Tổng Bí thư: Tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra sáng 8/3 ở Hà Nội
d944xdd0cx18a39x1397cxe48ex1035fx10cd0x16a9ex138ccxX7x15c04xe099x172dcxf741x17ae7x12737xX5xfe1cxXax17887xXcx163a3x18cbdx18a26xX3x10ccdx15cd4xX3xXexX1xef36x1241dxX3xXcxXdx138d4xX15xX3xX1xdc2cxX15xX1xX3xXexX1x18cbcxX15xX16xX3xX5x16ff2xXdxX3xX4x1160fx12033xX4xX3x1730ex13944xX35xX3xX4x144f8xX3x11582x120abxXdxX3xX39xXdx15b62xX35xX3x12436xX35x13546xX4xX3xX1xX36xXdxX3xfee3xX26xX3x11b2dx11a83x15ebexddc2xX0x14186xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX10xX6x11a2fxXaxX12xXcxXcx14f17x17e6bxX57xX3xXexe40fx170e5xX15xX3xXexX76x1279exX15xX16xX3xX16xXdx18127xXdxX3xXexX1xXdxdd4fxX35xX3xXex117d5xX26xX15xX3xX52x12fd4xX15xX3xX39xX26xXdxX3xXbxX1x13d1dxXexX3xX39xXdxX46xX35xX3x1780axX1xX6xXdxX3x17cdaxX41xX4xX3xX4x10d99xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dx186a8xX3xe2c2xX1xXacxX3xXex146f7xX4xX1xX3xX15xX1dxX82xX4xX3xX57xX16xX35x188dexff91xX15xX3xec06xX1x14e97xX3xXcxX76xX7cxX15xX16xX3xXexX41xXdxX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX5xX3axX15xX3xXexX1x12ca3xX3xX1xX6xXdxXbaxX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1x1401cxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dx17c16xX15xX16xX3xX56x14219xX15xX16xX3xXa2xX1x14cefxX6xX3xX71x133f9xX119xX119xXbaxX3xX6cxXdxXcexX15xX3xX76xX6xX3xX7xX9axX15xX16xX3x119e5xX5ax144bdxX3xfd55xX3xX55xX26xX3xX57xX36xXdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX0xXdxXa7xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa7xX7x11245xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX7xXbxX5xX6xXcdxX1exX3xX39xX5xX8cxX4xXa2xeb5cxX3xXa7xX6xX76xX16xXdxX15xX15bxX5xX10x11468xXexX1exX3xX6xX35xXexX8cxX178xX3xXa7xX6xX76xX16xXdxX15xX15bxX76xXdxX16xX1xXexX1exX3xX6xX35xXexX8cxX178xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXcxXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX16xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX35xX36xX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xX3xX1x121f0xX15xX1xX3xX10fxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX5axX5axXdx171b8xX39xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX204xX52xX15xX5axX15xX10x10c7exX7xX5axf173xX2xX2x11fb6xX5axX2xX21axX12bxX6cxX2xX2x13808xX217xX2xX217xX21axXexX217xX12dxX2xX217xX5xX2xX204xf679xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXcxXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX16xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX35xX36xX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX15bxXbxX1xX8cxXexX8cxX15bxX8cxX76xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX15bxX7xX76xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1exX5axX5axX4xX6cxX15xXdxXa7xX16xX204xX52xXdxX10xXexX15xX6xXa7xXbxX5xX35xX7xX204xX52xX15xX5axXexX222xX217xX21axX5axX35xXbxX5xX8cxX6xX6cxX10xX6cxX5axX15xX16xXexX15xX15xX15xX5axX217xX21axX217xX2x173edxX21axX12dxX2d1xX21axX12bxX5axXexXex14e71xX52xX15xX2d1xX21axX12bxX21axX12dxXexX8cxX15xX16xX39xXdxXexX1xX35xX2xX204xX22fxXbxX16xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX6xXbxXexXdxX8cxX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxXbaxX3xXbcxX1xXacxX3xXexXc1xX4xX1xX3xX15xX1dxX82xX4xX3xX57xX16xX35xXcdxXcexX15xX3xXd1xX1xXd3xX3xXcxX76xX7cxX15xX16xX3xXbxX1xX9axXexX3xX39xXdxX46xX35xX3xXa2xX1xX6xXdxX3xXa7xX41xX4xX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX204xX3x167d5x149cdxX15xX1xX1exX3xXd1xX1xX1dxX10axX15xX16xX3xX55xX8cxX6xX5axXcxXcxX71xX72xX57x10352xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12x12251xX9axX15xX16xX3xX12bxX5axX12dxXbaxX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX5xX3axX15xX3xXexX1xXeexX3xX1xX6xXdxXbaxX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1xXfbxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xX56xX10fxX15xX16xX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX71xX119xX119xX119xX3xX40x137faxX3xXa2xX1xX6xXdxX3xXa7xX41xX4xX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xXexX1xX46xX3xXexX41xXdxX3xXcxX1xXacxX3xX40x1389cxX3xX55xX26xX3xX57xX36xXdxX204xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxXbaxX3xXbcxX1xXacxX3xXexXc1xX4xX1xX3xX15xX1dxX82xX4xX3xX57xX16xX35xXcdxXcexX15xX3xXd1xX1xXd3xX3xXcxX76xX7cxX15xX16xX3xX4xX1xXacxX3xXexX76xX1f1xX3xX52xX26xX3xXbxX1xX9axXexX3xX39xXdxX46xX35xX3xXa2xX1xX6xXdxX3xXa7xX41xX4xX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX204xX3xXcxXcxX71xX72xX57xX3xXexX76xX77xX15xX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xX16xXdxX82xXdxX3xXexX1xXdxX88xX35xX3xXexX8cxX26xX15xX3xX52xX91xX15xX3xX39xX26xXdxX3xXbxX1xX9axXexX3xX39xXdxX46xX35xX1exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xXax11f0bxX19xX15xX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xXbaxX3xXexX1xX1dxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX40x17bf7xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX6xXa7xX3xX6cx131c4xX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xXbaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX55xX3e8xXa7xX3xX15xX6xXcdxXbaxX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1xXfbxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX71xX119xX119xX119xX3xX1xX7cxXbxX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX5xX3axX15xX3xXexX1xXeexX3xX1xX6xXdxX3xX40xX46xX3xX39xX26xX15xX3xX52x141d5xX1exX3xXbcxX1xX1dxX10axX15xX16xX3xXexX76xX1f1xX15xX1xX3xX5xX26xXa7xX3xX52xXdxX88xX4xX3xXexX8cxX26xX15xX3xXa2xX1xX8cxX9axX3xX4xXacxX6xX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1xXfbxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX71xX119xX119xX119xX178xX3xX52xXdxX88xX4xX3xX16xXdxX82xXdxX3xXexX1xXdxX88xX35xX3xX15xX1xX77xX15xX3xX7xX4bdxX3xX5xX3caxX15xX1xX3xX40xX41xX8cxX3xX4xXfbxXbxX3xX4xX6xX8cxX3xX4xXacxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX10axX3xff64xX35xX6xX15xX3xX15xX1xX26xX3xX15xX1dxX82xX4xX178xX3xX52xX26xX3xXa7xX36xXexX3xX7xX4bxX3xX52xXfbxX15xX3xX40xX52axX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xXa2xX1xX9axX4xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xXcxX76xX1dxX82xX4xX3xX1xX22xXexXbaxX3xXexX3e8xXdxX3xX2daxXdxX15xX3xX40xX1dxX31xX4xX3xXexX1xX6xXcdxX3xXa7x12dacxXexX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xXbaxX3xX18xX6xX15xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxXbaxX3xX15xX1xXdxX88xXexX3xX5xXdxX88xXexX3xX4xX1xX26xX8cxX3xXa7x1352exX15xX16xX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3x15faaxXcdxX3xX52xXdxf7e7xX15xX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1xXfbxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xXbaxX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX64bxXcdxX3xX52xXdxX650xX15xX3xfff4xf566xX3xX39xX6xX15xX3xX48fxXdxX46xXa7xX3xXexX76xX6xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xX40xX3caxX3xX52xX52axX3xX6cxX4bdxX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX52xX26xX3xX2daxXdxX15xX3xX16xX3exXdxX3xXexX82xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX5x1008axXdxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xXa7xX63axX15xX16xX3xXexX4bxXexX3xX40x17b0axXbxX3xX15xX1xXfbxXexX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xXcxX1xX1dxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xXbaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xXcxX63axX3xX7xX6xX35xX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX71xX119xX119xX119xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xX3xX40xX22xX15xX3xX15xX6xXcdxXbaxX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xX40xX3caxX3xXa2xX1xe85bxX15xX3xXexX76xX1dxX10axX15xX16xX3xX4xX1x1876axX3xX40xX41xX8cxX3xX52xXdxX88xX4xX3xX1xX8cxX26xX15xX3xX4xX1xX766xX15xX1xX3xX52xX26xX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xX39xX4bxX3xX4xX9axX4xX3xX52xX91xX15xX3xXa2xXdxX88xX15xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX178xX3xX4xX1xX35xX75axX15xX3xX39xXc1xX3xX39xX6xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXbcxX1xX766xX3xXexX1xXc1xX3xX4xXacxX6xX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xX52xX52axX3xX52xXdxX88xX4xX3xX15xX16xX1xXdxX650xX15xX3xX4xXeexX35xXbaxX3xX1xX7cxX4xX3xXexe67cxXbxXbaxX3xX5a9xX35xX9axX15xX3xXexX76xXdxX88xXexXbaxX3xXexX35xXcdxX650xX15xX3xXexX76xX35xXcdxX52axX15xX3xX52xX26xX3xXexX76xXdxX46xX15xX3xXa2xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX57xX16xX1xXc1xX3xX5a9xX35xXcdxX22xXexX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX71xX119xX119xX119xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xX178xX3xX4xX1xX35xX75axX15xX3xX39xXc1xX3xX2daxX77xXcdxX3xX6cxX4bdxX15xX16xX3xX4xX9axX4xX3xX5a9xX35xXcdxX3xX4xX1xX22xX3xX5xX26xXa7xX3xX52xXdxX88xX4xXbaxX3xX4x1176exX15xX16xX3xXa7xX36xXexX3xX7xX4bxX3xX15xX36xXdxX3xX6cxX35xX15xX16xX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xXa2xX1xX9axX4xX204xX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xX4x15e72xX15xX16xX3xX40xX3caxX3xXexX1xX3e8xX15xX16xX3xX5a9xX35xX6xX3xX4xX1xX1dxX10axX15xX16xX3xXexX76xX1f1xX15xX1xX3xX5xX26xXa7xX3xX52xXdxX88xX4xX3xX4xXacxX6xX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xXbaxX3xX18xX6xX15xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX15xX91xXa7xX3xX217xX21axX217xX2xX178xX3xXexXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXbxX1xX77xX15xX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXa7xX36xXexX3xX39xX1dxX82xX4xX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX682xX683xX3xX52xXdxX650xX15xX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xXbaxX3xX18xX6xX15xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX178xX3xX39xX1dxX82xX4xX3xX40xX3axX35xX3xX39xX4bxX3xXexX76xX19xX3xX52xX26xX3xX7xX2cxXbxX3xX2daxX22xXbxX3xX5xX41xXdxX3xX15xX1xX77xX15xX3xX7xX4bdxX3xXa7xX36xXexX3xX7xX4bxX3xX4xX10axX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX178xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xXexX1xX6ccxXdxX3xXexX19xX4xX1xX3xX4xX4bdxX4xX3xX4xX1xX35xX75axX15xX3xX39xXc1xX3xX16xXdxX82xXdxX3xXexX1xXdxX88xX35xX3xX15xX1xX77xX15xX3xX7xX4bdxX3xXexX1xX35xX36xX4xX3xX6cxXdxX88xX15xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xX5a9xX35xX10fxX15xX3xX5x159f0xX3xXeexX15xX16xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX71xX72xX178xX3xX39xX26xX15xX3xX52xXdxX88xX4xX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xXa7xX36xXexX3xX7xX4bxX3xX4xX1xX22xX3xX40xX36xXbaxX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX9axX4xX1xX3xX40xX4bxXdxX3xX52xX82xXdxX3xX4xX9axX15xX3xX39xX36xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX4xXacxX6xX3xX4xX1xXd3xX15xX16xX3xXexX6xX3xX1xX3e8xXa7xX3xX15xX6xXcdxX3xX6cxXdxXcexX15xX3xX76xX6xX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xXa2xX1xX3e8xX15xX16xX3xXa2xX1xX19xX3xX4xX10fxX3xX15xX1dxX82xX4xX3xX52xX63axX6xX3xX52xX35xXdxX3xX71xX35xX77xX15xXbaxX3xX40xX115xX15xX3xXcxX22xXexXbaxX3xXa7xX63axX15xX16xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xX76xXfbxXexX3xXexX4bxXexX3xX40xX6dexXbxX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX71xX119xX119xX119xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xX3xX52xX26xX3xX40xX6xX15xX16xX3xXexX19xX4xX1xX3xX4xX4bdxX4xX3xXexX76xXdxX46xX15xX3xXa2xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX4xX9axX4xX3xX15xX1xXdxX88xXa7xX3xX52x13378xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX76xXdxX46xX15xX3xXa2xXdxX15xX1xX3xXexX22xX15bxX2daxX3caxX3xX1xX36xXdxX178xX3xXbxX1x10493xX15xX16xXbaxX3xX4xX1xX4bxX15xX16xX3xX40xX41xXdxX3xX6cxXc1xX4xX1xX3xXbcx16424xX72xX119xX58xX15bxX2x1550cxXbaxX204xX204xX204xX178xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xXexX1xX6ccxXdxX3xXa2xX1xX75axX15xX3xXexX76xX1dxX10axX15xX16xX3xX4xX1xX35xX75axX15xX3xX39xXc1xX3xX40xX46xX3xXexXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX16xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX35xX36xX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX71xX72xX3xX52xX26xX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX55xX36xXdxX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX15xX1xX77xX15xX3xX6cxX77xX15xX3xX4xX9axX4xX3xX4xXfbxXbxX3xX15xX1xXdxX88xXa7xX3xXa2x14ed3xX3xX217xX21axX217xX2xX15bxX217xX21axX217xX222xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX0xX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX2xX204xX3xX72xX52axX3xXbcxX1xX1dxX10axX15xX16xX3xXexX76xX1f1xX15xX1xX3xX5xX26xXa7xX3xX52xXdxX88xX4xX3xX4xXacxX6xX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1xXfbxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX71xX119xX119xX119xX0xX5axX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xXbcxX91xX15xX3xX4xXeexX3xX52xX26xX8cxX3xX57xX16xX1xXc1xX3xX5a9xX35xXcdxX22xXexXbaxX3xX4xX9axX4xX3xX52xX91xX15xX3xXa2xXdxX88xX15xX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX71xX119xX119xX119xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xX3xX52xX26xX3xX2daxX10xXa7xX3xX2dax17491xXexX3xX9c0xX3xXa2xXdxX22xX15xX3xX40xX52axX3xX2daxX35xXfbxXexX3xX4xXacxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX39xX6xX15xXbaxX3xX39xX36xXbaxX3xX15xX16xX26xX15xX1xXbaxX3xX40xXc1xX6xX3xXbxX1xX1dxX10axX15xX16xX3xX52xX26xX3xX4xXacxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX64bxXcdxX3xX52xXdxX650xX15xX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1xXfbxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xXbaxX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xX4xX1xX35xX75axX15xX3xX39xXc1xX3xX6cxX4bdxX3xXexX1xX10fxX8cxX3xXbcxX1xX1dxX10axX15xX16xX3xXexX76xX1f1xX15xX1xX3xX5xX26xXa7xX3xX52xXdxX88xX4xX3xXexX8cxX26xX15xX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX4xXacxX6xX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1xXfbxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX56xX77xXcdxX3xX5xX26xX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xX52xXdxX88xX4xX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xX4xXacxX6xX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xX40xX3axX35xX3xX15xX1xXdxX88xXa7xX3xXa2xXbb7xXbaxX3xX2daxX9axX4xX3xX40xXc1xX15xX1xX3xX15xX1x135b9xX15xX16xX3xX15xX36xXdxX3xX6cxX35xX15xX16xXbaxX3xX39xX1dxX82xX4xX3xX40xXdxXbaxX3xX40xXc1xX15xX1xX3xX1xX1dxX82xX15xX16xX3xX4xXacxX6xX3xX52xXdxX88xX4xX3xX4xXaedxX3xXexX1xX46xX3xX1xX8cxX9axX3xX40xX46xX3xX4xX1xX766xX3xX40xX41xX8cxX3xXexX14xX3xX4xX1xXeexX4xX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX57xX16xX1xXc1xX3xX5a9xX35xXcdxX22xXexX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX72xX82xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX3axX15xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexXaedxX4xX3xX40xX14xXdxX3xXa7xX82xXdxXbaxX3xX4xX10fxXdxX3xXexXdxX22xX15xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX39xX6xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xX57xX16xX1xXc1xX3xX5a9xX35xXcdxX22xXexXbaxX3xX40xXdxX3xX40xX3e8xXdxX3xX52xX82xXdxX3xX52xXdxX88xX4xX3xXexX91xX15xX16xX3xX4xX1dxX6ccxX15xX16xX3xX4xX1xX766xX3xX40xX41xX8cxX3xXexX14xX3xX4xX1xXeexX4xX3xX52xX26xX3xXa2xXdxX46xXa7xX3xXexX76xX6xX3xX52xXdxX88xX4xX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX1xXdxX88xX15xXbaxX3xX40xX52axX3xX15xX16xX1xXc1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xXexX7e5xXbxX3xXexX76xX35xX15xX16xX3xXexX1xX10fxX8cxX3xX5xX35xX7e5xX15xXbaxX3xX5xX4bdxX6xX3xX4xX1xX7cxX15xX3xX40xX1dxX6xX3xX52xX26xX8cxX3xXbcxX1xX1dxX10axX15xX16xX3xXexX76xX1f1xX15xX1xX3xX15xX1xXdaaxX15xX16xX3xX52xXfbxX15xX3xX40xX52axX3xX5xX82xX15xXbaxX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xX52xX26xX3xX4xX3axX15xX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX15xX1xXfbxXexXbaxX3xXbxX1xX865xX3xX1xX31xXbxX3xX52xX82xXdxX3xX4xX1xXeexX4xX3xX15xX91xX15xX16xXbaxX3xX15xX1xXdxX88xXa7xX3xX52xXaedxX3xX52xX26xX3xXexX1xX75axXa7xX3xX5a9xX35xXcdxX52axX15xX3xX4xXacxX6xX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1xXfbxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX178xX3xX39xX10fxX8cxX3xX40xX10fxXa7xX3xX7xX4bdxX3xX16xX2cxX15xX3xXa2xX22xXexX3xX4xX1xX60cxXexX3xX4xX1xfa5axX3xX52xX26xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX39xX36xX3xX4xX9axX4xX3xX15xX1xXdxX88xXa7xX3xX52xXaedxX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX76xXdxX46xX15xX3xXa2xXdxX15xX1xX3xXexX22xX15bxX2daxX3caxX3xX1xX36xXdxX3xX5xX26xX3xXexX76xX35xX15xX16xX3xXexX77xXa7xX178xX3xX2daxX77xXcdxX3xX6cxX4bdxX15xX16xX3xX56xX10fxX15xX16xX3xX5xX26xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4xX1xX4bxXexX178xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX76xXdxX46xX15xX3xX52xX91xX15xX3xX1xX115xX6xX3xX5xX26xX3xX15xX52axX15xX3xXexX10fxX15xX16xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX3axX15xX178xX3xX39xX10fxX8cxX3xX40xX10fxXa7xX3xX5a9xX35xX4bxX4xX3xXbxX1xXb0cxX15xX16xXbaxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX5xX26xX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xXcdxX22xX35xXbaxX3xXexX1xX1dxX6ccxX15xX16xX3xX2daxX35xXcdxX650xX15xX178xX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xXexX1xX2cxX15xX16xX3xX5xX31xXdxX3xXa7xXaedxX4xX3xXexXdxX650xX35xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5a9xX35xX9axXexX3xX52xX26xX3xX222xX3xX15xX1xXdxX88xXa7xX3xX52xXaedxX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xXexX77xXa7xX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3x155b5xX3xX15xX91xXa7xX3xXexX82xXdxX3xXa7xX26xX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX71xX119xX119xX119xX3xX40xX3caxX3xX2daxX9axX4xX3xX40xXc1xX15xX1xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12x18655xX35xX3xXexXdxX650xX15xX3xX4xX1xX8cxX3xX15xX1xXdaaxX15xX16xX3xX52xXfbxX15xX3xX40xX52axX3xX39xXeexX4xX3xX2daxXd3xX4xXbaxX3xXa2xX1xX115xX3xXa2xX1xX91xX15xX3xX4xX3axX15xX3xXexX1xX9axX8cxX3xX16x105acxXbaxX3xX16xXdxX10fxXdxX3xX5a9xX35xXcdxX22xXexX178xX3xX15xX1xXdaaxX15xX16xX3xXa2xX1xX77xX35xX3xX4xX3axX15xX3xX40xX36xXexX3xXbxX1xX9axXbaxX3xX4xX9axX4xX3xX15xX1xXdxX88xXa7xX3xX52xXaedxX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xXcdxX22xX35xXbaxX3xX15xX1xX1dxX3xXexXdxX22xXbxX3xXexXaedxX4xX3xX40xX75axXcdxX3xXa7xX41xX15xX1xX3xX2daxX77xXcdxX3xX6cxX4bdxX15xX16xXbaxX3xX4xX1xX766xX15xX1xX3xX40xX4bxX15xX3xX40xX10fxX15xX16xXbaxX3xX2daxX77xXcdxX3xX6cxX4bdxX15xX16xX3xX57xX1xX26xX3xX15xX1dxX82xX4xX3xXbxX1xX9axXbxX3xX5a9xX35xXcdxX52axX15xX3xX2daxX3caxX3xX1xX36xXdxX3xX4xX1xXacxX3xX15xX16xX1x11bc7xX6xX3xX52xX26xX3xX1xX88xX3xXexX1xX4bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xXexX8cxX26xX15xX3xX6cxXdxX88xX15xXbaxX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX7xX41xX4xX1xXbaxX3xX52xXdaaxX15xX16xX3xXa7xX41xX15xX1xX204xX3xX71xX77xXcdxX3xX6cxX4bdxX15xX16xX3xXexX14xX3xX4xX1xXeexX4xX3xX39xX36xX3xXa7xX9axXcdxX3xX4xXacxX6xX3xX1xX88xX3xXexX1xX4bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX16xX7cxX15xXbaxX3xX1xX8cxX41xXexX3xX40xX36xX15xX16xX3xX1xXdxX88xX35xX3xX5xX4bdxX4xXbaxX3xX1xXdxX88xX35xX3xX5a9xX35xX10fxX204xX3xXcxXdxX22xXbxX3xXexXaedxX4xX3xX40xX75axXcdxX3xXa7xX41xX15xX1xX3xX40xXfbxX35xX3xXexX76xX6xX15xX1xX3xXbxX1xXb0cxX15xX16xXbaxX3xX4xX1xX4bxX15xX16xX3xXexX1xX6xXa7xX3xX15xX1xX898xX15xX16xXbaxX3xX5xX3caxX15xX16xX3xXbxX1xX19xXbaxX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xX5xXdxX650xX35xXbaxX3xXexXdxX650xX35xX3xX4xX4bdxX4xX178xX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX4xX115xX3xX1xXdxX88xX35xX3xX5a9xX35xX10fxX3xX39xX6xX3xX40xX36xXexX3xXbxX1xX9axX3xX4xX1xXdxX22xX15xX3xX5xX1dxX31xX4xX178xX3xX40xX14xXdxX3xXa7xX82xXdxX3xXa7xX3e8xX3xX1xX1f1xX15xX1xX3xXexX91xX15xX16xX3xXexX76xX1dxX12fxX15xX16xXbaxX3xX4xX10axX3xX4xXfbxX35xX3xX5xX41xXdxX3xX15xX52axX15xX3xXa2xXdxX15xX1xX3xXexX22xX178xX3xX5a9xX35xX10fxX15xX3xX5xX9c0xX3xX4xX1xX60cxXexX3xX4xX1xXf8bxXbaxX3xX7xX3exX3xX6cxXaedxX15xX16xX3xX1xX31xXbxX3xX5xX9c0xXbaxX3xX1xXdxX88xX35xX3xX5a9xX35xX10fxX3xX40xXfbxXexX3xX40xX6xXdxXbaxX3xXexX26xXdxX3xX15xX16xX35xXcdxX650xX15xXbaxX3xX39xX10fxX8cxX3xX52xX88xXbaxX3xX4xX10fxXdxX3xXexX1xXdxX88xX15xX3xXa7xX3e8xXdxX3xXexX76xX1dxX6ccxX15xX16xX178xX3xXa2xXdxX650xX15xX3xX5a9xX35xXcdxX22xXexXbaxX3xXa2xXdxX650xX15xX3xXexX76xX1f1xX3xX40xXfbxX35xX3xXexX76xX6xX15xX1xX3xX39xX10fxX8cxX3xX52xX88xX3xX52xXdaaxX15xX16xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX40xX36xX4xX3xX5xX7e5xXbxXbaxX3xX4xX1xXacxX3xX5a9xX35xXcdxX52axX15xXbaxX3xXexX1xX4bxX15xX16xX3xX15xX1xXfbxXexX3xX52xX26xX3xXexX8cxX26xX15xX3xX52xX6dexX15xX3xX5xX3caxX15xX1xX3xXexX1xX14xX3xX4xXacxX6xX3xXcxX14xX3xX5a9xX35xX4bxX4xXbaxX3xX40xX4afxX15xX16xX3xXexX1xX6ccxXdxX3xX16xXdxXdaaxX3xX52xXdaaxX15xX16xX3xXa7xX3e8xXdxX3xXexX76xX1dxX6ccxX15xX16xX3xX1xXb0cxX6xX3xX39xX1f1xX15xX1xXbaxX3xX14xX15xX3xX40xXc1xX15xX1xX3xX40xX46xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX76xXdxX46xX15xX3xX40xXfbxXexX3xX15xX1dxX82xX4xXbaxX3xX4xX1xXacxX3xX40xX36xX15xX16xX3xX52xX26xX3xXexX19xX4xX1xX3xX4xX4bdxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX15xX1xX7e5xXbxX3xX5a9xX35xX4bxX4xX3xXexX22xX204xX204xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX0xX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX217xX204xX3xX72xX52axX3xX52xXdxX88xX4xX3xX16xXdxX82xXdxX3xXexX1xXdxX88xX35xX3xX15xX1xX77xX15xX3xX7xX4bdxX3xX5xX3caxX15xX1xX3xX40xX41xX8cxX3xX4xXfbxXbxX3xX4xX6xX8cxX3xX4xXacxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX10axX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xX15xX1xX26xX3xX15xX1dxX82xX4xX0xX5axX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX57xX1xX1dxX3xXexX76xX650xX15xX3xX40xX3caxX3xX15xX115xXdxXbaxX3xX15xX16xX6xXcdxX3xX7xX6xX35xX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX71xX119xX119xX119xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xXbaxX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xX40xX3caxX3xXexXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXbxX1xX77xX15xX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXa7xX36xXexX3xX39xX1dxX82xX4xX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX64bxXcdxX3xX52xXdxX650xX15xX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xXbaxX3xX18xX6xX15xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxXbaxX3xX4xX1xX35xX75axX15xX3xX39xXc1xX3xX52xX26xX3xX16xXdxX82xXdxX3xXexX1xXdxX88xX35xX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX64bxXcdxX3xX52xXdxX650xX15xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xXeexX15xX16xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX71xX72xX178xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xXexX1xX6ccxXdxX3xX4xX1xX766xX3xX40xX41xX8cxX3xX4xX9axX4xX3xX4xXfbxXbxX3xXacxXcdxX3xXexXdxX22xXbxX3xXexXaedxX4xX3xXa2xXdxX88xX15xX3xXexX8cxX26xX15xX3xXexX14xX3xX4xX1xXeexX4xX3xX39xX36xX3xXa7xX9axXcdxXbaxX3xX4xX9axX15xX3xX39xX36xX3xX12fxX3xX4xXfbxXbxX3xXa7xX1f1xX15xX1xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xX40xX3caxX3xX2daxX10xXa7xX3xX2daxXc82xXexX3xX4xX75axX15xX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xX4xX10axX3xX7xX12fxX3xXbxX1xX9axXbxX3xX5xX9c0xX3xX52xX26xX3xX4xX10axX3xX7xX12fxX3xXexX1xX4bdxX4xX3xXexXdxXcexX15xX3xX4xXacxX6xX3xX52xXdxX88xX4xX3xXa2xXdxX88xX15xX3xXexX8cxX26xX15xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1xXeexX4xX3xX6cxX6xX15xX1xX3xX5xX3caxX15xX1xX3xX40xX41xX8cxX3xX4xX9axX4xX3xX4xX10axX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xX15xX1xX26xX3xX15xX1dxX82xX4xX3xX15xX16xX6xXcdxX3xX7xX6xX35xX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXexX8cxX26xX15xX3xX5a9xX35xX4bxX4xX3xX5xX3axX15xX3xXexX1xXeexX3xX71xX119xX119xX119xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xXbaxX3xX52xX26xX3xXexX1xX4bxX15xX16xX3xX15xX1xXfbxXexX3xX4xX6xX8cxX3xX5xX26xX3xX4xX3axX15xX3xX7xX82xXa7xX3xXa2xXdxX88xX15xX3xXexX8cxX26xX15xXbaxX3xX7xX2cxXbxX3xX2daxX22xXbxX3xX5xX41xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1xXeexX4xX3xX6cxX6xX15xX1xX3xX5xX3caxX15xX1xX3xX40xX41xX8cxX3xX4xX10axX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xX15xX1xX26xX3xX15xX1dxX82xX4xX3xXa7xX36xXexX3xX4xX9axX4xX1xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX39xX36xXbaxX3xX40xX9axXbxX3xXeexX15xX16xX3xXcdxX650xX35xX3xX4xX3axX35xX3xXa2xXc1xXbxX3xXexX1xX6ccxXdxX3xXexX76xXdxX46xX15xX3xXa2xX1xX6xXdxX3xXexX14xX3xX4xX1xXeexX4xX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX57xX16xX1xXc1xX3xX5a9xX35xXcdxX22xXexX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX71xX119xX119xX119xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX0xXdxXa7xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa7xX7xX15bxXbxX1xX8cxXexX8cxX3xX6cxXexX1xX35xXa7xX39xX3xXdxXbcxX10xX15xXexX10xX76xXaxX3xX7xXexXcdxX5xX10xX9xXaxX214xXdxX6cxXexX1xX1exX3xX222xX2xX1090xXbxX2daxX178xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1exX3x14b71xX2xX21axXbxX2daxX178xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXcxXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX16xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX35xX36xX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xX3xX1xX1f1xX15xX1xX3xX10fxX15xX1xX3xX217xXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX204xX39xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX204xX52xX15xX5axX15xX10xX214xX7xX5axX217xX2xX2xX21axX5axX2xX21axX12bxX6cxX2xX2xX222xX2xXb27xX21axX17c1xXexf20cxX12bxXb27xX12dxX1090xX5xX21axX204xX22fxXbxX16xdc04xX76xX9xXb27xX222xX217xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXcxXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX16xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX35xX36xX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xXaxX3xX214xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX222xX2xX1090xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX17c1xX2xX21axXaxX3xX6cxX6xXexX6xX15bxXbxX1xX8cxXexX8cxX15bxX8cxX76xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX15bxX7xX76xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1exX5axX5axX4xX6cxX15xXdxXa7xX16xX204xX52xXdxX10xXexX15xX6xXa7xXbxX5xX35xX7xX204xX52xX15xX5axXexX222xX217xX21axX5axX35xXbxX5xX8cxX6xX6cxX10xX6cxX5axX15xX16xXexX15xX15xX15xX5axX217xX21axX217xX2xX2d1xX21axX12dxX2d1xX21axX12bxX5axXexXexX2daxX52xX15xX2d1xX21axX12bxX21axX12dxXexX8cxX15xX16xX39xXdxXexX1xX35xX217xX204xX22fxXbxX16xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX6xXbxXexXdxX8cxX15xXaxX12xXcxX8cxX26xX15xX3xX4xX10fxX15xX1xX3xXa2xX1xX6xXdxX3xXa7xX41xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX204xX3xX355xX356xX15xX1xX1exX3xXd1xX1xX1dxX10axX15xX16xX3xX55xX8cxX6xX5axXcxXcxX71xX72xX57xX36bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xX40xX52axX3xX15xX16xX1xXc1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xX4xX1xX8cxX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xXa2xXdxX88xX15xX3xXexX8cxX26xX15xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1xXeexX4xX3xX6cxX6xX15xX1xX3xX5xX3caxX15xX1xX3xX40xX41xX8cxX3xX4xX9axX4xX3xX4xX10axX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xX15xX1xX26xX3xX15xX1dxX82xX4xX3xXexX41xXdxX3xXa2xXbb7xX3xX1xX7cxXbxX3xXexX1xXeexX3xX2xX2xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX71xX119xX72xX3xXexX1xX10xX8cxX3xX5a9xX35xXcdxX3xX40xXc1xX15xX1xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xX3xX52xX26xX3xXbxX1xX9axXbxX3xX5xX35xX7e5xXexX3xX4xXacxX6xX3xX57xX1xX26xX3xX15xX1dxX82xX4xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xX49xX35xXcdxX3xX4xX1xX22xX3xX5xX26xXa7xX3xX52xXdxX88xX4xXbaxX3xXexX41xXdxX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX5xX3axX15xX3xX15xX26xXcdxXbaxX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xX4xX898xX15xX16xX3xX2daxXdxX15xX3xXexX76xX1f1xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xX5a9xX35xXcdxX22xXexX3xX40xXc1xX15xX1xX3xX52xXdxX88xX4xX3xX16xXdxX82xXdxX3xXexX1xXdxX88xX35xX3xX15xX1xX77xX15xX3xX7xX4bdxX3xXeexX15xX16xX3xX4xX3exX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1xXeexX4xX3xX6cxX6xX15xX1xX3xXbcxX1xXacxX3xXexXc1xX4xX1xX3xX15xX1dxX82xX4xXbaxX3xXcxX1xXacxX3xXexX1dxX82xX15xX16xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xXacxXbaxX3xXbcxX1xXacxX3xXexXc1xX4xX1xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX5xX26xX3xX15xX1xXdaaxX15xX16xX3xX4xX1xXeexX4xX3xX6cxX6xX15xX1xX3xX5xX3caxX15xX1xX3xX40xX41xX8cxX3xX4xX6xX8cxX3xX15xX1xXfbxXexX3xX4xXacxX6xX3xX57xX1xX26xX3xX15xX1dxX82xX4xX3xXexX6xXbaxX3xX40xX4afxX15xX16xX3xXexX1xX6ccxXdxX3xX39xX9axX8cxX3xX4xX9axX8cxX3xX2daxXdxX15xX3xX9c0xX3xXa2xXdxX22xX15xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xXexX76xX1dxX82xX4xX3xXa2xX1xXdxX3xX18xX36xX3xXbcxX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX1xXeexX4xX3xX16xXdxX82xXdxX3xXexX1xXdxX88xX35xX3xX15xX1xX77xX15xX3xX7xX4bdxX3xX40xX4bxXdxX3xX52xX82xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1xXeexX4xX3xX6cxX6xX15xX1xX3xXa2xX1xX9axX4xX3xX40xX46xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX2daxX10xXa7xX3xX2daxXc82xXexXbaxX3xX39xX3axX35xXbaxX3xX1xX8cxX60cxX4xX3xXbxX1xX650xX3xX4xX1xX35xX75axX15xX3xXexX1xX10xX8cxX3xXexX1xX75axXa7xX3xX5a9xX35xXcdxX52axX15xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX72xXfbxX15xX3xX40xX52axX3xX15xX1xX77xX15xX3xX7xX4bdxX3xXa7xX26xX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xX5a9xX35xXcdxX22xXexX3xX40xXc1xX15xX1xX3xX52xX26xX3xXexX1xX6xXa7xX3xX16xXdxX6xX3xX9c0xX3xXa2xXdxX22xX15xX3xX5xX3axX15xX3xX15xX26xXcdxX3xX4xX3axX15xX3xX5a9xX35xX9axX15xX3xXexX76xXdxX88xXexX3xX52xX26xX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX15xX1xXfbxXexX3xX5a9xX35xX9axX15xX3xXd1xX1xX1dxX10axX15xX16xX3xX1xX1dxX82xX15xX16xX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXexX9axX4xX3xX15xX1xX77xX15xX3xX7xX4bdxX3xX6cxX8cxX3xX56xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXexX8cxX26xX15xX3xX5a9xX35xX4bxX4xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xX3xX40xX3caxX3xXexX1xX3e8xX15xX16xX3xX5a9xX35xX6xXbaxX3xX39xX10fxX8cxX3xX40xX10fxXa7xX3xX7xX4bdxX3xX5xX3caxX15xX1xX3xX40xX41xX8cxX3xXexX1xX4bxX15xX16xX3xX15xX1xXfbxXexXbaxX3xXexX8cxX26xX15xX3xX6cxXdxX88xX15xXbaxX3xX1xX26xXdxX3xX1xXb0cxX6xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xX3xXexX76xX650xX15xX3xX4xX9axX4xX3xX5xX119axX15xX1xX3xX52xX4bdxX4xXbaxX3xX40xXc1xX6xX3xX39xX26xX15xX3xX52xX26xX3xXexX41xX8cxX3xX76xX6xX3xX7xXeexX4xX3xXa7xX41xX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX1xX31xXbxX3xX4xX1xX35xX15xX16xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xXbcxX4bxX3xX16xX2cxX15xX16xX3xX2daxX10xXa7xX3xX2daxXc82xXexX3xXa7xX36xXexX3xX4xX9axX4xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX46xXbaxX3xX7xX2cxXbxX3xX2daxX22xXbxX3xX1xX31xXbxX3xX5xX9c0xX3xX15xX1xXfbxXexX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX40xXdxX52axX35xX3xXa2xXdxX88xX15xX3xX4xX115xX3xXexX1xX46xX178xX3xX4xX91xX15xX3xX4xXeexX3xX52xX26xX8cxX3xXexXdxX650xX35xX3xX4xX1xX35xX75axX15xX3xX4xX1xX35xX15xX16xX3xX4xXacxX6xX3xX4xX9axX15xX3xX39xX36xX178xX3xX4xX3axX15xX3xX4xX1xXd3xX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xX15xX91xX15xX16xX3xX5xX4bdxX4xXbaxX3xX7xX12fxX3xXexX76xX1dxX6ccxX15xX16xXbaxX3xX4xX1xX35xXcdxX650xX15xX3xXa7xX3e8xX15xX3xX40xX1dxX31xX4xX3xX40xX26xX8cxX3xXexX41xX8cxXbaxX3xXa2xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX88xXa7xX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXexX9axX4xX3xX52xX26xX3xX4xX1xXdxX52axX35xX3xX1xX1dxX82xX15xX16xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX76xXdxX46xX15xX178xX3xXa2xX22xXexX3xX1xX31xXbxX3xXcdxX650xX35xX3xX4xX3axX35xX3xXexX76xX1dxX82xX4xX3xXa7xX2cxXexX3xX52xX82xXdxX3xX39xX1dxX82xX4xX3xX4xX1xX35xX75axX15xX3xX39xXc1xX3xX4xX1xX8cxX3xX4xX9axX4xX3xXa2xX1xX115xX6xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX1xX10xX8cxXbaxX3xX39xX10fxX8cxX3xX40xX10fxXa7xX3xXexX19xX15xX1xX3xXa2xX22xX3xXexX1xX63axX6xX3xX52xX26xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX76xXdxX46xX15xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xXbcxX3e8xX15xX16xX3xXexX9axX4xX3xX15xX1xX77xX15xX3xX7xX4bdxX3xX4xX3axX15xX3xX40xX1dxX31xX4xX3xXexXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXexX1xX10xX8cxX3xX40xXd3xX15xX16xX3xX4xX9axX4xX3xX5a9xX35xXcdxX3xX40xXc1xX15xX1xX3xX4xXacxX6xX3xX56xX10fxX15xX16xXbaxX3xX5a9xX35xXcdxX3xX4xX1xX22xX3xX5xX26xXa7xX3xX52xXdxX88xX4xX3xX4xXacxX6xX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1xXfbxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xXbaxX3xX40xXd3xX15xX16xX3xX52xX82xXdxX3xX15xX16xX35xXcdxX650xX15xX3xXexX2cxX4xX3xX56xX10fxX15xX16xX3xXexX1xX4bxX15xX16xX3xX15xX1xXfbxXexX3xX5xX3caxX15xX1xX3xX40xX41xX8cxX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXexX9axX4xX3xX4xX9axX15xX3xX39xX36xX3xX52xX26xX3xX5a9xX35xX10fxX15xX3xX5xX9c0xX3xX40xX36xXdxX3xX15xX16xX898xX3xX4xX9axX15xX3xX39xX36xX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX1xX88xX3xXexX1xX4bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX76xXc1xX178xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xXexX1xX6ccxXdxX3xXbxX1xX865xX3xX1xX31xXbxX3xX52xX82xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX5a9xX35xXcdxX3xX40xXc1xX15xX1xX3xX4xXacxX6xX3xXbxX1xX9axXbxX3xX5xX35xX7e5xXexX3xX52xX52axX3xXexX14xX3xX4xX1xXeexX4xX3xX52xX26xX3xX1xX8cxX41xXexX3xX40xX36xX15xX16xX3xX4xXacxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX10axX3xX5a9xX35xX6xX15xX3xX15xX1xX26xX3xX15xX1dxX82xX4xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xXcxX1xX1dxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xXbaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xXcxX1xX6ccxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX5xX3axX15xX3xX15xX26xXcdxX3xX6cxX4bdxX3xXa2xXdxX22xX15xX3xXa2xX1xX3e8xX15xX16xX3xX6cxX26xXdxXbaxX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xX52xXdxX88xX4xX3xX76xXfbxXexX3xXa2xX1xX75axX15xX3xXexX76xX1dxX10axX15xX16xX204xX3xXcxX3e8xXdxX3xX40xX52axX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xXbxX1xX9axXexX3xX1xX35xXcdxX3xX4xX6xX8cxX3xX40xX36xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX3axX15xX3xXexX76xX9axX4xX1xX3xX15xX1xXdxX88xXa7xXbaxX3xXexX7e5xXbxX3xXexX76xX35xX15xX16xX3xXexX76xX19xX3xXexX35xX88xXbaxX3xX40xX115xX15xX16xX3xX16xX115xXbxX3xX9c0xX3xXa2xXdxX22xX15xX3xX40xX46xX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXexX4bxXexX3xX40xX6dexXbxX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX72xX82xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX3axX15xX3xX40xX115xXbaxX3xXexX3e8xXdxX3xX2daxXdxX15xX3xXexX35xXcdxX650xX15xX3xX39xX4bxX3xXa2xX1xX6xXdxX3xXa7xX41xX4xX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX5xX3axX15xX3xXexX1xXeexX3xX1xX6xXdxX3xX18xX6xX15xX3xXbcxX1xXfbxXbxX3xX1xX26xX15xX1xX3xXcxX76xX35xX15xX16xX3xX1dxX10axX15xX16xX3xX56xX10fxX15xX16xX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX71xX119xX119xX119xX3xX204xX3xXbcxX1xXd3xX4xX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX7xXeexX4xX3xXa2xX1x12d4bxX10xX3xX52xX26xX3xX1xX41xX15xX1xX3xXbxX1xXd3xX4xX204xX3xXbcxX1xXd3xX4xX3xX55xX36xXdxX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX4xXacxX6xX3xX4xX1xXd3xX15xX16xX3xXexX6xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX4xX3e8xX15xX16xf1cfxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX8cxX6cxXcdxXaxX12xX71xXdxX15xX3xXexX76xX77xX15xX3xXexX76xX7cxX15xX16xX3xX4xX10fxXa7xX3xX10axX15xXaxX204xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX76xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX650xX15xX3xX5a9xX35xX6xX15xX1exX0xX5axX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15bxXexX1xX35xXa7xX39xX15bxX6xX15xX6cxX15bxX7xX6xXbxX8cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4bxX15xX16xX3xX15xX1xXfbxXexX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX5xX7e5xXbxX3xX40xX8cxX26xX15xX3x15d2cxX12dxX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX2xed04xX3xX16xXdxX9axXa7xX3xX7xX9axXexX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXexX9axX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX7xX2cxXbxX3xXexX82xXdxX3xXexX41xXdxX3xX55xX26xX3xX204xX204xX204xXaxX3xX1xX76xX10xX183xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX15bxX5a9xX35xXcdxX10xX15xX5axXexX1xX8cxX15xX16xX15bxX15xX1xX6xXexX15bxXexX1xX6xX15xX1xX15bxX5xX6xXbxX15bxX6cxX8cxX6xX15xX15bxX12dxX15bxXexX76xX8cxX15xX16xX15bxX2xX15bxX16xXdxX6xXa7xX15bxX7xX6xXexX15bxX4xX8cxX15xX16xX15bxXexX6xX4xX15bxX39xX6xX35xX15bxX4xX35xX15bxX7xX6xXbxX15bxXexX8cxXdxX15bxXexX6xXdxX15bxX1xX6xX15bxXexXdxX15xX1xX5axX217xX21axX184fxX184fxX184fxX21axX204xX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX16xX3xX7xX76xX4xX9xXaxX5axXa7xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX217xX21axX5axX15xX10xX214xX7xX5axX217xX2xX21axXb27xX5axX2xX217xX184fxX6cxX12dxX217xX21axX21axX1090xX2xX12bxXexX1090xX1090xX222xX184fxX5xX12dxX15bxXexX76xX6xX15xX16xX15bxX2xX15bxXa7xX8cxXdxX204xX22fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXcxXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX16xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX35xX36xX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX52xX12xX0xX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4bxX15xX16xX3xX15xX1xXfbxXexX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX5xX7e5xXbxX3xX40xX8cxX26xX15xX3xX22a7xX12dxX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX2xX22b1xX3xX16xXdxX9axXa7xX3xX7xX9axXexX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXexX9axX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX7xX2cxXbxX3xXexX82xXdxX3xXexX41xXdxX3xX55xX26xX3xX204xX204xX204xXaxX3xX1xX76xX10xX183xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX15bxX5a9xX35xXcdxX10xX15xX5axXexX1xX8cxX15xX16xX15bxX15xX1xX6xXexX15bxXexX1xX6xX15xX1xX15bxX5xX6xXbxX15bxX6cxX8cxX6xX15xX15bxX12dxX15bxXexX76xX8cxX15xX16xX15bxX2xX15bxX16xXdxX6xXa7xX15bxX7xX6xXexX15bxX4xX8cxX15xX16xX15bxXexX6xX4xX15bxX39xX6xX35xX15bxX4xX35xX15bxX7xX6xXbxX15bxXexX8cxXdxX15bxXexX6xXdxX15bxX1xX6xX15bxXexXdxX15xX1xX5axX217xX21axX184fxX184fxX184fxX21axX204xX1xXexXa7xXaxX12xXcxX1xX4bxX15xX16xX3xX15xX1xXfbxXexX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX5xX7e5xXbxX3xX40xX8cxX26xX15xX3xX22a7xX12dxX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX2xX22b1xX3xX16xXdxX9axXa7xX3xX7xX9axXexX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXexX9axX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX7xX2cxXbxX3xXexX82xXdxX3xXexX41xXdxX3xX55xX26xX3xX204xX204xX204xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX766xX15xX1xX3xXacxXcdxX3x14a27xX3xXbcxX1xXacxX3xXexXc1xX4xX1xX3xX55xX56xX57xX58xX3xXexX766xX15xX1xX3xX55xX26xX3xXcxX119axX15xX1xX3xX52xX63axX6xX3xX4xX1xX8cxX3xX9c0xX3xXa2xXdxX22xX15xX3xX52xX52axX3xX52xXdxX88xX4xX3xX16xXdxX9axXa7xX3xX7xX9axXexX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXexX9axX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX7xX2cxXbxX3xXexX82xXdxX204xX3xXcxX1xX10xX8cxX3xX40xX115xXbaxX3xX4xX3axX15xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX5xX7e5xXbxX3xX40xX8cxX26xX15xX3xX4xX1xX35xX15xX16xXbaxX3xXa2xX22xXexX3xX1xX31xXbxX3xX16xXdxX9axXa7xX3xX7xX9axXexX3xX4xXacxX6xX3xX55xX56xX57xX58xXbaxX3xX64bxXcdxX3xX39xX6xX15xX3xX48fxXdxX46xXa7xX3xXexX76xX6xX3xXcxX766xX15xX1xX3xXacxXcdxX3xX52xX26xX3xX64bxXcdxX3xX39xX6xX15xX3x188ffxXcxXcxX49xX3xXexX766xX15xX1xX204xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX52xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd1xX1xX9axXexX3xX1xX35xXcdxX3xX52xX6xXdxX3xXexX76xXb0cxX3xX4xXacxX6xX3xXexX1xX1dxX6ccxX15xX16xX3xXexX76xX4bdxX4xX3xX55xX56xX57xX58xX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX16xXdxX9axXa7xX3xX7xX9axXexX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX56xX18xX49xX55xX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xX3xX4xX9axX4xX3xX4xXfbxXbxXaxX3xX1xX76xX10xX183xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX15bxXexX76xXdxX5axXbxX1xX6xXexX15bxX1xX35xXcdxX15bxX52xX6xXdxX15bxXexX76xX8cxX15bxX4xX35xX6xX15bxXexX1xX35xX8cxX15xX16xX15bxXexX76xX35xX4xX15bxX1xX6cxX15xX6cxX15bxXexX76xX8cxX15xX16xX15bxX16xXdxX6xXa7xX15bxX7xX6xXexX15bxX39xX6xX35xX15bxX4xX35xX15bxX6cxX39xX5a9xX1xX15bxX52xX6xX15bxX1xX6cxX15xX6cxX15bxX4xX6xX4xX15bxX4xX6xXbxX5axX217xX21axX1090xX12bxX12bxX184fxX204xX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX16xX3xX7xX76xX4xX9xXaxX5axXa7xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX217xX21axX5axX15xX10xX214xX7xX5axX217xX2xX21axX17c1xX5axX2xX12dxX2xX6cxX12dxX2xX184fxX217xX222xX2xX217xXexX222xX12bxX1090xX184fxX21axX5xX21axX204xX22fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXcxXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX16xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX35xX36xX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX52xX12xX0xX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd1xX1xX9axXexX3xX1xX35xXcdxX3xX52xX6xXdxX3xXexX76xXb0cxX3xX4xXacxX6xX3xXexX1xX1dxX6ccxX15xX16xX3xXexX76xX4bdxX4xX3xX55xX56xX57xX58xX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX16xXdxX9axXa7xX3xX7xX9axXexX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX56xX18xX49xX55xX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xX3xX4xX9axX4xX3xX4xXfbxXbxXaxX3xX1xX76xX10xX183xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX15bxXexX76xXdxX5axXbxX1xX6xXexX15bxX1xX35xXcdxX15bxX52xX6xXdxX15bxXexX76xX8cxX15bxX4xX35xX6xX15bxXexX1xX35xX8cxX15xX16xX15bxXexX76xX35xX4xX15bxX1xX6cxX15xX6cxX15bxXexX76xX8cxX15xX16xX15bxX16xXdxX6xXa7xX15bxX7xX6xXexX15bxX39xX6xX35xX15bxX4xX35xX15bxX6cxX39xX5a9xX1xX15bxX52xX6xX15bxX1xX6cxX15xX6cxX15bxX4xX6xX4xX15bxX4xX6xXbxX5axX217xX21axX1090xX12bxX12bxX184fxX204xX1xXexXa7xXaxX12xXd1xX1xX9axXexX3xX1xX35xXcdxX3xX52xX6xXdxX3xXexX76xXb0cxX3xX4xXacxX6xX3xXexX1xX1dxX6ccxX15xX16xX3xXexX76xX4bdxX4xX3xX55xX56xX57xX58xX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX16xXdxX9axXa7xX3xX7xX9axXexX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX56xX18xX49xX55xX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xX3xX4xX9axX4xX3xX4xXfbxXbxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXd1xX1xX9axXexX3xX1xX35xXcdxX3xX52xX6xXdxX3xXexX76xXb0cxX3xX4xXacxX6xX3xXcxX1xX1dxX6ccxX15xX16xX3xXexX76xX4bdxX4xX3xX55xX56xX57xX58xX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX16xXdxX9axXa7xX3xX7xX9axXexX3xX7xXf8bxX3xX16xX115xXbxX3xXbxX1xX3axX15xX3xX15xX77xX15xX16xX3xX4xX6xX8cxX3xX4xX1xXfbxXexX3xX5xX1dxX31xX15xX16xXbaxX3xX1xXdxX88xX35xX3xX5a9xX35xX10fxX3xX4xX35xX36xX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX355xX56xX18xX49xX55xX36bxX3xXa2xX1xX115xX6xX3xX71xX72xX3xX52xX26xX3xX55xX36xXdxX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX15xX1xX77xX15xX3xX6cxX77xX15xX3xX355xX55xX56xX57xX58xX36bxX3xX4xX9axX4xX3xX4xXfbxXbxX3xX15xX1xXdxX88xXa7xX3xXa2xXbb7xX3xX217xX21axX217xX2xX3xX15bxX3xX217xX21axX217xX222xX3xXexX41xXdxX3xX55xX26xX3xXcxX119axX15xX1xX204xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX52xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xX3xX4xX9axX4xX3xX4xXfbxXbxX3xX40xX10fxXa7xX3xX39xX10fxX8cxX3xX40xXd3xX15xX16xX3xX5a9xX35xXcdxX3xXexX76xX1f1xX15xX1xXbaxX3xX5xX35xX7e5xXexX3xX40xXc1xX15xX1xXaxX3xX1xX76xX10xX183xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX15bxXexX76xXdxX5axX39xX6xX35xX15bxX4xX35xX15bxX6cxX6xXdxX15bxX39xXdxX10xX35xX15bxX5a9xX35xX8cxX4xX15bxX1xX8cxXdxX15bxX52xX6xX15bxX1xX6cxX15xX6cxX15bxX4xX6xX4xX15bxX4xX6xXbxX15bxX6cxX6xXa7xX15bxX39xX6xX8cxX15bxX6cxX35xX15xX16xX15bxX5a9xX35xXcdxX15bxXexX76xXdxX15xX1xX15bxX5xX35xX6xXexX15bxX6cxXdxX15xX1xX5axX217xX21axX1090xX1090xX222xX217xX204xX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX16xX3xX7xX76xX4xX9xXaxX5axXa7xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX217xX21axX5axX15xX10xX214xX7xX5axX217xX2xX21axX12dxX5axX2xX12dxX2xX6cxX17c1xX2xX1090xX217xX12bxX2xX21axXexXb27xX17c1xX1090xX184fxX2xX5xX21axX204xX22fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXcxXdxX22xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX16xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX35xX36xX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX52xX12xX0xX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xX3xX4xX9axX4xX3xX4xXfbxXbxX3xX40xX10fxXa7xX3xX39xX10fxX8cxX3xX40xXd3xX15xX16xX3xX5a9xX35xXcdxX3xXexX76xX1f1xX15xX1xXbaxX3xX5xX35xX7e5xXexX3xX40xXc1xX15xX1xXaxX3xX1xX76xX10xX183xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX15bxXexX76xXdxX5axX39xX6xX35xX15bxX4xX35xX15bxX6cxX6xXdxX15bxX39xXdxX10xX35xX15bxX5a9xX35xX8cxX4xX15bxX1xX8cxXdxX15bxX52xX6xX15bxX1xX6cxX15xX6cxX15bxX4xX6xX4xX15bxX4xX6xXbxX15bxX6cxX6xXa7xX15bxX39xX6xX8cxX15bxX6cxX35xX15xX16xX15bxX5a9xX35xXcdxX15bxXexX76xXdxX15xX1xX15bxX5xX35xX6xXexX15bxX6cxXdxX15xX1xX5axX217xX21axX1090xX1090xX222xX217xX204xX1xXexXa7xXaxX12xX18xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX39xXdxX46xX35xX3xX49xX35xX4bxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX52xX26xX3xX55xX56xX57xX58xX3xX4xX9axX4xX3xX4xXfbxXbxX3xX40xX10fxXa7xX3xX39xX10fxX8cxX3xX40xXd3xX15xX16xX3xX5a9xX35xXcdxX3xXexX76xX1f1xX15xX1xXbaxX3xX5xX35xX7e5xXexX3xX40xXc1xX15xX1xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX76xX8cxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXd1xX1xX115xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX1xX1dxX6ccxX15xX16xX3xXexX76xX4bdxX4xX3xXcxX766xX15xX1xX3xXacxXcdxX3xXcxX76xX3axX15xX3xXcxX1xX22xX3xX58xX898xX15xX16xX3xX15bxX3xXd1xX1xX115xX3xXbcxX1xXacxX3xXexXc1xX4xX1xX3xX64bxXcdxX3xX39xX6xX15xX3xX18xX3axX35xX3xX4xX3exX3xXexX766xX15xX1xX3xX55xX26xX3xXcxX119axX15xX1xX3xX40xX52axX3xX15xX16xX1xXc1xX3xX4xX9axX4xX3xX40xX4afxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xXexX76xX8cxX15xX16xX3xX64bxXcdxX3xX39xX6xX15xX3xX18xX3axX35xX3xX4xX3exX3xXexX766xX15xX1xXbaxX3xX4xX9axX4xX3xXexXdxX46xX35xX3xX39xX6xX15xX3xX52xX26xX3xX7xX12fxXbaxX3xX15xX16xX26xX15xX1xXbaxX3xX40xXc1xX6xX3xXbxX1xX1dxX10axX15xX16xX3xXbxX1xX9axXexX3xX1xX35xXcdxX3xX52xX6xXdxX3xXexX76xXb0cxXbaxX3xXexX76xX9axX4xX1xX3xX15xX1xXdxX88xXa7xX178xX3xX4xX1xX766xX3xX40xX41xX8cxX3xX4xX3e8xX15xX16xX3xXexX9axX4xX3xX39xX3axX35xX3xX4xX3exX3xX40xX10fxXa7xX3xX39xX10fxX8cxX3xX40xXd3xX15xX16xX3xX5xX35xX7e5xXexX3xX40xXc1xX15xX1xX204xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX52xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX35xX5xX12xX0xX6cxXdxX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX76xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX52xX12xX0xX5axX6cxXdxX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX381xX8cxX35xX76xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xXcxXcxX71xX72xX57xX5axX72xXdxX10xXexX15xX6xXa7x17a78xX0xX5axXbxX12