Khả năng xuất hiện bão hướng về Biển Đông
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm.
7159xaed2xa6f6xee06x7880xec36xfd50xce16xc51fxX7x10125xb3bdxb007x99d5x71c2xc01bxX5x89d6xXaxc0e6xa3d6xX1xaf1bxX3x86dcx8771xX17xd624xX3xeb4ax1005cxec5axXexX3xX1xXdxbd4dxX17xX3xe029x7f49x10258xX3xX1xf48axb256xX17xX1axX3xa502x1038dxX3x93bdxXdxb33fxX17xX3x7f76x916cxX17xX1axX0xdbf2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8fbfxX10xX6x8ad6xXaxX12x8ab6xb26cxX3xX26x101c9xX28xX3xXex1035cxX28xX17xX1axX3x8ca6xaac6xX3xX1axXdx751bxX3xXexX2cxXdx7185xX3xX56xXbxX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xXdxX23xXexX3x827axX2cxXdxX3xX4fxXdxX3xX4xX1xX1dxc222xX35xX17xX3xXexX1xX10xX28xX3xX1xX2bxX2cxX17xX1axX3xX33x920axX4xX3xXcxe9b2xX83xX3xX33xX93xX4xX69xX3xcf23x103a3xXdxX3xX1axXdxX64xX3xX79xXdxX3xX79xX2bxc571xX4xX3x73c6xX1xX28xX15xX17xX1axX3xX2xee0axd1e6xX5fxef06xXafxX9fxX3xX30xa46bxX3xX4x946dxX17xX3xX4xb48exX3xXafxX1xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX9fxb21cxX17xX1xX3xXexX1x8051xX9fxa2b8xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xXcxX5axX1dxX17xX1axX3xXexX97xX9fxX3xX4fxX53xX3xX26xX56xX28xX3xX13xX1x784cxX3xXexX2bxXacxX17xX1axX3xXcxX1xX1dxe6a6xX3xX30xX18xX17xX3xXcxX5axX1dxX17xX1axX3xX2bxb239xX17xX1axX3xX4xX1xX28xX3xX26xXdx9d25xXexX69xX3xd981xX3xXafxX1xX1dxX3xX30xX53xX4xX3xXbxX1xX103xX6xX3xX38xX39xX17xX1axX3x10138xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX17xX10xX7xX3xX79xX6xX17xX1axX3xXexdc78xX17xX3xXexXd2xXdxX3xX9fx9032xXexX3xX56xXbxX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX79xX2cxXdxXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX4cxX14fxXdxX3xX2x9abbxX3xX1axXdxX64xX69xX3xX30xae42xX3xXexX5axX103xX3xXexX97xX9fxX3xX56xXbxX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX79xX2cxXdxX3xX129xX3xX30xXbfxX28xX3xXafxX1xX28xX15xX17xX1axX3xX186xX69xXbaxX3xX79xX157xX3x73b1x7282xX3xX33xX93xX4xc9ecxX3xX2xX5fxX186xX69xXbaxX3xX79xX157xX3xX13xXdxX17xX1xX3xX38xX39xX17xX1axXdaxX3xe51fx893bxX4xX3xX1axXdxXc6xX3xX9fxXd2xX17xX1xX3xX17xX1xX1exXexX3xX129xX3xX30x8b6bxX17xX1axX3xX1ax74e5xX17xX3xXexX97xX9fxX3xX56xXbxX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX79xX2cxXdxX3xX9fxXd2xX17xX1xX3xX4xX1exXbxX3xe805xX3xa9b9xX60xXbaxXb8xXb7xXbaxXafxX9fxX3dxX1axXdxX64x7b8cxX69xX3xX1axXdx9006xXexX3xX4xX1exXbxX3xc4e3xXb8xe504xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX0xXdxX9fxX1axX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXex7698x98b3xX232xX216xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX1xX6xX3xX17xX6xX17xX1axX3xX1cxX1dxX6xXexX3xX1xXdxX10xX17xX3xX26xX6xX28xX3xX1xX1dxX28xX17xX1axX3xX30xX10xX3xX26xXdxX10xX17xX3xX4fxX28xX17xX1axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXdaxX26xX6xX28xX1xX6xXexXdxX17xX1xXdaxX30xX17xX3dxX17xX10xb10fxX7xX3dxX2xX216xX25cxXbaxX3dxX2xXbaxX216xX4fxXb7xXbaxX232xXexXb7xXbaxX5fxX216xX5xXbaxXdaxd324xXbxX1axXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ba6xX6xXbxXexXdxX28xX17xXaxX12xX38xX2bxX64xX17xX1axX3xX79xXdxX3xX30xXbfxX3xX30xX18exX3xXexX5axX103xX3xX4x7222xX6xX3xX4xX11bxX17xX3xX56xXbxX3xXexX1xX1exXbxXdaxX3xd23dxX17xX1xX25bxX3xX17xX4xX1xX9fx9ceaxXdaxX1axX28xX30xXdaxX30xX17xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX52xX53xX3xX26xX56xX28xX3xXexX5axX28xX17xX1axX3xX5fxX60xX3xX1axXdxX64xX3xXexX2cxXdxX69xX3xX56xXbxX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX79xX2cxXdxX3xX4fxXdxX3xX4xX1xX1dxX83xX35xX17xX3xXexX1xX10xX28xX3xX1xX2bxX2cxX17xX1axX3xX33xX93xX4xX3xXcxX97xX83xX3xX33xX93xX4xX69xX3xX9fxXa0xXdxX3xX1axXdxX64xX3xX79xXdxX3xX79xX2bxXacxX4xX3xXafxX1xX28xX15xX17xX1axX3xX2xXb7xXb8xX5fxXbaxXafxX9fxX3xX30xXbfxX3xX4xXc2xX17xX3xX4xXc6xX3xXafxX1xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX9fxXd2xX17xX1xX3xXexX1xXd8xX9fxXdaxX3xX38xX125xX17xX3xX2xX186xX3xX1axXdxX64xX3xX17xX1axXbfxX83xX3xX5fxX186xX3dxX230xX69xX3xX30xX18exX3xXexX5axX103xX3xXexX97xX9fxX3xX56xXbxX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX79xX2cxXdxX3xX129xX3xX30xXbfxX28xX3xXafxX1xX28xX15xX17xX1axX3xX2xX5fxX69xXb7xX3xX79xX157xX3xX1bexX1bfxX3xX33xX93xX4xX1c4xX3xX2xX5fxX216xX69xXbaxX3xX79xX157xX3xX13xXdxX17xX1xX3xX38xX39xX17xX1axXdaxX3xX1daxX1dbxX4xX3xX1axXdxXc6xX3xX9fxXd2xX17xX1xX3xX17xX1xX1exXexX3xX129xX3xX30xX1efxX17xX1axX3xX1axX1f4xX17xX3xXexX97xX9fxX3xX56xXbxX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX79xX2cxXdxX3xX9fxXd2xX17xX1xX3xX4xX1exXbxX3xX216xXb8xX230xX3xX218xX60xXbaxXb8xX216xXbaxXafxX9fxX3dxX1axXdxX64xX224xX69xX3xX1axXdxX229xXexX3xX4xX1exXbxX3xX232xXb8xX186xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xXcxX5axX28xX17xX1axX3xX5fxX60xX3xX79xX125xX17xX3xX60xX232xX3xX1axXdxX64xX3xXexXdxX125xXbxX3xXexX1xX10xX28xX69xX3xX56xXbxX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX79xX2cxXdxX3xX4fxXdxX3xX4xX1xX1dxX83xX35xX17xX3xXexX1xX10xX28xX3xX1xX2bxX2cxX17xX1axX3xX33xX93xX4xX3xXcxX97xX83xX3xX33xX93xX4xX69xX3xX9fxXa0xXdxX3xX1axXdxX64xX3xX79xXdxX3xX79xX2bxXacxX4xX3xXafxX1xX28xX15xX17xX1axX3xX2xXb7xXb8xX5fxXbaxXafxX9fxX69xX3xX4xXc6xX3xXafxX1xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX9fxXd2xX17xX1xX3xX5xXd8xX17xX3xXexX1xXbfxX17xX1xX3xX26xX27xX28xX3xX30xXbfxX3xX1xX2bxX2cxX17xX1axX3xX30xX31xX3xXbxX1xX103xX6xX3xX33xXdxX35xX17xX3xX38xX39xX17xX1axXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX0xX7xXexX5axX28xX17xX1axX12xX0xX10xX9fxX12xX52xX53xX3xX26xX56xX28xX3xXexX1xX64xXdxX3xXexXdxX125xXexX3xX17xX1axXbfxX83xX3xX5fxX186xX3dxX230xX25bxX0xX3dxX10xX9fxX12xX0xX3dxX7xXexX5axX28xX17xX1axX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX13dxX1xX103xX6xX3xXcxX97xX83xX3xX33xX93xX4xX3xX33xX157xX3xX17xX1xXdxX31xX1dxX3xX9fxX97xX83xX69xX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX69xX3xX9fxX2bxX6xX3xX30xf8acxX6xX69xX3xX4xXc6xX3xX17xX11bxXdxX3xX9fxX2bxX6xX3xXexX28xX3xX79xX125xX17xX3xX5axX1exXexX3xXexX28xX3xX30xXbfxX3xX5axX15xXdxX3xX5axX56xX4xX3xX4xXc6xX3xX4fxX39xX17xX1axX69xX3xX1axXdxXc6xX3xX17xX1x890bxXdaxX3xXcxX5axX28xX17xX1axX3xX4xX11bxX17xX3xX4fxX39xX17xX1axX3xX4xXc6xX3xXafxX1xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX1cxX15xX83xX3xX5axX6xX3xXex7913xX3xX5xX61bxX4xX3xX30xXbfxX3xX1axXdxXc6xX3xX1axXdxX229xXexX3xX9fxXd2xX17xX1xX69xX3xX79xX157xX3xa81axX9fxX3xXexX5bexX3xX232xXbaxX3xXb8xX2xXbaxXbaxc8d5xXdaxX3x7eb4xX1xXdxX23xXexX3xX79xX157xX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX5fxX2xX3xXb8xX3xX5fxX60xX3xX79xX157xX3xX2d8xX69xX3xX4xX6xX28xX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX5fxX230xX3xXb8xX3xX25cxXbaxX3xX79xX157xX3xX2d8xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX13dxX1xX103xX6xX3xX38xX39xX17xX1axX3xX33xX93xX4xX3xX33xX157xX3xX17xX1xXdxX31xX1dxX3xX9fxX97xX83xX69xX3xX79xXd8xX9fxX3xX30xXbfxX3xX7xX56xX17xX1axX3xX7xX2cxX9fxX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX69xX3xX9fxX2bxX6xX3xX30xX5bexX6xX69xX3xX4xXc6xX3xX17xX11bxXdxX3xX9fxX2bxX6xX3xXexX28xX3xX79xX125xX17xX3xX5axX1exXexX3xXexX28xX1c4xX3xX7xX6xX1dxX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX3xX5axXbfxX28xX3xX5axX15xXdxX3xX5axX56xX4xX3xX30xXbfxX3xX4xXc6xX3xX17xX11bxXdxX3xX4xXc6xX3xX4fxX39xX17xX1axXdaxX3xX38xXd8xX9fxX3xX1axXdxXc6xX3xX79xX39xX17xX1axX3xX17xX6xX9fxX3xX4xX1exXbxX3xX60xX69xX3xX7xX6xX1dxX3xX1axXdxXc6xX3xX1axXdxX15xX9fxX3xX4fxX1f4xX17xX69xX3xX79xX157xX3xX636xX9fxX3xXexX5bexX3xX230xX216xX3xXb8xX2xXbaxXbaxX643xXdaxX3xX646xX1xXdxX23xXexX3xX79xX157xX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX5fxX5fxX3xXb8xX3xX5fxXb7xX3xX79xX157xX3xX2d8xX69xX3xX4xX6xX28xX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX5fxX232xX3xXb8xX3xX25cxX2xX3xX79xX157xX3xX2d8xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX13xX1xX1dxX3xX30xX53xX4xX3xX4cxXbfxX3xX646xX157xXdxX3xX17xX1xXdxX31xX1dxX3xX9fxX97xX83xX69xX3xX79xXd8xX9fxX3xX30xXbfxX3xX7xX56xX17xX1axX3xX7xX2cxX9fxX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX69xX3xX4xXc6xX3xX17xX11bxXdxX3xX9fxX2bxX6xX3xX30xX5bexX6xX69xX3xX9fxX2bxX6xX3xXexX28xX1c4xX3xX7xX6xX1dxX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX3xX5axXbfxX28xX3xX5axX15xXdxX3xX5axX56xX4xXdaxX3xX38xXd8xX9fxX3xX1axXdxXc6xX3xX79xX39xX17xX1axX3xX17xX6xX9fxX3xX4xX1exXbxX3xX25cxXb8xX60xX69xX3xX7xX6xX1dxX3xX1axXdxXc6xX3xX1axXdxX15xX9fxX3xX4fxX1f4xX17xX69xX3xX79xX157xX3xX636xX9fxX3xXexX5bexX3xX230xX232xX3xXb8xX2xXbaxXbaxX643xXdaxX3xX646xX1xXdxX23xXexX3xX79xX157xX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX5fxX5fxX3xXb8xX3xX5fxXb7xX3xX79xX157xX3xX2d8xX69xX3xX4xX6xX28xX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX5fxX232xX3xXb8xX3xX25cxX2xX3xX79xX157xX3xX2d8xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX2d8xX56xX4xX3xXex9729xX17xX1xX3xXexX5bexX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4cxXc6xX6xX3xXb8xX3xXcxX1xX5bexX6xX3xXcxX1xXdxXd8xX17xX3xX4cxX1dxX125xX3xXbxX1xX103xX6xX3xX33xX93xX4xX3xX17xX1xXdxX31xX1dxX3xX9fxX97xX83xX69xX3xX79xXd8xX9fxX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX3xX5axXbfxX28xX3xX5axX15xXdxX3xX5axX56xX4xX3xX30xXbfxX3xX4xXc6xX3xX17xX11bxXdxX3xX4xXc6xX3xX4fxX39xX17xX1axX69xX3xX17xX1axXbfxX83xX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX3xX30xXbfxXdxX3xX17xX11bxXdxX1c4xX3xXbxX1xX103xX6xX3xX646xX6xX9fxX3xX9fxX97xX83xX3xXexX1xX6xX83xX3xX79xab49xXdxX69xX3xX4xX1xXdxX31xX1dxX3xXexX61bxXdxX3xX30xXbfxX3xX79xXd8xX9fxX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX3xX5axXbfxX28xX3xX30xXbfxX3xX4fxX39xX17xX1axX3xX30xXbfxXdxX3xX17xX11bxXdxX69xX3xX17xX1axXbfxX83xX3xX17xX93xX17xX1axX69xX3xX1axXdxXc6xX3xX17xX1xX5f5xX69xX3xX79xX157xX3xX636xX9fxX3xXexX5bexX3xX230xXbaxX3xXb8xX3xX186xX232xX643xXdaxX3xX646xX1xXdxX23xXexX3xX79xX157xX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX5fxX60xX3xXb8xX3xX5fxX230xX3xX79xX157xX3xX2d8xX69xX3xX4xX6xX28xX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX25cxX2xX3xX79xX125xX17xX3xX25cxX60xX3xX79xX157xX3xX2d8xX69xX3xX4xXc6xX3xX17xX11bxXdxX3xXexX5axXd8xX17xX3xX25cxX60xX3xX79xX157xX3xX2d8xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX2d8xX56xX4xX3xXexX8a0xX17xX1xX3xXexX5bexX3xX38xXbfxX3xX646xd957xX17xX1axX3xX79xX125xX17xX3xX33xb88bxX17xX1xX3xXcxX1xX1dxX229xX17xX3xX9fxX97xX83xX3xXexX1xX6xX83xX3xX79xX928xXdxX69xX3xX4xX1xXdxX31xX1dxX3xXexX61bxXdxX3xX30xXbfxX3xX79xXd8xX9fxX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX3xX5axXbfxX28xX3xX30xXbfxX3xX4fxX39xX17xX1axX3xX30xXbfxXdxX3xX17xX11bxXdxX69xX3xX17xX1axXbfxX83xX3xX17xX93xX17xX1axX69xX3xX1axXdxXc6xX3xX17xX1xX5f5xX69xX3xX79xX157xX3xX636xX9fxX3xXexX5bexX3xXb7xXb7xX3xXb8xX186xX60xX643xXdaxX3xX646xX1xXdxX23xXexX3xX79xX157xX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX5fxXb7xX3xXb8xX3xX5fxX232xX3xX79xX157xX3xX2d8xX69xX3xX4xX6xX28xX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX25cxX5fxX3xXb8xX3xX25cxXb7xX3xX79xX157xX3xX2d8xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX13xX1xX1dxX3xX30xX53xX4xX3xXcxX97xX83xX3xX646xX1axX1dxX83xXd8xX17xX3xX30xXbfxX3xX646xX6xX9fxX3xX33xX157xX3xX9fxX97xX83xX3xXexX1xX6xX83xX3xX79xX928xXdxX69xX3xX4xX1xXdxX31xX1dxX3xXexX61bxXdxX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX3xX5axXbfxX28xX3xX30xXbfxX3xX4fxX39xX17xX1axX3xX5axX15xXdxX3xX5axX56xX4xX69xX3xX17xX1axXbfxX83xX3xX4xXc6xX3xX9fxX2bxX6xX3xX5axXbfxX28xX3xX30xXbfxX3xX4fxX39xX17xX1axX3xX30xXbfxXdxX3xX17xX11bxXdxX69xX3xX1axXdxXc6xX3xXcxX97xX83xX3xX646xX6xX9fxX3xX4xX1exXbxX3xX5fxXb8xX25cxXdaxX3xXcxX5axX28xX17xX1axX3xX4xX11bxX17xX3xX4fxX39xX17xX1axX3xX4xXc6xX3xXafxX1xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX1cxX15xX83xX3xX5axX6xX3xXexX61bxX3xX5xX61bxX4xX3xX30xXbfxX3xX1axXdxXc6xX3xX1axXdxX229xXexX3xX9fxXd2xX17xX1xX69xX3xX79xX157xX3xX636xX9fxX3xX129xX3xXcxX97xX83xX3xX646xX1axX1dxX83xXd8xX17xX3xX30xXbfxX3xX646xX6xX9fxX3xX33xX157xX3xXexX5bexX3xX216xXb7xX3xXb8xX186xX232xX643xXdaxX3xX646xX1xXdxX23xXexX3xX79xX157xX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xX1exXexX3xXafxX1xX1dxX3xX30xX53xX4xX3xXcxX97xX83xX3xX646xX1axX1dxX83xXd8xX17xX3xXexX5bexX3xX5fxXbaxX3xXb8xX3xX5fxX25cxX3xX79xX157xX3xX2d8xX69xX3xX4xX6xX28xX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX5fxX232xX3xXb8xX3xX25cxX2xX3xX79xX157xX3xX2d8xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX28xX4fxX83xXaxX12xX646xX1xXdxX23xXexX3xX79xX157xX3xXexX1xX1exXbxX3xX17xX1xX1exXexX3xXafxX1xX1dxX3xX30xX53xX4xX3xX646xX6xX9fxX3xX33xX157xX3xXexX5bexX3xX5fxX60xX3xXb8xX3xX5fxX230xX3xX79xX157xX3xX2d8xX69xX3xX4xX6xX28xX3xX17xX1xX1exXexX3xXexX5bexX3xX25cxXbaxX3xXb8xX3xX25cxX25cxX3xX79xX157xX3xX2d8xXdaxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX28xX1dxX5axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX26xX6xX28xXexXdxX17xXexX1dxX4xXdaxX30xX17xX0xX3dxXbxX12