Vì sao giới trẻ than vãn về “cột sống”
Không chỉ là bộ phận có chức năng nâng đỡ cơ thể, giúp con người đứng thẳng, “cột sống” nay được Gen Z gán cho một lớp nghĩa mới.
b67dxba5bx14458x167c2xdf7dxf21ax13bdfx11142x148baxX7x129cexe054xcd4cxcbc2xff3dx12be3xX5x12c3axXaxb6a2xbf2ex10adexX3xX7xX6xe7fbxX3xf2ccxXdxc8b0xXdxX3xXex125a7x10b21xX3xXexX1xX6xd0fdxX3x15810x127aexX26xX3xX28x13c00xX3x1254axX4x11d96xXexX3xX7xf592xX26xX1ax11b85xX0x12bbaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1351axX10xX6xc476xXaxX12x138aexX1x15b2axX26xX1axX3xX4xX1x13026xX3xX5x13151xX3x130b5xX31xX3xXbxX1x16b65xX26xX3xX4xf272xX3xX4xX1xfd27xX4xX3xX26xeccbxX26xX1axX3xX26x125b4xX26xX1axX3x11a5dxe82dxX3xX4xb97dxX3xXexX1x15f22xc162xX3xX1axXdx161afxXbxX3xX4xX18xX26xX3xX26xX1axe349x10418xXdxX3xX76xX69xX26xX1axX3xXexX1xd413xX26xX1axX7fxX3xX2fxX4xX31xXexX3xX7xX35xX26xX1axX38xX3xX26xX6xfd4dxX3xX76xX8cx162b6xX4xX3xcdc8xX10xX26xX3xea7cxX3xX1axbb60xX26xX3xX4xX1xX18xX3x11cbexX31xXexX3xX5xX1cxXbxX3xX26xX1axX1xbb0fxX6xX3xXbexX1cxXdxd490xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11bdbxX18xX4cxXa9xXaxX12xX0xXdxXbexX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx11a60xX10xX26xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXax13cc5xXdxX4cxXexX1xf323xX3x10ef0xced9xb9b1xXbxbb83x15408xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX106xX3xX2x13103xf732xbca1xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXcfxX5cxX6xX18xX1xX6xXexXdxX26xX1xXcfxX28xX26xX3axX26xX10xX101xX7xX3axX118xX2xX2xd75fxX3axX2xX10ax16a0exX4cxX13exX2xX2xX2xX10axX2xX2xXexc576xX118xX119xX119xX5xX2x101adxX4xX18xX152x10e8dxX152xX10xXexX152xX7xX18xX152xX10xX152xX156xX26xX1axXcfxXbxX26xX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX3xXexX1xX6xX26xX3xX28xX29xX26xX3xX28xX2dxX3xX2fxX4xX31xXexX3xX7xX35xX26xX1axX38xXaxX3xX101xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX108xX109xX10axXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX2xX118xX119xX11axXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12xX0xXdxXbexX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxXexX1xX156xXbexX5cxX3xX4cxX1xXdxX4cxX10xX3xXdxXf2xX10xX26xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxX101xXdxX4cxXexX1xX106xX3xX108xX109xX10axXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX106xX3xX142xX119xX13exXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXcfxX5cxX6xX18xX1xX6xXexXdxX26xX1xXcfxX28xX26xX3axX26xX10xX101xX7xX3axX118xX2xX2xX13exX3axX2xX10axX142xX4cxX13exX2xX2xX2xX10axX118xX109xXexX2xX119xX119xX109xX2xX5xX10axXcfxXbxX26xX1axe46bxX20xX9xX118xX10axX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX3xXexX1xX6xX26xX3xX28xX29xX26xX3xX28xX2dxX3xX2fxX4xX31xXexX3xX7xX35xX26xX1axX38xXaxX3xX101xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX108xX109xX10axXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX142xX119xX13exXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12xX13xX5axXdxX3xXexX1xXb7xX26xX1axX3xd739xX156xX6xX7fxX3xX2fxX4xX31xXexX3xX7xX35xX26xX1axX38xX3xX1axXdxX6xX3xX26xX1xX61xXbxX3xX4cxX6xX26xX1xX3xX7xXb7xX4xX1xX3xX4xXb7xX4xX3xXex14696xX3xcff3xX1xX65xX6xX3xX76xX8cxXadxX4xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX7fxX3xX76x11cf3xX4xX3xX5cxXdxea19xXexX3xX5xX5axX3xXb0xX10xX26xX3xXb4xX7fxX3xX7xe3f2xX3xX4cx141bbxX26xX1axX3xXbxX1x1594fxX3xX5cxXdxf666xX26xX3xXexX20xf18exX26xX3xXbex1098axX26xX1axX3xX10cxX29xX3xX1xX31xXdxXcfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12xfa00xX72xXa9xX3xX5xX5axX3xX4xXb7xX4xX1xX3xX26xX65xXdxX3xX5xXb7xXdxX3xXexX2dcxX3xX2fxX4xX156xX31xX4xX3xX7xX35xX26xX1axX38xX7fxX3xXexX1xX7exX3xX1xXdxX2f8xX26xX3xXexX14xX26xX1xX3xXexX20xX31cxX26xX1axX3xXbexX2f8xXexX3xXbex126c2xXdxX3xX28xX2dxX3xXexX1xX7exX3xX4xX1xca5fxXexX3xX4xf6dexX6xX3xX26xX1axX8cxX8dxXdxX3xXexX20xX21xX3xX1xXdxX2f8xX26xX3xX76xX31cxXdxXcfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12xXf2xX309xXbexX3xXexX2dcxX3xX26xX5axXa9xX3xX5x14f04xX26xX3xX76xX3c0xX156xX3xX10cxX156xX385xXexX3xX1xXdxX2f8xX26xX3xXexX20xX318xX26xX3xXbexX31xXexX3xX5cxX5axXdxX3xX76xX6dxX26xX1axX3xXexX20xX18xX26xX1axX3xX1xX31xXdxX3xX26xX1xX65xXbexX3xX2fxXcxX20xX31cxXdxX3xXexX72xXbexX3xXexX1xX3c0xX26xX3xX76xX6xX3xX26xX1axX51xX26xX3xX26xX1axc6b4xX3xX10axXcfxX118xX38xXcfxX3xXcxXb7xX4xX3xX1axXdxd984xX3xX76xX29xX3xX4xX1xX313xX3xX5xX31cxXdxX3xXexb808xX6xX3xX76xX2dxX3xX5cxX5axXdxX3xX1xXb7xXexX3xXf2xX156xX31xX4xX3xX7xX35xX26xX1axX3xX10xXbexX3xX30fxX26xX3xX2dexX1xX51xX26xX1axX245xX3xX4xX389xX6xX3xX4xX6xX3xX7xXc9xX3xf916xX26xX1xX3xXcxX83xX3xX5cx15d85xX26xX1axX3xX4xXb7xX4xX1xX3xXexX1xX6xXa9xX3xXexX2dcxX3xX2fxX4xX156xX31xX4xX3xX7xX35xX26xX1axX38xX3xXexX1xX5axX26xX1xX3xX2fxX4xX31xXexX3xX7xX35xX26xX1axX38xXcfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12x13d2axX1xX8dxX3xXex10721xX26xX1xX3xX4xX1xX385xXexX3xX1xX5axXdxX3xX1xX8cxX1cxX4xX7fxX3xX28xX3c0xX26xX3xX76xXdxX2f8xX156xX7fxX3xXexX385xXbexX3xX419xX26xX1xX3xX4xX1xX313xX3xX26xX5axXa9xX3xX5xX61xXbxX3xXexX69xX4xX3xX76xX8cxXadxX4xX3xX4cxX72xX26xX3xXbexX31cxX26xX1axX3xX5xX6xX26xX3xXexX20xX156xXa9xX2dxX26xXcfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12xXf2xXb7xX4xX3xX5cxX5axXdxX3xX76xX6dxX26xX1axX3xXexX1xX10xX18xX3xXexX20xX10xX26xX4cxX3xX2fxXf2xX31xXexX3xX7xX35xX26xX1axX38xX3xX4x155a3xX26xX1axX3xX10cxX156xX385xXexX3xX1xXdxX2f8xX26xX3xX4cxX5axXa9xX3xX76xX2f3xX4xX7fxX3xX4xX65xX3xXexX1xX7exX3xX5xX318xX26xX3xXexX1cxXdxX3xX118xX10axXcfxX10axX10axX10axX3xX5xX8cxXadxXexX3xX5xXdxX2dexX10xX3xXbex13aa0xXdxX3xX5cxX5axXdxX7fxX3xX28xX4a6xX3xX4cxX309xX3xX26xX1xX8cxX3xX2fx106adxX565xXdxX3xX26xX1axX8cxX8dxXdxX3xX4xX1xX57xX3xX7xX35xX26xX1axX3xXbexX31xXexX3xX5xX3c0xX26xX7fxX3xX1xX29xXa9xX3xXexX20xX72xX26xX3xXexX20xb94axX26xX1axX3xX4xX31xXexX3xX7xX35xX26xX1axX3xX4xX389xX6xX3xXbexX14xX26xX1xX38xX7fxX3xX2fx152a8xX5axXdxX3xXb0xdd60xX26xX3xX76xX6xX156xX3xX5xX8cxX26xX1axX3xX2b4xX156xXb7xX38xX7fxXcfxXcfxXcfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12x14595xX8cxX1cxXdxX3xX26xX1xX40bxX26xX1axX3xX5cxX5axXdxX3xX28xXdxX313xXexX3xX4xX65xX3xX26xX31xXdxX3xX4cxX156xX26xX1axX3xX26xX1xX8cxX3xXexX20xX318xX26xX7fxX3xX26xX1xXdxX2dxX156xX3xX5cxX31cxX26xX3xXexX20xX21xX3xXexX4a6xX4xX1xX3xX4xX427xX4xX3xXexX8cxX7axX26xX1axX3xXexXb7xX4xX7fxX3xX5cxX5axXa9xX3xXexX379xX3xX76x16ba8xX26xX1axX3xX4xX419xXbexX3xX28xX2dxX3xX4xXb7xX4xX3xX28xX385xX26xX3xX76xX2dxX3xX7xX69xX4xX3xX2dexX1xX379xX10xX3xX26xX1xX8cxX3xX76xX6xX156xX3xX26xX1xX69xX4xX3xX4xX31xXexX3xX7xX35xX26xX1axX7fxX3xXbexX379xXdxX3xX28xX6xXdxX7fxX3xX76xX6xX156xX3xX2dexX1xX1cxXbxXcfxXcfxXcfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12xXf2xXb7xX4xX1xX3xX26xX65xXdxX3xX5xXb7xXdxX3xX26xX5axXa9xX3xXbexX2f3xX4xX3xX4cxfa2dxX3xX2fxX28xX51xX3xXexX1xX8cxc9ebxX26xX1axX3xX28xX51xX3xXbxX1xX31cxXexX38xX7fxX3xX7xX18xX26xX1axX3xX5xX31cxXdxX3xXbxX1xX419xX26xX3xXb7xX26xX1xX3xXbexX31xXexX3xXexX1xX427xX4xX3xXexX20xX31cxX26xX1axX3xX6b8xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX3xX1xXdxX2f8xX26xX3xX76xX31cxXdxX106xX3xXexX14xX26xX1xX3xXexX20xX31cxX26xX1axX3xX7xX69xX4xX3xX2dexX1xX379xX10xX3xX7xX156xXa9xX3xX1axXdxX419xXbexX3xX4cxX18xX3xX5xX35xXdxX3xX7xX35xX26xX1axX3xX4a6xXexX3xX28xX61xX26xX3xX76xX31xX26xX1axXcfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12xX5e6xX40bxX3xX5xXdxX2f8xX156xX3xXexX2dcxX3xc3e1xX156x13e00xX3xX4cxX72xX26xX3xX7xX35xX3x1638bxXdxX318xX26xX3xX49xXadxXbxX3xX751xX156xX35xX4xX3xe7fdx143dexX4a1x130f7x1404fxX456xffdaxX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX385xXa9xX3xX13xXdxX2f8xXexX3xX4a1xX6xXbexX3xX5xX5axX3xXbexX31xXexX3xXexX20xX18xX26xX1axX3xX2xX10axX3xX2b4xX156xX35xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX65xX3xX4xX51xX26xX1axX3xX4cxX72xX26xX3xX5xX8cxX8dxXdxX3xX28xX61xX26xX3xX76xX31xX26xX1axX3xX26xX1xX385xXexX3xXexX1xX313xX3xX1axXdxX1cxXdxXcfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12xX4a1xX1axX1xXdxX318xX26xX3xX4xX69xX156xX3xX4xX389xX6xX3xXf2xX309xX4xX3x128b7xX3xXexX313xX3xX4cxX427xX3xXbxX1xX5bdxX26xX1axX3xXexX1xX156xX31xX4xX3xXdfxX31xX3xX7edxX3xXexX313xX3xX26xX6dxXbexX3xX118xX10axX2xX14cxX3xX4xX1xX57xX3xX20xX6xX3xX1axX3c0xX26xX3xX11axX10axc486xX3xX26xX1axX8cxX8dxXdxX3xXexX20xX8cxX6b8xX26xX1axX3xXexX1xX5axX26xX1xX3xXexX1xXdxX313xX156xX3xX28xX61xX26xX3xX76xX31xX26xX1axX3xXexX1xX7exX3xX5xX427xX4xXcfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12xXcxX1xX427xX4xX3xXexX313xX7fxX3xX76xX6xX3xX7xX35xX3xX26xX1axX8cxX8dxXdxX3xXexX20xX21xX3xX4xX1xX18xX3xX20xX45exX26xX1axX3xX1axX156xX63axX26xX1axX3xX4xX51xX26xX1axX3xX28xXdxX2f8xX4xX7fxX3xX1xX59fxX4xX3xXexX61xXbxX3xX5cxX61xX26xX3xX20xX31xX26xX3xX28xX5axX3xX2fxX26xX1axX1xXdxX2f8xX26xX3xX4xX51xX26xX1axX3xX26xX1axX1xX2f8xX38xX3xX5xX5axX3xXbexX31xXexX3xX7xX35xX3xX26xX1axX156xXa9xX318xX26xX3xX26xX1xX72xX26xX3xX2dexX1xXdxX313xX26xX3xX7xX69xX4xX3xX2dexX1xX379xX10xX3xXexX1xX7exX3xX4xX1xX385xXexX3xX4xX389xX6xX3xX1xX59fxX3xX76xXdxX3xX10cxX156xX35xX26xX1axXcfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xX4cxXa9xXaxX12xX5e6xX18xX3xX76xX65xX7fxX3xX2dexX1xXdxX3xXb0xX10xX26xX3xXb4xX3xXexX1xX6xX26xX3xX28xX29xX26xX3xX2fxX4xX31xXexX3xX7xX35xX26xX1axX3xXbexX2f8xXexX3xXbexX379xXdxX3xX2b4xX156xXb7xX38xX7fxX3xX1xX59fxX3xX28xX2dcxX6xX3xXbexX156xX35xX26xX3xX26xX65xXdxX3xX28xX2dxX3xX26xX1xf938xXbxX3xX7xXdxX26xX1xX3xX1xX18xX31cxXexX3xX5cxX61xX26xX3xX20xX31xX26xX7fxX3xX28xX2dcxX6xX3xXexX1xX6xX26xX3xXbxX1xXdxX2dxX26xX3xX28xX2dxX3xXexX14xX26xX1xX3xXexX20xX31cxX26xX1axX3xX7xX69xX4xX3xX2dexX1xX379xX10xX3xX4xX389xX6xX3xXbexX14xX26xX1xXcfxX0xX3axXbxX12xX0xX4cxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX20xX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexX20xX18xX26xX1axX12xXcxXdxX26xX3xX5xXdxX318xX26xX3xX2b4xX156xX6xX26xX106xX0xX3axX7xXexX20xX18xX26xX1axX12xX0xX156xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX152xXexX1xX156xXbexX5cxX152xX6xX26xX4cxX152xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX119xX3xXexX1xX65xXdxX3xX2b4xX156xX10xX26xX3xX6dxX26xX3xX156xX35xX26xX1axX3xX2dexX1xXdxX313xX26xX3xX4xX7axX3xXexX1xX7exX3xXbexX2f8xXexX3xXbexX379xXdxXaxX3xX1xX20xX10x1348bxX9xXaxX3axX7xX18xX26xX1axX152xX2dexX1xX18xX10xX3axX119xX152xXexX1xX18xXdxX152xX2b4xX156xX10xX26xX152xX6xX26xX152xX156xX18xX26xX1axX152xX2dexX1xXdxX10xX26xX152xX4xX18xX152xXexX1xX10xX152xXbexX10xXexX152xXbexX18xXdxX3axX2xX142xX119xX13exX142xX11axXcfxX1xXexXbexXaxX12xX0xXdxXbexX1axX3xX7xX20xX4xX9xXaxX3axXbexX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX118xX10axX3axX26xX10xX101xX7xX3axX2xX108xX118xX119xX3axX2xX11axX13exX4cxX11axX10axX142xX118xX142xX118xX2xXexX109xX108xX142xX118xX5xX109xXcfx10073xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX3xXexX1xX6xX26xX3xX28xX29xX26xX3xX28xX2dxX3xX2fxX4xX31xXexX3xX7xX35xX26xX1axX38xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX28xX12xX0xX7xXexX20xX18xX26xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX119xX3xXexX1xX65xXdxX3xX2b4xX156xX10xX26xX3xX6dxX26xX3xX156xX35xX26xX1axX3xX2dexX1xXdxX313xX26xX3xX4xX7axX3xXexX1xX7exX3xXbexX2f8xXexX3xXbexX379xXdxXaxX3xX1xX20xX10xXa2dxX9xXaxX3axX7xX18xX26xX1axX152xX2dexX1xX18xX10xX3axX119xX152xXexX1xX18xXdxX152xX2b4xX156xX10xX26xX152xX6xX26xX152xX156xX18xX26xX1axX152xX2dexX1xXdxX10xX26xX152xX4xX18xX152xXexX1xX10xX152xXbexX10xXexX152xXbexX18xXdxX3axX2xX142xX119xX13exX142xX11axXcfxX1xXexXbexXaxX12xX119xX3xXexX1xX65xXdxX3xX2b4xX156xX10xX26xX3xX6dxX26xX3xX156xX35xX26xX1axX3xX2dexX1xXdxX313xX26xX3xX4xX7axX3xXexX1xX7exX3xXbexX2f8xXexX3xXbexX379xXdxX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexX20xX18xX26xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX4a1xX1xXdxX2dxX156xX3xXexX1xX65xXdxX3xX2b4xX156xX10xX26xX3xX6dxX26xX3xX156xX35xX26xX1axX3xX7xX6xXdxX3xX5xX3c0xXbexX3xX7x13171xX3xX2dexX1xXdxX313xX26xX3xX4xX7axX3xXexX1xX7exX3xX4xX419xXbexX3xXexX1xX385xXa9xX3xXbexX2f8xXexX3xXbexX379xXdxXcfxX3xX5e6xX8cxX1cxXdxX3xX76xX72xXa9xX3xX5xX5axX3xX26xX1xX40bxX26xX1axX3xX7xX6xXdxX3xX5xX3c0xXbexX3xXbexX5axX3xX5cxX31cxX26xX3xX4xX65xX3xXexX1xX7exX3xX76xX6xX26xX1axX3xXbexc95axX4xX3xXbxX1xX419xXdxX3xX28xX5axX3xX26xX318xX26xX3xXexX14xXbexX3xX4xXb7xX4xX1xX3xX2dexX1xXc16xX4xX3xXbxX1xX309xX4xX3xX26xX1axX6xXa9xXcfxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX28xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX3axX156xX5xX12xX0xX4cxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX3axX4cxXdxX28xX12xX0xX3axX4cxXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5b8xX18xX156xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXb4xXdxX26xX1axX0xX3axXbxX12