Cà phê giúp chống lại ung thư đại trực tràng
Một nghiên cứu của ĐH Nam California (Mỹ) chỉ ra rằng uống cà phê làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.
398dxc21ex42b5x8152xc994x5fd1xa01dxa2fbx7dd2x693bxba0exd5f5xX5xX8x3cedxX5x7514x76a6xX7xa0ccx910fx8c19xaaf3xX3xb0d8xa7dexX4xX5xX12xbae7xX6xXaxX3x7949xX7xX10xX4xX4xX9xXax8376x6fcaxX12xX5xX7xX8xXax3b58x823dx62c8xX3xX27xX1x9669xX3xX13xX12x9a91xX27xX3xX20xX1xae35xX14xX13xX3xX7x7a78xX12xX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1x6094xX3x4a2exX42xX12xX3xX5x5db6x90d0xX20xX3xX5xX52xX30xX14xX13xX0xb635xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x78b3xX8xX10x3a56xXaxX2exa0d1x8e84xX5xX3xX14xX13xX1xX12xX34xX14xX3xX20x6ee8xX18xX3xX20x6a45xX10xX3x812fxX87xX3xc1e0xX10x4943xX3xX2fxX10xX7xX12xX1cx8e7cxX52xX14xX12xX10xX3x46c9xX8dxc1e3x726exX3xX20xX1xd9f3xX3xX52xX10xX3xX52xcccdxX14xX13xX3xX18xX3dxX14xX13xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xX7xX30xXa5xX3xX13xX12x6a97xXa5xX3xX14xX13xX18xX6xX3xX20x8442xX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX4bxX3xX4dxX42xX12xX3xX5xX52xX53xX20xX3xX5xX52xX30xX14xX13x85c8xX0xX5cxX27xX2exX0xX5xX10x3ebbxX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX8axX8axX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xXfexXacxX52xX8axX8xX52xX9xXaxcf77xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX52xXaxX3x9353xX12xX8axX5xX1xX9xXax4c39xX12axX12axXaxX2exX0xX5xXfexXacxX8axX6xX2exX0xX5xX52xX2exX0xX5xX8axX2exX0xX10xX3xX1xX52xX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX5cxX5cxX10xX8axXa5xX12xX14xXf6xXfexX10xXacxX1xX10xX5xX12xX14xX1xXf6x5c32xX14xX5cxXacxX1cxX20x781axX8xX8axX12xX5xXacxX52xX5cxX8xX8axX12xX5xXacxX52xX5cxXaxX2exX0xX12xXa5xX13xX3xX4xX52xX20xX9xXaxX5cxX5cxX12xXf6xXfexX10xXacxX1xX10xX5xX12xX14xX1xXf6xX177xX14xX5cxX14xX8xX13cxX4xX5cxX2x3ad5xX2x86f1xX5cxX2xX12axX1afxX8axX2xX12axc315x4c0ex4582xX12axX12axX5xX2xX12axX1afxX1b1xc028xX1c3xX7xX12axXf6xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxXacx81f6xXa5xX10xX13xX8xXaxX3xX5cxX2exX0xX5cxX10xX2exX0xX5cxX5xX8axX2exX0xX5cxX5xX52xX2exX0xX5xX52xX2exX0xX5xX8axX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX10xX27xX5xX12xXacxX14xXaxX2exa529xX14xX1xX3xXa5xX12xX14xX1xX3xX1x5860xX10xX3xX5x41a7xX3xX12xX14xX5xX8xX52xX14xX8xX5xX0xX5cxX5xX8axX2exX0xX5cxX5xX52xX2exX0xX5cxX5xXfexXacxX8axX6xX2exX0xX5cxX5xX10xXfexX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xdd8fxXacxX8axX6xXaxX2exX2fxc4c9xX20xX3xX14xX1xX30xX3xX14xX13xX1xX12xX34xX14xX3xX20xX99xX18xX3xX4dx8b6cxX3xXdxX8xXa5xX3xXdx838fxX5xX3xX8ax9b5dxX3xX7xX12xcf3exX18xX3xX5xX213xX3xX1xXdexX14xX3xX1b9xXf6xX2xX12axX12axX3xX14xX10xXa5xX3xX177xX30xX3xX14xX283x8170xX3xX1xX20fxX3xX4dxX4bx7f92xX20xX3xX20xX1xb29dxX14xX3xX4dxXacxX265xX14xX3xXfex6534xX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX4bxX3xX4dxX42xX12xX3xX5xX52xX53xX20xX3xX5xX52xX30xX14xX13xX3xX5xX52xXacxX14xX13xX3xX177xaf90xX14xX13xX3xX1afxX3xX5xX1xX265xX14xX13xX3x60e1xX18xX10xX3xX177xX30xX3xX4xXacxX3xX4xX265xX14xX1xX3xX177x41dcxX12xX3xX1b1xXf6xX12axX12axX12axX3xX14xX13xX4bxd994xX12xX3xX17dxX1xccebxX14xX13xX3xX20x513exX3xX5xX12xd132xX14xX3xX4x47b0xX3xXfexX2b5xX3xX7xXacxX42xX12xX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX4bxX3xX14xX30xX6xXf6xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX25exXacxX8axX6xXaxX2exXa3xX1xX283xX14xX13xX3xX14xX13xX4bxX2fdxX12xX3xX5xX1xX10xXa5xX3xX13xX12xX10xX3xX20xX1xXacxX3xXfexX12x6b73xX5xX3xX1xX20fxX3xX18xX3dxX14xX13xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xX1xX30xX14xX13xX3xX14xX13xX30xX6xX3xd957xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xX1xXdexX12xX2a0xX3xX1xX2d5xX10xX3xX5xX10xX14xX2a0xX3xX17dxX1xX302xX14xX13xX3xX20xX1xX99xX10xX3xX20xX10xX1cxX1cxX8xX12xX14xX3xX177xX30xX3xX4dxX278xX3xX7xX20fxX20xX2a0xX3xX20xc0d3xX14xX13xX3xX177xX2f1xX12xX3xX18xX3dxX14xX13xX3xX20xX265xX20xX3xX7xXacxX42xX12xX3xX4dxbfbdxX3xX18xX3dxX14xX13xX3xX17dxX1xX265xX20xXf6xX3xX2fxX265xX20xX3xX5xX265xX20xX3xX13xX12xXd5xX3xX20x3b46xX14xX13xX3xX1xaf97xX12xX3xX5xX1xX302xX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX177xX30bxX3xX14xX1xX283xX14xX13xX3xX6xX371xX18xX3xX5xX3dxX3xX17dxX1xX265xX20xX3xX20xX307xX3xX5xX1x539bxX3xXd5xX14xX1xX3xX1xX4bx9e94xX14xX13xX3xX5xX2f1xX12xX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX4bxX3xX4dxX42xX12xX3xX5xX52xX53xX20xX3xX5xX52xX30xX14xX13xX2a0xX3xXfexX10xXacxX3xX13xX3daxXa5xX3xX5xX12xX30bxX14xX3xX4xX30fxX3xX13xX12xX10xX3xX4dx4cd1xX14xX1xX2a0xX3xX1xXacxX42xX5xX3xX4dxX8exX14xX13xX3xX5xX1xX420xX3xX20xX1x791exX5xX2a0xX3xX1xX38xX5xX3xX5xX1xX18xX3dxX20xX3xX177xX30xX3xX20xX1xX371xX3xX4dxX8exX3xb1cbxX14xXf6xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX25exXacxX8axX6xXaxX2ex90e2xX371xX5xX3xX2e1xX18xXd5xX3xX20xX1xXacxX3xX5xX1xX472xX6xX3xX18xX3dxX14xX13xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xX20xX307xX3xX7xX12xX34xX14xX3xX2e1xX18xX10xX14xX3xX177xX2f1xX12xX3xX13xX12xXd5xXa5xX3xX14xX13xX18xX6xX3xX20xXdexX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX4bxX3xX4dxX42xX12xX3xX5xX52xX53xX20xX3xX5xX52xX30xX14xX13xX3xX177xX30xX3xX20xX30xX14xX13xX3xX18xX3dxX14xX13xX3xX14xX1xX12xX30bxX18xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX2a0xX3xX14xX13xX18xX6xX3xX20xXdexX3xX14xX30xX6xX3xX20xX30xX14xX13xX3xX5xX1xX472xX27xXf6xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX25exXacxX8axX6xXaxX2exXa3xX13xX10xX6xX3xX20xXd5xX3xX17dxX1xX12xX3xX20xX1xXb9xX3xX18xX3dxX14xX13xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xX428xX3xXa5xX99xX20xX3xX177xX213xX10xX3xX27xX1xXd5xX12xX3xX20xX3f4xX14xX13xX3xX13xX12xX38xX27xX3xX27xX1xX2d5xX14xX13xX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX4bxXf6xX3x6f90xX3dxX14xX13xX3xX2xXfxX143xX3xX17dxX1xX2acxX18xX3xX27xX1xb95axX14xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xXa5x9f31xX12xX3xX14xX13xX30xX6xX3xX20xX307xX3xX7xX12xX34xX14xX3xX2e1xX18xX10xX14xX3xX5xX2f1xX12xX3xX13xX12xXd5xXa5xX3xX143xX1afx95e3xX3xX5x5401xX3xX7xX287xX3xX27xX1xX265xX5xX3xX5xX52xX12xX420xX14xX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX4bxX3xX4dxX42xX12xX3xX5xX52xX53xX20xX3xX5xX52xX30xX14xX13xXf6xX3xXa3xX13xX18xX6xX3xX20xXdexX3xX14xX30xX6xX3xX5xX12xX371xX27xX3xX5xaa6bxX20xX3xX13xX12xXd5xXa5xX3xX1b9xX12axX5f1xX3xX17dxX1xX12xX3xX14xX1xX283xX14xX13xX3xX14xX13xX4bxX2fdxX12xX3xX5xX1xX10xXa5xX3xX13xX12xX10xX3xX7xX30xX3xX14xX13xX4bxX2fdxX12xX3xce44xX14xX13xX1xX12xX287xX14x9584xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xXfxX3xX18xX3dxX14xX13xX3xX14xX1xX12xX30bxX18xX3xX1xXdexX14xX3xX143xX2a0xX1b9xX3xX17dxX1xX2acxX18xX3xX27xX1xX5c6xX14xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xXa5xX5d1xX12xX3xX14xX13xX30xX6xXf6xX3x75fbxX18xX3xX1xX4bxX2f1xX14xX13xX3xX14xX30xX6xX3xX177x6a5cxX14xX3xX5xX3daxX14xX3xX5xX42xX12xX2a0xX3xX14xX13xX10xX6xX3xX20xXd5xX3xX4xX10xX18xX3xX17dxX1xX12xX3xX20xX265xX20xX3xX14xX1xX30xX3xX14xX13xX1xX12xX34xX14xX3xX20xX99xX18xX3xX4dxX278xX3xX17dxX12xX420xXa5xX3xX4xXacxX265xX5xX3xX20xX265xX20xX3xX6xX371xX18xX3xX5xX3dxX3xX14xX13xX18xX6xX3xX20xXdexX3xX17dxX1xX265xX20xXf6xX3xXa0xX12xX30bxX18xX3xX5xX1xX38xX3xX177xX2b5xX3xX7xX30xX3xX20xXd5xX3xX1xX10xX12xX3xX7xXacxX42xX12xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xX20xX1xX99xX10xX3xX20xX10xX1cxX1cxX8xX12xX14xX3xX177xX30xX3xX17dxX1xX302xX14xX13xX3xX20xX1xX99xX10xX3xX20xX10xX1cxX1cxX8xX12xX14xX3xX4dxX30bxX18xX3xX7xX12xX34xX14xX3xX2e1xX18xX10xX14xX3xX5xX2f1xX12xX3xX13xX12xXd5xXa5xX3xX14xX13xX18xX6xX3xX20xXdexX3xX14xX30xX6xXf6xX3xXa3xX1xX4bxX3xX177x632axX6xX3xX5xX99xX20xX3xX7xX30xX3xX20xX1xXb9xX3xX52xX12xX34xX14xX13xX3xX20xX10xX1cxX1cxX8xX12xX14xX3xX17dxX1xX302xX14xX13xX3xX20xX1xX2b5xX18xX3xX5xX52xX265xX20xX1xX3xX14xX1xX12xX287xXa5xX3xX177xX30bxX3xX20xX265xX20xX3xX5xX1xX18xX8exX20xX3xX5x434fxX14xX1xX3xXfexXd5xXacxX3xX177xX287xX3xX20xX9dxX10xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xXf6xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX25exXacxX8axX6xXaxX2exX2fxX30xX3xX27xX1xX34xX3xX20xX1xX99xX10xX3xX14xX1xX12xX30bxX18xX3xX20xX1xX472xX5xX3xX20xX307xX3xX5xX265xX20xX3xX8axX62exX14xX13xX3xX1xX5d1xX3xX5xX52xX2a7xX3xX1xXacxX30xX14xX3xX5xXacxX30xX14xX3xX1xXacxc374xX20xX3xXa5xX8exX5xX3xX27xX1xX5c6xX14xX3xX4xX99xX20xX3xX17dxX1xX3f9xX8xX3xX20xX9dxX10xX3xX4dxX42xX12xX3xX5xX52xX53xX20xX3xX5xX52xX30xX14xX13xXf6xX3xX2fxXd5xX3xX20xX10xX1cxX1cxX8xX12xX14xX3xX177xX30xX3xX27xXacxX7xX6xX27xX1xX8xX14xXacxX7xX3xX4dxX30bxX18xX3xX4dxX307xX14xX13xX3xX177xX10xX12xX3xX5xX52xX2d5xX3xX14xX1xX4bxX3xX20xX265xX20xX3xX20xX1xX472xX5xX3xX20xX1xX3dxX14xX13xX3xXacxXdxX6xX3xX1xX307xX10xX2a0xX3xX1xX42xX14xX3xX20xX1xX371xX3xX4xX53xX3xX27xX1xX265xX5xX3xX5xX52xX12xX420xX14xX3xX5xX12xX30bxXa5xX3xX2acxX14xX3xX20xX9dxX10xX3xX20xX265xX20xX3xX5xX371xX3xXfexX30xXacxX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX4bxXf6xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX25exXacxX8axX6xXaxX2ex6271xX12xX5xX8xX52xX27xX8xX14xX3xX5xX48axX14xX13xX3xX20xX4bxX2fdxX14xX13xX3xX17dxX1xXd5xX3xX14xX48axX14xX13xX3xXfexXd5xXacxX3xX177xX287xX3xX20xXdexX3xX5xX1xX420xX3xX20xX1xX3dxX14xX13xX3xX7xX42xX12xX3xX5xcf2fxX14xX3xX5xX1xX4bxXdexX14xX13xX3xXacxXdxX6xX3xX1xX307xX10xX2a0xX3xX13xX307xX27xX3xX27xX1xX5c6xX14xX3xX27xX1xX2d5xX14xX13xX3xX14xX13xX213xX10xX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX4bxX3xX177xX30xX3xX14xX1xX12xX30bxX18xX3xX14xX13xX4bxX2fdxX12xX3xX20xX1xXacxX3xX52xXbfxX14xX13xX3xXa5xX8xX7xX10xX14xXacxX12xX8axX12xX14xX3xXfxX3xX4dxX4bxX2a7xX20xX3xX4xXd5xX14xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX5xX52xXacxX14xX13xX3xX2e1xX18xX265xX3xX5xX52xX45dxX14xX1xX3xX52xX10xX14xX13xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xXfxX3xX20xX307xX3xX5xX1xX420xX3xX17dxX7aexX20xX1xX3xX5xX1xX7aexX20xX1xX3xX14xX1xX18xX3xX4dxX8exX14xX13xX3xX4dxX42xX12xX3xX5xX52xX30xX14xX13xXf6xX3xX87xX30xXa5xX3xX7xX4bxX2a7xX14xX13xX3xX14xX1xX283xX14xX13xX3xX20xX1xX472xX5xX3xX20xX307xX3xX7xX2a7xX12xX3xX5xX52xXacxX14xX13xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xX14xX30xX6xX3xX20xX307xX3xX5xX1xX420xX3xX17dxX1xX265xX20xX3xX14xX1xX10xX18xX3xX27xX1xX62exX3xX5xX1xX18xX8exX20xX3xX177xX30xXacxX3xX1xX42xX5xX2a0xX3xX27xX1xX4bxXdexX14xX13xX3xX27xX1xX265xX27xX3xX52xX10xX14xX13xX3xX177xX30xX3xX7xX34xX14xX3xXa5xX8xX14xXf6xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX25exXacxX8axX6xXaxX2exX28xX1xX8xXacxX3xX20xX265xX20xX3xX5xX265xX20xX3xX13xX12xXd5xX2a0xX3xX5xX12xX14xX3xX5xX3dxX5xX3xX7xX30xX3xX8axX283xX3xX7xX12xX287xX18xX3xX14xX30xX6xX3xX20xX1xXacxX3xX5xX1xX472xX6xX3xX14xX13xX18xX6xX3xX20xXdexX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX4bxX3xX4dxX42xX12xX3xX5xX52xX53xX20xX3xX5xX52xX30xX14xX13xX3xX13xX12xXd5xXa5xX3xXfexX472xX5xX3xX17dxX420xX3xXa5xX3c3xX12xX3xX177xX2b5xX3xX1xX10xX6xX3xX8axX42xX14xX13xX3xX20xX30xX3xX27xX1xX34xX3xXfexX42xX14xX3xX6xX34xX18xX3xX5xX1xX7aexX20xX1xXf6xX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x6a92xXacxX18xX52xX20xX8xXaxX2exX0xX4xX5xX52xXacxX14xX13xX2exX28xX1xX8xXacxX3xX25exXb0bxX3xX28xX18xX6xX371xX5xX3xX8dxX10xX12xX5cxXb0bxX4bexXa0xXb0bxX0xX5cxX4xX5xX52xXacxX14xX13xX2exX0xX5cxX27xX2e
congthanh