Để công tác thu hút đầu tư đi vào chiều sâu, cần trả lời 5 câu hỏi lớn
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc của Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh với các ban, ngành liên quan về tình hình, kết quả công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xúc tiến và thu hút đầu tư vào Hà Tĩnh, diễn ra chiều nay (14/3).
5cc3x704fxde9fxc745x8990xa842xc4c9x6bafxb6acxa30bx8a1exb49cx6edbx9cb0x8411x904dxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7011x5eaexacf0xXexX0xa751xXaxX17xX18xX19xXexX0x6a18xd4d0xX19xd8b6xXexX0xXaxb291xX9xb0c4xXdxX18xcd07xX2fx6410x69dbx7d27xX5xd1f0xXbxXdxX17xX32xXexc160xc4f2xX9xX2cxb06dxab87xdb46xX9xXbx90b0xX2cxX9xXbxXaxc481xX9xXaxb613xXbxX9xa91exe3dexX49xX9xXbx9087xX9xX4fxX35xX9xb7c7xadc7xX24xX9xX2cxXaxX35xc3c9xX49xX9xX2fx927cxX49xd030xX9xX2cxX50xX40xX9xXbxd127xc738xX9xXdxa7c1xX35xX9xb938xX9xX2cxX64xX49xX9xXax6025xX35xX9xXdx92adxX40xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd9a2xX17xX18xX19xX32xXexX7xXax882bxX9xX4xXaxb3caxX9xXbx697cxX2cxXaxX9xX91xX3bx7232xX2xX9xXbx644fxX40xXaxX9xcc3exb729xX9xX91x9e13xX40xX41xX9xX91xX6exX35xX9xX40xXaxb11bxX40xX9xXcxc597xX40xXaxX9xX40xXaxX54xX9xX59xe380xX26xX9xXbxXc0xX35xX9xX23xX49x84c2xX35xX9xXdxX5axXcxX9xX59xX35xd6eexX2cxX9xX2cxX9dxX18xX9xc59dxX18xX40xX9xb445xX35xX40xXaxX9xXbx88a3xX9xX40xX41xX64xX40xX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xe32fxX9xX91xX3bxXa6xX2xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xX59xX7fxX35xX9xX2cxX44xX2cxX9xX23xX18xX40xX66xX9xX40xX41xX5axX40xXaxX9xXdxX35x70a1xX40xX9xcb06xX49xX18xX40xX9xX59xX60xX9xXbxbc77xX40xXaxX9xXaxX125xX40xXaxX66xX9x7fcexXecxXbxX9xX11cxX49xX6exX9xX2cxX3fxX40xX41xX9xXbxX44xX2cxX9xXax6613xX9xXbxX6dx5ffexX9xX33xXaxX44xXbxX9xXbxX6dxX35xX3cxX40xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX66xX9x7f67xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xX59xX5axX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xX59xX5axX24xX9xX91xX5axX9xX5x9ad3xX40xXaxX66xX9xX19xX35xa1e2xX40xX9xX6dxX18xX9xX2cxXaxX35xX60xX49xX9xX40xX18xX26xX9x7184xX2ax7a29xX1cxa19fxc2dfxbfa7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX6dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xb8c5xX1cxX1cxX35xX1a0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX1a0xX59xX40xX1cxX40xX17x9f19xX2fxX1cxX2ax862cxX2axX2axX1cx9304xX1e0xX19xX19exX2axX1dcxX2axX2axX19cx73fbxXbxX2axX1e9xX2axX1e0xXdx90bfxX1a0xd6a2xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d8xX35xX19xXbxXaxX1c4xc1c7xX1f0xX1f0xX33xX160x67f6xXaxX17xX35xX41xXaxXbxX1c4xX19cxX1f0xX1f0xX33xX160xX209xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1c4xX23xXdxX24xX2cxX12fxX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xXdxX17x9eb6xXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xX6dxX35xX41xXaxXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX2cxX24xX40xX41xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX49xXbxX9xX19xX18xX49xX9xXbxX49xX9xX19xX35xX9xX59xX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX18xX49xX9xX2cxX18xX40xX9xXbxX6dxX18xX9xXdxX24xX35xX9xX74xX9xX2cxX18xX49xX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX40xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xXexX7xXaxX99xX9xX4xXaxX9dxX9xXbxXa0xX2cxXaxX9xX91xX3bxXa6xX2xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xX91xX5axX9xX5xX183xX40xXaxX9xXaexXafxX9xX91xXb2xX40xX41xX9xX91xX6exX35xX9xX33xXaxX44xXbxX9xX23xX35xX3cxX49xX9xXbxXc0xX35xX9xX23xX49xXd2xX35xX9xXdxX5axXcxX9xX59xX35xXdbxX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6dxX24xX40xX41xX9xX40xXax6b3cxX40xX41xX9xX40xa39exXcxX9xX11cxX49xX18xX66xX9xX91xX5axX9xX5xX183xX40xXaxX9xX4fxbd67xX9xX23xX18xX40xX9xXaxX5axX40xXaxX9xX40xXaxX35xX60xX49xX9xX2cx81bcxX9xX2cxXaxXecxX66xX9xX2cxXaxa135xX40xXaxX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xX12fxXaxX49xX26xXecxX40xX9xX12fxXaxX343xX2cxXaxX9xX54xX49xX9xX4fxX328xX35xX9xXaxX141xX9xXbxX6dxX145xX9xX33xXaxX44xXbxX9xXbxX6dxX35xX3cxX40xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX66xX9xX160xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xX59xX5axX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX209xX9xX11cxX49xX18xX9xX4fxX99xX9xX4fxX328xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX40xXaxX35xX60xX49xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX9xXbxX6dxX24xX40xX41xX9xX59xX5axX9xX40xX41xX24xX5axX35xX9xX40xX54xX7fxX2cxX9xXbxXaxc973xX2cxX9xXaxX35xXdbxX40xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX6dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c4xX1cxX1cxX35xX1a0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX1a0xX59xX40xX1cxX40xX17xX1d8xX2fxX1cxX2axX1dcxX2axX2axX1cxX1e0xX1e0xX19xX19exX2axX1dcxX2axX2axX19cxX1e9xXbxX2axX2ax5cedxX432xXdxX2axX1a0xX1f2xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d8xX35xX19xXbxXaxX1c4xX204xX1f0xX1f0xX33xX160xX209xXaxX17xX35xX41xXaxXbxX1c4xX19cxX1f0xX1f0xX33xX160xX209xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1c4xX23xXdxX24xX2cxX12fxX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xXdxX17xX22exXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xX6dxX35xX41xXaxXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX2cxX24xX40xX41xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX49xXbxX9xX19xX18xX49xX9xXbxX49xX9xX19xX35xX9xX59xX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX18xX49xX9xX2cxX18xX40xX9xXbxX6dxX18xX9xXdxX24xX35xX9xX74xX9xX2cxX18xX49xX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX40xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX160xXbxXf8xX18xXdxX35xX41xX40xX1c4xX9xX1f2xX49xX2fxXbxX35xX22exX26xX209xX32xXexX7xXaxX99xX9xX41xX35xX44xXcxX9xX4fx5d20xX2cxX9x975ex95a6xX9xXe6xX91xda62xX3bxX5xX9xX7xXaxX18xX40xX9xX5xXaxX5axX40xXaxX9xXe2xX35xX3cxX40xX1c4xX9xX0xX17xXcxXexX5xXaaxX40xXaxX9xX40xX119xX40xX9xXbxXaxX3d7xX2cxX9xXaxX35xXdbxX40xX9xX40xXaxX35xX60xX49xX9xX2cxXaxX343xX40xXaxX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xX2cxX3fxX40xX41xX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX9xX33xXaxe02axX9xXbxX6dxX145xX66xX9xX2cxX3fxX40xX41xX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX9xX2cxXaxXecxX9xX23xX35xXecxX40xX66xX9xX40xXaxXbcxXbxX9xXdxX5axX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX2cxX44xX2cxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX9xX59xX5axX24xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXaxXc0xX9xXbxX50xX40xX41xX9xX2cxX57dxXcxX9xX2cxX3fxX40xX41xX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX1a0xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexe032xX35xX119xX40xX41xX9xX40xX317xXcxX9xX1e9xX1f0xX2axX1e0xX66xX9xXbxX24xX5axX40xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xX4fxX328xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX54xX145xX2cxX9xX2axX2axX19exX9xX19xX3d7xX9xX44xX40xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xX59xX7fxX35xX9xXbxXd2xX40xX41xX9xX2fxX51bxX9xX59xX51bxX40xX9xX4fxX317xX40xX41xX9xX12fxcee4xX9xXdxX5axX9xX2axX1f0xX1a0xX1e9xX19exX1e9xX9xXbx6634xX9xX4fxXb2xX40xX41xX209xX9xXbxX6dxX24xX40xX41xX9xX4fxX99xX9xX2cxX99xX9xX2axX1f0xX432xX9xX19xX3d7xX9xX44xX40xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXbxX6dxX24xX40xX41xX9xX40xX54xX7fxX2cxX9xX59xX7fxX35xX9xX2fxX51bxX9xX59xX51bxX40xX9xX4fxX317xX40xX41xX9xX12fxX649xX9xXdxX5axX9xX2axX1f0xX1a0xX2axX1e9xX432xX9xXbxX656xX9xX4fxXb2xX40xX41xX66xX9xX19cxX9xX19xX3d7xX9xX44xX40xX9x6b39xX2xacb9xX9xX59xX7fxX35xX9xX2fxX51bxX9xX59xX51bxX40xX9xX4fxX317xX40xX41xX9xX12fxX649xX9xXdxX5axX9xX19cxX66xX74xX74xX19exX9xXbxX6dxX35xXdbxX49xX9x8eadxX51exX2xX1a0xX9xX51exX24xX9xX59xX7fxX35xX9xX40xX317xXcxX9xX1e9xX1f0xX2axX204xX66xX9xX2fxX51bxX9xXdxX54xX145xX40xX41xX9xX19xX3d7xX9xX44xX40xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXbxX6dxX24xX40xX41xX9xX40xX54xX7fxX2cxX9xX41xX35xX6exXcxX9xX1e9xX19exX9xX19xX3d7xX9xX44xX40xX66xX9xXbxX49xX26xX9xX40xXaxX35xX119xX40xX9xX11cxX49xX26xX9xXcxX3fxX9xX59xX51bxX40xX9xX4fxX317xX40xX41xX9xX12fxX649xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXbxX317xX40xX41xX9xX1e9xX19cxX66xX74xb07cxX9xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX6dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c4xX1cxX1cxX35xX1a0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX1a0xX59xX40xX1cxX40xX17xX1d8xX2fxX1cxX2axX1dcxX2axX2axX1cxX1e0xX1e0xX19xX19exX2axX1dcxX2axX2axX19cxX1e9xXbxX1e9xX1e0xX19exX1f0xXdxX1e9xX1a0xX1f2xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d8xX35xX19xXbxXaxX1c4xX204xX1f0xX1f0xX33xX160xX209xXaxX17xX35xX41xXaxXbxX1c4xX19cxX1f0xX1f0xX33xX160xX209xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1c4xX23xXdxX24xX2cxX12fxX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xXdxX17xX22exXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xX6dxX35xX41xXaxXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX2cxX24xX40xX41xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX49xXbxX9xX19xX18xX49xX9xXbxX49xX9xX19xX35xX9xX59xX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX18xX49xX9xX2cxX18xX40xX9xXbxX6dxX18xX9xXdxX24xX35xX9xX74xX9xX2cxX18xX49xX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX40xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX160xXbxXf8xX18xXdxX35xX41xX40xX1c4xX9xX1f2xX49xX2fxXbxX35xX22exX26xX209xX32xXexX7xXaxX99xX9xX41xX35xX44xXcxX9xX4fxX51bxX2cxX9xX2fxX51fxX9xX5xX5axX35xX9xX40xX41xX49xX26xX119xX40xX9xXf8xX9xXcxX3fxX35xX9xXbxX6dxX54xX71xX40xX41xX9xXa6xX41xX49xX26xX18axX40xX9xX91x81f6xX40xX41xX9xe216xXc0xX40xXaxX1c4xX9xX0xX17xXcxXexX5xX6dxX24xX40xX41xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX66xX9xX2cxX50xX40xX9xX11cxX49xX18xX40xX9xXbxX64xXcxX9xX4fxXecxX40xX9xX59xXbcxX40xX9xX4fxX60xX9xX11cxX49xX6exX40xX9xXdxX649xX9xXcxX3fxX35xX9xXbxX6dxX54xX71xX40xX41xX1a0xX9xX3bxX3cxX9xXbxXc0xX24xX9xXbxXaxX49xXc9xX40xX9xXdxX145xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX66xX9xX40xXaxX5axX9xX40xX54xX7fxX2cxX9xX2cxX50xX40xX9xX2fxX24xX40xX41xX9xXaxX5axX40xXaxX9xX2cxX8abxX40xX41xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX9xXbxX6dxX24xX40xX41xX9xX41xX35xX6exX35xX9xX33xXaxX99xX40xX41xX9xXcxb46axXbxX9xX23x74efxX40xX41xX1a0xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexc79dxa928xX26xX9xX12fxXecxX9xX4fxXecxX40xX9xXaxXecxXbxX9xX40xX317xXcxX9xX1e9xX1f0xX2axX1e0xX66xX9xXbxX24xX5axX40xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xX2cxX99xX9xX1e0xX1e0xX1f0xX9xX19xX3d7xX9xX44xX40xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xX59xX7fxX35xX9xXbxXd2xX40xX41xX9xX59xX51bxX40xX9xX4fxX317xX40xX41xX9xX12fxX649xX9xXbxX6dxX119xX40xX9xX19exX204xX19cxX9xX40xX41xXaxX125xX40xX9xXbxX656xX9xX4fxXb2xX40xX41xX209xX9xXbxX6dxX24xX40xX41xX9xX4fxX99xX9xX2cxX99xX9xX1e0xX1f0xX2axX9xX19xX3d7xX9xX44xX40xX9xXbxX6dxX24xX40xX41xX9xX40xX54xX7fxX2cxX9xX59xX7fxX35xX9xX2fxX51bxX9xX59xX51bxX40xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXbxX6dxX119xX40xX9xX2axX1f0xX1f0xX1a0xX432xX1f0xX74xX9xXbxX656xX9xX4fxXb2xX40xX41xX9xX59xX5axX9xX204xX432xX9xX19xX3d7xX9xX44xX40xX9xX6b4xX2xX6b6xX9xX59xX7fxX35xX9xX2fxX51bxX9xX59xX51bxX40xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXbxX6dxX119xX40xX9xX2axX2axX66xX204xX1e9xX74xX9xXbxX656xX9xX6daxX51exX2xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX6dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c4xX1cxX1cxX35xX1a0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX1a0xX59xX40xX1cxX40xX17xX1d8xX2fxX1cxX2axX1dcxX2axX2axX1cxX1e0xX1e0xX19xX19exX2axX1dcxX2axX2axX19cxX1e9xXbxX1dcxX1dcxX1f0xX204xXdxX19exX1a0xX1f2xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d8xX35xX19xXbxXaxX1c4xX204xX1f0xX1f0xX33xX160xX209xXaxX17xX35xX41xXaxXbxX1c4xX19cxX1f0xX1f0xX33xX160xX209xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1c4xX23xXdxX24xX2cxX12fxX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xXdxX17xX22exXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xX6dxX35xX41xXaxXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX2cxX24xX40xX41xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX49xXbxX9xX19xX18xX49xX9xXbxX49xX9xX19xX35xX9xX59xX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX18xX49xX9xX2cxX18xX40xX9xXbxX6dxX18xX9xXdxX24xX35xX9xX74xX9xX2cxX18xX49xX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX40xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX160xXbxXf8xX18xXdxX35xX41xX40xX1c4xX9xX1f2xX49xX2fxXbxX35xX22exX26xX209xX32xXexX7xXaxX99xX9xX41xX35xX44xXcxX9xX4fxX51bxX2cxX9xX51exX51fxX9xX160xX64xX26xX9xX19xX3d7xX40xX41xX9xX7xXaxXc0xXcxX9xXaexX317xX40xX9xX5xX125xX40xXaxX1c4xX9xX0xX17xXcxXexXa6xXaxX35xX60xX49xX9xX40xXaxX5axX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXdxX145xX35xX9xX19xX57dxX40xX41xX9xX59xX35xXdbxX2cxX9xXbxX35xX60xX40xX9xX2fx5eaaxX9xX19xX57dxX40xX41xX9xX4fxXbcxXbxX9xX12fxXaxX3fxX40xX41xX9xXcxXbcxXbxX9xXbxX35xX60xX40xX9xX40xX119xX40xX9xX12fxXaxX35xX9xXbxXaxX3d7xX2cxX9xXaxX35xXdbxX40xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX66xX9xX2cxX50xX40xX9xXbxXaxd807xXcxX9xX4fxXa0xX40xXaxX9xX2cxXaxX959xXbxX9xX2cxXax6837xX1a0xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX5xXc0xX35xX9xX23xX49xXd2xX35xX9xXdxX5axXcxX9xX59xX35xXdbxX2cxX66xX9xX2cxX44xX2cxX9xX4fxXc0xX35xX9xX23xX35xX3cxX49xX9xX4fxX60xX9xX160xX49xXbcxXbxX9xX40xXaxX35xX60xX49xX9xX41xX35xX6exX35xX9xX33xXaxX44xX33xX66xX9xX2cxXaxX343xX40xXaxX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xX40xXaxX95dxXcxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX66xX9xXaxX141xX9xXbxX6dxX145xX9xX33xXaxX44xXbxX9xXbxX6dxX35xX3cxX40xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX9xX40xXaxX54xX1c4xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xX40xX119xX40xX9xXbxXaxX3d7xX2cxX9xXaxX35xXdbxX40xX9xX40xXaxX35xX60xX49xX9xX2cxXaxX343xX40xXaxX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xX2cxX3fxX40xX41xX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX9xX33xXaxX57dxX9xXbxX6dxX145xX66xX9xX2cxX3fxX40xX41xX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX9xX2cxXaxXecxX9xX23xX35xXecxX40xX66xX9xX40xXaxXbcxXbxX9xXdxX5axX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX2cxX44xX2cxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX9xX59xX5axX24xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXaxXc0xX9xXbxX50xX40xX41xX9xX2cxX57dxXcxX9xX2cxX3fxX40xX41xX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX1a0xX1a0xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX6dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c4xX1cxX1cxX35xX1a0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX1a0xX59xX40xX1cxX40xX17xX1d8xX2fxX1cxX2axX1dcxX2axX2axX1cxX1e0xX1e0xX19xX19exX2axX1dcxX2axX2axX19cxX1e9xXbxX74xX74xX74xX432xXdxX19cxX1a0xX1f2xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d8xX35xX19xXbxXaxX1c4xX204xX1f0xX1f0xX33xX160xX209xXaxX17xX35xX41xXaxXbxX1c4xX19cxX1f0xX1f0xX33xX160xX209xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1c4xX23xXdxX24xX2cxX12fxX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xXdxX17xX22exXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xX6dxX35xX41xXaxXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX2cxX24xX40xX41xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX49xXbxX9xX19xX18xX49xX9xXbxX49xX9xX19xX35xX9xX59xX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX18xX49xX9xX2cxX18xX40xX9xXbxX6dxX18xX9xXdxX24xX35xX9xX74xX9xX2cxX18xX49xX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX40xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX160xXbxXf8xX18xXdxX35xX41xX40xX1c4xX9xX1f2xX49xX2fxXbxX35xX22exX26xX209xX32xXexd3e0xX35xX44xXcxX9xX4fxX51bxX2cxX9xX51exX51fxX9xXe6xXaxX24xX18xX9xXaxd1adxX2cxX9xX2cxX3fxX40xX41xX9xX40xX41xXaxXdbxX9xX3bxX141xX9xXe6xXaxX24xX18xX9xXaexX317xX40xX1c4xX0xX17xXcxXexX9xbce8xX49xX6exX40xX9xXdxX649xX9xXaxX24xXc0xXbxX9xX4fx9314xX40xX41xX9xX160xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xXbxXaxX54xX33axX40xX41xX9xXcxXc0xX35xX66xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXaxX35xXdbxX40xX9xX40xX18xX26xX9xX4fxX18xX40xX41xX9xX2cxXaxXb2xX40xX41xX9xX2cxXaxa197xX24xX1a0xX9xX5xXaaxX40xXaxX9xX40xX119xX40xX9xX40xX41xXaxX35xX119xX40xX9xX2cx8f64xX49xX9xX4fxX3cxX9xX2fxX44xX33xX9xX40xXaxXc9xX33xX9xX2cxX44xX2cxX9xX2cxX33axX9xX11cxX49xX18xX40xX9xX40xX5axX26xX9xXbxXaxX5axX40xXaxX9xXcxXec8xXbxX9xXbxX6dxX49xX40xX41xX9xXbxX64xXcxX9xX160xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xXbxXaxX54xX33axX40xX41xX9xXcxXc0xX35xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX8afxXec8xXbxX9xX2fxX51bxX9xX4fxXc0xX35xX9xX23xX35xX3cxX49xX9xX2cxXaxX24xX9xX6dxX95dxX40xX41xX1c4xX9xX3bxX18xX9xX33xXaxX50xX40xX9xX2cxX44xX2cxX9xX19xX3d7xX9xX44xX40xX9xX4fxX60xX49xX9xXbxXaxX3d7xX2cxX9xXaxX35xXdbxX40xX9xX2cxXaxXc9xXcxX9xXbxX35xXecxX40xX9xX4fxXec8xX66xX9xX59xX125xX9xX59xXc9xX26xX66xX9xXbxX6dxX54xX7fxX2cxX9xX12fxXaxX35xX9xX2cxXaxXbcxX33xX9xXbxXaxX49xXc9xX40xX9xX2cxXaxX9dxX9xXbxX6dxX54xX33axX40xX41xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX66xX9xX2cxX50xX40xX9xXbxXaxXc13xXcxX9xX4fxXa0xX40xXaxX9xX40xX317xX40xX41xX9xXdxX3d7xX2cxX9xX2cxX9dxX18xX9xX2cxXaxX9dxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX1a0xX9xX5xX6dxX24xX40xX41xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xX2cxX50xX40xX9xX11cxX49xX18xX40xX9xXbxX64xXcxX9xX4fxXecxX40xX9xX59xXbcxX40xX9xX4fxX60xX9xX11cxX49xX6exX40xX9xXdxX649xX9xXcxX3fxX35xX9xXbxX6dxX54xX71xX40xX41xX209xX9xX2cxXaxX343xX40xXaxX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXaxX35xXdbxX40xX9xX4fxX18xX40xX41xX9xX2cxX99xX9xX40xXaxX35xX60xX49xX9xX59xX54xX7fxX40xX41xX9xXcx8e1dxX2cxX66xX9xX2cxX50xX40xX9xX40xX41xXaxX35xX119xX40xX9xX2cxXf1bxX49xX9xX4fxX3cxX9xX160xX64xX26xX9xX19xX3d7xX40xX41xX9xX2cxXaxX343xX40xXaxX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xXcxX7fxX35xX209xX9xX11cxX49xX6exX40xX9xXdxX649xX9xXaxX24xXc0xXbxX9xX4fxXec8xX40xX41xX9xX160xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xXbxXaxX54xX33axX40xX41xX9xXcxXc0xX35xX66xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXaxX35xXdbxX40xX9xX40xX18xX26xX9xX4fxX18xX40xX41xX9xX2cxXaxXb2xX40xX41xX9xX2cxXaxXf06xX24xX66xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xX40xX119xX40xX9xX40xX41xXaxX35xX119xX40xX9xX2cxXf1bxX49xX9xX4fxX3cxX9xX2fxX44xX33xX9xX40xXaxXc9xX33xX9xX2cxX44xX2cxX9xX2cxX33axX9xX11cxX49xX18xX40xX9xX40xX5axX26xX9xXbxXaxX5axX40xXaxX9xXcxXec8xXbxX9xXbxX6dxX49xX40xX41xX9xXbxX64xXcxX9xX160xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xXbxXaxX54xX33axX40xX41xX9xXcxXc0xX35xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX1a0xX1a0xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX6dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c4xX1cxX1cxX35xX1a0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX1a0xX59xX40xX1cxX40xX17xX1d8xX2fxX1cxX2axX1dcxX2axX2axX1cxX1e0xX1e0xX19xX19exX2axX1dcxX2axX2axX19cxX1e9xXbxX1dcxX19cxX74xX1dcxXdxX74xX1a0xX1f2xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d8xX35xX19xXbxXaxX1c4xX204xX1f0xX1f0xX33xX160xX209xXaxX17xX35xX41xXaxXbxX1c4xX19cxX1f0xX1f0xX33xX160xX209xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1c4xX23xXdxX24xX2cxX12fxX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xXdxX17xX22exXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xX6dxX35xX41xXaxXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX2cxX24xX40xX41xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX49xXbxX9xX19xX18xX49xX9xXbxX49xX9xX19xX35xX9xX59xX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX18xX49xX9xX2cxX18xX40xX9xXbxX6dxX18xX9xXdxX24xX35xX9xX74xX9xX2cxX18xX49xX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX40xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX160xXbxXf8xX18xXdxX35xX41xX40xX1c4xX9xX1f2xX49xX2fxXbxX35xX22exX26xX209xX32xXexX5xX6dxX54xX51fxX40xX41xX9xX23xX18xX40xX9xXe6xX35xX40xXaxX9xXbxXecxX9xX40xX41xX64xX40xX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xX91xX3bxXa6xX2xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xX5xX6dxX50xX40xX9xXaexX35xXecxXbxX9xX91xXc9xX49xX1c4xX9xX0xX17xXcxXexXe2xX18xX40xX9xXe6xX35xX40xXaxX9xXbxXecxX9xX40xX41xX64xX40xX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xX2fxXc22xX9xX40xX1096xXcxX9xX23xX1096xXbxX9xX2cxX44xX2cxX9xXbxXaxX3fxX40xX41xX9xXbxX35xX40xX66xX9xXbxXd2xX40xX41xX9xXaxX145xX33xX9xX59xX5axX9xX23xX44xX24xX9xX2cxX44xX24xX9xX91xX3bxXa6xX2xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xX40xXaxX95dxXcxX9xX160xX64xX26xX9xX19xX3d7xX40xX41xX9xX2cxX33axX9xX2cxXaxXecxX9xX2cxXaxX343xX40xXaxX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xX33xXaxX8abxX9xXaxX145xX33xX9xXbxX6dxX24xX40xX41xX9xX59xXbcxX40xX9xX4fxX60xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexXe6xXecxXbxX9xXdxX49xXc9xX40xX9xX23xX49xXd2xX35xX9xXdxX5axXcxX9xX59xX35xXdbxX2cxX66xX9xX7xXaxX99xX9xX4xXaxX9dxX9xXbxXa0xX2cxXaxX9xX91xX3bxXa6xX2xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xXaexXafxX9xX91xXb2xX40xX41xX9xX91xX6exX35xX9xX40xXaxXbcxX40xX9xXcxXc0xX40xXaxX9xX2cxX3fxX40xX41xX9xXbxX44xX2cxX9xXaxX141xX9xXbxX6dxX145xX9xX33xXaxX44xXbxX9xXbxX6dxX35xX3cxX40xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX66xX9xX160xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xX59xX5axX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXdxX5axX9xXdxX183xX40xXaxX9xX59xX3d7xX2cxX9xX11cxX49xX18xX40xX9xXbxX6dxXe9cxX40xX41xX66xX9xX11cxX49xX26xXecxXbxX9xX4fxXa0xX40xXaxX9xX2fxX3d7xX9xX33xXaxX44xXbxX9xXbxX6dxX35xX3cxX40xX9xX12fxX35xX40xXaxX9xXbxXecxX9xX2cxX9dxX18xX9xX4fxXa0xX18xX9xX33xXaxX54xX33axX40xX41xX66xX9xXaexX125xX9xX59xXc9xX26xX66xX9xXbxXaxX71xX35xX9xX41xX35xX18xX40xX9xXbxX7fxX35xX66xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xX2fxXc22xX9xXbxX35xXecxX33xX9xXbxX57dxX2cxX9xX4fxXc13xX26xX9xXcxXc0xX40xXaxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX54xX7fxX40xX41xX9xX4fxX35xX9xX59xX5axX24xX9xX2cxXaxX35xX60xX49xX9xX2fxX64xX49xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxX6dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c4xX1cxX1cxX35xX1a0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX1a0xX59xX40xX1cxX40xX17xX1d8xX2fxX1cxX2axX1dcxX2axX2axX1cxX1e0xX1e0xX19xX19exX2axX1dcxX2axX2axX19cxX1e9xXbxX2axX2axX19exX432xXdxX204xX1a0xX1f2xX33xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d8xX35xX19xXbxXaxX1c4xX204xX1f0xX1f0xX33xX160xX209xXaxX17xX35xX41xXaxXbxX1c4xX19cxX1f0xX1f0xX33xX160xX209xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1c4xX23xXdxX24xX2cxX12fxX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xXdxX17xX22exXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX209xXcxX18xX6dxX41xX35xX40xXf8xX6dxX35xX41xXaxXbxX1c4xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX2cxX24xX40xX41xX9xXbxX18xX2cxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX49xXbxX9xX19xX18xX49xX9xXbxX49xX9xX19xX35xX9xX59xX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX17xX49xX9xX2fxX18xX49xX9xX2cxX18xX40xX9xXbxX6dxX18xX9xXdxX24xX35xX9xX74xX9xX2cxX18xX49xX9xXaxX24xX35xX9xXdxX24xX40xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX49xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX9xXaxX24xXc0xXbxX9xX4fxXec8xX40xX41xX9xX160xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xX4fxX35xX9xX59xX5axX24xX9xX2cxXaxX35xX60xX49xX9xX2fxX64xX49xX66xX9xX2cxXaxX4cxX40xX41xX9xXbxX18xX9xX2cxX50xX40xX9xXbxX6dxX6exX9xXdxX71xX35xX9xX4fxX54xX145xX2cxX9xX74xX9xX2cxX64xX49xX9xXaxX7bxX35xX9xXdxX7fxX40xX1c4xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXdxX183xX40xXaxX9xX59xX3d7xX2cxX9xX40xX5axX24xX66xX9xX51fxX9xX4fxX64xX49xX66xX9xXdxX3d7xX18xX9xX2cxXaxXe9cxX40xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX35xXdbxX33xX9xX40xX5axX24xX66xX9xX160xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xX23xX95dxX40xX41xX9xXaxX125xX40xXaxX9xXbxXaxXf1bxX2cxX9xX41xX125xX66xX9xX160xX64xX26xX9xX19xX3d7xX40xX41xX9xX2cxX33axX9xX2cxXaxXecxX9xX2cxXaxX343xX40xXaxX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xX41xX125xX9xX4fxX3cxX9xX12fxXaxX49xX26xXecxX40xX9xX12fxXaxX343xX2cxXaxX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54x629fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX97bxX35xX119xX40xX9xX11cxX49xX18xX40xX9xX4fxXecxX40xX9xX2cxX44xX2cxX9xX649xX9xX12fxX35xXecxX40xX9xX2cxX9dxX18xX9xX4fxXc0xX35xX9xX23xX35xX3cxX49xX9xX59xX60xX9xXaxX24xXc0xXbxX9xX4fxXec8xX40xX41xX9xX2cxX9dxX18xX9xX2cxX44xX2cxX9xXbxX6dxX49xX40xX41xX9xXbxX64xXcxX9xX160xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xXaxX35xXdbxX40xX9xX40xX18xX26xX9xX2cxe0dbxX40xX9xX2cxXaxXb2xX40xX41xX9xX2cxXaxXf06xX24xX66xX9xX7xXaxX99xX9xX2cxXaxX9dxX9xXbxXa0xX2cxXaxX9xX91xX3bxXa6xX2xX9xXbxXaaxX40xXaxX9xXaexXafxX9xX91xXb2xX40xX41xX9xX91xX6exX35xX9xX2cxX97cxX40xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xX6dxX95dxX40xX41xX9xXbxXaxX71xX35xX9xX41xX35xX18xX40xX9xXbxX7fxX35xX9xX2cxX50xX40xX9xX2fxX1096xX33xX9xX160xXecxX33xX9xXdxXc0xX35xX66xX9xX2cxXaxXf1bxX2cxX9xX40xX317xX40xX41xX9xXaxX24xXc0xXbxX9xX4fxXec8xX40xX41xX9xX2cxX50xX40xX9xXbxX44xX2cxXaxX9xX23xXc0xX2cxXaxX9xX6dxXafxX9xX4fxX3cxX9xX4fxX54xX18xX9xXaxX24xXc0xXbxX9xX4fxXec8xX40xX41xX9xXbxXaxX49xX9xXaxX4cxXbxX66xX9xX160xX4cxX2cxX9xXbxX35xXecxX40xX9xX4fxX50xX49xX9xXbxX54xX9xX4fxX35xX9xX59xX5axX24xX9xX2cxXaxX35xX60xX49xX9xX2fxX64xX49xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8c32xX49xXbxXaxX24xX6dxX32xXexX7xXaxX18xX40xX9xX5xX6dxX64xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phan Trâm