Nghi Xuân tiếp nhận 187 đơn vị máu tình nguyện
(Baohatinh.vn) - Vì cuộc sống của người bệnh và sức khỏe của cộng đồng, các tình nguyện viên ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã hiến 187 đơn vị máu trong ngày hội tình nguyện đợt 2 năm 2022.
bec6xf336xe453xf52dx1244bxdd47x13baex12c94xdb55xX7x1084cxd4fex10279x10964xd646x137b2xX5x10773xXaxef34xf54ax12997xX1xXdxX3x13594xd14dx103ecxe95exX3xXexXdxc26axXbxX3xX1bxX1xc85exX1bxX3xX2xcb0ax12664xX3x1283fxc168xX1bxX3xfa77xe498xX3x134a8x1361dxX19xX3xXexd6c9xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19x11393x11dcdxX1bxX0xf82exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd1cxX10xX6x1309bxXaxX12x1015exX37xX3xX4xX19xeaacxX4xX3xX7xc781xX1bxX14xX3xX4x10edexX6xX3xX1bxX14xd68cxe1a7xXdxX3x11c85xX3fxX1bxX1xX3xX2fx10af1xX3xX7x12afcxX4xX3x141b3xX1x13bf3xX10xX3xX4xX65xX6xX3xX4xX5cxX1bxX14xX3xX2bxefabxX1bxX14xd306xX3xX4xX33xX4xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2fxXdx12a1axX1bxX3xeab2xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3x12554xX51xX74xX3xXcxda09xX1bxX1xc2f3xX3xX2bx12912xX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexd44dxc83exX1bxX14xX3xX1bxX14xX74xX3exX3xX1xX5cxXdxX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2bx116e2xXexX3x1063fxX3xX1bxdae4xX32xX3xXefxda11xXefxXefxcb00xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb24xXd2xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX32xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1347exX10xX1bxXexX10xXd1xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxf876xXdxX54xXexX1xc001xX3xX28xXefxXf6xXbxda59x13476xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX130xX3x10c48xea25xX29xXbxX136xX137xXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXf9xX6exX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf9xX2fxX1bxX42xX1bxX10xX12bxX7xX42xXefxXefxf02axXefxX42xX2xX142xX2xX54xc401xXf6x10141xXf6xX29xX2xX16dxXexXefxX16dxX2xX28xX166xX5xXf6xXf9xf667xXbxX14xf73dxXd1xX9xX16dxX16fxXefxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX12bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX28xXefxXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX141xX142xX29xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXex10034xX6xX5xXdxX14xX1bxX130xX3xX17dxX19xX7xXexXdxd542xX3exX137xXaxX12x12781xX33xX1bxX14xX3xX2xX166xX42xX28xX8cxX3xXex120aaxXdxX3xX13xX1xX74xX3xX57xXf2xX1bxX3xX1x102fcxX6xX3xX13xX14xX19xX3exc876xX1bxX3x10a55xX19xX8cxX3xX109xX6xX1bxX3xX4xX1x136e8xX3xX2bxX219xXd2xX3xX2fxX24xX1bxX3xX2bxX5cxX1bxX14xX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX1xX19xX3exX3fxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXex103c1xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX13xX14xX74xX3exX3xX1xX5cxXdxX3xX51xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2bxXecxXexX3xXefxX3xX1bxXf2xX32xX3xXefxXf6xXefxXefxXf9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXd2xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX32xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX1bxXexX10xXd1xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX54xXexX1xX130xX3xX28xXefxXf6xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX130xX3xX141xX142xX29xXbxX136xX137xXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXf9xX6exX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf9xX2fxX1bxX42xX1bxX10xX12bxX7xX42xXefxXefxX166xXefxX42xX2xX142xX2xX54xX16dxXf6xX16fxXf6xX29xX2xX16fxXexX166xX166xXf6xX2xX2xX5xXf6xXf9xX17dxXbxX14xX180xXd1xX9xX16dxX16dxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX12bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX28xXefxXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX141xX142xX29xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXexX1fbxX6xX5xXdxX14xX1bxX130xX3xX17dxX19xX7xXexXdxX208xX3exX137xXaxX12xX18xX33xX4xX3xX2bxX30xX1bxX1xX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX5xX74xX3xX32xX5cxXexX3xXexXd1xXd2xX1bxX14xX3xX1bxX1xcfa7xX1bxX14xX3xX1xXd2xX219xXexX3xX2bxX5cxX1bxX14xX3xX136xXbaxX3xX1xX5cxXdxX3xc7cbxX3xX1bxX14xX1xXb4xX6xX8cxX3xX109xX6xX1bxX3xX4xX1xX239xX3xX2bxX219xXd2xX3xX2fxX24xX1bxX3xX2bxX5cxX1bxX14xX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xX1xX19xX3exX3fxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX2bxXbaxX3xXexf6eaxX4xX1xX3xX4x12700xX4xX3xX2fxX24xX1bxX3xX2bxX5cxX1bxX14xX8cxX3xXexX19xX3exXa0xX1bxX3xXexXd1xX19xX3ex125cfxX1bxX3xX2fxX44exX3xX3f7xX3xX1bxX14xX1xXb4xX6xX3xX4xX6xXd2xX3xX2bx12accxXbxX3xX4xX65xX6xX3xX2fxXdxX3fxX4xX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xX4xX77xX19xX3xX1bxX14xX6axX6bxXdxX3xX2bxe894xX3xXexX1xX19xX3xX1xf8f9xXexX3xX4xX33xX4xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2fxXdxXa0xX1bxX3xXexX1xX6xX32xX3xX14xXdxX6xXf9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXd2xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX32xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX1bxXexX10xXd1xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX54xXexX1xX130xX3xX28xXefxXf6xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX130xX3xX141xX142xX29xXbxX136xX137xXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXf9xX6exX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf9xX2fxX1bxX42xX1bxX10xX12bxX7xX42xXefxXefxX166xXefxX42xX2xX142xX2xX54xX16dxXf6xX28xX141xX29xXf6xX29xXexX28xX16fxX142xX142xX166xX5xXf6xXf9xX17dxXbxX14xX180xXd1xX9xXefxX28xXf6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX12bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX28xXefxXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX141xX142xX29xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXexX1fbxX6xX5xXdxX14xX1bxX130xX3xX17dxX19xX7xXexXdxX208xX3exX137xXaxX12xX13xX14xX74xX3exX3xX1xX5cxXdxX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2bxXecxXexX3xXefxX3xX1bxXf2xX32xX3xXefxXf6xXefxXefxX3xXexX1xX19xX3xX1xX488xXexX3xX1xX2cxX1bxX3xXefxX141xXf6xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2fxXdxXa0xX1bxX3xX5xX74xX3xX2bxXd2xX74xX1bxX3xX2fxXdxXa0xX1bxX8cxX3xX1xX5cxXdxX3xX2fxXdxXa0xX1bxX8cxX3xX4xX33xX1bxX3xX6exX5cxX8cxX3xX4x1352fxX1bxX14xX3xX4xX1xX77xX4xX8cxX3xX2fxXdxXa0xX1bxX3xX4xX1xX77xX4xXf9xXf9xXf9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXd2xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX32xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX1bxXexX10xXd1xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX54xXexX1xX130xX3xX28xXefxXf6xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX130xX3xX141xX142xX29xXbxX136xX137xXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXf9xX6exX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf9xX2fxX1bxX42xX1bxX10xX12bxX7xX42xXefxXefxX166xXefxX42xX2xX142xX2xX54xX16dxXf6xX16fxXf6xX29xXefxX142xXexX28xX2xX16fxX16dxXf6xX5xXf6xXf9xX17dxXbxX14xX180xXd1xX9xX29xX142xX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX12bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX28xXefxXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX141xX142xX29xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX12xXf9xXf9xXf9xX3xX2fxX74xX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xX7xXb4xX3xX5xX437xX4xX3xX5xX6axXecxX1bxX14xX3xX2fxde4dxX3xXexXd1xX6xX1bxX14xX8cxX3xX1bxX14xX6axX6bxXdxX3xX5xX6xXd2xX3xX2bxX5cxX1bxX14xX3xX2fxX74xX3xXexXd2xX74xX1bxX3xX54xX1axX1bxX3xXexX437xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXf9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXd2xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX32xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX1bxXexX10xXd1xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX54xXexX1xX130xX3xX28xXefxXf6xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX130xX3xX141xX142xX29xXbxX136xX137xXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXf9xX6exX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf9xX2fxX1bxX42xX1bxX10xX12bxX7xX42xXefxXefxX166xXefxX42xX2xX142xX2xX54xX16dxXf6xX16fxXf6xX29xXefxX28xXexX141xXefxX141xX142xX16fxX5xXf6xXf9xX17dxXbxX14xX180xXd1xX9xX16dxXefxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX12bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX28xXefxXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX141xX142xX29xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXexX1fbxX6xX5xXdxX14xX1bxX130xX3xX17dxX19xX7xXexXdxX208xX3exX137xXaxX12xX57xf3b7xXdxX3xXexX1xX62bxX1bxX14xX3xX2bxXdxX3fxXbxX3xX4xX65xX6xX3xX1bxX14xX74xX3exX3xX1xX5cxXdxX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2bxXecxXexX3xXefxX3xX1bxXf2xX32xX3xX1bxX6xX3exX3xX5xX74xX130xX3x13c3fx10e5cxXdx129dfxXexX3xX32xX33xX19xX3xX1xX89xX1bxX14xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxfd01xX8cxX3xX109xXcxX11cxX3xX2bxXbaxX3xXexX1xX19xX3xX2bxX6axXecxX4xX3xX1xX2cxX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xX2bxf27exX32xX3xX6exX917xXd2xX3xX6xX1bxX3xXexXd2xX74xX1bxX8cxX3xX4xX1xd260xXexX3xX5xX6axXecxX1bxX14xXf9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXd2xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX32xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX1bxXexX10xXd1xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX54xXexX1xX130xX3xX28xXefxXf6xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX130xX3xX141xX142xX29xXbxX136xX137xXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXf9xX6exX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf9xX2fxX1bxX42xX1bxX10xX12bxX7xX42xXefxXefxX166xXefxX42xX2xX142xX2xX54xX16dxXf6xX16fxXf6xX28xX141xX2xXexX28xX28xX142xX141xX166xX5xXf6xXf9xX17dxXbxX14xX180xXd1xX9xX16dxX2xX166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX12bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX28xXefxXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX141xX142xX29xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXexX1fbxX6xX5xXdxX14xX1bxX130xX3xX17dxX19xX7xXexXdxX208xX3exX137xXaxX12xXcxX432xX1bxX1xX3xX2bxX1fxX1bxX3xX1bxX6xX3exX8cxX3xXexXd2xX74xX1bxX3xX1xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2bxXbaxX3xXexX26exX3xX4xX1xX77xX4xX3xX2bxX6axXecxX4xX3xXefxX3xX2bxXecxXexX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2fxX894xXdxX3xXexXd1xXa0xX1bxX3xX16dxXf6xXf6xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2fxXdxXa0xX1bxX3xX2bxXf2xX1bxX14xX3xX7axX3f7xX3xX2fxX74xX3xX2bxXbaxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xX2bxX6axXecxX4xX3xX142xX16fxXefxX42xX142xX28xX141xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX8cxX3xX2fxX6axXecxXexX3xX7axX1fxX3xX1xXd2xX219xX4xX1xX3xXexX239xX1bxX1xX3xX14xXdxX6xXd2xX3xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xXf9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xXd2xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX32xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX1bxXexX10xXd1xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX54xXexX1xX130xX3xX28xXefxXf6xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX130xX3xX141xX142xX29xXbxX136xX137xXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXf9xX6exX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf9xX2fxX1bxX42xX1bxX10xX12bxX7xX42xXefxXefxX166xXefxX42xX2xX142xX2xX54xX16dxXf6xX16fxXf6xX141xXefxX142xXexX29xX142xX141xX16dxX141xX5xXf6xXf9xX17dxXbxX14xX180xXd1xX9xX16dxX141xX166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX12bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX28xXefxXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX141xX142xX29xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXexX1fbxX6xX5xXdxX14xX1bxX130xX3xX17dxX19xX7xXexXdxX208xX3exX137xXaxX12xX13xX1xX1axX1bxX3xX54xX30xXbxX3xX1bxX74xX3exX8cxX3xX5xXbaxX1bxX1xX3xX2bxX219xXd2xX3xX1xX19xX3exX3fxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX2bxXbaxX3xXexXd1xX6xXd2xX3xX6exf892xX1bxX14xX3xX7axX1xX10xX1bxX3xX4xX65xX6xX3xX11cxX1xX65xX3xXexX30xX4xX1xX3x13692xX109xX13xX22fxX3xXexX239xX1bxX1xX3xX4xX1xXd2xX3xX142xX3xX4xX33xX3xX1bxX1xX1axX1bxX130xX3xX62bxX1bxX14xX3xX13xX14xX19xX3exX22cxX1bxX3xXcxXd1xX8d9xX1bxX14xX3xef05xX6axX6bxX1bxX14xX3xX1fbxX3xX11cxX1xX33xX1bxX1xX3xX2fxXf2xX1bxX3xXbxX1xc8c1xX1bxX14xX3xX51xX19xX3exX3fxX1bxX3xX65xX3exX137xX3x11168xX1xX6xX1bxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX51xX74xX3xX1fbxX3xX11cxX1xX239xX3xX1xX19xX3exX3xXexXd1xX6axXa3xX1bxX14xX3xX109xX6xX1bxX3xX11cxX51xfb53xX20dxX3xX136xXbaxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX8d7xXdxX6xX1bxX14xX137xX3xX51xX74xX3xX57xXf2xX1bxX3x13688xX1xXd2xX6xX3xX1fbxX3xX11cxX1xX239xX3xX1xX19xX3exX3xXexXd1xX6axXa3xX1bxX14xX3xX109xX6xX1bxX3xX11cxX51xXcc6xX20dxX3xX136xXbaxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX51xX89xX1bxX14xX137xX3xX13xX14xX19xX3exX22cxX1bxX3xX20dx13112xX3xX51xXc94xX6xX3xX1fbxX3xXca2xX1xX225xX3xX11cxX1xX65xX3xXexX30xX4xX1xX3xX51xXc80xX13xX22fxX3xX136xXbaxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX51xX89xX1bxX14xX8cxX3xX2fxX37xX3xX4xX225xX3xXexX1xX74xX1bxX1xX3xXexX432xX4xX1xX3xX136xX19xX929xXexX3xX7x113abxX4xX3xXexXd1xXd2xX1bxX14xX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX2bxX219xXd2xXf9xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXd1xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexXd1xXd2xX1bxX14xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxXa0xX1bxX3x134acxX19xX6xX1bxX130xX0xX42xX7xXexXd1xXd2xX1bxX14xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1fbxXexX1xX19xX32xX6exX1fbxX6xX1bxX54xX1fbxX7xX6xXbxXd2xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXca2xX3xX51xX74xX3xXcxXb4xX1bxX1xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xXefxX16dxX166xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX1xXd1xX10xX208xX9xXaxX42xX3exX1fbxXexX10xX42xXexXbxX1fbxX1xX6xX1fbxXexXdxX1bxX1xX1fbxXexXdxX10xXbxX1fbxX1bxX1xX6xX1bxX1fbxXefxX16dxX166xX1fbxX54xXd2xX1bxX1fbxX2fxXdxX1fbxX32xX6xX19xX1fbxXexXdxX1bxX1xX1fbxX1bxX14xX19xX3exX10xX1bxX42xXefxX166xX2xXefxX28xX16dxXf9xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX14xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX42xX32xX10xX54xXdxX6xX42xX2xXefxXf6xX42xX1bxX10xX12bxX7xX42xXefxXefxX2xX28xX42xX2xX142xX166xX54xX16dxX2xXf6xX142xXefxX142xX166xXexX166xX28xX28xXefxX29xX5xXf6xXf9xX17dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX2fxX12xX0xX7xXexXd1xXd2xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXca2xX3xX51xX74xX3xXcxXb4xX1bxX1xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xXefxX16dxX166xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX1xXd1xX10xX208xX9xXaxX42xX3exX1fbxXexX10xX42xXexXbxX1fbxX1xX6xX1fbxXexXdxX1bxX1xX1fbxXexXdxX10xXbxX1fbxX1bxX1xX6xX1bxX1fbxXefxX16dxX166xX1fbxX54xXd2xX1bxX1fbxX2fxXdxX1fbxX32xX6xX19xX1fbxXexXdxX1bxX1xX1fbxX1bxX14xX19xX3exX10xX1bxX42xXefxX166xX2xXefxX28xX16dxXf9xX1xXexX32xXaxX12xXcxXca2xX3xX51xX74xX3xXcxXb4xX1bxX1xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xXefxX16dxX166xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexXd1xXd2xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX13xX14xX74xX3exX3xX1xX5cxXdxX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2bxXecxXexX3xX2xX3xX1bxXf2xX32xX3xXefxXf6xXefxXefxX3xXa3xX3xXexX1xX74xX1bxX1xX3xXbxX1xX60xX3xX51xX74xX3xXcxXb4xX1bxX1xX3xXexX1xX19xX3xX2fxX44exX3xXefxX16dxX166xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXbxX1x113e1xX4xX3xX2fxXff7xX3xX4xX62bxX1bxX14xX3xXexX33xX4xX3xX4xX77xX19xX3xX4xX1xX3e2xX6xX3xX1bxX14xX6axX6bxXdxX3xX6exX3fxX1bxX1xXf9xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX2fxX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX74xX3exX3xX1xX5cxXdxX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX2bxX219xXd2xX3xXa3xX3xX57xX752xX3xXcc6xX19xX6xX1bxX14xX3xXexX1xX19xX3xX2fxX44exX3xX2xX142xXf6xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xXaxX3xX1xXd1xX10xX208xX9xXaxX42xX1bxX1xXdxXbxX1fbxX4xX6xX19xX1fbxX3exX10xX19xX1fbxXexX1xX19xXd2xX1bxX14xX42xX1bxX14xX6xX3exX1fbxX1xXd2xXdxX1fbxX1xXdxX10xX1bxX1fbxX32xX6xX19xX1fbxX1bxX1xX6xX1bxX1fbxX54xX6xXd2xX1fbxXd2xX1fbxX2fxX19xX1fbxXd99xX19xX6xX1bxX14xX1fbxXexX1xX19xX1fbxX2fxX10xX1fbxX2xX142xXf6xX1fbxX54xXd2xX1bxX1fbxX2fxXdxX1fbxX32xX6xX19xX42xXefxX166xXf6xX16fxX166xX28xXf9xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX14xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX42xX32xX10xX54xXdxX6xX42xX2xXefxXf6xX42xX1bxX10xX12bxX7xX42xXefxXefxX2xX29xX42xX2xX142xX16fxX54xX141xX2xX166xX2xX166xXf6xXefxXexX28xX2xX166xX16dxX141xX5xXf6xXf9xX17dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX1bxX1xX24xX1bxX3xX2xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX2fxX12xX0xX7xXexXd1xXd2xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX74xX3exX3xX1xX5cxXdxX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX2bxX219xXd2xX3xXa3xX3xX57xX752xX3xXcc6xX19xX6xX1bxX14xX3xXexX1xX19xX3xX2fxX44exX3xX2xX142xXf6xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xXaxX3xX1xXd1xX10xX208xX9xXaxX42xX1bxX1xXdxXbxX1fbxX4xX6xX19xX1fbxX3exX10xX19xX1fbxXexX1xX19xXd2xX1bxX14xX42xX1bxX14xX6xX3exX1fbxX1xXd2xXdxX1fbxX1xXdxX10xX1bxX1fbxX32xX6xX19xX1fbxX1bxX1xX6xX1bxX1fbxX54xX6xXd2xX1fbxXd2xX1fbxX2fxX19xX1fbxXd99xX19xX6xX1bxX14xX1fbxXexX1xX19xX1fbxX2fxX10xX1fbxX2xX142xXf6xX1fbxX54xXd2xX1bxX1fbxX2fxXdxX1fbxX32xX6xX19xX42xXefxX166xXf6xX16fxX166xX28xXf9xX1xXexX32xXaxX12xX13xX14xX74xX3exX3xX1xX5cxXdxX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX2bxX219xXd2xX3xXa3xX3xX57xX752xX3xXcc6xX19xX6xX1bxX14xX3xXexX1xX19xX3xX2fxX44exX3xX2xX142xXf6xX3xX2bxX2cxX1bxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX19xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexXd1xXd2xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX51xX2cxX1bxX3xXefxXf6xXf6xX3xX4xX33xX1bxX3xX6exX5cxX8cxX3xX1xX5cxXdxX3xX2fxXdxXa0xX1bxX8cxX3xXc80xX57xXcxX13xX3xX2fxX74xX3xX1bxX14xX6axX6bxXdxX3xX5xX6xXd2xX3xX2bxX5cxX1bxX14xX3xXa3xX3xX57xX752xX3xXcc6xX19xX6xX1bxX14xX3xXafxX51xX74xX3xXcxXb4xX1bxX1xXb7xX3xX4xfafaxX1bxX14xX3xXexX1xX6xX32xX3xX14xXdxX6xX3xX1bxX14xX74xX3exX3xX1xX5cxXdxX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX32xX33xX19xX3xXexX37xX1bxX1xX3xX1bxX14xX19xX3exX3fxX1bxX3xX2bxXecxXexX3xX2xX3xX1bxXf2xX32xX3xXefxXf6xXefxXefxXf9xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX2fxX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX19xX5xX12xX0xX54xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd1xXaxX12xX0xX42xX54xXdxX2fxX12xX0xX42xX54xXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1266exX19xXexX1xXd2xXd1xXaxX12xX51xX3e2xX19xX3xXcxXd1xX19xX1bxX14xX0xX42xXbxX12
Hữu Trung