LHQ kêu gọi các nước hành động đối phó với “đại dịch thông tin sai lệch”
LHQ và các tổ chức đối tác ngày 23/9 đã kêu gọi các nước trên toàn thế giới hãy hành động khẩn cấp đối phó với cái mà họ gọi là “đại dịch thông tin sai lệch ” (infodemic) nổi lên cùng với đại dịch COVID-19 trên cả mạng trực tuyến cũng như ở ngoài đời sống thực.
dc31x12652x1435fx17612x13bd6x13032xfe97x14487xffccxX7x13027x17035x15137x10e3fx117b8x134d0xX5x15b6fxXaxffc9x12d49x15251x106fbxX3x10387x1635bx15655xX3x157a3x1474bxXdxX3xX4x133b0xX4xX3xe81cx129b7x12969xX4xX3xX1x15475xX23xX1xX3x1325cx103caxX23xX1bxX3xX2dx1491bxXdxX3xXbxX1x14e20xX3xdee5xX25xXdxX3x1636fxX2dxfa33xXdxX3x12ed2x13e29xX4xX1xX3xXexX1x14a3axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xea6cxX4xX1x10127xX0xdd27xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xX43xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX3axX29xX3xX4xX20xX4xX3xXex1503cxX3xX4xX1x13d6exX4xX3xX2dxX33xXdxX3xXexX20xX4xX3xX23xX1bxX29x10fc6xX3x16752xf30exX5cx127caxX3xX2dx116cfxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXex162fbxX18xX23xX3xXexec99xX29xX23xX3xXexX1x110a7xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX1xX97xX8fxX3xX1xX29xX23xX1xX3xX2dxX2exX23xX1bxX3xX17xX1xec22xX23xX3xX4x103c4xXbxX3xX2dxX33xXdxX3xXbxX1xX38xX3xX3axX25xXdxX3xX4xX20xXdxX3x134a6xX29xX3xX1xX1cxX3xX1bxX1cxXdxX3xX5xX29xX3xX3exX2dxX40xXdxX3xX43xX44xX4xX1xX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX5axX3xe411xXdxX23x14601xXb0xX43xX10xXe4xXdxX4x16d3bxX3xX23xX7dxXdxX3xX5xX18xX23xX3xX4x14c36xX23xX1bxX3xX3axX25xXdxX3xX2dxX40xXdxX3xX43xX44xX4xX1xX3x15ee2x15da0x128b7x16841x14c38x16474xX2xX94xX3xXexXabxX18xX23xX3xX4x127fcxX3xXe4xX40xX23xX1bxX3xXexXabxdf65xX4xX3xXexX19xX8fxXb6xX23xX3xX4x11b18xX23xX1bxX3xX23xX1xX24xX3x16d64xX3xX23xX1bxXb0xX29xXdxX3xX2dx117daxXdxX3xX7xX33xX23xX1bxX3xXexX1xX14exX4xdf69xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130cexXb0xX43xX8fxXaxX12xX0xXdxXe4xX1bxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX43xXdxX7xXbxX5xX6xX8fx12a18xX3x11c6dxX5xXb0xX4xX17x124b8xX3xXe4xX6xXabxX1bxXdxX23xX13bxX5xX10xX113xXexX19exX3xX6xX19xXexXb0xX1a5xX3xXe4xX6xXabxX1bxXdxX23xX13bxXabxXdxX1bxX1xXexX19exX3xX6xX19xXexXb0xX1a5xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX175xX1a0xX6xXb0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX175xX3axX23xX5cxX23xX10x152a8xX7xX5cxX91x14f58xX92xe2a5xX5cxX2xX91xX1edxX43x156cfxX1ebxX94xX2xX94xX1f3xX91xXex1508axX91xX94xX1f3xX5xX2xX175xe5d5xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xX2dxX2exX23xX1bxX3xX2dxX33xXdxX3xXbxX1xX38xX3xX3axX25xXdxX3xX3exX2dxX40xXdxX3xX43xX44xX4xX1xX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXb0xX23xXaxX12xXcxX7dxX23xX1bxX3xXcxX1xX24xX3xX17x12b5dxX3xX13xX14xX15xX3x15538xX23xXexXb0xX23xXdxXb0xX3x16651xX19xXexX10xXabxXabxX10xX7xX3xXbxX1xX20xXexX3xX1a0xXdx13f78xX19xX3xXexX40xXdxX3x16864xX1xXdxX18xX23xX3xXexX1xX145xXb0xX3xX5xX19x10dafxX23xX3xX4xX1xX19xX23xX1bxX3xX4xXd1xXbxX3xX4xX6xXb0xX3xX4x138bdxX6xX3xX17x10ff1xX3xX1xX1cxXbxX3x110f8xX40xXdxX3xX14xX2exXdxX3xX2dx15105xX23xX1bxX3xX13xXdxX18xX23xX3xX1x12e89xXbxX3x15755xX19xX33xX4xX3xX110xX2c8xX14xX2c8xX3xX13xX14xX15xX11axX3x11d02xX1xX38xX6xX3x1486ax13321xX3xX160xX3x1104axX10xX1e7xX3x13caexXb0xXabxX17xf7ebxX3x107fax12ab9xX3xX23xX1bxX29xX8fxX3xX91xX92xX5cxX94xX5cxX91xX1ebxX91xX1ebxX175xX3x1575fxX23xX1xX19exX3xXcxX14x11f49xX5cxXcxXcxX31bxX138xX2f7xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXb0xX43xX8fxXaxX12xXcxX1xX10xXb0xX3xXbxX1xX38xX23xX1bxX3xX3axXdxX18xX23xX3xXcxXcxX31bxX138xX2f7xX3xXexX40xXdxX3xX2f7xX10xX1e7xX3xX2fbxXb0xXabxX17xX2ffxX3xX13xX14xX15xX3xX3axX29xX3xX4xX20xX4xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xX2dxX33xXdxX3xXexX20xX4xX3xX23xX1xXd1xX23xX3xXe4xX40xX23xX1xX3xXabx1390dxX23xX1bxX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX4xX38xX3xXexX1xX298xX3xX17xX1xXdxXb6xX23xX3xX23xX1bxX24xX169xXdxX3xXexX6xX3xXbxX1xX145xXdxX3xXexXabxX145xX3xX1bxXdxX20xX3xX1a0xX381xX23xX1bxX3xXe4xX40xX23xX1bxX3xX7xX33xX23xX1bxX175xX3xXcxX1xX4axX23xX1bxX3xX4xX20xXb0xX3xX4xX158xX23xX1bxX3xX4xX1x14369xX3xXabxX6xX3xXabxX381xX23xX1bxX3xX23xXb6xX19xX3xX17xX1xX4axX23xX1bxX3xX4xX38xX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX2dx159b0xX23xX1bxX2ffxX3xX2dxX20xX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX4xX2acxX8fxX3xXexX1xffcbxX3xX4xX20xX4xX3x114e9x14186xXexX3xX23xX1bxX1xXdxX57xXe4xX3xX4xX1xXcdxX23xX3xX2dxXb0xX20xX23xX3xX17xX1xX4axX23xX1bxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX19xX8fxX3xX2dxX24xX2dbxX4xX3xXexX20xX4xX3xX43x17161xX23xX1bxX2ffxX3xX4xX20xX4xX3xX4xX1xXdxXb6xX23xX3xX43xX44xX4xX1xX3xXexXabxX19xX8fx128d8xX23xX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xX2dexX19xX145xX23xX1bxX3xX1a0xX20xX3xX3axX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX23xX1bx14680xX6xX3xX136xX137xX138xX139xX13axX13bxX2xX94xX3xX17xX1xX4axX23xX1bxX3xX2dxX40xXexX3xX2dxX24xX2dbxX4xX3xX1xXdxX57xX19xX3xX2dexX19xX145xX3xX3axX29xX3xX3axXdxXabxX19xX7xX3xX23xX1bxX19xX8fxX3xX1xXdxX298xXe4xX3xX7xe66bxX3xXexXdxXb6xXbxX3xXexX446xX4xX3xX1xXb0xX29xX23xX1xX3xX1xX29xX23xX1xX175xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXb0xX43xX8fxXaxX12xXcxX1xX4axX23xX1bxX3xX4xX20xXb0xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexX1xX29xX23xX1xX3xX3axXdxX18xX23xX3xX13xX14xX15xX3xX4x165c0xX23xX3xXbxX1xX20xXexX3xXexXabxXdxX298xX23xX3xX3axX29xX3xXexX1xX14exX4xX3xX1xXdxX57xX23xX3xX4xX20xX4xX3xX17xXb6xX3xX1xXb0xX40xX4xX1xX3xX1xX29xX23xX1xX3xX2dxX2exX23xX1bxX3xX23xX1xX381xXe4xX3xX17xXdxX298xXe4xX3xX7xXb0xX20xXexX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX3axX29xX3xXexX19xX8fxX18xX23xX3xXexXabxX19xX8fxX45exX23xX3xX23xX1x103cfxX23xX1bxX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX4xX1x12c4axX23xX1xX3xX418xX20xX4xX3xX43xX14exX6xX3xXexXabxX18xX23xX3xX4xe280xX3xX7xX160xX3xX17xXdxX298xXe4xX3xX4xX1xX81xX23xX1bxX3xX3axX29xX3xX17xX1xXb0xX6xX3xX1xX1cxX4xX3xXexX25xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX4xX2exX23xX1bxX3xX2dxX2d1xX23xX1bxX2ffxX3xX2dx12d19xX4xX3xX1a0xXdxX57xXexX3xX160xX3xX23xX1xX56exX23xX1bxX3xX23xX590xXdxX3xX4xX38xX3xX23xX1bxX19xX8fxX3xX4xX590xX3xX5x15a48xX8fxX3xX23xX1xXdx13453xXe4xX3xX4xX6xXb0xX3xX23xX1xX381xXe4xX3xX23xX1bx147d8xX23xX3xX4xX1xX5c0xX23xX3xX7xX14exX3xX5xX5e0xX8fxX3xX5xX6xX23xX3xX4xX2bexX6xX3xX2dxX40xXdxX3xX43xX44xX4xX1xX175xX3xX136xX20xX4xX3xX23xX45exX23xX3xXexX145xX23xX1bxX3xXexXabxX19xX8fxX45exX23xX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xX3axX29xX3xXe4xX40xX23xX1bxX3xX418xX97xX3xX1xX2exXdxX3xX4xX508xX23xX3xXbxX1xX145xXdxX3xX1xX2dbxXbxX3xXexX20xX4xX3xX3axX25xXdxX3xX4xX590xX3xX2dexX19xX6xX23xX3xX13xX14xX15xX3xX3axX29xX3xX1xX2dbxXbxX3xXexX20xX4xX3xX3axX25xXdxX3xX23xX1xX6xX19xX3xX2dxX298xX3xX4xX125xX23xX1bxX3xXexXabxX19xX8fxX45exX23xX3xXexX145xXdxX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX2dxX3fexX23xX1bxX3xXexX25xXdxX3xX23xX1bxX24xX169xXdxX3xX43xX5e0xX23xX3xX3axX29xX3xX23xX1bxX5f4xX23xX3xX4xX1xX5c0xX23xX3xX4xX20xX4xX3xX5xXb0xX40xXdxX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX175xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXb0xX43xX8fxXaxX12xXcxX1xX4axX23xX1bxX3xX4xX20xXb0xX3xX23xX38xXdxX3xXexXabxX18xX23xX3xX2dxX24xX2dbxX4xX3xX2dxX24xX6xX3xXabxX6xX3xX1a0xX160xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX3axX29xX3xX23xX1xXdxX45exX19xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xX17xX1xX20xX4xX3xXexXabxXb0xX23xX1bxX3xX2dxX38xX3xX4xX38xX3xX14xX2exXdxX3xX136xX1xX56exX3xXexX1xX2acxXbxX3xX2c8xe8c6xX3xX3axX29xX3xXcxX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3x10a88xX81xX4xX3xX17xX1xX738xX10xX3xXcxX1xXb6xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX110x16bf5xX14xX137xX11axX3xXexX40xXdxX3xX7xX14exX3xX17xXdxX57xX23xX3xX1a0xX18xX23xX3xX5xX45exX3xX17xX2c2xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xXd1xXbxX3xX4xX6xXb0xX3xX2c8xX40xXdxX3xX14xX2exXdxX3xX2dxX2d1xX23xX1bxX3xX17xX1xX38xX6xX3xX2f2xX2f3xX175xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXb0xX43xX8fxXaxX12xXcxX7dxX23xX1bxX3xXcxX1xX24xX3xX17xX27axX3xX13xX14xX15xX3xX280xX23xXexXb0xX23xXdxXb0xX3xX288xX19xXexX10xXabxXabxX10xX7xX3xX4xX158xX23xX1bxX3xX23xX1xXd1xX23xX3xXe4xX40xX23xX1xX3xXexXabxXb0xX23xX1bxX3xX1a0xX29xXdxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1a0xXdxX298xX19xX3xXexXabxX14exX4xX3xXexX19xX8fxXb6xX23xX3xX4xX2bexX6xX3xX4axX23xX1bxX3xXabxX381xX23xX1bxX3xX2dxX40xXdxX3xX43xX44xX4xX1xX3xX136xX137xX138xX139xX13axX13bxX2xX94xX3xX2dxX2d1xX23xX1bxX3xXexX1xX169xXdxX3xX4xX158xX23xX1bxX3xX1bxX5e0xX8fxX3xXabxX6xX3xXe4xX2exXexX3xX4xX19xX2exX4xX3xX17xX1xX2bexX23xX1bxX3xX1xXb0xX145xX23xX1bxX3xXexXabxX19xX8fxX45exX23xX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xX1a0xX160xXdxX3xX3exX23xX1bxX6xX8fxX3xX17xX1xXdxX3xX3axXdxXabxX19xX7xX3xX745xX280x135ecxX745xX13bxX136xXb0xX138xX13bxX91xX3xX5xX5e0xX8fxX3xX5xX6xX23xX3xXabxX6xX3xXexXb0xX29xX23xX3xX4xX508xX19xX3xXexX1xX412xX3xX2dxX2d1xX23xX1bxX3xXexX1xX169xXdxX3xX23xX1xX56exX23xX1bxX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2dxX508xX8fxX3xX23xX1bxX19xX8fxX3xX1xXdxX298xXe4xX3xX4xX158xX23xX1bxX3xX5xX6xX23xX3xXexXabxX19xX8fxX45exX23xX3xX4xX1xX38xX23xX1bxX3xXe4xX5c0xXexX3xXexXabxX18xX23xX3xXe4xX40xX23xX1bxX3xX418xX97xX3xX1xX2exXdxX3xX17xX1xXdxXb6xX23xX3xX23xX1bxX24xX169xXdxX3xX43xX5e0xX23xX3xX4xX145xXe4xX3xXexX1xXd1xX8fxX3xXabxX33xXdxX3xXexXabxX57exX3xX17xX1xX4axX23xX1bxX3xX1a0xXdxXb6xXexX3xXexXdxX23xX3xX3axX29xXb0xX3xX2dxX5e0xX19xX175xX5axX3xddb4xX23xX1bxX3xX17xX1x14d14xX23xX1bxX3xX2dxX44xX23xX1xX3xX4xX508xX23xX3xXbxX1xX145xXdxX3xX2dxXd1xX19xX3xXexXabxX6xX23xX1xX3xX4xX1xX33xX23xX1bxX3xX5xX40xXdxX3xX23xX1xX56exX23xX1bxX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX8fxX3xXexXb6xX3xX17xX1xX4axX23xX1bxX3xX2dxX3fexX23xX1bxX3xX7xX14exX3xXexX1xX2acxXexX3xX3axX29xX3xX23xX1xX56exX23xX1bxX3xXexX1xX19xX8fxXb6xXexX3xX5e0xXe4xX3xXe4xX24xX19xX3xX3axX4axX3xX5xX27axX3xX2dxX24xX2dbxX4xX3xXexX1xX18xX19xX3xX43xX57xXexX3xX418xX19xX23xX1bxX3xX2dexX19xX6xX23xX1xX3xX2dxX40xXdxX3xX43xX44xX4xX1xX3xX136xX137xX138xX139xX13axX13bxX2xX94xX175xX0xX5cxXbxX12xX0xX43xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xXabxX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX7xXexXabxXb0xX23xX1bxX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX18xX23xX3xX2dexX19xX6xX23xX19exX0xX5cxX7xXexXabxXb0xX23xX1bxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13bxXexX1xX19xXe4xX1a0xX13bxX6xX23xX43xX13bxX7xX6xXbxXb0xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13268xX6xX4xX10xX1a0xXb0xXb0xX17xX2ffxXcxX1e7xXdxXexXexX10xXabxX2ffxX3xX2fbxXb0xX19xXcxX19xX1a0xX10xX3xX23xX1bxX5f4xX23xX3xX4xX1xX5c0xX23xX3xX3axXdxX43xX10xXb0xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX3axX45exX3xX136xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xXaxX3xX1xXabxX10xX113xX9xXaxX5cxXexX1xXdxX10xXexX13bxX1a0xXdxX13bxX7xXb0xX5cxX113xX6xX4xX10xX1a0xXb0xXb0xX17xX13bxXexX1e7xXdxXexXexX10xXabxX13bxX8fxXb0xX19xXexX19xX1a0xX10xX13bxX23xX1bxX6xX23xX13bxX4xX1xX6xX23xX13bxX3axXdxX43xX10xXb0xX13bxX7xX6xXdxX13bxX5xX10xX4xX1xX13bxX3axX10xX13bxX4xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xX5cxX2xX94xX1fbxX2xX1f3xX1fbxX175xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX1bxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX5cxXe4xX10xX43xXdxX6xX5cxX2xX91xX1ebxX5cxX23xX10xX1e7xX7xX5cxX91xX1ebxX92xX1ebxX5cxX2xX1ebxX2f3xX43xX92xX1ebxX2f3xX1f3xX1fbxX92xX2f2xXexX92xX1fbxX1ebxX1edxX91xX5xX1ebxX175xX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xX2dxX2exX23xX1bxX3xX2dxX33xXdxX3xXbxX1xX38xX3xX3axX25xXdxX3xX3exX2dxX40xXdxX3xX43xX44xX4xX1xX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX43xXdxX3axX12xX0xX7xXexXabxXb0xX23xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa20xX6xX4xX10xX1a0xXb0xXb0xX17xX2ffxXcxX1e7xXdxXexXexX10xXabxX2ffxX3xX2fbxXb0xX19xXcxX19xX1a0xX10xX3xX23xX1bxX5f4xX23xX3xX4xX1xX5c0xX23xX3xX3axXdxX43xX10xXb0xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX3axX45exX3xX136xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xXaxX3xX1xXabxX10xX113xX9xXaxX5cxXexX1xXdxX10xXexX13bxX1a0xXdxX13bxX7xXb0xX5cxX113xX6xX4xX10xX1a0xXb0xXb0xX17xX13bxXexX1e7xXdxXexXexX10xXabxX13bxX8fxXb0xX19xXexX19xX1a0xX10xX13bxX23xX1bxX6xX23xX13bxX4xX1xX6xX23xX13bxX3axXdxX43xX10xXb0xX13bxX7xX6xXdxX13bxX5xX10xX4xX1xX13bxX3axX10xX13bxX4xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xX5cxX2xX94xX1fbxX2xX1f3xX1fbxX175xX1xXexXe4xXaxX12xXa20xX6xX4xX10xX1a0xXb0xXb0xX17xX2ffxXcxX1e7xXdxXexXexX10xXabxX2ffxX3xX2fbxXb0xX19xXcxX19xX1a0xX10xX3xX23xX1bxX5f4xX23xX3xX4xX1xX5c0xX23xX3xX3axXdxX43xX10xXb0xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX3axX45exX3xX136xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexXabxXb0xX23xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXa20xX6xX4xX10xX1a0xXb0xXb0xX17xX2ffxX3xXcxX1e7xXdxXexXexX10xXabxX3xX3axX29xX3xX2fbxXb0xX19xXcxX19xX1a0xX10xX3xX3axX47axX6xX3xX1bxe6e7xX3xX1a0xX738xX3xXe4xX2exXexX3xX3axXdxX43xX10xXb0xX3xX2dxX24xX2dbxX4xX3xX5xX6xX23xX3xXexXabxX19xX8fxX45exX23xX3xXabxX2exX23xX1bxX3xXabxX97xXdxX3xXexXabxX18xX23xX3xX4xX20xX4xX3xX23xX45exX23xX3xXexX145xX23xX1bxX3xX4xX1xX81xX6xX3xX4xX20xX4xX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX5xXdxX18xX23xX3xX2dexX19xX6xX23xX3xX2dxXb6xX23xX3xX43xX44xX4xX1xX3xX136xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xX175xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX43xXdxX3axX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX301xX302xX3xX7xX4b2xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexXb0xX20xX23xX3xX4xX20xX4xX3xX17xX1xXb0xX145xX23xX3xX3axXdxX57xX23xX3xXexXabxX2dbxX3xXexXabxX24xX25xX4xX3xX17xX1xXdxX3xXabxX169xXdxX3xX17xX1xX738xXdxX3xX758xX14xX137xXaxX3xX1xXabxX10xX113xX9xXaxX5cxX43xXdxX10xXe4xX13bxX23xXb0xX23xX1bxX5cxXe4xX8fxX13bxX7xX10xX13bxXexX1xX6xX23xX1xX13bxXexXb0xX6xX23xX13bxX4xX6xX4xX13bxX17xX1xXb0xX6xX23xX13bxX3axXdxX10xX23xX13bxXexXabxXb0xX13bxXexXabxX19xXb0xX4xX13bxX17xX1xXdxX13bxXabxXb0xXdxX13bxX17xX1xXb0xXdxX13bxX1e7xX1xXb0xX5cxX2xX94xX2f3xX1ebxX1fbxX94xX175xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX1bxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX5cxXe4xX10xX43xXdxX6xX5cxX2xX91xX1ebxX5cxX23xX10xX1e7xX7xX5cxX91xX1ebxX91xX2f2xX5cxX2xX1ebxX1edxX43xX1f3xX2xX2f3xX2f3xX1ebxX1ebxX92xXexX91xX91xX1ebxX1fbxX92xX5xX1ebxX175xX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xX2dxX2exX23xX1bxX3xX2dxX33xXdxX3xXbxX1xX38xX3xX3axX25xXdxX3xX3exX2dxX40xXdxX3xX43xX44xX4xX1xX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX43xXdxX3axX12xX0xX7xXexXabxXb0xX23xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX301xX302xX3xX7xX4b2xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexXb0xX20xX23xX3xX4xX20xX4xX3xX17xX1xXb0xX145xX23xX3xX3axXdxX57xX23xX3xXexXabxX2dbxX3xXexXabxX24xX25xX4xX3xX17xX1xXdxX3xXabxX169xXdxX3xX17xX1xX738xXdxX3xX758xX14xX137xXaxX3xX1xXabxX10xX113xX9xXaxX5cxX43xXdxX10xXe4xX13bxX23xXb0xX23xX1bxX5cxXe4xX8fxX13bxX7xX10xX13bxXexX1xX6xX23xX1xX13bxXexXb0xX6xX23xX13bxX4xX6xX4xX13bxX17xX1xXb0xX6xX23xX13bxX3axXdxX10xX23xX13bxXexXabxXb0xX13bxXexXabxX19xXb0xX4xX13bxX17xX1xXdxX13bxXabxXb0xXdxX13bxX17xX1xXb0xXdxX13bxX1e7xX1xXb0xX5cxX2xX94xX2f3xX1ebxX1fbxX94xX175xX1xXexXe4xXaxX12xX301xX302xX3xX7xX4b2xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexXb0xX20xX23xX3xX4xX20xX4xX3xX17xX1xXb0xX145xX23xX3xX3axXdxX57xX23xX3xXexXabxX2dbxX3xXexXabxX24xX25xX4xX3xX17xX1xXdxX3xXabxX169xXdxX3xX17xX1xX738xXdxX3xX758xX14xX137xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexXabxXb0xX23xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX2f7xX1bxXb0xX40xXdxX3xXexXabxX24xX160xX23xX1bxX3xX301xX302xX3xX301xXdxX17xX10xX3xX29fxXb0xXe4xXbxX10xXb0xX3xX1xX4axXe4xX3xX1edxX5cxX2f2xX3xX4xX1xXb0xX3xX1a0xXdxXb6xXexX2ffxX3xX301xX302xX3xX7xX4b2xX3xX1xXb0xX29xX23xX3xXexX1xX29xX23xX1xX3xX4xX6xXe4xX3xX17xXb6xXexX3xXexX29xXdxX3xX4xX1xX57exX23xX1xX3xX3axX25xXdxX3xX758xX14xX137xX3xXexXabxX24xX25xX4xX3xX17xX1xXdxX3xXabxX169xXdxX3xX17xX1xX738xXdxX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xX23xX29xX8fxX175xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX43xXdxX3axX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX7dxX23xX1bxX3xXcxX1xX24xX3xX17xX27axX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1a0xX145xXb0xX3xX3axX57xX3xXbxX1xX446xX3xX23xX56exX3xXexXabxXb0xX23xX1bxX3xX1a0xX33xXdxX3xX4xX145xX23xX1xX3xX1a0xX40xXb0xX3xX5xX14exX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX2dxX412xX23xX1xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX5f4xX23xX1bxX3xX43xXb0xX3xX43xX44xX4xX1xX3xX136xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xXaxX3xX1xXabxX10xX113xX9xXaxX5cxX43xXdxX10xXe4xX13bxX23xXb0xX23xX1bxX5cxXexXb0xX23xX1bxX13bxXexX1xX19xX13bxX17xX8fxX13bxX5xX1xX2dexX13bxX17xX10xX19xX13bxX1bxXb0xXdxX13bxX1a0xX6xXb0xX13bxX3axX10xX13bxXbxX1xX19xX13bxX23xX19xX13bxXexXabxXb0xX23xX1bxX13bxX1a0xXb0xXdxX13bxX4xX6xX23xX1xX13bxX1a0xX6xXb0xX13bxX5xX19xX4xX13bxX1bxXdxX6xX13bxX43xXdxX23xX1xX13bxX1bxXdxX6xX13bxXexX6xX23xX1bxX13bxX43xXb0xX13bxX43xXdxX4xX1xX13bxX4xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xX5cxX2xX94xX1ebxX1ebxX2xX91xX175xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX1bxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX5cxXe4xX10xX43xXdxX6xX5cxX2xX91xX1ebxX5cxX23xX10xX1e7xX7xX5cxX91xX1ebxX2xX1f3xX5cxX2xX91xX1f3xX43xX2xX2xX92xX92xX2f3xX91xX2xXexX2f3xX94xX94xX2f2xX5xX2f3xX13bxX2xX175xX202xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xX2dxX2exX23xX1bxX3xX2dxX33xXdxX3xXbxX1xX38xX3xX3axX25xXdxX3xX3exX2dxX40xXdxX3xX43xX44xX4xX1xX3xXexX1xX4axX23xX1bxX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX43xXdxX3axX12xX0xX7xXexXabxXb0xX23xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX7dxX23xX1bxX3xXcxX1xX24xX3xX17xX27axX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1a0xX145xXb0xX3xX3axX57xX3xXbxX1xX446xX3xX23xX56exX3xXexXabxXb0xX23xX1bxX3xX1a0xX33xXdxX3xX4xX145xX23xX1xX3xX1a0xX40xXb0xX3xX5xX14exX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX2dxX412xX23xX1xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX5f4xX23xX1bxX3xX43xXb0xX3xX43xX44xX4xX1xX3xX136xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xXaxX3xX1xXabxX10xX113xX9xXaxX5cxX43xXdxX10xXe4xX13bxX23xXb0xX23xX1bxX5cxXexXb0xX23xX1bxX13bxXexX1xX19xX13bxX17xX8fxX13bxX5xX1xX2dexX13bxX17xX10xX19xX13bxX1bxXb0xXdxX13bxX1a0xX6xXb0xX13bxX3axX10xX13bxXbxX1xX19xX13bxX23xX19xX13bxXexXabxXb0xX23xX1bxX13bxX1a0xXb0xXdxX13bxX4xX6xX23xX1xX13bxX1a0xX6xXb0xX13bxX5xX19xX4xX13bxX1bxXdxX6xX13bxX43xXdxX23xX1xX13bxX1bxXdxX6xX13bxXexX6xX23xX1bxX13bxX43xXb0xX13bxX43xXdxX4xX1xX13bxX4xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xX5cxX2xX94xX1ebxX1ebxX2xX91xX175xX1xXexXe4xXaxX12xXcxX7dxX23xX1bxX3xXcxX1xX24xX3xX17xX27axX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1a0xX145xXb0xX3xX3axX57xX3xXbxX1xX446xX3xX23xX56exX3xXexXabxXb0xX23xX1bxX3xX1a0xX33xXdxX3xX4xX145xX23xX1xX3xX1a0xX40xXb0xX3xX5xX14exX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX2dxX412xX23xX1xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX5f4xX23xX1bxX3xX43xXb0xX3xX43xX44xX4xX1xX3xX136xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexXabxXb0xX23xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXcxX7dxX23xX1bxX3xXcxX1xX24xX3xX17xX27axX3xX13xXdxX18xX23xX3xX1xX2dbxXbxX3xX2dexX19xX33xX4xX3xX280xX23xXexXb0xX23xXdxXb0xX3xX288xX19xXexX10xXabxXabxX10xX7xX3xX2dxX97xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xX57exX23xX1xX3xXbxX1xX2bexX3xX4xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX2dexX19xX6xX23xX3xXexX5e0xXe4xX3xX2dxXb6xX23xX3xX3axXdxX57xX4xX3xX1a0xX145xXb0xX3xX3axX57xX3xXbxX1xX446xX3xX23xX56exX3xXexXabxXb0xX23xX1bxX3xX17xX1xXdxX3xX23x16200xX3xX5xX14exX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xX2dxX2exX23xX1bxX3xX2dxX298xX3xX23xX1bxX5f4xX23xX3xX4xX1xX5c0xX23xX3xX2dxX40xXdxX3xX43xX44xX4xX1xX3xX136xXb0xX3axXdxX43xX13bxX2xX94xX175xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX43xXdxX3axX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX19xX5xX12xX0xX43xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXabxXaxX12xX0xX5cxX43xXdxX3axX12xX0xX5cxX43xXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXb0xX43xX8fxXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX418xXexX13bxX6xX5xXdxX1bxX23xX19exX3xXabxXdxX1bxX1xXexX1a5xXaxX12xX0xX10xXe4xX12xXcxX1xX10xXb0xX3xX14xX145xXdxX3xX138xX5e0xX23xX3xX110xXcxXcxX31bxX138xX2f7xX11axX0xX5cxX10xXe4xX12xX0xX5cxXbxX12