Canada công bố kết quả thử nghiệm vắcxin phòng chống Ebola
Tạp chí y khoa nổi tiếng của Anh New England Journal of Medicine mới đây cho biết các thử nghiệm vắcxin Ebola lần đầu tiên trên người của Canada cho kết quả an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch nhanh chóng.
aacexbe5ax102a7x1009cxd829xfecfxd21cxacb9x11b12xX7xb21bxb7e6xcb32x112d4x11ffbxbce6xX5xbe1cxXaxde58xf64dxX6xf992xX6xfafbxX6xX3xX4xfe78xX15x12951xX3xb823xab2bxX3xcdd9xd6aexXexX3x11911x1128cx11543xX3xXexX1xacb5xX3xX15xX1dxX1xXdx124f9xeabbxX3x105d2xdc28xX4xcd72xXdxX15xX3xXbxX1x12ee6xX15xX1dxX3xX4xX1xX20xX15xX1dxX3xf116xX1fx122dbxX5xX6xX0xf55cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx127adxX10xX6xX17xXaxX12xXcx113a2xXbxX3xX4xX1xef40xX3x126c1xX3xX22xX1xX4axX6xX3xX15xd2cdxXdxX3xXexXdxX23xX15xX1dxX3xX4x101d5xX6xX3xda3dxX15xX1xX3xc03dxX10xed24xX3xX48xX15xX1dxX5xX6xX15xX17xX3xbfedxX4axX27x11f32xX15xX6xX5xX3xX4axecc1xX3x13021xX10xX17xXdxX4xXdxX15xX10xX3xX33xe0b8xXdxX3xf729xe087xX6bxX3xX4xX1xX4axX3xX1fxXdxX23xXexX3xX4xdebbxX4xX3xXexX1xX2cxX3xX15xX1dxX1xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX38xXdxX15xX3xX48xX1fxX4axX5xX6xX3xX5x131e9xX15xX3xXa8xXd2xX27xX3xXexXdxbeacxX15xX3xXexX93xXdbxX15xX3xX15xX1dxde92xf5ccxXdxX3xX4xX7dxX6xX3xX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX4xX1xX4axX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX6xX15xX3xXexX4axfbd2xX15xX3xX35xX105xX3xXexX64xX4axX3xX93xX6xX3xXbxX1xX28xX15xX3xdd6fxX15xX1dxX3xX33xXdxefedxX15xX3xX17xb787xX4xX1xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xd636xX15xX1dx10db2xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX86xXdxX17xXexX1xX9xXaxc206xdecaxX144xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX15xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX1fxX4axX93xX17xX10xX93xX9xXaxX144xXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX1fxX4axX17xX6bxX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113a8xX4axX17xX6bxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXex1313axX6xX5xXdxX1dxX15x106d0xX3x124adxX27xX7xXexXdxX99xX6bxb601xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX93xX10xX99xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX4exX4exX1fxX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xX130xX35xX15xX4exXdxX33xX1dxX4exe10fx10743xX4exXexX1ddxX1dexefaaxX2xX143xX130xX1b2xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axfac4xX33xX6xX1dxX10xXaxX3xX4axX15xX4xX5xXdxX4xX22xX9xXaxX93xX10xXexX27xX93xX15xX3xX7xX1xX4axX86xX1f4xX33xX6xX1dxX10xbf8fxXexX1xXdxX7xX130xX7xX93xX4x110eaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX4xX1bxX15xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX15xX1dxX1xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX4xX38xXdxX15xX3xXbxX1xX3exX15xX1dxX3xX4xX1xX20xX15xX1dxX3xX48xX1fxX4axX5xX6xXaxX12xX0xXdxX33xX1dxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX130xX1fxX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xX130xX35xX15xX4exX15xX10xX86xX7xX4exX2xX1dexX2xc834xX4exX2xX144xX1dexX17xX1e3xX144xX1dexX1dex10fd2xX144xX144xXexX1ddxX1dexX1e3xX2xX143xX5xX144xX130xX1b2xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axX1f4xX33xX6xX1dxX10xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXexX17xX12xX0xX4exXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX12x12699xX15xX1xX3xX33xXdxX15xX1xX3xX1x11fb8xX6xX130xX3xX214xX84xX1dxX27xec1exX15xX1b0xX3xX27xXexX6xX1xXbxX10xX4axXbxX5xX10xX7xXbxX4axX7xXexX130xX4xX4axX33xX21dxX0xX4exXexX17xX12xX0xX4exXexX93xX12xX0xX4exXexX1fxX4axX17xX6bxX12xX0xX4exXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX4axX17xX6bxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX1aaxX6xX5xXdxX1dxX15xX1b0xX3xX1b2xX27xX7xXexXdxX99xX6bxX1b9xXaxX12xX13xXb6xX4xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX15xX105xX6bxX3xX1aaxX3xX17x1177exX6xX3xXexX93xXdbxX15xX3xX7xXb6xX27xX3xXexX1xX2cxX3xX15xX1dxX1xXdxX32xX33xX3xX5xXa9xX33xX3xX7xX105xX15xX1dxX3xXexX64xXdxX3xX5dxX4axX6xX3x10250x126ecx11e3bxX3xXcxX1x12e35xX6bxX3xe569xe8dexX386xX3x10f6bxX117xX4xX386xX3x121ebxX6xX1fxX4axX15xX3xX35xX105xX3xX384xX10xX15xX6bxX6xX3xX1aaxX3xX4xX1xX4axX3xXexX1xff26xX6bxX3xX35xX36xX4xX38xXdxX15xX3xX4xX7dxX6xX3xX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xXa8x10b72xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX12dxX15xX1dxX3xXexX64xX4axX3xX93xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX22xX1xXb6xX15xX1dxX3xXexX1x112fdxX3xe3b1xX3xX15xX1xb947xX15xX1dxX3xX15xX1dxXe5xXe6xXdxX3xXa8xXe5xae09xX4xX3xXexXdxXdbxX33xX130xX3xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX3xX13xX1xX4axX3xX17xd001xX3xX15xX1xX3eaxX15xX1dxX3xX22xX1xXb6xX15xX1dxX3xXexX1xX3e4xX3xX1fxX28xX4axX3xX35xX32xX3xX4xcfc7xX3xXexX1xX3e4xX3xX15xX1dxXe5xXe6xXdxX3xX4xX1xX20xX15xX1dxX3xX5xXa9xX6bxX3xX15xX1xXdxX11dxX33xX3xX35xade0xX15xX3xX4xX1xXe5xX6xX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xX1fxXdxX23xXexX386xX3xX15xX1xXe5xX15xX1dxX3xXa8xXa9xX6bxX3xX1fxc2faxX15xX1dxX3xX4xX1xX117xX15xX1dxX3xXa8xXd2xX27xX3xXexXdxXdbxX15xX3xX4xX1xX4axX3xXexX1xX3adxX6bxX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX27xe11fxX4xX3xXexX1xX2cxX3xX15xX1dxX1xXdxX32xX33xX3xX4xX12dxX3xX22xX1xX28xX3xX15xf1a9xX15xX1dxX3xXexX1xX105xX15xX1xX3xX4xX1bxX15xX1dxX3xX4xX6xX4axX130xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX3x11a49xX36xX4xX38xXdxX15xX3xXbxX1xX3exX15xX1dxX3xX15xX1dxe4aaxX6xX3xX15xX105xX6bxX3xX4xX12dxX3xXexXdbxX15xX3xX5xX105xX3xX93xX4bexX38dxX4bexX1aaxd29bxX48xX199xd79bxX4bexX386xX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xX4xXb6xX4xX3xX15xX1xX105xX3xX22xX1xX4axX6xX3xX1xX2e1xX4xX3xXexX64xXdxX3x104b7xX1xX3exX15xX1dxX3xXexX1xX69xX3xX15xX1dxX1xXdxX32xX33xX3xX4bexXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX26xX27xX20xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX3e6xX3xace7xXdxX15xX15xXdxXbxX10xX1dxX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX42bxX3xX26xX27xX6xX15xX3xX7xX117xX4xX3xX22xX1xae30xX10xX3xX4xX1bxX15xX1dxX3xX4xX488xX15xX1dxX3xX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xXex10a82xX33xX3xX93xX6xX386xX3xX35xX105xX3xX1xXdxX32xX15xX3xXa8xX6xX15xX1dxX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX38axX4xX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xX1xX3c3xX15xX1dxX3xX4xX1bxX15xX1dxX3xX15xX1dxX1xX32xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX2e1xX4xX3xX9bxbe76xX3xX1aaxX3xX84xX10xX86x115a8xXdxX15xX22xX3xX396xX10xX15xX10xXexXdxX4xX7xX3xX35xX105xX3xX1xX3c3xX15xX1dxX3xX17xXe5xX3f6xX4xX3xXbxX1x12612xX33xX3xX9bxX10xX93xX4xX22xX3xX15xX73xXdxX3xXexXdxX23xX15xX1dxX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX93xXdxX3e4xX15xX130xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX3xXcxX1xX10xX4axX3xX4xXb6xX4xX3xX15xX1xX105xX3xX22xX1xX4axX6xX3xX1xX2e1xX4xX386xX3xX35xX36xX4xX38xXdxX15xX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xXexXdxXdbxX33xX3xXexX1xX2cxX3xX15xX1dxX1xXdxX32xX33xX3xX4xX1xX4axX3xX15xX1xX3eaxX15xX1dxX3xX15xX1dxXe5xXe6xXdxX3xXexX558xX15xX1xX3xX15xX1dxX27xX6bxX32xX15xX3xXa8xX3c3xX3xX1fxX36xXexX3xXa8xXd2xX27xX3xXexX64xX4axX3xX93xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX22xX1xXb6xX15xX1dxX3xXexX1xX3e4xX3xX33xX488xXexX3xX4xXb6xX4xX1xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX12dxX15xX1dxX130xX3xX391xX12dxX3xX5xX105xX3xX33xX488xXexX3xXexX69xX15xX1xX3xX15xX49exX15xX1dxX3xX1xX3adxXbxX3xX17xX448xX15xX3xX4xX7dxX6xX3xX35xX36xX4xX38xXdxX15xX3xX15xX105xX6bxX3xX35xX105xX3xX15xX12dxX3xX7xb642xX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xX7xX2cxX3xX17xX38axX15xX1dxX3xXa8xX3e4xX3xX17x1318bxXbxX3xXexX36xXexX3xX4xXb6xX4xX3xX73xX3xX17xX121xX4xX1xX3xX48xX1fxX4axX5xX6xX3xXexX93xX4axX15xX1dxX3xXexXe5xX42bxX15xX1dxX3xX5xX6xXdxX3xX22xX1xXdxX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xX4xX3adxXbxX3xXbxX1xefa2xXbxX130xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX3xc43cxX15xX1dxX3xX38dxXexX10xXbxX1xX10xX15xX3xXcxX1xX4axX33xX6xX7xX386xX3xXexXb6xX4xX3xX1dxXdxX28xX3xX4xX7dxX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX1fxX105xXdxX3xX35xXdxX23xXexX3xX33xX1bxX3xXexX28xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX488xX4xX3xXexX1xX2cxX3xX15xX1dxX1xXdxX32xX33xX3xX4xX7dxX6xX3xX9bxX593xX3xX4xX1xX4axX3xX1fxXdxX23xXexX3xXaxX4xX12dxX3xX15xX1xX3eaxX15xX1dxX3xXexX69xX15xX3xX1xXdxX32xX27xX3xX22xX1xXb6xX3xXexX69xX4xX1xX3xX4xX35cxX4xX3xX4xX7dxX6xX3xX22xX1xX28xX3xX15xX49exX15xX1dxX3xX33xXdxX11dxX15xX3xX17xX121xX4xX1xX3xX2xX284xX3xX15xX1dxX105xX6bxX3xX7xX6xX27xX3xXexXdxXdbxX33xX3xX4xX1xX7dxX15xX1dxX3xXexX93xXdbxX15xX3xX4xX28xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdx111d4xX27xX3xX35xX36xX4xX38xXdxX15xX3xXa8xX3c3xX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xX1fxXb6xX4axX3xX4xXb6xX4axX130xXaxX3xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX3xX4bexX105xX4axX3xX15xX1dxX105xX6bxX3xXexX1xX117xX3xX143xd437xX386xX3xXexX3adxXexX3xX4xX28xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX558xX15xX1xX3xX15xX1dxX27xX6bxX32xX15xX3xX35xXdxXdbxX15xX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xXexXdxXdbxX33xX3xXbxX1xX3exX15xX1dxX3xX35xX36xX4xX38xXdxX15xX3xXa8xX3c3xX3xX4xX12dxX3xXbxX1xX28xX15xX3xX117xX15xX1dxX3xX22xX1xXb6xX15xX1dxX3xXexX1xX3e4xX130xX3xXcxX73xX15xX1dxX3xX4xX488xX15xX1dxX3xX4xX12dxX3xX2xaaf8xX144xX3xX15xX1dxXe5xXe6xXdxX3xXexX1xX6xX33xX3xX1dxXdxX6xX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xXexXdxXdbxX33xX3xX35xX36xX4xX38xXdxX15xX3xXexX93xX4axX15xX1dxX3xX7xXb6xX27xX3xX4xX27xX488xX4xX3xX15xX1dxX1xXdxXdbxX15xX3xX4xX117xX27xX3xX22xX23xXexX3xX1xX3f6xXbxX130xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX3xX13xXb6xX4xX3xX1fxX105xXdxX3xX35xXdxX23xXexX3xX17xX35cxX6xX3xX35xX105xX4axX3xX15xX1xX3eaxX15xX1dxX3xX17xX3eaxX3xX5xXdxX32xX27xX3xXexX1xX27xX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xXexX4cdxX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX27xX488xX4xX3xXexX1xX2cxX3xX15xX1dxX1xXdxX32xX33xX3xX3e6xX3xX4xX1xXa9xX27xX3xb763xX27xX3xX35xX105xX3xX4xX1xXa9xX27xX3xX504xX1xXdxX386xX3xX15xX1xX3adxX15xX3xX33xX64xX15xX1xX3xX33xXb6xX27xX3xX4xX7dxX6xX3xX15xX1xX3eaxX15xX1dxX3xX15xX1dxXe5xXe6xXdxX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xXexXdxXdbxX33xX3xX4xX1xX117xX6xX3xX22xX1xXb6xX15xX1dxX3xXexX1xX3e4xX3xXexX93xX27xX15xX1dxX3xX1xX3exX6xX386xX3xX4xX12dxX3xXexX1xX3e4xX3xX1dxXdxX23xXexX3xX4xX1xX23xXexX3xX35xXdxX93xX27xX7xX3xX48xX1fxX4axX5xX6xX130xX3xX504xX1xXb6xXexX3xX1xXdxX32xX15xX3xX15xX105xX6bxX3xX5xX105xX33xX3xXexX49exX15xX1dxX3xX15xXdxX7a6xX33xX3xXexXdxX15xX3xX35xX105xX4axX3xX5xX4axX64xXdxX3xX35xX36xX4xX38xXdxX15xX3xX7xX699xX3xX1fxX28xX4axX3xX35xX32xX3xX4xX1xX20xX15xX1dxX3xX5xXa9xX6bxX3xX15xX1xXdxX11dxX33xX130xX3xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX0xX1fxX93xX3xX4exX12xX3xX4bexX36xX4xX38xXdxX15xX3xX93xX4bexX38dxX4bexX1aaxX4e3xX48xX199xX4e6xX4bexX3xX4xX12dxX3xX22xX1xX28xX3xX15xX49exX15xX1dxX3xX1dxXa9xX6bxX3xX93xX6xX3xXbxX1xX28xX15xX3xX117xX15xX1dxX3xX22xX1xXb6xX3xXexX20xXexX386xX3xX15xX12dxX3xX1dxXdxX28xX33xX3xXa8xXe5xX3f6xX4xX3xX4xXb6xX4xX3xXexXb6xX4xX3xX17xX38axX15xX1dxX3xXbxX1xX38axX3xX1fxX6xX4axX3xX1dxX2e9xX33xX3xXexX93xXdxX32xX27xX3xX4xX1xX117xX15xX1dxX3xX7xX20xXexX386xX3xXa8xX6xX27xX3xX4xX42bxX3xX35xX105xX3xXexX1xX6acxX33xX3xX4xX1xX69xX3xX35xXdxXdbxX33xX386xX3xXa8xX6xX27xX3xX22xX1xXa5xXbxX130xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38dxX4axX27xX93xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX4bexXdxX10xXexX15xX6xX33xaf3bxX0xX4exXbxX12
congthanh