xX2fxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1ax16fc9xXdxX3xX1axX14xX3xX49xX54xe578xXexX3xX1xXdx17c9cxX1axf9fbxX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3x1636cxXdxX67xXexX1xX9xXax17525x166f9xX110xXaxX3xX9exX27xX18xX67xX10xX18xX9xXaxX110xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX18xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX1axX20xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX9exX27xX67xX42xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxXa4xX20xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX39xX39xXdxXfcxX9exX6xX27xX1xX6xXexXdxX1axX1xXfcx17bdexX1axX39xX1axX10xX108xX7xX39xX2x13e65xX2x16ccaxX39xX2xX110xcf37xX67xX184xX110xd0a0xX2bxX184xX110xX110xXexdafcxX2xX188xX18exX2xX5xX110xXfcxX53xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xd061xXa4xX6xX20xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX67xX12xX0xX39xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxXa4xX20xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX39xX39xXdxXfcxX9exX6xX27xX1xX6xXexXdxX1axX1xXfcxX175xX1axX39xX1axX10xX108xX7xX39xX2xX17exX2xX180xX39xX2xX110xX184xX67xX184xX110xX188xX2bxX184xX110xX110xXexX18exX2xX188xX18exX2bxX5xX2xXfcxX53xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xX1a3xXa4xX6xX20xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX67xX12xX0xX39xXexX18xX12xX0xX39xXexX9exX27xX67xX42xX12xX0xX39xXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX20xX1axX51xX3xX18xXdxX20xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe663xX27xX67xX42xXaxX12xX0xX7xXexX18xX27xX1axX20xX12x16501xX1axX1xX3x12b5fxXdxX1axX1xXa2xX3xX0xX10xXa4xX12xc561xX1axX1xX0xX39xX10xXa4xX12xX51xX3x14f0dxXdxX7xX54xX6xX5xX0xX39xX7xXexX18xX27xX1axX20xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec3cxX27xX54xX18xX4xX10xXaxX12xX0xX7xXexX18xX27xX1axX20xX12x14a3cxX20xX54x1540fxX1axX51xX3xX272xX1ax14787xX49xXbxX18xX10xX7xX7xX0xX39xX7xXexX18xX27xX1axX20xX12xX0xX39xXbxX12
congthanh