Huyện Kỳ Anh tuyển dụng 256 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS
(Baohatinh.vn) - UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng 256 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm học 2020 - 2021. Thời gian thu nhận hồ sơ từ ngày 14/10 đến 13/11/2020.
f1acx13288x1240ax15a69x11414x141e4x127eex14c71x14545xX7x16b95x12bffx16d09xf329x105acx14cb2xX5x16ab5xXax117bbx1449ax13bb9x145acx169b1x1638axX3xf695xf2dbxX3x15ff4xX17xX1xX3xXexX14xX15x14a5exX17xX3xf694x13e46xX17x13074xX3x13918x1135ax15acexX3xX29xXdx14682x145c8xX3x1476bxXdx10a1fxX17xX3x145cbx17a8axX39xX3xX17xX32xX17x1307exX3xXexXdxX23xX14xX3xX1x15761xX4xX40xX3xXcxX13x13da8x117faxX0x15321xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX26xXaxX12x14bf3xffacx13f7ax16cfcxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xf6aaxX13x17664xX3xXcx15015xX17xX1x10ce1xX3xXexX1x16412xX17xX29xX3x15a95xX31xX32xX3xXexX14xX15xX23xX17xX3xX26xX27xX17xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX39xX3axX39xX3xX17xX32xX17xX40xX3xXexXdxX23xX14xX3xX1xX48xX4xX40xX3xXcxX13xX4exX4fxX3xX17x1547cxX39xX3xX1xX48xX4xX3xX2bx156f5xX2bxXc6xX3x13225xX3xX2bxXc6xX2bxX2x154fbxX3xXcxX1x12906xXdxX3xX29xXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX3xX17xX1x15e0cxX17xX3xX1x17982xX3xX7x11a96xX3xXex16765xX3xX17xX29xX7axX15xX3xX2x14c40xX51xX2xXc6xX3xfae2x12884xX17xX3xX2xfb1cxX51xX2xX2xX51xX2bxXc6xX2bxXc6xXd0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10x10f6cxXexXcaxX6xX5xXdxX29xX17x17042xX3xX4xX10xX17xXexX10x102e0x1195axXaxX12xX0xXdxX39xX29xX3xX7xX135xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX51xX51xX4xX26xX17xXd0xX88xX6xX32xX1xX6xXexXdxX17xX1xXd0xX34xX17xX51xX26xX10xX7x13bc3xXexX32xXbxX51xX17xX10x1715cxX7xX51xX2bxXc6xXf4xX2xX51xX2dxXfexX26xXfexXc6x15822xX2cxX2dxXc6x13da3xXexX2bx15d3dxX2bxX17axX17axX5xXc6xXd0x14a78xXbxX29x14657xX135xX9xX2xXc6xX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xXexX14xX15xX23xX17xX3xX26xX27xX17xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX39xX3axX39xX3xX17xX32xX17xX40xX3xXexXdxX23xX14xX3xX1xX48xX4xX40xX3xXcxX13xX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX32xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX126xXexXcaxX6xX5xXdxX29xX17xX12exX3xX4xX10xX17xXexX10xX135xX136xXaxX12xf1e9x1759exXexX3xX7x13d1exX3x1625fxX17xX29xX3xX34xXdxX36xX17xX3xXf9x1019bxX3xXf9xXfaxX17xX3xX17xX207xXbxX3xX1xXe6xX3xX7xXe9xX3xXex14313xXdxX3xXcxX135xX14xX17xX29xX3xXex11a01xX39xX3xX13xX7axX17xX1xX3xX4xX1x1047fxX17xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xX4exX27xX3xXexX1xX23xX12exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xX6xX80xX3x13db7xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX39xX3axX39xX3xX17xX32xX17xX3xX1xX228xX17xX29xX3x11285x113eaxX40xX3xX29xXe6xX39xX12exX3xX2xXfexX2dxX3xX4xX1x13d2dxX3xXexXdxX36xX14xXd0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xX88xX80xX3xX280xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xXexXdxX23xX14xX3xX1xX48xX4xX3xX1xX228xX17xX29xX3xX297xX298xX40xX3xX29xXe6xX39xX12exX3xX17axX2dxX3xX4xX1xX2a6xX3xXexXdxX36xX14xX40xX3xX4xX27xX3xXexX1xX23xX12exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xXcaxX3xX280xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX34xXbexX17xX3xX1x1011fxX6xX12exX3xX2cxX2bxX3xX4xX1xX2a6xX3xXexXdxX36xX14xX136xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xXcaxX3xX280xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xXcxXdxXfaxX17xX29xX3xX1cxX17xX1xX12exX3xXc6xX17axX3xX4xX1xX2a6xX3xXexXdxX36xX14xX136xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xXcaxX3xX280xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xXexX1xX23xX3xX26xX27xX4xX12exX3xX2xX17axX3xX4xX1xX2a6xX3xXexXdxX36xX14xXd0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xX4xX80xX3xX280xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xXcxX13xX4exX4fxX3xX1xX228xX17xX29xX3xX297xX297xX297xX40xX3xX29xXe6xX39xX12exX3xXf4xXf4xX3xX4xX1xX2a6xX3xXexXdxX36xX14xX40xX3xX4xX27xX3xXexX1xX23xX12exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xXcaxX3xX280xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX17xX1xX320xX39xX3xX39xX84xX17xX3xXcxX32xX31xX17xX3xX5x1097axX40xX3xXcxX32xX31xX17xX3xXexXdxX17xX12exX3xX2xXfexX3xX4xX1xX2a6xX3xXexXdxX36xX14xX3xX78xX2xXc6xX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xXcxX32xX31xX17xX40xX3xXc6xXfexX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX298xXe2xXexX3xX5xX418xX80xX136xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xXcaxX3xX280xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX17xX1xX320xX39xX3xX39xX84xX17xX3xX34xXbexX17xX40xX3xX7x1718dxX40xX3xXf9x14aa8xX6xX40xX3xX280xX69xX4exX69xX12exX3xX2xXc6xX3xX4xX1xX2a6xX3xXexXdxX36xX14xX3xX78xXc6xX2dxX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX68xX29x101e3xX3xX34xXbexX17xX40xX3xXc6xX2bxX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3x16acdxX48exX4xX1xX3xX7xX48axX40xX3xXc6xX2xX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3x14ebcxX48exX6xX3xX5xX418xX40xX3xXc6xX2xX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX280xX69xX4exX69xX80xX136xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xXcaxX3xX280xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX17xX1xX320xX39xX3xX39xX84xX17xX3xX13xX320xX6xX3xXcaxX3xX4fxXdxX17xX1xX12exX3xX2xX2xX3xX4xX1xX2a6xX3xXexXdxX36xX14xX3xX78xXc6xX2dxX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX13xX320xX6xX3xX1xX48xX4xX40xX3xXc6xX2cxX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX4fxXdxX17xX1xX3xX1xX48xX4xX80xX136xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xXcaxX3xX280xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xXcxXdxXfaxX17xX29xX3xX1cxX17xX1xX12exX3xX2xXc6xX3xX4xX1xX2a6xX3xXexXdxX36xX14xXd0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xX0xX7xXexX135xX32xX17xX29xX12xXcxX1xXd4xXdxX3xX29xXdxX6xX17xX40xX3xXf9xX48exX6xX3xX4xX1xX2a6xX3xX34xX7axX3xXf9xX48exX6xX3xXf9xXdxX23xX39xX3xXexXdxXfaxXbxX3xX17xX1xXe2xX17xX3xXbxX1xXdxXfaxX14xX3xXf9xXbexX17xX29xX3xX15fxX418xX3xX26x13108xX3xXexX14xX15xX23xX17xX12exX3xX0xX51xX7xXexX135xX32xX17xX29xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xX6xX80xX3xXcxX1xXd4xXdxX3xX29xXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX3xX1xXe6xX3xX7xXe9xX3xXexXecxX3xX17xX29xX7axX15xX3xX2xXf4xX51xX2xXc6xX51xX2bxXc6xX2bxXc6xX3xXf9xXfaxX17xX3xX17xX29xX7axX15xX3xX2xXfexX51xX2xX2xX51xX2bxXc6xX2bxXc6xX3xX78xXexX135xX32xX17xX29xX3xX29xXdxXd4xX3xX1xX7axX17xX1xX3xX4xX1xX23cxX17xX1xX80xXd0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xX88xX80xX3xX4dexX48exX6xX3xXf9xXdxX23xX39xX12exX3x154c1xX1x1509bxX17xX29xX3xX1xX48xXbxX3xX7xX20bxX3xX2xX40xX3xXcxX135xX14xX17xX29xX3xXexX232xX39xX3xX1xX7axX17xX1xX3xX4xX1xX23cxX17xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xX78xXcxX3axX17xX29xX3xXfexX80xX40xX3xXf9xX48exX6xX3xX4xX1xX2a6xX12exX3xXcxX1xX84xX17xX3xX4dexXe6xX17xX29xX3xXcxXdxXfaxX17xX40xX3xX126xX217xX3xX19xX1axX3xX4dexXe6xX17xX29xX40xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX40xX3xXexX2a6xX17xX1xX3xX13xX7axX3xXcxX7dxX17xX1xXd0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xX0xX7xXexX135xX32xX17xX29xX12xXcxXdxX36xX14xX3xX4xX1xX14x165caxX17xX40xX3xXf9xXdx14761xX14xX3xX15fxXdxX16xX17xX3xXf9xXbexX17xX29xX3xX15fxX418xX3xX26xX5f6xX3xXexX14xX15xX23xX17xX40xX3xX1x12c80xX17xX1xX3xXexX1xX20dxX4xX3xXexX14xX15xX23xX17xX3xX26xX27xX17xX29xX12exX3xX0xX51xX7xXexX135xX32xX17xX29xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xX6xX80xX3xX4exX320xX3xX88x1289cxX17xX29xX3xXexX20bxXexX3xX17xX29xX1xXdxX16xXbxX3xX4xX6xX32xX3xXf9x1589dxX17xX29xX3xX7x1090axX3xXbxX1xX228xX39xX3xXexX135x11c2exX3xX5xX36xX17xX3xXf9xX20bxXdxX3xX34x1187axXdxX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX39xX3axX39xX3xX17xX32xX17xX136xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xX88xX80xX3xX4exX320xX3xX88xX790xX17xX29xX3xXf9xX228xXdxX3xX1xX48xX4xX3xX7xX7a9xX3xXbxX1xX228xX39xX3xX1xX32xf886xX4xX3xX4xX48axX3xX17xX1xX232xX17xX3xXexX1xX14xX207xX4xX3xX17xX29xX7axX17xX1xX3xXf9xX7axX32xX3xXexX228xX32xX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xXexX135xX7b2xX3xX5xX36xX17xX3xXf9xX20bxXdxX3xX34xX7bdxXdxX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xXexXdxX23xX14xX3xX1xX48xX4xX40xX3xXcxX13xX4exX4fxXd0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xXcxX135xX7a9xXd4xX17xX29xX3xX1xf83axXbxX3xX39xX84xX17xX3xX1xX48xX4xX3xX4xX1xX7a9xX6xX3xXf9x16946xX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xX4xX320xX3xX88xX790xX17xX29xX3xX4xX48axX3xX17xX1xX232xX17xX3xXexX1xX14xX207xX4xX3xX17xX29xX7axX17xX1xX3xXf9xX7axX32xX3xXexX228xX32xX3xX29xXdxX31xX32xX3xX34xXdxX36xX17xX3xXexX1xX756xX3xXbxX1x12389xXdxX3xX4xX320xX3xX88xX790xX17xX29xX3xX4xX48axX3xX17xX1xX232xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX36xX17xX3xX17xX29xX7axX17xX1xX3xXbxX1x14acaxX3xX1xX873xXbxX3xX34xX7axX3xX4xX320xX3xX4xX1xX20dxX17xX29xX3xX4xX1xX2a6xX3xX88xXe6xXdxX3xX26xX7a9x12c6dxX17xX29xX3xX17xX29xX1xXdxX16xXbxX3xX34xX27xX3xX7xX7a9xX3xXbxX1xX228xX39xX136xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX26xX15xXaxX12xXcxXdxX36xX14xX3xX4xX1xX14xX735xX17xX40xX3xXf9xXdxX73bxX14xX3xX15fxXdxX16xX17xX3xXf9xXbexX17xX29xX3xX15fxX418xX3xX26xX5f6xX3xXexX14xX15xX23xX17xX40xX3xX1xX756xX17xX1xX3xXexX1xX20dxX4xX3xXexX14xX15xX23xX17xX3xX26xX27xX17xX29xX40xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXfaxXexX3xX4xX1xX14xX15xX36xX17xX3xX17xX29xX7axX17xX1xX3xXexX14xX15xX23xX17xX3xX26xX27xX17xX29xX3xXf9xX7a9xX873xX4xX3xXf9xXbexX17xX29xX3xXexX8c4xXdxX3xXexX135xX36xX17xX3xX4ex1455exX17xX29xX3xXexX1xX84xX17xX29xX3xXexXdxX17xX3xXf9xXdxX16xX17xX3xXexX48axX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX40xX3xXf9xX48exX6xX3xX4xX1xX2a6xX12exX3xX0xX6xX3xX1xX135xX10x13043xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX51xX51xX166xX166xX166xXd0xX15fxX15xX6xX17xX1xXd0xX29xX32xX34xXd0xX34xX17xXaxX12xX15fxX15xX6xX17xX1xXd0xX29xX32xX34xXd0xX34xX17xX0xX51xX6xX12xX3xX34xX7axX3xX17xXdxX36xX39xX3xX15xXfaxXexX3xX4xX84xX17xX29xX3xX15fxX1xX6xXdxX3xXexX228xXdxX3xXcxX135xX14xX17xX29xX3xXexX232xX39xX3xX13xX7axX17xX1xX3xX4xX1xX23cxX17xX1xX3xX4xX84xX17xX29xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX40xX3xX694xX1xX696xX17xX29xX3xX68xX207xXdxX3xX34xX27xX40xX3xX694xX1xX696xX17xX29xX3xX280xXdxX31xX32xX3xX26xX27xX4xX3xX34xX7axX3xX4dexX7axX32xX3xXexX228xX32xX40xX3xX66xX67xX68xX69xX3xX4xX31xX4xX3xX126xX217xXd0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX14xXexX1xX32xX135xXaxX12xX66xX67xX68xX69xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX0xX51xXbxX12
UBND huyện Kỳ Anh